Програма допрофільного курсу. 8 клас, 17 год. Укладач методист іппо чернівецької областіСкачати 241,96 Kb.
Дата конвертації16.08.2017
Розмір241,96 Kb.
ТипПрограма


Видатні постаті України середини ХVІ – ХVІІІ століть

Адаптована програма допрофільного курсу.8 клас, 17 год.

Укладач – методист ІППО Чернівецької області

В. Ф. Федорак

Пояснювальна записка

Мета курсу.  1. Ознайомити учнів з життєписом та діяльністю видатних особистостей України кінця XVI – XVIII століть; показати їх вплив на хід історичного процесу; сприяти осмисленню ролі людини в історії.

 1. Формувати спеціально-історичні компетентності, розуміння цілісності суспільного життя, розвивати логічне мислення учнів. Вчити працювати з додатковою літературою, на її основі аналізувати різноманітні події і явища, робити висновки. Розвивати вміння висловлювати свої думки як усно, так і письмово, бачення різноманітних способів розв’язання однотипних проблем.

 2. Виховувати особистісні бачення, почуття толерантності і поважного ставлення до інших точок зору, риси громадянської самосвідомості.

Особливості, структура та зміст програми. Запропонований курс дає змогу учням, досліджуючи особисте життя та діяльність видатних людей, глибше розуміти історичний процес, осмислити місце і роль особи в ньому.

Програма «Видатні постаті України середини XVI – XVIII століть» розрахована на один семестр навчання – сімнадцять годин у восьмому класі. Тематика підібрана і складена відповідно до програми загальноосвітніх навчальних закладів з історії України, а також вікових можливостей та особливостей психології школярів даного віку. Кожен змістовий блок містить вимоги до загальноосвітньої підготовки учнів.

В процесі вивчення окремих тем варто поєднувати самостійну дослідницьку роботу восьмикласників з розповідями вчителя, залучати учнів до роботи з додатковою літературою, вчити аргументовано і толерантно відстоювати свою точку зору.

Для додаткової мотивації та залучення дітей до пошукової роботи в запропонованому курсі передбачені уроки узагальнення. Їх можна проводити у формі захисту учнівських творчих робіт. Школярі можуть написати реферат, підібрати джерела та документи для вивчення життя і діяльності того чи іншого історичного діяча, зібрати картотеку книг і статей з даної проблематики, скласти кросворди, ребуси, підготувати малюнки, портрети тощо.Зміст навчального матеріалу

Вимоги

до загальноосвітньої підготовки учнів

Урок 1. Вступ. Основна мета та завдання курсу. Загальна характеристика українських земель упродовж середини XVI – XVIII століть. Роль особи в історії.

Учні повинні:

 • усвідомлювати необхідність вивчення курсу, його місце в системі шкільної історичної освіти;

 • орієнтуватися в перебігу українського історичного процесу упродовж середини XVI – XVIII століть

Урок 2. «Некоронований король України» Василь-Костянтин Острозький. Родина Острозьких. Політична діяльність князя В.-К. Острозького. Люблінська унія і українська опозиція. Князь і козацтво. Академія в Острозі. Князь В.-К. Острозький і Берестейська унія: трансформація поглядів. Останні роки життя.

Учні повинні знати:

дати подій, визначення понять і термінів, назви історико-географічних об’єктів, історичних джерел, пов’язаних із життєписом Василя-Костянтина ОстрозькогоУчні повинні уміти:

 • описувати постать Василя-Костянтина Острозького, використовувати історичні джерела для його характеристики;

 • синхронізувати події, пов’язані із життєписом Василя-Костянтина Острозького, визначати їх хронологічну послідовність, віддаленість від сьогодення;

 • використовувати у мовленні поняття і терміни, пов’язані із життєписом Василя-Костянтина Острозького;

 • показувати на карті та встановлювати взаєморозміщення основних історико-географічних об’єктів, пов’язаних із життєписом Василя-Костянтина Острозького;

 • установлювати причинно-наслідкові зв’язки між фактами, подіями, явищами, пов’язаними із життєписом Василя-Костянтина Острозького;

 • зіставляти та порівнювати життєписи Василя-Костянтина Острозького та історичних постатей відповідного періоду;

 • висловлювати своє ставлення до особистості Василя-Костянтина Острозького

 1. Антонович В. Що принесла Україні унія. – Вінніпег: ВС «Екклезія», 1991. – 130 с.

 2. Костомаров М. Князь К. Острозький / В кн. Між двох вогнів. Друга половина XVI – перша половина XVII ст. – К.: Україна, 1996. – С. 295–319.

 3. Митрополит Іларіон. Князь Костянтин Острозький і його культурна праця: Історична монографія. – М.: «Світязь», 1992.

 4. Саух П. Князь Василь-Костянтин Острозький. – Рівне, 2002. – 197 с.

Зміст навчального матеріалу

Вимоги

до загальноосвітньої підготовки учнів

Урок 3. Роксолана – найвідоміша українська бранка. Татарське лихоліття на галицькій землі. Настя Лісовська. Шлях до Стамбула. Дружина султана. Двірцеві інтриги і таємниці. Зв’язки з Україною. Роксолана в творах мистецтва

Учні повинні знати:

дати подій, визначення понять і термінів, назви історико-географічних об’єктів, історичних джерел, пов’язаних із життєписом Насті ЛісовськоїУчні повинні уміти:

 • описувати постать Насті Лісовської, використовувати історичні джерела для її характеристики;

 • синхронізувати події, пов’язані із життєписом Насті Лісовської, визначати їх хронологічну послідовність, віддаленість від сьогодення;

 • використовувати у мовленні поняття і терміни, пов’язані із життєписом Насті Лісовської;

 • показувати на карті та встановлювати взаєморозміщення основних історико-географічних об’єктів, пов’язаних із життєписом Насті Лісовської;

 • установлювати причинно-наслідкові зв’язки між фактами, подіями, явищами, пов’язаними із життєписом Насті Лісовської;

 • зіставляти та порівнювати життєписи Насті Лісовської та історичних постатей відповідного періоду;

 • висловлювати своє ставлення до особистості Насті Лісовської

 1. Грабовецький В. Роксолана в історії. – Івано-Франківськ, 1993. – 44 с.: іл.

 2. Грабовецький В. Роксолана в історії і легендах // В кн. Грабовецький В. Нарис історії Прикарпаття. XVI – перша половина XVII ст. – Т. 2. – Івано-Франківськ, 1993. – С. 121–145.

 3. Кримський А. Історія Туреччини. – Київ–Львів: Олір, 1996. – С. 201–213.
Зміст навчального матеріалу

Вимоги

до загальноосвітньої підготовки учнів

Урок 4. Козацький володар Молдови Іван Підкова. Керівники козацьких повстань кінця ХVІ – початку ХVІІ ст. Походження козацького ватажка. «Вода, що гнула підкови» – версії про прізвище та прізвиська Івана Підкови. Походи в Молдавію. Молдавський володар. Мужня смерть. Криштоф Косинський. Северин Наливайко. Марко Жмайло. Іван Сулима.

Учні повинні знати:

дати подій, визначення понять і термінів, назви історико-географічних об’єктів, історичних джерел, пов’язаних із життєписом Івана ПідковиУчні повинні уміти:

 • описувати постаті Івана Підкови, Северина Наливайка, Криштофа Косинського, Марка Жмайла, Івана Сулими, використовувати історичні джерела для його характеристики;

 • синхронізувати події, пов’язані із життєписом вказаних історичних , визначати їх хронологічну послідовність, віддаленість від сьогодення;

 • використовувати у мовленні поняття і терміни, пов’язані із життєписом історичних постатей;

 • показувати на карті та встановлювати взаєморозміщення основних історико-географічних об’єктів, пов’язаних із їх життєписами;

 • установлювати причинно-наслідкові зв’язки між фактами, подіями, явищами, пов’язаними із їхніми біографіями;

 • зіставляти та порівнювати життєписи історичних діячів ;

 • висловлювати своє ставлення до особистостей козацьких лідерів.

 1. Винар Л. Силуети епох. – Дрогобич, 1992. – С. 9–76.

 2. Леп’явко С. Козацькі претенденти на молдавський престол (1578–1590 рр.) // Історія України. – 1999. – № 34.

 3. Радовський В. Останній шлях Івана Підкови // Літопис Червоної калини. – 1993. – № 10–12. – С. 7–12.

 4. Мицик Ю. Як козаки воювали. – Дніпропетровськ: Січ; К.: МП «Пам’ятки України», 1991. – С. 204–208.Зміст навчального матеріалу

Вимоги

до загальноосвітньої підготовки учнів

Урок  5. Гетьман Петро Конашевич-Сагайдачний. Дитячі роки Петра Сагайдачного. Формування світогляду. Прихід на Січ. Створення регулярного козацького війська. Походи у Крим і Туреччину. Московський похід. Культурно-просвітницька діяльність. Автономістські настрої гетьмана. Хотинська кампанія 1621–1622 рр. Доля золотого меча Петра Сагайдачного

Учні повинні знати:

дати подій, визначення понять і термінів, назви історико-географічних об’єктів, історичних джерел, пов’язаних із життєписом Петра СагайдачногоУчні повинні уміти:

 • описувати постать Петра Сагайдачного, використовувати історичні джерела для його характеристики;

 • синхронізувати події, пов’язані із життєписом Петра Сагайдачного, визначати їх хронологічну послідовність, віддаленість від сьогодення;

 • використовувати у мовленні поняття і терміни, пов’язані із життєписом Петра Сагайдачного;

 • показувати на карті та встановлювати взаєморозміщення основних історико-географічних об’єктів, пов’язаних із життєписом Петра Сагайдачного;

 • установлювати причинно-наслідкові зв’язки між фактами, подіями, явищами, пов’язаними із життєписом Петра Сагайдачного;

 • зіставляти та порівнювати життєписи Петра Сагайдачного та історичних постатей відповідного періоду;

 • висловлювати своє ставлення до особистості Петра Сагайдачного

 1. Апанович О. Гетьмани України і кошові отамани Запорозької Січі. – К., 1993.

 2. Грабовецький В. Де могили українських гетьманів // Дзвін. – 1990. – № 11. – С. 119–128.

 3. Котляр Н., Смолій В. История в жизнеописаниях. – К.: Наук. думка, 1990.

 4. Смолій В. Петро Сагайдачний: воїн, політик, людина // Вітчизна. – 1990. – № 1. – С. 189–194.

 5. Петро Сагайдачний. – К.: Веселка, 1992. – 62 с.: іл.

 6. Яворницький Д. Гетьман Сагайдачний // В кн.: Коли земля стогнала. Друга половина XVI – перша половина XVII ст. – К.: Україна, 1995. – С. 280–319.

Зміст навчального матеріалу

Вимоги

до загальноосвітньої підготовки учнів

Урок  6. Український «Гуттенберг» Іван Федоров. Московський і Заблудівський періоди в житті Івана Федорова. Переїзд в Україну. Книгодрукування у Львові. Засновник друкарні в Острозі. Роль Івана Федорова у розвитку українського книгодрукування

Учні повинні знати:

дати подій, визначення понять і термінів, назви історико-географічних об’єктів, історичних джерел, пов’язаних із життєписом Івана ФедороваУчні повинні уміти:

 • описувати постать Івана Федорова, використовувати історичні джерела для його характеристики;

 • синхронізувати події, пов’язані із життєписом Івана Федорова, визначати їх хронологічну послідовність, віддаленість від сьогодення;

 • використовувати у мовленні поняття і терміни, пов’язані із життєписом Івана Федорова;

 • показувати на карті та встановлювати взаєморозміщення основних історико-географічних об’єктів, пов’язаних із життєписом Івана Федорова;

 • установлювати причинно-наслідкові зв’язки між фактами, подіями, явищами, пов’язаними із життєписом Івана Федорова;

 • зіставляти та порівнювати життєписи Івана Федорова та історичних постатей відповідного періоду;

 • висловлювати своє ставлення до особистості Івана Федорова

 1. Огієнко І. Історія українського друкарства. – К.: Либідь, 1994. – С.66–105.
Зміст навчального матеріалу

Вимоги

до загальноосвітньої підготовки учнів

Урок 7. Український церковний реформатор Петро Могила. Нащадок молдавських господарів. Від чернецтва до митрополичої кафедри. Реформи Петра Могили. Учений-богослов. Культурно-просвітницька діяльність. Внесок Петра Могили в розвиток української церкви та культури

Учні повинні знати:

дати подій, визначення понять і термінів, назви історико-географічних об’єктів, історичних джерел, пов’язаних із життєписом Петра МогилиУчні повинні уміти:

 • описувати постать Петра Могили, використовувати історичні джерела для його характеристики;

 • синхронізувати події, пов’язані із життєписом Петра Могили, визначати їх хронологічну послідовність, віддаленість від сьогодення;

 • використовувати у мовленні поняття і терміни, пов’язані із життєписом Петра Могили;

 • показувати на карті та встановлювати взаєморозміщення основних історико-географічних об’єктів, пов’язаних із життєписом Петра Могили;

 • установлювати причинно-наслідкові зв’язки між фактами, подіями, явищами, пов’язаними із життєписом Петра Могили;

 • зіставляти та порівнювати життєписи Петра Могили та історичних постатей відповідного періоду;

 • висловлювати своє ставлення до особистості Петра Могили

 1. Костомаров М. Київський митрополит Петро Могила // В кн. Між двох вогнів. Друга половина XVI – перша половина XVII ст. – К.: Україна, 1996. – С. 319–328.

 2. Антонович В. Очерк отношений Польского государства к православию и православной церкви // В кн.: Антонович В. Моя сповідь: Вибрані історичні та публіцистичні твори. – К.: Либідь, 1995. – С. 457–469.

Урок 8. Узагальнювальний


Зміст навчального матеріалу

Вимоги

до загальноосвітньої підготовки учнів

Уроки 9-10. Творець козацької держави Богдан Хмельницький. Походження гетьмана. Версії щодо місця народження Богдана Хмельницького. Битва під Цецорою. Турецький полон. Тернистий шлях до булави. «Батько психологічних воєн». Володар України. Між двох вогнів. Таємниці дипломатії Богдана Хмельницького. Переяславська рада. Березневі статті. Сучасники та нащадки про великого гетьмана

Учні повинні знати:

дати подій, визначення понять і термінів, назви історико-географічних об’єктів, історичних джерел, пов’язаних із життєписом Богдана ХмельницькогоУчні повинні уміти:

 • описувати постать Богдана Хмельницького, використовувати історичні джерела для його характеристики;

 • синхронізувати події, пов’язані із життєписом Богдана Хмельницького, визначати їх хронологічну послідовність, віддаленість від сьогодення;

 • використовувати у мовленні поняття і терміни, пов’язані із життєписом Богдана Хмельницького;

 • показувати на карті та встановлювати взаєморозміщення основних історико-географічних об’єктів, пов’язаних із життєписом Богдана Хмельницького;

 • установлювати причинно-наслідкові зв’язки між фактами, подіями, явищами, пов’язаними із життєписом Богдана Хмельницького;

 • зіставляти та порівнювати життєписи Богдана Хмельницького та історичних постатей відповідного періоду;

 • висловлювати своє ставлення до особистості Богдана Хмельницького

 1. Антонович В. Характеристика деятельности Богдана Хмельницкого // В кн.: Антонович В. Моя сповідь: Вибрані історичні та публіцистичні твори. – К.: Либідь, 1995. – С. 190–194.

 2. Апанович О. Україно-російський договір 1654 р. Міфи і реальність. – К.: Варта, 1994. – 96 с.

 3. Заруба В. А який же той Хміль? Дещо з іконографії Богдана Хмельницького // Наука і суспільство. – 1990. – № 5. – С. 40–43.

 4. Костомаров М. Богдан Хмельницький. – К.: Веселка, 1992. – 93 с.: іл.

 5. Костомаров Н. Материалы и исследования. Богдан Хмельницький. – М.: Чарли, 1994. – 768 с.

 6. Крип’якевич І. Богдан Хмельницький. – Львів: Світ, 1990. – 408 с.

 7. Кулинич І. Б. Хмельницький і Олівер Кромвель // Історія України. – 1999. – № 9.

 8. Мацьків Т. Фатальна ніч під Зборовом // Літопис Червоної калини. – 1991. – № 4. – С. 32–41.

 9. Смолій В., Степанков В. Богдан Хмельницький. – К.: Либідь, 1994. – 624 с.

 10. Степанков В. Богдан Хмельницький і проблеми державності України // УІЖ. – 1991. – № 9. – С. 115–127; № 11. – С. 127–140.

 11. Тис-Крохмалюк Ю. Бої Хмельницького. – Львів, 1994. – 184 с.Зміст навчального матеріалу

Вимоги

до загальноосвітньої підготовки учнів

Урок 11. «Великий страх Московії» Іван Виговський. Шляхетський рід Виговських. Генеральний писар Богдана Хмельницького. Гадяцька угода. Битва під Конотопом. Сенатор і київський воєвода. Закінчення життєвого шляху Івана Виговського. Загадка місцепоховання гетьмана

Учні повинні знати:

дати подій, визначення понять і термінів, назви історико-географічних об’єктів, історичних джерел, пов’язаних із життєписом Івана ВиговськогоУчні повинні уміти:

 • описувати постать Івана Виговського, використовувати історичні джерела для його характеристики;

 • синхронізувати події, пов’язані із життєписом Івана Виговського, визначати їх хронологічну послідовність, віддаленість від сьогодення;

 • використовувати у мовленні поняття і терміни, пов’язані із життєписом Івана Виговського;

 • показувати на карті та встановлювати взаєморозміщення основних історико-географічних об’єктів, пов’язаних із життєписом Івана Виговського;

 • установлювати причинно-наслідкові зв’язки між фактами, подіями, явищами, пов’язаними із життєписом Івана Виговського;

 • зіставляти та порівнювати життєписи Івана Виговського та історичних постатей відповідного періоду;

 • висловлювати своє ставлення до особистості Івана Виговського

 1. Андрухів І. Гадяцька угода між Польщею і Україною 1658 року. – Тисмениця, 1990. – 25 с.

 2. Верба І. Програми гетьманів І. Виговського та П. Дорошенка про устрій української козацької держави (друга половина XVII ст.) // В кн.: Матеріали міжвузівської науково–теоретичної конференції. – Івано-Франківськ: «Галичина», 1992. – С. 63–66.

 3. Яковлів А. Україно-московські договори в XVII – XVIII віках. – Варшава, 1934. – 79 с.

Зміст навчального матеріалу

Вимоги

до загальноосвітньої підготовки учнів

Урок 12. «Між молотом і на ковальнею». Петро Дорошенко – штрихи до портрета. Онук козацького гетьмана. Участь у Національно-визвольній війні. Дорога до гетьманства. Спроба об’єднання Лівобережної та Правобережної України. Дипломатія Петра Дорошенка. Знамениті нащадки гетьмана

Учні повинні знати:

дати подій, визначення понять і термінів, назви історико-географічних об’єктів, історичних джерел, пов’язаних із життєписом Петра ДорошенкаУчні повинні уміти:

 • описувати постать Петра Дорошенка, використовувати історичні джерела для його характеристики;

 • синхронізувати події, пов’язані із життєписом Петра Дорошенка, визначати їх хронологічну послідовність, віддаленість від сьогодення;

 • використовувати у мовленні поняття і терміни, пов’язані із життєписом Петра Дорошенка;

 • показувати на карті та встановлювати взаєморозміщення основних історико-географічних об’єктів, пов’язаних із життєписом Петра Дорошенка;

 • установлювати причинно-наслідкові зв’язки між фактами, подіями, явищами, пов’язаними із життєписом Петра Дорошенка;

 • зіставляти та порівнювати життєписи Петра Дорошенка та історичних постатей відповідного періоду;

 • висловлювати своє ставлення до особистості Петра Дорошенка

 1. Курас Г. Життя і смерть Петра Дорошенка // Київська старовина. – 1993. – № 4. – С. 48–56.

 2. Леп’явко С. Доля могили Петра Дорошенка // Пам’ятки України. – 1992. – № 2–3. – С. 42–44.

 3. Мельник Л. Російсько-турецькі взаємини і проблема відновлення об’єднаної Гетьманщини // Історія України. – 1999. – № 8–10.
Зміст навчального матеріалу

Вимоги

до загальноосвітньої підготовки учнів

Урок 13. Гетьман України і князь Священної Римської імперії Іван Мазепа. Мазепи-Колединські і Україна. Королівський повірений, що став українським гетьманом. Кавалер ордена Св. апостола Андрія Первозванного. Семен Палій – колонізатор Правобережжя. Повстання Палія 1702–1704 рр. Відносини між С. Палієм та І. Мазепою. Постать полковника в народній творчості. Іван Мазепа – союзник Карла ХІІ. Полтавська катастрофа. Останні дні гетьмана. Культурно-освітня політика гетьмана. Іван Мазепа як поет і літературний герой. Іван Мазепа в оцінках сучасників

Учні повинні знати:

дати подій, визначення понять і термінів, назви історико-географічних об’єктів, історичних джерел, пов’язаних із життєписом Івана МазепиУчні повинні уміти:

 • описувати постать Івана Мазепи, використовувати історичні джерела для його характеристики;

 • синхронізувати події, пов’язані із життєписом Івана Мазепи, визначати їх хронологічну послідовність, віддаленість від сьогодення;

 • використовувати у мовленні поняття і терміни, пов’язані із життєписом Івана Мазепи;

 • показувати на карті та встановлювати взаєморозміщення основних історико-географічних об’єктів, пов’язаних із життєписом Івана Мазепи;

 • установлювати причинно-наслідкові зв’язки між фактами, подіями, явищами, пов’язаними із життєписом Івана Мазепи;

 • зіставляти та порівнювати життєписи Івана Мазепи та історичних постатей відповідного періоду;

 • висловлювати своє ставлення до особистості Івана Мазепи

 1. Антонович В. Молдавские сведения о месте погребения и могиле Мазепы // В кн.: Антонович В. Моя сповідь: Вибрані історичні та публіцистичні твори. – К.: Либідь, 1995. – С. 247–251.

 2. Барабаш Ю. І. Мазепа – ще одна літературна версія // К. – 1988. – № 12.

 3. Єнсен А. Мазепа. – К.: Укр. письменник, 1992. – 204 с.

 4. Іван Мазепа. – К.: Веселка, 1992. – 132 с.: іл.

 5. Костомаров Н. Мазепа. – М.: Республика, 1992. – 335 с.

 6. Костомаров Н. Мазепинцы // УІЖ. – 1990. – № 8, 10–12; 1991. – № 1, 2.

 7. Луців В. Гетьман Іван Мазепа // Старожитності. – 1990. – № 1–3.

 8. Масенко Л. Невідома сторінка з біографії Семена Палія // УІЖ. – 1990. –№ 9. – С. 106–109.

 9. Мацьків Т. Гетьман Іван Мазепа в західноєвропейських джерелах 1687–1709. – Мюнхен, 1988. – 312 с.

 10. Оглоблин О. Гетьман Іван Мазепа і духовне життя України // Пам’ятки України. – 1991. – № 6. – С. 16–21.

 11. Павленко Н., Артамонов В. 27 июня 1709. – М.: Молодая гвардия, 1989. – 270 с.: ил.

 12. Січинський В. Іван Мазепа – людина і меценат // Літопис Червоної калини. – 1993. – № 3–4, 7–9.

 13. Субтельний О. Мазепинці. Український сепаратизм на початку XVIIІ століття. – К.: Либідь, 1994. – 240 с.

 14. Якубова Т. І. Мазепа у 1709 році (відступ від Полтави до Очакова) // Історія України. – 1999. – № 47.

 15. Яр Славутич «Озмітеся всі за руки...» Гетьман Іван Мазепа як поет // Київ. – 1990. – № 3. – С. 99–103.

Зміст навчального матеріалу

Вимоги

до загальноосвітньої підготовки учнів

Урок  14. Гетьман-емігрант Пилип Орлик. Пилип Орлик – дитинство та юнацькі роки. Права рука гетьмана Івана Мазепи. «Пакти і Конституція прав і вольностей Запорізького війська». Невтомний борець за незалежність українських земель. Швецький період життя Пилипа Орлика. Вимушена мандрівка Європою. Відомий нащадок: Григір Орлик – генерал-поручик Людовіка XV

Учні повинні знати:

дати подій, визначення понять і термінів, назви історико-географічних об’єктів, історичних джерел, пов’язаних із життєписом Пилипа ОрликаУчні повинні уміти:

 • описувати постать Пилипа Орлика, використовувати історичні джерела для його характеристики;

 • синхронізувати події, пов’язані із життєписом Пилипа Орлика, визначати їх хронологічну послідовність, віддаленість від сьогодення;

 • використовувати у мовленні поняття і терміни, пов’язані із життєписом Пилипа Орлика;

 • показувати на карті та встановлювати взаєморозміщення основних історико-географічних об’єктів, пов’язаних із життєписом Пилипа Орлика;

 • установлювати причинно-наслідкові зв’язки між фактами, подіями, явищами, пов’язаними із життєписом Пилипа Орлика;

 • зіставляти та порівнювати життєписи Пилипа Орлика та історичних постатей відповідного періоду;

 • висловлювати своє ставлення до особистості Пилипа Орлика

 1. Борщак І. Мазепа. Орлик. Войнаровський. Історичне есе. – Львів: Червона калина, 1991. – С. 109–214.

 2. Вивід прав України. – Львів: МП «Слово», 1991. – 128 с.

 3. Замлинський Б. Пилип Орлик // Віче. – 1994. – № 3. – С. 122–136.

 4. Крупницький Б. Гетьман Пилип Орлик (1672–1742). Його життя й доля. – К., 1991.

 5. Пилип Орлик // УІЖ. – 1991. – № 8, 9, 11.

 6. Різниченко В. Пилип Орлик. – К.: Союзбанк, 1981. – 48 с.

 7. Слісаренко А., Томенко М. Історія української Конституції. – К.: Т-во «Знання України», 1993. – 193 с.

 8. Хегман Бертіль. Шведсько-українська велика стратегія щодо Росії

(1709–1714 рр.) / Київська старовина. – 1994. – № 6. – С. 72–76.


Зміст навчального матеріалу

Вимоги

до загальноосвітньої підготовки учнів

Урок 15. Останній гетьман України. Пастух Розум, що став графом Розумовським. Президент Петербурзької академії наук. Відновлення гетьманства в Україні. Відбудова Батурина. Реформи гетьмана Кирила Розумовського. Наступ царизму. Ліквідація Гетьманщини. Останні роки життя Кирила Розумовського

Учні повинні знати:

дати подій, визначення понять і термінів, назви історико-географічних об’єктів, історичних джерел, пов’язаних із життєписом Кирила РозумовськогоУчні повинні уміти:

 • описувати постать Кирила Розумовського, використовувати історичні джерела для його характеристики;

 • синхронізувати події, пов’язані із життєписом Кирила Розумовського, визначати їх хронологічну послідовність, віддаленість від сьогодення;

 • використовувати у мовленні поняття і терміни, пов’язані із життєписом Кирила Розумовського;

 • показувати на карті та встановлювати взаєморозміщення основних історико-географічних об’єктів, пов’язаних із життєписом Кирила Розумовського;

 • установлювати причинно-наслідкові зв’язки між фактами, подіями, явищами, пов’язаними із життєписом Кирила Розумовського;

 • зіставляти та порівнювати життєписи Кирила Розумовського та історичних постатей відповідного періоду;

 • висловлювати своє ставлення до особистості Кирила Розумовського

 1. Боляновський А., Шуст Р. Булава останнього гетьмана // Літопис Червоної калини. – 1992. – № 6–7. – С. 36–42.

 2. Борисенко В. Курс української історії. – К., 1996.

 3. Володарі гетьманської булави. – К., 1994.

 4. Дорошенко Д. Нарис історії України. – Т. ІІ. – К., 1992.

 5. Грабовецький В. Де могили українських гетьманів // Дзвін. – 1990. – № 11. – С. 119–128.Зміст навчального матеріалу

Вимоги

до загальноосвітньої підготовки учнів

Уроки 16. «Славний син Карпатських гір» Олекса Довбуш. Правди та легенди про народження Олекси Довбуша. Походи О. Довбуша 1738–1743 рр. Польсько-шляхетські війська в боротьбі з опришками О. Довбуша. Активізація загону опришків у 1744–1745 рр. Обставини трагічної загибелі ватажка. Вірні побратимі Олекси Довбуша. Народна творчість про ватажка. Олекса Довбуш в художній літературі. Образотворча довбушіана. Образи Олекси Довбуша в музиці та кінематографії. Олекса Довбуш – розбійник чи національний герой?

Учні повинні знати:

дати подій, визначення понять і термінів, назви історико-географічних об’єктів, історичних джерел, пов’язаних із життєписом Олекси ДовбушаУчні повинні уміти:

 • описувати постать Олекси Довбуша, використовувати історичні джерела для його характеристики;

 • синхронізувати події, пов’язані із життєписом Олекси Довбуша, визначати їх хронологічну послідовність, віддаленість від сьогодення;

 • використовувати у мовленні поняття і терміни, пов’язані із життєписом Олекси Довбуша;

 • показувати на карті та встановлювати взаєморозміщення основних історико-географічних об’єктів, пов’язаних із життєписом Олекси Довбуша;

 • установлювати причинно-наслідкові зв’язки між фактами, подіями, явищами, пов’язаними із життєписом Олекси Довбуша;

 • зіставляти та порівнювати життєписи Олекси Довбуша та історичних постатей відповідного періоду;

 • висловлювати своє ставлення до особистості Олекси Довбуша

 1. Грабовецький В. Олекса Довбуш. – Львів: Світ, 1994. – 272 с.

 2. Грабовецький В. Селянський рух на Прикарпатті. – К.: В-во АН УРСР. – 1962. – 210 с.

 3. Ходили опришки: Збірник. – Ужгород: Карпати, 1983. – 384 с.: іл.

Урок 17. Узагальнювальний


Література

Документи

 1. Величко С. Літопис. В 2 т. – К.: Дніпро, 1991.

 2. Літопис гадяцького полковника Григорія Грабянки. – К.: Т-во «Знання України», 1992. – 192 с.

 3. Літопис Самовидця. – К., 1971.

Загальна література

 1. Довідник з історії України (А-Я): посіб. для серед. загальноосвітніх навч. закл. – 2 вид., доопр. і доповн. – К.: Ґенеза, 2001. – 1136 с.

 2. Енциклопедія української історії. Тт.1-5 – К.: Наукова думка. – 2003 – 2007.

 3. Енциклопедія Українознавства. – Львів: НТШ, 1993 – 2003.

 4. Антонович В. Про козацькі часи на Україні. – К.: Дніпро, 1991. – 238 с.

 5. Апанович О. Розповіді про запорозьких козаків. – К.: Дніпро, 1991. – 335 с.

 6. Боплан Г. Л.  Опис України, кількох провінцій Королівства Польського, що тягнуться від кордонів Московії до границь Трансільванії, разом з їхніми звичаями, способом життя і ведення воєн. – К.: Наук. думка.; Кембридж: Укр. наук. ін-т, 1990. – 256 с.: іл.

 7. Видатні постаті в історії України /IXXIX ст./: Короткі біографічні нариси. Історичні та художні портрети: довід. вид. – К.: Вища школа, 2002. – 359 с.: іл.

 8. Горобець В., Чухліб Т. Незнайома Кліо. – К.: Наук. думка, 2004. – 310 с.

 9. Грабовецький В. Гуцульщина XIII–XIX ст. – Львів, 1982. – 151 с.

 10. Грушевський М. Духовна Україна. – К.: Либідь, 1994. – 560 с.

 11. Грушевський М. Історія України-Руси. – В 11 т., 12 кн. – К.: Наук. думка, 1991. – 1998.

 12. Історичні постаті України: Історичні нариси. – Одеса: Маяк, 1993. – 384 с.

 13. Історія Русів. – К.: Рад. письменник, 1991. – 318 с.

 14. Історія українського козацтва. Нариси у двох томах. – К.: Видавничий дім «Києво-Могилянська академія» – 2007 - 2009.

 15. Крип’якевич І., Гнатович Б., Стефанів З. та ін. Історія українського війська (від княжих часів до 20 рр. XX ст.) – Львів: Світ, 1992. – 712 с.

 16. Литвин В.М. Історія України: Підручник – К.: Наукова думка, 2006. – 728 с.

 17. Наливайко Д. Козацька християнська республіка (Запорозька Січ у західноєвропейських історико-літературних пам’ятках). – К.: Дніпро, 1992. – 495 с.

 18. Січинський В. Чужинці про Україну. – К.: Довіра, 1992. – 255 с.

 19. Семчишин М. Тисяча років української культури. – К.: АТ «Друга рука», 1993. – 550 с.

 20. Україна і Польща в період феодалізму. – К.: Наук. думка, 1991. – 140 с.

 21. Українська культура: лекції Д. Антоновича. – К.: Либідь, 1993. – 592 с.: іл.

 22. Целевич Ю. Історія Скиту Манявського. – Івано-Франківськ, 1993. – 144 с.

 23. Шерер Жан-Бенуа. Літопис Малоросії, або Історія козаків-запорожців... – К.: Укр. письменник, 1994. – 311 с.

 24. Яворницький Д. Історія запорізьких козаків. – В 3 т. – Львів: Світ, 1990 – 1992.

Художня література

 1. Байрон Дж. Г. Мазепа.

 2. Будзиновський В. Осавул Підкови.

 3. Загребельний П. Роксолана.

 4. Іваничук Р. Орда.

 5. Іванченко Р. Останній кошовий Січі Запорізької.

 6. Кащенко А. Оповідання про славне військо Запорізьке Низове.

 7. Колісник Г. Мазепа – гетьман.

 8. Колісник Г. Полин чорний, мак гіркий.

 9. Колісник Г. Тризна.

 10. Костенко Л. Берестечко.

 11. Кулаковський В. І. Кривоніс.

 12. Лазорський М. Гетьман Кирило Розумовський.

 13. Лазорський М. Руїна.

 14. Лазорський М. Степова квітка.

 15. Лепкий Б. Крутіж. Мотря. Не вбивай. Батурин. Полтава.

 16. Мордовець Д. Сагайдачний.

 17. Мордовцев Д. Цар і гетьман.

 18. Мушкетик Ю. Яса.

 19. Назарук О. Роксоляна.

 20. Нечуй-Левицький І. Гетьман Іван Виговський.

 21. Панч Петро. Гомоніла Україна.

 22. Плачинда С., Колісниченко Ю. Роксолана.

 23. Руданський С. Павло Полуботок.

 24. Сенкевич Г. Вогнем і мечем.

 25. Смольський Г. Олекса Довбуш.

 26. Смотрицький М. Тренос.

 27. Сосюра В. Мазепа.

 28. Старицький М. Богдан Хмельницький.

 29. Старицький М. Молодість Мазепи.

 30. Старицький М. Руїна.

 31. Тулуб З. Людолови.

 32. Хоткевич Г. Довбуш.

 33. Чайковський А. Сагайдачний.

Навчально-тематичне планування курсу за вибором
«Видатні постаті України середини ХVІ – ХVІІІ століть»

8 клас, 17 годин


Датаз/п

Тема уроку

Кількість годин
 1.

Вступ.

1
Тема 1.

«Некоронований король України»

Василь-Костянтин Острозький.1
Тема  2.

Роксолана – найвідоміша українська бранка.

1
Тема  3.

Козацький володар Молдови Іван Підкова. Портрети керівників козацьких повстань кінця ХVІ – початку ХVІІ ст.

1
Тема  4.

Гетьман Петро Конашевич-Сагайдачний.

1
Тема  5.

Український «Гуттенберг» Іван Федоров.

1
Тема  6.

Український церковний реформатор

Петро Могила.1
Тема 7.

Урок систематизації знань.

1
Тема  8.

Творець козацької держави Богдан Хмельницький.

2
Тема  9.

«Великий страх Московії» Іван Виговський.

1
Тема 10.

«Між молотом і наковальнею». Петро Дорошенко – штрихи до портрета.

1
Тема  11.

Гетьман України і князь Священної Римської імперії Іван Мазепа.

1
Тема 12.

Гетьман-емігрант Пилип Орлик.

1
Тема 13.

Останній гетьман України.

1
Тема 14.

«Славний син Карпатських гір» Олекса Довбуш.

1
Тема 15.

Урок систематизації знань.

1Разом

17 годин

Каталог: images
images -> Програма співбесіди для осіб, які мають базову або повну вищу освіту з української мови І літератури для громадян України, іноземних громадян та осіб без громадянства, при вступі на навчання для здобуття ступеня
images -> Державна науково-педагогічна бібліотека україни
images -> Програма для загальноосвітніх навчальних закладів
images -> Вступного випробування
images -> 1 бібліографія – Таня Гаев, Алла Татаренко лютий 2013 Аналітична частина
images -> Агропромисловий комплекс, лісове І садово-паркове господарство, ветеринарія


Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Програма допрофільного курсу. 8 клас, 17 год. Укладач методист іппо чернівецької області iconПрограма факультативного курсу «Вчись думати» (основи практичної психології) для учнів 5(6) класів Укладач Глушко Марина Геннадіївна, методист науково-методичного центру
Куйбишевської районної у м. Донецьку ради, психолог вищої категорії, психолог-методист
Програма допрофільного курсу. 8 клас, 17 год. Укладач методист іппо чернівецької області iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів
Усього — год. На тиждень — год Текстуальне вивчення творів — 59 год Повторення й узагальнення — год Література рідного краю — год...
Програма допрофільного курсу. 8 клас, 17 год. Укладач методист іппо чернівецької області iconПрограма курсу за вибором для учнів 8(9)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів
А. В. Ткач, методист міського методичного центру закладів освіти управління освіти Чернівецької міської ради
Програма допрофільного курсу. 8 клас, 17 год. Укладач методист іппо чернівецької області iconКлас Усього – 70 год. На тиждень – год. Текстуальне вивчення – 62 год. Розвиток мовлення – год. Позакласне читання – год. Резервний час – 2 год
Українська література ХХ ст як новий етап в історії національної культури. Актуалізація проблем: митець І влада, свобода творчості....
Програма допрофільного курсу. 8 клас, 17 год. Укладач методист іппо чернівецької області iconПрограма факультативного курсу для 10-11 класів філологічного, суспільно-гуманітарного та художньо-естетичного профілів
Укладач: Володимир Терехов, заступник директора з навчально-виховної роботи Державного ліцею м. Білої Церкви, учитель-методист
Програма допрофільного курсу. 8 клас, 17 год. Укладач методист іппо чернівецької області iconУкладач: доцент, кандидат філологічних наук Грицюта Н. М. Історія реклами та зв’язків з громадськістю робоча навчальна програма для студентів спеціальності „Реклама та зв’язки з громадськістю”
Реклама та зв’язки з громадськістю”. Рекомендується викладати на І курсі протягом 1 семестру обсягом 72 години з них лекцій 18 год.,...
Програма допрофільного курсу. 8 клас, 17 год. Укладач методист іппо чернівецької області iconПрограма Варіативного курсу. 8 клас
Видатні постаті України середини ХVІ – ХVІІІ століть. Програма Варіативного курсу. 8 клас
Програма допрофільного курсу. 8 клас, 17 год. Укладач методист іппо чернівецької області iconКлас Усього — 0 год. На тиждень — год Текстуальне вивчення творів — 54 год Повторення й узагальнення — год Література рідного краю — год Позакласне читання — год Розвиток мовлення — год
Усього — год. На тиждень — год Текстуальне вивчення творів — 54 год Повторення й узагальнення — год Література рідного краю — год...
Програма допрофільного курсу. 8 клас, 17 год. Укладач методист іппо чернівецької області iconДо планування роботи
Укладач: Бондар Н. П., методист навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Херсонській області
Програма допрофільного курсу. 8 клас, 17 год. Укладач методист іппо чернівецької області icon5-11 класи Програма для загальноосвітніх навчальних закладів Укладачі
Вченою радою Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області для використання у знз та птнз області


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка