Програм а звітної наукової конференції університету за 2017 рік


ПІДСЕКЦІЯ НОВІТНЬОЇ ІСТОРІЇ УКРАЇНИСторінка2/13
Дата конвертації07.02.2018
Розмір2,05 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

ПІДСЕКЦІЯ НОВІТНЬОЇ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ
Аудиторія 333, вул. Університетська, 1
Керівник підсекції – проф. Сухий О.М.

Секретар підсекції – асист. Байдак М.С.


З а с і д а н н я 6 лютого, 12 год 00 хв


 1. Газета “Руслан” як орган українського християнсько-суспільного руху в Галичині (1896-1914). Асист. Лехнюк Р.О.

 2. Нові джерельні комплекси до вивчення історії Першої світової війни. Проф. Сухий О.М.

 3. Жіночі образи Першої світової війни у мистецтві у Східній Галичині.

Асист. Байдак М.С.

 1. Репресії радянського тоталітарного режиму проти населення західних областей України (1944-1952). Проф. Кондратюк К.К.

 2. Діяльність Миколи Паше-Озерського на посаді в.о. ректора Львівського університету. Доц. Качмар В.М.

 3. Не стільки вимагати, скільки досягати: волонтери на Євромайдані (листопад 2013 р. – лютий 2014 р.). Доц. Боднар Г.А.

 4. Суспільні настрої населення України напередодні та на початку бойових дій 2014 р. Доц. Аркуша О.Г.

 5. Волонтерські ініціативи 2014-2017 років для українських військових у закордонному інформаційному просторі: приклад Литви. Доц. Лукачук О.В.

 6. Звіти з наукової діяльності історичного факультету Львівського університету як джерело для дослідження його міжнародної діяльності. Асп. Гульовата Л.І.

 7. Академічна гімназія у Львові під час Першої світової війни.

Асп. Косюмбас О.Р.

ПІДСЕКЦІЯ ІСТОРІЇ СЕРЕДНІХ ВІКІВ І ВІЗАНТИНІСТИКИ
Аудиторія 321, вул. Університетська, 1
Керівник підсекції – проф. Войтович Л.В.

Секретар підсекції – асп. Райтаровська Н.Г.


З а с і д а н н я 7 лютого, 12 год 00 хв


 1. Ідеологія влади у Візантії VII cт. Докторант Кащук О.Я.

 2. Гендерні відносини у ранньосередньовічному китайському соціумі епохи династії Тан (618-907). Доц. Козловський С.О.

 3. Політичний розвиток князівства ободритів наприкінці VII – у першій половині ІХ ст. Асп. Вацеба Р.М.

 4. Походження князя Рюрика у сучасній європейській історіографії. Асп. Райтаровська Н.Г.

 5. Руське віче на етапах дружинної та ранньофеодальної держави. Асп. Різун Н.Т.

 6. Спростування нових легенд: “мусульманство” князя Володимира Святославича. Проф. Войтович Л.В.

 7. Логістика франкського війська часів Карла Великого. Доц. Овсінський Ю.В.

 8. Особливості іспанської традиції викупу полонених у ІХХ ст. Асп. Воронов М.С.

 9. Монети Багратидів і Багратіонів першої половини ХІ ст. у контексті політичної боротьби у Закавказзі. Асп. Димидюк Д.А.

 10. Участь англійських лицарів у політичному житті ХІІІXIV ст. Асп. Кшановський Р.О.

 11. Русь у записах Марко Сануло Старшого, мандрівника та географа ХІV ст. Доц. Паршин І.Л.

 12. Еволюція військового мистецтва у Середземноморському регіоні періоду Італійських війн. Асп. Оліярчук Т.В.

 13. Реакція на базельсько-флорентійські перипетії у Львівській латинській архідіоцезії. Асп. Івашко Р.В.

 14. До питання місця та ролі греків у Ставропігійському братстві Львова

(XVI–XVII cт.). Докторант Лильо І.М.

 1. Меморія про Візантію: пропам’ятні дати в традиції УГКЦ

(кінець ХІХ – 1939 року). Доц. Файда О.В.

ПІДСЕКЦІЯ ІСТОРІЯ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ
Аудиторія 317, вул. Університетська, 1
Керівник підсекції – проф. Зашкільняк Л.О.

Секретар підсекції – доц. Шпик І.Є.


З а с і д а н н я 7 лютого, 12 год 00 хв


 1. Про діяльність Робочої групи Форуму діалогу українських і польських істориків у 2017 р. Проф. Зашкільняк Л.О.

 2. Образ радянського минулого в українській дидактичній літературі. Доц. Полещук Т.С.

 3. Болгарська владна еліта кінця ХІІ – початку ХІІІ ст.: ментально-світоглядна характеристика. Доц. Шпик І.Є.

 4. Шляхетські угруповання в Речі Посполитій напередодні і під час Великого сейму (1780-1792). Асп. Бойко В.Г.

 5. Відгомін габсбурзьких практик управління в адміністрації південно-східних воєводств Польської Республіки (1921-1939). Асп. Маланій З.М.

 6. Українські біженці та переміщені особи в політиці Великої Британії після Другої світової війни. Доц. Сирота Р.Б.

 7. Концепт “Центрально-Східна Європа” у сучасних історіографічних дискурсах. Доц. Лешкович Н.О.ПІДСЕКЦІЯ НОВОЇ ТА НОВІТНЬОЇ ІСТОРІЇ

ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН
Аудиторія 334, вул. Університетська, 1
Керівник підсекції – проф. Качараба С.П.

Секретар підсекції – асист. Сипко Б.В.


З а с і д а н н я 7 лютого, 12 год 00 хв


 1. Зміст та етапи “Нової історії”: сучасна історіографія та шкільні підручники. Доц. Баран З.А.

 2. Орієнталістичні з’їзди у Польщі міжвоєнного періоду. Доц. Козицький А.М.

 3. Україніка у книгозбірнях Віденського університету. Асист. Турмис Н.В.

 4. На шляху до рівноправності: Францішек Смолька та “єврейське питання”

в Галичині у середині ХІХ ст. Доц. Васьків Н.А.

 1. Участь представників ГКЦ у розв’язанні українсько-польського конфлікту в Галичині (1918-1923). Асп. Тичка Г.-М.І.

 2. Німецько-польські еміграційні угоди (1919-1939). Проф. Качараба С.П.

 3. Захист прав євреїв СРСР у діяльності американських єврейських організацій (1960-1980-ті роки). Асп. Данилів Н.Р.

 4. Питання порушення прав людини в УРСР на НБСЄ у Мадриді (1980-1983). Доц. Сіромський Р.Б.

 5. Відносини Представницької ради єврейських організацій Франції і Французької ради ісламу. Асист. Сипко Б.В.ПІДСЕКЦІЯ СОЦІОЛОГІЇ
Аудиторія 319, вул. Університетська, 1
Керівник підсекції – проф. Пачковський Ю.Ф.

Секретар підсекції – доц. Савчинський Р.О.


З а с і д а н н я 7 лютого, 12 год 00 хв


 1. Гроші як об’єкт соціологічного аналізу. Проф. Пачковський Ю.Ф.

 2. Тенденції розвитку сучасної соціології. Проф. Черниш Н.Й.

 3. Кон’юнкція креативність & прекаризація у стратифікаційному аналізі сучасного суспільства. Проф. Коваліско Н.В.

 4. Соціальні функції сучасних молодіжних громадських організацій. Доц. Бень О.Т.

 5. Жінка і війна: проблеми повсякденного виживання в зоні АТО. Доц. Лапан Т.Д.

 6. Соціальний портрет українських єврооптимістів та євроскептиків. Доц. Демків О.Б.

 7. Соціальні інтернет-мережі як чинник формування іміджу ВНЗ. Доц. Козаченко О.О.

 8. Механістичні пояснювальні моделі в соціології. Доц. Савчинський Р.О.

 9. Національна толерантність крізь призму трудової міграції.

Асист. Химович О.С.

 1. Електронна комерція як обєкт соціологічного аналізу. Асп. Дячук О.А.

 2. Специфіка застосування методів вимірювання соціального самопочуття в умовах сучасних трансформаційних перетворень. Асп. Бубняк С.М.

 3. Специфіка досліджень життєвих стратегій у соціологічному дискурсі. Асп. Сивохіна К.І.

 4. Нові форми медіа-практик в Україні: соціологічний аналіз.

Асп. Прокопишин Т.Д.

Аудиторія 313, вул. Університетська, 1
З а к л ю ч н е з а с і д а н н я – 8 лютого, 13 год 10 хв
1. Українська політична еміграція у Відні (1919-1923). Доц. Павлишин О.Й.

2. Заключна дискусія. Підведення підсумків.
СЕКЦІЯ ФІЛОЛОГІЧНИХ НАУК
Аудиторія 312 (конференц-зала), вул. Університетська, 1
Керівник секції – проф. Пилипчук С.М.

Секретар секції – доц. Кметь І.Ф.


П л е н а р н е з а с і д а н н я – 1 лютого, 10 год 00 хв


 1. Архаїчна ойконімія Волині. Доц. Купчинська З.О.

 2. Історіософська “стихія” українського Степу у поезії Євгена Маланюка та Миколи Вінграновського. Проф. Салига Т.Ю.

 3. Недовідомий Дмитро Загул (місце Дмитра Загула в українському літературному процесі 1920-х років).

Член-кор. НАН України, проф. Ільницький М.М.

 1. Недрукована передмова Пантелеймона Куліша до збірника фольклорної прози. Проф. Івашків В.М.

 2. Українське термінознавство: вчора, сьогодні, завтра. Проф. Кочан І.М.

 3. Знаковий статус художнього тексту: проблеми та перспективи.

Проф. Бацевич Ф.С.

 1. Час і простір у романі Горана Петровича “Крамничка “З легкої руки”.

Проф. Татаренко А.Л.

 1. Фольклорні основи поезії Євгена Маланюка. Проф. Пилипчук С.М.

 2. Вітальні жанри мови в польському мовленні в Україні. Проф. Кравчук А.М.

 3. Прохання дозволу як реквестивна стратегія: прагматика та особливості вживання. Доц. Забуранна О.В.ПІДСЕКЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
Аудиторія 234, вул. Університетська, 1
Керівник підсекції – доц. Купчинська З.О.

Секретар підсекції – асист. Мосур О.С.


П е р ш е з а с і д а н н я – 6 лютого, 10 год 00 хв


 1. Поетичні тексти Івана Франка крізь призму авторської лексикографії.

Проф. Терлак З.М.

 1. До питання про контамінаційний спосіб словотвору. Доц. Білоус М.П.

 2. Функціонування морфонологічних явищ у сучасному знімному просторі. Доц. Асіїв Л.В.

 3. Перехресні стежки фонології та морфеміки. Доц. Пілецький В.І.

 4. Сучасна українська мережева лексикографія. Доц. Ціхоцький І.Л.

 5. До питання про словотворчу спроможність морфологічної форми

в українській мові. Доц. Кузьма І.Т.

 1. Михайло Грушевський про українську мову як основу національного поступу. Асист. Борійчук Л.М.

 2. Вербалізація функцій коня в українській народній пісні.

Асист. Левчук О.І.

 1. Мовний образ долі у поетичній спадщині Тараса Шевченка.

Асист. Бурак Р.Р.
Д р у г е з а с і д а н н я – 6 лютого, 14 год 00 хв


 1. Проблемні питання викладання курсу “Українська діалектологія” у вищій школі. Доц. Костів О.М.

 2. Переносне значення/вживання слова та його граматичні параметри.

Доц. Добосевич У.Б.

 1. Ідіолект Парасковії Павлюк крізь призму текстів. Доц. Глібчук Н.М.

 2. Ономастичний портрет жінки у поезії та прозі Івана Франка.

Доц. Сколоздра-Шепітко О.Р.

 1. Особливості віртуальної антропонімії. Доц. Сокіл-Клепар Н.В.

 2. Моделі складних багатокомпонентних речень із безсполучниковим

і сполучниковим підрядним зв’язком у науковому мовленні Івана Франка.

Доц. Труш О.М.

 1. Синтаксичний аналітизм: крізь призму семантичних і

формально-граматичних зв’язків у реченні. Доц. Кутня Г.В.

 1. Складнопідрядні речення з підрядними об’єктної семантики у трьох редакціях повісті “Boa constrictor” Івана Франка.

Канд. філол. наук. Фарина Н.Г.

 1. Мікротопоніми Самбірського циркулу на -ств(о), зафіксовані у Йосифінській (1785-1788) і Францисканській (1819-1820) метриках. 

Асист. Мосур О.С.

 1. Репрезентація мовного образу сонця в картині світу Івана Франка

(на матеріалі великої прози письменника). Асп. Бавус Т.В.

 1. Частки української мови: історія вивчення та сучасний стан.

Асп. Слободян М.Р.

ПІДСЕКЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ
Аудиторія 310, вул. Університетська, 1
Керівник підсекції – проф. Салига Т.Ю.

Секретар підсекції – доц. Роздольська І.В.


П е р ш е з а с і д а н н я – 2 лютого, 10 год 00 хв


 1. Метафізичний вимір української літописної традиції. Доц. Федорак Н.Л.

 2. Проповіді Кирила Ставровецького і Йоаникія Ґалятовського: порівняльний аналіз структури проповіді. Асп. Бомко Л.О.

 3. Культурно-історичне тло творчості Памви Беринди. Асп. Сливка Ю.В.

 4. “Сад божественних пісень” Григорія Сковороди: зустріч трансцендентностей та іманентностей. Проф. Криса Б.С.

 5. Жанрова система українського низового бароко крізь призму масової літератури. Доц. Крук Г.Г.

 6. “Козак-стихотворец” Олександра Шаховського, “Наталка Полтавка”

Івана Котляревського, Петрусь Михайла Погодіна: три версії полтавського любовного трикутника. Доц. Чопик Р.Б.

 1. Марко Вовчок: штрихи до портрета імпершовіністки. Проф. Бондар Л.П.

 2. Збірка новел українських письменників для німецького читача: історія нездійсненого задуму Ольги Кобилянської. Доц. Мацяк О.М.

 3. Психоаналітичний аспект оповідання “На дні” Івана Франка.

Асп. Ван Сяоюй.

 1. Франкова критика російської освітньої системи. Доц. Микитюк В.І.

Д р у г е з а с і д а н н я – 2 лютого, 14 год 00 хв
 1. Літературний силует стрілецької генерації у “Вістнику Пресової Кватири” Українських Січових Стрільців. Доц. Роздольська І.В.

 2. Наталя Лівицька-Холодна й Богдан-Ігор Антонич: поетичні грані дотику. Доц. Легка О.С.

 3. Авторські корпуси історії української літератури Богдана Лепкого та Сергія Єфремова. Типологічне зіставлення. Асп. Генц А.В.

 4. Етнопсихологічний аспект у філософсько-алегоричній повісті

“Дума пралісу” Осипа Турянського. Проф. Печарський А.Я.

 1. Українство Євгена Маланюка. Доц. Микуш С.Й.

 2. “Національний романтизм” у творчості Євгена Маланюка. Доц. Крупач М.П.

 3. Творчість Євгена Маланюка в системі зовнішнього незалежного оцінювання. Проф. Корнійчук В.С.

 4. Концепція національної літератури в літературознавчих працях Івана Багряного. Проф. Працьовитий В.С.

 5. Проблема ідентичності в контексті сучасної української поезії в порівнянні

з початком ХХ ст. Проф. Сеник Л.Т.

 1. Невольнича муза Ірини Калинець. Асп. Скочиляс О.С.

 2. Чого ти боїшся? Що слово на хвилю не ляже? Не бійся: пливе. Хоч не рідне, але й не чуже…” (Інтертекстуальність у поезії Ігоря Римарука).

Асп. Щепна І.О.

 1. “Щось таке “нереальне, мов переламаний вітер” (про збірку Михайла Зарічного “Просто сто сторінок”). Пров. спеціаліст Горблянський Ю.П.ПІДСЕКЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ФОЛЬКЛОРИСТИКИ
Аудиторія 345, вул. Університетська, 1
Керівник підсекції – проф. Івашків В.М.

Секретар підсекції – асист. Парубій У.Ю.


З а с і д а н н я – 8 лютого, 10 год 00 хв


 1. “Там десь далеко на Волині”: історія та фольклоризація пісні.

Проф. Сокіл Г.П.

 1. Фольклористична діяльність В’ячеслава Будзиновського.

Доц. Чорнопиский М.Г.

 1. Концепт “серце” у поезії Тараса Шевченка. Доц. Яремко Л.М.

 2. “Колективне усвідомлене та спільне пережите як формотворчий фактор сучасної  заробітчанської поезії. Доц. Гінда О.М.

 3. Народна молитва і питання жанрової диференціації українського оказіонально-обрядового фольклору. Доц. Гунчик І.В.

 4. Фонографічна спадщина Івана Сеньківа. Доц. Довгалюк І.С.

 5. Духовна пісня у контексті студій над українським ліро-епосом.

Асист. Сироїд О.І.

 1. Традиційна інструментальна музика в архівних установах: проблеми класифікації та транскрипції. Асист. Федун І.Й.

 2. Роль формул у поетичній характеристиці замовлянь. Асист. Парубій У.Ю.

 3. Образ єврея в усних наративах жителів Північної Бессарабії.

Асп. Шума Л.В.

 1. Образ перевертня в українській і світовій фольклорній традиції.

Асп. Гриник Ю.А.

 1. Трансформація авторських вертепних драм у народній традиції.

Асп. Папіш М.Я.

 1. Гуцульський “плєс” у генологічній системі різдвяної обрядовості.

Асп. Луцюк М.В.

 1. Дослідження українських народних пісень про кохання у контексті розвитку української фольклористики. Асп. Гандзій У.Р.


ПІДСЕКЦІЯ ТЕОРІЇ ЛІТЕРАТУРИ ТА КОМПАРАТИВІСТИКИ
Аудиторія 245, вул. Університетська, 1
Керівник підсекції – член-кор. НАН України,

проф. Ільницький М.М.

Секретар підсекції – асп. Довганич Н.А.


З а с і д а н н я – 7 лютого, 10 год 00 хв


 1. Східні традиції та центральноєвропейські орієнтири: українська література кінця ХІХ – початку ХХ ст. Проф. Гнатюк М.І.

 2. Трансгресія як художній і біографічний принцип: на матеріалі подорожніх нарисів Софії Яблонської. Проф. Галета О.І.

 3. “В полоні освітлених звуків”: музичні суґестії есеїстичного жанру

(на прикладі творчості Олега Лишеги та Костянтина Москальця).

Доц. Барабаш М.М.

 1. Між текстами: до питань інтертекстуальності літературної критики.

Доц. Будний В.В.

 1. Музика в прозі Віктора Домонтовича: від марґінального до центрального. Доц. Гірняк М.О.

 2. Із беотійської мітології: “Скляний хлопчик” та інші оповіді й перекази Корінни. Доц. Лучук Т.В.

 3. Демонтувати в пам’яті: спроба перепрочитання повісті Степана Тудора “Молошне божевілля”. Доц. Федорів У.М.

 4. Внутрішня комунікативна структура ліричних текстів: перспективи досліджень. Асп. Жук О.І.

 5. Літературні презентації Голодомору в другій половині ХХ ст.:

забуті тексти. Асп. Довганич Н.А.

 1. Пам’ять як індивідуальна відповідальність у творах Каті Петровської “Мабуть Естер” та Жанни Слоньовської “Дім з вітражем”. Асп. Лущ Р.І.

 2. Феміністичний дискурс Ірини Вільде. Асп. Вдович О.І.

 3. Феномен галицького транснаціонального романтизму “передберезневої” доби: постаті, часописи, тексти. Асп. Прохасько Ю.Б.ПІДСЕКЦІЯ ЗАГАЛЬНОГО МОВОЗНАВСТВА
Аудиторія 343, вул. Університетська, 1
Керівник підсекції – проф. Бацевич Ф.С.

Секретар підсекції – доц. Бук С.Н.


З а с і д а н н я – 7 лютого, 10 год 00 хв


 1. Ідеологія і лінгвістичні ідеї: досвід радянського мовознавства.

Проф. Мацюк Г.П.

 1. Концептуалізація зорового сприйняття в англійській, польській та українській мовах. Доц. Мартінек С.В.

 2. peccator ridens: сміх як невербальний вияв гріхів (на прикладі християнського релігійного дискурсу). Асист. Ясіновська О.В.

 3. Поняття і лексичне значення слова. Доц. Гонтарук Л.В.

 4. Архетипи в рекламному дискурсі: концептуалізація дійсності.

Доц. Сваричевська Л.Ю.

 1. Рівень діалогічності тестів Івана Франка як лінгвостатистичний параметр стилю письменника. Доц. Бук С.Н.

 2. Мовні вияви етнічних упереджень у художньому дискурсі (тексті)

Івана Франка. Ст.  викл. Процак Л.М.

 1. Стереотип у художньому тексті. Асп. Бурак В.В.

 2. Гідність / godność у світлі даних асоціативного експерименту.

Асп. Чабан В.М.

 1. “Концептосфера РАДІСТЬ в українській лінгвокультурі”.

Асп. Ольхович-Новосадюк М.М.

ПІДСЕКЦІЯ УКРАЇНСЬКОГО ПРИКЛАДНОГО МОВОЗНАВСТВА
Аудиторія 233, вул. Університетська, 1
Керівник підсекції – проф. Кочан І.М.

Секретар підсекції – асист. Фецко І.М.


П е р ш е з а с і д а н н я – 6 лютого, 10 год 00 хв


 1. Прислівник у структурі художнього тексту. Доц. Мацюк З.О.

 2. Девтероканонічні книги в “Галицько-руських народних приповідках”

Івана Франка. Доц. Тимошик Г.В.

 1. Лінгвокраїнознавча специфіка української “народної біблії”.

Доц. Кметь І.Ф.

 1. Назви на позначення понять словотвору в пам’ятках української мови

XVI–XVII ст. Доц. Якимович-Чапран Д.Б.

 1. Історія розвитку староукраїнських назв земельних угідь, отриманих у спадок. Асист. Слободзяник О.З.

 2. Медичні терміни з компонентами на позначення соматичних понять вухо, горло, ніс у сучасній українській мові. Асп. Германович Г.О.

 3. Термінологізація і детермінологізація у біологічній терміносистемі.

Асп. Кухарчишин М.І.

 1. Потенціал афіксального способу морфологічного словотвору в українській терміносистемі музейної справи. Асист. Фецко І.М.

 2. Терміни на позначення взаємодії мов в українській, польській та англійській соціолінгвістичних традиціях. Асист. Бутковська О.С.

Д р у г е з а с і д а н н я – 6 лютого, 14 год 00 хв
 1. Лінгвістичні аспекти володіння українською мовою як іноземною.

Доц. Мазурик Д.В.

 1. Типи коментарів до художнього тексту для студентів-іноземців.

Доц. Станкевич Н.І.

 1. Структура і зміст навчальних матеріалів з української мови як іноземної для студентів-славістів. Ст. викл. Антонів Л.В.

 2. Презентація як спосіб вивчення економічної термінолексики на заняттях

з української мови як іноземної. Доц. Хібеба Н.В.

 1. Особливості навчання орфоепії та орфографії на початковому етапі вивчення української мови як іноземної. Доц. Коваленко В.Ю.

 2. У пошуках методики дослідження стратегічних наративів: можливості методу якісного контент-аналізу. Доц. Чучвара А.П.

 3. Боротьба за руську мову на всенародних вічах і зібраннях. Доц. Сокіл Б.М.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Схожі:

Програм а звітної наукової конференції університету за 2017 рік iconТези звітної наукової конференції професорсько-викладацького складу факультету іноземних мов за 2012 рік
Тези звітної наукової конференції професорсько-викладцького складу факультету іноземних мов національного університету імені Івана...
Програм а звітної наукової конференції університету за 2017 рік iconТези звітної наукової конференції професорсько-викладацького складу факультету іноземних мов за 2013 рік

Програм а звітної наукової конференції університету за 2017 рік iconТези звітної наукової конференції професорсько-викладацького складу факультету іноземних мов за 2014 рік

Програм а звітної наукової конференції університету за 2017 рік iconЗвіт ректора Національного університету «Острозька академія» за 2017 рік

Програм а звітної наукової конференції університету за 2017 рік iconСферах 20 Жовтня 2016 року, м. Київ київ-2016 матеріали наукової конференції
Матеріали наукової конференції геостратегічні пріоритети україни в політичній, економічній, правовій та інформаційній сферах
Програм а звітної наукової конференції університету за 2017 рік iconІнформація про наукову діяльність Національного університету «Острозька академія» за 2012 рік
Узагальнена інформація щодо наукової та науково-технічної діяльності Національного університету «Острозька академія» с
Програм а звітної наукової конференції університету за 2017 рік iconІнформація про наукову діяльність Національного університету «Острозька академія» за 2013 рік
Узагальнена інформація щодо наукової та науково-технічної діяльності Національного університету «Острозька академія» с


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка