Програма факультативного курсу «Сучасне франкознавство»Скачати 190,22 Kb.
Дата конвертації08.04.2017
Розмір190,22 Kb.
ТипПрограма

Бондаренко Н.Л.

Програма факультативного курсу

«Сучасне франкознавство»

(10-11 кл.)

(Лист ІІТЗО від 18.03.2015 № 14.1/12-Г-101)


Зміст

Год.

Державні вимоги до рівня навчальних досягнень учнів

Додатки: мистецький

контекст. Міжпредметні зв’язки


Іван Франко – «універсальний геній», «невичерпний атом».

Перше звучання слова «франкознавство» (М.Возняк, газета «Діло», 1924 рік)


Франкознавство – самостійна дисципліна гуманітарної науки, галузь українського літературознавства.
Завдання франкознавства: заповнювати вже в незалежній Україні «білі плями» Франкового життя, висвітлювати не сфальшовану різними ідеологічними догмами постать митця, показати справжнє його обличчя і внесок у скарбницю духовних надбань людства.
Завдання факультативу: розкрити постать Івана Франка в триєдиному вимірі: людина, митець, громадянин; представити Івана Франка як репрезентанта рівня нашої цивілізації й сили нашого національного почуття – національної самосвідомості українців; пізнавати геніальні уроки «українського Мойсея», а значить, пізнавати себе, своє минуле і майбутнє.
М.Возняк – фундатор українського франкознавства. Інші видатні франкознавці. Література з франкознавства. «Словник франкознавства» І.Білинкевича.

Мемуарна франкіана. Спогади С.Єфремова, Б.Лепкого та К.Студинського, О.Барвінського, К.Гриневич, Г.Хоткевича.
Завдання створення франкіани школи

Зустріч з франкознавцями.2

Ознайомити учнів з особливостями структури «Словника франкознавства» І.Білинкевича; пояснити значення мемуарної франкіани; розглянути наукову методологію одного з найбільших істориків української літератури, генератора наукових ідей, вихователя франкознавчих кадрів, академіка Михайла Возняка; звернути увагу учнів на основну вимогу розуміння літературного процесу в рамках цілісного уявлення про творчу спадщину письменника (за М.Возняком).
Науково-практична конференція «Багатогранність постаті Івана Франка»

2

Розкрити постать Івана Франка як багатогранну, цілеспрямовану, творчу натуру, людину широкого державницького мислення, духовного та інтелектуального Провідника Нації.

Йосип Бродський. Життя і творчість.РОЗДІЛ 1
«Я єсть пролог, не епілог»

(Життєвий шлях Івана Франка)

21 год.


Необхідність створення наукової біографії письменника.

Автобіографія 1890 рік1


Учень: знає про життя І.Я.Франка, основні віхи життєвого і творчого шляху письменника; розуміє причини просвітницьких ідейних пріоритетів світогляду письменника.

Альберт Камю, Габрієль Гарсія Маркес «Сто років самотності»

Нагуєвичі – колиска Франкового генія.

«Свята святих землі моєї». Поезія «Рідне слово»

1

Учень: знає про історію походження села Нагуєвичі – колиски великого І.Франка.

Картини Л.Микитича «Церква святого о.Миколая», І.Савіна «На етапі»,

І.Венгриновича

«У кузні», А.Монастирського «Підгірське село»


Рід Франків у Нагуєвичах. Життєва позиція батька: «рятувати людей в лихій годині». З вогнем батьківської духовності. Знатне походження Марії Кульчицької, замилування піснею. Глибока любов Івана Франка до батьків («Великдень 1871р.», «На могилі вітця», «У долині село лежить…», оповідання «Злісний Сидір», поеми: «Панські жарти», «Святий Валентій», «Історія товпки солі», повісті: «Великий шум», «Гутак»

2

Учень: уміє розповісти про рід письменника та вплив на формування його світогляду батьків, аналізує поезії, визначає літературні та фольклорні начала поезій.

На прикладі життєдіяльності І.Франка формування ціннісного переконання: можливість силою високого духа сягнути від селянської хати до світових вершин інтелекту.Франц Кафка «Перевтілення»

Дитинство. Ранні роки письменника в його автобіографічних творах. («Малий Мирон», «Олівець», «Мій злочин», «Отець гуморист», «Schonschreiben»

2

Знати про особливості дитячих років І.Франка, його захоплення і вдачу; висловлювати власні судження щодо прочитаних автобіографічних творів; аргументувати їх прикладами з тексту.

Картини Огюста Ренуара, Клода Моне

«До науки». Початкова освіта Івана Франка в с. Ясениця-Сільна. Навчання в Дрогобицькій нормальній школі


1

Учень: уміє об’єктивно поцінувати ту школу, яка заклала підмурівок енциклопедичних знань нашого мислителя та вченого; підкреслити роль Дрогобицької школи як солідної малої академії; що забезпечила високий інтелектуальний старт І.Франкові, давши йому ґрунтовну освіту.

Лев Толстой «Детство. Отрочество. Юность.»

«Франко-гімназист». Навчання в Дрогобицькій гімназії

1

Познайомити учнів з умовами навчання у тодішній Дрогобицькій гімназії, її викладацьким колективом; представити особистість І.Франка як гімназиста, його перші літературі проби.
Львівський університет – найболючіша і найтрагічніша сторінка в біографії Івана Франка


1

Учень: уміє охарактеризувати період навчання Івана Франка у Львівському університеті; участь його в літературних журналах та угрупованнях.
Тернисті шляхи Франкового життя. Перед судом неправих. Арешти 1878, 1880, 1889, 1892


1

Учень: знає життєву біографію Івана Франка, його політичні уподобання, трагічні наслідки арештів та усвідомлення сили Франкового духу, незламності й нового поступу в боротьбі за краще майбутнє української нації.

Поезія «срібного віку» (Б,Пастернак, М.Цвєтаєва, О.Солженіцин)

Відзначення 25-річного ювілею літературної діяльності Івана Франка (1898 рік). Вплив святкування на витіснення терміну «русин» назвою «українець».

40-річчя творчої діяльності Каменяра (1913рік).

Вихід ювілейного збірника «Привіт Іванові Франкові»


2

Учень усвідомлює всеукраїнське визнання величі Франкового таланту; всенародне пошанування творчості Великого Каменяра.

Виховання почуття гордості за українську інтелігенцію, розвиток патріотизму, власної відповідальності за долю Батьківщини, ознайомлення із змістом ювілейного збірника «Привіт Іванові Франкові», його ідейно-художньою особливістю.Б.Пастернак Життя і творчість

У притулку УСС. Смерть поета. Похоронний хід


1

Ознайомлення з останніми роками життя письменника, його самотністю на порозі смерті; усвідомлення трагізму втрати титана думки, праці, сили, волі – Івана Франка; загальнонародне пошанування величі Івана Франка як інтелектуала нації.
Іван Франко – світлий титан нації, гігант людської думки, уособлення цілої епохи, української культури. Іван Франко – видатний поет, прозаїк, драматург, критик, дослідник літератури, історик, філософ, фольклорист, етнограф, мовознавець, економіст, мистецтвознавець, публіцист, журналіст і політичний діяч

4

Учень: уміє окреслити основні сфери його багатогранної діяльності; називає основні книжки і праці; формує власне ставлення до таких особистостей, як І.Франко.


Альберт Камю – представник екзистенціалізму. Філософ, театральний діяч, письменник


«Академія в одній особі». Англомовні та німецькомовні переклади творів І.Я.Франка

1

Представити Івана Франка як репрезентанта української нації, як «універсального генія» і будівничого концепції побудови української незалежної держави; усвідомити світове значення творчості І.Франка; ознайомити з

англомовними та німецькомовними перекладачами творчої спадщини письменника.


Життєвий шлях Йосипа БродськогоІван Франко в сузір’ї соратниць – поетес Галичини

1

Розкрити значення поетичної творчості Івана Франка на підростаюче покоління; ознайомити із шанувальниками Франкового таланту (У.Кравченко, К.Попович, Є.Бохенською, Н.Кобринською та ін.).

Анна Ахматова. Життя і творчість

Велика Франкова родина

1

Учень: має загальне уявлення про родину Івана Франка, подальшу долю дітей- «франчат», їх світ уподобань та захоплень.
Постановка п’єси «Ода жінці, яка була поруч…»


1

Підкреслити цінність сім’ї, роль жінки як берегині сімейного вогнища, розкрити велич і трагізм образу Ольги Хоружинської-Франко.

Джованні Боккачо «Філострато», «Тезеїда»

РОЗДІЛ 2
Іван Франко – майстер слова

«Огонь в одежі слова»

( Літературна творчість письменника)

22 год.


Іван Франко про концепцію національної літератури, про співвідношення соціального і психологічного елементів у літературах минулих і сучасної епохи. Франкова поезія – друге найвидатніше явище після Шевченкового «Кобзаря». Трактат І.Я.Франка «Із секретів поетичної творчості


1

З’ясувати розуміння Франком сутності національної літератури. Показати, що в основі Франкової концепції і національної літератури – гасло Є.Маланюка – національного генія треба оцінювати з національних позицій; розкрити оригінальність та дискусійність франківського тлумачення поняття «національний письменник»; підкреслити винятково важливу роль кобзарства та лірництва в становленні національної літератури, культури та духовності.

Світоглядна позиція Габрієля Гарсія Маркеса

Естетична еволюція Івана Фіранка від революційного реалізму через натуралізм до модернізму (неоромантизму)

1

Учень уміє пояснити естетичну еволюцію І.Я.Франка та відображення його світоглядних позицій у творчій спадщині.

Естетична еволюція Михайла Булгакова

Християнська космогонічна проблематика в поетичній творчості Івана Франка.

«Поема про створення світу», «На пастівнику», «Бувають хвилі – серце мліє…», «Ботокуди»


2

Розтлумачити значення поняття «космогонія», «космологія», а також розкрити неоднозначний підхід Франка до «космології»; розкрити особливість зіткнення Франка-фольклориста і Франка-науковця; з’ясувати поняття бібліокритицизму та антиклерикалізму І.Франка за твором «Сотворення світу»; аналізувати вищезазначені твори.

Літературна творчість Райнер Марія Рільке

Національне пробудження українського народу, підготовка його до майбутнього

державного життя. Маловідома збірка І.Франка «Вірші на громадські теми»
1

Познайомити із структурою маловідомої збірки І.Франка «Вірші на громадські теми», підкреслити важливу роль збірки у справі національного пробудження українського народу; аналізувати поезії, які не ввійшли до 50-томника та висловлювати власну думку про роль національно-свідомої української молоді для майбутнього держави.

Творчість російських письменників М.Некрасова та

Творча спадщина М. Салтикова - ЩедрінаГеографічна франкіана поеми «Мойсей»3

Розкрити генезис задуму написання І.Франком поеми «Мойсей»; скласти картосхему міст (11), де читав І.Франко поему «Мойсей» та її животворящий вплив на слухачів.

Й.-В.Гете «Бог і Баядера»Притчі у творах Івана Франка, що не ввійшли до збірок («Притча про сліпця і хромця», «Притча про двох рабів», «Притча про колесо»


2

Довести, що ствердженням християнської етики І.Франко починав свій творчий шлях. На основі глибокого аналізу притч підтвердити наявність у Франковій етиці християнської ідеї, ідеї Бога; підкреслити колосальний вклад І.Франка у дослідженнях та популяризацію давньої української літератури.

Лоренцо Валл «Про насолоду і про справжнє благо», «Про фальшивість дару Костянтина»

«Як я живу?» Проектний урок з української літератури за збіркою казок «Коли ще звірі говорили»


1

Формувати основні компетенції особистості учнів засобами мистецтва слова; розвивати психічні процеси та мовлення учнів; виховувати самостійність у пізнавальній діяльності; естетичні смаки та позитивні емоції, свідоме ставлення до життя.

Казки братів Грімм, О.Афанасьєв «Русские народные сказки»Способи оповіді в малій прозі Івана Франка («Вугляр», «Звичайний чоловік», «Муляр», «Слимак», «Панщизняний хліб», «Свинська конституція», «Чиста раса», «Батьківщина», «Сойчине крило», «Гуцульський король», «Рубач», «Як Юра Шикманюк брів Черемош», «Терен у нозі», «З Записок недужого»)


4

Учень: знає основні прозові твори митця; характеризує образи – персонажі, засоби їх зображення , уміє порівнювати образи дійових осіб, пояснювати авторську позицію; охарактеризувати їх тематику; розглянути й прокоментувати композицію і сюжет прозового твору; визначити основний морально-етичний пафос новел та висловити власну оцінку твору; має загальне уявлення про малу прозу І.Франка.

Переклади творів давньоруських поетів Джона Мільтона, Дж.Байрона, Й.А.Гете, Г.Гейне, В.Гюго, А.Міцкевича, О.Пушкіна. Музика М.Лисенка, С.Людкевича, Б.Лятошинського, А.Кос-Анатольського, та ін.

З життя інтелігенції (роман «Лель і Полель»,

повість «Для домашнього вогнища»


1

Довести, що І.Франко – творець нового типу роману в європейській класиці.

Учень: уміє виокремлювати художні засоби для розкриття сутності образу інтелігента; уміє висловлювати власну думку про українську ментальність, національний характер, народну мораль і етику.Творчість В.Гюго, Р.Бернса, Д.-Г.Байрона, Джойса, Кафки

Іван Франко у царстві книг


3

Розкрити особистість І.Франка як великого книголюба, розповісти про захоплення книгою з дитинства та літературну скарбницю, зібрану І.Франком протягом життя.

Історія життя М.Цвєтаєвої

Студії Івана Франка з проблем розвитку художнього слова різних країн Європи – від античних часів до початку XX століття («Гомерова Одісея», «Драматична дія Софокла», «Еміль Золя, його життя і писання»).

Багатогранна літературно-художня творчість І.Франка – окраса національної класики. Перекладацька діяльність.
2

Глибше зрозуміти особистість І.Я.Франка як активного учасника історичного процесу, прояву його культуротворчої діяльності; звернути увагу на значення перекладацької діяльності письменника як частини його громадсько-політичної діяльності.

Цикли лірики Овідія, Катулла, Данте, Ф.Петрарки, А.Міцкевича (світова література).

Літературно-музична композиція «Любов і ненависть в одному»


1

Усвідомлювати, що любов – найвеличніше з людських почуттів, яке необхідно берегти.

Живопис Едуарда Мане, Едгара Дега

РОЗДІЛ 3
«Нам пора для України жить!»

(Політичний портрет Івана Франка)

17 год.


Відома і невідома постать Івана Франка. Вплив творчості

Т. Шевченка на формування поглядів письменника. Пробна лекція Івана Франка «Наймичка» Тараса Шевченка». Тридцять розвідок І.Франка про Кобзаря
2

Представити І.Франка як універсального генія, який виховав українську націю, як світоча українського народу, як провидця його майбуття в суверенній державі; розкрити невідому постать Івана Франка, формування його світоглядної позиції; проаналізувати погляди Великого Каменяра на творчість Тараса Шевченка та його боротьбу за ідейну чистоту спадщини Кобзаря; розказати про приголомшливий успіх від пробної лекції Франка перед студентами; виокремити основні твердження Франка про Шевченка; розкрити філософію творення народу (за Франком).

М.Цвєтаєва «Мой Пушкин», М.Булгаков про Достоєвського, Й.Бродський про М.Цвєтаєву
Літературно-світоглядна позиція Й.Манндельштама

Вклад Івана Франка у розвиток політичної концепції. Поема «Великі роковини».

Невіддільність Каменяра від долі України. Іван Франко – український патріот. («Святовечірня казка»). Жертовна любов до України. Цикл поезій. Україна в збірці «З вершин і низин». Кредо життя поета: «Нехай пропаде його ім’я, але нехай росте і розвивається український народ»
2

Дати чітку характеристику поемам «Великі роковини» і «Святовечірня казка»;

пояснити історію їх створення, композицію, систему образів творів; під крес лити актуальність поем через ствердження історичного оптимізму в бутті Нації.

Учень: уміє пояснити багатозначність понять «вершини» і «низини» у назві збірки

«З вершин і низин»; називає твори (цикли) з неї, ідеї яких видаються актуальними сьогодні; аналізує поезії.

Усвідомлення облагороджуючого впливу мистецтва на людину. Формування віри в людство.

Утвердження думки про важливість духовного розвитку людини.Творчість

Й.- В.Гете, Ф.Шиллера, Г.ГейнеВплив М.Драгоманова на формування суспільно-політичних поглядів І.Франка.

Захоплення ним соціалістичними ідеями в молодому віці. Еволюція світогляду письменника. Іван Франко – суворий і пророчий критик марксизму. Стаття «Що таке поступ?»,

1903 рік. Його погляд на комуністичну державу як величезну народну тюрму


2

Розкрити заслуги Драгоманова перед українством та у формуванні світогляду І.Франка, пояснити ставлення І.Франка до соціалізму; дати уявлення про незалежний світогляд письменника як оригінальну філософську систему; проаналізувати літературно-критичну статтю І.Франка «Що таке поступ?», виокремивши основні постулати.

Світоглядна позиція Альберта Камю

Іван Франко – автор першої концепції самостійної України («Поневолена Україна»)


1

Познайомити із розумінням національної літератури Іваном Франком , про різні цивілізаційні типи, які лежать в основі Франкового вчення; розглянути два аспекти Франкової концепції національної

літератури ; довести актуальність франківської методології пізнання рідної літератури як самобутньої та її зв'язок із світовими цивілізаційними течіями.Франческо Петрарка про національну мову

Поет – поборник єдності, соборності української нації («Святовечірня казка», «Розвивайся ти, високий дубе»)


2

Учень: аналізує події; розвиває навички визначення основних ознак індивідуального почерку, провідних мотивів і настроїв, уміє пояснити смислову й настроєву значущість деталі, образу; розкриває синтез національної та християнської ідеї у поемі-видінні «Світовечірня казка»; висловлює власні думки з приводу поетичної майстерності у розкритті проблематики творів.

Літературна творчість Е.Золя, Г.Гауптмана, В.Гюго, Г.Гайне,

Д. фон Лілієнкрона
Національний пророк Мойсей. Вивчення Франком майбутнього українського народу в поемі «Мойсей» - найвидатнішому витворі його поетичної творчості.

«Пролог» - заповіт Івана Франка українському народу

2

Уміє з'ясувати основну сюжетну лінію твору, визначити найнапруженіші фрагменти; пояснює біблійну основу сюжету, його актуальність для епохи національно-визвольних рухів; розкриває алегоричність образу Мойсея, передає зміст його сумнівів, роздумів; висловлює власні міркування про майбутнє свого народу.

Й.-В.Гете «Бог і Баядера»Вироблення поетом в останні роки життя чітких морально-політичних орієнтирів розвитку українського національного руху – політична самостійність, гасло «менше крові, більше поту» і вимога «систематичної праці на кожнім полі». Сформування Іваном Франком основного завдання українських політичних сил: «витворити з величезної етнічної маси українського народу українську націю»1

Утвердження думки І.Франка про політичну самостійність, її важливість для розвитку національної літератури; ствердження думки Франка, що всяка самостійність не там, де більше крику, а там, де більше самостійної праці».

Учень уміє: розкрити проблеми добродійного поступу України (за мотивами праць І.Франка); підкреслити стратегічне значення Франкових ідей про українознавство в умовах відродження української держави; довести актуальність ідеологічних та культурологічних засад творчості І.Франка, націософічність позицій Франка.Морально –політичні орієнтири Марини Цвєтаєвої

Політичний заповіт Каменяра сучасній українській молоді: «Все, що йде поза рами нації, - се фарисейство людей»


1

Учень уміє: виокремити ключові проблеми національного буття, окреслені І.Франком у своєму часі, і які залишаються невирішеними й зараз; розглянути поради Франка щодо розв’язання суспільно-політичних проблем.

Бальзак «Людська комедія», Золя «Ругон Маккарі»

І.Франко і релігія, синтез національної та християнської ідеї. Символ віри письменника – хрест. Спогади Б.Лепкого про унікальне знання Франком Біблії


2

Розкрити життєву позицію Івана Франка та його погляди на релігію та церкву; аналізуючи твори І.Франка, показати синтез національної і християнської ідеї; простежити складний шлях світоглядної еволюції письменника, роль

Франка у плані пізнання духовної самобутності українського народу.М. Булгаков «Майстер і Маргарита», літературна творчість

Р.М. Рільке , А.Ахматової, Л.ТолстогоСуспільний ідеал Івана Франка і сучасність. Справжнє уявлення про письменника як суспільного діяча і мислителя


1

Сформулювати образ суспільного ідеалу (за Іваном Франком) та образ справжнього письменника як суспільного діяча і мислителя.

Суспільний ідеал М.Некрасова, Л.Толстого

Диспут «Ким для нас є Іван Франко?»


1

Усвідомити істину: «Хочеш розуміти сучасне життя - читай Франка»; розкрити Франка як генія думки і мистецтва слова, як непохитного борця за істину в науці і за справедливість у суспільному, соціальному та національному житті.


Література
1. Франко І. Батьківщина - Київ, 1986, - Т.21. - 457с.

2. Франко І. Що таке поступ?// Зібр. творів: у 50-ти т. - К.,1986. -Т.45.- 511с.

3. Андрущенко В. П. Соціологія – Київ-Харків, 1998. – 620 с.

4. Берко П. Нова парадигма української філософії. - Дрогобич: "Коло", 2003.-315с.

5. Берко П., Небелюк М. Еволюція філософічно-політичних поглядів Івана Франка. - Борислав, 2001. - 387с.

6. Брагінець А. Філософські і суспільно-політичні погляди Івана Франка. - Львів: Книжково-журнальне видавництво, 1956. -410 с.

7. Горбач Н. До питання про філософські переконання Івана Франка// Іван Франко - письменник, мислитель, громадянин: Матеріали міжнародної наукової конференції – Львів: "Світ".- 1998, с. 148-150.

8. Здоровега В. Іван Франко і українська публіцистика // Збірник праць кафедри української преси і Дослідницького центру історії західноукраїнської преси. Вип. 7. - 2003р. - с.53-57.

9. Кашуба М. Ідея суспільного прогресу в працях Івана Франка// Іван Франко - письменник, мислитель, громадянин: 10. Матеріали міжнародної наукової конференції. – Львів: "Світ".- 1998,- с. 229-231.

11. Кононенко П. П. Українська література. Проблеми розвитку.- Київ, 1994.-315с.

12. Кропивницька Н. С. Ідеал як соціологічна проблема у творчості І.Франка // Вісник Львівського університету. Серія - Соціологічні науки. - 2000. - Вип.2. - С.55-62.

13. Лисенко О. Я. Соціологічні погляди І. Франка. — К., 1993. – C. 68-72.

14. Маланюк Є. Книга спостережень. — К., 1995. —367 с.

15. Мащенко С.Т. Основні проблеми в історії української соціолоії. - Чернігів, 2002.- 258с.

16. Різун В., Трачук Т. Нариси з історії та теорії українського літературознавства: Монографія. — К., 2005. - 251с.

17. Хамар У. В. Іван Франко про "національний ідеал" // Науковий вісник ВДУ. Журнал Волинського державного університету ім. Лесі Українки. Серія: Філософські науки. - 2000. - №8. – С.12-15.18. Хамар У. В. Іван Франко про здійснимість ідеалів // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Філософія. - 2001. - №6. - С.29-35.


Каталог: content -> Діяльність -> Навчальні%20програми
Навчальні%20програми -> Програма для загальноосвітніх навчальних закладів
Навчальні%20програми -> Програма для загальноосвітніх навчальних закладів
Навчальні%20програми -> Програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1-4 класи
Навчальні%20програми -> Пояснительная записка «Литературное чтение»
Навчальні%20програми -> 0 год. На тиждень – год. На текстуальне вивчення художніх творів – 54 год
Навчальні%20програми -> Літературне читання 1-4 класи загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою Пояснювальна записка
Навчальні%20програми -> Програма для загальноосвітніх навчальних закладів 5-9 класи Пояснювальна записка
Навчальні%20програми -> Програма «Болгарська мова та читання. 1-4 класи»
Навчальні%20програми -> Програма для загальноосвітніх навчальних закладів класи Літературне читання Пояснювальна записка


Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Програма факультативного курсу «Сучасне франкознавство» iconПрограма факультативного курсу «Літературна мозаїка»
Програма факультативного курсу «Світова дитяча література» базується на результатах сучасних психолого-педагогічних та методичних...
Програма факультативного курсу «Сучасне франкознавство» iconПрограма факультативного курсу
«Феномен Тараса Шевченка у культ урному і гуманітарному просторі України і світу»
Програма факультативного курсу «Сучасне франкознавство» iconПрограма факультативного курсу «письменники красноградщини»
За загальною редакцією А. Г. Мустафіної, директора Наталинського навчально-виховного комплексу
Програма факультативного курсу «Сучасне франкознавство» iconПрограма факультативного курсу для 10-11 класів філологічного, суспільно-гуманітарного та художньо-естетичного профілів
Укладач: Володимир Терехов, заступник директора з навчально-виховної роботи Державного ліцею м. Білої Церкви, учитель-методист
Програма факультативного курсу «Сучасне франкознавство» iconПрограма факультативного курсу Літературне краєзнавство (Зарубіжні письменники І Україна) Пояснювальна записка
Заняття допоможуть глибше простежити взаємозв’язки та взаємовпливи, зробити зрозумілішими витоки запозичень у різних національних...
Програма факультативного курсу «Сучасне франкознавство» iconПрограма факультативного курсу " українська лексикографія"
Незважаючи на стрімкий розвиток мережі Інтернет, життя І професійну діяльність сучасної людини неможливо уявити без використання...
Програма факультативного курсу «Сучасне франкознавство» iconПрограма факультативного курсу «Пізнаємо Україну»
Зростаючі потреби у спілкуванні та співпраці між країнами І людьми з різними мовами та культурними традиціями, процес оновлення освітньої...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка