Програма із зарубіжної літератури для 10–11 класів загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання рівень стандарт


Шедеври європейської лірики першої половини XX ст. (5 год.) (твори 3-4 авторів за вибором учителя)Сторінка5/8
Дата конвертації13.02.2018
Розмір1,08 Mb.
ТипПрограма
1   2   3   4   5   6   7   8

Шедеври європейської лірики першої половини XX ст. (5 год.) (твори 3-4 авторів за вибором учителя)

Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів (за розділами)

Зміст навчального матеріалу

Учень / учениця

Предметні компетентності

Знаннєвий компонент: дає стислу характеристику модернізму й авангардизму в літературі; знає течії модернізму й авангардизму, їхніх видатних представників, основні етапи життєвого і творчого шляху письменників;

Діяльнісний компонент: визначає провідні теми й мотиви в ліриці митців; розкриває особливості світобачення письменників; характеризує образи ліричних героїв (героїнь);

висвітлює зв’язки поетів з Україною, українські теми й мотиви в їхній ліриці;

Ціннісний компонент: обґрунтовує власне судження, обстоює думку в обговоренні (дискусії); робить висновки щодо загальнолюдського й національного в ліриці поетів;

Ключові компетентності

Спілкування державною мовою: знає українські переклади творів митців, визначає їхню художню специфіку;

Спілкування іноземними мовами: має загальні уявлення про своєрідність оригіналів творів митців (специфіка назв, синтаксису, ритмомелодики, образності тощо);

Математична компетентність: порівнює модернізм і авангардизм (у вигляді схеми, таблиці);

Інформаційно-цифрова компетентність: створює літературний портрет письменника, представляє свою роботу у вигляді самостійно створеної продукції (презентації, обкладинки видання, постера тощо);

Ініціативність і підприємливість: створює рекламу улюбленого поетичного твору або збірки (книжки) митця;

Соціальна та громадянська компетентності: визначає роль творчої спадщини поетів у ствердженні суспільно значущих ідей для свого часу та сучасності;

розкриває сутність авторської позиції, усвідомлює значущість боротьби письменників за мир, свободу, духовність;

Обізнаність та самовираження у сфері культури: аналізує літературні явища в контексті доби, у зв’язках з історією літератури й культури; знає і коментує твори різних видів мистецтва в аспекті розвитку течій модернізму й авангардизму;

Екологічна грамотність і здорове життя: усвідомлює цінність духовно-емоційного світу людини, значення поезії для його розвитку;

осмислює взаємозв’язок усього живого на світі, важливість збереження природи як середовища, необхідного для життя людини.

Розмаїття течій модернізму й авангардизму в європейській ліриці XX ст.

Франція

Ґійом Аполлінер (Вільгельм Альберт Володимир Олександр Аполлінарій Костровицький, 1880 – 1918). «Зарізана голубка й водограй», «Міст Мірабо».

Ґійом Аполлінер – поет-авангардист. Зв’язок поезії митця з естетикою кубізму, своєрідність «сюрреалізму» письменника, його художні новації в царині лірики. Збірки «Алкоголі. Вірші 1898 – 1913 рр.», «Каліграми. Вірші Миру і Війни». Специфіка віршованої форми каліграм («Зарізана голубка й водограй»). Тема кохання й часу у вірші «Міст Мірабо». Верлібр у творчості Ґійома Аполлінера.Австрія

Райнер Марія Рільке (1875 1926). «Згаси мій зір…», «Орфей, Еврідіка, Гермес», збірка «Сонети до Орфея» (огляд).

Своєрідність поглядів і поетики Р. М. Рільке. Діалог ліричного героя з Богом («Згаси мій зір…»). Переосмислення античних міфів у віршах митця («Орфей, Еврідіка, Гермес», збірка «Сонети до Орфея»). Філософський характер і художня довершеність лірики поета.Іспанія

Федеріко Ґарсіа Лорка (1898 – 1936). «Про царівну Місяцівну», «Гітара».

Віхи творчого шляху й художні здобутки Ф. Ґарсіа Лорки. Жанрове розмаїття його лірики. Яскраві образи й символи у віршах поета. Своєрідність художнього світу Ф. Ґарсіа Лорки.Росія

Срібна доба російської поезії: течії, здобутки, долі митців.Олександр Олександрович Блок (1880 – 1921). «Незнайома».

Зв’язок поезії О. О. Блока із символізмом. Антитези у вірші «Незнайома». Засоби зображення бездуховного життя суспільства та мрії ліричного героя.Анна Андріївна Ахматова (А. А. Горенко, 1889 – 1966). Вірші (1-2 за вибором учителя). Поема «Реквієм».

А. А. Ахматова й акмеїзм. Етапи творчості мисткині. Провідні теми й мотиви ранньої лірики А. А. Ахматової, образ ліричної героїні, конкретність описів, «щоденниковість» і психологізм. Поема «Реквієм» як відображення особистої й суспільної трагедії. Протест проти насильства, біблійні мотиви в поемі. Образ матері.Володимир Володимирович Маяковський (1893 – 1930). «А ви могли б?..», «Послухайте!», «Борг Україні»

В. В. Маяковський – поет-новатор, уплив футуризму на поетику митця. Протиставлення ницої буденності й прагнення ліричного героя до іншого (омріяного) світу в ранній ліриці. Особливості віршованої системи В. В. Маяковського. Метафоричність образів, поетична мова.Борис Леонідович Пастернак (1890 – 1960). «Гамлет», «У всьому хочу я дійти...», «Зимова ніч».

Творчий шлях Б. Л. Пастернака в контексті срібної доби. Філософська спрямованість лірики й прози митця. Теми кохання, сенсу життя, творчості, боротьби з насильством у спадщині письменника. Відлуння мотивів світової культури у віршах Б. Л. Пастернака. Засоби художньої виразності.


(ТЛ) Вірш, поема, авангардизм, символізм, футуризм, акмеїзм, ліричний герой (героїня).

(ЛК) Національне і загальнолюдське у віршах митців.

(УС) Видатні поети Європи першої половини XX ст. і Україна.

(ЕК) Образи й мотиви світової культури (Біблії, мистецтва, філософії, фольклору) у творах поетів.

(МЗ) Історія, художня культура.

Антиутопія у світовій літературі (2 год.)

Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів (за розділами)

Зміст навчального матеріалу

Учень / учениця

Предметні компетентності

Знаннєвий компонент: дає загальну характеристику змісту творів;

сприймає літературний твір у контексті епохи та історико-літературного процесу;

Діяльнісний компонент: виявляє ознаки антиутопії в тексті;

аналізує ідейно-тематичну сутність, сюжет, композицію, проблематику художнього твору; обґрунтовує власну позицію щодо актуальних проблем, порушених у творі; розкриває функції фантастики у творі-антиутопії;

Ціннісний компонент: оцінює вчинки персонажів антиутопії;

Ключові компетентності

Спілкування державною мовою: знаходить у тексті й коментує неологізми (в українському перекладі);

Спілкування іноземними мовами: наводить приклади засобів комічного в тексті оригіналу англійською мовою та інтерпретує їх (за умови володіння нею);

Математична компетентність: складає схеми, таблиці;

Інформаційно-цифрова компетентність: за допомогою цифрових технологій знаходить додаткову інформацію про письменників – представників антиутопії; складає цитатний план твору-антиутопії;

Ініціативність і підприємливість: усвідомлює важливість рішучої боротьби проти тоталітарної системи, страху й рабської покірності;

бере участь у виконанні завдань дослідницько-пошукового характеру;

Ініціативність і підприємливість: висловлює власну позицію щодо того, як подолати наслідки тоталітарної системи в суспільстві й суспільній свідомості;

Соціальна та громадянська компетентності: установлює зв’язок антиутопії з розвитком суспільства XX ст.; обговорює соціально-історичні проблеми, порушені у творі; усвідомлює небезпеку тоталітаризму для людини, культури, цивілізації;

Обізнаність та самовираження у сфері культури: знаходить і демонструє приклади творів-антиутопій у різних видах мистецтва;

Екологічна грамотність і здорове життя: визначає попереджальний зміст твору для сучасності; усвідомлює особисту відповідальність за збереження миру, природи, демократичних засад, життя на планеті Земля.

Розвиток жанру антиутопії у XX ст.: ознаки та представники.

Велика Британія

Джордж Оруелл (Ерік Артур Блер, 1903 – 1950). «Скотоферма» або «1984» (1 твір за вибором учителя).

Зв’язок творчості Дж. Оруелла із соціально-історичною ситуацією доби. Викриття сутності тоталітарної системи та її ієрархії в антиутопіях митця. Боротьба проти страху й рабської покірності в суспільній свідомості. Образ головного героя в динаміці. Поетика антиутопії (фантастика, мова, символи, алегорії та ін.).


(ТЛ) Антиутопія, конфлікт, сатира, соціальна фантастика.

(ЛК) Викривальний пафос антиутопії, спрямований проти тоталітаризму. Антиутопія в кіномистецтві XXXXI ст.

(УС) Антиутопія в українській літературі.

(ЕК) Зіставлення фрагментів англійських оригіналів й українських перекладів творів Дж. Оруелла.

(МЗ) Історія, художня культура.

Проблема війни і миру в літературі XX ст. (4 год.)

Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів (за розділами)

Зміст навчального матеріалу

Учень / учениця

Предметні компетентності

Знаннєвий компонент: виразно читає, коментує, аналізує літературні твори;

Діяльнісний компонент: розкриває особливості художньої побудови творів,

характеризує ідейно-тематичний зміст, сюжет, проблематику творів, художні образи;

визначає антивоєнний пафос творів, авторську позицію;

Ціннісний компонент: аналізує теми та актуальні проблеми творів, висловлює власні судження щодо питань, порушених у творах митців, бере участь в обговоренні проблематики прочитаних текстів;

Ключові компетентності

Спілкування державною мовою: розкриває поняття «епічний театр», пояснює значення назв творів у зв’язку з їхнім ідейно-художнім змістом;

Спілкування іноземними мовами: наводить висловлювання видатних діячів України та світу щодо проблеми війни та миру іноземною мовою (якою володіють), коментує їх;

Математична компетентність: створює таблиці, схеми; розкриває внутрішній зв’язок між епізодами, образами творів;

Інформаційно-цифрова компетентність: використовує Інтернет для розширення уявлень про зв’язки письменників з Україною, утілення сюжетів творів митців в інших видах мистецтва;

Ініціативність і підприємливість: висловлює критичну думку щодо збагачення матінки Кураж за рахунок війни, вияву меркантилізму, прагматизму в людських стосунках;

розпізнає уявні і справжні життєві цінності, висловлює власне судження щодо цього;

критично оцінює вчинки та висловлювання героїні п’єси Б. Брехта;

Соціальна та громадянська компетентності: визначає історичну основу творів, їхню актуальність для сьогодення;

Обізнаність та самовираження у сфері культури: виявляє засоби художнього відображення трагедії Другої світової війни у творах письменників XX ст.;

Екологічна грамотність і здорове життя: висловлює судження про цінність людського життя; виявляє у творах провідні символи, які спрямовані на протест проти війни й захист миру, розкриває їхній зміст.

Німеччина

Епічний театр Б. Брехта: теоретичні засади й художня практика.Бертольт Брехт (1898 – 1956). «Матінка Кураж та її діти».

Б. Брехт – драматург-новатор. Зображення війни як засобу збагачення в драмі «Матінка Кураж та її діти». Ідеї попередження та риси «епічного театру» в п’єсі.


Генріх Белль (1917 1985). «Подорожній, коли ти прийдеш у Спа…».

Життєвий і творчий шлях письменника. Засудження антигуманної сутності Другої світової війни, її руйнівних наслідків для людства в оповіданні «Подорожній, коли ти прийдеш у Спа…». Образ школи як художня модель нацистської Німеччини. Зображення війни з погляду важко пораненого юного солдата. Символічний зміст назви оповідання, її зв’язок з історією Спарти. Форма твору (внутрішній монолог). Специфіка змалювання образу головного героя (відсутність імені, виразних індивідуальних рис, байдужість до світу, зміни в його внутрішньому світі та ін.). Художні деталі. Підтекст. Авторська позиція.Німецькомовна поезія

Пауль Целан (1920 – 1970). «Фуга смерті».

Віхи життя й творчості Пауля Целана. «Фуга смерті» – один із найвідоміших творів про Голокост. Художнє новаторство митця. Ключові метафори («чорне молоко світання», «могила в повітрі») як відтворення жахливої реальності Освенціму. Прийом протиставлення. Провідні мотиви та їхня роль у творі. Трансформація біблійних образів і мотивів у творі.(ТЛ) Епічний театр, підтекст, мотив, композиція.

(ЛК) «Матінка Кураж та її діти» в театрі й кіно. Зображення згубності війни в документалістиці й творах мистецтва.

(УС) Друга світова війна у творах української літератури. Г. Белль і Україна. Пауль Целан і Україна.

(ЕК) Зіставлення образів персонажів.

(МЗ) Історія, художня культура.

Людина та пошуки сенсу існування в прозі другої половини XX ст. (4 год.) (2 твори за вибором учителя)

Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів (за розділами)

Зміст навчального матеріалу

Учень / учениця

Предметні компетентності

Знаннєвий компонент: знає основні відомості про життя і творчість Е. М. Гемінґвея, Ґ. Ґарсіа Маркеса, Я. Кавабати; розуміє значення творчості письменників у світовому літературному процесі;

Діяльнісний компонент: аналізує ідейно-тематичний зміст, сюжет, композицію, проблематику художніх творів; характеризує персонажів творів, стильові особливості прочитаних текстів; виявляє й аргументує жанрові ознаки творів;

Ціннісний компонент: обговорює філософсько-етичні проблеми, порушені у творах; висловлює судження щодо сенсу людського буття, морального вибору людини;

робить висновки про значення прочитаних творів для духовного зростання особистості;

Ключові компетентності

Спілкування державною мовою: тлумачить поняття «повість-притча», «магічний реалізм», «підтекст твору», «національний колорит»;

розширює свій лексикон завдяки новим словам і висловам, наявним у прочитаних творах;

Спілкування іноземними мовами: читає уривки з повісті «Старий і море» Е. М. Гемінґвея в оригіналі (за умови володіння англійською мовою), зіставляє їх з українськими перекладами;

Математична компетентність: доводить аксіому «Сила нації – у національних традиціях»;

Компетентності в природничих науках і технологіях: критично оцінює взаємини людини й природи, зображені в прочитаних творах;

Інформаційно-цифрова компетентність:

створює електронну продукцію (презентації, постери тощо) для популяризації прочитаних творів;

Уміння вчитися: використовує різні джерела довідкової інформації (словники, енциклопедії, он-лайн ресурси) для отримання нових знань;

Соціальна та громадянська компетентності: оцінює взаємини героїв зі світом, природою, іншими людьми;

висловлює думки щодо моральних і соціальних проблем, порушених у творах;

усвідомлює роль випробувань у житті особистості;

Обізнаність та самовираження у сфері культури: усвідомлює цінність національної самобутності, рідної культури і культурного розмаїття світу; розуміє роль прочитаних творів у популяризації національних традицій різних країн і народів, а також розвитку світової культури;

Екологічна грамотність і здорове життя:

висловлює судження про цінність людського життя; усвідомлює єдність людини з природою як необхідну умову її здорового життя.

Загальна характеристика провідних тенденцій прози другої половини ХХ ст.
Ернест Міллер Гемінґвей (1899 – 1961). «Старий і море».

Ґабріель Ґарсіа Маркес (1927 – 2014). «Стариган із крилами».

Ясунарі Кавабата (1899 – 1972) . «Тисяча журавлів».

(2 твори за вибором учителя)

США

Ернест Міллер Гемінґвей (1899 – 1961). «Старий і море».

Віхи життя й творчості митця. «Кодекс честі» героїв Е. М. Гемінґвея. Реалістичний, міфологічний і філософський плани повісті «Старий і море». Символіка образів (риба, море, рибалка, хлопчик та ін.). Образ Сантьяго. Ознаки притчі у повісті.Колумбія

Ґабріель Ґарсіа Маркес (1927 – 2014). «Стариган із крилами».

Короткі відомості про життя митця, лауреата Нобелівської премії. Специфіка «магічного реалізму» Ґ. Ґарсіа Маркеса. Синтез реального і фантастичного в оповіданні Ґ. Ґарсіа Маркеса «Стариган із крилами». Відображення моральної деградації людства. Символічний зміст образу янгола. Ідея прагнення до внутрішнього вдосконалення, морального відродження, повернення до вічних цінностей.Японія

Ясунарі Кавабата (1899 – 1972) . «Тисяча журавлів».

Ясунарі Кавабата – лауреат Нобелівської премії. Відображення самобутності японської культури у повісті «Тисяча журавлів». Роль чайної церемонії в композиції твору. Провідні ідеї (утвердження ідеї єдності людини з природою, гармонії зі світом, повернення до національних традицій і вічних цінностей). Образна система повісті. Еволюція головного героя (Кікудзі). Символіка. Японські уявлення про красу та їх відображення у творі. Особливості стилю письменника.


(ТЛ) Притча, «магічний реалізм», підтекст, індивідуальний стиль письменника, національний колорит.

(ЛК) Відображення специфіки національних культур у літературних творах. Екранізації літературних творів.

(УС) Українські переклади і видання творів Е. М. Гемінґвея, Ґ. Ґарсіа Маркеса, Я. Кавабати.

(ЕК) Порівняння образів персонажів.

(МЗ) Художня культура.

Каталог: bd
bd -> Програма навчальної дисципліни підготовки бакалавр
bd -> Том Гуманітарні науки Бердянськ 2011 (06) ббк 74я5
bd -> Музичне культура Русі IX-XVII століття
bd -> Навчальний посібник для студентів спеціальності 02010201 «Бібліотечна справа»
bd -> Долина нарцисів: українські літературні любовні антології
bd -> Дей студентів бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 23 травня 2013 року Том Гуманітарні науки Бердянськ 2013
bd -> «жанрова своєрідність антиутопії у творчості джорджа орвелла: роман «1984», повість «звіроферма»
bd -> Черкашина Т. Ю
bd -> Соколовська Ю. С
bd -> Концепція І. Франка еволюції романного жанру


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8

Схожі:

Програма із зарубіжної літератури для 10–11 класів загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання рівень стандарт iconПрограма із зарубіжної літератури для 10–11 класів загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання профільний рівень
О. В. Орлова; ст викл. О. К. Бицько, члени групи – учителі-методисти зарубіжної літератури О. В. Гученко, І. І. Звершховська, Ж....
Програма із зарубіжної літератури для 10–11 класів загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання рівень стандарт iconПрограма з української літератури для 5 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей із затримкою психічного
«Українська література» для 5 класів загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою та мовами навчання національних меншин...
Програма із зарубіжної літератури для 10–11 класів загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання рівень стандарт iconЗарубіжна література проект програми для 10–11 класів загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання
О. В. Орлова; ст викл. О. К. Бицько, члени групи – учителі-методисти зарубіжної літератури О. В. Гученко, І. І. Звершховська, Ж....
Програма із зарубіжної літератури для 10–11 класів загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання рівень стандарт iconУкраїнська мова у 2016-2017 навчальному році вивчення української мови здійснюватиметься за такими програмами: у 5-8 класах
Класах за навчальною програмою для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів: Українська мова. 5-9 класи. Програма для загальноосвітніх...
Програма із зарубіжної літератури для 10–11 класів загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання рівень стандарт iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. − К.: Видавничий дім «Освіта», 2013
У 9 класах загальноосвітніх навчальних закладів − за програмою: Українська мова. 5-12 класи. − К. Ірпінь: Перун, 2005


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка