Програм а звітної наукової конференції університету за 2017 рікСторінка9/13
Дата конвертації07.02.2018
Розмір2.05 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

ПІДСЕКЦІЯ БОТАНІКИ, ФІЗІОЛОГІЇ ТА БІОХІМІЇ РОСЛИН
Аудиторія 332, вул. Грушевського, 4
Керівники підсекції – проф. Тасєнкевич Л.О.,

проф. Терек О.І.

Секретар підсекції – доц. Одінцова А.В.


Перше засідання – 5 лютого, 10 год 00 хв


 1. До питання становлення флори Карпат: гімалайсько-алтайська флорогенетична група. Проф. Тасєнкевич Л.О.

 2. Рід Rubus L. у флорі Яворівського НПП. Доц. Гончаренко В.І.

 3. Мікроструктурні особливості листків представників роду Veronica L.

Доц. Прокопів А.І., інж. 1 категорії Ботанічного саду Гелеш М.Б.

 1. Особливості зимового пилення ліщини та вільхи у 2011-2017 роках.

Доц. Калінович Н.О.

 1. Організація провідної системи квітки представників родини Hyacinthaceae. Асист. Дика О.О.

 2. Морфогенез нижніх плодів представників родини Onagraceae.

Доц. Одінцова А.В.

 1. Трав’яна рослинність урочища Кемпа НПП “Північне Поділля”.

Асп. Качур С.В.

 1. Іржасті гриби у мікобіоті Українського Розточчя. Асп. Павлюк Н.І.

 2. Значення ознак плоду у систематиці роду Campanula L. Асп. Андрейчук Р.Р.

 3. Експозиція гербарію як форма наукової публікації. Зав. гербарію Хміль Т.С., пров. спеціаліст гербарію Романів М.М., інж. гербарію Скрипець Х.І.

 4. Заплавні лісові та чагарникові угруповання Українських Карпат.

Пров. спеціаліст Ботанічного саду Борсукевич Л.М.

 1. Таксони роду Salvia (Lamiaceae) Броніслава Блоцького: уточнення статусу

та типіфікація назв. Мол. наук. співроб. Ботанічного саду Начичко В.О.

 1. Про номенклатуру та типіфікацію Rhododendron × intermedium (Ericaceae). Пров. спец. Ботанічного саду Сосновський Є.В.

Друге засідання – 6 лютого, 10 год 00 хв


Аудиторія 332, вул. Грушевського, 4
Керівник підсекції – проф. Тасєнкевич Л.О.,

проф. Терек О.І.

Секретар підсекції – доц. Величко О.І.
 1. Деякі аспекти зміни метаболізму вуглеводів у рослинах, спричинені саліцилатом і посухою. Доц. Кобилецька М.С.

 2. Нейтралізація фітостресорності породних відвалів кам’яновугільних шахт попелом ТЕС і гуматом калію. Асп. Шпак Я.В., проф. Терек О.І.

 3. Особливості насіннєвого розмноження та розвитку сіянців на ранніх стадіях онтогенезу деревних рослин за дії регуляторів росту.

Інж. 2 категорії Ботанічного саду Шевчук О.П., інж. 1 категорії Ботанічного саду Щербина М.О.

 1. Врожайність ярих сортів пшениці за умов вирощування на ґрунтах із різним рН. Наук. співроб. Буньо Л.В., проф. Терек О.І., доц. Романюк Н.Д.,

доц. Пацула О.І., інж. Кавулич Я.З., асп. Макар О.О., студ. Батрашкіна Т.І.

 1. Адаптивна роль фенольних сполук у рослин гречки та пшениці за токсичного впливу кадмію хлориду. Інж. Кавулич Я.З., доц. Кобилецька М.С.

 2. Поглинання мікроелементів проростками соняшника та ріпаку за дії регуляторів росту – Стимпо, Регопланту та Трептолему.

Асп. Макогоненко С.Ю., доц. Баранов В.І.

 1. Сучасний стан і перспективи органічного землеробства на Україні.

Ст. лаб. Карпінець Л.І., доц. Баранов В.І.

ПІДСЕКЦІЯ ГЕНЕТИКИ ТА МІКРОБІОЛОГІЇ
Аудиторія 333, вул. Грушевського, 4
Керівники підсекції – проф. Гнатуш С.О.,

проф. Федоренко В.О.,

Секретар підсекції – доц. Перетятко Т.Б.

Перше засідання – 5 лютого, 10 год 00 хв


 1. Зміщення у вживанні синонімічних кодонів як засіб регулювання експресії генів про- та еукаріотів. Проф. Осташ Б.О.

 2. Активність ензимів глутатіонової антиоксидантної системи бактерій Chlorobium limicola ІМВ К-8 за впливу купрум (ІІ) сульфату.

Асп. Сегін T.Б., проф. Гнатуш С.О.

 1. Мутанти Streptomyces albus за генами посттранскрипційної модифікації тРНК. Асп. Кошла О.Т.

 2. Стан мембран  бактерій Chlorobium limicola ІМВ К-8 та Desulfuromonas acetoxidans ІМВ В-7384 за впливу купрум (ІІ) сульфату та ферум (ІІІ) цитрату. Асп. Масловська О.Д., проф. Гнатуш С.О.

 3. С_Bubbler: біоінформатичний сервіс для візуалізації кодонних заміщень у великих масивах даних. Асп. Рокицький І.В.

 4. Використання сульфід- та тіосульфат-іонів пурпуровими несірковими бактеріями Rhodopseudomonas yavorovii IMB B-7620.

Асп. Тарабас О.В., ст. наук. співроб. Мороз О.М., проф. Гнатуш С.О.

 1. Еволюційна траєкторія родини білків AdpA у актинобактерій.

Мол. наук. співроб. Рабик М.В.

 1. Властивості бактерій Thiomonas sp., виділених із озера Яворівське.

Доц. Галушка А.А.

 1. Вплив додаткових копій гена adpA на вторинний метаболом стрептоміцетів. Доц. Осташ І.С.

Друге засідання – 6 лютого, 10 год 00 хв


Аудиторія 333, вул. Грушевського, 4
Керівники підсекції – проф. Федоренко В.О.,

проф. Гнатуш С.О.

Секретар підсекції – доц. Голуб Н.Я.
 1. Сульфідогенна активність різних штамів сульфатвідновлювальних бактерій за відновлення сульфатвмісних мінералів. Доц. Перетятко Т.Б.

 2. Скринінг актиноміцетів з ризосфери ялівцю високого Juniperus excelsa Bieb та вивчення їхніх антибіотичних властивостей.

Асп. Тістечок С.І., ст. наук. співроб. Громико О.М.

 1. Окиснення ароматичних сполук бактеріями Desulfatomaculum sp. за різних умов культивування. Асп. Верхоляк Н.С., доц. Перетятко Т.Б.

 2. Властивості VanS-подібної сенсорної гістидинкінази з продуцента тейкопланіну Actinoplanes teichomyceticus та її використання.

Мол. наук. співроб. Ющук О.С.

 1. Зміна складу мікробоценозу озера Яворівське. Доц. Яворська Г.В.,

ст. наук. співроб. Мороз О.М., асп. Тарабас О.В., асист. Борсукевич Б.М., доц. Звір Г.І., проф. Гнатуш С.О.

 1. Нейродегенерація у Drosophila melanogaster як модельна система для вивчення експериментальних лікарських засобів.

Доц. Матійців Н.П., асп. Дронська Х.А.

 1. Формування компетентності самоосвіти та саморозвитку учнів у процесі вивчення питань мікробіології. Доц. Колісник Я.І.

 2. Роль microРНК miR-34 в процесах старіння й нейродегенерації.

Доц. Щербакова О.В.

 1. Мікробіота мінеральної води “Нафтуся” з різних джерел м. Борислава.

Асп. Двулят-Лешневська І.С., проф. Гнатуш С.О.

ПІДСЕКЦІЯ Зоології, ЕКОЛОГІЇ та гідробіології
Аудиторія 316, вул. Грушевського, 4
Керівник підсекції – проф. Царик Й.В.,

доц.Мамчур З.І.

Секретар підсекції – доц. Назарук К.М.

Перше засідання – 5 лютого, 10 год 00 хв


 1. Сучасні проблеми зоології. Проф. Царик Й. В.

 2. Дослідження роду Asplanchna (Rotifera, Monogononta) у роботах Антонія Вежейського. Доц. Іванець О.Р.

 3. Екологічні підходи до зясування угруповань джмелів Шацького національного природного парку. Доц. Савицька О.М., проф. Антоняк Г.Л.

 4. Особливості етології новонароджених тюленів Уеддела в умовах архіпелагу Аргентинські острови. Доц. Дикий І.В.

 5. Ревізія типового матеріалу хребетних і безхребетних тварин у колекціях Зоологічного музею Львівського національного університету імені

Івана Франка. Доц. Шидловський І.В.

 1. Екологічна оцінка нафтозабрудненої системи “рослина-ґрунт”.

Асп. Подан І.І., доц. Джура Н.М.

 1. Загибель земноводних на автошляхах під час сезонних міграцій на Розточчі. Доц. Решетило О.С.

 2. Інвазії водяних безхребетних в Україну. Доц. Назарук К.М.

 3. Роль зоопланктону в самоочищенні водойм Львівської області.

Доц. Думич О.Я.

 1. Поширення вусача Валецького Barbus waleckii у водоймах України.

Асист. Лєснік В.В.
Друге засідання – 6 лютого, 10 год 00 хв
Аудиторія 316, вул. Грушевського, 4
Керівник підсекції – проф. Царик Й.В.,

доц.Мамчур З.І.

Секретар підсекції – доц. Савицька О.М.
 1. Нехарактерні випадки гніздування у птахів. Асист. Гнатина О.С.

 2. Екологічний стан водойм м. Дубляни Жовківського р-ну.

Інж. Бубис О.Є., проф. Антоняк Г.Л.

 1. Колекція голкошкірих Зоологічного музею ЛНУ ім. Івана Франка.

Асист. Затушевський А.Т., доц. Шидловський І.В.

 1. Стан вивчення мишоподібних гризунів Тернопільщини.

Асп. Штик О.В., доц. Мамчур З.І.

 1. Оселищні преференції кумок (Bombina, Amphibia) басейну Верхнього Дністра. Асп. Вовнянко Л.В.

 2. Екологія інвазійних видів в урбоекосистемі Львова.

Асист. Чуба М.В., доц. Мамчур З.І.

 1. Фауна одиночних бджіл (Hymenoptera, Apoidae) міста Львова.

Асп. Тимків І.П.

 1. Особливості живлення хижих птахів на території міста Львова.

Асп. Загородний І.В.

 1. Антропогенна трансформація бріофлори лісопарку “Погулянка”.

Доц. Мамчур З.І., асп. Драч Ю.А.

 1. Аналітичний огляд праць, присвячених дослідженню сезонних циклів земноводних. Асп. Андріїшин Б.О.

 2. Бріофіти “Екологічної стежки “Потелич” (Равське Розточчя).

Асп. Драч Ю.А., доц. Мамчур З.І.

СЕКЦІЯ ХІМІЧНИХ НАУК
Аудиторія 1, вул. Кирила і Мефодія, 6
Керівник секції – проф. Каличак Я.М.

Секретар секції – доц. Дмитрів Г.С.


П л е н а р н е з а с і д а н н я – 7 лютого, 14 год 00 хв


    1. Вплив елементних заміщень на водень-сорбційні властивості інтерметалідів. Ст. наук. співроб. Міліянчук Х.Ю., член-кор. НАН України,

проф. Гладишевський Р.Є.

    1. Використання пероксикислот для полярографічного визначення місцевих анестетиків групи амідів. Доц. Дубенська Л.О., асп. Плотиця С.І.

    2. Органічні азиди як зручні структурні блоки у синтезі нітрогеновмісних гетероциклів. Докторант Походило Н.Т.

    3. Механізм реакцій розкладу нанокомпозитів на основі борогідриду магнію. Докторант Салдан І.В., проф. Решетняк О.В.

    4. Про підсумки наукової роботи на хімічному факультеті

ЛНУ ім. Івана Франка у 2017 р. та перспективи її вдосконалення.

Проф. Каличак Я.М., доц. Дмитрів Г.С.

підсекція неорганічної хімії
Аудиторія 2, вул. Кирила і Мефодія, 6
Керівник підсекції – член-кор. НАН України,

проф. Гладишевський Р.Є.

Секретар підсекції – доц. Заремба В.І.


П е р ш е з а с і д а н н я – 6 лютого, 10 год 00 хв


 1. Синтез, структурні й електрохімічні характеристики твердих розчинів на основі Tb2Ni17. Асп. Кордан В.М., доц. Зелінська О.Я.,

наук. співроб. Тарасюк І.І., проф. Павлюк В.В.

 1. Взаємодія компонентів на перерізах SmGe2–ScGe2 та SmGe2–LuGe2

при 600°С. Лаб. Кравчук О.Я., доц. Шпирка З.М., зав. лаб. Герман Н.В.

 1. Тернарні похідні структурного типу NaZn13 у системі La–Ni–Si.

Ст. наук. співроб. Маняко М.Б., пров. наук. співроб. Белан Б.Д.,

доц. Пукас С.Я., член-кор. НАН України, проф. Гладишевський Р.Є.

 1. Потрійні системи Y–{V,Fe}–Ge. Доц. Коник М.Б.,

пров. наук. співроб. Ромака Л.П., ст. наук. співроб. Горинь А.М.

 1. Кристалічна структура сполуки Yb0,67Ni2Ga6. Доц. Муць Н.М.,

член-кор. НАН України, проф. Гладишевський Р.Є.

 1. Кристалічна структура та фізичні властивості ізоструктурних сполук R4Co2C3 (R = Y, Gd-Ho). Мол. наук. співроб. Левицький В.О.,

докторант Бабіжецький В.С., проф. Котур Б.Я.

 1. Cполуки R3MnAl3Ge2 зі структурою типу Y3NiAl3Ge2.

Наук. співроб. Семусьо Н.З., доц. Пукас С.Я., член-кор. НАН України,

проф. Гладишевський Р.Є.

8. Кристалічна й електронна структура сполуки SmPt2In2 та її магнітні властивості. Асп. Заремба Н.В., проф. Павлюк В.В.

9. Взаємодія компонентів у системах, що містять оксиди 3d-металів, рідкісноземельних і лужноземельних елементів.

Мол. наук. співроб. Заремба О.І., член-кор. НАН України,

проф. Гладишевський Р.Є.

10. Дослідження розчинності p-елементів (Al, Ga та Sb) у сполуці YNiIn.Асп. Горяча М.М., зав.лаб. Ничипорук Г.П., доц. Заремба В.І.

11. Кристалічна структура сполук систем {Dy,Yb}–Ga–{Ge,Si}.

Асп. Деленко Т.О., докторант Токайчук Я.О., член.-кор. НАН України, проф. Гладишевський Р.Є.

12. Особливості стереохімії π-комплексів Ag(I) з алільними похідними

1,3,4-тіадіазолу та тетразолу. Ст. наук. співроб. Сливка Ю.І.,

доц. Павлюк О.В., асп. Ардан Б.Р., проф. Миськів М.Г.

13. STEM освіта в Україні. Доц. Павлюк О.В.


Д р у г е з а с ід а н н я – 6 лютого, 14 год 00 хв


 1. Розрахунок констант Маделунга для інтерметалічних фаз.

Пров. наук. співроб. Аксельруд Л.Г.

 1. Фазові рівноваги у системах {Ce,Gd}–Zr–Sb при 600°С та кристалічна структура фаз Сe0,08Zr1,92Sb та Gd1-xZr1+xSb (x = 0-0,905).

Мол. наук. співроб. Сенчук О.Ю., докторант Токайчук Я.О.,

член-кор. НАН України, проф. Гладишевський Р.Є.

 1. Вплив легування Ga на електричні властивості сполук TiNiSn та ZnNiSn.

Ст. наук. співроб. Горинь А.М., пров. наук. співроб. Стадник Ю.В.,

пров. наук. співроб. Ромака Л.П.

 1. Ізотермічні перерізи діаграм стану систем {Ti,V}–Cu–Al при 800°С.

Асп. Климентій Н.О., доц. Пукас С.Я., член-кор. НАН України,

проф. Гладишевський Р.Є.

 1. Фазові рівноваги та кристалічна структура сполук у системі Li–B–C.

Асп. Мілашюс В.Е., проф. Павлюк В.В., доц. Дмитрів Г.С.

 1. Електронно-транспортні властивості сполук RCu5Sn

(R = Y, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb), LuAgGe і Lu(Ag,Si)2.

Ст. наук. співроб. Кужель Б.С., пров. наук. співроб. Ромака Л.П.,

пров. наук. співроб. Белан Б.Д., інж. Рудко М.С., член-кор. НАН України, проф. Гладишевський Р.Є.

 1. Електрохімічне гідрування сплавів системи La–Mn–Zn.

Здобувач Дичко Н.О., асп. Кордан В.М., доц. Зелінська О.Я.,

наук. співроб. Зелінський А.В., проф. Павлюк В.В.

 1. π-Комплекси купруму(І) з алільними похідними 5-феніл-1,3,4-оксадіазол-

2-тіолу та 5-(3-піридил)-1,3,4-оксадіазол-2-тіолу: синтез та особливості будови. Мол. наук. співроб. Лук’янов М.Ю., ст. наук. співроб. Сливка Ю.І., проф. Миськів М.Г.

 1. Кристалічна структура тернарних сполук у системі Sm–Al–Ga.

Здобувач Слівінський Т.В., докторант Токайчук Я.О.,

член-кор. НАН України, проф. Гладишевський Р.Є.

 1. Нова триядерна кластерна сполука ренію Re3Se3S4Br13: структура,

хімічний зв’язок і деякі каталітичні властивості.

Ст. наук. співроб. Демченко П.Ю., член-кор. НАН України,

проф. Гладишевський Р.Є.

 1. Системи Ca–{Cr,V}–Sb при 500°С. Наук. співроб. Зелінський А.В.,

член-кор. НАН України, проф. Гладишевський Р.Є.

 1. Кристалічна структура та фізичні властивості фаз на перерізі

CeCoC2–CeNiC2. Асп. Гембара М.В., мол. наук. співроб. Левицький В.О., докторант Бабіжецький В.С., проф. Котур Б.Я.

 1. Формування професійно-педагогічних компетентностей студентів хімічного факультету. Доц. Шпирка З.М., доц. Зелінська О.Я.підсекція аналітичної хімії
Аудиторія 6, вул. Кирила і Мефодія, 6
Керівник підсекції – доц. Дубенська Л.О.

Секретар підсекції – доц. Ридчук П.В.


З а с і д а н н я – 5 лютого, 10 год 00 хв


 1. Використання 5-гідроксиіміно-4-іміно-1,3-тіазолідин-2-ну для вольтам

перо-метричного визначення Ru(IV). Доц. Ридчук П.В., доц. Тимошук О.С.

 1. Сполуки структурних типів Lu5Ni2In4 і Nd11Pd4In9 у системах R-Pd-In.

Ст. наук. співроб. Тиванчук Ю.Б., проф. Каличак Я.М.

 1. Застосування реакції азосполучення для полярографічного визначення амоксициліну за допомогою сульфаніламідів.

Асп. Костів О.І., доц. Коркуна О.Я., доц. Ридчук П.В.

 1. Взаємодія цирконію або гафнію з ферумом і фосфором.

Доц. Ломницька Я.Ф.

 1. MTech-2017. Доц. Пацай І.О.

 2. Фазові рівноваги у системі La-Cu-Al при 500 С. Доц. Стельмахович Б.М.

 3. Концентрування Gd(III) на закарпатському клиноптилоліті.

Асп. Сташків О.Д., пров. наук. співроб. Василечко В.О., доц. Пацай І.О., наук. співроб. Грищук Г.В.

 1. Кристалічна структура сполуки ZrNi0,8P2-х. Доц. Жак О.В.

 2. Вольтамперометрія 4-[2(3-метил-5-оксо-1-феніл-1,5-дигідро-4H-піразол-4-іліден)-гідразино]-бензенсульфонату натрію.

Асп. Федишин О.С.,доц. Тимошук О.С.

 1. Концентрування Nd(III) з водних розчинів на різних формах закарпатського клиноптилоліту. Асп. Стечинська Е.Т.,

пров. наук. співроб. Василечко В.О., наук. співроб. Грищук Г.В.

11. Фазові рівноваги та кристалічна структура сполук у системах

Y–{CuAg}–Al, {Y, La}–AgGa та споріднених. Здобувач Крачан Т.М.

підсекція органічної хімії
Аудиторія 3, вул. Кирила і Мефодія, 6
Керівник підсекції – проф. Обушак М.Д.

Секретар підсекції – доц. Мартяк Р.Л.


З а с і д а н н я – 2 лютого, 10 год 00 хв


 1. Адукти на основі алілхлориду та алілізотіоціанату в реакціях циклізації.

Доц. Карп’як В.В, доц. Муляк О.І.

 1. Синтез і хімічні перетворення похідних бензилпіролу. Доц. Мартяк Р.Л.

 2. Синтез амінопіразолів і застосування діазосолей на їхній основі.

Доц. Остап’юк Ю.В.

 1. Спектральні характеристики арилсульфонів. Доц. Біла-Лялька Є.Є.

 2. Мідь-каталізовані реакції для синтезу флуоресцентних матеріалів.

Ст. наук. співроб. Литвин Р.З.

 1. Нові гетероциклічні похідні тіофену: синтез і біологічна активність.

Наук. співроб. Шийка О.Я.

 1. Нові тенденції у хімії ізокумаринів. Наук. співроб. Туриця В.В.

 2. Арилювання похідних пірону та кумарину.

Асп. Піткович Х.Є., ст. наук. співроб. Литвин Р.З.

 1. Дизайн біологічно активних сполук на основі 2-аміно-5-бензилтіазолів.

Асп. Фролов Д.А., проф. Матійчук В.С.

 1. Тандемні циклізації 3-гетарил-2-пропеналів.

Асп. Лаба Є.-О.В., ст. наук. співроб. Горак Ю.В.

 1. Підсумки наукової роботи кафедри органічної хімії за 2017 р. Проф. Обушак М.Д.підсекція ФІЗИЧНОЇ ТА КОЛОЇДНОЇ хімії
Аудиторія 1, вул. Кирила і Мефодія, 6
Керівник підсекції – проф. Решетняк О.В.

Секретар підсекції – доц. Герцик О.М.


З а с і д а н н я – 1 лютого, 10 год 00 хв


 1. Вплив поліненасичених кислот на властивості ліпідних мембран.

Проф. Солтис М.М, інж. Бурка О.А., доц. Ковалишин Я.С.

 1. Композит на основі поліаніліну, вуглецевих нанотрубок і платини

як чутливий матеріал сенсорів для визначення формальдегіду.

Доц. Ковалишин Я.С.

 1. Катодні матеріали для літієвого ХДС на основі сумішей наночастинок поліпіролу з поліаніліном. Доц. Остапович Б.Б.

 2. Молекулярне моделювання макромолекул поліаніліну та поліортотолуїдину. Проф. Дутка В.С., наук. співроб. Ковальський Я.П., проф. Аксіментьєва О.І., асп. Галечко Г.М.

 3. Гібридні наноструктури на основі графену.

 Мол. наук. співроб. Горбенко Ю.Ю., проф. Аксіментьєва О.І.

 1. Електрохімічні характеристики модифікованих аморфних сплавів на основі Fe у водних розчинах кислот. Доц. Герцик О.М.,

мол. наук. співроб. Переверзєва  Т.Г., ст. наук. співроб. Ковбуз М.О.

 1. Термічна стабільність і кінетика кристалізації аморфних сплавів на основі Fe. Асп. Даниляк М.-О.М., доц. Бойчишин Л.М.

 2. Композитні матеріали на основі природних мінералів і поліаніліну.

Доц. Яцишин М.М., мол. наук. співроб. Макогон В.М.

 1. Морфологія плівок поліаніліну, осаджених in situ з водних розчинів цитратної кислоти. Мол. наук. співроб. Стеців Ю.А., доц. Яцишин М.М.

 2. Вплив вмісту глауконіту на фізико-хімічні властивості композитів глауконіт- поліанілін, отриманих у розчинах різних кислот.

Мол. наук. співроб. Макогон В.М., доц. Яцишин М.М.

 1. Електропровідні композити на основі полівінілового спирту та поліаніліну. Проф. Дутка В.С., асп. Галечко Г.М.Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

Схожі:

Програм а звітної наукової конференції університету за 2017 рік iconТези звітної наукової конференції професорсько-викладацького складу факультету іноземних мов за 2012 рік
Тези звітної наукової конференції професорсько-викладцького складу факультету іноземних мов національного університету імені Івана...
Програм а звітної наукової конференції університету за 2017 рік iconТези звітної наукової конференції професорсько-викладацького складу факультету іноземних мов за 2014 рік

Програм а звітної наукової конференції університету за 2017 рік iconТези звітної наукової конференції професорсько-викладацького складу факультету іноземних мов за 2014 рік

Програм а звітної наукової конференції університету за 2017 рік iconТези звітної наукової конференції професорсько-викладацького складу факультету іноземних мов за 2013 рік

Програм а звітної наукової конференції університету за 2017 рік iconЗвіт ректора Національного університету «Острозька академія» за 2017 рік

Програм а звітної наукової конференції університету за 2017 рік iconСферах 20 Жовтня 2016 року, м. Київ київ-2016 матеріали наукової конференції
Матеріали наукової конференції геостратегічні пріоритети україни в політичній, економічній, правовій та інформаційній сферах
Програм а звітної наукової конференції університету за 2017 рік iconІнформація про наукову діяльність Національного університету «Острозька академія» за 2012 рік
Узагальнена інформація щодо наукової та науково-технічної діяльності Національного університету «Острозька академія» с
Програм а звітної наукової конференції університету за 2017 рік iconІнформація про наукову діяльність Національного університету «Острозька академія» за 2012 рік
Узагальнена інформація щодо наукової та науково-технічної діяльності Національного університету «Острозька академія» с
Програм а звітної наукової конференції університету за 2017 рік iconІнформація про наукову діяльність Національного університету «Острозька академія» за 2013 рік
Узагальнена інформація щодо наукової та науково-технічної діяльності Національного університету «Острозька академія» с
Програм а звітної наукової конференції університету за 2017 рік iconІнформація про наукову діяльність Національного університету «Острозька академія» за 2013 рік
Узагальнена інформація щодо наукової та науково-технічної діяльності Національного університету «Острозька академія» с


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка