Програма факультативу із зарубіжної літератури «зарубіжна література в комп’ютерному світі»Скачати 171,82 Kb.
Дата конвертації16.07.2017
Розмір171,82 Kb.
ТипПрограма

АВТОРСЬКА

ПРОГРАМА ФАКУЛЬТАТИВУ

ІЗ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


«ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА

В КОМПЮТЕРНОМУ

СВІТІ»

Укладач: Світлана Цибульська, вчитель вищої кваліфікаційної категорії зарубіжної літератури, «старший вчитель» Теребовлянської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів №3

2008


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Факультативний курс «Зарубіжна література в комп’ютерному світі» рекомендується вивчати у 7-11 класах та паралельно з основним курсом інформатики. Вивчення курсу сплановано на 35 годин (1 година на тиждень).

Опанування програмою факультативного курсу є не тільки засобом підготовки учнів до життя в інформаційному суспільстві та до майбутньої професійної діяльності, але і засобом практичного закріплення теоретичної підготовки, одержаної учнями на уроках зарубіжної літератури. Для цього учням необхідно навчитись працювати з комп’ютерними програмами. При цьому важливо, щоб вони набули навичок роботи з різними типами комп’ютерних програм. Власне комп’ютер є універсальним засобом, і ця його властивість краще засвоюється в процесі накопичення досвіду його різнобічного використання.

Програми, з якими працюють учні, окрім ознайомлення їх з різними галузями застосування комп’ютерів, сприятимуть досягненню трьох основних цілей:
 • надавати допомогу в навчанні, тобто сприяти учням у процесі набуття знань, умінь і навичок із зарубіжної літератури, що передбачені загальноосвітніми програмами;

 • виробляти в учнів потребу пошуку інформації, програм, що можуть бути використані при розв’язуванні поставлених перед ними завдань;

 • виховувати в учнів відповідальне та бережливе ставлення до обладнання, даних та програм, якими користується широке коло людей.

Досвід показує, що при паралельному вивченні зарубіжної літератури та освоєнні комп’ютерних програм в учнів спостерігається більш високий рівень мотивації навчання.

У процесі опанування програмою факультативного курсу «Зарубіжна література в комп’ютерному світі» учні набувають знань і умінь користування прикладними програмами із зарубіжної літератури, використовувати їх як допоміжний засіб при формуванні навичок, передбачених загальноосвітніми програмами із зарубіжної літератури; працювати з текстовим редактором для написання, перегляду, редагування творів, рефератів, статей тощо; працювати з графічним редактором для створення та редагування зображень до прочитаних творів; створювати та використовувати таблиці, схеми у вивченні програмового матеріалу; створювати найпростіші бази даних і здійснювати впорядкування, пошук і вибір необхідної інформації з бази даних для наступного використання в навчальній діяльності; користуватися інтерактивним інтерфейсом мультимедійних програм; користуватися комп’ютерними мережами різних рівнів, використовувати основні принципи технології пошуку інформації в Інтернеті; працювати з пристроями комп’ютера; виконувати правила експлуатації комп’ютерної техніки.

Особливістю даного факультативу є те, що весь теоретичний матеріал розглядається на уроках зарубіжної літератури. А паралельно на факультативних заняттях матеріал закріплюється практичними завданнями. Тому курс розрахований на роботу з обдарованими дітьми. Літературний матеріал для опрацювання можна змінювати відносно навчальної програми 7 – 11 класів.

Учні повинні знати:


 • головні етапи розвитку світової літератури;

 • найважливіші відомості про літературні епохи;

 • основні відомості з біографії видатних письменників;

 • місце і значення вивчених творів;

 • проблематику, систему образів, композицію вивчених творів;

Учні повинні вміти:

 • розглядати літературний процесу культурному контексті епохи;

 • розуміти специфіку літератури, що вивчається;

 • аналізувати художній твір;

 • обґрунтувати власну думку з приводу прочитаного;

 • виявити основні проблеми, порушені у творі;

 • розрізняти літературні жанри; літературні напрями;

 • писати твір;

 • готувати повідомлення (реферат) на філологічну тему;

 • складати твір-роздум щодо проблеми;

 • користуватися довідковою літературою;

 • креативно мислити.

Діяльність учителя на факультативних заняттях повинна будуватися на основі принципа творчої співпраці з учнями. Вчитель-філолог має чудово володіти навичками праці з комп’ютерними технологіями, мати власні доробки: проекти, публікації, презентації, наукові дослідження.

Завдання факультативу «Зарубіжна література в комп’ютерному світі»: • зацікавити учнів літературою як явищем мистецтва слова;

 • сприяти всебічному розвитку, духовному збагаченню, самореалізації особистості в сучасному світі;

 • підвищення освіченості учнів знаннями з історії літератури, критики літератури, розвитку світового літературного процесу;

 • допомога учням в осмисленні, поглибленні знань про особливості літературного твору, стилю письменника;

 • формувати уміння в окремому бачити ціле і аналізуючи загальне, робити конкретні висновки;

 • удосконалення навичок цілісного аналізу літературного твору;

 • розвиток естетичного смаку, творчого мислення, уяви про сприйняття та оцінку художнього твору;

 • розвиток творчих і комунікативних здібностей учнів;

 • допомога учням у самовизначенні як творчих особистостей;

 • формування гуманістичного світогляду, людини, здатної до саморозвитку, самовираження і самоутвердження.

Відобразити набуті знання і навики учні зможуть у творчих доробках у різних напрямках у формі виставок, фестивалів, конкурсних робіт, навчально-дослідницької конференції.

ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

7-11 класи

35 годин
К – сть

годин

Тема і зміст занять

Вимоги до учнів

1.

2.


3.
4.

5.
6.


7.

8.

9.10.
11.

12.
13.

14.

15.


1

1


2
2

4
3
5

1

4

1


4

1
4


1

1


Вступ. Мета та завдання факультативного курсу «Зарубіжна література в комп’ютерному світі».

Правила техніки безпеки в комп’ютерному класі.


Прикладне забезпечення

Прикладні програми навчального значення із зарубіжної літератури. Запуск на виконання та використання прикладної програми.


Пошукові системи

Комп’ютерні енциклопедії, довідники. Інформаційно-пошукова система (Google, Яндекс, Апорт, Вікіпедія). Довідкові Інтернет-служби. Літературні сайти.


Робота в програмі Microsoft Office

Початкові навики роботи в комп’ютерному класі: використання клавіатури; створення папки, робота з файлами; операції над файлами та папками.


Правила роботи з графічним редактором. Створення зображення в середовищі графічного редактора. Практика створення малюнків до прочитаних творів.
Правила роботи з текстовим редактором. Практика набору запитань до тексту прочитаного твору. Практика створення тексту з малюнком. Дизайн палітурки улюбленої книги. Створення текстового документу за прочитаним твором. (Гомер, Вергілій, Данте Аліг’єрі).

Підсумкова робота в Microsoft Office: дизайн палітурки улюбленої книги, вступної статті вдячного читача, повідомлення з використанням зображень. Конкурс творчих робіт.


Робота в програмі Power Point

Способи створення комп’ютерної презентації. Правила роботи з комп’юторними презентаціями за допомогою програми Power Point. Створення презентації творчості вивченого за програмою із зарубіжної літератури письменника (Сервантес, Шекспір, Петрарка).

Підсумкова робота в Microsoft Office Power Point: презентація книги, творчості письменника ( літературної епохи, жанру). Конкурс творчих робіт.
Робота в програмі Publisher

Створення літературної публікацій за допомогою програми Publisher. Основні навики роботи створення публікації. Створення публікації за творчістю вивченого за програмою із зарубіжної літератури письменника (Гете, Байрон, Гюго) .


Підсумкова робота в Microsoft Office Publisher. Конкурс творчих робіт.


Послуги мережі Internet.

Основні послуги глобальної мережі Internet. Пошукові системи Internet. Пошуки літературних джерел в Internet. Користування ресурсами Internet для створення публікацій, презентацій тощо.


Підсумкова робота. Представлення творчих робіт, створених за допомогою глобальної мережі Internet.
Підсумкове заняття.

Учень:

 • пояснює мету навчання на заняттях факультативу;

 • визначає завдання курсу.Учень:

 • засвоює правила техніки безпеки в роботі з комп’ютерною технікою.


Учень:

 • знайомиться з прикладними програмами із зарубіжної літератури;

 • використовує матеріал програм для засвоєння тем.


Учень:

 • користується довідниковою літературою на СD, DVD носіях ;

 • використовує інформаційно-пошукові системи.


Учень:

 • працює на клавіатурі;

 • створює файли, папки, заносить інформацію;

 • копіює реферати в файли з Інтернету.


Учень:

 • засвоює правила роботи з графічним редактором;

 • створює таблиці, схеми, малюнки до прочитаних творів.Учень:

 • засвоює правила роботи з текстовим редактором;

 • набирає текст;

 • створює текстовий документ з малюнком:

 • створює біографічну довідку Гомера (Данте, Вергілія) з використанням малюнків, портретів.


Учень:

 • захищає конкурсну роботу – палітурка улюбленої книги; повідомлення про життя і творчість улюбленого автора текст з малюнком).


Учень:

 • засвоює правила роботи в програмі Power Point;

 • створює слайди;

 • використовує текстовий документ з малюнкоми:

 • створює презентацію творчості письменника з використанням малюнків, портретів, текстових документів.


Учень:

 • захищає конкурсну роботу – презентацію книги, творчості одного з вивчених авторів на уроках зарубіжної літератури.Учень:

 • оволодіває навиками роботи з програмі Publisher;

 • створює публікацію за літературною тематикою.


Учень:

 • захищає конкурсну роботу – публікацію за творчістю одного з вивчених авторів на уроках зарубіжної літератури.Учень:

 • знайомиться з послугами Інтернету;

 • орієнтується в пошукових системах Інтернету;

 • знаходить потрібну інформацію і використовує її.


Учень:

 • захищає конкурсну роботу – публікацію, презентацію тощо за творчістю одного з вивчених авторів на уроках зарубіжної літератури з використанням інформації Інтернет.


Учень:

 • створює міні-проект «Що мені дали заняття факультативу «Зарубіжна література в комп’ютерному світі»?».

ОРІЄНТОВНЕ КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ ЗАНЯТЬ КУРСУ

Зміст програмового матеріалу


Кільк.

годин


Дата

1

23-4

5-6


7-10

11-13

14-18

19
20-23


24

25-28


29
30-33

34
35Вступ (1 год)

Мета та завдання факультативного курсу «Зарубіжна література в комп’ютерному світі».


Правила техніки безпеки в комп’ютерному класі.
Прикладнезабезпечення (2 год)

Прикладні програми навчального значення із зарубіжної літератури. Запуск на виконання та використання прикладної програми.


Пошукові системи (2 год)

Комп’ютерні енциклопедії, довідники. Інформаційно-пошукова система (Google, Яндекс, Апорт, Вікіпедія). Довідкові Інтернет-служби. Літературні сайти.


Робота в програмі Microsoft Office (13год)

Початкові навики роботи в комп’ютерному класі: використання клавіатури; створення папки, робота з файлами; операції над файлами та папками.


Правила роботи з графічним редактором. Створення зображення в середовищі графічного редактора. Практика створення малюнків до прочитаних творів.
Правила роботи з текстовим редактором. Практика набору запитань до тексту прочитаного твору. Практика створення тексту з малюнком. Дизайн палітурки улюбленої книги. Створення текстового документу за прочитаним твором. (Гомер, Вергілій, Данте Аліг’єрі).

Підсумкова робота в Microsoft Office: дизайн палітурки улюбленої книги, вступної статті вдячного читача, повідомлення з використанням зображень. Конкурс творчих робіт.


Робота в програмі Power Point (5 год)

Способи створення комп’ютерної презентації. Правила роботи з комп’юторними презентаціями за допомогою програми Power Point. Створення презентації творчості вивченого за програмою із зарубіжної літератури письменника (Сервантес, Шекспір, Петрарка).

Підсумкова робота в Microsoft Office Power Point: презентація книги, творчості письменника ( літературної епохи, жанру). Конкурс творчих робіт.
Робота в програмі Publisher (5 год)

Створення літературної публікацій за допомогою програми Publisher. Основні навики роботи створення публікації. Створення публікації за творчістю вивченого за програмою із зарубіжної літератури письменника (Гете, Байрон, Гюго) .


Підсумкова робота в Microsoft Office Publisher. Конкурс творчих робіт.


Послуги мережі Internet. (5 год)

Основні послуги глобальної мережі Internet. Пошукові системи Internet. Пошуки літературних джерел в Internet. Користування ресурсами Internet для створення публікацій, презентацій тощо.


Підсумкова робота. Представлення творчих робіт, створених за допомогою глобальної мережі Internet.
Підсумкове заняття.

1
1


2

2

4


3

5


1

4

14

1


4

1

1ДОДАТКИ 1. Прикладні програми навчального значення із зарубіжної літератури:
  • Античная міфологія – Master Soft, 2000

  • Большой словарь иностранных слов – ИДДК, Россия,2006

  • Іван Айвазовський. Галерея образотворчого мистецтва – М., 2003

  • Іван Шишкін. Галерея образотворчого мистецтва – М., 2003.

  • Іноземна література, 10 клас – ЗАТ «Мальва», 2006

  • Іноземна література, 11 клас – ЗАТ «Мальва», 2006

  • История человечества – Master Soft, 2000

  • Карл Брюллов. Галерея образотворчого мистецтва – М., 2003

  • Мистецтво. Велика дитяча електронна енциклопедія – Росія, 2003

  • Мифы и легенды народов мира – Россия, 2004

  • Міфи і герої. Загадки історії 2 ч. – Master Soft, 2006

  • Стародавня Греція. Дитяча колекція – Атлантик, Київ, 2006

  • Стародавній Схід -- Атлантик, Київ, 2006 1. Інтернет-адреси для вчителя зарубіжної літератури • http://www.peoples.ru/ -- Сайт: біографії, інтерв’ю, історії;

 • http://letter.com.ua/autor/index. – Біографії відомих людей;

 • http://madman.alfaspace.net/greece/-- Міфи Давньої Греції;

 • http://lib.ru/ -- Бібліотека Максима Мошкова;

 • http://bookz.ru/ -- Електронна література;

 • http://www.lib.aldebaran.ru/ -- Бібліотека Альдебаран;

 • http://www.wisdoms.ru/ -- Афоризми і висловлювання відомих людей;

 • http://chehov.niv.ru/ -- Сайт, присвячений творчості А.П.Чехова;

 • http://www.bulgakov.ru/ -- Булгаковська енциклопедія;

 • http://www.gogol.ru/ -- Сайт Миколи Гоголя;

 • http://www.world-art.ru/lyric/ -- Світове мистецтво. Література;

 • http://www.levtolstoy.org.ru/lib/ar/author/ -- Лев Толстой;

 • http://dobirman.ucoz.kz/ -- Персональний сайт. Історія і література;

 • http://slovo.ws/geroi/index -- 800 характеристик літературних героїв;

 • http://www.helsinki.fi/kasv/nokol/dickens.html -- Чарльз Діккенс;

 • http://www.tel-inform.ru/misc/legend/index.htm -- Словянські міфи;

 • http://godsbay.ru/paint/index.html-- Енциклопедія міфології ;

 • http://www.ae-lib.narod.ru/_lit_medieval.htm — українські переклади і оригінали середньовічної літератури.

http://rome.classics.lsa.umich.edu/ -- Бібліотека текстів

Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Програма факультативу із зарубіжної літератури «зарубіжна література в комп’ютерному світі» iconПрограма з зарубіжної літератури для 5-9 класів загальноосвітньої спеціальної школи
Літературна освіта є однією з найдавніших традицій української духовної культури. Предмет «Зарубіжна література», належить до основних...
Програма факультативу із зарубіжної літератури «зарубіжна література в комп’ютерному світі» iconРобоча програма навчальної дисципліни зарубіжна література
...
Програма факультативу із зарубіжної літератури «зарубіжна література в комп’ютерному світі» iconПрограма 5 клас Романюк Тетяна Василівна Зарубіжна
Зарубіжна література. Посібник для контролю навчальних досягнень учнів (за підручником Волощук Є. В.). Нова програма. 5 клас. Бережинці,...
Програма факультативу із зарубіжної літератури «зарубіжна література в комп’ютерному світі» iconЗарубіжна література
...
Програма факультативу із зарубіжної літератури «зарубіжна література в комп’ютерному світі» iconЗарубіжна література проект програми для 10
О. В. Орлова; ст викл. О. К. Бицько, члени групи – учителі-методисти зарубіжної літератури О. В. Гученко, І. І. Звершховська, Ж....
Програма факультативу із зарубіжної літератури «зарубіжна література в комп’ютерному світі» iconПрограма зарубіжна література для спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей з тяжкими порушеннями мовлення
Безумовно, такий стан розвитку усного мовлення не може не відбиватися на якості засвоєння теоретичних знань, та вимагає розробки...
Програма факультативу із зарубіжної літератури «зарубіжна література в комп’ютерному світі» iconРуденко Валентина Іванівна, учитель зарубіжної літератури Водянської сзш широківського району. Зарубіжна література у 7 класі. Опитувальник книга
Руденко Валентина Іванівна, учитель зарубіжної літератури Водянської сзш широківського району


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка