Програма факультативного курсу «письменники красноградщини»Сторінка3/5
Дата конвертації07.05.2017
Розмір0,91 Mb.
ТипПрограма
1   2   3   4   5
Тема: Леонід Соломонович Первомайський.

Життєвий і творчий шлях письменника. Творчі та дружні зв'язки з письменниками Красноградщини. Віршова вмілість у збірці “Терпкі яблука”. Любов до рідного краю у поезії “Терпкі яблука”Мета: ознайомити учнів із життям і творчістю письменника- земляка; розкрити тематичне багатство його поезій;роз- вивати вміння аналізувати ліричні твори, образні си- стеми, провідні мотиви та художні засоби; виховувати патріотичні почуття.

Міжпредметні зв'язки: образотворче мистецтво.

Обладнання: портрет виставка творів.

Зміст і структура

заняття

І. Повідомлення теми, мети. Мотивація навчальної діяльності.

ІІ. Вивчення нового матеріалу.

1. Повідомлення учнів.

План.

1. Дитячі та юнацькі роки поета.2. Перший період творчості письменника.

3. Другий період творчості.

4. Період від початку 60-х років до кінця життя.

5. Поет у роки Великої Вітчизняної війни.

6. Творчі та дружні зв'язки з письменниками Красноградщини.

(матеріали додаються)

2. Слово учителя.

“Постать Леоніда Первомайського чітко виділяється на тлі багатої нашої поезії голос його легко відрізнити від інших голосів. Якщо на ранніх його творах можна бачить печать “.... впливів, .... то дедалі муза Первомайського набирає все більшої самостійності, дедалі риси її окреслюються виразніше і твердіше. Формальні шукання і дерзання знову-таки свого часу дуже пожиточні і плідні перешумовують, і поет випливає в річище карбованої, чіткої, суворої форми, яка найбільше пасує до того .... серйозного ставлення до життя, що видається мені основною ознакою писань Первомайського”, - так охарактеризував творчість нашого Максим Рильський.

Леонід Первомайський, як ви вже самі дослідили, і поет, і прозаїк, і драматург. Але найбільша жанрова розмаїтість виявилась у його поезії.

3. Виразне читання учнями поезії “Терпкі яблука із одноіменної збірки “Терпкі яблука”

4. Обговорення поезії.


 • Як ви думаєте, чому свою поезію автор назвав “Терпкі яблука”?

 • Яким перед нами постає ліричний герой?

 • У яких словах висловлено головну думку поезії?

 • Визначте художні засоби, за допомогою яких автор передає свою любов до милої батьківщини?

Ліричний герой — образний двійник автора у творі, який є носієм його емоцій, почуттів, думок тощо.

III Підсумки.

Метод “Мікрофон” Питання для обговорення: • Чи згодні ви з думкою Максима Рильського, що Леонід Первомайський дуже серйозно ставився до життя?


Заняття № 9

Тема: Філософська лірика Леоніда Первомайського. Втілення досвіду і світовідчування поета у поезіях “Межа є в кожному старанні”, “Терпи, не зупи няйсь у розпачі й на мить...” із книги “Древо

пізнання”

Мета: ознайомити школярів із збіркою “Древо пізнання”, проаналізувати “Поезії “Терпи, не зупиняйся у розпачі й на мить” та “Межа є в кожному старан- ні”, і формувати вміння висловлювати власні роз думи про мету і сенс художньо творчої людини; виховувати повагу до спадщини відомого земляка.

Обладнання: виставка творів автора. Портрет.

Структура і зміст заняття:

I Актуалізація опорних знань.

1. Заповніть схему


Був кореспондентом Входив до літературного

на фронті. об'єднання “ Молодняк”. ЗбіркуЯ знаю про

Первомайського

“Терпкі яблука”


Високу оцінку творчості

Первомайського III періоди творчості.

дав Рильський, Новиченко.

Дружив із Сенченком, Красноградський

Копиленком, Хижняком. письменник, поет, драматург.

II Повідомлення теми, мети.

Мотивація навчальної діяльності.III Вивчення нового матеріалу.

1. Евристична бесіда • Як ви розумієте поняття “філософська лірика”?

 • Вивчаючи творчість якого письменника ви розглядали філософські трактати?

2. Філософська лірика — це
3. Пояснення вчителя.

Дві останні збірки Л. Первомайського, які вийшли ще за його життя, “Уроки поезії” та “Древо пізнання” є філософськими. Ця поезія відповідає широким інтелектуальним запитам сучасної людини. У цих збірках автор найяскравішим виявив свій талант та узагальнив власний життєвий досвід.

Непрості внутрішні суперечності, боротьба добра і зла вабили поета завжди. І, мабуть, тому своє світовідчування автор передає в поезіях “Межа є в кожному старанні” та “Терпи, не зупиняючись у розпачі й на мить...”

Виразне читання учнями поезії “Межа є в кожному старанні”

4. Пояснення учителя.

- Ви знаєте, що Леонід Первомайський жив у часи, коли відкрито не можна було висловлювати власні думки, треба було приховувати почуття. Тема даної поезії — мета і сенс життя письменника.

Автор сміливо висловлює власну позицію:

“... творчість — це рішучість перенестись через межу”, хоча йому радять змиритися і писати так, як це роблять усі: У поезії відбувається зіткнення двох протилежних принципів, тому ці дві строфи насправді є глибокими і мудрими.

5. Виразне читання поезії “Терпи, не зупиняючись у розпачі й на мить...”

6. Обговорення поезії. • Як ви зрозуміли дану поезію? У чому її суть?

 • З яким ремеслом порівнюється праця письменника?

 • Чи згодні ви з цією думкою?

 • Як ви розумієте вислів “блискавка душі”? Який це художній засіб.

 • Яка ідея даної поезії?

 • Чи актуальна вона сьогодні?

Висновок: у філософській поезії Леоніда Первомайського визначається життєве кредо автора, його творчі принципи, погляди на життя, тобто його система цінностей.

IV Підсумки.  1. Напишіть повідомлення на тему “Чи розділяю я філософію Первомайського?”


Заняття № 10
Тема: Яловий Михайло Омелянович. Життя і творчість митця. Роль у

створенні Вільної Академії Пролетарської Літератури -

ВАПЛІТЕ. Особливості світобачення у збірці поезій « Верхи».

Мета: ознайомити учнів із життям і творчістю Михайла Ялового, розкрити творчу індивідуальність письменника, проблематику його творів, особливості світобачення; розвивати інтерес до літератури і культури рідного краю; удосконалювати навички роботи з текстом художнього твору, уміння висловлювати власні думки, розкривати основні проблеми, порушені у збірці « Верхи»; збагачувати досвід школярів.
Міжпредметні зв’язки: українська література.

Обладнання: портрет письменника, твори.

Зміст і структура заняття
І. Актуалізація опорних знань

Тести за творчістю Леоніда Первомайського

1.Визначте серед поданих справжнє прізвище Леоніда Первомайського:

А) Панас Якович Рудченко;

Б) Юліан Шпол;

В) Ілля Шльомович Гуревич.

2. До якої з поданих літературних організацій входив Леонід Первомайський:

А) « Гарт»;

Б) « Молодняк»;

В) « Плуг».

3. Виберіть першу книгу віршів Леоніда Первомайського:

А) « З фронту»;

Б) « Древо пізнання»;

В) « Терпкі яблука».

4. Ким працював Леонід Первомайський у період Великої Вітчизняної війни:

А) редактором газети» Правда»;

Б) кореспондентом газети « Правда»;

В) коректором газети « Правда».

5.Який серед даних творів належить перу Леоніда Первомайського:

А) « Дикий мед»;

Б) « Рубін на Солом’янці»;

В) « Дуже добре».

6. Вилучіть зайве з логічного ряду:

Леонід Первомайський був

А)поетом і перекладачем;

Б) критиком;

В) драматургом.
ІІ. Повідомлення теми, мети. Мотивація навчальної діяльності

ІІІ. Вивчення нового матеріалу

1. Лекція учителя

Орієнтовний план:

1.Роки навчання.

2. Революційна діяльність.

3. Михайло Яловий - перший президент ВАПЛІТЕ.

4. Творчість письменника - земляка.

5. Романтизм у малій прозі.

6. Особливості світобачення у збірці « Верхи».

( матеріали додаються )ІУ Підсумки

Міні - дискусія на тему « Михайло Яловий – письменник чи громадський діяч»У. Домашнє завдання Підготувати повідомлення за біографіями Будяка Ю. Я та Бібіка А. М.

Заняття № 11

Тема: Огляд творчості Бібіка ( Бобенка ) Андрія Михайловича та Юрія Яковича Будяка.

Дитяча тематика у поезіях Бібіка А. « Було» та Будяка Ю. « Сорочечка»Мета: дати уявлення школярам про життєвий та творчий шлях письменників-земляків, ознайомити з їхньою творчою спадщиною; розвивати вміння з’ясовувати проблеми, висвітлені у поезіях, давати власну оцінку творчості, визначати художні засоби; виховувати самостійність, відповідальність.
Міжпредметні зв’язки: українська вишивка , УНТ.

Обладнання: портрети письменників, твори.
Зміст і структура заняття
І. Повідомлення теми, мети. Мотивація навчальної діяльності школярів

1. Вступне слово учителя.

На нашому сьогоднішньому занятті ми продовжимо знайомство з письменниками-земляками. Ми дізнаємося про цікаві факти із життя Бібіка Андрія Михайловича та Будяка Юрія Яковича, познайомимося з їхньою творчістю, розглянемо твори, присвячені дітям.
ІІ Вивчення нового матеріалу

1..Учнівські повідомлення на теми:

а) « Життєвий та творчий шлях Бібіка Андрія Михайловича»

б) « Огляд життя та творчості Юрія Яковича Будяка»

( Матеріали додаються )
2.. Засідання науково-дослідницької лабораторії

Учитель пропонує учням завдання для груп: здійснити аналіз поезій Бобенка А. М. «Було» та поезії Будяка Ю.Я. «Сорочечка».Результати роботи оголосити у формі презентації, яка включає в себе наступні етапи: 1. виразне читання поезії;

 2. аналіз змісту та художніх особливостей тексту;

 3. проблеми, порушені у поезії, їх актуальність:

 4. особисте сприйняття поезії.

3.. Виступи груп.


ІІІ. Підсумки уроку

Колективне складання кросворда за вивченою темою.Заняття №12
Тема: Огляд творчості письменника.

Щеголєв Василь Матвійович -

драматург і артист, роль кольорової

гами у п’єсі «Осінні квіти».


Мета: поглибити знання учнів про особистість поета-

земляка; допомогти зрозуміти роль кольорової

гами у п’єсі, особливості її читання, осмислювати

авторський задум; удосконалювати вміння

висловлювати свої думки, аргументувати їх;

виховувати інтерес до літератури рідного краю,

природи.
Між предметні зв’язки: образотворче мистецтво

Обладнання: портрет письменника, п’єса «Осінні квіти».

Хід і структура заняття
І. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬУЧНІВ


 • Учні повинні пригадати творчість відомих поетів-сучасників.


ІІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАННЯ ШКОЛЯРІВ
Оголошення теми, мети заняття.
ІІІ. СПРИЙНЯТТЯ Й ЗАСВОЄННЯ УЧНЯМИ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

1. Вступне слово вчителя.

Народився Василь Щеголєв 18 травня 1904 року у Костянтиногрі. В 17 років почав працювати в Красноградському народному театрі.

Потім — в театрі ім. Заньковецької та у Дніпропетровському театрі

імені Шевченка.

Після війни закінчив Київський інститут театрального мистецтва

ім. Карпенка-Карого (театральний факультет).

Учасник Великої Вітчизняної війни.

Друкуватись почав у 1928 році.

П'єси Щеголєва видавалися в збірках, виходили окремими збірниками: "Берізка", "Осінні квіти", За брамою" та інші.

Його п'єси користуються великою популярністю не тільки в нашій країні, але й далеко за її межами. В музеї є фото — в Нью-Йорку грають п'єсу Щеголєва "Єдиний чин".
2.Виразне (коментоване) читання п’єси в ролях.
3. Словникова робота

Які слова й вирази у п’єсі «Осінні квіти» вам не зовсім зрозумілі?
4. Бесіда з учнями.


 • Яке враження справила на вас п’єса Василя Щеголєва?

 • Чому драматург використовує порівняння?
  Які слова й вирази оживляють природу?

 • Як автор використовує кольорову гаму ?

 • З якою метою?

 • Яка основна думка п’єси?


ІV. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ
Учні інсценують уривок із п’єси ( за власним вибором).

Заняття № 13 - 14
Тема: Красюк Володимир Іванович. Життєва доля письменника.

Гумор і сатира як поштовх до роздумів над життям у

байках «Від автора», «Байка», «Куди їдемо?».

Дотепні сатиричні скоромовки та гуморески..


Мета: ознайомити школярів з життєвим та творчим шляхом

В.І.Красюка; розвивати навички виразного читання байок

та сатиричних творів, вміння вільно висловлювати свої

думки, сприймати сатиричні твори; виховувати любов і

повагу до близьких людей, до рідної землі, до слова.
Міжпредметні зв’язки: образотворче мистецтво, гумор і сатира в

житті інших народівОбладнання: портрет В.І.Красюка, книжки автора,

фотографій його картин
Зміст і структура заняття

І. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ


1. Відомості про сатиричні твори інших народів

2. Мета сатиричних сюжетів.


ІІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАННЯ ШКОЛЯРІВ

Оголошення теми, мети, завдань заняття.ІІІ.СПРИЙНЯТТЯ Й ЗАСВОЄННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ
Якщо не зможу словом і пером

Відкрити в поезії її таємні шлюзи,

Висіть не стану кінським хомутом

На шиї ніжної і сонячної музи.
1).Проект « юні пошуковці»
Людина має завжди пам’ятати, звідки вона родом, де її коріння, глибоко знати історію свого народу, його мову.

Народився 1936 року. Вищу освіту здобув у Полтавському сільськогосподарському інституті. Вся його трудова діяльність пройшла в сільськогосподарських підприємствах і на партійній роботі.

Незважаючи на зайнятість основною роботою, він протягом всього життя знаходив час, щоб помалювати або написати вірша. З мольбертом проводив відпустки, інколи відпочивав у вихідний день.

Працюючи секретарем Красноградського райкому партії, багато надавав уваги молодим художникам, створенню картинної галереї, яка є художнім відділом Красноградського краєзнавчого музею.

Художні твори В. І. Красюка виставляються в Харківському художньому музеї, є в постійній експозиції Красноградського.

Володимир Іванович — член Спілки Художників України. Остання його робота — на посаді директора Красноградського лісгоспзагу не пов'язана з мистецтвом або літературою. Але він продовжує творчий пошук. Вийшли друком дві збірки його віршів.


2) Юні фольклористи

Попрацюємо над тлумаченням визначення байки

Байка — це гумористичний чи сатиричний твір з алегоричним змістом. З'ясуємо, що таке гумор, camupa, алегорія"}

Гумор (від англ. humanus — настрій, схильність) — м'яка форма комічного; сміх, який не ставить за мету викриття явищ; добродушне осміювання.

Сатира (від лат. suture суміш) — вид комічного, який найбільш нещадно висміює людську недосконалість. Сатира виражає різко негативне відношення автора до зображуваного, має умовою висміювання виведеного характеру або явища.

Алегорія (від. гр. allegoria інакомовлення) — інакомовне відображення абстрактного поняття, передане за допомогою конкретного образу.

Байка має мораль — повчальний висновок, яким вона або розпочинається, або закінчується.


ІІІ. Виразне читання творів: байка «Від автора», «Байка», «Куди їдемо?», скоромовки та гуморески
ІІІ Робота в групах
1 група працює над сюжетом гуморески, байки. З’ясовує теоретичні питання

( Сюжет – це завершена подія, що має свою експозицію (початок), зав’язку, розвиток дії, кульмінацію, розв’язку (кінець). Учні вказують на сюжетні елементи2група відшукує художні засоби, які зустрічаються в гуморесці.

3група — гумор та сатира у творі.

Пригадуєте, що таке сатира?Сатира — це різке, глузливе висміювання вад характеру персонажа, в подіях та явищах громадського чи побутового життя з метою їх викриття і заперечення.

Сатира є основою гуморески «Куди їдемо?» та байки «Байка».Бесіда

• Сформулюйте ідею гуморески.

Ідея — узагальнена думка, що лежить в основі художнього твору і виражена в образній формі, авторське ставлення до зображуваного, сутність ставлення письменника до життя.


 • Розкажіть, якими постають перед вами головні герої — відвідувачі ринка? («Куди їдемо?»

 • Що пробував зробити син з наказу батька? ( байка «Байка»)

 • Від чого застерігає нас письменник-гуморист?

V. Підсумок уроку

А зараз пограємо у гру «Мікрофон». (Учні передають один одному мікрофон, відповідають на запитання вчителя.) • Що нового ти дізнався на уроці?

 • Що тебе зацікавило?

 • Що здивувало тебе? і

 • Що схвилювало?

 • Що змусило задуматись?

 • Що найбільше тобі запам'яталось?

 1. Домашнє завдання

Підготувати доповіді до уроку-конференції на тему «Огляд творчості сучасних письменників Красноградщини»


Заняття № 15

Тема: Огляд творчості сучасних письменників Красноградщини.

Тематика віршів Касілова Юрія Івановича, Муца Віктора

Михайловича.

Мета: продовжувати знайомити школярів із письменниками Красноград-

щини, розкрити особливості їхньої творчості, тематику творів; роз

вивати навички підготовлених та непідготовлених виступів на пев-

ну тематику, ораторське мистецтво, творчі здібності; виховувати

повагу до малої батьківщини.
Міжпредметні зв’язки: образотворче мистецтво
Обладнання: портрети письменників, виставка творів.


Зміст і структура заняття

І. Повідомлення теми, мети. Мотивація навчальної діяльності
ІІ. Актуалізація опорних знань 1. Вступне слово вчителя на початку конференції.

З попередніх факультативних занять ви вже, мабуть, зрозуміли, що наш край багатий на таланти. І сьогодні у нас є змога в черговий раз у цьому пересвідчитися. Мета нашої конференції - глибше зрозуміти внутрішній світ

поетів рідного краю, підсумувати їхні творчі пошуки і здобутки.

 1. Інструктаж учителя щодо виступів з доповідями.


ІІІ. Вивчення нового матеріалу

І. Виступи учнів за програмою конференції.

Програма конференції « Огляд творчості сучасних письменників Красноградщини»

1. Шлях Юрія Івановича Касілова в поезію.

2.Краса рідного краю, заклик творити добро у віршах Юрія Івановича Касілова.


 1. Мелодія кохання, любов до рідного краю - провідні мотиви творчості Віктора Миколайовича Муца.

 2. Багатство і образність тропів у поезії Касілова Ю. І. та Муца В. М.
 1. Роль письменників-земляків у розвитку культури рідного краю.

ІІ. Виразне читання поезій Касілова Ю.І. та Муца В. М.

ІІІ. Заключне слово вчителя.
ІV. Підсумки

Заняття №16
Тема: Огляд творчості сучасних письменників

Красноградщини. Анголенко В’ячеслав

Володимирович, Коваленко Неля Сергіївна
Мета: знайомство дітей з літературною спадщиною, в якій

оспівано героїзм воїнів-визволителів, болісні

переживання і роздуми людини; життєвий і творчий

шлях Анголенка В.В., Коваленко Н.С.; формувати

життєстверджувальні, оптимістичні настрої, уміння

тактовно реагувати на іронію; виховувати гордість за

свій край, народ; розвивати інтерес до духовної

спадщини народу.


Обладнання: портрети письменників, тексти віршів.


Хід і структура заняття
І МОТИВАЦІЯ НАВЧАННЯ ШКОЛЯРІВ

Оголошення теми і мети уроку.


ІІ. ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ЗАНЯТТЯ

 1. Вступне слово вчителя

Людина має завжди пам’ятати , звідки вона родом, де її коріння, глибоко знати історію свого народу, його мову, культуру, видатних людей.


 1. Учнівське повідомлення про поетесуКОВАЛЕНКО Неля Сергіївна народилася 1935 року в сім'ї красноградських вчителів. Після закінчення Красноградської СШ № 30 (тепер це СШ № 3) працювала піонервожатою Хрестщенської школи. В 1954 році вступила до Харківського педінституту на філологічний факультет.

Після закінчення педінституту все життя працює в Тишенківській школі вчителькою української мови та літератури. Любов до рідно слова, поезії успадкувала від матері, а в шкільні роки мала добрих наставників — Лідію Антонівну Кучеренко та Анастасію Силівну Ярмульську.

Писати вірші стала, вже працюючи вчителькою. Багато її поезій присвячено людям праці села Тишенківки. Частина з віршів стала піснями, які охоче співали діти й дорослі, сільський ансамбль "Червона калина".

В доробку поетеси Нелі Сергіївні десятки віршів та пісень. Вона проводить велику громадсько-корисну роботу в школі, в селі і районі.
 1. Коментоване читання віршів та гуморесок Н.С.Коваленко 1. Бесіда з учнями
 • Яка головна тема вірша? ( ВВв)

 • До кого звертається авторка?

 • Які художні деталі використовує у вірші?

 • Основна тематика гуморесок Н.Коваленко.

 • Що є основним засобом комічного в гуморесці?

 • Як авторка ставиться до своїх земляків?

 • Чому?
 1. Учнівське повідомлення про Анголенка В’ячеслава Володимировича

Від шкільної парти В'ячеслав закоханий в українську поезію, а потім і сам став писати.

"Його вірші не писалися для демонстрації свого вміння або з метою вразити когось. Їх диктувала одна тільки глибока душевна потреба... Від перших рядків вони приваблюють пружним ритмом, добірною мовою, глибиною настрою...

Ваговитість і неминучість віршованих рядків випливали з напружених, часом болісних переживань і роздумів людини, надзвичайно чутливої до краси й до несправедливості, до гармонійного світу природи й до дисгармонії сліпої жорстокої поведінки людей. Художність натури молодого автора сумніву не викликає...", — так написав про молодого красноградського поета у літературному журналі "Березіль" літературний критик Спілки письменників України Володимир Брюгген. Високу оцінку збірці віршів Анголенка дав український поет Іван Драч.
 1. Виразне читання вірша «Молитва»
 1. Бесіда з учнями
  • Чим цей вірш нагадує молитву?

  • До кого звертається автор?

  • У чому, на вашу думку, виявляється майстерність поета в зображенні рідної природи?

  • Для чого автор використовує повторення?


ІІІ. ПІДСУМОК УРОКУ
А зараз пограємо у гру «Мікрофон». (Учні передають один одному мікрофон, відповідають на запитання вчителя.)


 • Що нового ти дізнався на уроці?

 • Що тебе зацікавило?

 • Що здивувало?

 • Що схвилювало?

 • Що змусило задуматись?

 • Що найбільше тобі запам’яталось?

Заняття № 17Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5

Схожі:

Програма факультативного курсу «письменники красноградщини» iconПрограма факультативного курсу «Літературна мозаїка»
Програма факультативного курсу «Світова дитяча література» базується на результатах сучасних психолого-педагогічних та методичних...
Програма факультативного курсу «письменники красноградщини» iconПрограма факультативного курсу Літературне краєзнавство (Зарубіжні письменники І Україна) Пояснювальна записка
Заняття допоможуть глибше простежити взаємозв’язки та взаємовпливи, зробити зрозумілішими витоки запозичень у різних національних...
Програма факультативного курсу «письменники красноградщини» iconПрограма факультативного курсу
«Феномен Тараса Шевченка у культ урному і гуманітарному просторі України і світу»
Програма факультативного курсу «письменники красноградщини» iconПрограма факультативного курсу «Сучасне франкознавство»
Франкознавство – самостійна дисципліна гуманітарної науки, галузь українського літературознавства
Програма факультативного курсу «письменники красноградщини» iconПрограма факультативного курсу для 10-11 класів філологічного, суспільно-гуманітарного та художньо-естетичного профілів
Укладач: Володимир Терехов, заступник директора з навчально-виховної роботи Державного ліцею м. Білої Церкви, учитель-методист
Програма факультативного курсу «письменники красноградщини» iconПрограма факультативного курсу «Пізнаємо Україну»
Зростаючі потреби у спілкуванні та співпраці між країнами І людьми з різними мовами та культурними традиціями, процес оновлення освітньої...
Програма факультативного курсу «письменники красноградщини» iconПрограма факультативного курсу для учнів 9 класу
Дев’ятикласники зараз знаходяться перед вибором майбутньої професії, саме тепер їм стануть у пригоді позитивні приклади життя І наукової...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка