Програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1 ЗмістСторінка1/6
Дата конвертації09.05.2018
Розмір1,37 Mb.
  1   2   3   4   5   6

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА

59 класи

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів1

Зміст


Додатки 112


Авторський колектив:

О. М. Ніколенко, доктор філологічних наук, проф., зав. кафедри світової літератури Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка (керівник авторського колективу); К. В. Таранік-Ткачук, кандидат педагогічних наук, головний спеціаліст департаменту загальної середньої та дошкільної освіти Міністерства освіти і науки України; С. П. Фоміна, зав. сектору науково-методичного забезпечення змісту освіти загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням російською та іншими мовами національних меншин Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України; О. В. Ревнивцева, зав. навчально-методичного кабінету зарубіжної літератури та російської мови Кіровоградського ОІППО імені В. Сухомлинського; Т. П. Сегеда, учитель-методист гімназії № 117 імені Лесі Українки м. Києва; Н. В. Онищенко, учитель-методист спеціалізованої школи № 80 м. Києва.

Робоча група, яка здійснила розвантаження програми відповідно до наказу № 100 Міністерства освіти і науки України від 6.02.2015 р. та відповідно до наказу № 617 Міністерства освіти і науки України від 3.06.2016 р:

І. В. Мегедь, учитель-методист Технічного ліцею Шевченківського району м. Києва (голова робочої групи, 2015), Л. П. Юлдашева, учитель-методист Тальнівського економіко-математичного ліцею Черкаської обл. (голова робочої групи, 2016); О. Ю. Котусенко, головний спеціаліст департаменту загальної середньої та дошкільної освіти Міністерства освіти і науки України;
О. В. Гайдамака,
завідувач сектору профільної середньої освіти і підготовки вчителів Інституту модернізації змісту освіти; С. Є. Голяс, учитель-методист гімназії № 86 «Консул» м. Києва; О. В. Гученко, учитель-методист Козівської ЗОШ І–ІІІ ступенів № 2 Тернопільської обл.; І. І. Звершховська, учитель-методист ЗОШ № 82 м. Києва; М. В. Коровай, учитель І категорії Первомайської ЗОШ І–ІІІ ступенів Миколаївської області;
Ж. В. Костюк, учитель-методист Хмельницької ЗОШ І–ІІІ ступенів № 3 Вінницької області; Ю. І. Лонська, учитель-методист, заступник директора з навчально-виховної роботи ЗОШ № 286
м. Києва;
В. Г. Макаренко, старший учитель Попаснянської гімназії № 20 Луганської області; О. М. Ніколенко, доктор філогічних наук, професор, зав. кафедри світової літератури Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка; Н. В. Онищенко, учитель-методист спеціалізованої школи № 80 м. Києва; Н. І. Підгорна, учитель-методист ЗОШ І–ІІІ ступенів № 2 м. Тального Черкаської області; О. В. Пітерська, учитель-методист ЗОШ І–ІІІ ступенів № 18 м. Білої Церкви Київської області;
О. О. Семенюк, учитель-методист зарубіжної літератури Скандинавської гімназії м. Києва; В. В. Снєгірьова, кандидат педагогічних наук, головний редактор журналу «Всесвітня література в сучасній школі»; Л. В. Тарнавська, учитель-методист НВК «Святошинська гімназія» м. Києва;
С. О. Тіхоненко,
учитель-методист гімназії № 9 м. Кропивницького;
В. І. Ткаченко,
голова творчого об’єднання перекладачів КО НСП України; В. Г. Туряниця, учитель-методист Свалявської гімназії Закарпатської області; Н. В. Химера, методист НМК української мови та літератури, зарубіжної літератури КНЗ КОР «КОІПОПК»; О. М. Хрипун, учитель-методист ліцею № 227 м. Києва.

Робоча група, яка здійснила оновлення програми відповідно до наказу № 201 Міністерства освіти і науки України від 13.01.2017 р. та наказу №201 від10. 02. 2017 р.:

Л. П. Юлдашева, учитель-методист Тальнівського економіко-математичного ліцею Черкаської області (голова робочої групи); І. О. Смірнова (модератор), учитель-методист Сахновецької ЗОШ І–ІІІ ступенів Старокостянтинівського району Хмельницької області; С. І. Горбачов, директор спеціалізованої школи І–ІІІ ступенів
№ 148 імені Івана Багряного з поглибленим вивченням української мови та літератури м. Києва;
Т. П. Матюшкіна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри філологічних дисциплін та методики їх викладання ЧОІППО ім. К. Д. Ушинського; О. В. Пітерська, учитель-методист ЗОШ І–ІІІ ступенів № 18 м. Білої Церкви Київської області.

Радість – всесвіту пружина,

Радість – творчості душа,

Дивна космосу машина

Нею живиться й руша.

Радість квіти розвиває

І розгін дає сонцям,

Їх в простори пориває,

Невідомі мудрецям.

Ф. Шиллер. Ода «До радості» у перекладі М. Лукаша

(гімн Євросоюзу)

Пояснювальна записка

Програму розроблено на підставі Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти (Постанова Кабінету Міністрів України від
23. 11. 2011 р. № 1392) з урахуванням Державного стандарту початкової загальної освіти (Постанова Кабінету Міністрів України від 20. 04. 2011 р. № 462) та відповідно до положень «Концепції Нової української школи» (2016 р.).

Метою базової загальної середньої освіти є розвиток і соціалізація особистості учнів, формування їхньої національної самосвідомості, загальної культури, світоглядних орієнтирів, екологічного стилю мислення й поведінки, творчих здібностей, дослідницьких і життєзабезпечувальних навичок, здатності до саморозвитку й самонавчання в умовах глобальних змін і викликів.Випускник школи – це патріот України, який знає її історію; носій української культури, який поважає культуру інших народів; компетентний мовець, що вільно спілкується державною мовою, володіє також рідною (у разі відмінності) й однією чи кількома іноземними мовами, має бажання і здатність до самоосвіти, виявляє активність і відповідальність у громадському й особистому житті, здатний до підприємливості й ініціативності, має уявлення про світобудову, бережно ставиться до природи, безпечно й доцільно використовує досягнення науки й техніки, дотримується здорового способу життя.

Роль зарубіжної літератури у формуванні ключових компетентностей
Ключові компетентності

Компоненти

1

Спілкування державною
(і рідною — у разі відмінності) мовою

Уміння:

 • сприймати, розуміти інформацію державною мовою;

 • усно й письмово тлумачити поняття, факти, висловлювати думки, почуття, погляди.

Ставлення:

 • поцінування української мови як державної – чинника національної ідентичності;

 • готовність активно послуговуватися українською мовою в усіх царинах життя.

Навчальні ресурси:

 • текстоцентризм;

 • дискусія, дебати, діалог

2

Спілкування іноземними мовами

Уміння:

 • читати тексти іноземною мовою за умови вивчення відповідної іноземної мови в школі;

 • зіставляти оригінальні тексти з українськими художніми перекладами.

Ставлення:

 • усвідомлення багатства рідної мови;

 • готовність до міжкультурного діалогу, відкритість до пізнання різних культур.

Навчальні ресурси:

 • зіставлення текстів українських перекладів літературних творів та оригіналів

3

Математична компетентність

Уміння:

 • розвивати абстрактне мислення;

 • установлювати причиново-наслідкові зв’язки, виокремлювати головну та другорядну інформацію;

 • чітко формулювати визначення і будувати гіпотези;

 • перетворювати інформацію з однієї форми в іншу (текст, графік, таблиця, схема).

Ставлення:

 • прагнення висловлюватися точно, логічно та послідовно.

Навчальні ресурси:

 • роздум (визначення тези, добір аргументів, наведення прикладів, формулювання висновків), висунення гіпотези та її обґрунтування;

 • тексти, в яких наявні графіки, таблиці, схеми тощо
4

Основні компетентності у природничих науках і технологіях

Уміння:

 • швидко й ефективно шукати інформацію, використовувати різні види читання для здобуття нових знань;

 • здійснювати пошукову діяльність, словесно оформлювати результати досліджень;

 • критично оцінювати результати людської діяльності в природному середовищі, відображені у творах літератури

Ставлення:

 • готовність до опанування новітніх технологій;

 • оперативне реагування на технологічні зміни.

Навчальні ресурси:

 • інноваційні технології навчання (інтерактивні, інформаційно-комунікаційні)
5

Інформаційно-цифрова компетентність

Уміння:

 • діяти за алгоритмом, складати план тексту;

 • використовувати інтернет-ресурси для отримання нових знань.

Ставлення:

 • задоволення пізнавального інтересу в інформаційному середовищі;

 • прагнення дотримуватися етичних норм у віртуальному інформаційному просторі;

 • критичне ставлення до медійної інформації.

Навчальні ресурси:

 • дописи в соціальних мережах і коментарі до них;

 • інструментальні тексти (алгоритми, інструкції тощо);

 • складання плану;

 • аналіз медіатекстів (виявлення маніпулятивних технологій)
6

Уміння вчитися впродовж життя

Уміння:

 • визначати мету навчальної діяльності та способи її досягнення;

 • планувати й організовувати власну навчальну діяльність;

 • читати, використовуючи різні види читання: ознайомлювальне, вибіркове, навчальне тощо;

 • постійно поповнювати власний словниковий запас;

 • користуватися різними джерелами довідкової інформації (словники, енциклопедії, онлайн-ресурси тощо);

 • здійснювати самооцінювання результатів власної діяльності, рефлексію;

 • застосовувати комунікативні стратегії відповідно до мети і ситуації спілкування.

Ставлення:

 • прагнення використовувати українську мову в різних життєвих ситуаціях;

 • готовність удосконалювати власне мовлення впродовж життя, розвивати мовну інтуїцію;

 • розуміння ролі читання для власного інтелектуального зростання.

Навчальні ресурси:

 • інструкції з ефективного самонавчання;

 • довідкова література, зокрема пошукові системи;

 • електронні мережеві бібліотеки

7

Ініціативність і підприємливість

Уміння:

 • презентувати власні ідеї та ініціативи чітко, грамотно, використовуючи доцільні мовні засоби;

 • застосовувати комунікативні стратегії для формулювання власних пропозицій, рішень і виявлення лідерських якостей.

Ставлення:

 • готовність брати відповідальність за себе та інших;

 • розуміння ролі комунікативних умінь для успішної професійної кар’єри.

Навчальні ресурси:

 • тексти офіційно-ділового стилю (резюме, доручення тощо), самопрезентація, зразки реклами, літературні твори, які містять моделі ініціативності

8

Соціальна та громадянська компетентності

Уміння:

 • аргументовано і грамотно висловлювати власну думку щодо суспільно-політичних питань;

 • уникати дискримінації інших під час спілкування;

 • критично оцінювати тексти соціально-політичного змісту.

Ставлення:

 • поцінування людської гідності;

 • повага до закону та правових норм, зокрема до норм українського мовного законодавства;

 • утвердження права кожного на власну думку.

Навчальні ресурси:

 • інтерактивні технології навчання;

 • художні твори, які містять моделі демократичного державного устрою

9

Обізнаність та самовираження у сфері культури

Уміння:

 • використовувати українську мову як державну для духовного, культурного й національного самовияву;

 • дотримуватися норм української літературної мови та мовленнєвого етикету, що є виявом загальної культури людини;

 • читати літературні твори, використовувати досвід взаємодії з творами мистецтва в життєвих ситуаціях;

 • створювати тексти, висловлюючи власні ідеї, спираючись на досвід і почуття та використовуючи відповідні зображально-виражальні засоби.

Ставлення:

 • потреба читання літературних творів для естетичної насолоди та рефлексії над прочитаним;

 • відкритість до міжкультурної комунікації;

 • зацікавленість світовими культурними набутками.

Навчальні ресурси:

 • твори різних видів мистецтва;

 • мистецькі проекти
10

Екологічна грамотність і здорове життя

Уміння:

 • не завдавати шкоди довкіллю в ході власної діяльності;

 • сприймати довкілля як життєдайне середовище;

 • бережливо ставитися до природи як важливого чинника реалізації особистості;

 • розуміти переваги здорового способу життя.

Ставлення:

 • готовність зберігати природні ресурси для сьогодення та майбутнього;

 • набуття знань про цілісну наукову картину світу для суспільно-технологічного поступу.

Навчальні ресурси:

 • аналіз літературних текстів (епізодів) екологічного спрямування, усні / письмові презентації в рамках дослідницьких проектів

Запровадження наскрізних ліній «Екологічна безпека й сталий розвиток», «Громадянська відповідальність», «Здоров'я і безпека» й «Підприємливість і фінансова грамотність» сприятиме забезпеченню такого переходу.

Завдання реалізації наскрізних ліній у вивченні зарубіжної літератури


Наскрізна лінія

Загальна мета

5-7 класи

8-9 класи

«Екологічна безпека й сталий розвиток»

(НЛ-1)

Формування в учнів соціальної активності, відповідальності та екологічної свідомості задля збереження й захисту довкілля

Розкриття взаємозв’язків людини і навколишнього середовища в процесі вивчення творів у рубриці «Природа і людина».

Усвідомлення краси природи, її благотворного впливу на людину, розкриття значення образного слова для висловлення емоцій та почуттів, розуміння образу природи

«Громадянська відповідальність»

(НЛ-2)

Формування відповідального члена громади та суспільства, який розуміє принципи і механізми функціонування суспільства, а також — виховання національно свідомої особистості, яка спирається у своїй діяльності на культурні традиції та вектори розвитку суспільства

Формування здатності до ненасильницького розв’язання конфліктів.

Осмислення та захист особистих прав і прав інших людей, усвідомлення своєї ролі в суспільстві і набуття вмінь брати участь у процесі ухвалення рішень

«Здоров'я і безпека»

(НЛ-3)Формування всебічно розвиненого члена суспільства, здатного усвідомлювати пріоритетність здорового способу життя, допомагати у формуванні безпечного здорового життєвого середовища

Усвідомлення переваг здорового способу життя та безпечної поведінки.

Осмислення причиново-наслідкових зв’язків між власними рішеннями та поведінкою, здоров’ям та безпекою, набуття знань та умінь правильної поведінки в критичних та небезпечних ситуаціях

«Підприємливість і фінансова грамотність»

(НЛ-4)Розуміння практичних аспектів фінансових питань (заощадження, інвестування, запозичення, страхування тощо); розвиток лідерських ініціатив, здатність успішно діяти в технологічному швидкозмінному середовищі

Розуміння ролі ініціативності та підприємливості в суспільстві для особистого кар’єрного зростання.

Осмислення неординарності як важливої риси людини для її самореалізації в житті, спонукання учнів до творчих рішень у процесі розв’язання проблем, усвідомлення користі та необхідності спільної діяльності


Головна мета вивчення предмета «Зарубіжна література» в загальноосвітній школі – прилучення учнів до кращих здобутків зарубіжної літератури та культури, розвиток творчої особистості (читача), формування в неї гуманістичного світогляду, високої моралі, естетичних смаків, а також якостей громадянина України, який усвідомлює свою належність до світової спільноти.

Завдання вивчення зарубіжної літератури в основній школі

Основними завданнями вивчення зарубіжної літератури в основній школі є:


 1. формування стійкої мотивації до читання художньої літератури, до вивчення зарубіжної літератури як скарбниці духовних цінностей людства;

 2. ознайомлення учнів із найкращими зразками оригінальної й перекладної літератури («золотого» фонду класики та сучасної);

 3. поглиблення уявлень про специфіку художньої літератури як мистецтва слова;

 4. формування читацької та мовленнєвої культури;

 5. розвиток умінь і навичок учнів сприймати, аналізувати й інтерпретувати літературний твір у культурному контексті, у зв’язках з іншими видами мистецтва, в аспекті актуальних питань сучасності й становлення особистості;

 6. активізація інтересу до вивчення іноземних мов у процесі читання творів зарубіжних письменників;

 7. формування поваги до різних мов, культур, традицій, толерантного ставлення до всіх рас, народів, народностей і національностей;

 8. виховання любові до української мови і літератури як органічного складника світової культури, прагнення до збереження рідної мови, національних традицій і цінностей в умовах глобалізації світу;

 9. формування духовного світу особистості, її високої моралі, ціннісних орієнтацій;

 10. розвиток творчих здібностей, культури спілкування, критичного мислення;

 11. формування етичних уявлень та естетичних смаків;

 12. розширення культурно-пізнавальних інтересів особистості.Структура програми

Програма із зарубіжної літератури для 59 класів містить: 1. «Пояснювальну записку», в якій визначено нормативну базу, мету і завдання предмета, змістові лінії та їхню реалізацію в програмі, основні підходи та принципи викладання зарубіжної літератури в школі;

 2. розподіл годин за кожним класом (загальна кількість годин на рік, кількість годин на текстуальне вивчення творів (за розділами), розвиток мовлення, позакласне читання, резервний час);

 3. зміст навчального матеріалу й державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів (за класами та розділами);

 4. перелік творів для вивчення напам'ять (до кожного класу);

 5. «Список творів для додаткового читання (для уроків позакласного читання й уроків із резервного часу)» – додаток 1;

 6. «Сучасна науково-методична література для вчителя» додаток 2.

У програмі реалізовано структуру літературної освіти, яка затверджена новим Державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти.

Курс зарубіжної літератури в 11-річній загальноосвітній школі поділено на три етапи:

1) 5–7 класи – прилучення до читання,

2) 8–9 класи – системне читання,

3) 10–11 класи творчо-критичне читання.

Вивчення зарубіжної літератури побудовано на поєднанні: 1. у 5–7 класах проблемно-тематичного й жанрового принципів;

 2. у 8–9 класах — історико-літературного й жанрово-родового принципів;

 3. у 10–11 класах — історико-літературного й мультикультурного принципів.

Така структура дає можливість вивчати твори зарубіжної літератури не тільки за хронологією, а й за принципом концентричного розширення (від простого – до складного, від початкових уявлень про літературне явище або творчість письменника – до поглиблення знань про них).

Структура літературної освіти реалізує принцип перспективності в навчанні, дає можливість учням повертатися до того чи того письменника або етапу літератури в різні періоди, виховує у школярів повагу до книжки, потребу йти поруч з улюбленими творами й митцями протягом подальшого життя.

У 57 класах в учнів мають бути сформовані основні вміння й навички роботи з художнім твором, початкові уявлення про творчість письменників, окремі жанри, елементи змісту і форми, їхній взаємозв’язок.

У 89 класах учні отримують загальні уявлення про перебіг літературного процесу, школярам запропоновано для вивчення ті художні твори та явища, які репрезентують певну добу і водночас відповідають особливостям саме їхнього віку.

У 1011 класах уявлення про літературний процес та його складники будуть поглиблені внаслідок спеціального текстуального аналізу доволі непростих для розуміння підлітків окремих шедеврів світової літератури («Одіссея» Гомера, «Божественна комедія» Данте, «Гамлет» В. Шекспіра, «Фауст» Й. В. Ґете, соціально-психологічні й філософські романи та п’єси XIXXX століть тощо). Під час викладання літератури в 1011 класах учитель отримає більше можливостей для поглибленого аналізу вершинних творів, до того ж початкові знання про епохи, специфіку літературних напрямів, течій, жанрів, стилів, фонові культурологічні знання учні вже отримають у 89 класах. Повернення до окремих етапів літератури й письменників у 1011 класах відбудеться на новому рівні сприйняття учнів, які стануть старшими за віком і більш підготовленими (протягом 89 класів) до осмислення складних творів зарубіжних авторів.

Перелік художніх творів для вивчення в 59 класах укладений відповідно до вікових особливостей дітей і підлітків на підставі рекомендацій науковців, учителів, психологів, бібліотекарів, а також результатів досліджень кола дитячого й підліткового читання школярів різних вікових категорій.

Програма є основою для календарно-тематичного та поурочного планування, в якому вчитель самостійно, враховуючи запропоновану кількість годин на вивчення тем у межах розділу, розподіляє години на вивчення художніх творів і види навчальної діяльності, планує види роботи, спрямовані на опанування змісту матеріалу та формування вмінь і навичок учнів, опрацювання різних рубрик програми.

Це дасть змогу вчителеві вільно й творчо підійти до реалізації програми в кожному класі, врахувати інтереси й рівень підготовки учнів, конкретні умови викладання (наявність художніх текстів; можливість використання інформаційно-комунікаційних технологій; рівень володіння учнями іноземними мовами; знання української мови і літератури, історії та інших предметів; підготовка до контрольного оцінювання тощо).

Програма містить обов’язковий і варіативний компоненти (відповідно


Каталог: doc -> files -> news -> 561
news -> Я це хтось інший…
news -> Памятка для кожного учня (додаток ); листок з початками речень для гри «Продовж речення»(додаток 4); листки для роботи в парах (додаток 5); листочки з словами для складання розповіді (додаток 6), читанка клас, ІІ частина
news -> Світова література клас Усього – 0 годин; розвиток мовлення – години; позакласне читання – години; контрольних робіт – годин
news -> Тема: олександр олесь. Поезії з книги «Княжа Україна»
news -> Тема. Тема спадкоємності поколінь, вірності волелюбним традиціям народу, збереження світлої пам’яті про захисників І борців за волю рідної землі. Г. Могильницька «Цвіт неспалимий»
news -> «Семінар читачів» (знайомство з творчістю Олександра Олеся)
news -> Методичні рекомендації щодо вивчення зарубіжної літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2009-2010 навчальному році лист мон


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6

Схожі:

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1 Зміст iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів
Програма з української літератури для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням мовами національних меншин створена відповідно...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1 Зміст iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів К.: Ірпінь: Перун, 2005
Українська література. 5-9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Освіта, 2013
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1 Зміст iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів 5-9 класи
Програма з української літератури для 5—9 класів загальноосвітніх навчальних закладів розроблена відповідно до Державного стандарту...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1 Зміст iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів 5-9 класи Пояснювальна записка
Програма з української літератури для 5—9 класів загальноосвітніх навчальних закладів розроблена відповідно до Державного стандарту...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка