Програма із зарубіжної літератури для 10–11 класів загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання рівень стандарт


Сучасна література в юнацькому читанні (2 год.) (1-2 твори за вибором учителя та учнів)Сторінка4/8
Дата конвертації13.02.2018
Розмір1,08 Mb.
ТипПрограма
1   2   3   4   5   6   7   8

Сучасна література в юнацькому читанні (2 год.) (1-2 твори за вибором учителя та учнів)

Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів (за розділами)

Зміст навчального матеріалу

Учень / учениця

Предметні компетентності

Знаннєвий компонент: знає популярних сучасних письменників та їхні твори;

розуміє зв’язок творчості сучасного письменника з національними традиціями й тенденціями розвитку літератури, наводить приклади такого зв’язку в прочитаному творі;

розповідає про основні події та персонажів прочитаних творів;

формулює критерії художності;

Діяльнісний компонент: розрізняє твори класичної та масової літератури;

аналізує й інтерпретує прочитані твори сучасності;

визначає особливості індивідуальних стилів митців (на прикладі прочитаних творів);

Ціннісний компонент: висловлює судження щодо порушених у творах питань та художніх образів;

робить висновки про національне та загальнолюдське значення прочитаних творів;

критично оцінює твори масової літератури;

Ключові компетентності

Спілкування державною мовою: висловлює враження щодо прочитаного зв’язною українською мовою;

Спілкування іноземними мовами: користується іноземними порталами й виданнями сучасної літератури (за умови володіння іноземною мовою);

Математична компетентність: виявляє здатність до абстрактного мислення (на різних етапах роботи з твором);

установлює причиново-наслідкові зв’язки між подіями художнього твору, етапами еволюції героя (героїні), змінами ставлення до нього (неї) інших персонажів;

Компетентності в природничих науках і технологіях: Здійснює пошукову діяльність, словесно оформлює результати дослідження;

критично оцінює результати людської діяльності в природному середовищі, відображені у творах літератури;

застосовує різні види інформації та читання;

Інформаційно-цифрова компетентність: використовує інтернет-ресурси для отримання нових знань;

складає дописи в соціальних мережах щодо прочитаних творів;

використовує сайти сучасних зарубіжних письменників, українські та зарубіжні інтернет-ресурси, пов’язані з художньою літературою;

Уміння вчитися: самостійно визначає власну читацьку траєкторію;

Ініціативність і підприємливість: створює рекламу, рецензію улюблених сучасних творів;

Соціальна та громадянська компетентності: виявляє актуальні проблеми сучасного світу в прочитаних творах;

аналізує читацькі інтереси молоді;

усвідомлює відповідальність за свої вчинки;

Обізнаність та самовираження у сфері культури: сприймає твори сучасної літератури в контексті культури країни, яку репрезентує художній твір;

порівнює літературні тексти з їхнім утіленням у кіномистецтві;

Екологічна грамотність і здорове життя: осмислює цінність життя;

усвідомлює переваги й ризики інформаційної доби для особистості.


Франція

Ромен Гарі (1914 – 1980). «Повітряні змії».

Французький письменник єврейського походження (Роман Кацев), двічі лауреат Гонкурівської премії. Зображення Другої світової війни у творчості митця. Ідеї миру, людяності, порятунку духовних цінностей.Бразилія

Паоло Коельйо (нар. 1947). «Алхімік».

Значення творчості П. Коельйо для сучасності. Пошуки сенсу буття в романі «Алхімік». Поняття «своя доля», «призначення», «мрія душі», «смисл існування». Система образів (пастух Сантьяго, Фатіма, Мельхиседек, Алхімік). Мотиви й образи світової культури у творі. Ознаки роману-притчі.Швеція

Тумас Йоста Транстремер (1931 – 2015). Лірика (1-2 твори за вибором учителя)

Тумас Йоста Транстремер – лауреат Нобелівської премії, поет, перекладач, прозаїк. Розмаїття тем і жанрів його лірики. Актуальні проблеми сьогодення та образ сучасної людини в поезії Т. Й. Транстремера.Китай

Мо Янь (Гуань Моє, нар. 1955). «Геній».

Мо Янь – сучасний китайський письменник, лауреат Нобелівської премії з літератури. «Геній» – історія талановитого юнака, який наполегливо шукає спосіб убезпечення людей від руйнівних землетрусів. Гуманістична сутність образу та духовна стійкість героя на шляху до мети. Зміни у сприйманні Цзян Дачжі однокласниками, вплив героя на пробудження їхньої свідомості. Міфологічні алюзії у творі.Велика Британія

Сью Таунсенд (1946 – 2014). Цикл творів про Адріана Моула (1 за вибором учителя)

Образ молодої людини, її становлення, стосунків зі світом та психологічні проблеми в циклі творів про Андріана Моула. Еволюція головного героя, формування характеру та цінностей. Авторська іронія. Жанр щоденника.

Ніл Річард МакКіннон Ґейман (нар. 1960). «Чому наше майбутнє залежить від читання» або «Кораліна».

Н. Ґейман – англійський письменник-фантаст, автор романів, графічних новел і коміксів. «Чому наше майбутнє залежить від читання» – лекція Н. Ґеймана про важливість читання в житті людини. Проблематика повісті «Кораліна» (моральний вибір людини, стосунки батьків і дітей та ін.). Особливості стилю автора (чарівні елементи, дзеркальність образів, динамізм оповіді, іронія та ін.). Допитливість, сміливість, сила духу Кораліни. Символіка твору.

Польща

Йоанна Яґелло (нар. 1974). «Кава з кардамоном».

Й. Яґелло – польська письменниця, авторка творів для дітей та молоді. «Кава з кардамоном»: Синтез підліткової повісті (стосунки в родині, перше кохання) та детективу (розгадування сімейної таємниці). Проблема батьків і дітей. Образ головної героїні. Мова твору.

(ТЛ) Класична і масова література. Художність.

(ЛК) Бібліотечні та інтернет-ресурси, використання їх для збагачення кола читання, розвитку навичок творчої роботи з книжкою. Взаємодія різних видів мистецтва (кіно і література та ін.), комп’ютерних технологій і літератури.

(УС) Сучасні українські літературно-художні видання, інтернет-портали творів зарубіжної літератури.

(ЕК) Трансформація тем, мотивів, образів, поетикальних засобів класики в сучасній літературі.

(МЗ) Художня культура.

Підсумки (1 год.)

Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів (за розділами)

Зміст навчального матеріалу

Учень / учениця

Предметні компетентності

Знаннєвий компонент: знає ідейно-художній зміст літературних творів у контексті розвитку культури й суспільства; розуміє зміст прочитаного; називає літературні факти, явища, твори, імена письменників, перекладачів тощо; пояснює значення перекладної літератури для розвитку національного письменства та української нації загалом;

Діяльнісний компонент: розпізнає літературні факти, явища, напрями, течії, жанри, стилі; розрізняє засоби художньої виразності, індивідуальні стилі митців; описує персонажів, їхні риси, поведінку, умови життя, соціально-культурний контекст;

Ціннісний компонент: усвідомлює значення художньої літератури для сучасної людини й суспільства;

Ключові компетентності

Спілкування державною мовою: тлумачить літературознавчі поняття, вивчені в 10 класі;

Спілкування іноземними мовами: читає і розуміє художні тексти іноземною мовою (за умови вивчення відповідної іноземної мови в школі);

Математична компетентність: виокремлює головну та другорядну інформацію;

Інформаційно-цифрова компетентність: створює електронну продукцію (презентації, афіші, обкладинки тощо) для популяризації прочитаних творів;

Уміння вчитися: використовує різні джерела довідкової інформації (словники, енциклопедії, он-лайн ресурси);

Ініціативність і підприємливість: презентує власні ідеї та ініціативи переконливо й грамотно, використовуючи доцільні мовні засоби;

Соціальна та громадянська компетентності: виявляє в літературних творах суспільно-історичний контекст, актуальні соціальні проблеми та ідеї, приклади громадянських якостей в образах персонажів;

Обізнаність та самовираження у сфері культури: сприймає твори літератури в контексті культури доби; аналізує та інтерпретує літературні твори зарубіжних авторів в аспекті національної культури та загальнолюдських цінностей;

Екологічна грамотність і здорове життя: розуміє значення читання художньої літератури для духовного здоров’я людини.

Узагальнення і систематизація навчального матеріалу.


Для вивчення напам’ять

В. Шекспір «Гамлет» (один із монологів Гамлета за вибором учителя),

В. Вітмен (1 уривок за вибором учня),

П. Верлен (1 вірш за вибором учня).

__________________________________________________________________11 клас

Усього – 34  (35) години;

текстуальне вивчення творів – 30 годин;

розвиток мовлення – 4 години (у межах годин на текстуальне вивчення);

позакласне читання – 2 години;

резервний час – 2 (3) години.

Вступ. Література. Мораль. Людяність (1 год.)

Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів (за розділами)

Зміст навчального матеріалу

Учень / учениця

Предметні компетентності

Знаннєвий компонент: пояснює сутність діалогу культур, що відбувається за посередництва художньої літератури;

розуміє значення художньої літератури (оригінальної і перекладної) для розвитку особистості та суспільства;

Діяльнісний компонент: висловлює судження щодо значення оригінальної і перекладної літератури для протистояння викликам сучасного світу, збереження миру й духовності;

Ціннісний компонент: усвідомлює гуманістичний потенціал світової літератури, значущість праці автора оригіналу та перекладача;

коментує висловлення, думки видатних українців про зарубіжну літературу, роль читання для формування особистості й нації;

тлумачить поняття «світова література», «національна література», «художній переклад», «діалог культур»;

Спілкування іноземними мовами: наводить і коментує прислів’я, приказки, крилаті вислови іноземною мовою (якою володіє) про літературу й культуру;

Математична компетентність: складає і коментує таблиці, схеми;

Компетентності в природничих науках і технологіях: використовує різні джерела довідкової інформації (словники, енциклопедії, он-лайн ресурси) для отримання нових знань;

Уміння вчитися: збирає інформацію і готує повідомлення про письменників-лауреатів, їхній внесок у розвиток художньої літератури й утвердження духовності.

Виклики сучасного світу. Значення літератури та культури для збереження миру й духовності. Роль вітчизняної перекладацької школи для популяризації світової літератури й формування українського читача. Літературні премії світу, письменники-лауреати та їхній внесок у боротьбу за мир і духовність.
(ТЛ) Діалог культур. Поглиблення поняття про художній переклад.

(ЛК) Специфіка сучасної культури та роль літератури в ній.

(УС) Видатні українці – популяризатори здобутків літератур народів світу.

(ЕК) Відмінність понять «національна література» і «світова література».

(МЗ) Історія.

Золоті сторінки далеких епох (3 год.)

Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів (за розділами)

Зміст навчального матеріалу

Учень / учениця

Предметні компетентності

Знаннєвий компонент: дає стислу характеристику німецькому Просвітництву;

знає основні етапи життєвого і творчого шляху письменника; розуміє значення творчості Й. В. Ґете у світовому літературному процесі; дає загальну характеристику змісту трагедії «Фауст»; висвітлює питання про популяризацію «Фауста» в Україні;

Діяльнісний компонент: аналізує ідейно-тематичний зміст, сюжет, особливості композиції трагедії; характеризує образи Фауста, Мефістофеля, Маргарити; визначає жанрову своєрідність твору; розкриває сутність протистояння Фауста і Мефістофеля; висловлює ставлення до літературних персонажів; порівнює образи Фауста і Вагнера;

Ціннісний компонент: усвідомлює цінність невпинного пошуку як сенсу людського буття, утіленого в образі Фауста; обговорює філософсько-етичні проблеми, порушені у творі; висловлює судження щодо сенсу життя; аргументує власну позицію щодо проблеми щастя людини та її реалізації у світі; обґрунтовує власну думку щодо боріння добра й зла як рушійної сили розвитку світу; робить висновки про значення твору для світового культурного поступу загалом і розвитку українського культурного середовища зокрема;

Ключові компетентності

Спілкування державною мовою: тлумачить поняття «трагедія»; розширює свій лексикон, засвоюючи нові слова, вирази, наявні у творі;

Спілкування іноземними мовами: читає уривок з художнього тексту німецькою мовою (за умови вивчення цієї мови в школі); зіставляє уривок оригінального тексту з українським художнім перекладом (за умови вивчення відповідної іноземної мови в школі);

Математична компетентність: складає таблиці, схеми;

установлює причиново-наслідкові зв’язки між подіями твору та еволюцією персонажів;

Компетентності в природничих науках і технологіях: критично оцінює застарілі способи пізнання природи й людини, про які йдеться у творі (визнання магії «наукою», возведення в абсолют відірваних від життя уявлень, догм тощо);

усвідомлює прогресивність поглядів Фауста на природу;

Уміння вчитися: усвідомлює цінність самостійного здобуття істини, утіленого в образі Фауста; здійснює самооцінювання результатів власної діяльності, рефлексію, зіставляючи свої погляди з поглядами головних персонажів трагедії;

Соціальна та громадянська компетентності: визначає у творі актуальні соціальні проблеми та ідеї; аналізує з позиції сучасного суспільства дві протилежні світоглядні позиції, утілені в образах Фауста і Мефістофеля; усвідомлює значення вищих духовних поривань окремої особистості в розвитку суспільства, цінність активної життєвої позиції, високої мети й наполегливої праці («Лиш той життя і волі гідний, хто б’ється день у день за них»); робить висновки про умови гармонійного розвитку особистості в соціумі (прагнення до самовдосконалення, самостійного здобуття істини, гармонійної згоди із собою тощо); висловлює думку щодо порушених у творі соціальних проблем;

Обізнаність та самовираження у сфері культури: сприймає трагедію «Фауст» у контексті доби Просвітництва та сучасної культурної ситуації; аналізує й інтерпретує трагедію в аспекті національної культури та загальнолюдських цінностей; усвідомлює вплив трагедії «Фауст» на розвиток світової культури;

Екологічна грамотність і здорове життя: усвідомлює цінність єдності людини з природою, гармонії зі світом.

Німеччина

Німецьке Просвітництво та його вплив на розвиток Європи.Йоганн Вольфґанґ Ґете (1749 – 1832). «Фауст» (І частина), останній монолог Фауста (ІІ частина).

Віхи життя та значення діяльності Й. В. Ґете для світової культури. Історія створення трагедії «Фауст». Особливості композиції. Проблематика. Образ Фауста як утілення динамізму нової європейської цивілізації. Пошуки сенсу буття й призначення людини. Опозиція Фауст – Мефістофель. Фауст і Маргарита. Жанрова своєрідність твору.


(ТЛ) Трагедія. Поглиблення поняття про художній образ.

(ЛК) Утілення трагедії «Фауст» у різних видах мистецтва (образотворче мистецтво, музика, театр та ін.).

(УС) «Фауст» в Україні: переклади й критика.

(ЕК) Порівняння образів Фауста і Вагнера.

(МЗ) Художня культура.

Модернізм (6 год.)

Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів (за розділами)

Зміст навчального матеріалу

Учень / учениця

Предметні компетентності

Знаннєвий компонент: називає засновників модернізму в європейській прозі; знає світоглядні й естетичні засади модернізму; розповідає про основні віхи життя та творчості Ф. Кафки й М. О. Булгакова; розуміє художнє новаторство модерністської прози початку ХХ ст.; наводить приклади гротеску й сатири в прочитаних творах;

Діяльнісний компонент: виявляє традиції М. В. Гоголя у творчості Ф. Кафки; традиції Й. В. Ґете, Г. С. Сковороди, Е. Т. А. Гофмана, М. В. Гоголя, Ф. М. Достоєвського в романі М. О. Булгакова; розкриває проблему відчуження особистості в новелі «Перевтілення», абсурдність радянської дійсності в романі «Майстер і Маргарита»;

характеризує образ Замзи як «автопортрет» письменника й уособлення «маленької людини» ХХ ст.; аналізує образи майстра й Маргарити; досліджує проблематику, образну систему, особливості композиції і стилю прочитаних творів; характеризує центральну метафору новели «Перевтілення»; світ радянської дійсності, біблійної давнини й фантастичної «дияволіали» в романі «Майстер і Маргарита»; висвітлює зв’язки М. О. Булгакова з Україною;

Ціннісний компонент: осмислює трагізм долі митця (майстра) в романі М. О. Булгакова; критично ставиться щодо зображеного в новелі «Перевтілення» світового буття як абсурдного; робить висновки щодо ролі прочитаних творів для сучасного читача.

Ключові компетентності

Спілкування державною мовою: обговорює прочитані твори, тлумачить поняття «модернізм», «роман у романі», «гротеск», «сатира», готує власні сентенції щодо прочитаних творів у різних жанрах усного й письмового мовлення;

Спілкування іноземними мовами: читає, наводить цитати з прочитаних творів іноземною мовою, порівнює оригінал і переклад творів (за умови володіння іноземною мовою);

Математична компетентність: на підставі прочитаного виокремлює головну та другорядну інформацію;

Інформаційно-цифрова компетентність: знає та використовує електронні сайти українських бібліотек, де представлені переклади творів Ф. Кафки і М. О. Булгакова;

створює електронну продукцію (мультимедійні презентації, буктрейлери тощо) для популяризації творів Ф. Кафки та М. О. Булгакова;

Уміння вчитися: використовує різні джерела довідкової інформації (словники, енциклопедії, он-лайн ресурси) для отримання нових знань;

Ініціативність і підприємливість: обговорює прочитані твори в парах і групах, працює в команді;

Соціальна та громадянська компетентності: висловлює власну позицію щодо порушених у творах суспільних та моральних проблем;

Обізнаність та самовираження у сфері культури: порівнює втілення сюжетів творів Ф. Кафки і М. О. Булгакова у різних видах мистецтва;

усвідомлює роль спадщини Ф. Кафки і М. О. Булгакова для розвитку світової культури;

Екологічна грамотність і здорове життя: розуміє значення читання художньої літератури для духовного здоров’я людини як засобу протидії насильству, аморальності, агресії та іншим негативним явищам сучасного світу.

Модерністська проза початку ХХ ст. (загальна характеристика).

Світоглядні й естетичні засади модернізму, його художнє новаторство. Модерністські явища в художній прозі на початку ХХ ст. Ф. Кафка, Дж. Джойс і М. Пруст як зачинателі модернізму в європейській прозі.Німецькомовна проза

Франц Кафка (1883 1924). «Перевтілення».

Життя і творчий шлях Ф. Кафки. Зображення відчуження особистості в новелі «Перевтілення». Образ Грегора Замзи: проблемність, метафоричність, символічність. Розкриття у творі світового буття як абсурдного. Особливості композиції, функції фантастики. Характерні риси стилю Ф. Кафки, поєднання реалістичних і міфологічних елементів у гротескному світі.Росія

Михайло Опанасович Булгаков (1891 1940). «Майстер і Маргарита».

Життєвий і творчий шлях М. Булгакова. М. Булгаков і Україна. Конфлікт митця з владою в умовах тоталітарної радянської системи.Роман «Майстер і Маргарита» як «роман-лабіринт» зі складною філософською проблематикою. Культурні та літературні джерела твору. Взаємодія трьох світів у творі: світ радянської дійсності, біблійної давнини та фантастичної «дияволіали». Особливості композиції («роман у романі») та оповідної структури. Морально-філософський зміст «єршалаїмських» розділів твору. Трагізм долі митця (майстра). Проблеми кохання й творчості. Засоби комічного (сатира, сарказм, пародія та ін.) й трагічного (гротеск, трансформація простору й часу та ін.).
(ТЛ) Модернізм, «роман у романі», гротеск, сатира.

(ЛК) Утілення сюжетів творів Ф. Кафки й М. О. Булгакова у кінематографі, анімації, живописі, графіці, музиці та інших видах мистецтва. Музей Ф. Кафки та пам’ятники йому в Празі. Музеї і пам’ятники М. О. Булгакову та його персонажам у різних країнах.

(УС) М. Булгаков і Київ.

(ЕК) Традиції М. В. Гоголя у творчості Ф. Кафки. Традиції Й. В. Ґете, Г. С. Сковороди, Е. Т. А. Гофмана, М. В. Гоголя, Ф. Достоєвського в романі М. О. Булгакова

(МЗ) Історія, художня культура.

Каталог: bd
bd -> Програма навчальної дисципліни підготовки бакалавр
bd -> Том Гуманітарні науки Бердянськ 2011 (06) ббк 74я5
bd -> Музичне культура Русі IX-XVII століття
bd -> Навчальний посібник для студентів спеціальності 02010201 «Бібліотечна справа»
bd -> Долина нарцисів: українські літературні любовні антології
bd -> Дей студентів бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 23 травня 2013 року Том Гуманітарні науки Бердянськ 2013
bd -> «жанрова своєрідність антиутопії у творчості джорджа орвелла: роман «1984», повість «звіроферма»
bd -> Черкашина Т. Ю
bd -> Соколовська Ю. С
bd -> Концепція І. Франка еволюції романного жанру


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8

Схожі:

Програма із зарубіжної літератури для 10–11 класів загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання рівень стандарт iconПрограма із зарубіжної літератури для 10–11 класів загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання профільний рівень
О. В. Орлова; ст викл. О. К. Бицько, члени групи – учителі-методисти зарубіжної літератури О. В. Гученко, І. І. Звершховська, Ж....
Програма із зарубіжної літератури для 10–11 класів загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання рівень стандарт iconПрограма з української літератури для 5 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей із затримкою психічного
«Українська література» для 5 класів загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою та мовами навчання національних меншин...
Програма із зарубіжної літератури для 10–11 класів загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання рівень стандарт iconЗарубіжна література проект програми для 10–11 класів загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання
О. В. Орлова; ст викл. О. К. Бицько, члени групи – учителі-методисти зарубіжної літератури О. В. Гученко, І. І. Звершховська, Ж....
Програма із зарубіжної літератури для 10–11 класів загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання рівень стандарт iconУкраїнська мова у 2016-2017 навчальному році вивчення української мови здійснюватиметься за такими програмами: у 5-8 класах
Класах за навчальною програмою для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів: Українська мова. 5-9 класи. Програма для загальноосвітніх...
Програма із зарубіжної літератури для 10–11 класів загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання рівень стандарт iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. − К.: Видавничий дім «Освіта», 2013
У 9 класах загальноосвітніх навчальних закладів − за програмою: Українська мова. 5-12 класи. − К. Ірпінь: Перун, 2005


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка