Програм а звітної наукової конференції університету за 2017 рікСторінка6/13
Дата конвертації07.02.2018
Розмір2.05 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

СЕКЦІЯ ЮРИДИЧНИХ НАУК
Аудиторія 214-Г, вул. Січових Стрільців, 14
Керівник секції – проф. Бурдін В.М.

Секретар секції – доц. Панчак О.Г.


П л е н а р н е з а с і д а н н я – 7 лютого, 10 год 00 хв


 1. Акт злуки УНР і ЗУНР та його історичне значення. Проф. Тищик Б.Й.

 2. Історичне значення Західно-Української Народної Республіки у багатовіковій історії національного державотворення. Проф. Бойко І.Й.

 3. Інститут конституційної скарги в Європі: становлення та еволюція розвитку. Проф. Кіселичник В.П.

 4. Становлення науки адміністративного права в Австрії та

Австро-Угорщині. Проф. Кобилецький М.М.

 1. Основи сучасного правопорядку – професіоналізм чи популізм.

Проф. Луць Л.А.

 1. Техніко-технологічні засоби нормотворення та Верховенства права. Проф. Косович В.М.

 2. Сучасні проблеми теорії та практики конституційного права.

Проф. Гураль П.Ф.

 1. “Захищені” приписи Основного Закону України як правові межі конституційного реформування. Проф. Рабінович С.П.

 2. Конституціоналізація традиції виборності влади в Україні.

Проф. Панкевич І.М.

 1. Проблеми захисту прав споживачів. Проф. Коссак В.М.

 2. Види та форми цивільно-правової відповідальності медичних працівників. Д-р юрид. наук Герц А.А.

 3. ІТ-право як паралель, як альтернатива чи як виклик. Проф. Яворська О.С.

 4. Правовідносини зайнятості та їхні види. Проф. Пилипенко П.Д.

 5. Реалізація права на пенсійне забезпечення в умовах пенсійної реформи в Україні. Проф. Синчук С.М.

 6. Проблеми реформування юридичної освіти в Україні. Проф. Бурдін В.М.

 7. Вчення про істину в кримінальному провадженні як вираження гносеологічних моделей пізнання. Проф. Нор В.Т.

 8. Перспективи криміналістичної графології в Україні. Проф. Когутич І.І.

 9. Кримінально-процесуальне провадження як елемент системи кримінального процесу. Проф. Бобечко Н.Р.ПІДСЕКЦІЯ ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВИХ НАУК
Аудиторія 312-Г, вул. Січових Стрільців, 14
Керівник секції – проф. Косович В.М.

Секретар секції – доц. Стецик Н.В.


З а с і д а н н я – 7 лютого, 14 год 00 хв


 1. Юридичне забезпечення прав людини у Європейському Союзі: можливості ефективізації. Доц. Добрянський С.П.

 2. Проблемні питання розуміння поняття “національна правова система”. Доц. Настасяк І.Ю.

 3. Загальнодозвільне юридичне регулювання та диспозитивність права:

деякі аспекти співвідношення понять. Доц. Раданович Н.М.

 1. Еволюція поглядів на правову кібернетику. Асп. Лаба Р.Я.

 2. Співвідношення поняття здійснення нормативно-правових приписів

із суміжними поняттями. Асп. Швидченко І.Б.

 1. Основні напрями визначення поняття “правова культура

дитини-правопорушника”. Доц. Ковний Ю.Є.

 1. Юридичні конструкції: деякі правові аспекти. Доц. Левицька Н.О.

 2. Філософсько-правові основи правової визначеності. Доц. Гончаров В.В.


ПІДСЕКЦІЯ ІСТОРИКО-ПРАВОВИХ НАУК
Аудиторія 409-Г, вул. Січових Стрільців, 14
Керівник секції – проф. Тищик Б.Й.

Секретар секції – доц. Кольбенко А.В.


П е р ш е з а с і д а н н я – 7 лютого, 14 год 00 хв


 1. Модифікації конструкцій римського права у різних сферах правового регулювання в країнах Європи. Доц. Федущак-Паславська Г.М.

 2. Державно-правовий розвиток Югославії у ХХ ст. Доц. Липитчук О.В.

 3. Історія розвитку політичних і правових учень як науки

(історико-правовий аналіз через призму взаємозв’язку з іншими науками). Доц. Коваль А.Ф.

 1. Юридичний обов’язок у правових звичаях запорозьких козаків. Доц. Кольбенко А.В.

 2. Державно-правовий розвиток Франції наприкінці ХХ – початку ХХІ ст. Доц. Шевчук Л.Е.

 3. Інститут неосудності у “Правах, за якими судиться малоросійський народ”. Доц. Моряк-Протопопова Х.М.

 4. Римське право як важливе джерело австрійського Кримінально-процесуального кодексу 1873 р. Асп. Галабурда Т.І.

 5. Проблема державної мови у працях науковців Українського Вільного Університету (1921-1945 ). Асп. Петрів-Буряк А.М.

 6. Курдистан – частина Туреччини чи незалежна держава? Асп. Юркевич М.М.

 7. Особливості правового регулювання доброчинності на українських землях у Середньовіччі. Здобувач Новосядло І.Ю .

 8. Утворення та діяльність дистрикту Галичина у складі Польського Генерального губернаторства (1941-1944). Асп. Трепак Л.М.

 9. Історико-правові аспекти становлення правового статусу глави

міста-держави Ватикан. Асп. Гутів Б.І.

 1. Джерела та структура австрійського кримінального кодексу 1803 р. Асп. Лабачук Х.В.

 2. Передумови становлення сільського самоврядування на західноукраїнських землях у складі Австрії та Австро-Угорщини (1772-1918). Асп. Бойко Л.М.

 3. Правові засади створення крайових судів у Галичині та їхня компетенція

(1855-1918). Асп. Ковальчук І.В.

 1. Особливості “освіченого абсолютизму” в Австрії у першій половині ХVІІІ ст. Асп. Пиртко М.С.

 2. Соціально-політичні передумови створення та діяльність Львівського апеляційного суду (1919-1939). Асп. Олійник Ю.В.

Д р у г е з а с і д а н н я – 8 лютого, 10 год 00 хв
 1. Економічний підхід до права в історико-правовій науці. Доц. Семків В.О.

 2. Авторське право в “до друкарський” період. Доц. Шандра Р.С.

 3. Видатні постаті науки фінансового права на юридичному факультеті Львівського університету (кінець ХVІІІ – початок ХІХ ст.). Доц. Кахнич В.С.

 4. США: еволюція інституту усиновлення (удочеріння) в ХХ ст. Доц. Ригіна О.М.

 5. Становлення цивільного законодавства Румунії у другій половині

ХІХ – початку ХХ ст. Асист. Сирко М.В.

ПІДСЕКЦІЯ КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВИХ НАУК
Аудиторія 503-Г, вул. Січових Стрільців, 14
Керівник секції – проф. Гураль П.Ф.

Секретар секції – асист. Кобрин В.С.


З а с і д а н н я – 7 лютого, 14 год 00 хв


 1. Удосконалення інституту конституційно-правової відповідальності Президента України. Доц. Бориславський Л.В.

 2. Конституційна юрисдикція як елемент європейської моделі конституціоналізму. Доц. Бориславська О.М.

 3. Повноваження виконавчих органів сільських, селищних, міських рад щодо управління місцевим господарством. Доц. Бедрій Р.Б.

 4. Суверенне право України на захист. Доц. Заяць І.Я.

 5. Особливості міграції громадян України в республіку Польщу: конституційний аспект. Доц. Мочульська М.Є.

 6. Окрема думка судді органу конституційної юрисдикції:

порівняльно-правове дослідження. Доц. Різник С.В.

 1. Забезпечення конституційного правопорядку в Україні на сучасному етапі державотворення. Доц. Чорненький В.І.

 2. Рада прем’єр-міністрів України як консультативний орган Кабінету Міністрів України: доцільність створення та функціонування. Асист. Кобрин В.С.

 3. Конституційні гарантії незалежності суддів Конституційного Суду України. Асп. Бондаренко Б.О.

 4. До питання про використання назви Європейської комісії “За демократію через право”. Асп. Дубас В.В.

 5. Зміст категорії “правосуддя”. Асп. Ревер С.В.ПІДСЕКЦІЯ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА ТА ПРОЦЕСУ
Аудиторія 302-Г, вул. Січових Стрільців, 14
Керівник секції – проф. Коссак В.М.

Секретар секції – доц. Верес І.Я.


П е р ш е з а сі д а н н я – 7 лютого, 14 год 00 хв


 1. Процесуальна діяльність суду, пов’язана з ухваленням рішення. Доц. Богдан Й.Г.

 2. Правова природа договору про створення сімейного фермерського господарства. Доц. Юркевич Ю.М.

 3. Новели процесуального законодавства: пропозиції законодавця та практичні реалії. Доц. Угриновська О.І.

 4. Електронні докази в цивільному судочинстві. Доц. Навроцька Ю.В.

 5. Особливості змісту судового наказу в цивільній справі. Доц. Сеник С.В.

 6. Умови здійснення права на викуп акцій за рішенням товариства. Доц. Цікало В.І.

 7. Проблеми здійснення майнових прав інтелектуальної власності. Доц. Якубівський І.Є.

 8. Превентивний позов. Доц. Коссак С.М.

 9. Поняття та правова природа біобанку. Доц. Квіт Н.М.

 10. Розрахунки в сфері електронної комерції. Доц. Верес І.Я.

 11. Обов’язки сторін у цивільному судочинстві. Доц. Лемик Р.Я.

 12. Поняття фінансової споживчої послуги. Доц. Лепех С. М.

Д р у г е з а с і д а н н я – 8 лютого, 10 год 00 хв
 1. Ознаки житла як об’єкта цивільних правовідносин. Доц. Михайлів М.О.

 2. Правове регулювання договорів майнового страхування в Україні. Доц. Бек Ю.Б.

 3. Захист прав власників бездокументарних цінних паперів. Асист. Гнатів О.М.

 4. Поняття та види житла. Доц. Грущинська Н.І.

 5. Правові наслідки порушення умов правомірності волевиявлення сторін договору в праві ЄС. Асист. Яримович У.В.

 6. Принципи процесуального законодавства та реформування судочинства: перспективи розвитку. Канд. юрид. наук Романів В.Я.

 7. Особливості цивільної відповідальності органів державної влади за недоліки консультаційної послуги. Асист. Тур О.Т.

 8. Захист прав туриста за договором про надання туристичних послуг. Асист. Яворський Р.І.ПІДСЕКЦІЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО І КОРПОРАТИВНОГО ПРАВА
Аудиторія 312-Г, вул. Січових Стрільців, 14
Керівник секції – проф. Яворська О.С.

Секретар секції – асист. Самагальська Ю.Я.


З а с і д а н н я – 7 лютого, 14 год 00 хв


 1. Майнові права інтелектуальної власності на сорти рослин за законодавством України. Доц. Мартин В.М.

 2. Здійснення авторських прав у цифровому середовищі. Доц. Тарасенко Л.Л.

 3. Доменні імена: правове регулювання в ЄС. Доц. Довгань Г.В.

 4. Правова охорона патентного права в США. Асист. Самагальська Ю.Я.

 5. Право на недоторканність твору: деякі теоретико-прикладні аспекти. Асп. Дюкарєва К.Ю.

 6. Загальновідомі товарні знаки: порівняльно-правова характеристика за законодавством України та США. Асп. Гирич О.С.

 7. Порівняльний аналіз арбітражного врегулювання міжнародних спорів і комерційних спорів між державами. Асист. Гринчак І.В.

 8. Здійснення майнових прав інтелектуальної власності на комерційне найменування. Асп. Андрейчук Л.В.

 9. Публічний збір благодійних пожертв за допомогою спеціальних скриньок. Асп. Шпуганич І.І.

 10. Становлення та розвиток законодавчого регулювання колективного управління майновими правами суб’єктів авторського права і суміжних прав. Асп. Гуц Н.Б.

 11. Договір про передачу ноу-хау. Асп. Петрів М.В.

 12. Сторони договору рахунку умовного зберігання (ескроу) за законодавством України та країн ЄС. Асп. Попович Ю.Я.

 13. Правове регулювання здійснення інвестицій у об’єкти незавершеного будівництва. Асп. Гладьо Ю.О.

 14. Архітектор як суб’єкт права інтелектуальної власності у сфері будівництва. Асп. Тарасенко Х.Ю.

 15. Примусові ліцензії як правова підстава розпорядження майновими правами власника патенту. Асп. Юрків Р.О.ПІДСЕКЦІЯ СОЦІАЛЬНОГО ПРАВА
Аудиторія 310-Г, вул. Січових Стрільців, 14
Керівник секції – проф. Пилипенко П.Д.

Секретар секції – доц. Бурак В.Я.


П е р ш е з а с і д а н н я – 7 лютого, год 00 хв


 1. Добровільна відмова від права власності на земельну ділянку. Доц. Федорович В.І.

 2. Повноваження профспілок у сфері соціального діалогу. Доц. Бурак В.Я.

 3. Цілі формування національної екомережі. Доц. Ващишин М.Я.

 4. Межі правового регулювання трудових відносин сільськогосподарського підприємства. Доц. Парпан Т.В.

 5. До питання про поняття загальнообов’язкового державного соціального страхування. Доц. Стрепко В.Л.

 6. Порядок формування державних стандартів. Доц. Жолнович О.І.

 7. Право на добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування. Доц. Кульчицька О.І.

 8. Нові тенденції щодо захисту персональних даних працівників. Доц. Рим О.М.

 9. Міжнародні стандарти захисту персональних даних працівника. Доц. Стасів О.В.

 10. Договори у праві соціального забезпечення: поняття та види. Доц. Ласько І.М.

 11. Окремі правові аспекти здійснення моніторингу рослинного світу в Україні. Асист. Чопко Х.І.

 12. Особливості зміни цільового використання земель сільськогосподарського призначення. Асист. Жиравецький Т.М.

 13. Захист заробітної плати від несвоєчасної виплати та необґрунтованих відрахувань. Асист.  Фурик І.Я.

Д р у г е з а с і д а н н я – 8 лютого, 10 год 00 хв
 1. Щодо співвідношення понять сприяння зайнятості та працевлаштування. Асист. Швець Д.Ю.

 2. Практичні аспекти доступу до екологічної інформації від суб’єктів господарювання. Асист. Шпарик Н.Я.

 3. До питання судового прецеденту як джерела земельного права України. Асп. Сенюта (Мак) Л.Б.

 4. Про право на пенсійне забезпечення та його конституційно-правові засади. Асп. Раневич О.Ю.

 5. Оформлення укладення трудового договору як елемент соціального захисту працівників. Асп. Тимофіїв Р.М.

 6. Окремі новели проекту Трудового кодексу України щодо захисту права на оплату праці. Асп. Цимбала І.З.

 7. Соціальні послуги як форма соціального обслуговування осіб з обмеженими можливостями. Асп. Бук М.О.

 8. Особливості змісту правовідносин соціального захисту малозабезпечених осіб. Асп. Волошин І.П.

 9. Щодо питання про визнання нещасного випадку таким, що пов’язаний

з виробництвом. Асп. Лічко А.І.

 1. Розвиток земельно-правової доктрини про землеустрій. Асп. Щестюк О.М.

 2. Особливості правового регулювання гідроенергетики в Україні.

Асист. Вісьтак М.Я.

 1. Щодо питання про критерії гідного рівня життя особи. Асп. Галушко О.А.

 2. Правові засади соціального захисту вимушено-переміщених осіб в Україні,

у сфері житлових правовідносин. Асп. Кульчицький Т.Р.

 1. Правовий статус Національної служби посередництва та примирення. Асп. Бутинська Р.Я.ПІДСЕКЦІЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ТА ФІНАНСОВОГО ПРАВА
Аудиторія 210-Г, вул. Січових Стрільців, 14
Керівник секції – проф. Кобилецький М.М.

Секретар секції – асист. Заболотна Г.І.


П е р ш е засідання – 7 лютого, 14 год 00 хв


 1. Адміністративна процедура в окремих сферах діяльності публічної адміністрації. Доц. Школик А.М.

 2. Окремі проблеми провадження щодо адміністративних правопорушень, пов’язаних з корупцією. Доц. Янюк Н.В.

 3. Порівняльний аналіз фінансово-правового регулювання у конституціях держав. Доц. Ільницький О.В.

 4. Система обов’язкових публічних платежів в Україні. Доц. Мостовий А.С.

 5. Локальні акти у системі джерел адміністративного права України. Доц. Решота В.В.

 6. Конвенція ABBES: Глобальна боротьба з податковими зловживаннями та Україна. Доц. Полянський Т.Т.

 7. Спеціальні способи судового контролю за виконанням судових рішень в адміністративних справах. Асист. Труш М.І.

 8. Основи фінансової юстиції в “Федеративній Республіці Німеччина”. Асист. Паславська Н.Т.

Д р у г е з а с і д а н н я – 8 лютого, 10 год 00 хв
 1. Правове регулювання контролю за реалізацією делегованих повноважень. Асист. Терещук О.А.

 2. Моделі поведінки платників податків. Асист. Джох Р.В.

 3. Правові форми співпраці України з міжнародними фінансовими організаціями. Асп. Салій С.Л.

 4. Механізм адміністративно-правового регулювання захисту учасників виборів і референдуму в Україні. Асист. Сеник П.Р.

 5. Утворення,структура та повноваження адміністративного суду Австрії. Асп. Дзіковський М.Р.

 6. Блокчейн технології-нові можливості правового регулювання. Асп. Чопик І.П.

 7. Становлення адміністративних судів у Королівстві Польському.

Асп. Юревич Ю.О.

 1. Основні стадії виконання судових рішень у адміністративних справах. Асп. Смотрич Д.В.

 2. Новели законодавства у сфері правового регулювання містобудівної діяльності. Асист. Заболотна Г.І.ПІДСЕКЦІЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА ТА КРИМІНОЛОГІЇ
Аудиторія 202-Г, вул. Січових Стрільців, 14
Керівник секції – доц. Василаш В.М.

Секретар секції – асист. Ждиняк Н. П.


П е р ш е з а с і д а н н я – 7 лютого, 14 год 00 хв


 1. Проблеми призначення покарання при рецидиві злочину. Доц. Василаш В.М.

 2. Державна зрада: окремі проблеми кримінально-правової кваліфікації. Доц. Маркін В.І.

 3. Кримінально-правові аспекти обігу криптовалюти в Україні. Доц. Денькович О.І.

 4. Деякі питання кримінально – правової охорони життя та здоров’я осіб,

які здійснюють судочинство. Доц. Палюх Л.М.

 1. Право на доступ до інформації та КК України: протидія чи захист. Доц. Панчак О.Г.

 2. Поняття криміноутворюючої ознаки. Доц. Марін О.К.

 3. Стадії вчинення злочину та співучасті у злочині за Кримінальним кодексом України та Кримінальним кодексом Республіки Польща: порівняльний аналіз. Асист. Крикливець Д.Є.

 4. Розмежування злочину “Декларування недостовірної інформації”

та адміністративного корупційного проступку “Порушення вимог фінансового контролю”. Асист. Гордієнко В.В.

 1. Особливості дефініції поняття корупція у вітчизняному законодавстві. Асист. Шуп’яна М.Ю.

 2. Виконавець злочину : проблеми визначення поняття. Асист. Гриниха І.М.

 3. Кримінальна відповідальність за знищення чи пошкодження майна в іноземному законодавстві. Асист. Боднарчук Р.О.

 4. Ефективність механізму реалізації забороняючих кримінально–правових норм. Асист. Ждиняк Н.П.

 5. Методологія наукового дослідження проблем виконання покарання у вигляді позбавлення волі на певний строк щодо неповнолітніх. Асп. Кузьма М.В.

Д р у г е з а с і д а н н я – 8 лютого, 10 год 00 хв
 1. Родовий об’єкт злочину Незаконне використання інсайдерської інформації”. Асист. Кондра О.Я.

 2. Форми вимагання неправомірної вигоди. Асп. Хмиз М.В.

 3. Роль нових антикорупційних органів у боротьбі з корупційною злочинністю. Асп. Магас Н.З.

 4. Вплив принципу рівності у кримінальному праві України на інститут покарання. Асп. Кондра М.Я.

 5. Санкції статті 365 Кримінального кодексу України: сучасний стан і перспективи вдосконалення. Асп. Федчишин Ю.Ю.

 6. Поняття медичного працівника в кримінальному праві України. Асп. Шкодяк А.І.

 7. Принцип пропорційності як складова верховенства права у кримінальному праві. Асп. Шевченко С.В.

 8. Соціальна обумовленість особливостей наглядової пробації щодо неповнолітніх. Асп. Курілець П.А.

 9. Класифікація спеціальних норм у кримінальному праві України.

Асп. Сень І.З.

 1. Стан дослідження проблем використання залежності як способу вчинення злочину в українській кримінально-правовій літературі. Асп. Шолок О.О.

 2. Законодавче регулювання комплаєнс-заходів запобігання корупції в діяльності юридичних осіб. Асп. Ігнатова М.О.

 3. Заподіяння шкоди психічному здоров’ю як ознака насильства

(способу вчинення злочину). Асп. Довгань-Бочкова Н.В.

 1. До питання про соціальну обумовленість виділення складу злочину “Протиправне заволодіння майном підприємства, установи, організації”. Асп. Слотило О.Р.ПІДСЕКЦІЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ТА КРИМІНАЛІСТИКИ
Аудиторія 511-Г, вул. Січових Стрільців, 14
Керівник секції – проф. Нор В.Т.

Секретар секції – доц. Павлишин А.А.


П е р ш е з а с і д а н н я – 7 лютого, 14 год 00 хв


 1. Деякі проблеми контролю за вчиненням злочину: законодавство та судова практика. Доц. Багрій М.В.

 2. Поняття “вироку суду” в провадженні з виконання вироків постановлених іноземними судами. Доц. Маланюк А.Г.

 3. Проблемні питання реалізації потерпілим наданих йому процесуальних прав. Доц. Бойко В.П.

 4. Деякі аспекти застосування психологічного впливу слідчим під час досудового розслідування. Доц. Жолнович І.В.

 5. Стандарти діяльності прокурора у кримінальному провадженні: поняття

та види. Доц. Луцик В.В.

 1. Інформативність показань свідків і потерпілих. Доц. Гулкевич З.Т.

 2. Недоліки інституту процесуальних витрат у кримінальному провадженні. Доц. Павлишин А.А.

 3. Карфаген має бути зруйнований (Про державну судово-експертну монополію). Доц. Калужна О.М.

 4. Діяльність захисника у заочному кримінальному провадженні. Доц. Войнарович А.Б.

 5. Співвідношення засади змагальності та засади публічності у кримінальному провадженні на стадії судового розгляду та їхній вплив на виконання функції правосуддя. Асист. Шевчук М.І.

 6. Криміналістичні аспекти захисту персональних даних. Доц. Мурадов В.В.

 7. Організаційні питання діяльності адвокатури. Ст. викл. Анікіна Н.П.

 8. Техніко-криміналістичне забезпечення проведення обшуку в кримінальному судочинстві України. Доц. Береський  Я.О.

 9. Особливості судового допиту потерпілого в кримінальних провадженнях

у формі приватного обвинувачення. Асист. Максимишин Н.М.
Д р у г е з а с і д а н н я – 8 лютого, 10 год 00 хв


 1. Проблемні питання в діяльності слідчого судді в кримінальному процесі. Асист. Єзерський Р.Б.

 2. Постанови Пленуму Верховного Суду в механізмі кримінального процесуального регулювання: до питання генези та розвитку. Асист. Нор Н.В.

 3. Стандарт доказування “достатня підстава” у кримінальному процесі України. Асист. Слюсарчук Х.Р.

 4. Поняття інформаційно-технічного забезпечення в системі криміналістичної реєстрації. Асп. Демчишак Р.Ю.

 5. Здійснення судом дискреційних повноважень у стадії досудового розслідування кримінальних проваджень. Асп. Дзиндра М.М.

 6. Акти прокурора в кримінальному провадженні в країнах СНД. Асп. Кордіяка Т.В.

 7. Генеза повноважень прокурора у судовому провадженні. Асп. Ніколайчук Г.А.

 8. Відмінності тактики та стратегії захисту. Асп. Іваницький Я.О.

 9. Становлення та розвиток загальних положень судового розгляду в рамках прийняття нового КПК України. Асп. Антощак Д.І.

 10. Реалізація дискреційних повноважень прокурора під час досудового розслідування. Асп. Кахновець С.О.

 11. Зміст цивільного позову прокурора у кримінальному провадженні. Асп. Вітрук О.В.

12. Тимчасове відсторонення судді від здійснення правосуддя у зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності – новий захід забезпечення кримінального провадження, викликаний судовою реформою. Асп. Починок В.М.

13. Узагальнені відомості про особу злочинця як елемент криміналістичної характеристики підкупу медичних працівників. Асп. Юрків Р.Р.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Схожі:

Програм а звітної наукової конференції університету за 2017 рік iconТези звітної наукової конференції професорсько-викладацького складу факультету іноземних мов за 2012 рік
Тези звітної наукової конференції професорсько-викладцького складу факультету іноземних мов національного університету імені Івана...
Програм а звітної наукової конференції університету за 2017 рік iconТези звітної наукової конференції професорсько-викладацького складу факультету іноземних мов за 2014 рік

Програм а звітної наукової конференції університету за 2017 рік iconТези звітної наукової конференції професорсько-викладацького складу факультету іноземних мов за 2014 рік

Програм а звітної наукової конференції університету за 2017 рік iconТези звітної наукової конференції професорсько-викладацького складу факультету іноземних мов за 2013 рік

Програм а звітної наукової конференції університету за 2017 рік iconЗвіт ректора Національного університету «Острозька академія» за 2017 рік

Програм а звітної наукової конференції університету за 2017 рік iconСферах 20 Жовтня 2016 року, м. Київ київ-2016 матеріали наукової конференції
Матеріали наукової конференції геостратегічні пріоритети україни в політичній, економічній, правовій та інформаційній сферах
Програм а звітної наукової конференції університету за 2017 рік iconІнформація про наукову діяльність Національного університету «Острозька академія» за 2012 рік
Узагальнена інформація щодо наукової та науково-технічної діяльності Національного університету «Острозька академія» с
Програм а звітної наукової конференції університету за 2017 рік iconІнформація про наукову діяльність Національного університету «Острозька академія» за 2012 рік
Узагальнена інформація щодо наукової та науково-технічної діяльності Національного університету «Острозька академія» с
Програм а звітної наукової конференції університету за 2017 рік iconІнформація про наукову діяльність Національного університету «Острозька академія» за 2013 рік
Узагальнена інформація щодо наукової та науково-технічної діяльності Національного університету «Острозька академія» с
Програм а звітної наукової конференції університету за 2017 рік iconІнформація про наукову діяльність Національного університету «Острозька академія» за 2013 рік
Узагальнена інформація щодо наукової та науково-технічної діяльності Національного університету «Острозька академія» с


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка