Програма для студентів спеціальності 030303 «Видавнича справа та редагування»


Семінар 2. ІСТОРИЧНІ ВИТОКИ РУКОПИСНОЇ КНИГИ В СВІТІСторінка2/4
Дата конвертації11.04.2017
Розмір0,52 Mb.
ТипПрограма
1   2   3   4

Семінар 2. ІСТОРИЧНІ ВИТОКИ РУКОПИСНОЇ КНИГИ В СВІТІ


Попередники сучасної книги. Виникнення письма й алфавіту як предтеча книгописання. Первинний “книжковий” матеріал. Форми книги.

Ранні осередки рукописної книги на Близькому Сході, в Азії та Європі. Глиняні книги Ассирії. Єгипет. Форми китайської рукописної книги. Індія. Єврейські рукописні книги. Греція і Рим.

Роль рукописної книги в суспільному поступі. Причини поширення рукописання. Становлення книгозбірень. Книга в долях Горація та Овідія. Вимоги давньоєврейських талмудистів до переписувачів книг.
Завдання для самостійної роботи

Комлексне завдання «За що спалювали книги в давнину?». Підіберіть з наукової літератури або Інтернет-мережі (на світовому чи українському матеріалі) приклади спалення книг у давнину та прокоментувати так іприклади.

Комплексне завдання «Заповіді давніх талмудистів «Вимоги до переписувачів книг» - у кабінет кожного реадактора». Наберіть на комп ютері і зверстайте у вигляді листівки (плаката, пам ятки, таблиці тощо) віднайдени проф. Тимошиком у Єрусалимі архівний текст щодо вимог для тих, хто братиметься за переписування (редагування) текстів (стор. Підручника 40-41).
Література до семінарського заняття 2

1.1, 1.4, 1.6, 1.14, 1.15, 1.24, 1.28


Лекція 3. РУКОПИСНЕ КНИГОТВОРЕННЯ В УКРАЇНІ. ВИТОКИ

(Мультимедіалекція в системі Power-Point)

Протоукраїнський архів «Камяна могила».

Велесова книга – найдавніша рукописна памятка української культури.

Реймська ЄвагнеліяСемінар 3. УКРАЇНСЬКА РУКОПИСНА КНИГА ДОХРИСТИЯНСЬКОЇ ДОБИ (середина ІХ – середина Х ст. Ддо н. е.)


Обставини і причини недослідженості проблеми. Безповоротні втрати стародавніх пам’яток. Вивезення книг за межі України. Книги як політичні заручники в “українському питанні”. Перші спроби перегляду усталеної періодизації.

Періодизація становлення та розвитку давньоукраїнської рукописної справи. Необхіднісмть перегляду усталених стереотипів на державному та науковому рівнях

Книжкова справа в Україні перед прийняттям християнства. Писемні тексти архіву “Кам”яна Могила”. Велесова книга. “Руське” письмо і “руські” переклади ІХ століття. Літопис Аскольда.
Завдання для самостійної роботи

Комплексне завдання. Підготуйте реферат на тему „Михайло Брайчевський як ініціатор перегляду концепції української історії першого тисячоліття нашої ери” (вкажіть його роль у перегляді періодизації української історії в контексті історії видавничої справи; принцип реконструкції ученим втрачених писемних пам’яток).

Комплексне завдання. За бібліографічними каталогами крупних бібліотек підготуйте бібліографічний покажчик „Кам’яна Могила - перший протиукраїнський архів давніх текстів”.

Комплексне завдання. За бібліографічними каталогами крупних бібліотек підготуйте бібліографічний покажчик „Велесова книга: перевидання в Україні та Росії”.

Комплексне завдання. За російськими виданнями „Велесової книги” та передмовами чи післямовами до них російських учених з’ясуйте причину „присвоєння” української пам’ятки російською наукою та наведіть аргументи російських учених з цього питання”.

Комплексне завдання. Підготуйте реферат на тему „Святі Кирило та Мефодій та їхня роль у поширенні писемності на українських теренах”.


Література до семінарського заняття 3

1.1, 1.25Лекція 4. ДАВНЬОУКРАЇНСЬКІ РУКОПИСНІ ШЕДЕВРИ: РЕДАКТОРСЬКО-ВИДАВНИЧИЙ АСПЕКТ

(Мультимедіалекція в системі Power-Point)

Остромирова Євангелія

Ізборник Святослава

Псалтир Київський

Пересопницька Євангелія

Граматика І. Ужевича

Києво-Печерський патерик

Літопис Самійла Величка


Семінар 4. КНИГОПИСАННЯ В ДАВНЬОУКРАЇНСЬКІЙ ДЕРЖАВІ ПІСЛЯ ПРИЙНЯТТЯ ХРИСТИЯНСТВА

Провідні осередки рукописної справи. Десятинна церква у Києві. Софійський собор у Києві. Києво-Печерська лавра. Чернігівська земля. Галичина і Волинь. Карпатська Русь.

Творці й переписувачі книг як перші автори, перекладачі, редактори і видавці. Світські каліграфи. Осередки при монастирях. Удосконалення текстів наступними переписувачами.

Книжкові шедеври ХІ-ХУІ століть. Остромрова Євангелія. Реймська Євагнелоія. Пересопницька Євангелія.


Завдання для самостійної роботи

Комлексне завдання «Видатні творці давньоукраїнських шедеврів» Користуючись підручником і науковою летературою, складіть списки давньоукраїнських творців рукописних книг за такими категоріями: автори, каліграфи (переписувачі), редактори, переколалічі, графери ілюстратори тощо. Список цей можна доповнити ілюстраціями – портретами, гравюрами на теми книготворення. Зверстайте й підготуйте буклет (плакат, листівку, таблицю) на цю тему.


Література до семінарського заняття 4

1.1, 1.8, 1.9, 1.17, 1.19, 1.25,


Лекція 5. СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ВИНИКНЕННЯ ДРУКАРСТВА У СВІТІ

(Мультимедіалекція в системі Power-Point)

Передумови запровадження у видавничу практику рухомих літер

Печатки і штампи як предтечі друкарства. Метод набиття візерунків на тканині. Ксилографічний метод множення текстів та ілюстрацій на папері. Перші спроби створення рухомих літер.

Доля друкарського винаходу. Лаврін Костер та Йоган Гутенберг

Лаврін Костер. Йоган Гутенберг: життя. Йоган Гутенберг: друки.

Ствердження друкарства в Європі і світі як чинник кардинальних змін в організації редакційно-видавничої справи

Поширення друкарства в Європі. Відмінності технології друкарства на Заході і Сході. Противники друкарства. Значення друкарства: редакційно-видавничий аспект.Семінар 5. КОНЦЕПЦІЇ ВИТОКІВ УКРАЇНСЬКОГО ДРУКАРСТВА: НАУКОВИЙ ТА ІДЕОЛОГІЧНИЙ СПЕКТИ

Російська (радянська) концепція

Концепція західних учених

Концепція Івана Огієнка

Концепція Ореста Мацюка та Якима Запаска

Сучасні фальсифікації наукових концепцій

Висновки
Завдання для самостійної роботи

Комлексне завдання «Мої аргументи фальсифікаторам історії україської книги». На основі наукових дискусій останніх років довкола витоків українського друкарства («Вісник Книжковаовї палати», «Дзеркало тижня») вибудуйте в підготовленому власноруч текстовому і зображальному матеріалах аргументи «за» і «проти» учасників дискусії. Аргументуйте висновки. Матеріал можна формити буклетом або листівкою.


Література до семінарського заняття 5

1.1, 1.2, 1.3, 1.10, 1.19, 1.20, 1.29, 1.30, 1.31, 1.33,Лекція 6. СТРУКТУРУВАННЯ РАННІХ КНИЖКОВИХ ВИДАНЬ ЗА ЗМІСТОМ ТА ХУДОЖНІМ ОФОРМЛЕННЯМ ЯК ЕЛЕМЕНТ УПОРЯДНИЦЬКОЇ ПРАЦІ ВИДАВЦІВ

(Мультимедіалекція в системі Power-Point)

Перемови


Післямови

Посвяти


Титульні сторінки

Покажчики

Повідомлення про помилки
Семінар 6. ВИТОКИ, ЕТАПИ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ДРУКАРСТВА НА ГАЛИЧИНІ

Перший друкар українсих книжок Швайпольт Фіоль (Святополк Філь).

Друкарство на Галицькій землі. Житейські і професійні перипетії у Львові Івана Федоровича.

Огляд Галицьких друкарень. Друкарня Львівського Ставропигіального братства. Михвйло Сльозка та його друкарня. Друкарні єпископів Арсенія Желіборського та Йосифа Шумлянського.

Позальвівські друкарні: Стрятинська, Килоська, Угорцівська, Унівська.
Завдання для самостійної роботи

Підготуйсеся і проведіть під час семінарськго заняття ділову гру «Суд над друкарями». Студенти поділяються на дві групи: прихильників рукописного книготворення і прихильників друкарства. Перші влаштовують суд над другими. Перемагають ті, хто наведе більше аргументів на свій захист. Ролі суддів, адвокатів, свідків, друкарів, рукописників, інквізиції розподіляються задалегідь.


Література до семінарського заняття 6

1.1, 1.3, 1.11, 1.17, 1.20, 1.40


Лекція 7. УКРАЇНСЬКІ ДРУКАРСЬКІ ШЕДЕВРИ ХУ - ХУІІ СТОЛІТЬ: РЕДАКТОРСЬКО-ВИДАВНИЧИЙ АСПЕКТ

(Мультимедіалекція в системі Power-Point)

На прикладі Острозької Біблії.


Семінар 7. РАННЄ УКРАЇНСЬКЕ ДРУКАРСТВО НА ВОЛИНІ

Житейські і професійні перипетії у Івана Федоровича в Острозі. Острізька та Дерманська друкарні.

Почаївський осередок книгодруку. Кирило Ставровецкий. Боротьба Почаївських друкарів за право друку. Боротьба католиків і православних за право володіти друкарнею. Значення Почаївмсбкої друкарні в історї української культури.

Рохманівська, Четвертинська та Кремянецька друкарні.


Завдання для самостійної роботи

Комплексне завдання «Так творилися найдавніші рукописні тексти». Віднайдіть у зображальних художніх виданнях та Інтернеті графічні малюнки, присвячені виготоленню первинних матеріалів для написання текстів, процесу книготвворення та побутування рукописів. Зверстайте і виготовіть на основі зібраного матеріалу брошуру-буклет з текстовими поясненнями.


Література до семінарського заняття 7

1.1, 1.3, 1.4, 1.11, 1.20, 1.21, , 1.27


Лекція 8. ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ТА ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ДРУКАРЕНЬ

(Мультимедіалекція в системі Power-Point)

Видавнича діяльність Києво-Печерської лаври

Спустошуючий слід лихоліть. Заснування друкарні: перекази, документальні свідчення. Єлисей Плетенецький. Папір і папірні для друкарні. Перші друки. Поширення лаврських видань. Руйнування справи печерських друкарів.

Чернігівсько-сіверський друкарський осередок

Перша друкарня в Чернігові. Друкарня Лазара Барановича: новгород-сіверський період. Чернігівський період.


Семінар 8. ВИДАВНИЧА ТА ДРУКАРСТВА СТПРАВА В ЦЕНТРАЛЬНІЙ ТА СХІДНІЙ ЧАСТИНАХ УКРАЇНИ У ХУІ-ХУІІІ СТОЛІТТЯХ

Київське друкарство: друкарні Спиридона соболя та Тимфія Вербицького, друкарня Укиїхвської духовної академії, Київська губерніальна друкарня.

Провінційне друкарство на Київщині: Фастівська, Бердичівська та Махнівська друкарні.

Друкарство на Поділлі. Друкарні в Могилеві, Тульчмині, Камянці.

Друкарство на теренах Східної України: Єлисаветград, Кременчук, Харків, Миколаїв, Полтава, Глухів. Мандрівна друкарня кн. Потьомкіна.
Література до семінарського заняття 7

1.1, 1.2, 1.3, 1.11, 1.17, 1.26, 1.35КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ ДО ТЕМ ПЕРШОГО МОДУЛЮ

(нумерація тем подається у відповідності

з підручником М. Тимошика „Історія видавничої справи”)
Тема 1. Історичні витоки витавдничої спраави в світіапитання для самоконтролю

Якими були історичні передумови виникнення рукописної книги?

Які первинні матеріали слугували основою для створення перших книг?

Назвіть і коротко охарактеризуйте дві найпоширеніші форми стародавньої книги. Коли вони виникли?

Завдяки чому ввійшов у історію ассірійський правитель Ашшурбанапал?

Якою була технологія виготовлення папірусу?

Яку книгу в кодексному варіанті слід вважати найдавнішою на землі?

Де і чому виникали центри творення рукописних книг в у стародавньому світі?

Книги якого змісту були популярними за античної доби?

Яку драматичну роль відіграла книга в житті римського поета Овідія?

Чому для переписувачів Книг Святого Письма існували жорсткі і безумовні правила?

Назвіть основні вимоги давньоєврейських талмудистів для переписувачів біблійних текстів.

Чим пояснити феномен фактичної відсутності відхилень від оригіналів у наступних переписуваннях протягом століть різними поколіннями книгописців текстів Святого Письма?

Що спонукало ізраїльський парламент (кнесет) внести наприкінці ХХ століття зміни до правопису державної мови Ізраїлю?Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4

Схожі:

Програма для студентів спеціальності 030303 «Видавнича справа та редагування» iconІсторія україни робоча навчальна програма для студентів спеціальності „Видавнича справа І редагування”
Дисципліна „Історія України” є нормативним курсом, викладається на першому курсі в першому семестрі в обсязі 90 годин, з них лекцій...
Програма для студентів спеціальності 030303 «Видавнича справа та редагування» iconНавчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів, що навчаються за спеціальністю «Видавнича справа та редагування»
Описано рекомендації щодо складання І верстання текстових та ілюстративних елементів видань, правильності застосування шрифтів, вибору...
Програма для студентів спеціальності 030303 «Видавнича справа та редагування» iconПрограма спецкурсу для студентів ІІІ курсу психолого-педагогічного факультету зі спеціальності
Педагогіка музичного сприймання: Програма спецкурсу для студентів ІІІ курсу зі спеціальності “Початкове навчання та музичне виховання”...
Програма для студентів спеціальності 030303 «Видавнича справа та редагування» iconПрограма для студентів психолого-педагогічного факультету зі спеціальності
Оркестровий клас: Навчальна програма для студентів психолого-педагогічного факультету зі спеціальності 010100 – „Педагогіка І методика...
Програма для студентів спеціальності 030303 «Видавнича справа та редагування» iconНавчальний посібник для студентів гуманітарного факультету, спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»
Концепція професійного спрямування (Вступ до фаху) : навчальний посібник для студентів гуманітарного факультету, спеціальності 029...
Програма для студентів спеціальності 030303 «Видавнича справа та редагування» iconНавчальний посібник для студентів спеціальності 02010201 «Бібліотечна справа»
«Бібліотечна справа» / укладач С. С. Никитюк; техн редактор Т. М. Філіпчук. – Кам’янець-Подільський, 2011
Програма для студентів спеціальності 030303 «Видавнича справа та редагування» iconМетодичні вказівки, вправи та завдання для підвищення мовленнєвої культури студентів 1-го курсу спеціальності „Лікувальна справа
Методичні вказівки, вправи та завдання для підвищення мовленнєвої культури студентів 1-го курсу спеціальності „Лікувальна справа”...
Програма для студентів спеціальності 030303 «Видавнича справа та редагування» iconПрограма комплексної практики з фаху для студентів спеціальності 02010501
Програма комплексної практики з фаху : метод рекомендації для студ спеціальності 02010501 «Документознавство та інформаційна діяльність»...
Програма для студентів спеціальності 030303 «Видавнича справа та редагування» iconПрограма дисципліни за вільним вибором студентів для студентів спеціальності 030300 Історія
Робоча навчальна програма з дисципліни «Актуальні питання політичної історії Росії кінець ХVІІІ – перша половина ХІХ ст.»
Програма для студентів спеціальності 030303 «Видавнича справа та редагування» iconПрограма фахового комплексного іспиту для здобуття ступеня магістра
...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка