Програм а звітної наукової конференції університету за 2017 рікСторінка4/13
Дата конвертації07.02.2018
Розмір2,05 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

СЕКЦІЯ ЖУРНАЛІСТИКИ
Аудиторія 103, вул. Генерала Чупринки, 49
Керівник секції – доц. Присяжний М.П.

Секретар секції – доц. Яценко А.М.


П л е н а р н е з а с і д а н н я – 1 лютого, 14 год 00 хв


 1. Стан і перспективи наукових досліджень на факультеті журналістики.

Доц. Присяжний М.П.

 1. Теледокументалістика: проблема дефініцій. Асист. Подедворний Т.В.

 2. Візія журналістики майбутнього: ключові тенденції світової футурології. Доц. Мельник Ю.І.

 3. Моделювання образів загрози як проблема відображення реальності

в ЗМК. Асист. Александров П.М.

 1. Візуалізація концепту “патріотизм” у соціокомунікативному просторі України 2014-2017 років. Асист. Лильо Г.І.

 2. Про довіру в суспільстві та культуру державотворення.

Доц. Романчук О.К.

ПІДСЕКЦІЯ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ ЖУРНАЛІСТИКИ
Аудиторія 206, вул. Генерала Чупринки, 49
Керівник підсекції – проф. Крупський І.В.

Секретар підсекції – асист. Войтович Н.О.


З а с і д а н н я – 2 лютого, 11 год 30 хв


 1. Трансформація тематики російськомовної преси в Німеччині в період гібридної війни проти України (2014-2017). Доц. Присяжний М.П.

 2. Українська преса за межами України в Російській імперії (1860-1914).

Проф. Крупський І. В.

 1. Прислужництво агресорові в телепросторі України.

Доц. Дмитровський З.Є.

 1. Сучасний стан реклами в українських ЗМІ: тенденції та перспективи розвитку. Доц. Васьківський Ю.П.

 2. Новинна інформація на релігійну тему: сенсаційність на противагу об’єктивності. Доц. Скленар І.М.

 3. Роль і значення василіанської періодики в історії України.

Доц. Лозинський М.В.

 1. Особливості впливу журналістських текстів на аудиторію.

Доц. Лубкович І.М.

 1. Аналіз інформаційного наповнення сайтів державних установ Львівщини. Доц. Шайда Н.К.

 2. Патріотична спрямованість публіцистичних виступів Володимира Здоровеги. Доц. Рудик М.С.

 3. Політична “джинса” на сторінках українських видань.

Асист. Войтович Н.О.

 1. Українська молодіжна періодика: типологічні особливості, архітектоніка та дизайн. Асист. Витвицька Ю.Н.

 2. Українсько-польські відносини очима галицької періодики 20-30-х років

XX ст. Асист. Яцикович Ю.О.

 1. Психологічні аспекти реклами галицько-волинських земель (1918-1939). Асист. Ніронович І.І.

 2. Синтез журналістських жанрів (на прикладі публіцистики

М.Т. Рильського). Асист. Міщенко М.В.

 1. Приклади ефективної реалізації медіастратегій Католицької церкви

в Інтернеті. Асист. Гадьо Н.Р.

 1. Військова журналістика: стан і перспективи. Асист. Скляренко Є.О.

 2. Конституційно-правовий статус держслужбовця в аспекті нової редакції ЗУ “Про державну службу”. Асист. Гудз Б.Д.

 3. Концепція створення електронного видання. Асист. Палійчук А. В.

 4. Галузева журналістика: аспект спеціалізованої освіти.

Асист. Туркевич К.П.

 1. Від Леопольда Вайса до Мухамеда Асада: науково-інтелектуальна спадщина львів’янина на шпальтах газети “Frankfurter Zeitung”.

Асист. Пикус І.О.

 1. Аналіз діяльності провідних українських телеканалів під час парламентської виборчої кампанії 2012 р. Асп. Пересада В.Г.підсекція української преси
Аудиторія 404, вул. Генерала Чупринки, 49
Керівник підсекції – проф. Кость С.А.

Секретар підсекції – асист. Величко З.А.


З а с і д а н н я – 2 лютого, 11 год 30 хв


   1. Історія української преси та журналістська освіта (теоретичний і практичний аспекти). Проф. Кость С.А.

   2. Журналістика і культура. Доц. Паславський І.І.

   3. Концепція громадянського суспільства в публіцистиці Івана Франка.

Доц. Яценко Г.В.

   1. Категорія історичної пам’яті у фокусі українських медій.

Доц. Онуфрів С.Т.

   1. Новознайдена праця Панаса Феденка. Доц. Трофимук М.С.

   2. Тема виховання у журналі “KREDO”: психологічний, релігійний і соціальний аспекти. Доц. Слотюк Т.В.

   3. Спортивна тема на сторінках української періодики. Доц. Сало І.А.

   4. Збереження національної ідентичності в пресі української діаспори

(50-70 років ХХ ст.). Асист. Присяжна-Гапченко Ю.М.

   1. Функції преси в інтерпретації Осипа Назарука (1920-1930).

Асист. Величко З.В.

 1. Плюралізм у підходах і редакційних політиках щодо висвітлення воєнного конфлікту. Асп. Чунис О.Р.ПІДСЕКЦІЯ НОВИХ МЕДІЙ
Аудиторія 109, вул. Генерала Чупринки, 49
Керівник підсекції – проф. Потятиник Б.В.

Секретар підсекції – асист. Павліченко Т.Ю.


З а с і д а н н я – 2 лютого, 11 год 30 хв


 1. Критика нових медій як фільтр комунікаційних технологій.

Проф. Потятиник Б.В.

2. #MoJo в Україні: виклики та перспективи розвитку. Доц. Марушкіна І.І.

3. Порядок денний медійних досліджень в Україні: проблеми та тенденції.

Доц. Габор Н.Б.

4. Фейкові новини в онлайні як виклик для актуалізації професійних стандартів у сучасній журналістиці. Доц. Залізняк Ю.Б.

5. Науково-популярна журналістика: специфіка подачі контенту та мультимедійний інструментарій. Асист. Павліченко Т.Ю.

6. Роль нових медій у системі утвердження прав людини: український і зарубіжний досвід. Асист. Луць Ю.М.

7. Комунікаційні стратегії медіабренда “The New Yorker”: взаємовпливи друкованої версії, веб-сайту та профільних сторінок у соціальних мережах. Асист. Козачок З.В.

8. Секуляризм нових медій: тенденції та перспективи. Асист. Лавриш Ю.С.ПІДСЕКЦІЯ МІЖНАРОДНА ЖУРНАЛІСТИКА
Аудиторія 303, вул. Генерала Чупринки, 49
Керівник підсекції – проф. Лось Й.Д.

Секретар підсекції – доц. Мельник Ю.І.


З а с і д а н н я – 2 лютого, 11 год 30 хв


 1. Динаміка образу України у світових мас-медіа. Проф. Лось Й.Д.

 2. Наукова й медійна міжнародна співпраця як чинник конструювання дійсності. Проф. Житарюк М.Г.

 3. Політичний, філософський і технологічний детермінізм деідеологізації.

Доц. Лильо Т.Я.

 1. Духовний потенціал публіцистики Євгена Сверстюка в системі світоглядних координат сучасності: сакральні горизонти софійного мислення.

Доц. Хоменко Т.М.

 1. Постправда як феномен сучасної журналістики. Доц. Квасниця О.Ю.

 2. Журналістика даних (Data journalism) як новітній напрям розвитку світової медіасистеми. Асист. Полянський І.С.

 3. Символістська публіцистика – світоглядний адекват Срібного віку.

Асист. Рашкевич М.М.

 1. Публіцистика Нестора Ріпецького в контексті українського державотворення. Асист. Балда Т.Р.

 2. Колумністика Роджера Скрутона у тижневику “The Spectator”.

Асист. Мельник А.П.

 1. Сучасна преса світу про Папу Франциска. Асист. Давидчак Х.М.ПІДСЕКЦІЯ МОВИ ЗМІ
Аудиторія 209, вул. Генерала Чупринки, 49
Керівник підсекції – проф. Яцимірська М.Г.

Секретар підсекції – асист. Лильо Г.І.


З а с і д а н н я – 2 лютого, 11 год 30 хв


 1. Нові слова у медіатекстах (на прикладі львівських ЗМІ).

Асист. Більовська Н.Б.

 1. Відтворення особливостей усного мовлення в друкованому медіатексті.

Доц. Дацишин Х.П.

 1. Модифікація та кодифікація персвазивних стратегій під час війни.

Доц. Драган-Іванець Н.В.

4. Логічні та мовностилістичні помилки у використанні однорідних речень

під час мовлення журналістів у прямому ефірі. Доц. Капелюшний А.О.

5. Компактність як ознака лексики сучасних ЗМІ. Доц. Конюхова Л.І.

6. Медійна термінолексика на сторінках сучасних ЗМІ.

Асист. Литовченко Н.М.


 1. Словники Каленика Шейковського, Михайла Левченка, Фотуната Піскунова та їхнє значення в підготовці сучасних журналістів.

Магістр Маркевич Б.М.

8. Оцінна лексика як маніпулятивний засіб у рекламному дискурсі.Доц. М’яснянкіна Л.І.

9. Порівняльні фрейми у геополітичному дискурсі. Доц. Павлюк Л.С.

10. Редакторська правка публікацій газети “День”. Асист. Ріпей М.В.

11. Форми діалогу у сучасному медіатексті (на матеріалах газети “День”).

Асп. Табінська (Малюк) І.Р.


 1. Проблема інформаційного детоксу в сучасному суспільстві.

Доц. Яценко А.М.

13. Сучасні методики організації самостійної роботи студентів-журналістів. Проф. Яцимірська М.Г.ПІДСЕКЦІЯ РАДІОМОВЛЕННЯ І ТЕЛЕБАЧЕННЯ
Аудиторія 307, вул. Генерала Чупринки, 49
Керівник підсекції – проф. Лизанчук В.В.

Секретар підсекції – доц. Михайличенко Н.Є.


З а с і д а н н я – 2 лютого, 11 год 30 хв


 1. Засоби масової інформації у зв’язку з гібридною війною Росії проти України. Проф. Лизанчук В.В.

 2. Голос як феномен людської сутності. Проф. Сербенська О.А.

 3. Конфлікт цінностей в Україні як предмет журналістського дослідження.

Доц. Білоус О.М.

 1. Мовні особливості телевізійного новинного тексту.

Доц. Михайличенко Н.Є.

 1. Подієве фото в медіасистемі: функції та особливості впливу.

Асист. Табінський Я.І.

 1. Тематично-змістова наповненість новинних випусків на телеканалах Львівщини. Асист. Борис Л.Р.

 2. Інформаційно-емоційний потенціал новин регіонального телебачення. Асист. Калинів А.Л.

 3. Моделі верстки телевізійних новин. Асист. Дворянин П.Я.

 4. Мова художньо-публіцистичних телерадіопередач. Доц. Гарда О.П.

 5. Принципи роботи конвергентних редакцій у сучасних умовах.

Асист. Павлик М.Т.

 1. Особливості створення історичних телевізійних програм.

Асист. Кузьмінчук Т.В.


СЕКЦІЯ ЕКОНОМІЧНИХ НАУК
Аудиторія 217, проспект Свободи, 18
Керівник секції – доц. Михайлишин Р.В.

Секретар секції – доц. Буняк В.Б.


П л е н а р н е з а с і д а н н я – 8 лютого, 10 год 30 хв

ПІДСЕКЦІЯ АНАЛІТИЧНОЇ ЕКОНОМІЇ

ТА МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІКИ
Аудиторія 115, проспект Свободи, 18
Керівник підсекції – проф. Панчишин С.М.

Секретар підсекції – доц. Косарчин М.В.


З а с і д а н н я – 5 лютого, 14 год 00 хв


 1. Сучасні підходи до типізації економічних систем. Проф. Панчишин С.М.

 2. Причини та наслідки деофшоризації банківської системи України.

Проф. Грабинська І.В.

 1. Економічне зростання в країнах Центрально-Східної Європи.

Доц. Шегинський І.М.

 1. Макроекономічна рівновага в ендогенних моделях економічного зростання. Доц. Буняк В.Б.

 2. Поведінкові аспекти функціонування фінансового ринку. Доц. Крупка І.М.

 3. Стан та оцінка зовнішньоторговельних відносин між Україною та Польщею. Доц. Михайляк Г.В.

 4. Міжнародна інвестиційна позиція України. Доц. Косарчин М.В.

 5. Полеміка навколо природної норми безробіття.

Доц. Сахарська-Матвєєва О.А.

 1. Криптовалюти: переваги, недоліки та перспективи. Доц. Гнатюк Р.А.

 2. Проблеми періодизації співпраці України з МВФ. Асп. Фуканчик Г.М.

 3. Емпіричний аналіз рівня регулювання міжнародних потоків капіталу в малих відкритих економіках. Асп. Лаба І.З.

 4. Транскордонне партнерство як форма взаємодії учасників транскордонного співробітництва. Доц. Щерба Г.І.

ПІДСЕКЦІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ
Аудиторія 115, проспект Свободи, 18
Керівник підсекції – проф. Островерх П.І.

Секретар підсекції – доц. Моряк Т.П.


З а с і д а н н я – 8 лютого, 13 год 00 хв


 1. Про підсумки та перспективи наукової роботи кафедри.

Проф. Островерх П.І.

 1. Хвилі націоналізації і приватизації: зарубіжний досвід та вітчизняна практика. Проф. Островерх П.І.

 2. Сучасне розуміння ролі підприємця в економічній науці.

Проф. Ватаманюк О.З.

 1. Парадигмальні зміни в економічній компаративістиці ХХІ ст.

Проф. Кульчицький Б.В.

 1. Еволюція підходів до тлумачення економічного розвитку. Доц. Цимбал Л.Л.

 2. Мікроекономічна оцінка ефективності фондових бірж України.

Доц. Стирський М.В.

 1. Фіскальна та соціально-економічна ефективність оподаткування нерухомості в Україні. Доц. Моряк Т.П.

 2. Приватизація закладів охорони здоров’я у зв’язку з медичною реформою. Доц. Кудин С.І.

 3. Сектор нематеріальних послуг у роки нестабільної політичній ситуації

в Україні (2014-2017). Асист. Ільків Н.В.

 1. Дослідження процесів формування великотоварного аграрного підприємництва в Україні. Асист. Майовець Я.М.

 2. Застосування інструментарію інституційного підходу до аналізу еволюції економічних систем. Асп. Саловський О.Б.

 3. Світовий досвід фінансування економіки за рахунок державних боргових зобов’язань. Асп. Островерх Х.П.ПІДСЕКЦІЯ МАРКЕТИНГУ
Аудиторія  209, проспект Свободи, 18
Керівник підсекції – проф. Майовець Є.Й.

Секретар підсекції – доц. Городняк І.В.


П е р ш е з а с і д а н н я – 1 лютого, 14 год 00 хв


 1. Про підсумки та перспективи наукової роботи кафедри.

Проф. Майовець Є.Й.

 1. Маркетингова інноваційна політика в продовольчому комплексі України. Проф. Майовець Є.Й.

 2. Чинники формування споживчої поведінки домогосподарств.

Доц. Городняк І.В.

 1. Актуальні проблеми методології сучасного маркетингу. Доц. Кушнір Т.М.

 2. Глобальні бренди в сучасних маркетингових технологіях. Доц. Сохецька А.В.

 3. Особливості бренд-менеджменту у сфері культури. Доц. Чуба Н.В.

Д р у г е  з а с і д а н н я – 2 лютого, 14 год 00 хв
 1. Сучасні особливості маркетингової комунікаційної політики підприємств АПК України. Доц. Кузик О.В.

 2. Бренд – споживчий досвід: сучасні трансформації.

Доц. Гнилякевич-Проць 1.3.

 1. Роль соціально-етичного маркетингу в сучасних умовах функціонування підприємств. Доц. Бортнік Н.В.

 2. Інституційне оформлення маркетингової діяльності підприємств.

Доц. Білик І.В.

 1. Роль інфраструктури в розвитку туризму регіонів. Асп. Пушек Н.М.

 2. Інтегровані маркетингові комунікації в діяльності банківських установ України. Асп. Демко М.Я.ПІДСЕКЦІЯ БАНКІВСЬКОГО ТА СТРАХОВОГО БІЗНЕСУ
Аудиторія 321, проспект Свободи, 18
Керівник підсекції – проф. Реверчук С.К.

Секретар підсекції – ст. лаб. Цибульська Н.Б.


П е р ш е  з а с і д а н н я  – 1 лютого, 10 год 30 хв


 1. Поштово-фінансовий бізнес в Україні: особливості та перспективи.

Проф. Реверчук С.К.

 1. Управління перестраховим бізнесом в Україні.  Проф. Яворська Т.В.

 2. Концептуальні підходи до державного регулювання іноземного банківництва в Україні. Доц. Владичин У.В.

 3. Особливості оподаткування страхових компаній в Україні.

Доц. Войтович Л.М.

 1. Недержавне пенсійне забезпечення як елемент пенсійної реформи в Україні. Доц. Ковалюк А.О.

Д р у г е  з а сі д а н н я – 2 лютого, 10 год 00 хв
 1. Вдосконалення законодавства зі захисту прав споживачів на ринку фінансових послуг. Проф. Лобозинська С.М.

 2. Методика визначення ефективності функціонування грошової системи.

 Доц. Скоморович І.Г.

 1. Управління фінансовими ризиками підприємства. Доц. Фалюта А.В.

 2. Особливості податкової безпеки в Україні. Доц. Іршак О.С.ПІДСЕКЦІЯ_ЕКОНОМІКИ_ПІДПРИЄМСТВА'>ПІДСЕКЦІЯ ЕКОНОМІКИ ПІДПРИЄМСТВА
Аудиторія 105, проспект Свободи, 18
Керівник підсекції – проф. Михасюк І.Р.

Секретар підсекції – доц. Урба С.І.


П е р ш е  з а с і д а н н я – 6 лютого, 10 год 30 хв


 1. Про підсумки та перспективи наукової роботи кафедри. Проф. Михасюк І.Р.

 2. Формування індустріальних парків на основі державно-приватного співробітництва. Ст.викл. Лукашенко Т.В.

 3. Розвиток та організація аграрного туризму в Польщі. Доц. Залога З.М.

 4. Аграрний туризм в Україні: стан і тенденції розвитку. Доц. Сухай О.Є.

 5. Управління ланцюгами постачання в зовнішній торгівлі. Доц. Гукалюк А.Ф.

 6. Заклади вищої освіти та їхній вплив на економічний розвиток регіону.

Доц. Осідач О.П.

 1. Формування системи економічної безпеки України. Доц. Урба С.І.

 2. Розвиток українсько-польського підприємництва у сфері послуг.

Доц. Червона О.Ю.

 1. Формування креативного підприємництва в Україні. Доц. Швець А.І.

Д р у г е  з а с і д а н н я – 7 лютого, 10 год 30 хв
 1. Особливості функціонування економіки в умовах воєнного стану.

Проф. Михасюк І.Р.

 1. Інформаційні інструменти реалізації державної політики імпортозаміщення

в Україні. Доц. Лисий І.В.

 1. Особливості товарного руху в аграрному секторі в сучасних умовах.

Доц. Максимець Ю.В.

 1. Контролінг підприємницьких ризиків. Доц. Косович Б.І.

 2. Клієнтський капітал підприємства. Доц. Дмитрук В.О.

 3. Програма COSME та можливості для розвитку малого і середнього бізнесу

в Україні. Асист. Тепла М.М.

 1. Застосування теорії ігор у підприємництві та біржовій діяльності.

Доц. Ваврін М.Р.

 1. Стратегія конкуренції на українському будівельному ринку. Асист. Демчук О.О.

 2. Діяльність державних підприємств в умовах ринкової економіки.

Асист. Столярчук М.Л.

ПІДСЕКЦІЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Аудиторія 310, проспект Свободи, 18
Керівник підсекції – проф. Гринів Л.С.

Секретар підсекції – асист. Назаркевич О.Б.


З а с і д а н н я – 8 лютого, 11 год 00 хв


 1. Новітні проблеми сталого розвитку національної економіки та їх вирішення в контексті фізико-економічної парадигми. Проф. Гринів Л.С.

2. Удосконалення людського потенціалу України. Проф. Стефанишин О.В.

3. Проблеми стратегічного планування аграрної сфери України.Доц. Теребух М.І.

4. Перспективи удосконалення процесу відтворення суспільних благ сфери культури в умовах реалізації стратегій сталого розвитку економіки України. Доц. Кічурчак М.В.

5. Оцінка якості цільових програм розвитку рекреаційно-туристичної сфери

в регіонах України. Доц. Кривень О.В.

6. Проблеми відтворення національного багатства України в умовах необхідності переходу на ноосферну модель збалансованого розвитку держави. Доц. Квак М.В.

7. Значення термодинамічних критеріїв стійкості для розробки стратегій сталого розвитку територій. Доц. Ходико Д.І.

8. Стимулювання екологізації агровиробництва задля формування продовольчої безпеки в Україні. Асист. Назаркевич О.Б.

9. Фізико-економічна парадигма С.А. Подолинського та її розвиток у

сучасній Україні. Асп. Цаповська М.В.


 1. Цілі Сталого Розвитку 2030 та проблеми їхньої імплементації в Україні.

Асп. Прокіпчук М.М.

ПІДСЕКЦІЯ

ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ
Аудиторія 309, проспект Свободи, 18
Керівник підсекції – проф. Вовк В.М.

Секретар підсекції – доц. Артим-Дрогомирецька З.Б.


П е р ш е  з а с і д а н н я – 1 лютого, 15 год 05 хв


 1. Моделі інноваційного розвитку енергетичного сектору країни. Доц. Антонів В.Б.

 2. Моделі оцінки та прогнозування валютних ризиків.

Доц. Артим-Дрогомирецька З.Б.

 1. Врахування поведінкової складової в процедурах прийняття рішень. Проф. Вовк В.М.

 2. Застосування методів Data mining для дослідження ринку криптовалют. Доц. Дацко М.В.

 3. MIDAS-модель прогнозування квартального ВВП України на основі даних соціально-економічного розвитку. Доц. Зомчак Л.М.

 4. Кон’юнктурний аналіз і прогнозування ринку. Доц. Камінська Н.І.

 5. Перспективи розвитку інформаційних технологій в Україні.

Доц. Каркавчук В.В.
Д р у г е  з а с і д а н н я – 2 лютого, 15 год 05 хв


 1. Моделювання життєздатності складних соціально-економічних систем. Доц. Комар М.І.

 2. Моделювання динаміки рівня інфляції в Україні. Доц. Лагоцький Т.Я.

 3. Стратегічні підходи у моделюванні конкурентної взаємодії економіко-виробничих систем. Доц. Панчишин А.І.

 4. Математичні моделі аналізу циклічності розвитку економіки України. Доц. Паславська І.М.

 5. Актуальність впровадження blockchain технологій в економічну систему України. Асп. Монастирський М.А.Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Схожі:

Програм а звітної наукової конференції університету за 2017 рік iconТези звітної наукової конференції професорсько-викладацького складу факультету іноземних мов за 2012 рік
Тези звітної наукової конференції професорсько-викладцького складу факультету іноземних мов національного університету імені Івана...
Програм а звітної наукової конференції університету за 2017 рік iconТези звітної наукової конференції професорсько-викладацького складу факультету іноземних мов за 2013 рік

Програм а звітної наукової конференції університету за 2017 рік iconТези звітної наукової конференції професорсько-викладацького складу факультету іноземних мов за 2014 рік

Програм а звітної наукової конференції університету за 2017 рік iconЗвіт ректора Національного університету «Острозька академія» за 2017 рік

Програм а звітної наукової конференції університету за 2017 рік iconСферах 20 Жовтня 2016 року, м. Київ київ-2016 матеріали наукової конференції
Матеріали наукової конференції геостратегічні пріоритети україни в політичній, економічній, правовій та інформаційній сферах
Програм а звітної наукової конференції університету за 2017 рік iconІнформація про наукову діяльність Національного університету «Острозька академія» за 2012 рік
Узагальнена інформація щодо наукової та науково-технічної діяльності Національного університету «Острозька академія» с
Програм а звітної наукової конференції університету за 2017 рік iconІнформація про наукову діяльність Національного університету «Острозька академія» за 2013 рік
Узагальнена інформація щодо наукової та науково-технічної діяльності Національного університету «Острозька академія» с


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка