Програм а звітної наукової конференції університету за 2017 рік


ПІДСЕКЦІЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ У МЕНЕДЖМЕНТІСторінка5/13
Дата конвертації07.02.2018
Розмір2,05 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

ПІДСЕКЦІЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ У МЕНЕДЖМЕНТІ
Аудиторія 103, проспект Свободи, 18
Керівник підсекції – проф. Приймак В.І.

Секретар підсекції – доц. Голубник О.Р.


П е р ш е з а с і д а н н я – 1 лютого, 10 год 30 год


 1. Удосконалення інформаційних потоків логістичних систем.

Проф. Приймак В.І.

 1. Використання інтелектуальних технологій для оцінки бізнесу та інновацій. Доц. Жовтанецький М.І.

 2. Аналіз сервісів SEO-оптимізації сайтів. Доц. Белз О.Г.

 3. Динаміка внутрішньої торгівлі та соціально-економічний розвиток країни: регіональний аспект. Доц. Завада О.П.

 4. Інформаційна безпека України в сучасних умовах. Доц. Прийма С.С.

 5. Аналіз впливу економічного зростання на формування добробуту населення. Доц. Голубник О.Р.

 6. Центри прийняття рішень у менеджменті та їхнє функціонування.

Доц. Штанько В.М.
Д р у г е з а с і д а н н я – 2 лютого, 10 год 30 хв


 1. Концепція навчальної дисципліни “Вступ до спеціальності (конкурентна розвідка)” у контексті підготовки бізнес-аналітиків. Доц. Твердохліб І.П.

 2. Застосування теорії нечітких множин в оцінці економічної ефективності

та ризику інвестиційних проектів. Доц. Троханяк С.Р.

 1. Освіта як чинник конкурентоспроможності молоді на ринку праці України. Асист. Міщук Н.В.

 2. Моделювання транскордонного автотранспортного потоку.

Доц. Мельник Б.К.

 1. Реалії та перспективи міждержавної політики у галузі транскордонної логістики. Асист. Когут М.П.

 2. Порівняльний аналіз показників промислової діяльності України та Польщі. Доц. Карчевська О.І.

 3. Інвестиційно-інноваційні важелі стабілізації розвитку інтелектуальної капіталізації економіки України. Асп. Гинда С.М.ПІДСЕКЦІЯ МЕНЕДЖМЕНТУ
Аудиторія 304, проспект Свободи, 18
Керівник підсекції – проф. Кундицький О.О.

Секретар підсекції – доц. Кохан М.О.


П е р ш е з а с і д а н н я – 7 лютого, 10 год 30 хв


 1. Про підсумки та перспективи наукової роботи кафедри.

Проф. Кундицький О.О.

 1. Вплив україно-польського транскордонного співробітництва на рівень зайнятості населення в Україні. Проф. Кундицький О.О.

 2. Соціальні відносини в управлінській системі. Проф. Хоронжий А.Г.

 3. Психологія досягнення успіху в бізнесі. Проф. Жигайло Н.І.

 4. Стратегія гармонізації ринкових перетворень у економіці України.

Проф. Яцура В.В.

 1. Проблеми охорони сільськогосподарських земель України.

Доц. Оробчук М.Г.

 1. Сучасні проблеми розвитку сфери вищої освіти України. Доц. Горинь М.О.

 2. Інноваційні чинники підвищення конкурентоспроможності аграрного бізнесу України. Проф. Юринець З.В.

 3. Інноваційні трансформації в системі національного господарства: необхідність і проблеми впровадження. Доц. Грищук А.М.

 4. Навики ефективних бізнес-комунікацій. Доц. Жук О.П.

Д р у г е з а с і д а н н я – 8 лютого, 10 год 30 хв
 1. Аналіз показників результативності державних цільових програм у сфері охорони довкілля. Проф. Сенишин О.С.

 2. Суспільні пропорції в забезпеченні ефективності економіки. Доц. Харко В.Ю.

 3. Конкурентні стратегії за Портером: їхнє застосування на вітчизняних підприємствах. Доц. Кривешко В.О.

 4. Ключові інструменти менеджменту успішних підприємств Західної Німеччини. Доц. Кохан М.О.

 5. Ефективність еколого-інноваційних проектів в Україні. Доц. Данилевич Н.М.

 6. Стратегічний розвиток сфери соціального забезпечення в Україні.

Доц. Чопко Н.С.

 1. Конкурентні переваги української харчової промисловості в євроінтеграційному просторі. Доц. Замроз М.В.

 2. Євроінтеграційні процеси та їхній вплив на рівень зайнятості населення України. Асист. Креховець О.В.

 3. Маркетингові стратегії у малому бізнесі. Ст. викл. Островерх О.М.ПІДСЕКЦІЯ ОБЛІКУ І АУДИТУ
Аудиторія 203, проспект Свободи, 18
Керівник підсекції – проф. Ковалюк О.М.

Секретар підсекції – доц. Дутчак І.Б.


П е р ш е з а с і д а н н я – 1 лютого, 10 год 30 хв


 1. Cучасний фінансовий менеджмент підприємства. Проф. Ковалюк О.М.

 2. Обліково-аналітична система “Дніпросоюзу” (з нагоди 100-ліття заснування). Проф. Швець В.Є.

 3. Параметризація стану суб’єкта господарювання з врахуванням інтеграційного чинника діяльності. Доц. Цікало Є.І.

 4. Обліково-аналітичне забезпечення стратегічного аудиту підприємства.

Доц. Бандура З.Л.

 1. Організація обліку нематеріальних активів на підприємстві. Доц. Дутчак І.Б.

 2. Методичний інструментарій управлінського обліку малих підприємств.

Асист. Хоча Н.В.

 1. Функціонування системи монетарного регулювання процентних ставок на грошовому ринку України. Асист. Пелех У.В.

 2. Аудит стану економічної безпеки суб’єктів  господарювання.

Доц. Москаль Н.В.

 1. Особливості  обліку товарних  деривативів у діловому партнерстві підприємств. Доц. Струк Н.С.  

 2. Особливості обліку витрат на придбання бухгалтерського програмного забезпечення підприємства. Доц. Попівняк Ю.М.

 3. Ризики й невизначеності оцінювання об’єктів фінансового обліку.

Доц. Нашкерська Г.В.

 1. Моделі формування систем місцевих бюджетів в країнах Європи як вагомий аспект забезпечення євроінтеграційної взаємодії. Доц. Раделицький Ю.О.

Д р у г е з а с і д а н н я – 2 лютого, 10 год 00 хв
 1. Врахування впливу інфляції під час складання фінансової звітності.

Доц. Шевчук В.Р.

 1. Облік запасів за новим планом рахунків – бюджетних установ.

Доц. Юрченко Л.Б.

 1. Обліково-аналітичне забезпечення матеріальними потоками в умовах логістичного інсорсингу. Доц. Плиса З.П.

 2. Розвиток сучасних систем калькулювання в Україні. Доц. Тенюх З.І.

 3. Поняття “послуги” як економічно-правової категорії. Доц. Мельник Н.В.

 4. Обліково-інформаційне забезпечення торговельної діяльності підприємств

на ринку антикваріату Асист. Демків Х.С.

ПІДСЕКЦІЯ СТАТИСТИКИ
Аудиторія 214, проспект Свободи, 18
Керівник підсекції – проф. Матковський С.О.

Секретар підсекції – доц. Лутчин Н.П.


П е р ш е з а с і д а н н я – 6 лютого, 10 год 30 хв


 1. Про підсумки та перспективи наукової роботи кафедри.

Проф. Матковський С. О.

 1. Вибіркові спостереження у транскордонних дослідженнях.

Проф. Матковський С.О.

 1. Дослідження чинників впливу на рівень ризику в інвестиційній діяльності регіону. Доц. Вдовин М.Л.

 2. Аналіз економічної ефективності вищої освіти у контексті її конкурентоспроможності. Доц. Гринькевич О.С.

 3. Оцінка чинників формування якості життя в регіоні. Доц. Лутчин Н.П.

 4. Мова програмування Я. Доц. Марець О.Р.

 5. Напрями розвитку ринку телекомунікацій: статистичний аспект.

Доц. Миронюк А.К.

 1. Інвестування людського капіталу – запорука модернізації економіки України. Доц. Панчишин Т.В.

Д р у г е з а с і д а н н я – 7 лютого, 10 год 00 хв
 1. Застосування ППП в обробці статистичних даних. Доц. Вільчинська О.М.

 2. Проблеми розвитку соціальної інфраструктури Львова у статистичному вимірі. Доц. Полюга Д.М.

 3. Аналіз ринку нерухомості України. Доц. Прокопович-Павлюк І.В.

 4. Загальні тенденції народжуваності та репродуктивної поведінки населення

в Україні та світі. Доц. Савка Н.В.

 1. Статистична інформація як чинник розвитку польсько-українського прикордоння. Асист. Васьків С.Ф.

 2. Формування стратегії розвитку інноваційної діяльності машинобудівної промисловості. Асист. Квак С.А.ПІДСЕКЦІЯ ФІНАНСИ, ГРОШОВИЙ ОБІГ І КРЕДИТ
Аудиторія 203, проспект Свободи, 18
Керівник підсекції – проф. Крупка М.І.

Секретар підсекції – доц. Демчишак Н.Б.


П е р ш е з а с і д а н н я – 1 лютого, 10 год 30 хв


 1. Про підсумки та перспективи науково-дослідної роботи кафедри.

Проф. Крупка М.І.

 1. Бюджетна політика економічного розвитку в умовах фінансової децентралізації. Проф. Крупка М.І.

 2. Фінансові ресурси розвитку соціальної інфраструктури в Україні.

Проф. Ванькович Д.В.

 1. Роль інноваційної інфраструктури у розвитку національної інноваційної системи України. Проф. Демчишак Н.Б.

 2. Стратегія забезпечення фінансової стійкості страховиків в економічній системі України. Проф. Плиса В.Й.

 3. Роль державних банків у банківському секторі України. Доц. Андрущак Є.М.

 4. Спрощені технології митного оформлення в Україні. Доц. Микуляк О.В.

 5. Вплив державного боргу на розвиток вітчизняної економіки: реалії та перспективи. Доц. Терешко О.М.

 6. Аудит ефективності виконання бюджетних програм в Україні.

Доц. Приймак І.І.

 1. Перспективи розвитку страхування життя в Україні. Доц. Рудик О.Р.

 2. Особливості адміністрування податків у країнах членах Європейського Союзу. Доц. Паславська Р.Ю.

 3. Проблеми управління фінансовими ресурсами домашніх господарств України та напрями вирішення. Доц. Дропа Я.Б.

 4. Кластерний аналіз діяльності банків в Україні. Доц. Барилюк І.В.

 5. Реформування підходів до банківського нагляду в Україні. Доц. Пайтра Н.Г.

 6. Фіскальні загрози фінансовій безпеці України. Доц. Петик М.І.

 7. Сучасні завдання банківського регулювання та нагляду. Асп. Щуревич О.І.

 8. Зарубіжний досвід стратегічного фінансового планування суб’єктів господарювання та рекомендації щодо його імплементації у вітчизняну практику. Асп. Нестор О.Ю.

 9. Особливості формування бюджету розвитку місцевих бюджетів в Україні. Асп. Полинюк Н.І.

Д р у ге з а с і д а н н я – 2 лютого, 10 год 00 год
 1. Фінансова система України: теорія та практика формування.

Проф. Коваленко В.М.

 1. Міжбюджетні відносини: проблеми, тенденції та перспективи розвитку. Проф. Кульчицький М.І.

 2. Місце криптовалют у мобільній фінансовій системі. Проф. Підхомний О.М.

 3. Монетарна політика НБУ за режиму інфляційного таргетування.

Доц. Вишивана Б.М.

 1. Матриця стратегії розвитку фінансової інфраструктури України.

Доц. Бодаковський В.Ю.

 1. Державний фінансовий аудит використання бюджетних коштів.

Доц. Кміть В.М.

 1. Податкова система України в умовах євроінтеграції. Доц. Замасло О.Т.

 2. Особливості співпраці України з МВФ. Доц. Грін О.В.

 3. Особливості функціонування інституту центрального банку: історичні аспекти. Доц. Тесля С.М.

 4. Антикризовий механізм управління фінансовою системою. Доц. Рубаха М.В.

 5. Перспективи розвитку корпоративного податкового менеджменту в Україні. Доц. Ткачик Л.П.

 6. Державне управління фінансовою безпекою суб’єктів господарювання.

Доц. Яструбецька Л.С.

 1. Проблеми та шляхи удосконалення управління міжнародною валютною ліквідністю України. Ст. викл. Мрочко М.С.

 2. Особливості побудови банківської системи США. Доц. Жмурко Н.В.

 3. Моделювання поведінки інвестора за умови стаціонарності ціни активів. Асист. Вовк В.Р.

 4. Фінансовий контроль видатків бюджетних установ в Україні.

Асп. Іваськевич Х.І.

 1. Crowdfunding як альтернативний інструмент залучення фінансових ресурсів у світовій економіці. Асп. Овчар О.Р.

 2. Перспективи модернізації механізму бюджетного регулювання

соціально-економічного розвитку м. Львова. Асп. Журба О.Ю.


Секція УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ ТА БІЗНЕСУ
Актова зала, вул. Коперника, 3
Керівник секції – доц. Стасишин А.В.

Секретар секції – доц. Дубик В.Я.


П л е н а р н е з а с і д а н н я – 2 лютого, 10 год 00 хв


 1. Наукова робота на факультеті управління фінансами та бізнесу: підсумки та перспективи. Доц. Стасишин А.В.

 2. Про підсумки наукової роботи кафедри економічної теорії у 2017 р.

і плани на 2018 р. Доц. Шевчук І.Б.

 1. Про підсумки наукової роботи кафедри економічної теорії у 2017 р.

і плани на 2018 р. Доц. Гупало О.Г.

 1. Про підсумки та перспективи наукової роботи кафедри фінансів суб’єктів господарювання. Проф. Васьківська К.В.

 2. Про підсумки наукової роботи кафедри державних і місцевих фінансів

у 2017 р. та завдання на 2018 р. Проф. Ситник Н.С.

 1. Про підсумки наукової роботи кафедри обліку і аудиту у 2017 р.

та плани на 2018 р. Проф. Романів Є.М.

 1. Про результати наукової роботи на кафедрі економіки та менеджменту

у 2017 р. і напрями на 2018 р. Проф. Карпінський Б.А.

ПІДСЕКЦІЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У БІЗНЕСІ

ТА МОДЕЛЮВАННЯ
Аудиторія 302, вул. Коперника, 3
Керівник підсекції – доц. Шевчук І.Б.

Секретар підсекції – доц. Стадник Ю.А.


З а с і д а н н я – 2 лютого, 15 год 00 хв


 1. Grid-системи та технології хмарних обчислень як невід’ємні елементи підвищення конкурентних переваг регіону. Доц. Шевчук І.Б.

 2. Про перспективи розвитку ринку криптовалюти. Доц. Задорожна А.В.

 3. Cучасна економіка. Доц. Мищишин О.Я.

 4. Ефективне ведення бізнесу в інформаційному середовищі. Доц. Стадник Ю.А.

 5. Моделі формування оптимального інвестиційного портфеля на нестабільному фондовому ринку України. Ст. викл. Васьків О.М.

 6. Технології автоматизованої побудови для розробки web-UI. Доц. Жмуркевич А.Є.

 7. Розвиток інформаційного суспільства України в умовах глобалізації. Ст. викл. Ситник В.Ю.ПІДСЕКЦІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ
Аудиторія 209, вул. Медової Печери, 53
Керівник підсекції – доц. Гупало О.Г.

Секретар підсекції – доц. Овчиннікова Т.В.


З а с і д а н н я – 5 лютого, 12 год 00 хв


 1. Глобалізація та її виклики для соціально-економічного розвитку України. Доц. Гупало О.Г.

 2. Економічний потенціал України та конкурентоспроможність вітчизняної продукції на світовому ринку. Доц. Пікулик О.І.

 3. Тенденції ціни інституційних послуг для економіки України.

Доц. Дулюк В.Г.

 1. Розвиток пенсійних систем України та Польщі: євроінтеграційний вимір. Доц. Зеленко В.А.

 2. Вплив культурних чинників на сучасні тенденції економічного розвитку країн світу. Доц. Шпарик Х.В.

 3. Фінансове забезпечення соціального захисту населення в Україні.

Асп. Жук О.Б.

 1. Зарубіжний досвід впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у сферу публічного управління. Асп. Ситник Н.В.ПІДСЕКЦІЯ ФІНАНСИ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ
Аудиторія 103, вул. Медової Печери, 53
Керівник підсекції – проф. Васьківська К.В.

Секретар підсекції – доц. Смолінська С.Д.


З а с і д а н н я – 6 лютого, 13год 00 хв


 1. Фінансовий потенціал регіону:формування й оцінка.

Проф. Васьківська К.В.

 1. Нові тенденції в зовнішній торгівлі агропродовольчою продукцією

в Україні. Проф. Біттер О.А.

 1. Тенденції капіталізації банків в Україні. Доц. Блащук-Дев’яткіна Н.З.

 2. Стан s проблеми фінансового забезпечення суб’єктів господарювання

та шляхи його поліпшення. Доц. Пасінович І.І.

 1. Проблеми діагностики фінансової кризи підприємств.

Доц. Гринчишин Я.М.

 1. Сучасні тенденції розвитку ринку фінансових послуг в Україні.

Доц. Ярема Б.П.

 1. Ефект євроінтеграції на ринку страхування в Україні.

Ст. викл. Прокопишак В.Б.

 1. Вплив чинників на інвестиційну привабливість регіону. Асп. Децик О.І.

 2. Фінансове забезпечення функціонування територіальних громад.

Асп. Прокопишак О.Б.

 1. Регіональні особливості розвитку прикордонних територій.

Асп. Галімук. Ю.О.

 1. Вплив великого міста на розвиток приміських територій. Асп. Чопик О.В.

 2. Інституційна складова інвестиційно-інноваційного розвитку регіону.

Асп. Іськевич П.В.

 1. Структура доходів сільських домогосподарств. Асп. Клебан О.Д.

 2. Вплив прямих податків на фінансовий стан підприємства.

Магістр Врублевська Л.О.

 1. Підтримка малого та середнього бізнесу в Україні: необхідність, стан

і перспективи розвитку. Магістр Трохімчук Д.В.

 1. Сучасні технології управління фінансами суб’єктів господарювання: світовий досвід і перспективи застосування в Україні.

Магістр Субицька Д.М.

ПІДСекція ОБЛІКУ, АНАЛІЗУ І АУДИТУ
Аудиторія 504, Коперніка, 3
Керівник секції – проф. Романів Є.М.

Секретар секції – доц. Гончарук С.М.


Засідання – 6 лютого, 12 год 00 хв


 1. Організація підготовки фахівців для проведення фінансових та експертних розслідувань і аудиту. Проф. Романів Є.М.

 2. Ділова активність як фактор зростання економічного потенціалу підприємства. Доц. Приймак С.В.

 3. Реформування аудиту в умовах економічної невизначеності та кризових процесів. Доц. Гончарук С.М.

 4. Тенденції розвитку туристично-готельного бізнесу та їхній вплив на доходи місцевих бюджетів. Доц. Шот А.П.

 5. Управлінський облік як основа формування сталого розвитку підприємств. Доц. Шевців Л.Ю.

 6. Кредиторська заборгованість: модернізація облікової парадигми (Європейський аспект). Доц. Лобода Н.О.

 7. Порядок обліку МШП у бюджетних установах відповідно до Нового

плану рахунків. Доц. Труш І.Є.

 1. Санаційний аудит як важлива передумова фінансового оздоровлення фірми. Доц. Долбнєва Д.В.Підсекція публічного управління та менеджменту
Аудиторія 116, вул. Медової Печери, 53
Керівник підсекції – доц. Комарницька Г.О.

Секретар підсекції – доц. Герасименко О.В.


З а с і д а н н я – 7 лютого, 12 год 00 хв


 1. Про результати наукової роботи на кафедрі економіки та менеджменту

у 2017 р. та напрями на 2018 р. Доц. Комарницька Г.О.

 1. Система публічного адміністрування в Україні: становлення та розвиток. Доц. Бобко Л.О.

 2. Інтегральна оцінка стану та рівня формування соціально-економічного потенціалу прикордонних територій держави. Асп. Гасюк Р.В.

 3. From public administration to new public management: features and perspectives. Доц. Герасименко О.В.

 4. Соціальна програма як інструмент здійснення державної соціальної політики. Асп. Демкович О.В.

 5. До питання про вплив держави на сукупний особистий споживчий попит. Доц. Капленко Г.В.

 6. Доктрина активізації результативності освітян і науковців у державотворчому патріотизмі нації. Проф. Карпінський Б.А.

 7. Проблеми та перспективи розвитку публічного управління та адміністрування. Доц. Комарницька Г.О.

 8. Визначення корупції як соціального явища та види корупційних проявів. Доц. Маліновська О.Я.

 9. Особливості державного управління соціальним розвитком України. Асп. Маслик Р.О.

 10. Місцеві бюджети в контексті децентралізації влади в системі демократичних цінностей. Доц. Пак Н.Т.

 11. Організаційно-економічний механізм державного управління формуванням програм сталого розвитку економіки. Асп. Шевців А.Б.ПІДСЕКЦІЯ ДЕРЖАВНИХ ТА МІСЦЕВИХ ФІНАНСІВ
Аудиторія 206, вул. Медової Печери, 53
Керівник підсекції – проф. Ситник Н.С.

Секретар підсекції – лаб. Щур-Живко О.С.


П е р ш е з а с і д а н н я – 8 лютого, 15 год 00 хв


 1. Проблеми та шляхи вдосконалення митних платежів в Україні як джерела наповнення державного бюджету. Проф. Ситник Н.С.

 2. Інструменти фіскальної консолідації в системі антикризових заходів держави. Доц. Бугіль С.Я.

 3. Перспективи інтеграційного розвитку економіки України.

Доц. Ватаманюк У.З.

 1. Підтримка конкурентного середовища в контексті імплементації

Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом.

Доц. Голинський Ю.О.

 1. Фінансування охорони здоров’я на рівні об’єднаних територіальних громад. Доц. Дуб А.Р.

 2. Можливості імплементації світового досвіду оподаткування зовнішньоекономічної діяльності у митну систему України.

Доц. Дубик В.Я.

 1. Реалізація моделей соціальної політики держави. Асист. Жук О.Б.

 2. Напрями подолання рейдерства у вітчизняному бізнесі.

Доц. Завальницька Н.Б.

 1. Доходи державного бюджету як інструмент фіскального регулювання економічної безпеки держави. Доц. Західна О.Р.

 2. Фінансові стратегії системи безпеки вітчизняних підприємств.

Доц. Клепанчук О.Ю.

 1. Регулювання міжнародного трансферу технологій. Асист. Когут М.В.

Д р у г е з а с і д а н н я – 9 лютого 13 год 30 хв
 1. Децентралізація як запорука інноваційного розвитку регіонів: стан

і можливості розвитку. Асист. Круглякова В.В.

 1. Cистема контролю державної допомоги суб’єктам господарювання як складова політики стимулювання конкуренції. Ст. викладач Луців Л.М.

 2. Особливості антимонопольної політики України. Доц. Попович Д.В.

 3. Сутність структурованих інструментів фінансового ринку.

Доц. Петик Л.О.

 1. Оцінка процесів деіндустріалізації в Україні. Доц. Сич О.А.

 2. Удосконалення державних механізмів регулювання діяльності малих підприємств в Україні. Доц. Смолінська С.Д.

 3. Оцінка рівня конкурентоспроможності грошово-кредитного та валютного ринків. Доц. Татарин Н.Б.

 4. Дослідження публічної політики: соціальний аспект. Асист. Хміль Я.В.

 5. Фінансова стабільність національної економіки та шляхи її забезпечення

в Україні. Доц. Шушкова Ю.В.

 1. Управління конкурентоспроможністю підприємства. Проф. Ярема Я.Р.

 2. Актуальні проблеми формування ефективного підприємницького середовища в Україні. Доц. Ясіновська І.Ф.
Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Схожі:

Програм а звітної наукової конференції університету за 2017 рік iconТези звітної наукової конференції професорсько-викладацького складу факультету іноземних мов за 2012 рік
Тези звітної наукової конференції професорсько-викладцького складу факультету іноземних мов національного університету імені Івана...
Програм а звітної наукової конференції університету за 2017 рік iconТези звітної наукової конференції професорсько-викладацького складу факультету іноземних мов за 2013 рік

Програм а звітної наукової конференції університету за 2017 рік iconТези звітної наукової конференції професорсько-викладацького складу факультету іноземних мов за 2014 рік

Програм а звітної наукової конференції університету за 2017 рік iconЗвіт ректора Національного університету «Острозька академія» за 2017 рік

Програм а звітної наукової конференції університету за 2017 рік iconСферах 20 Жовтня 2016 року, м. Київ київ-2016 матеріали наукової конференції
Матеріали наукової конференції геостратегічні пріоритети україни в політичній, економічній, правовій та інформаційній сферах
Програм а звітної наукової конференції університету за 2017 рік iconІнформація про наукову діяльність Національного університету «Острозька академія» за 2012 рік
Узагальнена інформація щодо наукової та науково-технічної діяльності Національного університету «Острозька академія» с
Програм а звітної наукової конференції університету за 2017 рік iconІнформація про наукову діяльність Національного університету «Острозька академія» за 2013 рік
Узагальнена інформація щодо наукової та науково-технічної діяльності Національного університету «Острозька академія» с


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка