Програма для загальноосвітніх навчальних закладів, 2017 Укладачі: О. М. Ніколенко та іншСкачати 288,09 Kb.
Дата конвертації02.09.2017
Розмір288,09 Kb.
ТипПрограма

Зарубіжна література, 6 клас

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ УРОКІВ

ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ у 6 класі

Зарубіжна література 5-9 класи. Програма

для загальноосвітніх навчальних закладів, 2017

Укладачі: О.М.Ніколенко та інш.Усього – 70 годин;

текстуальне вивчення творів – 56 годин;

розвиток мовлення – 4 години;

позакласне читання – 4 години;

резервний час – 6 годин.
з\п

Дата

Т

Зміст

Види контролю
**

***

Т№1

(___)

ВСТУП. Міфи народів світу Мудрість байки

*****
1Література як вид мистецтва. Художній образ.

(ТЛ)Художній образ, початкові поняття про традиційнийобраз, вічний образ.
Ключові компетентності

 • знає та розумієзначення культурних традицій у державному поступі (НЛ-2);

 • усвідомлюєроль духовних цінностей у формуванні гармонійно розвиненої особистості (НЛ-3).

Предметні компетентності

 • виявляє ознаки різних видів мистецтва, установлює своєрідність літератури в системі видів мистецтва, її характерні риси;

 • дає визначення поняття «художній образ», знає його різновиди – «традиційний образ», «вічний образ»;

 • наводить 2–3 приклади традиційних і вічних образів (із фольклору, прочитаних літературних творів, різних видівмистецтва);

 • виявляє специфіку зображення одного й того самого образу в літературі та інших видах мистецтва;

 • розповідає про свої улюблені твори літератури й мистецтва, виявляють їхні специфічні риси

2(ЛК) Специфічні ознаки різних видів мистецтва. Вічні образи в літературі й мистецтві.

(УС) Традиційні образи українського й зарубіжного фольклору .

(ЕК) Особливості зображення одного й того самого образу в різних видах мистецтва.

(МЗ) Українська література, образотворче мистецтво

3Поняття про міф. Основні тематичні групи міфів (про створення і будову світу, про героїв, календарні та ін.). Відображення єдності людини й природи в міфах різних народів. Популярні міфологічні образи, сюжети, мотиви різних народів.
Ключові компетентності

 • усвідомлюєєдність людини й природи (НЛ-1);

 • оцінює вплив міфів на подальший розвиток культурних традицій народів світу (НЛ-2);

 • визнає переваги фізичного здоров’я людини (НЛ-3);

 • усвідомлює роль особистої ініціативи у подоланні життєвих перешкод, заповзятості й наснаги в реалізації творчих планів (НЛ-4).

Предметні компетентності

 • визначає причини появи міфів, особливості міфологічного світосприйняття;

 • дає визначення поняття «міф», відрізняють його від казки;

 • називає тематичні групи міфів, наводить приклади сюжетів та образів, що належать до певних груп міфів;

 • розуміє(на елементарному рівні) поняття «мотив», співвідносить його з поняттям «тема» (як часткове й ціле; мотив — реалізація теми);

 • називає провідні міфологічні теми (творення світу, діяння героїв та ін.) і мотиви (сонця, ночі, випробування та ін.), що виявляються у міфах різних народів;

 • переказує найвідоміші міфи народів світу, розкриває їхній загальнолюдський зміст;

 • характеризує популярні міфологічні образи, розкриваєвтілення в них народних уявлень про світ, виявляєактуальний змістміфологічних образів;

 • зіставляє типологічно подібні образи (наприклад, образи героїв та ін.) у міфах народів світу;

 • виявляє схожість давніх міфологічних уявлень українців і міфології інших народів;

 • розкриває специфіку втілення міфів народів світу у творах мистецтва (живопис, музика, театр, кіно, мультиплікація
  тощо);

розповідає про свої улюблені міфи, міфологічних героїв, висловлюють власне ставлення до них

Ключові компетентності

 • критично оцінює суспільні вади, виявляє готовність обстоювати власну думку (НЛ-1);

 • цінує злагоджену роботу для досягнення спільної мети (НЛ-2);

 • усвідомлює необхідність уникати небезпечних життєвих ситуацій (НЛ-3).

Предметні компетентності

 • дає визначення жанру «байки», називає її характерні ознаки, підтверджує прикладами з прочитаних творів;

 • розкриває специфіку художньої структури байки;

 • пояснюєморальбайок, визначає її в прочитаних творах;

 • розуміє поняття «езопова мова», демонструє на конкретних прикладах особливості езопової мови;

 • зіставляє байки Езопа («Мурашки й Цикада», «Вовк і Ягня») та І. А. Крилова («Бабка і Муравель», «Вовк і Ягня»), виявляє у них схожість і відмінності;

 • характеризує алегоричні образи байок, виявляє у них прихований зміст;

 • називаєукраїнські байки,
  у яких знайшли відображення сюжети й образи байок Езопа;

розкриває специфіку художнього втілення сюжетів і образів байок Езопа та І. А. Крилова у світовому мистецтві (на прикладі окремих творів образотворчого мистецтва, мультиплікації та ін.)

Ключові компетентності

 • усвідомлюєроль екологічних знань у досягненні життєвої мети(НЛ-1);

 • обстоює демократичні цінності(НЛ -2);

 • оцінюєініціативність та підприємливість під час ухвалення життєво важливих рішень (НЛ-4).

Предметні компетентності

 • переказує (стисло) основні події роману «П’ятнадцятирічний капітан» Ж. Верна (або «Острів скарбів» Р. Л. Стівенсона);

 • розкриває основні теми й проблеми роману Ж. Верна (або
  Р.Л. Стівенсона);

 • визначаєроль описів природи у творі Ж. Верна (або Р. Л. Стівенсона);

 • характеризує образ Діка Сенда (або Джима Хокінса), порівнюєйого з іншими персонажами, визначає етапи духовного зростання героя, зміни в його внутрішньому світі, у сприйнятті людей і життя;

 • визначає ключові моменти сюжету повісті Ч. Діккенса «Різдвяна пісня в прозі»;

 • простежує динаміку образу Скруджа, знаходить у тексті відповідні цитати;

 • висловлює власне ставлення до Скруджа (до зміни героя і після його внутрішньої зміни);

 • знаходить елементи фольклору в повісті Ч. Діккенса, виявляє їхню роль у тексті;

 • розповідаєпро зв’язки
  М. В. Гоголя з Україною (окремі факти біографії),
  знаєпро музеї М. В. Гоголя в Україні (Гоголеве, Великі Сорочинці);

 • виявляє національні традиції й звичаї, що знайшли відбиток у повісті М. В. Гоголя «Ніч перед Різдвом», елементи українського фольклору у творі (традиційні образи, символи, елементи казки та ін.);

 • характеризує образи Оксани й Вакули («Ніч перед Різдвом»);

 • інтерпретує окремі епізоди повісті М. В.Гоголя;

 • висловлює власні враження, емоції, почуття, роздуми від прочитаних творів;

 • визначає особливості композиції творів;

 • знаходить у творах письменників портрети персонажів, визначає роль портретів у розкритті образів;

 • коментує висловлювання українських митців про Ж. Верна, Ч. Діккенса, М. Гоголя;

називає 1–2 твори мистецтва за мотивами прочитаних творів, висловлює враження від них

4Грецькі міфи. Міф про Прометея. Міфи про Геракла(1–2 міфи).
5Дедал і Ікар. Нарцис. Пігмаліон і Галатея. Орфей і Еврідіка. Деметра і Персефона (3–4 за вибором учителя).
6Індійські міфи. Творення Про створення ночі. Про потоп. Про золоті часи (2–3 за вибором учителя).
7Єгипетські міфи. Ра та Апоп. Міф про те, як Тефнут покинула Єгипет
(1–2 за вибором учителя).

(ТЛ)Початкове поняття про міф, мотив. Поглиблення поняття про образ (міфологічний образ).

(ЛК) Утілення міфів народів світу в мистецтві (живопис, музика, кіно, театр, мультиплікація та ін.).

(УС) Давні міфологічні уявлення українців (про створення світу, про природу, про добрі й злі сили).

(ЕК) Подібність елементів у міфах
різних народів (образи, сюжети,
мотиви). Міф і казка.


(МЗ) Українська мова, образотворче мистецтво
8Байка як літературний жанр, її характерні ознаки, особливості художньої будови, повчальний зміст.

Езоп. «Лисиця і виноград», «Вовк і Ягня», «Крук і Лисиця», «Мурашки й Цикада» (2–3 за вибором учителя). Поєднання конкретного і загального в байках Езопа. Утілення людських якостей (працелюбність, розум, хитрість, дурість, жорстокість, лінощі та ін.) в алегоричних образах. Мораль байок Езопа.

9Іван Андрійович Крилов (17691844). «Квартет»,«Бабка і Муравель», «Вовк і Ягня» (1–2 за вибором учителя). Моральні проблеми в байках І. А. Крилова. Яскравість алегоричних образів.

(ТЛ)Байка, езопова мова. Поглиблення понять про алегорію, образ (алегоричний образ).

(ЛК) Втілення сюжетів і образів байок Езопа та І. А. Крилова у мистецтві.

напам’ять

10(УС) Поетичне переосмислення традиційних сюжетів і образів Езопа в українських байках.

(ЕК) Специфіка художнього втілення сюжетів Езопа в байках І. А. Крилова.

(МЗ) Іноземна мова, українська мова

РМ№1 Пояснення моралі байки (за вибором учня)
11КОНТРОЛЬНА РОБОТА за темою №1: тестування


КР№1

**

***

Т№2

(___)

Пригоди і фантастика-1

*****

12Ж. Верн. «П’ятнадцятирічний капітан», Р. Л. Стівенсон. «Острів скарбів» (1 твір за вибором учнів)

Жуль Верн (18281905). «П’ятнадцятирічний капітан».Тема духовного випробування людини в романі
13Ж. Верна. Образ Діка Сенда, моральні якості героя, його мужність і людяність.
14Дік Сенд і його друзі. Дік Сенд і Негоро.

15Дік Сенд і його друзі. Дік Сенд і Негоро. Проблема рабства в романі. Описи природи.
16Роберт Льюїс Стівенсон (18501894). «Острів скарбів». Особливості розвитку пригодницького сюжету у творі. Система образів (Джим Хокінс і його товариші), пірат Сільвер та ін.).
17Моральні цінності
18РМ№2 Підготовка до написання КТ
19КОНТРОЛЬНА РОБОТА за темою №2: КОНТРОЛЬНИЙ ТВІР №1

РМ№3

КР№2

КТ№1

**

***

Т№3

(___)

Пригоди і фантастика-2

*****

20Чарльз Діккенс (18121870). «Різдвяна пісня в прозі». Подорож у часі й просторі Скруджа.
21Динаміка образу Скруджа, причини його духовного переродження.

РМ№4 Аналіз образу Скруджа
22Сюжет і композиція повісті. Значення образу Різдва у творі. Елементи фольклору (казки, пісні).
23Микола Васильович Гоголь (18091852). «Ніч перед Різдвом». Народні традиції та звичаї у творі. Тема кохання. Образи Оксани і Вакули.
24Роль фантастики в повісті. Елементи фольклору (традиційні образи – відьма, чорт, місяць та ін.; різдвяні символи; елементи казки).

(ТЛ)Поглиблення понять про роман (пригодницький роман), повість. Композиція.

(ЛК) Утілення сюжетів і мотивів прочитаних творів у мистецтві.

25(УС) М. В. Гоголь і Україна, музеї
М. В. Гоголя в Україні(Полтавщина). Музей Ч. Діккенса у Великобританії (Лондон). Висловлювання українських митців про творчість Ж. Верна,
Ч. Діккенса, М. В. Гоголя.


(ЕК) Традиції фольклору (казка, пісня, народні образи) у творах Ч. Діккенса і М. В. Гоголя.

(МЗ) Географія, іноземна мова, ботаніка
26КОНТРОЛЬНА РОБОТА за темою №3: тестування

КР№3

27ПЧ№1 Дефо Д. «Життя і незвичайні та дивовижні пригоди Робінзона Крузо»

Толстой Л. М. «Дитинство»


28ПЧ№2 Бєляєв О. Р. «Людина-амфібія»
29ЛРК№1

30ЛРК№2

31Узагальнюючий урок

**

***

Т№4

(___)

ЛЮДСЬКІ СТОСУНКИ

*****

32Антон Павлович Чехов (18601904). «Хамелеон», «Товстий і тонкий». Викриття пристосуванства, підлабузництва в оповіданнях А.П. Чехова. Діалог як основна форма розкриття сюжету.
Ключові компетентності

 • розумієзалежність людини від навколишнього середовища (НЛ -1);

 • визнає рівність людей незалежно від расової приналежності (НЛ -2);

 • усвідомлюєцінності життя, розуміє небезпеку потрапляння в критичні ситуації (НЛ -3).

Предметні компетентності

 • визначає актуальні проблеми у прочитаних творах, висловлює своє ставлення до порушених питань, розкриває їхню актуальність;

 • виявляє особливості сюжету і композиції творів, визначаєкульмінаційні моменти;

 • характеризує ставлення персонажів до світу, природи, людей, мистецтва;

 • пояснює вчинки персонажів, мотиви їхньої поведінки;

 • розкриває внутрішні порухи, поривання, мрії й прагнення персонажів;

 • пояснює символічний зміст назв творів;

 • дає визначення поняття «художня деталь», знаходить художні деталі та встановлює їхню роль у тексті (змалювання персонажів, розкриття внутрішнього стану, увиразнення авторської ідеї та ін.);

 • дає визначення понять «гумор», «іронія», розуміє схожість і різницю між ними, виявляє гумор та іронію в текстах, значення для розкриття образів персонажів, авторської позиції;

 • вирізняє в окремих епізодах підтекст, визначає прихований зміст висловлювання, обґрунтовує свою думку;

 • коментує окремі факти життєвої і творчої біографії митців;

 • порівнює образи (чеховських персонажів), знаходить спільні й відмінні риси між ними;

 • зіставляє літературні твори з їхніми екранізаціями, ілюстраціями (за вибором)
33Майстерність письменника у змалюванні персонажів. Роль художньої деталі. Підтекст. Символічність назви.
34Джек Лондон (18761916). «Жага до життя». Проблеми життя і смерті, дружби й зрадництва у творі
35Характеристика героїв твору. Описи природи та їхня роль у тексті. Значення назви оповідання.
36Г. Бічер-Стоу. «Хатина дядька Тома», В. Г.Короленко.«Сліпий музикант» (1 твір за вибором учителя)

Гаррієт Бічер-Стоу (18111896).«Хатина дядька Тома». Проблема рабства і ставлення до людей різних рас і національностей у творі. Образи дядька Тома, Елізи, Джорджа Гарріса, Джорджа Шелбі, Евангеліни (Еви). Ідеї поваги до людини, доброти, мужності, толерантності. Викриття жорстокості й расової неприязні в романі.

37Володимир Галактіонович Короленко (18531921). «Сліпий музикант». Пошук головним героєм (Петром Попельським) свого місця у світі.
38Тема мистецтва.
39Петро Попельський та Евеліна. ОбразМаксима Яценка, твердість його переконань, увага й повага до інших.
40Українська природа, народніобрази й традиції в повісті.

(ТЛ)Гумор, іронія, художня деталь, підтекст
41


(ЛК) Утілення сюжетів прочитаних творів у різних видах мистецтва.

(УС) А. П. Чехов і Україна. В. Г. Короленко і Україна. Літературні музеї А. П. Чехова і В. Г. Короленка в Україні.

(ЕК) Порівняння образів чеховських персонажів (Очумєлов, «товстий», «тонкий»): схожість і відмінність між ними. Зіставлення літературних творів з екранізаціями, ілюстраціями до них.

(МЗ) Іноземна мова, музичне мистецтво, історія
42РМ№5 Підготовка до написання контрольного твору
43КР№4 : написання контрольного твору за прочитаним

РМ№6

КТ №2 за прочитаним твором

КТ№2

КР№4Т№5

(___)

ПОЕТИЧНЕ БАЧЕННЯ СВІТУ

*****

44Мацуо Басьо (16441694). Хайку. Відображення японських уявлень про красу в поезії митця. Лаконізм форми та широта художнього змісту хайку. Зображення станів природи в ліриці М. Басьо. Роль художньої деталі. Підтекст.
Ключові компетентності

 • сприймає природу як цілісну систему, усвідомлює тісний взаємозв’язок між людиною і навколишнім середовищем, розумієважливість біологічного розмаїття світу (НЛ - 1);

 • емоційно сприймає, оцінюєвияв патріотичних почуттів (НЛ - 2);

 • усвідомлюєроль позитивного мислення для підтримки фізичного здоров’я, важливість ненасильницького розв’язання конфліктів (НЛ - 3).

Предметні компетентності

 • виразночитає твори поетів в українських перекладах таіноземною мовою (за умови володіння нею);

 • висловлює враження від прочитаного, а також емоції й почуття, що виникли від зустрічі з поезією;

 • визначаєособливості розвитку сюжету (ліричного – не тільки перебіг зовнішніх подій, а передовсім плин образів, почуттів, емоцій, думок);

 • виявляєособливості жанру та художньої мови у творах письменників (використання епітетів, метафор, повторів, інверсії тощо);

 • знаходить у поетичних текстах художні деталі, виявляє їхню роль у розкритті картин природи, станів ліричного героя;

 • визначає провідні теми, мотиви, ідеї прочитаних творів;

 • усвідомлює специфіку розуміння краси в різних культурах на прикладі поетичних творів;

називаєімена видатних українських перекладачів творів зарубіжних поетів, демонструємайстерність їхніх художніх перекладів, барви української мови
Ключові компетентності

усвідомлюєнебезпеку руйнування духовних цінностей, взаємозв’язки людини і природи (НЛ-1);

розуміє особисту відповідальність кожної людини за збереження здобутків цивілізації (НЛ - 2);

зазначає переваги людського інтелекту та креативного мислення під час життєвих випробувань (НЛ-3);

висловлює судження щодо значущості професіоналізму в кар’єрному зростанні та розв’язанні життєво важливих проблем (НЛ-4).

Предметні компетентності

 • виразно читає текст і визначає головну думку прочитаного, підтверджує її прикладами, цитатами з тексту;

 • називає основні ознаки фантастичної літератури та виявляє їх у прочитаних творах;

 • характеризує образи головних героїв фантастичних оповідань Р. Бредбері та Р. Шеклі;

 • установлює сутність конфлікту між героєм і світом (Том і натовп, Кліві й неземна цивілізація);

 • характеризує образи майбутнього у творах письменників;

 • зіставляє персонажів фантастичних творів (Том і Кліві);

висловлює свою думку щодо майбутнього людства, ролі літератури й мистецтва в майбутньому

Ключові компетентності

 • усвідомлюєособисту відповідальність за доручену справу; розуміє цінність родинних стосунків, значущість участікожного у суспільно важливих справах (НЛ-2);

 • осмислює важливість перемоги над самим собою, власними страхами (НЛ-3).

Предметні компетентності

 • розповідає про основні події сюжету творів, виокремлює у них кульмінаційні моменти;

 • визначає актуальні проблеми у творах митців, пов’язані зі зростанням дитини, її взаєминами з колективом, світом дорослих;

 • висловлює і пояснює свою точку зору щодо вчинків персонажів, їхніх стосунків;

 • визначає жанрові ознаки (казки, повісті, роману) в прочитаних творах;

 • виявляє риси характерів героїв у життєвих випробуваннях;

 • осмислює поняття «добро» і «зло», «життя» і «смерть», «любов» і «ненависть», «милосердя» і «байдужість» під час інтерпретації художніх образів, епізодів прочитаних творів, розмірковує про вибір життєвої позиції, моральні цінності;

 • порівнює образи дітей і підлітків у прочитаних протягом року творах, називає своїх улюблених персонажів і висловлює власне ставлення до них;

 • розповідає про свої улюблені твори сучасних письменників, виявляє в них актуальний зміст;

розумієзначення категорії«художність» для оцінки творів масового мистецтва

45Роберт Бернс (17591796). «Моє серце в верховині…». Ідея любові до батьківщини у вірші Р. Бернса. Антитеза (рідний край – чужина). Елементи фольклору (традиційні образи, постійні епітети, повтори та ін.).
46Генрі Лонгфелло«Пісня про Гайавату» (1 розділ за вибором учителя) або Джанні Родарі«Листівки з видами міст» (1 твір за вибором учителя).

Генрі Лонгфелло (18071882). «Пісня про Гайавату» (1 розділ за вибором учителя).

Міфи північноамериканських індіанців та їхнє втілення в поемі «Пісня про Гайавату». Елементи фольклору у творі (пісні, казки, легенди та ін.).


47Образ Гайавати. Ідеї миру, національного єднання, служіння народові.
48Джанні Родарі (19201980). «Листівки з видами міст». Широта світу та його сприйняття ліричним героєм вірша. Листівки як символ широти світу й прагнення до його відкриття.

(ТЛ)Хайку,ліричний герой.

РМ№7 Написання листа/листівки
49(ЛК) Початкові відомості про специфіку розуміння краси в різних культурах.

(УС) Видатні українські перекладачі творів зарубіжних поетів.

(ЕК) Елементи фольклору і міфів у творах Р. Бернса і Г. Лонгфелло.

(МЗ) Історія, географія, іноземна мова
50КОНТРОЛЬНА РОБОТА за темою №5: тестування

ТКР№5
***

Т№6(___)


Образ майбутнього в літературі. Сучасна література. Зростання і взаємини зі світом

*****

51Рей Дуглас Бредбері (1920–2012).«Усмішка». Тривога за руйнування духовних цінностей в оповіданні «Усмішка».
52Образ Тома, його динаміка. Значення образу Джоконди для розкриття головної ідеї твору.
53Роберт Шеклі (19282005).«Запах думок». Утвердження сили людської думки у творі. Духовне й фізичне випробування Кліві.
54Роздуми автора про майбутнє людини та людства. Гуманістичний зміст оповідання – віра в перемогу людського розуму.

(ТЛ)Конфлікт. Поглиблення поняття про фантастику.

(ЛК) Образ майбутнього у творах сучасного мистецтва (живопис, кіно, музика та ін.).

(УС) Українські письменники-фантасти, їхні твори для дітей.

(ЕК) Том і Кліві: схожість і відмінності. Образи майбутнього в літературі та інших видах мистецтва.

(МЗ) Образотворче мистецтво, іноземна мова
55(1-2 твори за вибором вчителя)Астрід Анна Емілія Ліндґрен (19072002). «Міо, мій Міо».Основні відомості про життя і творчість письменниці, популярність її творів у різних країнах. Моральні цінності у творчості А. Ліндгрен. Образи головних героїв. Перемога добра над злом.
56Міхаель Андреас Гельмут Енде (19291995). «Джим Ґудзик і машиніст Лукас». Фантастична країна Усландія та її мешканці (король, Лукас, пан Ермель, пані Ваас та ін)
57Моральні цінності, що стверджуються у творі (дружба, кохання, сім’я, повага до інших, любов до батьківщини).
58Крістіне Нестлінґер (нар. 1936). «Конрад, або Дитина з бляшанки». Незвичайність образу Конрада, риси його характеру.
59Конрад і його становлення у світі.

(ТЛ)Поглиблення понять про повість (психологічна повість, повість-казка), роман (фантастичний роман). (ЛК) Фентезі в різних видах мистецтва (література, кіно, живопис та ін.).

(УС) Твори сучасних письменників для дітей і про дітей.

(ЕК) Утілення творів сучасної літератури у кіно, ілюстраціях та ін.

(МЗ)Іноземна мова, образотворче мистецтво
60КОНТРОЛЬНА РОБОТА за темою №6: тестування

КР№6

61ЛРК№3
62ЛРК№4
63ПЧ№3 Троєпольський Г. М. «Білий Бім Чорне вухо»

Тургенєв І. С. Вірші в прозі («Горобець», «Собака», «Жебрак» та ін.) (2-3 за вибором)64ПЧ№4 Ролінґ Дж. «Гаррі Поттер і філософський камінь»65Узагальнення і систематизація навчального матеріалу.

(МЗ)Українська література
Ключові компетентності

 • розкриває взаємозв’язки людини і навколишнього середовища (НЛ-1);

 • розумієперевагиненасильницького розв’язання конфліктів (НЛ-2);

 • усвідомлює важливість здорового способу життя та безпечної поведінки (НЛ-3);

 • розуміє роль ініціативності та підприємливості в суспільстві (НЛ-4).

Предметні компетентності

 • знаєавторів і українських перекладачів творів зарубіжних письменників, що вивчалися протягом року;

 • розкриваєідейно-художній зміст, актуальність прочитаних творів, їхні сюжетно-композиційні особливості, систему образів, жанрову своєрідність (окремих жанрів – оповідання, повість, роман, хайку та ін.);

 • знає визначення основних літературознавчих понять, що вивчалися протягом 56 класу, застосовує їх у процесі аналізу й інтерпретації текстів (окремих фрагментів і компонентів – образів, сюжетів та ін.);

 • демонструє уміння порівнювати твори літератури та їхнє втілення в різних видах мистецтва;

усвідомлює взаємозв’язки української літератури з іншими літературами (на рівні окремих спільних рис міфології, жанрів (байка та ін.), тем (природа та ін.), образів (дітей та ін.) тощо)

66Узагальнення і систематизація навчального матеріалу.

(МЗ)Українська література
67Узагальнення і систематизація навчального матеріалу.

(МЗ)Українська література
68Підсумковий урок
69Резервний урок
70Резервний урок


Для вивчення напам’ять

 • І.А Крилов (1 байка за вибором учителя та учнів).

 • Р. Бернс. «Моє серце в верховині…»

М. Басьо. Хайку (3-4 за вибором учня)Каталог: files
files -> Тема. Адам Міцкевич. «Кримські сонети». Тл: сонет Мета
files -> Наталія звольська
files -> Стиль романтизм. Архітектура романтизму. Скульптура романтизму. Неоготика. Невізантійський історизм. Наполеонівський ампір
files -> «Це склад книжок» так скептик говорив, «Це храм душі» естет йому відмовив, Тут джерело всіх радощів земних, І їх дарують нам без цінним словом…»
files -> Для вчителів зарубіжної літератури
files -> Методичні рекомендації щодо викладання світової літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2013-2014 навчальному році // Зарубіжна літератури в школах України. 2013. №7-8
files -> Только мертвый, спокойствию рад. Только мертвый, спокойствию рад
files -> Талант людини це божий дар


Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів, 2017 Укладачі: О. М. Ніколенко та інш iconУкраїнська мова у 2016-2017 навчальному році вивчення української мови здійснюватиметься за такими програмами: у 5-8 класах
Класах за навчальною програмою для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів: Українська мова. 5-9 класи. Програма для загальноосвітніх...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів, 2017 Укладачі: О. М. Ніколенко та інш iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів
Програма з української літератури для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням мовами національних меншин створена відповідно...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів, 2017 Укладачі: О. М. Ніколенко та інш iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів К.: Ірпінь: Перун, 2005
Українська література. 5-9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Освіта, 2013
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів, 2017 Укладачі: О. М. Ніколенко та інш iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів 5-9 класи
Програма з української літератури для 5—9 класів загальноосвітніх навчальних закладів розроблена відповідно до Державного стандарту...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів, 2017 Укладачі: О. М. Ніколенко та інш iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів 5-9 класи Пояснювальна записка
Програма з української літератури для 5—9 класів загальноосвітніх навчальних закладів розроблена відповідно до Державного стандарту...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка