Програма гуртка (всього 20 годин) № з\п Тема заняття к-сть годСторінка1/5
Дата конвертації07.05.2017
Розмір0,9 Mb.
ТипПрограма
  1   2   3   4   5

Вплив міжпредметних зв’язків на розвиток пошукових, експериментальних вмінь та дослідницьких навичок на базі гуртка з фізики

Мета гуртка: прищепити учням любов до фізики; виявити інтереси і здібності окремих школярів; надати учасникам гуртка обов’язковий мінімум практичних умінь і навичок, необхідних для подальшої роботи на уроках фізики; показати єдність шкільного курсу; навчити застосовувати знання з різних предметів на уроках з фізики.

Програма гуртка

(всього 20 годин)

з\п

Тема заняття

К-сть год

Дата

1.

Організаційне заняття. Історія освіти в Україні.

1
2,3

Цей цікавий рослинний і тваринний світ.

2
4,5

Влив музики і води на вегетативний ріст паростків дині.

2
6

Фізика і військова техніка

17

Туристична фізика

1
8,9

Дифузія в природі та екологічні проблеми нашого селища

2
10,11

Фізика і екологічні проблеми річки Оріль

2
12.

Енергозбереження країни

1
13,14

Таємниці зоряного неба

2
15

«Космічна» подорож на планету Фізика

116,17

Фізика і моя майбутня професія

2
18.

Підсумкове заняття

1
Заняття № 1

Організаційне заняття. Історія освіти в Україні.

Мета: - ознайомлення учасників гуртка з метою і змістом роботи;

 • Створення робочих груп для реалізації запропонованих проектів;

 • Постановка задач для кожної групи;

 • Ознайомлення з історією освіти в Україні;

 • Розвиток пізнавальних інтересів учнів.

Обладнання: план роботи гуртка, презентація «Історія розвитку освіти в Україні».

Структура заняття

1.Актуалізація опорних знань

Прийом «Мікрофон»

Учні дають відповіді на запитання: • Чим, на вашу думку, ми будемо займатися на наших заняттях?

 • Про що ви хотіли б дізнатися на уроках?

 • В якій формі ми будемо працювати?

2. Мотивація та цілеспрямованість

Учитель: З ваших відповідей я можу зробити висновок,що ви вірно розумієте цілі наших занять:- прищепити любов до фізики; - виявити ваші інтереси і здібності; - надати всім учасникам обов’язків мінімум практичних умінь і навичок, необхідних для подальшої роботи на уроках; - показати єдність шкільного курсу; - навчити застосовувати знання з різних предметів на уроках фізики. Тому девізом нашого курсу занять я обрала слова:

Усе, що я пізнаю, я знаю для чого це і де я зможу ці знання застосувати.

3. Організаційний етап

Для виявлення інтересів дітей проводиться анкетування: 1. Які питання з курсу фізики тебе цікавлять найбільше?

 2. Якому виду діяльності ти надав би перевагу, будучи членом гуртка (готувати реферати, доповіді, презентації; проводити дослідження, розв’язувати задачі; створювати посібники)?

 3. Над якими розділами з курсу фізики ти хотів би детальніше попрацювати?

 4. Які науково-популярні передачі ти дивишся?

 5. Чи цікавишся новинками фізики і техніки в Інтернеті? Про що дізнався?

Учитель знайомить учнів з програмою роботи факультативу, розділяє на групи.

Свою роботу ми будемо проводити в різних формах: це будуть і змагання, і вікторини, і відкриті виховні заходи, але в основному будемо застосовувати проектні технології.

Під час виконання цих завдань ви повинні скласти план своєї роботи, зібрати необхідні матеріали, провести, якщо потрібно, дослідження, сформулювати висновки. Результати вашої роботи можуть бути оформлені різними формами: фотокартки, реферати, презентації тощо.

Робота кожного учня буде оцінена згідно таблиці:Індивідуальна карта проектанта

Клас_____ Керівник проекту _______________________

Тема проекту ______________________________________________________

Дата початку роботи _____________ Дата захисту проекту_________________Етапи проекту

Критерії оцінки

Максимальна

оцінка

Фактична

оцінка

Підготовчий етап

 • Актуальність обраної теми;

 • Практична значимість роботи;

 • Аргументованість цілей роботи.

12

12

12


Планування роботи

 • Уміння підбирати інформацію;

 • Уміння організувати командну роботу;

 • Наявність розподілу обов’язків;

 • Інформованість групи про результати роботи;

 • Визначення внеску кожного члена групи

12

12

1212

12

Пошуково-інформативна діяльність

 • Відповідність змісту темі

 • - логічність та послідовність викладу

 • Чіткість формулювань та висновків

 • Доступність для розуміння

12

12

1212
Результати і висновки

 • Естетика оформлення результатів

 • Відповідність оформлення стандартним вимогам

12

12

Презентація

 • Якість доповіді

 • Обсяг та глибина знань з теми

 • Культура мовлення

 • Відчуття часу

 • Уміння тримати аудиторію

 • Уміння вести дискусію

12

12

1212

12

12


Оцінка процесу та результатів роботи

 • отримані результати та їхня оцінка

 • рівень самостійності під час проектування всіх етапів

12

12

Підсумок
264
Оцінка


4. Вивчення теми заняття

Жодне вивчення предмета не можна вважати повним, якщо воно не підкріплюється знаннями історичних обставин, за якими було зроблене те чи інше відкриття. Тому розпочати наш курс занять пропоную саме з теми «Історія освіти в Україні». Для цього я підготувала вам презентацію.

/Перегляд презентації/


 1. Закріплення знань

Ми з вами переглянули презентацію «Історія освіти в Україні».

 1. Які історичні події вам найбільше запам’яталися?

 2. Які історичні особи сприяли розвитку освіти в Україні?

 3. Які у вас є пропозиції щодо змін в сучасній освіті?

 1. Домашнє завдання

Підготувати повідомлення про історичних осіб, які сприяли розвитку освіти в Україні.

Заняття № 2

Цей цікавий рослинний і тваринний світ

Мета: - Сформувати вміння оперувати знаннями, здобутими з біології та фізики; здійснити всебічний підхід до вивчених явищ природи; забезпечити вищий рівень засвоєння понять та фундаментальних законів.

- На основі створення між інструментальних зв’язків і асоціацій формувати гнучкість мислення, спостережливість, уміння користуватися методами аналогії, індукції і дедукції, аналізу і синтезу, робити висновки, порівняння та узагальнення.

- Формувати науковий світогляд та діалектичне мислення, озброїти учнів методологічним підходом до пізнавальної та практичної діяльності; виховувати екологічне мислення та поведінку.

Обладнання: збірники задач за темою «Рослинний і тваринний світ»

Структура заняття


 1. Актуалізація опорних знань

Ще здавна людина цікавилася навколишнім світом, вивчала і пізнавала закономірності різних процесів і явищ, які незалежним чином відбуваються в природі. Фізика розкриває таємниці й дає ключ до використання її невичерпних багатств. Вона разом з іншими науками розкриває глибину і могутність людського пізнання, реальну картину світу, відкриває широкі можливості для використання сил природи. У розвитку науки, у пізнанні людиною природи безперервно накопичуються нові дані, які розширюють горизонти пізнання, а це веде до практичного використання сил природи, до підсилення влади людини над нею.

Жодна галузь техніки так не зобов’язана природі своїм виникненням і стрімким розвитком, кількістю запозичених у неї ідей та методів, як сучасний транспорт у всій його різноманітності.

Природа навчила людину будувати літаки, вона ж навчила її плавати і майстерно споруджувати річкові, морські та океанські кораблі.

Природа була першим політехнічним інститутом, у якому людина за багато століть свого навчання здобула «вищу» освіту в різних галузях. 1. Постановка проблеми:

Чим же цікавий рослинний і тваринний світ для вчених-фізиків?

 1. Підготовчий етап: формування нових знань

Розв’яжемо задачі за темою «Фізика і рослини»

 1. У багатьох народів дуб здавна вважався уособленням могутності, міцності і постійності символом сили і слави. Особливо відзначилися людей нагороджували вінком з дубових гілок. Народ ставився до дуба з повагою і любов'ю. По ньому примічали: шумить дібровонька - до непогодушке, багато жолудів на дубі - до теплої зими і врожайність літа. Дуб росте в Америці та Африці, у Європі й Азії. У нашій країні широко поширений у лісостеповій області та в зоні листяних лісів. Поодинокі дуби зустрічаються далеко в степу, на берегах річок. А от в Сибіру він не зростає: не переносить суворого клімату. Не росте дуб і в Середній Азії. На Кавказі -- скельний пухнастий дуб, з листами, схожими на каштанові. На Далекому Сході -- монгольський дуб. Старе листя тримається на ньому до червня. Це призводить часом до пожеж. Всього налічується близько 450 видів дуба.

Дуб здавна цінується за свою міцну деревину. Найпоширеніший і цінний - дуб черешчатий. Досягає 40-50 м висоти, діаметр стовбура - 1 - 1,5 м. Він не боїться засухи та сильних бур. Має здатність переносити засолення ґрунтів. Завдяки цьому його використовують при закладанні полезахисних смуг в степу. Звичайний дуб добре росте навіть на кам'янистих і підзолистих, досить сухих грунтах, на крейдяних схилах.

Відомо, що середня швидкість росту дуба становить наближено 0,3 м за годину. Скільки років дереву, якщо його висота 6,3 м? 1. Окремі екземпляри бамбука досягають висоти 36 м. Стовбури порожнисті і складаються із секцій, можуть використовуватися для виробництва меблів, внутрішньої обробки будинків, будівництва човнів. Молоді пагони їстівні; зі стебел виробляють папір.

Ботанікам відомі близько 92 родів бамбуків, а кількість різновидів ( від карликових до високих ) сягає 5 000. Майже всім видам бамбуку притаманне пришвидшене зростання, швидкий розвиток. Адже бамбуки продовжують рости і після заходу сонця. Полюбляють вологі і добре дреновані землі. Раз на 40 чи 120 років ( в залежності від різновиду ) бамбук цвіте, дає насіння і масово гине.

В Азії бамбуки мають велику життєздатність і протидію несприятливим умовам навколишнього середовища. Деякі різновиди ростуть в горах на висоті до 5 000 метрів над рівнем моря і витримують морози до 24 градусів за Цельсієм. В Західній Європі, незважаючи на території з субтропічним кліматом, до 19 століття бамбуки не росли.Швидкість росту бамбука 0,5 мм/хв. За який час бамбук досягне висоти 20 м?

 1. В наведеній нижче таблиці подано середні швидкості підняття води по стеблу (м/год).

акація

1,5

іва

0,8

табак

1,2

соняшник

0,7

банан

1,0

кабак

0,6

виноград

1,0

маїс

0,3

Виразіть цю швидкість в м/хв та см/с. Яке фізичне явище лежить в основі обміну речовин в рослин?

 1. Раніше всіх на Землі почали літати представники рослинного царства. Адже своєрідні «крила» має насіння багатьох дерев та рослин. Так, у насіння клена порівняно велика аеродинамічна поверхня, що має вид двох симетрично розташованих лопатей, які, висихаючи, трохи закручуються. Падаючи на землю, насіння швидко обертається, аеродинамічні сили затримують падіння насіння, завдяки чому вітер може віднести його на значну відстань. Легке насіння тополі оточене пухом, що дає йому можливість у теплі сухі дні підійматися високо над землею під дією повітряних потоків і далеко літати від рідного «дому».

Учені зацікавилися льотними властивостями насіння однієї із тропічних рослин – цанонії із сімейства гарбузових. Насіння цанонії довго літає в повітрі, піднімаючись і опускаючись у його потоках. За його зразком і були створені перші планери та літаки типу «літаюче крило». Свого часу ці моделі були дуже популярні, але потім про них забули.

Кузени - навіть, прямо скажемо, рідні брати (і також сестри) цієї рослини - всім нам добре знайомі. Кавун, гарбуз, диня, переступень ... Втім, переступень відомий для меншого числа наших шановних співгромадян, оскільки є рослиною отруйною - хоча і лікарською. 

Тривожна назва обертається досить скромним зовнішнім виглядом мешканця південних пустель. "Огірок" цей - не кидається в очі , це однорічна рослина 25-70 см заввишки (окремі повзуть пагони можуть бути довшим, до півтора метрів) з короткими висхідними шорсткими гілочками. 

Коли насіння достигне, у плодах збирається слиз, який разом з насінням із силою викидається з плодів і прилипає до тварин або людей, що доторкнулася до стиглого плода. Здається, ніби огірок - прискач стріляє своїм насінням.Яке явище пояснює поширення насіння огірка-пирскача?

 1. Чому буря, яка валить дерева, часто не може звалити сухе дерево без листя?

 2. Водорості — родоначальники вищих рослин, наприклад мохоподібних. Величезне їх значення в житті всього живого. Вони збагачують воду і повітря киснем і нагромаджують запаси органічної речовини. Прийнято вважати, що 80% усіх органічних речовин, які щороку створюються на нашій планеті, припадає на частку водоростей та інших водяних рослин і тільки 20% на частку наземних рослин. Водорості є поживою для інфузорій, рачків, риб та інших тварин. Морські водорості після видалення з них йоду використовують на корм худобі. Вони не тільки поживні, але й багаті на вітаміни. З них видобувають йод і калійні солі. З водоростей виробляють також айвінові кислоти, які використовуються для виготовлення клею. З бурих і червоних водоростей одержують агар-агар, який використовують в біологічних лабораторіях, а також в кондитерській справі.

Водоростей відомо понад 13 тис. видів. Вони підрозділяються на відділи: зелені (різноджгутикові), діатомові, синьо-зелені, бурі і червоні.
Водорості мають тонкі, довгі стебла. Чому вони не потребують товстіших і міцніших?

 1. Саксаул (Haloxylon), рід рослин сімейства маревних. Чагарники або невеликі дерева висотою 1,5—12 м-коду, з вильчатим галуженням і членистими ламкими молодими втечами. Крона густа або ажурна, влітку зелена, восени — брудно-сіра або бура. Листя супротивне, у вигляді дрібних безбарвних притиснутих до стебла лусочок або горбків. Саксаул живе до 30—60 років. Саксаул росте в напівпустелях і пустелях Азії (Середня Азія, Іран, Афганістан, Північно-західний Китай, Монголія), інколи ці дерева утворюють ліси — так звані саксаульники. На території СНГ зустрічається 3 види: саксаул чорний, солончаковий, або безлистий і саксаул зайсанський з листям у вигляді горбків; зростають дерева на засолених пісках і суглинках; саксаул білий, або піщаний , має голчане листя і зустрічається на горбистих і грядкових пісках. Деревина саксаулу тверда, ламка, важка, йде на паливо (по теплоутворенню мало поступається бурому вугіллю). Із золи добувають поташ. Взимку зелені гілочки служать кормом для верблюдів і овець. Найбільш продуктивні ліси з саксаулу чорного. Ссаксаул використовується для закріплення пісків і озеленення міст.


Чому рослини пісків – саксаул, верблюжа колючка та інші не мають листків?

 1. У сонячні, після дощу на листі дерев іноді утворюються опіки. Чому це відбувається?

 2. На кінець ХУІІІ століття науці було відомо кілька видів комахоїдних рослин. Типовий представник таких рослин – росичка.

Листя росички нагадують щітку. По всій її поверхні стирчать щетинки, що закінчуються кульками. На кінці кожної такої щетинки виділяється крапелька рідини. Саме тому рослину і назвали росичкою. Крапельки утворюються за рахунок роботи залозистих клітин і містять різні ферменти, які приваблюють комах і беруть участь у травному процесі. Одним з компонентів крапель є речовина, що паралізує пійманих комах – кониїн. Комаха прилипає до крапельок росички, починає вириватися і до неї тягнуться сусідні волоски листка, листок починає поступово скручуватися. Перетравлювання жертви середнього розміру відбувається кілька днів. Після того, як процес перетравлювання закінчується, листок розвертається. 
Багато крапельок на листках росички свідчать про її гарне самопочуття. 

Аналогічною є поведінка Венериної мухоловки. Її листя закінчується потовщеною заокругленою, пластиною, по краях якої усаджені гострі зубці. Як тільки комаха сідає на лист, його половинки швидко стуляються і розпочинається процес травлення. Виявилось, що під час подразнення в листі Венериної мухоловки спостерігаються електричні явища, що нагадують процеси, які відбуваються під час поширення подразнень у нервовомязових структурах тварин. Швидкість поширення потенціалу дії в листі мухоловки – 2 см/с, а в листі росички майже 0,5 см/с. Виразіть ці швидкості в м/с та км/год.

 1. Довжина стебла жита більша від його найбільшої товщини у 500 разів, у бамбука це відношення становить 130, у сосни – близько 42, у евкаліпта – лише 28. У той же час середня висота бамбука досягає 30 м, стовбура сосни – 40 м, а в евкаліпта – 130 м. Чому у рослин, стовбур яких вищий, відношення довжини та товщини менше, ніж у рослин з низьким стовбуром?

Розв’яжемо задачі за темою «Фізика і тварини»  Равлики живуть не тільки в садках, їх можна зустріти в різних біотопах - на морському узбережжі і у високих горах, в тінистих парках і в густих темних лісах.  Равлики харчуються рослинами: примулами, настурцією, салатом. У неволі вони із задоволенням ласують листям кульбаб.  Виноградні равлики у великих кількостях поїдають листя багатьох інших рослин, але не відмовляються також і від лишайників та водоростей. Деякі види равликів є м'ясоїдними. Вони полюють на інших, дрібніших равликів, дрібних комах і ссавців. Равлики дуже прив'язані до домашнього вонища", тому після кожної прогулянки вони щоразу повертаються додому" - у свою мушлю. 

У теплі літні дні равлики ховаються в тінистих й вологих куточках садів і лісів, забиваючись у всілякі щілини й отвори. Вночі вони залишають свої укриття і вирушають на пошуки їжі. 
   Равлики, що мешкають у Центральній Європі, впадають у сплячку двічі на рік - у зимову та в літню". Обидві ці сплячки схожі на стан заціпеніння. В обох випадках равлик забирається у свою мушлю, де вичікує, коли настануть більш сприятливі для нього умови. 
   Якщо надворі дуже холодно або навпаки - дуже жарко, то він „закривається" у своїй мушлі, а зі слизу, що виділяється у великій кількості, після застигання утворюється щільна захисна плівка. 
   Для захисту равлик використовує липкий слиз. 

Швидкість руху равлика 0,9 мм/с. Виразіть цю швидкість в м/с і км/год та обчисліть, яку відстань зміг би подолати равлик протягом доби, якби рухався не зупиняючись.

 1. Сокіл сапсан відноситься до самих спритних мисливців серед птахів. З цієї причини його здавна переслідували соколярі, які спустошували гнізда сапсана. В результаті різко знизилася чисельність його популяції.  Улюблене місце полювання сапсана - не відкриті території, наприклад, торфовища, степи й напівпустелі.

    У Центральній Європі сапсан населяє головним чином гористі райони. Він влаштовує гнізда на стрімких скельних стінах в долинах рік або в старих каменоломнях. 
   У зимовий час сапсан селиться поблизу великих водоймищ, де полює на птахів, що там мешкають - чайок. Видова назва „реп^гіпш" з латині означає „мандрівник" або „пілігрим". Сапсана також можна побачити під час його мандрівки в місця зимування й назад, поблизу озер і гирл рік. 
   У Центральній Європі перелітними є тільки молоді сапсани, старі ж - осілі.
   Помітивши жертву він робить різке прискорення й у пірнаючому польоті кидається на здобич, схоплює її за шию, зминаючи шийні хребці. Із невеликою здобиччю він летить у гніздо, а великих птахів убиває в повітрі й опускає на землю. 
   Сапсан з'їдає в день близько 100 г корму. У період виховання й годування пташенят його потреби зростають. Мисливська територія сокола коливається від 40 до 200 км2. Сапсани дуже рідко полюють на ссавців, однак, їхніми жертвами іноді стають навіть кролики.

Сокіл-сапсан, переслідуючи здобич, пікірує зі швидкістю 300 км/год. Який шлях пролітає він за 5с?

3.На загальну думку фахівців, одомашнені голуби спочатку використовувалися людиною як джерело їжі, проте найбільшу популярність у світі придбали як переносника повідомлень. Вважають, що на здатність сизих голубів повертатися до місць своїх гнізд звернули увагу стародавні мореплавці, оскільки випущені в морі птахи завжди прагнули повернутися назад до скелястих берегів, де їх природне місце існування.Задовго до нашої ери поштових голубів використовували багато культур Середземномор'я. Найбільш раннім відомим на сьогоднішній день фактом вважається звільнення в 2900 році до н. е.. птахів з наближаються до берегів Єгипту кораблів з ​​метою попередити владу про прибуття важливих гостей. У 2350 до н. е.. цар Аккад ( Межиріччя, територія сучасного Іраку) Саргон Стародавній наказав своїм посланцям тримати при собі домашніх голубів - у разі полону ті зобов'язані були звільнити птахів. Починаючи з VIII століття до н.е..давні греки за допомогою голубів повідомляли імена переможців Олімпійських ігор. Поштових голубів активно використовували в РиміПерсіїКитаї та Індії, особливо під час війни. З ними пов'язані імена таких видатних діячів, як цар СоломонЮлій Цезар і Ганнібал.  У 77 році н.е.. виходить у світ Природнича історія ( лат. Naturalis Historia ) Римського письменника Плінія Старшого - прообраз сучасної енциклопедії, в якій описані не тільки особливості поведінки голубів, але і дані рекомендації щодо їх використання для передачі повідомлень під час військових маневрів. 

Швидкість польоту поштового голуба 1800 м/хв.. виразити її в км/год. Який шлях пролітає голуб за 3 години польоту? Чи можна наздогнати голуба на автомобілі, що має швидкість 60 км/год?Яку потужність розвиває голуб масою 300 г, набираючи висоту 100м протягом 20с?

 1. Гепард, або "пардус" (лат. Acinonyx jubatus) — ссавець родини котячих; найшвидший представник класу, здатний розвивати швидкість до 110 км/год. Гепарди єдині з великих кішок, які можуть муркотіти. Приручених гепардів у минулому часто використовували для полювання на антилоп. Назву "пардус" застосовують також для одного з африканських видів пантер -пантери плямистої (Panthera pardus). . Гепарди — одні з небагатьох представників котячих, нездатних втягувати кігті. Маса дорослого гепарда становить 40-65 кг, довжина тіла — від 115 до 140 см, досить масивний хвіст має довжину до 80 см.

Користуючись таблицею швидкостей автомобіле дайте відповідь на запитання: на якому автомобілі можна обігнати гепарда?

№ з/п

Модель автомобіля

Швидкість, км/год

1.

Таврія

145

2.

ВАЗ - 2107

148

3.

ГАЗ - 24

140

4.

КамАЗ – 5335

85

5.

КрАЗ - 257Б1

68

 1. Той, кому хоч раз довелося бачити політ летючих риб, імовірно, ніколи не забуде це видовище.

Летючі риби (Exocoetidae) — родина морських риб, що складається з близько 64 видів, згрупованих у дев'ять родів. Вони поширені у всіх теплих районах землі, переважно тропіках і субтропіках. Відмітною особливістю цих риб є їх незвичайно великі пекторальні плавці, це -довгі грудні та хвостові плавники, що нагадують подовжені крила.Вони дозволяють рибі стрибати у повітря та уникати таким чином хижаків. Летючі риби здатні здійснювати нетривалий ширяючий політ. В більшості випадків стрибки складають біля 50 м, але в деяких випадках ці риби здатні користуватися потоками повітря над водою, що збільшує відстань польоту щонайменше до 400 м. Сильними рухами хвоста летюча риба відштовхується від води і здійснює політ на висоті до 3-7 м тривалістю 10-18 с.

Знаючи, що маса летючої риби 500г, обчисліть потенціальну енергію, яку має її тіло у найвищій точці траєкторії, вважаючи що на поверхні води потенціальна енергія дорівнює нулю.

 1. Ще цікавий приклад. У зоологічному саду у Франкфурті – на - Майні можна побачити рибок з незвичайною будовою тіла: грудинні і черевні плавники в них деформовані й нагадують зігнуті руки, що закінчуються довгими пальцями. На «ліктях» знаходяться отвори, пристосовані для «активного» руху. Проковтуючи широко розкритим ротом воду, рибки під великим тиском виштовхують її через ці отвори. У результаті реактивної сили віддачі тіло рибок рухається з великою швидкістю.

Реактивний рух, що використовується зараз у літаках, ракетах і космічних снарядах, властивий також головоногим молюсках – восьминогам, кальмарам, каракатицям.

Кальмари — чемпіони з плавання. Вони можуть рухатись зі швидкістю 200 кілометрів на годину. Формою тіла кальмари нагадують ракету і рухаються заднім хвостом — хвостом уперед.

Найбільші серед головоногих молюсків — кальмари-кракени завдовжки до 18 метрів, що живуть на глибині 500 метрів. Присоски цих велетнів мають у діаметрі до 20 сантиметрів, а вага тварин — кілька тонн.

Стародавні греки у своїх міфах називали їх гідрами. Саме кальмара-гідру переміг у двобої Геракл.

Визначте, скільки часу потрібно кальмару, щоб перепливти Чорне море з України в Турцію (580000м)? 1. Коти маю стереоскопічний зір.

Кішки чудово бачать в умовах слабкого освітлення. За сітківкою ока у кішки розташовується особливий шар —тапетум, що відбиває додаткове світло від зовнішніх джерел на сітківку. Завдяки тапетуму та іншим механізмам світлочутливість ока кішки в 7 разів вище, ніж у людини, і кішки можуть добре бачити навіть при слабкому освітленні, але при яскравому світлі вони бачать гірше людини. У тиху безвітряну ніч світіння очей видно на відстані до 80 м. Промінь світла, що потрапив в око, в більшості кішок відбивається жовто-зеленим кольором, у синьооких - червоним. Варіація кольору котячих очей при їх фотографування зі спалахом також обумовлена тапетумом. Всупереч поширеній помилці, в абсолютній темряві кішки бачити не можуть.

Тож чому вночі світяться очі у кішки? 1. Виявилося, що риби – єдині представники тваринного світу, які, по-перше, можуть створювати навколо себе електричні поля, а по-друге, мають у своїх організмах спеціальні приймачі-рецептори, за допомогою яких чутливо реагують на зміни цих полів. Є всі підстави думати, що саме за допомогою електричних полів деякі риби «спілкуються» між собою – подають сигнали про небезпеку, приваблюють інших риб.

Електричні скати (Torpediniformes) — ряд скатів, плоських морських риб із збільшеними грудними плавцями. Більшість представників ряду відомі своєю здатністю виробляти електричний розряд напругою від 8 до 200 вольт, залежно від виду, що використовується для полювання та захисту. Ряд нараховує біля 69 видів, що згруповані до чотирьох родин.

Найвідоміщим родом ряду є Torpedo, за назвою якого названий тип зброї — торпеда. Ця назва походить від лат.torpere — «паралізувати», посилаючись на ефект ската на жертву або людину, що наступає на нього.Забарвлення вугра - маслиново-жовтогаряче. Тіло у довжині сягає двох метрів, голова широка та плоска. Електричні органи вугра розташовані у хвості, довжина якого складає три чверті всієї довжини тіла. 

   Електричний вугор є дуже ледачою твариною. Більшу частину свого життя він проводить, нерухомо застигнувши посеред водоростей на дні рік та глибоких темних струмків. 
   Плаває вугор за допомогою великого заднього плавця, що тягнеться від анального отвору до кінця хвоста та робить хвилеподібні рухи. 
   В мутних водах, де живе вугор, видимість недостатня, тому він рідко покладається на зір (зір у вугра дуже поганий). Точну інформацію про навколишній світ вугор отримує за допомогою своїх електричних органів. 

Молоді електричні вугри ловлять безхребетних, які мешкають на дні. Риба знаходить, здобич за допомогою електричних органів, які дозволяють їй виявити жертву, навіть якщо вона нерухома. 
   Чутливі сенсори фіксують і невеликі електричні імпульси, шо є викликані рухом м'язів інших риб, наприклад, під час дихання останніх. 
   Як тільки-но вугор виявляє свою здобич, він одразу ж посилає серію електричних розрядів, які паралізують або навіть убивають жертву. Вугор має тільки один ряд дрібних зубів, тому вчені роблять припущення, що здобич він ковтає повністю. 

ЧИ ТОБІ ВІДОМО, ЩО...

 • Електричний вугор - це найнебезпечніша зі всіх електричних риб. Він може викликати електричний розряд силою 500-600 вольт. Голова - це позитивний полюс, а хвіст - негативний.

 • Електричні органи вугра дуже важкі та становлять приблизно половину його маси.

 • Час від часу вугор повинен спливати на поверхню, щоб поповнити запаси кисню, бо у протилежному випадку він загине.

 • Інші електричні риби, наприклад, скат або сом, можуть викликати електричний розряд силою від 5 до 200 вольт.

ЕЛЕКТРИЧНІ ОРГАНИ

   Органи, які виробляють електроенергію, знаходяться у задній частині тіла вугра. Вони складаються з пучка дуже тонких електричних пластинок (ЕП), яких нараховується близько 10 тисяч. Кожна з них виробляє слабке електричне поле. Коли вугор їх активізує, ЕП виробляють короткі електричні імпульси. При низькій напрузі електрохвилі використовуються як радар. Коли наближається яка-небудь риба, вугор підсилює інтенсивність розряду та паралізує здобич.

Розряди випромінюються серіями залпів, форма тривалість і послідовність яких залежать від міри збудження і вигляду риби. Частота дотримання імпульсів пов'язана з їх призначенням (наприклад, електричний скат випромінює 10—12 «оборонних» і від 14 до 562 «мисливських» імпульсів в секунду залежно від розміру жертви). Величина напруги в розряді коливається від 20 (електричні скати) до 600 в  (електричні угрі), сила струму — від 0,1 (електричний сом) до 50 а  (електричні скати).  Електричні розряди великих риб небезпечні для людини.

Підрахуйте періоди тривалості електричних імпульсів електричного скату «оборонних» імпульсів (11 імпульсів за секунду) та «мислиських» (562 імпульси за секунду).

 1. Чому кажани можуть упевнено літати в цілковитій темряві?

Кажани бачать вухами: видаючи серії ультразвуків на частотах 20-120 кГц, вони, сприймаючи відлуння, розрізняють предмети величиною 1-10 мм. Це дозволяє кажанам літати в темряві і бачити комах.

Більшість кажанів випускають звуки, які допомагають природній ехолокації, ротом. Однак багато хто з цих тварин — біля трьохсот видів, — використовують у таких випадках ніс. У цих мишей на мордочці є зморшкуваті борозни, про призначення яких учені довго думали, але так і не змогли одержати чіткого уявлення.

Вчені провели тривимірне рентгенівське сканування цих структур у кажана Rhinolophus rouxi з роду підковоносів, а потім збудували модель взаємодії ультразвукових коливань зі складками навколо носа.

Кажани випускають ультразвукові сигнали, частота яких починається від 60 кілогерців, швидко піднімається до 80 кілогерців і знову опускається до 60. Як показала комп'ютерна модель, борозни над носом відіграють роль резонаторів, посилюючи визначені частоти видаваного звуку.

У результаті цього борозни також по-різному керують звуком: 60-кілогерцові коливання поширюються у вертикальному напрямку, тоді як 80-кілогерцові — прямо.

Ця складна система борозен посилає звуки в різних напрямках, що допомагає кажанам орієнтуватися в складних умовах, наприклад, у густому лісі або при одночасному рішенні декількох завдань — переслідуванні жертви і уникненя перешкод.Визначте періоди ультразвукових коливань органами орієнтації кажана у вертикальному та горизонтальному напрямках.

 1. Як і кажани, дельфіни володіють чудовим природним сон аром. Ехолокацію дельфінів відкрили порівняно недавно – на початку 50-х років ХХ століття. Ехолокація у дельфінів, як і в кажанів, здійснюється на ультразвукових частотах.

Дельфіни використовують головним чином частоти 8*104 Гц до 105 Гц.Потужність випромінюваних дельфінами локаційних сигналів може бути дуже великою. Відомо, що вони можуть виявляти косяки риби на відстані до кілометра.. дельфіни здатні сприймати дуже слабкі луни-сигнали в найсильнішому шумі.

Дельфіни чудово плавають, можуть розвивати швидкість до 55 км/год. При пошуках їжі й орієнтуванні під водою використовують ехолокацію, мають розвинену звукову сигналізацію. Тривалість життя — 30 (дрібні дельфіни) — 50 років. Товариські і дружелюбні тварини, добре приживаються і розмножуються в неволі, піддаються дресируванню.

Гідродинамічна будова тіла, здатність пірнати на велику глибину, надійність ехолокатора, що дельфін використовує для навігації, пошуку їжі (риби) і комунікації, викликає великий інтерес вчених. У ряді країн велися роботи з використання дельфінів у військових цілях.

Обчисліть , скільки часу потрібно дельфіну, щоб подолати довжину басейну в 50 м, та періоди локаційних сигналів дельфіна.

 1. Каталог: attachments
  attachments -> Урок-роздум після знайомства з інтимною лірикою Анни Ахматової та Ліни Костенко
  attachments -> Вступ Література кінця XIX
  attachments -> Усний журнал
  attachments -> України Львівський коледж транспортної інфраструктури
  attachments -> Проблема особистості людини у творчості А. П. Чехова
  attachments -> Уроку : Антон Павлович Чехов «Товстий і тонкий»
  attachments -> Позакласний захід із світової літератури На гостину до ювіляра
  attachments -> Костенко Ліна Василівна
  attachments -> Конспект відкритого уроку в 11 класі


  Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5

Схожі:

Програма гуртка (всього 20 годин) № з\\п Тема заняття к-сть год iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів
Усього — год. На тиждень — год Текстуальне вивчення творів — 59 год Повторення й узагальнення — год Література рідного краю — год...
Програма гуртка (всього 20 годин) № з\\п Тема заняття к-сть год iconРобоча навчальна програма
Викладається на І курсі в та семестрах в обсязі кредитів, з них у першому семестрі аудиторних занять 6 годин, в тому числі лекцій...
Програма гуртка (всього 20 годин) № з\\п Тема заняття к-сть год iconПрограма для студентів освітньої галузі 0303 "журналістика та інформація"
Викладається на І курсі 1 семестру в обсязі 108 годин (3 кредити), з них лекцій 36 год., семінарських 18 год., самостійна робота...
Програма гуртка (всього 20 годин) № з\\п Тема заняття к-сть год iconРобоча навчальна програма для студентів спеціальності 6030301
Викладається на І курсі в та семестрах в обсязі кредитів, з них у першому семестрі аудиторних занять 118 годин, в тому числі лекцій...
Програма гуртка (всього 20 годин) № з\\п Тема заняття к-сть год iconКонспект заняття в гуртку Заклад: Борщівський районний будинок дитячої творчості Керівник гуртка: "Паперове диво" Подлесна Ольга Ігорівна Тема заняття
Тема заняття: Витинанки. Знайомство з групами витинанок (фігурки, розетки, дерева, стрічки, шпалери, фіранки). Закінчення виготовлення...
Програма гуртка (всього 20 годин) № з\\п Тема заняття к-сть год iconІсторія української журналістики
На курсі в семестрі викладається в обсязі кредитів, з них аудиторних занять 72 годин, в тому числі лекцій 14 год., практичних 16...
Програма гуртка (всього 20 годин) № з\\п Тема заняття к-сть год iconПорфімович Ольга Леонідівна Проблематика засобів масової комунікації робоча навчальна програма
Дана дисципліна «Проблематика змк» викладається на ІІ курсі в 4 семестрі в обсязі 112 годин, з них лекцій 18 год., семінарських 16...
Програма гуртка (всього 20 годин) № з\\п Тема заняття к-сть год iconІсторія україни робоча навчальна програма для студентів спеціальності „Видавнича справа І редагування”
Дисципліна „Історія України” є нормативним курсом, викладається на першому курсі в першому семестрі в обсязі 90 годин, з них лекцій...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка