Програма із зарубіжної літератури для 10–11 класів загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання рівень стандартСторінка6/8
Дата конвертації13.02.2018
Розмір1.08 Mb.
ТипПрограма
1   2   3   4   5   6   7   8

Література другої половини XX – початку XXI ст. (2 год.) (1 твір за вибором учителя)

Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів (за розділами)

Зміст навчального матеріалу

Учень / учениця

Предметні компетентності

Знаннєвий компонент: знає світоглядні й естетичні засади «театру абсурду», його ознаки;

рохуміє передумови розвитку постмодернізму, визначає основні принципи його поетики;

називає найвідоміших письменників літератури другої половини ХХ початку ХХІ ст.;

розрізняє явища масової та елітарної культури, наводить приклади; розповідає про зв’язки письменників з Україною;

Діяльнісний компонент: аналізує проблематику, образну систему, художні особливості прочитаних творів; характеризує образи персонажів; розкриває зміст символів, метафор у прочитаних творах; виявляє риси абсурдистської драми, літератури постмодернізму, роль гротеску та фантастики у текстах; з’ясовує особливості стилю митців;

веде діалог щодо проблем, порушених у прочитаних творах;

Ціннісний компонент: усвідомлює художню цінність прочитаних творів; обговорює проблеми морального вибору, сенсу людського життя; робить висновки щодо значення творів для розвитку культури й формування сучасного читача.

Ключові компетентності

Спілкування державною мовою: обговорює прочитані твори, тлумачить поняття «театр абсурду», «постмодернізм», «інтертекстуальність»», «магічний реалізм», готує власні сентенції щодо прочитаних творів у різних жанрах усного і письмового мовлення; збагачує власне мовлення, читаючи українські переклади творів;

Математична компетентність: на підставі прочитаного виокремлює головну та другорядну інформацію;

Інформаційно-цифрова компетентність: знає електронні сайти українських бібліотек, використовує їх у процесі навчання й читання художньої літератури; створює електронну продукцію (мультимедійні презентації, тощо);

Уміння вчитися: використовує різні джерела довідкової інформації (словники, енциклопедії, он-лайн ресурси) для отримання нових знань;

Ініціативність і підприємливість: обговорює прочитані твори у парах і групах, бере на себе ініціативу під час обговорення дискусійних питань; працює в команді;

Соціальна та громадянська компетентності: з повагою ставиться до культурних надбань інших народів;

Обізнаність та самовираження у сфері культури: порівнює прочитані твори та їхнє втілення в інших видах мистецтва.

Провідні тенденції в драматургії другої половини ХХ ст. 

Формування «театру абсурду» як явища театрального авангарду в 1950-1960-х рр., його провідні ознаки. Огляд здобутків митців («Гостина старої дами» Ф. Дюрренматта, «Санта-Крус» М. Фріша, «Носороги» Е. Йонеско, «Чекаючи на Годо» С. Беккета). Жанрові новації (драма-притча, трагікомедія та ін.). Значення іронії, гротеcку у творах.Література постмодернізму

Постмодернізм – одне із найяскравіших літературних явищ останніх десятиліть ХХ – початку ХХІ ст. Постмодерністське мистецтво: елітарна й масова культура.Милорад Павич (1929 – 2009). «Скляний равлик».

Хуліо Кортасар (1914 1984). «Менади»

(1 твір за вибором учителя)

Сербія

Милорад Павич (1929 – 2009). «Скляний равлик».

Короткі відомості про митця. Утілення в оповіданні «Скляний равлик» рис постмодернізму. Можливість вибору шляхів читання твору як вияв характерної для постмодерністської літератури гри письменника з текстом і читачем, «відмови від монопольного права автора на істину». Варіанти фіналу твору як ознака стилю М. Павича. Значення центральної метафори.Аргентина

Хуліо Кортасар (1914 1984). «Менади».

Короткі відомості про письменника. Фантасмагорична картина безумства натовпу в оповіданні Х. Кортасара «Менади». Відображення сучасних соціальних, психологічних, етичних проблем у творі. Специфіка індивідуального стилю митця: поєднання реалістичних і фантастичних елементів, калейдоскопічність подій, символіка, метафоризм, пародія.(ТЛ) «Театр абсурду», постмодернізм, інтертекстуальність, «магічний реалізм».

(ЛК) Літературні твори другої половини XX ст. в кіно й театрі.

(УС) Українські переклади й видання творів Ф. Дюрренматта й Павича. Ф. Дюрренматт і Україна. М. Павич і Україна

(ЕК) Зіставлення персонажів, символів, метафор.

(МЗ) Історія, художня культура.

Сучасна література в юнацькому читанні (2 год.) (1-2 твори за вибором учителя та учнів)

Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів (за розділами)

Зміст навчального матеріалу

Учень / учениця

Предметні компетентності

Знаннєвий компонент: називає сучасних зарубіжних письменників, твори яких увійшли в коло юнацького читання; знає окремі факти життя сучасних зарубіжних письменників; зміст прочитаних творів; розуміє зв’язок творчості письменника з національними літературними традиціями та сучасними тенденціями світової літератури;

Діяльнісний компонент: аналізує ідейно-тематичний зміст, сюжет, композицію, проблематику художніх творів; характеризує образи персонажів; порівнює прочитані твори з текстами дотичної тематики та проблематики, розглянутими в курсах зарубіжної та української літератури;

Ціннісний компонент: коментує художні образи, у яких утілено позитивні й негативні явища;

висловлює судження про особливості стилю письменників, їхню роль в історії національної та світової культури;

Ключові компетентності

Спілкування державною мовою: пояснює символічний зміст назв творів;

Спілкування іноземними мовами

використовує іноземні сайти для пошуку інформації про митців та їхні твори;

Математична компетентність: класифікує прочитані твори за жанровою належністю;

Інформаційно-цифрова компетентність: використовує ресурси Інтернету для створення доповіді, презентації;

Уміння вчитися: створює учнівський проект;

Ініціативність і підприємливість: висловлює власні ідеї щодо залучення молоді до читання, реалізує їх, розміщуючи в соцмережах актуальну інформацію про цікаві книжки різних країн і народів;

Соціальна та громадянська компетентності: аналізує соціальні, моральні, політичні, історичні проблеми, порушені у прочитаних творах, висловлює судження про них;

Обізнаність та самовираження у сфері культури: сприймає твори сучасної літератури в контексті культури країни, яку репрезентує художній твір; зіставляє літературні твори з їхнім утіленням у різних видах мистецтва (кіно, театр, образотворче мистецтво);

Екологічна грамотність і здорове життя: коментує результати людської діяльності в природному та суспільному середовищі, відображені у творах літератури.


Україна

Загальна характеристика розвитку кримськотатарської літератури й культури.Таїр Халілов (нар. 1940 р.). «До останнього подиху».

Таїр Халілов – сучасний український кримськотатарський письменник. Близькість прози Халілова до філософії екзистенціалізму.«До останнього подиху» – історія життя, боротьби та любові героя твору, віддзеркалення в ній трагічної долі кримськотатарського народу. Тема депортації кримських татар та свавілля влади. Образ Бекира – людини, котра ніколи не здається. Почуття гідності героя, глибинний зв’язок зі своїм народом.

Франція

Даніель Пеннак (нар. 1944). «Усе для людожерів».

Короткі відомості про митця. Пеннак як автор декларації прав читача. Серія детективних романів «Сага про Малоссена». Образ сучасного Парижа та його мешканців у романі «Все для людожерів». Викриття абсурдності суспільства споживання. Детективна лінія твору. Образ Бенджамена Малоссена. Відкритий фінал. Метафоричний сенс назви роману. Іронічний стиль оповіді.США

Стівен Едвін Кінґ (нар. 1947). «Мораль».

Короткі відомості про письменника-фантаста. Метафора одержимості як наскрізна тема творів письменника. «Мораль»: проблематика, поетика, жанрова своєрідність. Біблійні мотиви у творі. Психологізм у зображенні персонажів. Підтекст. Сенс назви й фіналу. Художня своєрідність твору (динамізм, інтрига, нагнітання атмосфери, невимушений виклад).

Джон Майкл Ґрін (нар. 1977). «Провина зірок».

Д. Ґрін – американський письменник, автор книжок для підлітків та молоді, відеоблоґер. «Провина зірок» – розповідь про історію кохання невиліковно хворих юнака та дівчини. Образи головних героїв. Ідея цінності життя. Символіка назви твору. Ліризм, іронічність оповіді.

Австралія

Маркус Френк Зузак (нар. 1975). «Крадійка книжок».

Короткі відомості про митця. «Крадійка книжок» - роман про Другу світову війну. Історія життя дівчинки Лізель Мемінґер. Викриття згубного впливу нацизму у творі. Образи «маленьких людей», які опинилися в умовах фашистської системи. Ідеї людяності, добра, порятунку життя й культури. Книга як символ збереження духовності в жорстокому світу. Форми оповіді.
(ТЛ) Поглиблення понять про класичну і масову літературу, популярні жанри сучасної літератури.

(ЛК) Відображення проблем війни і миру, суспільства, сучасної молоді, психології особистості, природи й людини у творах літератури й інших видах мистецтва.

(УС) Видатні українські літературознавці XX ст.

(ЕК) Трансформації традиційних жанрів у сучасну добу. Зіставлення літературних творів та їх утілення в кіно, театрі, образотворчому мистецтві.

(МЗ) Історія, художня культура.

Підсумки (1 год.)

Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів (за розділами)

Зміст навчального матеріалу

Учень / учениця

Предметні компетентності

Знаннєвий компонент: пояснює відмінності зарубіжної літератури від української, світової літератури – від національної; називає видатних представників вітчизняної перекладацької школи, визначає їхній внесок у розвиток українського суспільства;

Діяльнісний компонент: розпізнає види перекладів, зокрема художнього, визначає їхні особливості;

розкриває роль української перекладацької школи у формуванні сучасного читача;

Ціннісний компонент: на підставі власного читацького досвіду робить висновки щодо цінності класичної й сучасної літератури;

Ключові компетентності

Математична компетентність: класифікує прочитані твори за жанровими й поетикальними ознаками;

Інформаційно-цифрова компетентність: використовує цифрові технології для розширення кола читання;

Уміння вчитися: отримує потрібну інформацію, використовуючи літературознавчі словники й довідники;

Ініціативність і підприємливість: бере участь у виконанні завдань дослідницько-пошукового характеру;

виявляє лідерські якості у роботі в парах (групах) над проектом;

Соціальна та громадянська компетентності: аргументовано висловлює думки щодо актуальних моральних і суспільних питань, які знайшли відбиток у творах зарубіжної літератури; розуміє необхідність збереження і розвитку культурних надбань різних народів; усвідомлює важливість популяризації в соціумі шедеврів зарубіжної літератури, а також надбань української перекладацької школи;

Обізнаність та самовираження у сфері культури: визначає особливості культури інформаційного суспільства (переваги й проблеми) та місце читання художньої літератури в ньому;

осмислює роль художньої літератури і художнього перекладу в житті сучасного суспільства і окремої особистості. усвідомлює потребу збереження культурних надбань людства, необхідність читання творів вітчизняних і зарубіжних авторів.

Екологічна грамотність і здорове життя: сприймає художню літературу як засіб укріплення духовного здоров’я особистості та нації.

Узагальнення і систематизація навчального матеріалу.Для вивчення напам’ять

Й. В. Ґете «Фауст» (один із монологів Фауста за вибором учителя),

Ґійом Аполлінер (1 вірш за вибором учня),

Р. М. Рільке (1 вірш за вибором учня),

А. А. Ахматова (1 вірш за вибором учня),

В. В. Маяковський (1 вірш за вибором учня),

Б. Л. Пастернак (1 вірш за вибором учня).
Додатки

Додаток 1

Список творів для додаткового читання

Для уроків позакласного читання і уроків із резервного часу (за вибором учителя)

10 клас

Акутагава Р. «Слова Пігмея», «Расьомон», «Бататова каша», «Усмішка богів», «Сад» (1-2 твори на вибір)

Бойн Дж. «Хлопчик у смугастій піжамі»

Бредбері Р. Марсіанські хроніки (1-2 твори за вибором учителя)

Ґавальда А. «Просто разом», «Ковток свободи», «Біллі», «Я її кохав, я його кохала» або ін. (1 твір за вибором учителя)

Гамсун К. «Пан»

Гоголь М. В. «Сорочинський ярмарок», «Ніс», «Мертві душі» (1 твір за вибором учителя)

Гофман Е. Т. А. «Золотий горнець», «Лускунчик або мишачий король».Ґрін Д. «У пошуках Аляски», «Паперові міста»

Діккенс Ч. «Пригоди Олівера Твіста», «Домбі і син» (1 твір за вибором учителя)

Достоєвський Ф. М. «Хлопчик у Христа на ялинці», «Бідні люди», «Зневажені та скривджені», «Ідіот», «Брати Карамазови» (1 твір за вибором учителя)

Конрад Дж. «Князь Роман», «Сестри», «Емі Фостер» (1 за вибором учителя)

Короленко В. Г. «У поганому товаристві» («Діти підземелля»), «Парадокс», «Без язика», «Ліс шумить», «Котляревський і Мазепа» або ін. (1 за вибором учителя)

Купер Ф. «Звіробій», «Останній із могікан» (1 твір за вибором учителя)

Лондон Джек. «Мартін Іден»

Малларме С. «Квіти», «Привід», «Лебідь»

Меріме П. «Кармен», «Маттео Фальконе»

Міцкевич А. «Кримські сонети»

Мопассан Г. «Життя», «Любий друг», новели (1-2 твори за вибором учителя)

Провансальська лірика (Дж. Рюдель, Б. де Борн та ін.) (2-3 твори за вибором учителя)

Ремарк Е.М. «Три товариші»

Ріггз Р. «Дім дивних дітей»

Ровелл Р. «Елеанор і Парк»

Селінджер Дж. «Ловець у житі»Сімак К. «Двобій»

Стендаль. «Ваніна Ваніні»

Такубоку І. Лірика

Теккерей В. «Ярмарок суєти»

Толстой Л. М.  «Війна і мир» (уривки), «Анна Кареніна», «Хаджі-Мурат» (1 твір за вибором учителя)

Тургенєв І.С. «Ася», «Батьки та діти» (1 твір за вибором учителя)

Уеллс Г. «Країна сліпих», «Двері в стіні», «Коли Сплячий прокинеться», «Війна світів», «Невидимець» та ін. (1 твір за вибором учителя)

Фіцджеральд Ф. С. «Великий Гетсбі», «Ніч лагідна» (1 твір за вибором учителя)

Чехов А. П. «Чайка», «Три сестри», «Вишневий сад», «Аґрус», «Людина у футлярі», «Дама з собачкою» (1-2 твори за вибором учителя)

Яґелло Й. «Шоколад із чилі»

Янсон Т. «Тато і море», «Наприкінці листопада»

11 клас

Айтматов Ч. «І понад вік триває день», «Плаха» (1 твір за вибором учителя)

Апдайк Дж. «Кролик розбагатів»

Барнз Дж. «Відчуття закінчення»

Беккет С. «Чекаючи на Годо»

Борхес Х. «Дзеркало і маска»

Булгаков М. О. «Дні Турбіних»

Бунін І. О. «Антонівські яблука», «Легке дихання», цикл «Темні алеї» (1 твір за вибором учителя)

Гасклі О.«Дивний новий світ»

Гашек Я «Пригоди бравого вояка Швейка»

Гелпрін М. «Свіча горіла»

Гемінґвей Е. «Кішка на дощі»

Гессе Г. «Гра в бісер», «Степовий вовк» (1 твір за вибором учителя)

Гумільов М. С. Поезії (1-2 вірші за вибором учителя)

Ділан Боб. Поезії (1-2 вірші за вибором учня)

Джойс Дж «Джакомо Джойс»,«Дублінці» (1 твір за вибором учителя)

Дюрренматт Ф. «Фізики», «Гостина старої дами» (1 твір за вибором учителя)

Еко У. «Ім’я троянди»

Еліот Т. С. Поезії (1-2 вірші за вибором учителя)

Елюар П. Поезії (1-2 вірші за вибором учителя)

Єсенін С. О. Поезії (1-2 вірші за вибором учителя)

Зюскінд П. «Голуб»

Йонеско Е. «Голомоза співачка», «Носороги» (1 твір за вибором учителя)

Ільф І. А., Петров Є. П. «Дванадцять стільців»

Кавабата Я. «Німий»

Камю А. «Чума»

Кафка Ф. Притчі. «Лист до батька»Кіз Д. «Квіти для Елджернона»

Кізі К «Політ над гніздом зозулі»

Кобо Абе «Людина-коробка», «Жінка в пісках» (1 твір за вибором учителя)

Кортасар Х. «Поза часом»

Кундера М. «Нестерпна легкість буття»

Купрін О. І. «Гранатовий браслет», «Олеся» (1 твір за вибором учителя)Ле Ґуїн У. «Ті, хто покидають Омелас»

Лем С. «Соляріс»

Мандельштам Й. Е. Поезії (1-2 вірші за вибором учителя)

Манн Т. «Маріо і чарівник»

Маркес Ґ. «Сто років самотності»

Муракамі Х. «Хроніка заводного птаха», «Норвезький ліс», «1Q84», «Підземка» або ін. (1 твір за вибором учителя)

Некрасов В. Повісті, оповідання, нариси (1 за вибором учителя)

Павич М. «Хозарський словник», «Зоряна мантія», «Дамаскин»

Памук О. «Мене називають Червоний»

Райнсмар К. «Останній світ»

Саган Ф. «Привіт, смутку», «Трохи сонця в холодній воді»

Тарковський А. Поезії (2-3 вірші за вибором учителя)

Фаулз Дж. «Маг» («Волхв»), «Хмара» (1 твір за вибором учителя)

Фріш М. «Андорра», «Біографія», «Санта-Крус» (1 твір за вибором учителя)

Хайнлайн Р. Фантастичні твори (1 твір за вибором учителя)

Цвєтаєва М. І.  Поезії (2-3 вірші за вибором учителя)

Чапек К. «Війна з саламандрами»Чичибабін Б. О. Поезії (2-3 вірші за вибором учителя)
Додаток 2

Сучасна науково-методична література для вчителя

Нормативні документи

 1. Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти (Постанова Кабінету Міністрів України від 23. 11. 2011 р. № 1392) // Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України. – 2012. – № 4-5. – С. 3-56; [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1392-2011-п.

 2. Концепція Нової української школи [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednyaua-sch-2016/koncepciya.html


Монографії, посібники, словники, довідники

 1. Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. [за ред. М. Зубрицької]. – Львів, 2001.

 2. БандураО. Теорія літератури в тезах, дефініціях, таблицях: Навчальний довідник / О. Бандура, Г. Бандура. – К., 2008.

 3. Блум Г. Західний канон: книги на тлі епох / Г. Блум; [пер. з англ. під загальною редакцією Р. Семківа]. – К., 2007.

 4. Волошина Н. Й. Наукові основи методики літератури: Посібник / Н. Й. Волошина, О. М. Бандура, О. А. Гальонка та ін.; [за ред. Н. Й. Волошиної] – К., 2002.

 5. Волощук Е. Технэ майевтике: Теория и практика анализа литературного произведения / Е. Волощук, Б. Бегун  // Тема. – 1997. – № 1–2.

 6. Галич О. А. Теорія літератури: підручник для студ. філол. спец. вищ. навч. закладів / О. А. Галич, В. М. Назарець, Є. М. Васильєв. 4-те вид., стереотип. – К., 2008

 7. Давиденко Г. Й. Історія зарубіжної літератури XX ст. : навчальний посібник / Г. Й. Давиденко, Г. М. Стрельчук, Н. І. Гринчак. – К., 2011.

 8. Денисова Т. Історія американської літератури ХХ століття : навч. посібник / Т. Денисова. – К., 2012.

 9. Дичківська І. Інноваційні педагогічні технології / І. Дичківська. – К., 2004.

 10. Зарубіжна література XIX століття: посібник [за ред. О. М. Ніколенко, В. І. Мацапури]. – К., 1999.

 11. Зарубіжна література XX століття: Посібник [за ред. О. М. Ніколенко, Т. М. Конєвої]. – К., 1998.

 12. Затонский Д. Модернизм и постмодернизм. Мысли об извечном коловращении изящных и неизящных искусств /Д В. Затонский. – Харьков, 2000. – 259 с.

 13. Зубрицька М. Homo legens: читання як соціокультурний феномен / М. Зубрицька. – Львів, 2004.

 14. Ильин И. П. Постмодернизм от истоков до конца столетия: эволюция научного мифа / И. П. Ильин. – М., 1998.

 15. Ісаєва О. О. Вивчення літератури в цифрову епоху: про реалії сьогодення і перспективи в майбутньому / О. О. Ісаєва // Всесвітня література в школах України. – 2016. – № 1 (415).

 16. Ісаєва О. О. Вивчення літератури під час гібридної війни / О. О. Ісаєва // Зарубіжна література. – 2017. – № 21 (774).

 17. Ісаєва О. О. Теорія і технологія розвитку читацької діяльності старшокласників у процесі вивчення зарубіжної літератури : монографія / О. О. Ісаєва. – К., 2003.

 18. Ісаєва О. О. Формування сучасного читача засобами медіаосвіти / О. О. Ісаєва // Всесвітня література в сучасній школі. – 2013. – № 2.

 19. Ісаєва О. О. Чи буде особистість майбутнього Homo legens? / О. О. Ісаєва // Дивослово. – 2014. – № 4(685).

 20. Ісаєва О. О. Читацькоцентрична парадигма вивчення літератури в школі// ШБІЦ. – 2016. – № 5.

 21. Ісаєва О. О. Організація та розвиток читацької діяльності школярів при вивченні зарубіжної літератури: Посібник для вчителя / О. О. Ісаєва. – К., 2000.

 22. Історія зарубіжної літератури XX ст.: навчальний посібник / В. І. Кузьменко, О. О. Гарачковська, М.В. Кузьменко та ін. – К., 2010.

 23. Кичук Н. Формування творчої особистості вчителя / Н. Кичук. – К., 1991.

 24. Клименко Ж. В. Шкільний курс «Зарубіжна література» як чинник формування української національної ідентичності учнів // Всесвітня література в школах України. – 2016. – № 7/8.

 25. Клименко Ж. В. Компаративний підхід до викладання літератури в школі /Ж. В. Клименко // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2010. – № 12.

 26. Клименко Ж. В. Науково-методичний лекторій для вчителя світової літератури «Специфіка вивчення перекладних художніх творів у старших класах загальноосвітньої школи» : Лекції 1–22 // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2009. – № 11; 2010 – №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10; 2011 – №№ 1, 3, 4, 5, 11/12; Всесвітня література в сучасній школі. – 2012. – №№ 1, 5, 10; 2013 – №№ 1, 2; Всесвітня література в школах України. – 2014. – № 7 – 8; 2015 – №№ 3, 6, 12.

 27. Клименко Ж. В. Теорія і технологія вивчення перекладних художніх творів у старших класах загальноосвітньої школи / Ж. В. Клименко. – К., 2006.

 28. Клименко Ж. В. Формування компаративістської компетентності учнів у процесі вивчення світової літератури / Ж. В. Клименко// Всесвітня література в середніх навчальних закладах України – 2011. – № 6.

 29. Ковбасенко Ю. І. Вивчення біографічних відомостей про письменника як методична проблема/ Ю. І. Ковбасенко // Постметодика. – Полтава. – 2006. – № 6 (70).

 30. Ковбасенко Ю. І. Використання тестових технологій у процесі вивчення української та зарубіжної літератури в загальноосвітніх навчальних закладах/ Ю. І. Ковбасенко // Зарубіжна література в навчальних закладах. – К. – 2008. – № 2.

 31. Ковбасенко Ю. І. Г. Флобер «Пані Боварі». А. Доде. Цикл творів про Тартарена: матеріали до уроків літератури. 10 клас / Ю. І. Ковбасенко // Відродження. Мови, літератури, історія народів України у національних школах. – К., 1994.

 32. Ковбасенко Ю. І. Життєвий і творчий шлях Ф. Достоєвського. «Злочин і кара» як філософський поліфонічний соціально-психологічний роман / Ю. І. Ковбасенко // Зарубіжна література. – К. – 2010. – № 26.

 33. Ковбасенко Ю. І. Література постмодернізму: штрихи до портрету/ Ю. І. Ковбасенко // Acta Neophilologica. – 2009. – ХІ. – Wydawnictwo Uniwersytetu Warminsko-Mazurskiego w Olsztynie.

 34. Ковбасенко Ю. І. Літературний канон і курикулум літературної освіти: світовий досвід і український шлях (ч. І – світовий досвід) / Ю. І. Ковбасенко// Всесвітня література в середніх навчальних закладах України, 2011. – № 9.

 35. Ковбасенко Ю. І. Світова література: штрихи до історико-літературного портрета. Франц Кафка. Джеймс Джойс / Ю. І. Ковбасенко // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. - 2011. – № 7–8.

 36. Ковбасенко Ю. І. Поглиблене вивчення літератури і новітні педагогічні вимірювання / Ю. І. Ковбасенко //Вітчизняна філологія: теоретичні та методичні аспекти вивчення. – Вип. 5. – Черкаси, 2015.

 37. Куцевол О. М. Методика викладання української літератури (креативно-інноваційна стратегія) / О. М. Куцевол. – К., 2009.

 38. Лексикон загального та порівняльного літературознавства [за ред. А. Волкова]. – Чернівці, 2011.

 39. Літературознавча енциклопедія: у 2-х томах [автор-укладач Ю. І. Ковалів]. – К., 2007.

 40. Літературознавчий словник-довідник / Р. Т. Гром’як, Ю. І. Ковалів та ін. – К., 1997.

 41. Матвіїшин В. Г. Український літературний європеїзм / В. Г. Матвіїшин. – К., 2009.

 42. Мацевко-Бекерська Л. В. Методика викладання світової літератури: Навчально-методичний посібник / Л. В. Мацевко-Бекерська. – Львів, 2011.

 43. Методика преподавания литературы [под ред. О. Богдановой]. – М., 2000.

 44. Мірошниченко Л. Ф. Методика викладання світової літератури в середніх навчальних закладах: підручник / Л. Ф. Мірошниченко – К., 2010.

 45. Мірошниченко Л. Ф. Зарубіжна література. Позакласні заходи. 9-11 кл. : Посібник для вчителя / Л. Ф. Мірошниченко, Ю. М. Дишлюк. – Харків, 2004.

 46. Мойсеїв І. Зарубіжна література в людинотворчому вимірі / І. Мойсеїв. – К, 2003.

 47. Моклиця М. Модернізм у творчості письменників ХХ ст. Зарубіжна література / М. Моклиця. – Луцьк, 1999.

 48. Моклиця М. Основи літературознавства: посібник для студентів / Марія Моклиця. – Тернопіль, 2002.

 49. Наливайко Д. С. Про співвідношення «декадансу», «модернізму», «авангардизму» / Д. С. Наливайко // Слово і час. – 1997. – № 11–12.

 50. Наукові основи методики літератури [за ред. Н. Волошиної]. – К., 2002

 51. Ніколенко О.М. Від Флобера до Аполлінера. Французька література другої половини XIX – початку XX ст. / О.М. Ніколенко. – К., 2005.

 52. Ніколенко О. М. Зарубіжна література: Тести: посібник / О. М. Ніколенко, О. В. Орлова, Т. М. Конєва. та ін. – К., 2007.

 53. Ніколенко О. М. Поезія французького символізму: Ш. Бодлер, П. Верлен, А. Рембо / О. М. Ніколенко. – Х., 2003.

 54. Ніколенко О. М. Книжки, які рятують світ. Маркус Зузак і його роман «Книжковий злодюжка» / О.М. Ніколенко // Всесвітня література в школах України. – 2015. - № 5. – С. 3-6.

 55. Ніколенко О. М. Компетентнісний підхід до викладання зарубіжної літератури / О. М. Ніколенко// Зарубіжна література. – 2016. - № 6. – С. 4 – 9.

 56. Ніколенко О. М. Художність в оцінці творів мистецтва / О. М. Ніколенко // Всесвітня література в сучасній школі. – 2014. № 3. – С. 910.

 57. Ніколенко О. М., Куцевол О. М. Сучасний урок зарубіжної літератури: посібник. 511 класи / О. М. Ніколенко, О. М. Куцевол – К., 2003.

 58. Ніколенко О. М., Мацапура В. І. Літературні епохи, напрями, течії / О. М. Ніколенко, В. І. Мацапура. – К., 2004.

 59. Николенко О. Н., Мелащенко М. П. Импрессионизм в творчестве Б. Пастернака / О. Н. Николенко, М. П. Мелащенко. – Полтава, 2014.

 60. Ніколенко О. М., Філіна І. О. Філософія життя у китайській та японській літературах / О. М. Ніколенко, І. О. Філіна. – Х., 2003.

 61. Ніцше Ф. Так казав Заратустра. Жадання влади / Ф. Ніцше [пер. з нім. А. Онишка, П. Таращука ]. – К., 2003.

 62. Нямцу А. Е. Основы теории традиционных сюжетов / А. Е. Нямцу. – Черновцы, 2003.

 63. Оліфіренко С. М. Мандрівка Інтернет-сторінками зарубіжної літератури: Посібник для вчителів і учнів 8–11 класів / С. М. Оліфіренко – К., 2007.

 64. Ортега-и-Гасет Х. Дегуманизация искусства / Х. Ортега-и-Гасет // Самосознание европейской культуры ХХ века: Мыслители и писатели Запада о месте культуры в современном обществе. – М., 1991.

 65. Павличко С. Д. Зарубіжна література: дослідження та критичні статті. – К., 2001.

 66. Пасічник Є. Методика викладання української літератури в середніх навчальних закладах / Є. Пасічник. – К., 2000.

 67. Пахаренко В. І. Основи теорії літератури / В. І. Пахаренко. – К., 2009.

 68. Пометун О. І. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання: науково-методичний посібник [за ред. О. І. Пометун]. – К., 2004.

 69. Професія – вчитель літератури: Словник-довідник [упор. Т. Чередник]. – Тернопіль, 2009.

 70. Ситченко А. Л. Навчально-технологічна концепція літературного аналізу : монографія / А. Л. Ситченко. – К., 2004.

 71. Ситченко А. Навчально-технологічна концепція літературного аналізу / А. Ситченко. – К., 2004.

 72. Ситченко А. Л. Методика викладання літератури: термінологічний словник [за ред. А. Л. Ситченко] / А. Л. Ситченко,  В. І. Шуляр , В. В. Гладишев. – К., 2008.

 73. Словник художніх засобів і тропів [автор-укладач В. Ф. Святовець]. – К., 2011.

 74. Стайн Дж. Сучасна драматургія в теорії та театральній практиці: в 3 книгах / Дж. Стайн. – Львів, 2003.

 75. Сучасна літературна компаративістика: стратегії і методи. Антологія [за заг. ред. Д. С. Наливайка]. – К., 2009.

 76. Таранік-Ткачук К. В. Від Вітмена до Маркеса: Матеріали до уроків зарубіжної літератури / К. В. Таранік-Ткачук. – Тернопіль, 2005.

 77. Таранік-Ткачук К. В. Стилістичний аналіз художнього твору на уроках зарубіжної літератури / К. В. Таранік-Ткачук. – К., 2008.

 78. Ткаченко А. О. Мистецтво слова. (Вступ до літературознавства): підручник для гуманітаріїв / А. О. Ткаченко. – К., 1997.

 79. Чижевський Д.І. Історія української літератури / Д.І. Чижевський. – К., 2003.

 80. Чижевський Д. І. Порівняльна історія слов’янських літератур / Д. І. Чижевський. – К., 2005.

 81. Шалагінов Б. Б. Зарубіжна література від античності до початку XIX сторіччя: Історико-естетичний нарис / Б. Б. Шалагінов. – К., 1994.

 82. Шалагінов Б. Б. Шлях Гете. Життя, філософія, творчість: Посібник для вчителя / Б.Б. Шалагінов. – Харків, 2003.

 83. Штейнбук Ф. М. Методика викладання зарубіжної літератури в школі: Навчальний посібник / Ф. М. Штейнбук. – К., 2007.

Періодичні фахові видання

 1. Всесвіт: фаховий журнал світової літератури. – К. : Видавничий дім «Всесвіт»: http://vsesvit-journal.com

 2. Всесвітня література в сучасній школі: науково-методичний журнал Міністерства освіти і науки України. – К. : РА «Освіта України».

 3. Всесвітня література в школах України: науково-методичний журнал Міністерства освіти і науки України. – К. : Педагогічна преса.

 4. Зарубіжна література в школах України: науково-методичний журнал. – К. : Антросвіт: http: //www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/zlvsh/index

 5. Всесвітня література та культура: науково-методичний журнал. – К. : Антросвіт.

 6. Зарубіжна література: науково-методична газета. – К. : Шкільний світ: http: //literatura@1veresnya.com.ua

 7. Зарубіжна література в школі: науково-методичний журнал. – Харків : Основа.

 8. Слово і Час: науково-теоретичний журнал. – К. : Національна академія наук України, Інститут літератури імені Тараса Шевченка, Національна спілка письменників України: http://www.slovoichas.in.ua

Сайти бібліотек

 1. Державна бібліотека України для юнацтва: http://www.4uth.gov.ua/

 2. Національна бібліотека України для дітей: www.chl.kiev.ua/.

 3. Національна парламентська бібліотека України: http://www.nplu.org/ 

 4. Львівська обласна бібліотека для дітей : http://kazkar.at.ua/lodb.org.ua/

 5. Електронна бібліотека української літератури (зарубіжна література): http://ukrlib.com.

 6. Бібліотека українського центру: http://ukrcenter.com.

 7. Дитячий сайт «Казкар»: http://kazkar.at.ua/

Додаток 3


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8

Схожі:

Програма із зарубіжної літератури для 10–11 класів загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання рівень стандарт iconПрограма із зарубіжної літератури для 10–11 класів загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання профільний рівень
О. В. Орлова; ст викл. О. К. Бицько, члени групи – учителі-методисти зарубіжної літератури О. В. Гученко, І. І. Звершховська, Ж....
Програма із зарубіжної літератури для 10–11 класів загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання рівень стандарт iconПрограма з української літератури для 5 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей із затримкою психічного
«Українська література» для 5 класів загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою та мовами навчання національних меншин...
Програма із зарубіжної літератури для 10–11 класів загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання рівень стандарт iconЗарубіжна література проект програми для 10–11 класів загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання
О. В. Орлова; ст викл. О. К. Бицько, члени групи – учителі-методисти зарубіжної літератури О. В. Гученко, І. І. Звершховська, Ж....
Програма із зарубіжної літератури для 10–11 класів загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання рівень стандарт iconУкраїнська мова у 2016-2017 навчальному році вивчення української мови здійснюватиметься за такими програмами: у 5-8 класах
Класах за навчальною програмою для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів: Українська мова. 5-9 класи. Програма для загальноосвітніх...
Програма із зарубіжної літератури для 10–11 класів загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання рівень стандарт iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. − К.: Видавничий дім «Освіта», 2013
У 9 класах загальноосвітніх навчальних закладів − за програмою: Українська мова. 5-12 класи. − К. Ірпінь: Перун, 2005
Програма із зарубіжної літератури для 10–11 класів загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання рівень стандарт iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. − К.: Видавничий дім «Освіта», 2013
У 9 класах загальноосвітніх навчальних закладів − за програмою: Українська мова. 5-12 класи. − К. Ірпінь: Перун, 2005
Програма із зарубіжної літератури для 10–11 класів загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання рівень стандарт iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. − К.: Видавничий дім «Освіта», 2013
У 9 класах загальноосвітніх навчальних закладів − за програмою: Українська мова. 5-12 класи. − К. Ірпінь: Перун, 2005
Програма із зарубіжної літератури для 10–11 класів загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання рівень стандарт iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. − К.: Видавничий дім «Освіта», 2013
У 9 класах загальноосвітніх навчальних закладів − за програмою: Українська мова. 5-12 класи. − К. Ірпінь: Перун, 2005
Програма із зарубіжної літератури для 10–11 класів загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання рівень стандарт iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. − К.: Видавничий дім «Освіта», 2013
У 9 класах загальноосвітніх навчальних закладів − за програмою: Українська мова. 5-12 класи. − К. Ірпінь: Перун, 2005
Програма із зарубіжної літератури для 10–11 класів загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання рівень стандарт iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. − К.: Видавничий дім «Освіта», 2013
У 9 класах загальноосвітніх навчальних закладів − за програмою: Українська мова. 5-12 класи. − К. Ірпінь: Перун, 2005


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка