Програма фахового вступного випробування


Закони сценічної виразностіСторінка5/7
Дата конвертації11.04.2017
Розмір1,32 Mb.
ТипПрограма
1   2   3   4   5   6   7

Закони сценічної виразності

Пластична виразність як складова загальної культури людини.

Поняття про пластичну культуру та культуру пластики актора.

Розглядання історичних коренів виховання і підготовки культури пластики.

Закони сценічної виразності як складова частина майстерності актора. Взаємозв’язки зовнішньої та внутрішньої технік. Внутрішній імпульс і зовнішня реакція.

Театральний образ як дія, художньо організована в часі і просторі. Дія як психофізичний процес. Поняття виразного руху. Дія як психологічний процес. Поняття виразного руху. Мізансцена як пластична форма сценічної дії. Пластичний стиль у майстерності актора.

Пластична культура актора і режисера: психічні та психофізичні якості, рухові навички. Зміст поняття „пластичність”. Поняття „сучасності” стосовно сценічної пластики. Формулювання нових жанрових різновидів у сучасному кіно та нові вимоги до пластики актора. Мистецтво пантоміми як особливий жанр зі специфічною пластичною мовою.

Пластична характеристика образу. Конкретно історичне зображення в реалістичному театрі та художня умовність. Естетичні норми в пластиці та пластична характерність. Пластична стилізація.

Рух як елемент фізичної дії. Класифікація форм руху: робочі, локомоторні, сценічні, ілюстровані, пантомімічні. Рухи основні та допоміжні. Поняття „виразного руху”. Життя людського тіла в ролі, за визначенням К. Станіславського. „Біомеханіка” Вс. Мейєрхольда.

Імпровізація в репетиційному процесі та у виставі. Пластична основа для імпровізації.

Відмінність між пластичним навиком і штампом. Шляхи і методи розвитку пластичної культури актора та режисера. Зв’язок дисципліни „Ритміка, пластика, танець” з курсом „Майстерність актора” та іншими.

Основи сценічного руху

Поняття сценічного руху.

Анатомія людини через призму сценічного руху. Поділ на групи м’язів: синергісти — м’язи, які виконують однакову функцію (наприклад, скорочення або розширення), і антагоністи — м’язи, які виконують протилежні дії.

Координація рухів як узгодженість дій різних м’язових груп (синергістів та антагоністів).

Залежність руху від волі людини. Процес вивчення нових рухів — від свідомих до несвідомих (автоматичних і скоординованих) рухів.

Причини неузгодженості рухів. Ліквідація “втрати часу” між внутрішнім, вольовим імпульсом та зовнішньою, фізичною реакцією як завдання курсу.

Взаємозв’язки сценічного руху і сценічної дії.

Аналіз психічних і психофізичних якостей людини. Увага, пам’ять і контроль за рухами як передумови для розвитку спритності, сили, швидкості, витривалості, пластичності актора.

Аналіз можливостей динамічного апарату людини — торсу, голови, кінцівок (рук і ніг). Координація сценічного руху й дихання, сценічного руху і мовлення.

Зіставлення повсякденної поведінки та сценічного руху. Класифікація рухів (моторні, робочі, семантичні, ілюстративні, пантомімічні).

Прості навички руху: осанка, хода, пози сидячи і стоячи. Класифікація жесту (“перетворення в жесті” Л. Курбаса: ілюстративне, пантомімічне, образне, пряме, ритмізоване, просторове, стилізуюче, розмірне, натякаюче, лінійне).

Увага, пам’ять та контроль за рухами. Конкретність, економічність і точність фізичних дій. Характер руху.

Градації напруження і розслаблення м’язів. Crescendo та diminuendo м’язових напружень. Масаж і “самомасаж”.

Цілеспрямованість і оправдання руху. Динаміка сценічного руху. Зв’язки динаміки фізичного руху з простором, який він повинен пройти, і тривалістю його проходження. Поняття темпоритму в русі. Безперервність сценічного руху.

Автоматизм і економія психофізичних зусиль як передумова легкості витонченості фізичного руху. “Те, що відчуваєш в серці — десять; те, що виражаєш у русі — сім”, — закон японського театру Но як вираз співвідношення зовнішньої і внутрішньої техніки.

Координація рухів і рівновага (впровадження понять “зручної” та “незручної” рівноваги).

Зв’язок руху з диханням і голосом.

Рух у сценічному просторі. Проблема “присутності” актора на сцені. “Цілісний акт” — поєднання зовнішньої і внутрішньої технік актора для виконання психофізичної партитури ролі.

Впровадження понять векторів сценічного руху: вперед—назад—вправо—вліво—вгору—вниз а також рух по діагоналях. Поняття мізансцени і мізансценування.

Пластична культура актора


Поняття скульптурності, за визначенням К.С.Станіславського. Естетичні вимоги до будови тіла та постави актора. Найпоширеніші недоліки осанки та засоби їх ліквідації. Характерність ходи та статичних положень тіла. Вікові, національні, професійні та інші властивості людської пластики як один із засобів творення пластики, зовнішнього вигляду персонажа.

Безперервність рухів – одна із загальних навичок, що характеризують пластичну культуру актора.

”Крупний план руху” – локальний рух однієї частини тіла при загальній статиці.

Композиційні прийоми побудови руху – ексцентричний і концентричний, їх змістовий та емоційний ефект.

Пластичність як властивість апарату втілення, в якому проявляється рівень пластичної культури актора, його здібності, підготовленість і потреба діяти на сцені пластично чітко, логічно, виразно.

Якості та навички, покладені в основу пластичності.

Психофізичні та естетичні аспекти поняття ”пластичність”.

Жест як один із засобів вираження дії. Єдність форми та змісту жесту. Жест ілюстративний, семантичний, емоційний.

Сила, швидкість, амплітуда руху. Залежність змісту жесту від сили, швидкості та амплітуди рухів. Якісна характеристика рухів і емоціональна виразність жесту.

Шляхи удосконалення пластики рук у світлі вчення К.С.Станіславського. Є.Б.Вахтангов про залежність руху від значимості тексту і про виражальні можливості їх поєднання. Концепція «психологічного жесту» М.Чехова.

Ритм як закономірне співвідношення частин, що творять органічну єдність цілого.

Ритмічність як здатність людини створювати, виявляти та сприймати ритм. Метр, ритм і темп у різних видах мистецтва (музика, поезія, образотворче мистецтво, театр).

Темпоритм сценічної дії. Визначення К.С.Станіславського «умовного» та «органічного» темпоритму.

Темп і ритм руху. Слухове, зорове та м’язове сприймання темпоритму. Ритмічність як навички просторово-часової організації руху. Ритмічна пам'ять.

Рух ритмічний і ритмізований. Ритмічний малюнок ролі (ритмічна партитура). Ритмічна структура сценічної дії великого обсягу (сцени, дії, вистави). Темпоритм масової сцени і технічні прийоми його організації.

Музикальність сценічної дії як пластична гармонія її змісту і форми. Музикальність дії та сценічна атмосфера.

Музикальність актора як психофізична якість: чутливість апарату втілення до відтінків і змін сценічного середовища.

Термінологія та композиційні прийоми музичного мистецтва, які використовує театральна режисура.

Пластична тональність та її роль у створенні атмосфери вистави. Методика руху. Пластичний мотив та пластичний акцент. Пластична поліфонія.

Композиційні принципи: повторення, контраст, варіація в мізансценуванні дії вистави. Найпоширеніші композиційні форми (двочастинна: А-Б) в розвитку теми, сцени, ролі.

ЛІТЕРАТУРА:


 1. Безклубенко С. Українське кіно. Начерк історії / Безклубенко С. – К., 2001.

 2. Безклубенко С. Відеологія / Безклубенко С. – К., 2004.

 3. Брус Льюис. Диктор телевидения. - М., "Искус­ство", 1973 - 200 с. http://www.twirpx.com/file/697176/

 4. Голубовский Б.Г. Наблюдение, етюд, образ / Голубовский Б.Г. – М., 2001.

 5. Довженко О.П. Твори : в 5-ти т. / Довженко О.П. – К., 1983.

 6. Захаров В.В. Жанры радио- и тележурналистики. - Методические указания - Тамбов: Изд-во ГОУ ВПО ТГТУ, 2010. http://www.twirpx.com/file/477912/

 7. Здоровега В. Й. Теорія і методика журналістської творчості. — Л., 2008. http://www.twirpx.com/file/1026980/

 8. Каппон Рене Дж. Настанови журналістам Ассошіейтед Пресс: професійний порадник /пер. з англ. — К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2005. http://www.ex.ua/9275930

 9. Карась М. А. Журналістський фах. — К., 2009. http://www.twirpx.com/file/398841/

 10. Кинг Л. Как разговаривать с кем угодно, когда угодно и где угодно / Ларри Кинг; пер. с англ. — 3-е изд. — М: Альпина Бизнес Букс, 2008.

http://www.e-reading.ws/book.php?book=27180

 1. Міхаель Галлер. Репортаж: Навчальний посібник / Пер. з нім В. Климченко, В. Олійник; за загал. ред. В.Ф. Іванова. - К.: Академія Української Преси, Центр Вільної Преси, 2011. - 348 с.

 2. Митта А. Кино : между адом и раем / Митта А. – М., 2000.

 3. Чехов М. Об искусстве актера / Чехов М. – М., 1999.

 4. Ширман Р. Телевізійна режисура / Ширман Р. – К., 2004.

 5. Шкляревський Г. Вікно у реальність. Режисура аудіовізуальних мистецтв. – К.: Видавець Карпенко В. М., 2014.


СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ «ОПЕРАТОР ТЕЛЕБАЧЕННЯ»

Теоретична частина включає базові знання з дисциплін: «Майстерність оператора», «Фотокомпозиція», «Історія фотографії».Каталог: wp-content -> uploads -> 2016
2016 -> Рекомендована література
2016 -> Літературна вікторина Т. Г. Шевченко – великий син України Коли І де народився Т. Г. Шевченко?
2016 -> Тема. Життєвий І творчий шлях французького письменника Альбера Камю; його філософські та естетичні погляди. А. Камю й екзистенціалізм
2016 -> Поетика національного міфу в романній творчості Пола Остера
2016 -> Програма комплексного фахового випробування при вступі на навчання за програмами освітнього ступеня "магістр"
2016 -> Замилування переплітається зі смутком. Ганна Чубач «Зупинюся над рікою» Мета
2016 -> Програма комплексного фахового випробування при вступі на навчання за програмами освітнього ступеня "магістр"
2016 -> Програма комплексного фахового випробування при вступі на навчання за програмами освітньо-кваліфікаційного рівня "спеціаліст"


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Програма фахового вступного випробування iconПрограма фахового вступного випробування для вступників на навчання за ор

Програма фахового вступного випробування iconПрограма фахового вступного випробування для вступників на навчання за окр

Програма фахового вступного випробування iconПрограма фахового вступного випробування з психології покликана перевірити знання абітурієнтів з основних психологічних курсів: «Загальна психологія»
Фахове вступне випробування з психології є важливим етапом перевірки та оцінки ступеня підготовки абітурієнта та становить особливу...
Програма фахового вступного випробування iconПрограма вступного фахового випробування
України, іноземних громадян та осіб без громадянства, при вступі на навчання для здобуття ступеня
Програма фахового вступного випробування iconПрограма вступного фахового випробування (співбесіди)
України, іноземних громадян та осіб без громадянства, при вступі на навчання для здобуття ступеня магістра
Програма фахового вступного випробування iconПрограма вступного випробування з української мови та літератури для вступників на навчання
Тестові завдання та програму вступного випробування розроблено викладачами кафедри філології Закарпатського угорського інституту...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка