Програма «Акредитація», Програма «Менеджмент якості освіти»Сторінка1/19
Дата конвертації02.09.2017
Розмір4,31 Mb.
ТипПрограма
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Дніпропетровський національний університет

ім. Олеся Гончара


Про підсумки роботи

університету

в 2011/2012 навчальному році

Доповідь ректора М.В. Полякова

на зборах трудового колективу

вересень 2012 р.

Дніпропетровськ


2012
Шановні колеги!
Щиро вітаю з новим навчальним роком. Зичу Вам міцного здоров’я, нових творчих здобутків.

Дякую колективу викладачів, науковців, студентів за плідну роботу в минулому навчальному році.

2011/2012 навчальний рік приніс нам чимало підстав бути задоволеними своєю працею. У кожному підрозділі були труднощі й успіхи.

Особливо висловлюю вдячність нашим ветеранам, які з розумінням сьогоднішніх завдань, віддаючи свій талант і майстерність, забажали приносити користь ДНУ, працюючи не на адміністративних посадах.

Ми чекаємо від наших шановних колег нових звершень, плідної роботи зі студентами, активної участі в роботі спецрад, нових монографій, ідей, наукового пошуку, нових цитувань у системі Скопус, участі в роботі кластерів і технопарків. Деканів прошу передати подяку і найкращі побажання тим, хто сьогодні не присутній.

В електронному вигляді звіт можна знайти на сайті (www.dnu.dp.ua).

Потрібно детально ознайомитися з підсумками роботи, з аналізом і досягнень, і помилок, і з завданнями на новий рік. Запрошую всіх до відповідальної співпраці.

Минулий рік був роком реалізації п’яти основних проектів університету:

Програма «Акредитація», Програма «Менеджмент якості освіти», Програма «Інформатизація», Програма «Академічна мобільність», Програма «Енергоаудит».

За наслідками проведеної в університеті роботи протягом 2011/2012 н. р. були здійснені такі заходи, спрямовані на виконання Перспективного плану розвитку Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара на 2011–2017 роки. • Завершено розробку нового макету та програмного забезпечення стосовно реалізації Internet-сайту Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара в мережі Internet. Новий сайт університету введено в дію. Практично завершено переклад контенту сайту університету на російську та здійснюється його переклад на англійську мову.

 • За наслідками співпраці фахівців університету, міського Ліцею інформаційних технологій та за підтримки Дніпропетровської міської ради створено міський Ресурсний центр інформатизації освіти, який функціонує на базі Ліцею інформаційних технологій.

 • На базі Відділу зв’язків з виробництвом університету створено Відділ зв’язків з виробництвом та сприяння працевлаштуванню студентів і випускників, до функцій якого, зокрема, віднесено: надання інформації студентам і випускникам про вакантні місця роботи відповідно до їх фахової підготовки (спеціальності); організація зустрічей роботодавців зі студентами і випускниками з питань їх працевлаштування на конкретних підприємствах, в установах та організаціях, заходів для сприяння працевлаштуванню студентів і випускників (дні кар’єри, круглі столи, семінари-практикуми, науково-практичні конференції, ярмарки вакансій, конкурси на заміщення вакантних посад за замовленням роботодавця, проведення зустрічей із кращими випускниками університету тощо).

 • Проведено аналіз нормативних документів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України з питань впровадження систем менеджменту якості освіти у вищих навчальних закладах, досвіду створення відповідних систем провідними вітчизняними вищими навчальним закладами та за кордоном. Здійснюється формування робочої групи з розробки і впровадження системи менеджменту якості освіти в університеті, переліку обов’язкових документованих процедур та документів відповідно до вимог ДСТУ ISO 9001:2001 з урахуванням Типової моделі системи якості освітньої організації та рекомендацій IWA 2:2003.

 • Переглянуто та оновлено критерії оцінювання діяльності кафедр університету на відповідність нормативним вимогам стосовно ліцензування та акредитації спеціальностей. Атестацію кафедр буде проведено у терміни, визначені наказом.

 • Розроблено та впроваджено нормативні документи університету з оцінювання діяльності його структурних підрозділів – вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації. Вже проведено їх атестацію відповідно до затвердженого графіку.

 • За участі фахівців факультету прикладної математики та фізико-технічного факультету завершено розробку нормативних документів, узгоджено навчальні плани та розпочато реалізацію проекту академічної мобільності відповідно до угоди про співробітництво між університетом та Національним технічним університетом України «Київський політехнічний інститут».

Підготовлено та подано до Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України пропозиції для започаткування реалізації в Україні освітнього проекту «Українська академічна мобільність» та участі в ньому університету. Наразі триває розробка нормативних документів для його реалізації.

 • Розроблено План заходів Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара з удосконалення підготовки кадрів за галузями знань «Інформатика та обчислювальна техніка», «Системні науки та кібернетика», який, зокрема, передбачає аналіз потенціалу підприємств ІТ- галузі, які працюють на ринках інформаційних послуг і технологій Придніпровського регіону та України, з метою їх залучення до партнерства, співпраці та участі в навчальному процесі з підготовки ІТ-фахівців в університеті; підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників в ІТ-компаніях тощо.

 • З використанням досвіду впровадження рейтингових оцінювань професійної діяльності науково-педагогічних працівників у провідних вищих навчальних закладах України та за кордоном розроблено нормативні документи університету та відповідне програмне забезпечення, що дозволило підготувати до практичного використання інформаційну систему «Рейтинг» для комплексного оцінювання показників діяльності працівників за напрямами їх навчально-методичної, науково-інноваційної та організаційно-виховної роботи. З нового навчального року ця система стане основною під час проведення оцінювання показників професійної діяльності науково-педагогічних працівників університету.

 • Підготовлено Положення про Ресурсний центр IT-освіти та технологій університету. На цей час розпочато роботу для започаткування його діяльності як чинника синхронізації освітнього процесу з високими темпами розвитку ІТ-індустрії, створення та забезпечення функціонування інформаційної інфраструктури університету, впровадження сучасних інформаційних технологій у його організаційну, освітню та наукову діяльність.

 • Розпочато роботу для введення в експлуатацію в університеті Автоматизованої системи керування «Вищий навчальний заклад». Наразі ведеться робота з її підсистемами «Приймальна комісія» та «Деканат». Наступним кроком стане введення в експлуатацію підсистем АСК «ВНЗ» – «Студмістечко» та «Конструктор звітів».

Ще раз наголошую: потрібно ознайомитися з підсумками роботи, з аналізом і досягнень, і помилок, і з завданнями на новий рік. Це цікава інформація про повсякденну нашу роботу.

Закликаю до творчої праці, до напруженої командної роботи для втілення поставлених завдань.

1 Навчально-методична робота
Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара проводив підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями:

бакалавр – за 66 напрямами, спеціаліст – за 78 спеціальностями, магістр – за 76 спеціальностями відповідно до Переліків 2006 та 2010.

На 31 травня 2012 року контингент студентів (слухачів), що навчалися за програмами підготовки на денній формі навчання нараховував 10118 осіб, на заочній формі навчання – 2663 особи, на вечірній формі навчання – 452 особи. За формою екстернату здобували освіту 2 особи.

Загальне виконане середнє навчальне навантаження на одного науково-педагогічного працівника становило 792 години, професора – 784 години, доцента – 797 годин, старшого викладача – 800 годин, викладача, асистента – 797 годин. Середнє лекційне навантаження становило 174 години, аудиторне – 455 годин.
  1. Навчально-методичний відділ

Навчально-методичний відділ у своїй діяльності основну увагу приділяв завданням, спрямованим на контроль та якість надання освітніх послуг згідно з вимогами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України стосовно процедури ліцензування та акредитації.


1.1.1 Ліцензування та акредитація
У 2011/2012 н. р. пройшли процедуру акредитації:

Напрями підготовки

Факультет

Шифр

Назва

За ОКР “бакалавр”

6.040105

Гідрометеорологія

ГГФ

6.040303

Системний аналіз

ФПМ

Спеціальності

Факультет

Шифр

Назва

8.04010210

Фізіологія рослин

ФБЕМ

8.18010020

Управління навчальним закладом

ЦПДО

Проходили процедуру акредитації:

- за напрямом підготовки:

Галузь

Напрям

1701 Інформаційна безпека

6.170102

Системи технічного захисту інформації

за ОКР-спеціаліст:

Галузь

Спеціальність

1701 Інформаційна безпека

7.17010201

Системи технічного захисту інформації, автоматизація її обробки

Ці дві акредитаційні справи спеціальностей фізико-технічного факультету було відвезено до ДАК ще на початку лютого. Рішенням ДАК термін дії ліцензії з цього напряму/спеціальності подовжено до 31 жовтня 2012 р.

У цьому навчальному році ліцензовано:за ОКР спеціаліст, магістр

Галузь

Спеціальність

0401 Природничі науки

7.04010406

Географія рекреації та туризму

8.04010406

Географія рекреації та туризму

Збільшено ліцензований обсяг зі спеціальностей

за ОКР спеціаліст, магістр

Галузь

Спеціальність

0401 Природничі науки

7.04010202

Мікробіологія

7.04010203

Вірусологія

8.04010202

Мікробіологія

8.04010203

Вірусологія

Розпочато процедуру збільшення ліцензованого обсягу • за напрямом підготовки:

Галузь

Напрям

0305 Економіка та підприємництво

6.030503

Міжнародна економіка

6.030505

Управління персоналом та економіка праці

У 2012/2013 навчальному році буде продовжено відкриття нових напрямів/спеціальностей:- за другим рівнем:

Галузь

Напрям

0514 Біотехнологія

6.051401

Біотехнологія

- за четвертим рівнем:

Галузь

Спеціальність

1801 Специфічні категорії

8.18010019

Медіа-комунікаціі

За цим напрямом та спеціальністю отримано дозвіл МОНМСУ.
У 2012/2013р н. р. відповідно до сертифікатів про акредитацію та ліцензії університету буде проводитися акредитація напрямів/спеціальностей:

з/п


Назва факультету

Бакалавр

Спеціаліст

Магістр

1

2

3

4

5

1

Факультет української й іноземної філології та мистецтвознавства

2

8

7

2

Історичний факультет

0

1

1

3

Факультет суспільних наук і міжнародних відносин

3

3

3

4

Фізико–технічний факультет

7

8

8

5

Факультет міжнародної економіки

2

2

2

6

Факультет систем та засобів масової комунікації

1

1

1

7

Факультет психології

1

1

1

1

2

3

4

5

8

Юридичний факультет

0

0

0

9

Економічний факультет

4

5

5

10

Факультет фізики, електроніки та комп’ютерних систем

6

6

7

11

Хімічний факультет

2

3

2

12

Факультет біології, екології та медицини

1

7

7

13

Геолого-географічний факультет

2

3

2

14

Механіко-математичний факультет

2

4

4

15

Факультет прикладної математики

2

2

2

Разом:

35

54

52

Як видно з цієї таблиці, практично дві третини напрямів/спеціальностей університету будуть проходяти цю процедуру.

Лише після акредитації спеціальностей за четвертим рівнем університет буде подавати акредитаційну справу до ДАК для підтвердження 4 рівня акредитації. І для підготовки акредитаційної справи ДНУ будуть задіяні усі відповідні служби університету.

До 1 лютого 2013 року усі акредитаційні справи повинні бути затверджені на Вченій раді університету та здані до ДАК. Ситуацію ускладнює те, що лише 31% напрямів підготовки за ОКР-бакалавр мають галузеві стандарти освіти. А ситуація зі стандартами за ОКР-спеціаліст, магістр ще гірша і становить 8% від необхідної кількості.

Інші напрями/спеціальності навчаються за стандартами ДНУ, більшість з яких була затверджена під час попередньої акредитації університету 2003 року.

Зараз за більшостю напрямів/спеціальностей триває процедура погодження навчальних планів, нормативної частини ОПП, ОКХ з відповідними науково-методичними комісіями МОНМСУ та Інститутом інноваційних технологій та змісту навчання, оскільки введені в дію нові Переліки та зміни, пов’язані із блоком гуманітарної та соціально-економічної підготовки бакалаврів до 01.10.2012 року усі ОПП, ОКХ та навчальні плани повинні бути затверджені і погоджені у відповідних організаціях.

Наказом МОНМСУ від 29 листопада 2011 року № 1377 затверджено нову редакцію «Ліцензійних умов надання освітніх послуг у сфері вищої освіти», а 13 червня 2012 року наказом № 689 затверджено «Державні вимоги до акредитації напряму підготовки, спеціальності вищого навчального закладу».

Навчальним та навчально-методичним відділами було проаналізовано виконання ліцензійних вимог, розроблено певні рекомендації для усунення недоліків (дублювання дисциплін, якісний склад викладачів та ін.).

З метою підвищення якості підготовки фахівців, усунення дублювання у діяльності кафедр іноземних мов та приведення їх роботи у відповідність до вимог ліцензування та акредитації п’ять невипускових кафедр, які проводили навчання з іноземних мов, за рішенням Вченої ради реструктуризовано в три кафедри: іноземних мов для гуманітарних спеціальностей, іноземних мов для інженерно-технічних та природничих спеціальностей, іноземних мов для соціально-економічних спеціальностей. Усі три кафедри підпорядковуються факультету української й іноземної філології й мистецтвознавства.

Крім того, за рішенням Вченої ради ДНУ з метою оптимізації структури підготовки фахівців, ефективного використання кадрового потенціалу та виконання вимог ліцензування та акредитації в університеті проведені такі структурні зміни:


 • ліквідована кафедра комп’ютерної обробки фінансово-економічної інформації, дисципліни з якої передані на механіко-математичний факультет та відповідні кафедри економічного факультету. Проведено об’єднання кафедр економічної інформатики та статистики й обліку й аудиту у кафедру «Статистики, обліку та економічної інформатики»;

 • ліквідована кафедра «Енергетики». Співробітників переведено на кафедру «Двигунобудування», яка буде здійснювати підготовку фахівців за напрямом «Електротехніка та електротехнології» та спеціальності «Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії.

Після об’єднання кафедр експериментальної фізики та металофізики створено кафедру експериментальної фізики та фізики металів.

Профільні дисципліни передано на відповідні кафедри. Але факультетам ще раз необхідно проаналізувати перелік дисциплін, які викладаються кафедрами та розробити заходи для обов’язкового переведення дисциплін на профільні кафедри. Це стосується факультетів прикладної математики, економічного, міжнародної економіки, фізико-технічниого, фізики, електроніки та комп’ютерних систем, біології, екології та медицини.

Проведено відповідні заходи для обов’язкового виконання вимог стосовно очолення кафедри, яка проводить підготовку за ОКР магістр, доктором наук, професором.

Важливий показник при ліцензуванні та акредитації – наявність на кожні 25 осіб ліцензованого обсягу за ОКР спеціаліст-магістр 1 професора, доктора наук, а за наявності магістратури – це ще один доктор наук, професор повинен очолювати кафедру.

З метою успішного проходження процедури акредитації кафедри для виконання цих вимог є можливим пропонувати зменшення ліцензованого обсягу підготовки фахівців, особливо за заочною формою навчання.

Новим є те, що 2 доценти, кандидати наук, які мають стаж безперервної науково-педагогічної роботи в навчальному закладі не менше 10 років прирівнюються до одного професора у разі авторства (співавторства) і наявності монографій. Раніше було тільки авторство (співавторство) підручників, навчальних посібників з грифом МОНСМУ.

До більшості кафедр університету є запитання стосовно приведення кадрового складу до відповідності умовам акредитації, але за відповідного планування можливо суттєво виправити ситуацію. Під час прийому розкладу занять на 2012/2013 н. р. навчальний відділ буде контролювати виконання ліцензійних умов для викладання навчальних дисциплін за циклами. У разі необхідності буде скасовано спеціалізації, що не забезпечуються кадровим потенціалом.

Під час аналізу виконання цього пункту за ОКР бакалавр, за яким проходять акредитацію 2013 року, було виявлено, що таким кафедрам, які викладають дисципліни гуманітарного та соціально-економічного блоку («Філософії», «Історії», «Історії української культури», «Психології», «Соціології», «Правознавства», «Політології», «Основ конституційного права», «Української мови», «Етики та естетики» (для напрямів «Хімія», «Хімічна технологія», «Геологія», «Фізика», «Радіоелектронні апарати», «Двигуни та енергетичні установки літальних апаратів», «Механіка»), слід замінити викладачів без наукових ступенів та вчених звань на кандидатів наук, доцентів, але здійснити заміну таким чином, щоб на інших напрямах, які проходять акредитацію 2013 року якість складу викладачів не погіршилась.

Згідно з «Ліцензійними умовами надання освітніх послуг» відсоток лекцій у магістрів викладачами без наукових ступенів та вчених звань може складати не більше 5%, а у спеціалістів – 10%. У зв’язку з цим із дисциплін «Цивільний захист», «Охорона праці в галузі», «Інтелектуальна власність» лекції у магістрів повинні проводити викладачі з науковими ступенями, вченими званнями, а у спеціалістів лише одну із цих дисциплін може викладати НПП без наукового ступеня, вченого звання за умови ведення інших лекцій викладачами зі ступенями, вченими званнями.

Завідувачам кафедр, особливо тих, які проходять акредитацію 2013 р., необхідно докласти усіх зусиль для виконання цих нормативів: скласти графік захисту НПП, які не мають наукових ступенів, а деканам факультетів ставити перед НПП завдання – написання монографій, підручників, навчальних посібників з грифом МОНМСУ в індивідуальних планах роботи викладачів і вимагати безумовного їх виконання.

Ще однією обов’язковою умовою ліцензування та акредитації є 100% проходження підвищення кваліфікації всіма науково-педагогічними працівниками за останні п’ять років. Це питання повинно щорічно обговорюватися на засіданнях кафедр та факультетів. На кожній кафедрі повинен бути перспективний п’ятирічний план проходження підвищення кваліфікації. Особливо уважно треба ставитися до тих НПП, базова освіта яких, науковий ступінь не відповідає профілю кафедри і викладачі повинні пройти 6-місячне підвищення кваліфікації.

При плануванні навчального навантаження завідувачами кафедр повинно бути враховано виконання вимог щодо читання лекцій одним викладачем не більше як 250 годин при загальної кількості дисциплін не більше 5.1.1.2 Аттестація коледжів ДНУ
Згідно з наказом № 615 від 29 серпня 2011року була проведана атестація п’яти коледжів, які входять до структури Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара.

Університет має п’ять коледжів:
Назва коледжу

Кількість напрямів/

спеціальностейКількість

циклових комісійЗагальний контингент студентів

форми навчанняденна

заочна

усього

Машинобудівний коледж

2/4

9

452

79

531

Дніпропетровський коледж ракетно-космічного машинобудування

5/8

10

788

43

831

Коледж економіки та бізнесу

2/5

5

315

343

658

Дніпропетровський педагогічний коледж

2/3

12

781

230

1011

Жовтоводський промисловий коледж

4/4

8

290
290

Відповідно до штатного розпису та тарифікаційного списку в коледжах працюють 99% викладачів на постійній основі, з них 6% – сумісників. Всі педагогічні працівники мають повну вищу освіту, відповідність базової освіти дисциплінам, що викладаються становить в середньому 91%, вищу кваліфікаційну категорію мають 50% викладачів.

В усіх коледжах є план підвищення кваліфікації на 5 років. Підвищення освітньо-кваліфікаційного рівня викладачів відбувається шляхом проходження стажування у провідних ВНЗ і на кафедрах ДНУ. Атестаційна комісія відзначає плідну роботу коледжів Економіки та бізнесу, Жовтоводського промислового коледжу, які мають найвищі показники з проходження підвищення кваліфікації педагогічними працівниками (98%). Відзначимо ефективну роботу адміністрації коледжу ракетно-космічного машинобування щодо оновлення педагогічного колективу молодими педагогічними працівниками.

Тарифікаційні списки педагогічних працівників складено згідно з вимогами, перевищення максимального навантаження 1080 годин встановлено в коледжах ракетно-космічного машинобування й економіки та бізнесу за 2009/2010 н.р., 2010/2011 н.р. та 2011/2012 н. р. Атестаційна комісія рекомендує заступникам директорів коледжів ракетно-космічного машинобудування, економіки та бізнесу узгодити навчальне навантаження відповідно до нормативних документів.

Навчальний процес у коледжах здійснюється на підставі нормативних документів, які регулюють підготовку фахівців у системі вищої освіти. Підготовка фахівців за заявленими спеціальностями проводиться відповідно до вимог навчальних планів, складених на підставі ОПП, у яких визначено обсяг нормативних і вибіркових навчальних дисциплін та послідовність їх вивчення. Навчальні плани затверджені директорами коледжів, нормативна частина навчальних планів в цілому відповідає державному стандарту.

Графіки навчального процесу на 2011/2012 н.р. розроблено та затверджено відповідно до листа МОНМСУ від 02.06.2011 р. №1/0-426 щодо організації навчального процесу в 2011/2012 н.р. у зв’язку з проведенням Євро-2012.

Перевіркою навчально-методичного забезпечення встановлено, що навчально-методичні комплекси в цілому розроблено відповідно до вимог і вони містять всі необхідні складові.

Практика студентів здійснюється відповідно до «Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України» від 03.04.1993 № 93 та наказів директорів.

Практична підготовка студентів поділяється на три частини – навчальну, технічну та переддипломну. В основному спеціальності коледжів забезпечені навчально-методичними матеріалами, але є деякі недоліки, які зазначені в висновках комісії. Усі види практик забезпечені робочими програмами, методичними вказівками. Студенти усіх коледжів 100% забезпечені базами практик. Результати практик в усіх коледжах записуються у залікових відомостях, окрім педагогічного коледжу.

Основні рекомендації: • Педагогічному коледжу відповідно до «Положення про проведення практики» вести залікові відомості з усіх видів практики.

 • Керівникам практики Жовтоводського промислового коледжу відповідно до «Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України» необхідно розробити наскрізні програми для кожної спеціальності, розробити єдину структуру для програм навчальних практик.

 • Керівникам практики Машинобудівного коледжу та Коледжу ракетно-космічного машинобудування складати робочі програми для виробничих практик, у яких чітко розробляти індивідуальні завдання та ретельно контролювати заповнення відомостей успішності з практики.

Навчальний процес у коледжах здійснюється у власних корпусах (навчальному, навчально-лабораторному, адміністративно-навчальному). Усі лабораторії і кабінети коледжів в достатній мірі укомплектовані. Оснащеність навчальних приміщень відповідає вимогам навчальних планів та програм на 90%. Навчально-лабораторне обладнання на 25% потребує оновлення. Загальний рівень забезпеченості навчально–лабораторним обладнанням складає 100%. Спортзал коледжу ракетно-космічного машинобудування не відповідає санітарним нормам і правилам для такої кількості студентів. У коледжах ракетно-космічного машинобудування, економіки та бізнесу деякі приміщення потребують ремонту стін та стелі, як такі, що мають тріщини та обсипання штукатурки.

Стратегічні напрямки розвитку коледжів визначені у «Концепції освітньої діяльності коледжів на 2011-2015 рр.», розроблені та затверджені у встановленому порядку. Основні організаційно-методичні заходи на поточний навчальний рік представлені у комплексних планах роботи, які складаються з таких розділів: навчальна робота, науково-методична робота, підвищення кваліфікації, виховна робота, робота бібліотеки, організація роботи із забезпечення прийому.

Аналіз ведення ділової документації показав, що в Коледжі ракетно-космічного машинобудування протоколи засідань циклових комісій мають лише декларативний характер, відсутнє обговорення та змістове наповнення, в індивідуальних планах викладачів відсутні позначки про виконання роботи. Коледжу економіки та бізнесу потрібно удосконалити накази про студентів, які закінчили навчання за ОПП молодшого спеціаліста, атестаційна комісія рекомендує ставити дату відрахування студентів.

За результатами проведеної атестації коледжі набрали такі бали:
п/п


Коледж

Кількість балів

Рівень діяльності

Рішення

про атестацію1

Машинобудівний коледж

150,83

високий рівень діяльності

атестована

2

Дніпропетровський коледж ракетно-космічного машинобудування

126,20

достатній рівень діяльності

атестована

3

Дніпропетровський педагогічний коледж

137,51

високий рівень діяльності

атестована

4

Дніпропетровський коледж економіки та бізнесу

132,40

достатній рівень діяльності

атестована

5

Жовтоводський промисловий коледж

131,83

достатній рівень діяльності

атестована


  1. Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19

Схожі:

Програма «Акредитація», Програма «Менеджмент якості освіти» icon537 від 25. 03. 2015 Начальникам відділів освіти виконкомів районних у місті рад
Зарічний, буд. 32-а відбудеться засідання дискусійного клубу керівників закладів освіти «Платформи освітньої реформи: менеджмент,...
Програма «Акредитація», Програма «Менеджмент якості освіти» iconПрограма додаткового вступного випробування
Галузеві стандарти вищої освіти спеціальності специфічних категорій «Менеджмент організацій І адміністрування», ступеня «магістра»...
Програма «Акредитація», Програма «Менеджмент якості освіти» iconПрограма вступного випробування
В. Скуратівського, редакцією Р. Мовчан та навчальної програми О. Бандури, Н. Волошиної, а також програми Українського центру оцінювання...
Програма «Акредитація», Програма «Менеджмент якості освіти» iconПрограма з підготовки та складання вступного випробування з дисциплін "Маркетинг", "Основи менеджменту"
Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності” за ступенем вищої освіти “магістр” / Укл проф. Горбовий А. Ю., доц. Степанюк О. М., доц....
Програма «Акредитація», Програма «Менеджмент якості освіти» iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з дисципліни "Система технологій" напряму підготовки
Робоча програма складена на основі програми навчальної дисципліни «Системи технологій» для студентів 1-2 курсів денної та заочної...
Програма «Акредитація», Програма «Менеджмент якості освіти» iconСистема менеджменту якості робоча навчальна програма

Програма «Акредитація», Програма «Менеджмент якості освіти» iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів 1 Пояснювальна записка
Програма відображає засадничі ідеї Державного стандарту базової І повної загальної середньої освіти
Програма «Акредитація», Програма «Менеджмент якості освіти» iconМагістерська робота
Магістерська програма «Адміністративний менеджмент та маркетинг в системі агробізнесу»
Програма «Акредитація», Програма «Менеджмент якості освіти» iconРобоча програма навчальної дисципліни оперний клас рівень вищої освіти перший Ступінь вищої освіти бакалавр
Робоча програма «Оперний клас» для студентів спеціальності 025 «Музичне мистецтво»


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка