Програма факультативного курсу для 10-11 класів філологічного, суспільно-гуманітарного та художньо-естетичного профілівСкачати 425,91 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації15.06.2017
Розмір425,91 Kb.
ТипПрограма
  1   2

Література української діаспори

Програма

факультативного курсу

для 10-11 класів

філологічного, суспільно-гуманітарного та художньо-естетичного профілів

загальноосвітніх навчальних закладів


Лист МОН України від 07.04.2014 № 141/12-Г-542
Укладач: Володимир Терехов, заступник директора з навчально-виховної роботи Державного ліцею м. Білої Церкви, учитель-методист.
Пояснювальна записка
Еміграції всіх часів і народів супроводжуються народженням і розвитком громадсько-політичної й літературно-естетичної думки, що відображає історичну долю даного народу. В умовах профільного навчання виникла потреба поглибити знання учнів, що навчаються за філологічним, суспільно-гуманітарним та художньо-естетичним профілями відомостями про передумови такого явища, як українська еміграція, ознайомити їх із картиною розселення українців за кордоном та умовами, за яких відбувалося самоствердження українства по далеких світах – від найчорнішої праці в перші роки після виїзду з України до вистражданої та доведеної можливості займатися науковою, політичною, мистецькою діяльністю відповідно до фаху, здобутого ще в Україні або набутого на місці нового життя та зумовленого природовідповідністю українців, схильних до творчості за своїм покликанням.

Українська діаспора відіграла не останню роль у збереженні історичної пам’яті народу. Це завдяки їй постійно видавалися й перевидавалися твори репресованих письменників (М.Хвильового, Є.Плужника, М.Зерова, О.Влизька та ін.), про яких в Україні молодші покоління вже й не чули, а старші поступово забували, оглушені тоталітарною критикою, що шельмувала творчість митців Українського Відродження 20–30-х рр.

В еміграції створено прекрасні зразки художньої прози, поезії, драматургії, публіцистики, без яких сьогоднішня українська література не лише стає біднішою, а вже й не мислиться. Українська еміграційна література є гілкою сучасного українського письменства й виконує специфічні завдання. Так, проза української діаспори, позбавлена жорсткої класової цензури, яка панувала в радянській Україні, тематично й ідейно ширша та різнобічніша за літературу соціалістичного реалізму. У ній представлено твори, метою яких, на думку критика Леоніда Рудницького, є збереження свого "я", своєї української ідентичності й намагання зберегти життя літературних традицій України (Улас Самчук, Петро Смолій, Василь Бородач та ін.). Серед прозових творів трапляються такі, що доповнюють літературу, написану в Україні, тобто звертаються до тем, заборонених на той час в Україні, або подають їх у такому висвітленні, у якому їх не можна було подати за радянської дійсності (Ольга Мак, Василь Барка, Микола Лазорський). Є проза, у якій письменники намагаються естетично охопити своє довкілля та відзначити особливості українського життя в діаспорі (Микола Понеділок, Дарія Ярославська, Докія Гуменна, Улас Самчук). Є також твори, позначені модерним, авангардним світовідчуттям (Зенон Тарнавський, Емма Андієвська та ін.).

Патріотичну наснаженість має емігрантська поезія, вивчення якої сприятиме громадянському становленню молоді. Значний розвивальний і виховний потенціал закладено в змісті і особливості форми публіцистики письменників діаспори.

Факультативний курс "Література української діаспори", крім освітнього, має ще й значний виховний потенціал. У процесі вивчення біографій окремих письменників можна звертатися до подій із їхнього життя, які слугуватимуть зразком нескореності, сили духу, незламності, і на цих прикладах виховувати такі риси в учнів. Крім того, життя багатьох емігрантів, як реальних осіб, так і літературних персонажів, – свідчення невтомних пошуків людиною свого місця в житті, що теж може стати в пригоді сучасній молоді. Отже, українська еміграційна література – це література з певною місією – місією збереження й плекання духовних цінностей української культури.

Робота над реалізацією і засвоєнням програми учнями передбачає не лише звернення до традиційних прийомів ознайомлення з тим чи іншим літературним твором, а й розгляд творчого доробку письменника в контексті літературно-мистецького процесу, з’ясування його місця в культурному й духовному житті українців за кордоном. Програма передбачає збільшення обсягу самостійної роботи учнів, сприятиме виробленню навичок опрацювання додаткової літератури, побільшуватиме обсяги звернень до сучасних телекомунікаційних засобів.

Програмою передбачено ознайомлення з соціально-економічними й політичними передумовами першої, другої і третьої хвиль еміграції, з особливостями розвитку української прози, поезії, публіцистики в еміграції, організацією культурного й громадського життя в місцях компактного проживання українців.

Програма розрахована на 52 години (1 навчальна година на тиждень протягом трьох семестрів). Рекомендується розпочати вивчення курсу в ІІ семестрі 10-го класу (17 год.), віднісши сюди вступні оглядові теми про причини й передумови першої хвилі еміграції селянства з Галичини та Буковини, творчість О.Олеся, В.Винниченка, Б.Лепкого, С.Черкасенка та ін.

В 11-му класі (35 год.) розпочати вивчення матеріалу з другої хвилі еміграції (20-ті рр.) або скористатися періодизацією Григорія Костюка, запропонованою в праці "З літопису літературного життя в діаспорі" (1971 р.), у якій автор ділить українську еміграційну літературу на чотири етапи: 1921 – 1940 рр.; 1940 – 1945 рр.; 1945 – 1954 рр. і з 1954 р. й до сьогодні.

Зміст програмового матеріалу

та вимоги до рівня навчальних досягнень учнівЗміст навчального матеріалу

Вимоги до рівня загально­освітньої підготовки учнів

Перша хвиля української еміграції


Картина української еміграції ( 1 год)

Поняття діаспори. Причини, що зумовлюють еміграцію населення.


Економічні та соціальні причини, що зумовили першу хвилю еміграції сільського населення Галичини й Буковини на Американський континент.

Учень:


пояснює зміст поняття "діаспора";

уміє аналізувати обставини, що спричинили еміграцію українців на Захід.

знає картину української еміграції.

Художні твори, народжені

еміграційними процесами (1 год)

("Лист до Стефанії", "Лист із Бразилії" І.Франка; "В світ за очі" О.Колесси; "Чуєш, брате мій" Б.Лепкого; цикл "Емігранти" П.Карманського; "Прощай, землице рідна" М.Кічури; "Два листи" Д.Макогона; "Камінний хрест" В.Стефаника; "Гість з Канади", "Самота" О.Маковея; "Апостоли", "Юра Данищук" М.Ірчана та ін.).

Учень:

знає зміст творів українських письменників про еміграцію українців на Захід;


дає оцінку найпопулярнішим творам цієї тематики І.Франка, В.Стефаника, О.Маковея, Б.Леп-кого;

визначає авторську позицію за змістом та емоційним наснаженням твору.

Народна творчість у житті

перших українських емігрантів (1 год)

Народна творчість у житті перших поселенців на Американському континенті.

Перший на Американському континенті часопис "Америка" (1886 р.) – "родоначальник" сучасної багатої й різноманітної преси.


Учень:

аналізує змістові та формальні особливості перших фольклорно-літературних спроб емігрантів з України.


Українська діаспора в Росії (1 год)

Причини міграції українського населення з Подніпров’я на Схід. Картина Зеленого Клину в Приморському краї на початку ХХ ст. й у наші дні.

Учень:

знає причини міграції українського населення на Схід, картину української еміграції на Далекому Сході.

Олександр ОЛЕСЬ (4 год)


"В вигнанні дні течуть, як сльози", "Як пес голодний, кинутий і гнаний…", "Коли я вмер - забув, не знаю", "Гіркий був келех життьовий", "На чужині", "Моїй матері", "О принесіть як не надію", "По дорозі в Казку", "Ніч на полонині", "Злотна нитка"

Життєвий і творчий шлях поета. О.Олесь – один з найвизначніших поетів-ліриків України. Художні пошуки і сприйняття модернізму. Збірка "З журбою радість обнялась". І. Франко про ранню творчість О.Олеся.

Еміграція поета. Життя на чужині.

Збірки "Чужиною", "Перезвá", "Поезії. Книга Х", "Кому повім печаль мою…".

Основні мотиви еміграційних збірок – туга за Україною, ностальгічні почуття.

"О принесіть як не надію" – болючий спогад про рідну землю, пекучі почуття ностальгії. Крихта землі, краплина води з Батьківщини – найвищий скарб для вигнанця. Щирість почуттів.

Вірш "Моїй матері". Вираження туги за рідним краєм, що тепер лише мариться у снах. Майстерність використання тропів, що відтворюють глибину любові до Батьківщини.

Протиставлення щастя жити на рідній землі скорботній "дорозі вигнання".

Драматичні твори О. Олеся. "По дорозі в Казку", "Ніч на полонині", "Злотна нитка".
ТЛ: епікурейські мотиви.

Учень:

знає основні події життєвого і творчого шляху письменника;


називає внутрішні причини еміграції поета, особливості життя на чужині;

визначає тематику й провідні мотиви поезій О. Олеся;

знаходить і пояснює їх жанрові особливості, художні засоби;

характеризує стильові особливості збірок "Чужиною", "Перезвá", "Кому повім печаль мою…";

висловлює власні міркування з приводу художніх особливостей творів митця;

виразно розповідає напам’ять дві поезії на свій вибір.

Володимир ВИННИЧЕНКО (4 год)

"Студент", "Кумедія з Костем", "Суд", "Салдатики!", "Зіна", "Чорна Пантера і Білий Медвідь", "Сила і краса"

Складний життєвий і творчий шлях письменника. Суперечливість світогляду. Участь у національно-визвольному русі, в утворенні УНР. Політична діяльність. Еміграція.

Особливості творення образів-пер-сонажів в оповіданнях В.Винниченка раннього періоду. Проблема стосунків особистості й натовпу.

Драма "Чорна Пантера і Білий Мед-відь", проблема місця мистецтва в люд-ському житті.

"Пророк" – гостросатиричне зобра-ження розтлінності буржуазного сус-пільства.

Науково-фантастичний роман-утопія "Сонячна машина" – перший в україн-ській літературі твір цього жанру. Елементи детективу в романі.

Утопічне майбутнє в романі. Всебічне зображення суспільних сил – теро-ристичне соціалістичне "братство", фінансова олігархія, мілітаристські кола, підпільна організація "Інаркт". Відсутність у романі чітких позитивних ідеалів, що применшує ідейно-художню цінність. Утвердження таких вічних понять, як творчий розум людства, пошуки шляхів удосконалення суспільства, прагнення до щастя.

Висока оцінка роману критикою (О.Білецький, М. Зеров).

Індивідуальний стиль письменника. Високий художній рівень творів, ідейно-естетична наповненість пейзажів, художніх деталей, мовна майстерність, експресивність діалогів і


Учень:

знає основні події життєвого і творчого шляху письменника;

характеризує його громадську й політичну діяльність, збірку "Краса і сила";


уміє розкривати філософський підтекст оповідань В.Винниченка та стильові особливості творів;

усвідомлює новаторство В.Ви-нниченка у творенні модерної драми, проблему роздвоєння особистості митця;

визначає місце В.Винниченка в українській і світовій літературах;

уміє працювати з додатковими джерелами;

має уявлення про стильові особливості неореалізму, неоромантизму, натуралізму.


монологів, психологізм характеристики персонажів.

Подальший розвиток реалізму у творчості В. Винниченка. Його нова-торство. Збагачення реалізму новітніми досягненнями світової модерністської літератури – привнесення рис експре-сіонізму, імпресіонізму.

Місце творчості В. Винниченка у сві-товій літературі.

Викривлене трактування творчості В.Винниченка в роки тоталітарного режиму. Заборона видань його творів в Україні.

Повернення В.Винниченка в літературне життя після проголошення самостійності України.
ТЛ: неореалізм, неоромантизм, натуралізм.

Богдан ЛЕПКИЙ (3 год)


"Журавлі", "Калнишевський у неволі", "Мотря", "Сотниківна", "Мазепа", "Крутіж" (за вибором учителя)

Богдан ЛЕПКИЙ – поет, прозаїк, літературознавець, перекладач, мемуарист. Стислі біографічні дані.

Огляд поетичної творчості. Творчість Б. Лепкого в річищі модернізму. Участь в угрупованні "Молода муза". Збірки "Стрічки", "Книжка горя", "З глибини душі" та ін. Основна тематика: страждання поневоленої України, тема кохання, пейзажна лірика, медитаційні роздуми над життям.

"Калнишевський у неволі". Жахлива картина темниці на Соловках, де страждав ув’язнений останній кошовий Запорозької Січі. Незламність козацького ватажка. Натуралістична картина страждань.


Учень:

знає основні події життєвого і творчого шляху поета, прозаїка, літературознавця, педагога;


уміє визначати основні мотиви поезії Б.Лепкого, її емоційну та смислову наснаженість, жанрові особливості поетичних творів;

дає оцінку історичній прозі Б.Лепкого, аналізує образи-персонажі з історичних романів та повістей автора;

визначає роль національного й патріотичного начала у творах історичної тематики;

уміє робити компаративний аналіз образів різних європейських літератур;визначає місце Б.Лепкого в українській літературі;

уміє працювати з додатковими джерелами.

Образ Калнишевського як страдника за народ, що перегукується з образом Ісуса Христа. Ідея поезії – заклик замислитися над долею України, стати на боротьбу за її визволення.

"Журавлі" – перейнятий журбою ліричний малюнок журавлів, які відлітають у вирій. Алегоричний зміст вірша – сум за українцями, яких біда й злидні женуть в еміграцію. "Журавлі" – популярна народна пісня (музика Левка Лепкого).

Трилогія "Мазепа" (цикл історичних повістей, що складаються із семи книг).

Образ гетьмана Мазепи як мудрого державного діяча, патріота України, який хотів визволити її з-під ярма російського самодержавства. Соратники Мазепи – Пилип Орлик, Войнаровський та інші. Романтичне кохання Мазепи та Мотрі Кочубеївни. Картини утисків і пригнічення України й українців з боку Російської імперії.

Історична основа трилогії. Мазепа як реальна історична особа та як герой літературного твору. Образ гетьмана Мазепи у світовій літературі. Поеми Дж.-Г.Байрона "Мазепа", О.Пушкіна "Полтава", вірші В.Гюго, П.Меріме.

"Історичні картини" шведського дослідника А. Єнсена "Мазепа", М.Старицького "Юність Мазепи".

Б. Лепкий – літературознавець, автор "Начерку історії української літератури".

Роль і місце Б. Лепкого в українській літературі.


ТЛ: поняття про підтекст; мемуарна література; роль творчого домислу в художньому творі.

Спиридон ЧЕРКАСЕНКО


( 1 год)

«Пригоди молодого лицаря», «На полі Килиїмськім», «Про що тирса шелестіла»

Спиридон Черкасенко: лірик, драматург, прозаїк, публіцист. Провідні мотиви поезії, її жанрове розмаїття. Історичні романи: "Пригоди молодого лицаря" (1934 р.), "На полі Килиїмськім". Драма "Про що тирса шелестіла".


Учень:

знає основні події життєвого і творчого шляху поета, прозаїка, педагога;

визначає особливості індивідуальної манери С. Черкасенка в поезії, прозі, драматургії.


Друга хвиля української еміграції (3 год)

Поява в діаспорі потужних літературних сил, що підносили ідеї національно-визвольної боротьби, зберігали самобутність українського красного письменства.


"Празька школа"

Творчість О.Ольжича, Л.Мосендза, Галі Мазуренко, О.Стефановича, О.Лятуринської, Ю.Липи, Ю.Дарагана, О.Теліги, А.Гарасевича, І.Ірлявського (Рошка), І. Колоса (Кошана).

Тяжіння поетів "Празької школи" до неоромантизму, як вияву самозахисту, самозбереження українського національного організму. Духовна, стильова й тематична спорідненість "пражан". Пафос національно-визвольної боротьби, посилений Ренесансом української культури з 20-х рр. Творчість поетів "Празької школи" – ідейна зброя національно-визвольної боротьби.

Варшавська група поетів "Танк" (Є.Маланюк, Л.Чика-ленко, А.Коломиєць, Ю.Косач, П.Лукашевич, Ю.Липа, О.Теліга). Поезії Наталі Лівицької-Холодної. Тематика збірок "Вогонь і попіл" (1934 р.), "Сім літер" (1937 р.).


Учень:


знає історичні обставини, що спричинили другу хвилю української еміграції;

пояснює появу на теренах західних держав молодих поетів, які об’єдналися у "Празьку школу".

визначає стильові особливості, які об’єднують творчість різних митців, а також риси індиві-дуальної стилістики кожного з них;

знає імена поетів, назви збірок і їх провідні мотиви;

доводить тезу: "поезія пражан – ідейна зброя національно-визвольної боротьби";

пояснює пряму залежність розвитку поетичного мистецтва "Празької школи" й історичних обставин та особистого життя її представників.

Олег ОЛЬЖИЧ (2 год)

"Воно зросло з шукання і розпуки…", "Рінь", "Гали", "Голландський образ", "Археологія", "Шякунтала"

Життєвий і творчий шлях. Навчання в Карловому та Українському вільному університетах. Вплив теорії "сильної людини", національної еліти, Д.Донцова на світогляд О.Ольжича.

Участь у національно-визвольній боротьбі, провідна роль в ОУН. Трагічна загибель у фашистському концтаборі.

О. Ольжич – представник "празької школи", продов-жувач традицій неокласицизму.

Збірки "Рінь", "Вежі", "Підзамча".

"Воно зросло з шукання і розпуки…", "Гали", "Ясне мерехтіння кіна", цикл "Незнаному воякові" – утвердження національної ідеї, апофеоз боротьби за визволення України. Художні особливості творів.

"Рінь", "Голландський образ", "Шякунтала". Контрастність образів як засіб розкриття головної думки твору. Протиставлення буденності, спокою, застою романтичним пориванням.

Особливості художнього мислення О. Ольжича. Динамізм розвитку психологічного сюжету віршів. Інтелектуалізм поезії, її драматичне звучання. Синтез неоромантизму, неокласицизму, імпресіонізму.

Ліричний герой поезій О. Ольжича – мужня людина, вояк, що прагне виконати своє історичне покликання.

О. Ольжич – один із найвизначніших поетів ХХ ст.

Учень:

знає історію постання ОУН;

має уявлення про особливості організації культурного, освіт-нього, політичного, соціального життя емігрантів у Чехії;

розповідає про життя і героїчну загибель О.Ольжича;

виразно й осмислено читає його поезії, аналізує їх, визначає основні мотиви творчості О.Ольжича, дає власні оцінки його поезії;

розповідає напам’ять два вірші за вибором;

визначає місце О.Ольжича в суспільно-політичному житті та українській літературі.


Олена ТЕЛІГА (2 год)

"Літо", "Мужчинам", "Вечірня пісня", "Чоловікові", "Гострі очі, розкриті в морок", "Літо", "Поворот"

Життєвий і творчий шлях. Участь у національно-визвольній боротьбі. Трагічна загибель у Бабиному Яру від рук фашистських окупантів.


Національна ідея, віра у відновлення української державності, образ борця-патріота – зміст поезій О.Теліги.

Особливості поетичного мислення поетеси. Романтизм як визначальна риса творів О. Теліги. Образ ліричної героїні, мужньої подруги чоловіка-вояка.

Романтичне звучання поезій ("Чоловікові", "Вечірня пісня" – образне протиставлення "спокійних буднів" "невідомим шляхам майбутнім").

Сплав глибоко інтимних почуттів і почуття патріотичного обов’язку боротись за визволення України, різкі контрастні образи, піднесене роман-тичне звучання поезії ("Гострі очі, розкриті в морок", "Літо"). Багатство й точність мови, довершеність і свіжість засобів образності.

Традиції Лесі Українки в поезії О.Теліги. Значення її творчості.

Учень:

розповідає про життя й героїчну загибель О. Теліги;

виразно й осмислено читає її поезії, аналізує їх, визначає основні мотиви творчості О.Теліги, дає власні оцінки її поезії;

визначає особливості "жіночої поезії", у якій поєднується м’якість, ніжність, жіночність, глибокі інтимні почуття з непокорою, твердістю, почуттям патріотичного обов’язку, здат-ністю до самопожертви;


уміє аналізувати особливості поетичного мовлення О.Теліги, знаходити паралелі й аналогії в українській "жіночій поезії";

виразно розповідає напам’ять два вірші за вибором.

Юрій КЛЕН (Освальд Бурггардт) (2 год)


"Сковорода", "Беатріче", "Терци-ни", "Прокляті роки", "Попіл імперій"

Життєвий і творчий шлях.

Рання творчість. Участь в угрупованні неокласиків. Еміграція. Продовження за рубежем в умовах 30-40-х рр. традицій неокласиків, діяльності як українського поета й ученого.

Учень:

знає основні події життєвого і творчого шляху поета, вченого, педагога;

аналізує особ­ливості поетичної манери неокласика;

знає зміст поем "Прокляті роки" і "Попіл імперій", уміє роз-пізнавати в них риси


Високий гуманізм і незламність духу людини в збірці "Каравели", поемах "Прокляті роки", "Попіл імперій". Засудження в них тоталітаризму, утвердження високих ідеалів духовності, добра, благородства.

Ідеал життя серед природи, стійкості й відданості вищим цінностям ("Сковорода").

Велич кохання, духовної краси та чистоти ("Беатріче").

Гнівний осуд злочинств тоталітарного режиму в Україні – "Терцини" ("Коли тебе сурма своєї туги…").

Індивідуальний стиль Юрія Клена, вдосконалення класичних форм віршування (сонет, терцини), використання класичних образів (Данте, Вергілій).
ТЛ: культурологічна насиченість епосу.


"Божественної комедії" Данте, ідеї з якої перенесено на український національний ґрунт першої половини ХХ ст.;

уміє аналізувати алегоричні образи поем, особливості ліричної поезії Юрія Клена – від тонкого ліризму до інте-лектуалізму і гнівних інвектив;

визначає місце Юрія Клена в українській літературі.


Євген МАЛАНЮК (3 год)


"Ісход", "Біографія", "Стилет чи стилос? – не збагну...", "Невичерпальність", "Шевченко", "Сучасники", "Скіфська балада" , "Варязька балада"

Життєвий шлях. Участь у складі військ УНР у боротьбі за самостійність України. Еміграція. Творчий шлях. Роль "Празької школи" у формуванні ідейно-естетичних поглядів поета.

Патріотичні мотиви, філософське осмислення сучасності й минулого України, складність і неоднозначність образу ("Ісход", "Біографія", "Голоси", "Невичерпальність").

Трагізм образу України, оптимістичний пафос і віра в непереможність народного духу у вірші "Невичерпальність".Учень:

має уявлення про історичні передумови, що спричинили появу Євгена Маланюка як поета-емігранта, його належ-ність до "Празької школи" та варшавського об’єднання поетів "Танк";

розповідає про життя і творчість Є.Маланюка; виразно й осмис-лено читає його поезії, аналізує їх;

визначає основні мотиви творчості Є.Маланюка, дає власні оцінки його поезії;

інтерпретує зміст образів-символів;

висловлює власні міркування, дає оцінку явищам мистецтва;

Особлива роль мистецтва, літератури в історії народу ("Стилет чи стилос? – не збагну...", "Шевченко").

Суворі реалістичні картини тяжкого життя України під ярмом тоталітарної системи ("Аnno Domini МСМ ХХХІІІ").

Особливості індивідуального стилю Є. Маланюка.

Продовження реалістичних традицій І.Франка, збагачення їх досягненнями українського та світового модерну, символізму й неоромантизму. Багатство й оригінальність засобів образності.

Поступова еволюція поезії Є.Маланюка в напрямі загальнолюдських образів і тем, збагачення інтимної лірики, широке зображення внутрішнього світу людини (збірки "Прощай", "Остання весна", "Перстень і посох").

Визначне місце Є.Маланюка в українській і світовій поезії ХХ ст.ТЛ: історіософські мотиви, інтертекст, алюзія, ремінісценція, диптих.

виокремлює етапи творчості Є.Маланюка – від патріотичної поезії воїна до загально-людських образів і тем, модер-них пошуків, інтимної лірики, інтересу до внутрішнього світу людини;

характеризує Є.Маланюка як визначного українського поета;

виразно розповідає напам’ять два вірші за вибором;

уміє працювати з додат­ковими джерелами, які допо­магають розуміти інтелектуальну поезію Є.Маланюка.


Богдан-Ігор АНТОНИЧ (3 год)


"Автобіографія", "Привітання життя", "Три перстені", "Пісня про незнищенність матерії", "Ротації"

Життєвий і творчий шлях. Форму-вання поетичного світогляду. Початок творчості. Творче переосмислення фольклорних мотивів, народного світобачення у збірках "Привітання життя", "Три перстені".

Поетичне осмислення гармонійної єдності людини й природи, язичницькі мотиви в поезії ("Автобіографія", "Автопортрет", "Село", "Вишні"). Філософські мотиви вічності й наступності, взаємозв’язку людини й природи, оптимістичне захоплення

Учень:

знає основні події життєвого і творчого шляху поета;

аналізу­є особливості його поетич­ної манери, творче переосмислення фольклорних мотивів;


визначає провідні мотиви поезії Б.-І.Антонича;

уміє визначати особливості індивідуального стилю Б.-І.Ан-тонича, його новаторство та місце серед найвизначніших поетів світу;

виразно розповідає напам’ять два вірші за вибором.

багатогранням і красою життя ("Привітання життя", "Пісня про незнищенність матерії").

Збірки "Зелена євангелія" та "Ротації". Урбаністичні мотиви у творчості Б.-І.Антонича, протиставлення чистоти й краси природи бездуховності, непривабливості міського життя ("Ротації", "Балада провулку").

Особливості індивідуального стилю Б.-І.Антонича. Його новаторство, місце серед найвизначніших поетів світу – П.Тичини, Р.-М.Рільке, А.Рембо, П.Верлена.


Улас САМЧУК (4 год)

"Марія", "Волинь"

Життєвий шлях письменника. Еміграція. Навчання в Українському Вільному університеті. Початок творчості. Співпраця з "Літературно-науковим вісником".

Трилогія "Ост". Доля українських емігрантів у Канаді (роман "На твердій землі").

Роман "Марія" – один з найдовершеніших творів про трагічну долю України в роки Першої світової війни та революції, про насильницьку колективізацію й голодомор.

Біблійні образи, мотиви і характери в романі.

Утілення в образі Марії високих моральних рис українського народу: доброти, любові, працьовитості, самопожертви, усвідомлення людської гідності. Індивідуальне й типове, національне, конкретно-історичне та загальнолюдське в романі. Марія як символічний образ України ХХ ст.

Моральне падіння людини, що відступила від народної моралі, зрадила національним інтересам, забула

Учень:

знає та вміє розповісти про основні події життєвого і творчого шляху прозаїка;


знає зміст одного з найдо-вершеніших творів української літератури про трагедію насиль-ницької колек­тиві­зації та голодомору в Україні;

аналізує образ-персонаж і проб-лематику епічного твору;

знаходить риси роману-хро-ніки, уміє комплексно аналізу-вати твори такого жанру;

знає зміст найвизначнішого твору Уласа Самчука "Волинь";

знаходить риси роману-епопеї, уміє комплексно аналізувати твори такого жанру;

визначає ступінь автобіо-графічності в художньому творі;

аналізує картин життя народу й окремих персонажів;

визначає місце Уласа Самчука в літературному процесі ХХ ст.

синівський обов’язок і була покарана батьківською рукою (Максим).

Гострота проблематики роману, високий рівень художньої майстерності, глибокий психологізм у змалюванні героїв, зокрема Марії.

Жахливі картини братовбивчої громадянської війни, революції, примусової колективізації та страхітливого голодомору.

Риси роману-хроніки.

Найвизначніший твір У. Самчука – роман-трилогія "Волинь" – епопея життя українського народу в ХХ ст.

Розкриття через долю селянської родини Довбенків подій світового значення: Перша світова війна, революція, життя народу в пореволюційні роки. Відтворення подій роману через сприйняття їх Володькою. Глибоке художнє дослідження психології дитини, формування характеру, світосприйняття та світобачення.

Образ Матвія Довбенка, його велич і монументальність. Мудрість і філософське сприйняття ним навколишнього, високі моральні якості, творчі начала селянина-будівника, що в єдності з природою прагне перетворити світ на краще.

Інші образи роману.

Високий рівень "Волині". Висунення на Нобелівську премію – свідчення високої оцінки його міжнародною громадськістю. Широкі епічні картини життя народу, що ставить роман поряд з найвизначнішими творами світової літератури. Багатство мови "Волині", майстерність діалогу, глибокий психологізм характерів. Чіткість і точність образотворчих засобів, художньої деталі.

Місце У. Самчука в літературному процесі ХХ ст.
ТЛ: роман-епопея, роман-хроніка.

Третя хвиля української еміграції (1 год)

Об’єднання творчих сил. Створення МУРу (Мистецький Український Рух) – І.Баряний, В.Барка, Т.Осьмачка, У.Самчук.

Творчість письменників третьої хвилі еміграції – В.Барки, І.Багряного, яка завоювала велику популярність за кордоном, але не була відома в Україні.

Романи й публіцистика Докії Гуменної ("Діти Чумацького Шляху", "Хрещатий Яр", "Дар Евдотеї").

Сучасні українські періодичні видання на Американському континенті. Журнали "Київ" (Філаель-фія), "Сучасність" (Нюарк), "Нові дні" (Торонто), "Наше життя" (Едмонтон), "Український Прометей" (Нью-Йорк) та інші. Робота українських видавництв за кордоном: "Книгоспілка" (Нью-Йорк).

Уперше видані в Україні твори прозаїків діаспори: Б.Лепкий – трилогія "Мазепа", В.Барка – "Жовтий князь", У.Самчук – "Марія", І.Багряний – "Сад Гетсиманський", "Людина біжить над прірвою", вірші Є.Маланюка, О.Теліги, О.Ольжича, В.Барки, І.Багряного, Ю.Клена, Л.Мосендза, О.Лятуринської, друкованих в окремих, колективних збірках і періодиці.

Учень:

має уявлення про розвиток української літератури, спричи­нений третьою хвилею україн-ської еміграції, та об’єднання творчих сил для створення МУРу;

знає й називає імена фундаторів та учасників МУРу;

розповідає про це, використо-вуючи допоміжний матеріал.


Тодось ОСЬМАЧКА (2 год)

"Старший боярин", "План до двору", "Ротонда душогубців"

Тодось Осьмачка – один із най-обдарованіших та найоригінальніших українських поетів "Розстріляного відродження".Учень:

переказує основні віхи біографії Тодося Осьмачки;

знає зміст й уміє аналізувати його поетичні твори та прозу ("Старший боярин", "План до двору");


Збірки "Круча" (1922 р.), "Скитські огні" (1925 р.), "Клекіт" (1929 р.). Оригінальність та самобутність стилю.

Проза Тодося Осьмачки. Повість "Старший боярин" (1944 р.). Реальне і фантастичне у творі.

"План до двору". Тема безправ'я маленької людини перед тоталітарною репресивною машиною.

"Ротонда душогубців". Праведний гнів митця і великий жаль до людини, приреченої на смерть.

Місце творчості Т.Осьмачки в літературі "Розстріляного відродження" і в українській еміграційній літературі.

характеризує художні особли-вості повістей Т.Осьмач­ки, визначає спів­відно­шення в них реального і фантастичного;

висловлює власні міркування про особливості творчої манери митця.


Іван БАГРЯНИЙ (4 год)
"Тигролови",
"Сад Гетсиманський"

Життєвий шлях письменника. Початок творчості. Безпідставний арешт, ув’язнення в гулагівських таборах, утеча, перебування в окупації, участь у боротьбі УПА, еміграція.

Перші публікації віршів у журналах. Поема "Аве Марія", збірка поезій "До меж заказаних".

Рання творчість І.Багряного. Роман у віршах "Скелька" на тему історичного минулого України.

Пригодницький роман "Тигролови". Символічний образ товарного потяга з тисячами "ворогів народу", серед яких "бунтар" і "ізмєннік" Григорій Многогрішний. Жахливі картини БАМЛагу. Духовна перевага Григорія над своїми мучителями. Дружна родина Сірків – українців з діда-прадіда. Щире кохання Наталки і Григорія.

Думка про те, що в будь-яких обставинах кожний найперше має бути Людиною. Алегоричність назви роману.

Учень:

знає та вміє розповісти про основні події життєвого і творчого шляху, нездоланність і непокору письменника-громадянина;


характеризує поетичну творчість І.Багряного;

знає зміст роману "Тигролови";

уміє аналізувати проблематику твору, образ Григорія Много­грішного, членів родини Сірків, майора Медвина;

визначає провідні ідеї роману, знаходить у ньому риси пригодницького твору;

знає зміст роману "Сад Гетсиманський";

уміє визначити провідну ідею твору, аналізувати образи-персонажі та пробле­матику;

знає зміст прозових і драматичних творів І.Багряного;

уміє комплексно аналізувати публіцистичний твір;


Роман "Сад Гетсиманський" – один з перших творів про безпідставні арешти, ув’язнення й розстріли української інтелігенції в умовах тоталітарного режиму. Біографічна основа роману.

Головна проблема – боротьба за людське в людині, вірність високим гуманістичним ідеалам.

Образ Андрія Чумака – людини незламної волі й твердої віри в добро, чесність, високі моральні принципи.

Образи рідних і близьких Андрія: братів, матері, сестри Галі. Доля родини Чумаків як утілення страшної реальності років тоталітарного режиму. Правдиві картини ув’язнення, допитів, катувань в енкаведистських застінках. Образи слідчих, тюремників, їхня аморальність, нелюдськість. Глибокий психологізм, майстерна індивідуалізація характерів дійових осіб та їх типізація, що робить роман явищем високого мистецтва.

Художня форма роману. Збагачення реалістичного у своїй основі твору – соціально-психологічного роману – рисами притчі, що дає змогу через конкретно-історичні події, зображені в романі, порушити загальнолюдські проблеми боротьби добра і зла, утвердження гуманістичних і демократичних принципів існування суспільства, без яких воно неминуче скотиться до тоталітаризму, беззаконня, тиранії.

Літературна історія роману "Сад Гетсиманський". Популярність його в Україні та за кордоном.

Інші твори І. Багряного. Роман про життя українського села після голодомору 1933 р. "Маруся Богуславка", повість "Людина біжить над прірвою" – про трагедію українців, що опинилися в роки війни по різні боки окопів.


визначає місце І.Багряного в українській літературі, дає власну оцінку особистості митця.

Драматургічна творчість І. Багряного – п’єси "Розгром" і "Генерал" – про життя народу в роки фашистської окупації. "Морітурі" – доля в’язнів, приречених на постійні етапи і на заслання.

Поетична творчість І. Багряного. Книжка вибраних поезій "Золотий бумеранг", поема "Гуляй-Поле" – апокаліптична картина України у вирі воєн, революцій і голодоморів. Публіцистика І. Багряного. Покладання великих надій на молодь України. Лист "Чому я не хочу вертатись до СССР?". Емоційно напружений, експресивний, високохудожній стиль творів І. Багряного.

Популярність творів І. Багряного за кордоном. Переклади їх англійською, німецькою, французькою та іншими мовами світу.


Василь БАРКА (2 год)

"Жовтий князь"

Життєвий шлях письменника. Початок поетичної творчості. Збірки віршів "Шляхи" та "Цехи", що зазнали розгромної критики за "ідеалістичний світогляд".

Участь у Другій світовій війні. Еміграція. Поетичні збірки "Апостоли", "Білий світ", "Трояндний роман", "Царство". Утвердження в них християнської духовності, моралі. Використання біблійних мотивів, образів і сюжетів. Відтворення біблійних притч, наповнення їх сучасним змістом.

Двотомна збірка поезій "Океан" – філософське осмислення сутності людського існування, єдності людини й природи, космічні проблеми вічності життя та його змінності.


Учень:

має уявлення про В.Барку як поета і прозаїка, його творчу спадщину, переказує найці­каві­ші епізоди з його біографії, виділяючи головне;

знає історію створення рома­ну "Жовтий князь"; виділяє трагічне й оптимістичне у творі;

пояс­нює образи-символи;


характеризує головних персонажів твору;

визначає ідею твору та знаходить приклади її конкретного втілення;

ви­с­лов­лює власні судження щодо прочитаного, робить узагальнення й висновки;


тлумачить поняття протистояння образів і творчості В.Барки в літературі ХХ ст.

Особливості поетичного стилю В.Барки. Використання біблійних образів, мотивів і символіки. Оригінальні засоби конструювання художніх образів, ускладнений поетичний синтаксис, своєрідність неологізмів. Філософський струмінь поезії.

Прозова творчість В. Барки. Роман "Рай", монументальний чотиритомний роман у віршах "Свідок для сонця шестикрилих" – широке епічне полотно, джерелами якого є пророчі видіння Біблії (Апокаліпсис), заглиблення у складні морально-етичні проблеми, утвердження ідеї християнства. Роздуми про історичні шляхи українського народу.

Правдиве відтворення картин голодомору 1933 р., зображення геноциду укратоталітарним режимом в Україні у романі "Жовтий Князь". Життєва основа роману, яка спирається на особистий досвід автора та його рідних і земляків. Трагічна доля родини Катранників. Високі моральні якості батьків і дітей, самопожертва, велика любов, прагнення поділитися останньою крихтою хліба. Духовність, неможливість поступитися совістю навіть заради порятунку життя – головна риса Мирона Даниловича та Дарії Олександрівни Катранників (епізод із церковною чашею). Національні риси характеру героїв.

Образ Андрія – доброго, кмітливого, працьовитого хлопчика, який усе робить, аби допомоги рідним. Багатство його внутрішнього світу.

Протиставлення людяності, співчутливості голодуючих ненависті й жорстокості радянських активістів, уповноважених.


і протистояння ідей;

визначає місце творчості В.Барки в літературі ХХ ст.

Образи Отроходіна, Шкірятова. Бездумність, ненависть до селянства, сліпе виконання злочинних наказів, скерованих на винищення люду. Оптимістична кінцівка роману: незважаючи на загибель людей, не загинула духовність народу і його віра в майбутнє. Народ виживе, відродиться – така ідея твору.

Довершена художня форма роману. Майстерність індивідуалізації й типізації характерів дійових осіб. Майстерність діалогу. Роль художніх деталей: церковна чаша та її порятунок як символ духовності народу, його безсмертя.

Визначне місце творчості В. Барки в літературі ХХ ст.

"Нью-йоркська група" (2 год)


Утворення модерної групи поетів (1958 р.). Вибух енергії талановитих, усебічно обдарованих майстрів слова, що відповідає явищу шістдесятництва на материковій Україні. Юрій Тарнавський, Богдан Рубчак, Патриція Килина, Емма Андієвська, Віра Вовк, Женя Васильківська, Богдан Бойчук. Особливе світовідчування, загострене розуміння своєї місії на землі.

Спільна настанова, що кожен поет мусить іти окремо, власною дорогою, виявляти індивідуальний літературний світ (що є стилем), бути інакшим, сучасним, модерним. Особливості своєрідного ідіолекту, незвичайність мови, характер поетичного світобачення поетів "Нью-йоркської групи".Емма АНДІЄВСЬКА

Шлях поетеси-сюрреалістки: сюрре-алістичний краєвид, тісно пов’язаний з дохристиянськими віруваннями, україн-ською демонологією тощо. Багатство мови.Учень:

має уявлення про сучасну модерну українську поезію за межами України. Умови виникнення угруповання поетів під назвою "Нью-йоркська група";


пояснює закономірності приходу в українську літературу поетів молодшого покоління;

визначає індивідуальні риси творчості поетів "Нью-йоркської групи" старшого покоління: Емми Андієвської, Юрія Тарнавського, Богдана Бойчука, Богдана Рубчака, Віри Вовк, Патриції Килини.

Юрій ТАРНАВСЬКИЙ

– один із найрадикальніших модернізаторів й експериментаторів у ліриці.Богдан БОЙЧУК

Складне, багатогранне почуття Батьківщини. Екзистенціальний вибір поета.Богдан РУБЧАК

Розрахована на естетично розвинутого, здатного насолоджуватися ідеальними формами читача поезія Богдана Рубчака.Віра ВОВК (Селянська)

Пантеїстичне сприймання поетесою світу й усесвіту в ранній ліриці. Біблійний елемент у творчості Віри Вовк.Патриція КИЛИНА

Особливий комплекс світовідчуття, збуджуваний в уяві читача, що становить оригінальну епіку поетеси.

Прихід у "Нью-йоркську групу" поетів молодшого покоління – Юрія Коломійця, Марка Царинника, Романа Бабовала, Марії Ревакович, Олега Коверка, пошуки шляхів власного самовираження в сучасних ритмах світу.


Формування української діаспори в Австралії (1 год)

Перші публікації в журналі "Україна", виступи на радіо. Нові імена в літературі: Дмитро Чуб (Нитченко), Зоя Когут, Василь Онуфрієнко, Божена Коваленко, Пилип Вакуленко та інші.

Заснування літературно-мистецького клубу імені Василя Симоненка (1954 р.) – своєрідна спроба об’єднати в спілку українських письменників Австралії. Перші україномовні періодичні видання: газета "Вільна думка", альманах "Новий обрій" тощо.


Учень:

знає й розповідає про історичні рамки формування української діаспори в Австралії, про розвиток на цьому континенті творчих потенцій емігрантів, їхнє культурне та суспільне життя.

Василь ОНУФРІЄНКО (1 год)


Провідні мотиви лірики в збірках "Земля незабутня", "Ватра", "Поезії". Тема утвердження людини на нових землях ("Коли спинивсь нарешті корабель"). Любов до рідної землі, туга за нею – один із провідних мотивів поезії В.Онуфрієнка.

Учень:

знає й розповідає про В.Ону-фрієнка як зразок розвитку й удосконалення творчих нахилів українця на чужих землях;

аналізує мотиви його творів.


Дисидентський рух в Україні (1 год)

Створення Української Гельсінської спілки. Розправи компартійного апарату над вільнодумцями. Репресії проти літераторів і правозахисників. Драма-тична доля шістдесятників.

Микола Руденко

Героїчний шлях воїна й митця. Поезія М.Руденка. Картини рідного Донецького краю. Проблематика романів, написаних у часи "хрущовської відлиги". Популярність творів "Вітер в обличчя" та "Остання шабля".

Громадянська позиція М.Руденка. Заслання й еміграція. Наукова, літературна й публіцистична діяльність М.Руденка в еміграції. Філософське осмислення життя й усесвіту в наукових і публіцистичних працях.

Учень:

знає й розповідає про історичні умови виникнення дисидентства в Радянській Україні;

уміє зіставляти долю диси-дентів із драматичною долею шістдесятників.


Публіцистика й літературна критика в еміграції (2 год)

Виступи в пресі Д.Донцова, Є.Маланюка, У.Самчука, І.Багряного та ін. Особливості літературної критики Г.Костюка, Ю.Лавріненка, В.Барки, Д.Чуба (Нитченка), С.Гординського, Ю.Шереха (Шевельова), Д.Чижев-ського, П.Одарченка, Ю. Бойка та ін.

Мовознавчі праці Г. Голоскевича, Ю. Шевельова, О. Панейка, Яра Славутича, В.Чапленка та ін.


Учень:

уміє комплексно аналізувати публіцистичний твір;

уміє працювати з джерелами, авторами яких є критики й літературознавці з діаспори.

Повторення вивченого протягом року


Каталог: Files -> downloads
downloads -> «Це склад книжок» так скептик говорив, «Це храм душі» естет йому відмовив, Тут джерело всіх радощів земних, І їх дарують нам без цінним словом…»
downloads -> Для вчителів зарубіжної літератури
downloads -> Методичні рекомендації щодо викладання світової літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2013-2014 навчальному році // Зарубіжна літератури в школах України. 2013. №7-8
downloads -> Талант людини це божий дар
downloads -> Василь Стус постать,що єднає
downloads -> Антон павлович чехов
downloads -> Остап Вишня. Трагічна доля українського гумориста. Моя автобіографія
downloads -> Урок 1 т ема. Вступ. Роль художньої літератури у формуванні життєвих цінностей людини


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2

Схожі:

Програма факультативного курсу для 10-11 класів філологічного, суспільно-гуманітарного та художньо-естетичного профілів iconПрограма курсу за вибором для учнів 10-11 профільних класів суспільно-гуманітарного напряму (70 год) пояснювальна записка
Програма курсу за вибором для учнів 10—11 профільних класів суспільно-гуманітарного напряму
Програма факультативного курсу для 10-11 класів філологічного, суспільно-гуманітарного та художньо-естетичного профілів iconХудожньо-естетичний цикл
Одне з найважливіших завдань 2010/2011 навчального року впровадження нового змісту освіти в 10 класі старшої школи. Предметом художньо-естетичного...
Програма факультативного курсу для 10-11 класів філологічного, суспільно-гуманітарного та художньо-естетичного профілів iconМалієнко ю. Б., Сєрова г. В. Вчимося досліджувати (Досліджуємо історію України) Посібник курсу за вибором для профільних класів суспільно-гуманітарного напряму навчання
Розділ ІІ україна на початку ХХ ст. Вплив процесів модернізації на українське суспільство
Програма факультативного курсу для 10-11 класів філологічного, суспільно-гуманітарного та художньо-естетичного профілів iconПрограма факультативного курсу «Літературна мозаїка»
Програма факультативного курсу «Світова дитяча література» базується на результатах сучасних психолого-педагогічних та методичних...
Програма факультативного курсу для 10-11 класів філологічного, суспільно-гуманітарного та художньо-естетичного профілів iconПрограма з зарубіжної літератури для 5-9 класів загальноосвітньої спеціальної школи
Літературна освіта є однією з найдавніших традицій української духовної культури. Предмет «Зарубіжна література», належить до основних...
Програма факультативного курсу для 10-11 класів філологічного, суспільно-гуманітарного та художньо-естетичного профілів iconПрограма факультативного курсу «Вчись думати» (основи практичної психології) для учнів 5(6) класів Укладач Глушко Марина Геннадіївна, методист науково-методичного центру
Куйбишевської районної у м. Донецьку ради, психолог вищої категорії, психолог-методист
Програма факультативного курсу для 10-11 класів філологічного, суспільно-гуманітарного та художньо-естетичного профілів iconПрограма вокального гуртка
Вокальний” складена на основі програми, яка подана у збірнику програм для гуртків художньо-естетичного, декоративно-прикладного та...
Програма факультативного курсу для 10-11 класів філологічного, суспільно-гуманітарного та художньо-естетичного профілів iconПрограма для вокального гуртка художньо естетичного напряму позашкільної освіти
Наказ управління освіти виконавчого комітету Мукачівської міської ради №
Програма факультативного курсу для 10-11 класів філологічного, суспільно-гуманітарного та художньо-естетичного профілів iconМетодичні рекомендації Для керівників гуртків художньо-естетичного спрямування для підвищення їх професійної педагогічної майстерності
Для керівників гуртків художньо-естетичного спрямування для підвищення їх професійної педагогічної майстерності


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка