Програма додаткового вступного випробування для вступу на навчання за спеціальністю 032 історія та археологія


Країни Західної Європи та Візантія у середні вікиСторінка3/4
Дата конвертації13.03.2018
Розмір0,8 Mb.
ТипПрограма
1   2   3   4

Країни Західної Європи та Візантія у середні віки

Франкська держава. Утворення Франкської держави. Роздроблення Франкського королівства за наступників Хлодвіга. Об’єднання країни майордомами Австразії. Початок перевороту в поземельних відносинах. Бенефіційна реформа Карла Мартелла. Піпін Короткий і прийняття ним королівського титулу. Зміцнення Франкської держави за Карла Великого. Проголошення імперії. Розвиток феодальних відносин у Каролінзькій державі. Еволюція Каролінзької держави та її розпад.

Франція в середні віки. Виникнення Французького королівства та його суспільний устрій у ІХ-ХІ ст. Феодальна роздробленість в ХІ-ХІІ ст. Аграрний розвиток Франції і становище селянства в ХІ-ХІІ ст. Ріст міст в ХІ-ХІІ ст. Вплив міст і товарно-грошових відносин на французьке село. Посилення королівської влади у ХІІ ст. Альбігойські війни. Французька держава у ХІІІ ст.

Франція наприкінці ХІІІ ст. – на початку ХІV ст. Політика Філіппа ІV Красивого. Виникнення станової монархії у Франції. Генеральні штати. Причини і перший етап Столітньої війни. Повстання в Парижі під керівництвом Етьєна Марселя і Жакерія. Становище Франції у другій половині ХІV – на початку ХV ст. Відновлення Столітньої війни. Боротьба французького народу проти загарбників у ході Столітньої війни. Жанна д’Арк. Франція у другій половині ХV ст. Завершення політичного об’єднання країни.Англія в середні віки. Суспільно-політичний розвиток Англії в англосаксонський період. Нормандське завоювання та його вплив на розвиток феодалізму в Англії. Англія у ХІІ ст. Реформи Генріха ІІ та їх характер. Внутрішня і зовнішня політика Іоанна Безземельного. «Велика хартія вольностей». Виникнення парламенту. Особливості станової монархії в Англії. Соціально-економічний розвиток Англії у ХІV ст. Рух за реформу церкви в Англії. Повстання селян під керівництвом Уота Тайлера. Особливості соціально-економічного і політичного розвитку Англії у ХV ст. Війна Червоної і Білої троянд. Передумови формування англійської нації.

Німеччина в середні віки. Східно-Франкське королівство та його суспільний устрій. Німеччина за часів правління Саксонської династії. Політика королів Франконської династії. Боротьба за інвеститутру. Соціально-економічний розвиток Німеччини у ХІІ-ХІІІ ст. Італійська політика Штауфенів. Боротьба Фрідріха І Барбаросси з папою і ломбардськими містами. Агресія німецьких феодалів проти полабських слов’ян і народів Прибалтики (ХІІ-ХІІІ ст.). Зміцнення самостійності територіальних князівств у другій половині ХІІ-ХІІІ ст. і початок занепаду імперії. Особливості соціально-економічного та політичного розвитку Німеччини у ХІV-XV ст.

Середньовічна Італія. Особливості соціально-економічного та політичного розвитку Італії у ранньому середньовіччі. Виникнення міських комун у Північній Італії і Тоскані, їх боротьба проти агресії німецьких феодалів. Римська республіка і Арнольд Брешіанський. Південня Італія і Сіцілія у ХІ-ХІІІ ст. Соціально-економіний та політичний розвиток міст Північної і Середньої Італії у ХІV-XV ст. Папська область у ХІV-XV ст. Римська республіка Кола ді Рієнцо. Встановлення тиранії у містах Північної і Середньої Італії.

Країни Піренейського півострова в епоху середньовіччя. Мусульманське завоювання Іспанії. Мусульманська Іспанія. Реконкіста та її вплив на соціально-політичний розвиток країн Піренейського півострова. Особливості економічного і політичного розвитку Кастілії, Арагону і Португалії. Народні рухи в Іспанії у ХV ст. Об’єднання Кастілії і Арагону у ХV ст. Завоювання Гранади іспанцями і завершення Реконкісти.

Візантія у середні віки. Утворення Візантійської імперії та особливості її розвитку у IV-V ст. Візантія у роки правління імператора Юстиніана. Соціально-політичний та економічний розвиток Візантії у VII-VIII ст. Іконоборський рух, соціальні конфлікти і єресі у Візантії у VIII – першій половині ІХ ст. Утвердження феодальних відносин у Візантії (друга половина ІХ – кінець ХІ ст.). Держава і церква Візантії у ІХ-ХІ ст. Зовнішня політика Візантії, у другій половині ІХ-ХІ ст. Латинська імперія і візантійські держави у ХІІІ ст. Відновлення Візантійської імперії. Особливості соціально-політичного і економічного розвитку пізньої Візантії. Боротьба з турками-османами. Падіння Константинополя. Причини і наслідки падіння Візантійської імперії.
Основні тенденції розвитку західноєвропейських країн наприкінці XV – першій пол. XVII ст. Джерела по історії раннього нового часу. Сучасна зарубіжна та вітчизняна новістика, проблеми та перспективи. Демографічна ситуація в країнах Західної Європи Раннього нового часу. Динаміка народонаселення.

Матеріальний світ людини раннього нового часу. Технічний прогрес у промисловості. Джерела енергії, двигуни. Поява нових галузей виробництва, поглиблення спеціалізації в ремеслі. Шляхи і транспорт. Засоби комунікації. Виникнення інженерної справи. Технічна та агрономічна література. Виробнича діяльність та її вплив на ландшафт. Соціальні наслідки економічних зрушень, зміни в ментальності європейців.

Культура та мистецтво Високого Відродження. Культура Італії в XVI - першій половині XVII ст. Епоха Високого Відродження. Основні тенденції розвитку культури. Гуманізм. Друкарство. Література. Соціально-політична думка: Нікколо Макіавеллі, Франческо Гвіччардіні. Соціально-утопічна думка. Філософія. Основні тенденції розвитку образотворчого мистецтва та архітектури (Леонардо да Вінчі, Рафаель, Мікеланджело). Театр і музика. Перші опери. Криза гуманістичної ідеології. Маньєризм.

Великі географічні відкриття. Дискусійність проблеми. Подорожі Х.Колумба.

Іспанські завоювання. Управління іспанськими колоніями в Новому світі. Боротьба португальців з арабами і колоніальні загарбання в Африці та Азії. Португальська специфіка господарювання та торгівлі.

Географічні відкриття в басейні Тихого океану другої половини XVI - першої половини XVII ст. Нова картина світу. Інтенсифікація торгівлі та виробництва. Зміщення сухопутних торгових шляхів та переміщення торгових шляхів із Середземного моря в Атлантичний океан. Удосконалення мореплав­ства та воєнної справи. Колоніальна система. Етносоціальні та демографічні наслідки колоніальної політики західноєвропейських країн в Новому Світі.

Політичні структури, складання абсолютизму. Зміни в політичній карті Європи. Територіальні об’єднання і політична централізація держав. Руйнування універсаліських (католицьких) зв’язків середньовіччя, ідея “самодостатності” окремої держави. Виникнення нових вчень про сутність і призначення держави. Перехід від станово-представницьких монархій до абсолютистських. Еволюція станово-представницьких органів. Парламентаризм в системі абсолютизму. Регіональні типи абсолютизму.

Розвиток капіталістичних відносин. Економічне пожвавлення в Західній Європі. Технічний прогрес у промисловості. Джерела енергії, двигуни. Поява нових галузей виробництва. Шляхи і транспорт. Засоби комунікації. Виникнення інженерної справи. Технічна та агрономічна література. Виробнича діяльність та її вплив на ландшафт. Соціальні наслідки економічних зрушень, зміни в ментальності європейців.

Економічна політика держав: меркантилізм та протекціонізм. Місце капіталістичного виробництва в західноєвропейській економіці XVI ст.

Розвиток капіталізму в сільському господарстві. Перебудова феодальної сеньйорії в умовах ринкової економіки. Нові форми в організації виробництва. Зміна сільського ландшафту. Інтенсифікація методів господарювання. Перехід до інтенсивного садівництва, вирощування технічних культур. Еволюція поземельних відносин. Капіталістична оренда. Фермерське господарство. Регіони оборотного і необоротного розвитку капіталізму. “Друге закріпачення” в країнах Центральної та Східної Європи. Соціальні наслідки генези капіталізму.

Католицька церква напередодні Реформації. Політичний та релігійний авторитет католицької церкви на межі ХV-ХVІ ст. Матеріальне становище католицької церкви. Вади католицизму на кінець пізнього середньовіччя, наростання кризових явищ. Пізня схоластика та її методологія.

Суспільно-політичні передумови Реформації: становлення абсолютизму, поява буржуазно-підприємницьких сил, зростання національної самосвідомості. Поширення світсько-раціоналістичних думок.

“Ренесансні” папи. Папізм та конціляризм. Діяльність ордену міноритів. Примат світської влади в теорії Жана Жандена. Наслідки соборного руху XV ст. Неортодоксальні течії в католицизмі пізнього середньовіччя. Містицизм. “Масове благочестя”.

Німецький гуманізм. Німецький гуманізм та його особливості. Антисхоластична публіцистика німецьких гуманістів за „Листами темних людей”. Суспільно–політичні ідеали німецького рицарства в „Діалогах” У.Гуттена. Сатира Еразма Роттердамського і її вплив на підготовку Реформації (за «Похвалою Глупоті»).
Західноєвропейські країни раннього нового часу

Німеччина на початку XVI ст. Політичний устрій Німеччини на початку XVI ст. Демографічні процеси (кін. XV – поч. XVI ст.). Гірничо-рудна промисловість. Використання найманої праці на шахтах і рудниках. Монополії та регальні права. Пайові товариства. Виникнення мануфактур. Цехи. Текстильна промисловість. Книгодрукування. Купецтво. Міжнародна торгівля, ярмарки. Фінансово-лихварська діяльність. Імператорська влада і лихварський капітал. Зміщення торгових шляхів до Атлантики і вплив цього явища на німецьку економіку.

Сільське господарство. Категорії сільського населення та їх соціально-правовий статус. Становище селянства північно-східної Німеччини. Капіталізм і посилення кріпацтва. Особливості розвитку північно-західної Німеччини. Мейерська оренда. Розшарування селянства. Сільське господарство південної і південно-західної Німеччини.Реформація в Німеччині. Мартін Лютер і початок Реформації. Й.Тецель, індульгенції. “95 тез” Лютера. Гейдельберзький диспут з августинцями (1518). Рейхстаг в Аугсбурзі (1518). Лейпцігський диспут 1519 р. з Й.Екком. Папська булла і розрив з Римом. Лютерівські памфлети 1520 р. Вормський рейхстаг 1521 р. Імператор Карл V і Реформація. Переклад Біблії, формування літературної мови. Поширення лютеранства 1521 – 1526 рр. Еволюція реформаційних поглядів М. Лютера.

Рицарське повстання Франца фон Зікінгена. Формування радикальних реформаційних течій: анабаптизм, бюргерська опозиція, селянсько-плебейська “єресь”, цвікауські пророки. Хіліазм. “Штурм ікон”. Початок розколу Реформації. Селянська війна (1524 – 1525). Мюнстерська комуна.

Поглиблення Реформації. Міжнародна політика імператора Карла V і його ставлення до Реформації. “Уроки інспекції проповідників у князівстві Саксонії” (18 пунктів). “Візитаційні комісії”. Реформаторська діяльність Ф.Меланхтона в сфері освіти. Латинські школи. Реформа системи освіти: шкільні та університетські статути. Особливості пореформованої освіти. Музика в лютеранській церкві: орган, хорали, общинний спів. Католицькі візитаційні комісії. Аугсбурзький рейхстаг 1530 р.

Створення Шмалькальденського союзу. Релігійні протиріччя членів союзу (лютеран та цвінгліан). Наслідки першої Шмалькальденської війни (1546 – 1547 рр.). Друга Шмалькальденська війна. Аугсбурзький релігійний мир 1555 р.Реформація в Швейцарії. Європейська контрреформація. Соціально-політичний устрій та економічний розвиток Швейцарії. Населення. Міські та сільські кантони. Особливості політичного устрою конфедерації: Тагзатцунг, Великі і Малі ради, Міський магістрат. Посилення влади олігархії. Економічне життя міських та сільських кантонів: ремесло, торгівля, ярмарки, імпорт-експорт. Особливості цехової системи. Сільське господарство. Виникнення перших банків. Військове найманство. Передумови Реформації в Цюріху. Гуманістичний рух. Роль Базеля як культурного центру у підготовці антикатолицького руху. Вплив ідей Еразма Роттердамського на У.Цвінглі та його реформаційні ідеї. Боротьба з анабаптизмом. Релігійний фанатизм женевських протестантів. Поширення кальвінізму за межами Швейцарії, причини популярності кальвінізму в XVI ст.

Країни Піренейського півострова. Утворення іспанської монархії. Іспанський абсолютизм. Еволюція інститутів станового представництва. Реорганізація фінансової та податкової системи. Обмеження сеньйоральної і церковної юрисдикції. Виникнення постійного війська. Посилення королівського впливу на церкву та військово-чернечі ордени. Інститут коррехідорів. Інквізиція. Своєрідність іспанського абсолютизму. Регіональні особливості економічного життя. Держава, дворянство, церква, ордени. Становище селянства. Агротехніка. Спеціалізація. Дворянська корпорація Места та її привілеї. Алькабала. “Революція цін”. Міста. Мануфактури. Колонії та їх роль в економічному житті країни. Іспанські гранди. Наступ на привілеї і вільності міст. Національна політика Карла V. Перший етап повстання комунерос. Соціальний склад повсталих, їх вимоги. Хуана Безумна. Створення “Святої хунти”. Еволюція ідей повсталих, зміна соціального складу. Маніфест 1521 р. (99 статей), основні положення. Причини та наслідки поразки повстання. Іспанія за часів Філіпа II. Філіп II (1555 – 1598) та система управління державою. Роль і статус папства в Іспанії. Зовнішня політика Філіпа II. Іспано-англійські стосунки, боротьба з піратством. Іспано-французькі стосунки. Визвольна війна в Нідерландах. Боротьба з турками.

Італія в XVI – першій пол. XVII ст. Суспільно-політичний розвиток. Особливості італійського абсолютизму. Італійські війни, причини. Роль папства у італійських війнах. Союзи та блоки: “Свята ліга”, Камбрейська ліга, “Святійша ліга, Коньякська ліга. Економічний розвиток італійських держав у XVI ст. Великі географічні відкриття і їх вплив на італійську торгівлю. Ведучі галузі економіки.

Реформація і вільнодумство в Італії. Гуманістично-релігійні погляди Хуана де Вальдеса. Діяльність Бернардіно Окіно. Провідні центри реформаційного руху, участь в ньому духовенства та світської аристократії. Реформаційні погляди гуманістів, “філософська єресь”. Італійські університети як осередки вільнодумства і антицерковних настроїв.Нідерланди в XVI – першій пол. XVII ст.). Політичний лад Нідерландів. Економіка. Природно-кліматичні умови і територія. Особливості управління: Державна рада, Фінансова рада, Таємна рада, Генеральний статхаудер, Генеральні штати і штати провінцій, міське управління. Розвиток капіталістичних відносин та його соціальні наслідки.

Визвольна війна. Поширення реформаційних ідей М.Лютера. Посилення феодально-католицької реакції при Філіппі II. Початок національно-визвольного руху. Іконоборське повстання. Герцог Альба і його режим у Нідерландах.

Політика принца Оранського. Повстання 1572 року та зародження буржуазної республіки на півночі країни. Повстання 1576 р. „Гентське умиротворення“. Діяльність „комітетів 18-ти“. Арраська та Утрехтська унії.

Економічний розвиток, політичний устрій і соціально-політична боротьба в Республіці З’єднаних провінцій в першій половині ХVІІ ст. Вестфальський мир.Англія епохи Реформації. Політичний устрій Англії. Демографічні процеси. Головні галузі промисловості. Поширення мануфактур. Вплив великих географічних відкриттів на економіку Англії. Початок аграрного перевороту. “Збирання ферм”. Закони Тюдорів проти обгороджування. Революція цін. Розвиток торгівлі. Зміни в соціальному устрої селян. Зростання соціальних протиріч. Переміщення торгових шляхів до Атлантики і англійська торгівля. Торгові компанії (регульовані і акціонерні). Поширення лютеранства в Англії (20-ті роки). Позиція Оксфордського і Кембриджського університетів. Шлюборозлучний процес як каталізатор англійської Реформації. Реформаційний парламент. Акт про супрематію. Т.Кромвель, Х.Латімер. “Десять статей”. Обмеженість королівської Реформації Генріха VIII. Правління Едуарда VI. “42 статті”.

Контрреформація Марії Тюдор. Англо-іспанські стосунки. Наслідки правління Марії Тюдор.

Реформація при Єлизаветі I Тюдор. Помірна англіканська церква (ієрархічна структура, обряди). “39 статей”. Загострення релігійних протиріч. Пуританізм і боротьба за насадження “істинної віри в англіканстві”. Розкол пуританізму на пресвітеріан та індепендентів. Анабаптизм.

Загострення англо-шотландських стосунків. Кальвінізм в Шотландії. Страта Марії Стюарт. Загострення стосунків з Іспанією. Загибель “Непереможної армади”. Англія на початку XVII ст.Франція в XVI - першій третині XVII ст. Становлення абсолютизму, його особливості. Генеральні штати. Паризький парламент. Королівській двір. Велика, ділова, приватна королівська ради та рада нотаблів. Дворянські клієнтели. Чиновництво.

Аграрний устрій. Орендні відносини. Мануфактури. Центральна влада і цехи. Торгівля. Експорт – імпорт. “Революція цін”. Формування національного ринку. Особливості “первісного нагромадження капіталу” (фіскальна система, державні позики, продаж державних посад, ренти, протекціонізм). Особливості французької Реформації, періодизація.Країни північної Європи в XVI – першій пол. XVII ст.).

Міжнародні відносини в Європі XVI ст. Національні держави. Зміна політичної карти Європи. Конфесійний фактор. Дипломатичні представництва. Твір Бальтазара Айала “Про право війни та військових установ”. Розвиток почтової служби.

Зіткнення інтересів європейських держав. Причини конфліктів XVI ст. (зіткнення торгових, колоніальних і конфесійних інтересів Іспанії, Франції, Англії; експансіоніська політика Османської імперії; боротьба за Балтику).

Утопічні ідеї за творам Томазо Кампанелли „Місто сонця”.

Тридцятилітня війна. Загострення протиріч в Європі на початку ХVІI ст. Активізація контрреформаційних сил в Німеччині. Створення Євангелічної унії (1608 р.) і Католицької ліги (1609 р.). Франція та Габсбурги: боротьба за гегемонію в Західній Європі. Чотири етапи війни. Вестфальський мир 1648 року. Європа після Вестфальського миру.

Історичне значення епохи раннього нового часу. Схід і Захід на межі середньовіччя й нового часу. Культурна спадщина раннього нового часу та її значення для світової культури.


НОВА ІСТОРІЯ
Поняття «нова історія». Історичний зміст нового часу. Періодизація нової історії. Нова історія країн Західної Європи та Північної Америки як навчальна дисципліна. Зародження індустріальної цивілізації та формування цілісності світового розвитку (ХVІ – ХVІІІ ст.).

Європейська цивілізація в ХVІ – ХVІІІ ст. Від середньовіччя до нового час. Ґенеза капіталізму. Співіснування різних форм виробництва в Європі та Північній Америці. Промисловий розвиток в умовах мануфактурного капіталізму. Аграрні відносини в країнах Європи та Північній Америці. Соціальні зміни в суспільстві. Формування та зміцнення буржуазії.

Державно-політичний устрій країн Європи в ХVІ – ХVІІ ст. Церква і релігія в духовному житті Європи. Період іспанського панування в Європі. Династичні та національно-державні цілі зовнішньої політики Габсбургів. Загострення релігійних суперечок між Нідерландами та метрополією. Початок визвольної боротьби.

Французький абсолютизм та його риси. Церква та держава. Німецькі держави. Політична карта Священної Римської імперії. Вестфальський мир та становище Німеччини. Особливості соціально-економічного та політичного розвитку Італії.

Англійська революція ХVІІ ст. Особливості англійського абсолютизму. Громадянські війни. Республіка та протекторат О. Кромвеля. Реставрація Стюартів та «Славна революція». Історіографія англійської революції.Війна за незалежність в Північній Америці. Створення США.

Заснування англійських колоній у Північній Америці та їх соціально-економічний та політичний розвиток. Формування північноамериканської нації. Просвітництво. Б. Франклін. Т. Джефферсон. Т. Пейн. Демократичні перетворення протягом війни. Хід військових дій у 1875 – 1881 рр. «Декларація незалежності». Конституція 1787 р. «Білль про права».

Історіографія війни за незалежність і створення США.
Феодально-абсолютистський устрій в країнах Європи в другій половині ХVІІ – середині ХVІІІ ст.

Особливості становлення абсолютизму у Франції. Правління Людовіка ХІV. Реформи Кольбера та їх наслідки. Криза феодально-абсолютистського ладу. Монархія за Людовіка ХVІ. Спроби реформ у другій половині ХVІІІ ст. Тюрго, Неккер. Аристократична опозиція. Франція в міжнародних відносинах сер. ХVІІІ ст.

Соціально-економічний розвиток в умовах державної роздробленості. Іспанське володарювання. Соціальні рухи. Зміни в державній структурі Італії в ХVІІІ ст. Політика «освіченого абсолютизму» в італійських державах.

Розвиток парламентської системи в Англії. Зміцнення конституційно-монархічного ладу. Формування партійно-політичних течій. Віги і торі, їх соціальна база, політична і релігійна орієнтація. Участь Англії в європейських війнах. Колоніальна експансія.

Початок промислового перевороту в другій половині ХVІІІ ст. Виникнення тред-юніонів. Формування фабричних центрів. Політична криза у 60-і – 80-і роки. Колоніальна політика Великої Британії.

Занепад Німеччини після Тридцятирічної війни. Політична роздробленість.

Особливості розвитку держави Бранденбург – Пруссії. Правління курфюрста Фрідріха – Вільгельма І. зростання мілітаризму і початок австрійсько-прусського суперництва.

Володіння Габсбургів і система управління монархією. Соціально-економічний лад, його регіональні особливості. Аграрні відносини. Розвиток промисловості і торгівлі. Війни кінця ХVІІ – середини ХVІІІ ст. та їхні наслідки.

Економічний та соціально-політичний розвиток у ХVІІІ ст. Австрійський «освічений абсолютизм». Реформи Марії Терезії та Йосипа ІІ.

Особливості абсолютизму в Іспанії. Колоніальна політика. Наслідки війни за іспанську спадщину. Соціально-економічний розвиток. Аграрні відносини.Просвітництво: ідеологія та суспільні рухи. Просвітництво як суспільно-історичний феномен. Особливості французького просвітництва. Політико-правова теорія Ш. Монтеск’є, Ж.-Ж. Руссо, Вольтер.

Північноамериканська політична думка. Демократичний радикалізм Т. Пейна. Погляди С. Адамса, Дж. Вашингтона, Т. Джефферсона. Теорія федералізму О. Гамільтона.

Соціально-політичні умови розвитку німецького просвітництва. Й. Гердер та його праця «Про походження мови» та «Ідеї до філософії історії людства». Класична філософія І. Канта («Антропологія з прагматичної точки зору»). Ф. Гегель та його «Конституція Німеччини», «Філософія права» - концепції про закони суспільного розвитку.

Міжнародні відносини та колоніальна політика європейських держав в ХVІІ – середині ХVІІІ ст. Зміни в системі міжнародних відносин у другій половині ХVІІ ст. Англо-голландські війни. Боротьба Франції за гегемонію в Європі. Війна за іспанську спадщину і послаблення міжнародної ролі Франції. Англо-французький антагонізм. Боротьба за Балтику. Північна війна. Посилення Пруссії. Війна за австрійську спадщину. Семилітня війна. Поділи Польщі та їх наслідки. Суперечності Росії та Великої Британії на Балканах і Близькому Сході. Війна північноамериканських колоній Великої Британії за незалежність і система міжнародних відносин. Формування колоніальної імперії європейських країн.

Французька революція кінця ХVІІІ ст. Кризові явища у Франції та боротьба у правлячих колах наприкінці ХVІІІ ст. Посилення соціальної напруженості в суспільстві. Буржуазна опозиція. Відкриття Генеральних Штатів і перетворення їх у Національні збори.

Конституційні монархісти при владі. Законодавчі збори. «Декларація прав людини і громадянина». Політичні та соціальні перетворення. Конституція 1791 р. Формування коаліції європейських монархій проти революційної Франції. Встановлення республіки. Національний конвент. Жирондисти і монтаньяри. Санкюлоти. Вандея. Загострення боротьби між Горою і Жирондою. Повстання 31 травня – 2 червня 1793 р. у Парижі. Якобінська диктатура. Конституція 1793 р. Аграрна політика якобінців. Терор. Державне регулювання економіки.

Внутрішня і зовнішня політика термідоріанського конвенту. Встановлення влади Директорії. Внутрішня політика. Соціальні протиріччя. Гракх Бабеф і «Змова рівних».

Війни Французької республіки в роки Директорії. Криза режиму Директорії. Піднесення генерала Н. Бонапарта. Державний переворот 18 брюмера.

Історіографія революції.
Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4

Схожі:

Програма додаткового вступного випробування для вступу на навчання за спеціальністю 032 історія та археологія iconПрограма додаткового вступного випробування з дисципліни Історія Київського університету

Програма додаткового вступного випробування для вступу на навчання за спеціальністю 032 історія та археологія iconПрограма для проведення додаткового вступного випробування при вступі на навчання на 2 курс за програмою освітнього рівня
Бачинська Н. А., канд пед наук, доцент, зав кафедри книгознавства І бібліотекознавства
Програма додаткового вступного випробування для вступу на навчання за спеціальністю 032 історія та археологія iconПрограма вступного випробування з української мови та літератури для вступників на навчання
Тестові завдання та програму вступного випробування розроблено викладачами кафедри філології Закарпатського угорського інституту...
Програма додаткового вступного випробування для вступу на навчання за спеціальністю 032 історія та археологія iconПрограма додаткового вступного випробування
Галузеві стандарти вищої освіти спеціальності специфічних категорій «Менеджмент організацій І адміністрування», ступеня «магістра»...
Програма додаткового вступного випробування для вступу на навчання за спеціальністю 032 історія та археологія iconПрограма вступного іспиту до аспірантури за спеціальністю 19. 00. 01 Загальна психологія; історія психології Львів 2013
Програма призначена для абітурієнтів, що мають намір вступити в аспірантуру за спеціальністю 19. 00. 01 Загальна психологія; історія...
Програма додаткового вступного випробування для вступу на навчання за спеціальністю 032 історія та археологія iconМіністерство культури україни
Додаткового фахового вступного випробування для отримання освітнього ступеня магістр
Програма додаткового вступного випробування для вступу на навчання за спеціальністю 032 історія та археологія iconПрограма фахового вступного випробування для вступників на навчання за ор

Програма додаткового вступного випробування для вступу на навчання за спеціальністю 032 історія та археологія iconРобоча програма навчальної дисципліни
Варіативної частини освітньо-професійної програми сво львівського національного університету імені Івана Франка галузі знань 03 «Гуманітарні...
Програма додаткового вступного випробування для вступу на навчання за спеціальністю 032 історія та археологія iconПрограма фахового вступного випробування для вступників на навчання за окр

Програма додаткового вступного випробування для вступу на навчання за спеціальністю 032 історія та археологія iconПрограма фахового вступного випробування при вступі на ІІІ курс для здобуття освітнього ступеня бакалавр
«Аудіовізуальне мистецтво та виробництво» для здобуття ос бакалавра та здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка