Програма курсу «теорія держави І права»Сторінка2/5
Дата конвертації12.11.2017
Розмір0.69 Mb.
ТипПрограма
1   2   3   4   5
ПРОГРАМА КУРСУ «іСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН»

Тема І. Вступ до курсу «Історія держави і права зарубіжних країн» Призначення курсу "Історія держави і права зарубіжних країн". Предмет, функції та завдання історії держави і права зарубіжних країн.

Методологія науки та курсу історії держави і права зарубіжних країн.

Зв'язок історії держави і права зарубіжних країн з іншими соціально-гуманітарними та юридичними дисциплінами. Періодизація курсу. Історія держави і права Стародавнього Світу. Історія держави і права середніх віків. Історія держави і права Нового часу. Історія держави і права Новітнього часу.Джерела історії держави і права зарубіжних країн.

Рабовласницька держава і право

Тема 2. Держава і право Стародавнього Сходу

Виникнення, періодизація та суспільний лад Стародавнього Єгипту. Державний лад. Джерела і основні риси права Стародавнього Єгипту.

Виникнення й основні етапи розвитку Стародавнього Вавилона. Суспільний лад і правове становище населення. Державний лад. Закони Хаммурапі. Право власності та зобов'язальне право. Шлюбно-сімейні відносини та спадкове право. Злочини і покарання. Закони Хаммурапі про судовий процес.

Виникнення держав у Індії. Система варн (каст). Державний лад і система управління. Джерела староіндійського права. Закони Ману. Основні риси права.Виникнення й періодизація та суспільний лад Стародавнього Китаю. Організація державної влади. Реформи Шан Яна. Судова система Стародавнього Китаю. Джерела та риси права.Тема 3. Держава та право Стародавньої Греції

Формування державності в Стародавній Аттиці. Поняття полісу.

Основні етапи виникнення держави. Реформи Тезея. Реформи Солона. Реформи Клісфена. Суспільний лад. Правове положення верств населення. Громадяни. Метеки. Вільновідпущеники. Раби.

Державний устрій Афін у період розвитку демократії. Народні збори. Буле (Рада-500). Колегія архонтів. Колегія стратегів. Геліея. Ареопаг.

Джерела права. Звичаєве право. Законодавство міст-держав. «Закони Драконта». Риси права. Право власності. Зобов’язальне право. Шлюбно-сімейне право. Спадкове право. Кримінальне право. Види злочинів. Види покарань. Судовий процес.Специфіка виникнення та особливості суспільного ладу Спарти. Спартанці. Періеки. Ілоти.Державний устрій. Два царі. Герусія. Апела. Колегія ефорів. Джерела та риси права Спарти. Закони Лікурга.

Тема 4. Держава та право Стародавнього Риму

Виникнення й основні етапи розвитку Римської рабо­власницької держави. Суспільний лад Стародавнього Риму. Правове положення верств населення. Патриції, плебеї, клієнти, раби.Державний лад Риму в царський період. Народні збори, рекс, сенат, жрецькі колегії. Реформи Сервія Туллія.

Державний лад Риму в республіканський період. Куріатні коміції. Центуріатні коміції. Трибутні коміції. Сенат. Консули. Претори. Цензори. Трибуни. Диктатор. Причини переходу від республіки до монархії.

Римська держава в період імперії. Принципат. Домінат. Реформи Діоклетіана. Реформи Костянтина.Основні етапи розвитку римського права. Джерела римського права. Звичаї та звичаєве право. Закони. Сенатус-консульти. Збірник «Закони XII таблиць». Едикти магістратів (преторські едикти). Право народів. Діяльність юристів. Конституції імператорів. Розпорядження префектів. Кодифікація Юстиніана.Поняття та характерні риси римського права. Основні інститути римського приватного права. Суб’єкти права. Речове право. Права на чужу річ (сервітути). Зобов'язальне право. Щлюбно-сімейне та спадкове право. Кримінальне право. Судовий процес.Феодальна держава та право

Тема 5. Ранньофеодальна держава і право франків

Загальна характеристика ранньофеодальної держави та права.

Виникнення держави франків і основні періоди її розвитку. Форми феодальної залежності селян у державі франків.Центральне та місцеве управління держави франків. Судова система держави франків. Джерела права у Франкській монархії. Звичаєве право. Капітулярії. Салічна правда. Основні риси права франків. Право власності. Зобов’язальне право. Сімейні звичаї. Кримінальне право. Судовий процесс.
Тема 6. Феодальна держава та право Франції

Утворення феодальної Франції. Капетінги. Боротьба королівської влади за централізацію держави. Реформи Людовика IX.Франція в період станово-представницької монархії (XIV - XV століття). Генеральні штати. Великий березневий ордонанс (1357 р.). Абсолютна монархія у Франції. Валуа. Бурбони. Правове становище верств населення. Духовенство. Дворянство. Міське населення та селяни. Державна рада. Рада департаментів. Генеральний контролер фінансів. Держсекретарі. Мала королівська рада.

Джерела права. Звичаєве право. Кутюми Бовезі. Капітулярії. Канонічне право. «Акт про відправлення правосуддя». «Звід канонічного права». Міське право. Судова практика Паризького парламенту. Риси права середньовічної Франції. Право власності. Зобов’язальне право. Шлюбно-сімейне право. Поняття і види злочинів. Види покарань. Судовий процесс.

Тема 7. Феодальна держава та право Англії

Суспільний лад англосаксів. Ерли. Керли. Лети. Державний лад Британії. Король. Вітенагемот. Графство. Сотня.Феодальна монархія в Англії після нормандського завоювання. Утворення станово-представницької монархії. Реформи Генріха ІІ. Велика хартія вольностей 1215 р. Громадянська війна 1258-1267 р. «Безумний парламент».Оксфордські провізії. Вестмінстерські провізії. «Зразковий» парламент. Судова система.

Абсолютна монархія в Англії. Король. Таємна рада. Зоряна палата. Висока комісія. Парламент.Джерела права. Звичаєве право. Акти Короля. Акти парламента. Загальне право. Право справедливості. Наукові трактати юристів. Риси права середньовічної Англії. Право власності. Зобов’язальне право. Шлюбно-сімейне право. Кримінальне право. Тризн. Фелонія. Місмісідор. Види покарань. Судовий процесс.

Тема 8. Держава та право Німеччини в Середні віки

Утворення й особливості розвитку феодальної держави в Німеччині. Реформи Генріха Птахолова. Суспільний лад. Особливості вассально-ленних відносин в Німеччині. Ієрархія «військових щитів». Колони. Літи. «Оттонівські привілеї». Священна Римська імперія германської нації. Гофтаг.

Станово-представницька монархія в Німеччині. Правове становище верств населення. Курфюрсти. Дрібне дворянство. Диференціація міського населення. Золота булла 1356 р. Державний лад. Колегія курфюрстів. Імператор. Рейхстаг. Ландтаги. Абсолютизм у Німеччині. Реформація та селянська війна. «Поліцейська держава» Фрідріха ІІ Великого. «Освічений абсолютизм» Йосифа ІІ Габсбурга. Джерела й основні риси права середньовічної Німеччини. "Саксонське зерцало". "Швабське зерцало". Земське право. Ленне право. Шлюбно-сімейне право. Судовий процесс, злочини і покарання за «Кароліною».

Тема 9. Виникнення та розвиток держави і права в західних та південних слов'ян
Утворення й розвиток феодальної держави Польщі. Ленчинські статути. Правове становище верств населення. Особливості феодального стану. Кошицький привілей. Диференціація міського населення. Закріпачення селянства. Державний устрій Польського королівства. Польсько-Литовські унії. Генріхові артикули. Вальний сейм. Король. Місцеві сеймики. Три поділи Польщі.Джерела польського права. Польська правда (Ельблонська книга). Статут Казимира Великого (1347 р.) Віслицький статут. Петраковський статут. Литовські статути (1529, 1566, 1588 pp.). Збірники магдебурзького права. Конституція 1791 р. Риси польського права.

Утворення й розвиток феодальної Чеської держави. Правове становище верств населення. Державний устрій. Король. Снем (сейм). Реформація і селянська війна. Панування Габсбургів.Джерела чеського права. Звичаєве право. «Статути Конрада Оттона». Приватні кодифікації. Риси чеського права. Утворення та розвиток феодальної держави і права Болгарії. Джерела болгарського права. Звичаєве право. «Закон судний людям». Риси болгарського права.Утворення й розвиток сербської держави. Джерела сербського права. Звичаєве право. Законник Стефана Душана. Риси сербського права.Тема 10. Держава та право Арабського Халіфату

Утворення держави у арабів. Виникнення ісламу. Характеристика періодів розвитку Арабського Халіфату.Державний лад Арабського Халіфату. Органи влади й управління. Халіф. Великий візир. Дивани. Судові та правоохоронні органи. Хакіми. Каді. Альбарид. Відмінності розуміння державно-правових питань у різних течіях ісламу.Джерела права. Коран. Сунна. Іджма. Кияс. Місцеві звичаї. Фірмани. Кануни. Правовий статус особи за шаріатом. Речове право. Хіджаз. Джіхад. Мульк. Вахуф. Сімейно-шлюбне та спадкове право. Злочини і покарання за мусульманським правом. Судовий процес.Тема 11. Феодальна держава та право країн Далекого Сходу

Основні риси далекосхідного феодалізму.

Характеристика основних етапів розвитку китайської феодальної держави. Династії Цзінь, Тан, Мін, Цін. Форми і механізм китайської феодальної держави. Органи влади. Управління територіями. Судові органи.

Утворення та етапи розвитку феодальної держави в Японії. Сьогунати Мінамото, Асикага, Токуагава: особливості державного ладу.Правові джерела Китаю. Кодекс «Тан люй шу-і», «Виправлені переглянуті зібрання карих законів», «Звід законів із 900 статей», «Звід законів династії Мін», маньчжурські кодекси. Джерела права Японії ат Китаю. Закон 17 статей, Звід законів Тайка. Цивільно-правові інститути та сімейно-шлюбне далекосхідне право. Злочини і покарання у феодальному Китаї. Злочини і покарання у феодальній Японії. Судовий процес у феодальних Китаї та Японії.Тема 12. Феодальна держава та право Росії

Утворення Російської централізованої держави. Фактори об’ єднання.

Правове становище верств населення. Державний устрій. Великий князь. Боярська дума. Феодальні з’їзди. «Путі». Прикази. Губні та земські «ізби».

Право Росії періоду утворення централізованої держави. Звичаєве право. Двінська та Білозерська уставні грамоти. Судебник 1497 р. про злочини, покарання та судовий процес.Станово-представницька монархія в Росії. Зміни у суспільно-політичному ладі. Реформи Івана Грозного. Опричнина. Земські собори. Право Росії періоду станово-представницької монархії. Судебник 1550 р. Стоглав 1551 р. Злочини та покарання. Зміни у правовому становищі верств населення у період утворення та розвитку абсолютної монархії. Державний лад. Імператор. Сенат. Верховна Таємна рада. Колегії. Губернська реформа. Джерела права. Звичаєве право. Соборне уложення 1649 р. Акти імператора (маніфести, регламенти, статути, укази). Кодифікаційні роботи другої половини ХУІІ – першої половини ХУІІІ ст.ст. Право власності. Зобов’язальне право. Шлюбно-сімейне право. Поняття і види злочинів. Види покарань. Судовий процесс.Держава і право Нового часу

Тема 13. Розвиток буржуазної держави та права у Великобританії

Передумови, риси й основні періоди англійської буржуазної революції.

Петиція про права 1628 р. Короткий парламент 1640 р. Довгий парламент (1640-1653 рр.). Конституційний етап англійської революції. «Велика ремонстрація» 1641 р. Перша громадянська війна (1642— 1646 pp.). Боротьба за поглиблення демократичного змісту революції. Друга громадянська війна 1648 р. Індепендентська республіка (1649- 1653рр.). Протекторат О. Кромвеля. «Знаряддя управління» 1653 р.Відновлення монархії. Бредська декларація 1660 р. Закон «Про осідлість» 1662 р. Habeas corpus akt 1679 р.

Славетна революція 1688-1689 рр. Біль про права 1689 р. Формування державного механізму конституційної монархії в Англії. Закон про престолоуспадкування 1701 р. в Англії. Джерела та риси буржуазного права Англії. Реформи виборчої системи та виборчого права в XIX ст.Тема 14. Виникнення і розвиток буржуазної держави та права США

Заснування та соціально-економічний розвиток північно-американських колоній.Війна американських колоній за незалежність. Декларація незалежності США 1776 р. Статті конфедерації 1781 р. Конституція США 1787 р. Біль про права 1791 р. Судова реформа кінця ХУІІІ ст. Конституційний нагляд.Розвиток США у ХІХ ст. Громадянська війна (1861-1865 рр.). Другий цикл поправок до Конституції.Правова система США. Джерела американського права. Принцип недоторканості приватної власності. Зобов’язальне право Трудове право. Федеральний Кримінальний кодекс 1909 р. Система класифікації злочинів. Судове право. Кодекс про судочинство 1911 р. Система покарань.Тема 15. Розвиток буржуазної держави та права у Франції

Початок буржуазної революції у Франції та її основні етапи. Декларація прав людини та громадянина 1789 р. Конституція Франції 1791 р. та проголошення конституційної монархії. Державність Франції в період конституційної монархії.

Перша республіка у Франції (10 серпня 1792 р. - 2 червня 1793 р.). Диктатура якобінців (1793-1794 pp.). Термідоріанська реакція та Директорія у Франції (1794-1799 pp.). Конституція 1795 р.Консульство Наполеона. Конституція 1799 р. Перша французька імперія. Хартія 1814р. Реставрація Бурбонів. Липнева революція 1830 p. Хартія 1830 р. Революція 1848 р. Друга республіка у Франції. Конституція Другої республіки 1848 р.

Переворот Луї Бонапарта 1851 р. та встановлення Другої імперії.

Паризька комуна 1871 р. Третя республіка у Франції. Конституційні закони 1875 р.Особливості французького законодавства та правознавства. Цивільний кодекс французів 1804 р. Кодекс комерції 1807 р. Каральні (кримінальні) кодекси 1791 та 1810 рр.

Тема 16. Буржуазна держава та право Німеччини

Окупація Німеччини Наполеоном І. Розпад Священної римської імперії германської нації.

Розвиток Німеччини у першій половині XIX ст. Німецький союз. Революція 1848 р. Франкфуртська конституція 1849 р.

Північно-німецький союз. Утворення імперії в Німеччині. Конституція Німецької імперії 1871 р. Органи влади й управління. Державно-правовий розвиток об’єднаної Німеччини.

Імперське законодавство. «Виключний закон проти соціалістів» 1878 р. Цивільне уложення 1896 р. Кримінальне уложення 1871 р. Розвиток права Німеччини в XIX ст.

Тема 17. Держава та право Російської імперії в XIX - на початку XX століть

Державний лад Росії на початку XIX ст. Розвиток права Росії в першій половині XIX ст. Кодифікація права в Росії.

Передумови буржуазних реформ другої половини XIX ст. Селянська реформа 1861 р. Земська реформа 1864 р. Міська реформа 1870 р. Судова реформа 1864 р. Місцеве управління в другій половині XIX ст. Реформа поліції та політичного розшуку. Військова реформа 1864- 1874 рр. Фінансова реформа. Контрреформи 1880-1890-х рр. Розвиток права Росії у другій половині XIX ст. Розвиток юридичної думки Росії в другій половині XIX ст.

Зміни в державному ладі Російської імперії на початку XX ст. Організація місцевої влади в період буржуазно-демократичної революції 1905— 1907 рр. Розвиток права в період буржуазно-демократичної революції 1905-1907 рр.Тема 18. Держава та право Японії

«Епоха великих реформ» в Японії ХІХ ст. Реставрація Мейцзі і становлення буржуазної держави. Конституція Японії 1889 р. Реформа державного ладу. Еволюція форми японської держави (1905-1945 рр.).

Державний і політичний лад Японії у 1920 — 1940-х рр. Встановлення профашистської диктатури. Японія в період Другої світової війни.

Історичні засади сучасної японської держави. Конституція Японії 1947 р. Органи державної влади й управління. Судова система. Адміністративно-територіальний поділ сучасної Японії

Основні тенденції розвитку японського права. «Вестернізація» в японському праві. Традиційне в японському праві. Цивільне право і процес. Джерела кримінального права і процесу. Інститути кримінального права і процесу. Види злочинів. Види покарань. Право сучасної Японії.

Держава і право Новітнього часу

Тема 19. Держава та право США в Новітній час.

Еволюція американського федералізму. Державний лад США. Конгрес США. Президент США. Уряд США. Судова система США.

Регулююча роль держави США в сфері економіки і соціальних відносин. Закон Шермана. Акт про прискорення розгляду і вирішення процесів по справедливості. Закон про створення Міністерства торгівлі і праці. Створення федеральної резервної системи (ФРС). Закон Клейтона 1914 р. Закон про контроль над виробництвом, сировиною і паливом.

Реформи виборчого права. Поправки до Конституції США. Закон проти расової дискримінації. Закон про громадянські права. Закон про виборчі права."Новий курс" президента Ф. Рузвельта. Закон Тафта-Хартлі 1947 р. Законодавство 60-х рр. у рамках програми боротьби із бідністю.

Діяльність правоохоронних органів.

Тенденції розвитку правової системи США. Зміни у праві власності. Розвиток трудового законодавства. Кримінальне право і процес.Тема 20. Держава та право Великобританії в Новітній час

Розвиток Великобританії між двома світовими війнами. Посилення ролі Кабінету міністрів. Акт про надзвичайні повноваження 1920 р. Акт про міністрів корони 1937 р. Британська співдружність націй.

Повоєнний державно-правовий розвиток. Ольстерське питання. Організація державної влади. Судова система Великобританії. Закон про суди 1971 р. Закон про Верховний суд 1981 р.Особливості права новітньої Англії. Структура Конституції. Розвиток англійського законодавства. Особливості розвитку англійського цивільного права. Зміни у сімейному праві. Законодавство про соціальний захист населення. Кримінальне право і процес.

Тема 21. Держава та право Франції в Новітній час

Наслідки Першої світової війни для Франції. Третя республіка у Франції між світовими війнами. Окупація Франції, рух опору, режим «Віші».

Четверта республіка у Франції. Конституція 1946 р. Кодифікація французького права 50-х рр.

Утворення П'ятої республіки. Конституція 1958р. Система державної влади. Судова система. Референдум 1992 р.

Розвиток французького права. Зміни у цивільному та господарському праві. Розвиток трудового та соціального законодавства. Кримінальний кодекс Франції 1994 р. Кримінально-процесуальний кодекс 1958 р. Нові напрями в пенітенціарній системі.

Тема 22. Держава та право Німеччини Новітнього часу

Крах кайзерівської Німецької імперії. Листопадова революція 1918 р. й утворення Веймарської республіки. Веймарська Конституція 1919 р. Версальський мирний договір 1919 р.

Встановлення фашистської диктатури в Німеччині. Державне регулювання економіки у фашистський Німеччині. Режим Третього Райху.

Нюрнберзький процес. Німеччина після Другої світової війни. Конституція ФРН 1949 р. Утворення та розвиток НДР.

Приєднання НДР до ФРН і створення єдиної Німецької держави. Державні органи ФРН. Парламент. Федеральний канцлер. Уряд. Президент.

Судова система сучасної Німеччини.Джерела сучасного німецького права. Цивільне право. Зміни до Цивільного кодексу 1896 р. у ХХ ст. Трудове та соціальне законодавство. Кримінальне та кримінально-процесуальне право. Кримінальний кодекс 1975 р.Тема 23. Держава та право Китаю в Новітній час

Антифеодальна буржуазна революція 1911 — 1913 pp. в Китаї. "Друга революція" в Китаї. "Третя революція" в Китаї.

Соціалістичний Китай. "Великий стрибок" у Китаї. "Культурна революція" в Китаї. Китай після Мао Цзедуна. Система державних органів сучасного Китаю. Судова система сучасного Китаю.

Право Китайської республіки 1912-1949 рр. Цивільне та господарське право. Цивільний кодекс 1931 р. Гоміньданівське трудове законодавство. Закони про землю та про працю. Кримінальне уложення 1912 р. Кримінальний кодекс 1935 р. Формування та розвиток права КНР. Конституція 1954 р. Положення про трудове перевиховання 1954 р. Правовий нігілізм періоду «великого стрибка» та «культурної революції».

Конституція КНР 1982 р. та основні риси права сучасного Китаю. Розвиток цивільного права. Адміністративне право. Трудовий кодекс 1994 р. Природоохоронне законодавство. Зміни у кримінальному та кримінально-процесуальному праві.

Тема 24. Держава: та право Росії в Новітній час.

Держава і право Росії в період буржуазно-демокра­тичної революції 1917 р. Жовтневий переворот в Росії та створення радянської держави. Конституція РСФСР 1918 р. Органи влади. Формування радянського права.

Держава та право в перехідний період. Конституції СРСР 1924 р. та РСФСР 1925 р. Кодифікація радянського права в 20-х рр.

Держава і право в період державно-партійного соціалізму. Конституції СРСР 1936 р. та РСФСР 1937 р. Державний механізм масового терору.

Держава і право в період кризи соціалізму. Конституція СРСР 1977 р. Державно-правовий розвиток в період перебудови.

Держава та право Російської Федерації в сучасний період. Становлення державного механізму нової Росії. Конституція 1993 р. Розвиток права.


ПРОГРАМА курсу «історія політичних і правових учень»

Тема І. Предмет, методологія та періодизація історії політичних і правових вчень

Предмет навчального курсу “Історія політичних і правових вчень ”. Місце та значення історії політичних і правових вчень в системі соціально-гуманітарних та юридичних наук, її зв’язок з теорією держави і права, історією держави і права та іншими галузями юридичної науки. Функції та завдання курсу “Історія політичних і правових вчень”, його значення для формування наукового світогляду студентів-юристів. Сучасна методологія досліджень історії політичних і правових вчень. Світоглядно-філософські засади, загальнонаукові та спеціально-юридичні методи дослідження. Характеристика історичного, порів­няльного, проблемно-концептуального, формально-догматичного методів дослідження. Юридичний підхід до вивчення політико-правової думки.Проблема періодизації і класифікації політичних і правових вчень за їх філософськими і теоретичними засадами та ідеологічним змістом.

Стародавній, середньовічний, новий та новітній періоди політико-правової думки. Еволюція осмислення державно-правової реальності від міфологічної і епічної форм до новітніх плітико-правових доктрин.

Джерела з історії політичних і правових вчень. Основна наукова і навчально-методична література з курсу.


Тема 2. Зародження і становлення політико-правових поглядів у давньому світі

Загальна характеристика релігійно-міфологічних уявлень про політику, державу і право в країнах Стародавнього Сходу в ІІ-І тис. до н.е.

Політична і правова думка в Стародавній Індії. Політико-правові ідеї брахманізму і буддизму. Політична і правова теорія в трактаті Каутільї “Артхашастра” та “Законах Ману”.Політична і правова думка в Стародавньому Китаї. Вчення Конфуція про суспільство, державу і право. Принципи гуманності і ритуалу.Соціально-політичні і правові ідеї Мо-цзи. Вчення даосизму (Лао-цзи). Теорія політики і права легістів.Загальна характеристика політико-правової ідеології в Стародавній Греції.

Політичні і правові вчення раннього періоду (ІХ-VІ ст. до н.е.). Творчість Гомера, Гесіода, Солона, Піфагора та Геракліта.Період розквіту древньогрецької політико-правової думки (V-ІV ст. до н.е.). Демокріт про державу і право.Політичні і правові ідеї софістів. Праворозуміння старших (Протагор, Горгій, Гіппій, Антіфон) і молодших (Тразімах, Каллікл, Лікофрон, Алкідам) софістів.Політичні і правові ідеї Сократа. Сократ про право і законність.Вчення Платона про державу і право, його філософська основа. Проекти ідеальної держави у діалогах “Держава” і “Закони”. Класифікація форм державного правління і причини їх замін. Ставлення Платона до приватної власності.Вчення Аристотеля про суспільство, політику, державу і право. Філософська основа його вчення. Обгрунтування Аристотелем рабства і суспільної нерівності. Вчення про виникнення держави. Критерії та класифікація Аристотелем форм держави. Причини державних переворотів і засоби їх подолання. Вчення про два види справедливості, про право природне і позитивне. Вплив Аристотеля на подальший розвиток політичної і правової ідеології.Вчення Епікура про свободу, державу і право. Політична ідеологія стоїцизму (Зенон, Хризіпп). Вчення Полібія про класифікацію форм держави та їх кругообіг.Загальна характеристика основних напрямків політичної і правової думки в Стародавньому Римі.Вчення Цицерона про державу і право. Вплив на нього ідей древньогрецьких мислителів.Політичні і правові ідеї римських стоїків (Сенека, Епіктет, Марк Аврелій). Їх ставлення до свободи і рабства.Політико-правові ідеї римських юристів (Гай, Папініан, Павло, Ульпіан, Модестін). Римські юристи про природу і систему права, про право і справедливість, про право публічне і приватне.Державно-правові ідеї раннього християнства. Вчення про державу і право Аврелія Августина Блаженного, викладене в праці “Про град божий”. Єресі.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5

Схожі:

Програма курсу «теорія держави І права» iconПрограма та плани семінарських занять з курсу "історія держави І права зарубіжних країн"
Програма та плани семінарських занять з курсу “Історія держави І права зарубіжних країн”/ укладачі
Програма курсу «теорія держави І права» icon3 Виникнення І розвиток держави І права США
Значення історії держави І права як науки та її місце її в системі юридичних дисциплін
Програма курсу «теорія держави І права» iconТеорія та історія держави І права. Філософія права Л. В. Міхневич людмила Володимирівна Міхневич
Людмила Володимирівна Міхневич, заступ­ник завідувача кафедри юридичного факульте­ту Київського національного економічного університету...
Програма курсу «теорія держави І права» iconСучасні тенденції розвитку держави та права україни
П 68 Сучасні тенденції розвитку держави та права України: Збірник наукових праць / За ред. В.І. Терентьєва, О. В. Козаченка. – Миколаїв:...
Програма курсу «теорія держави І права» iconРобоча програма з курсу " Загальна теорія політики " для студентів факультету політико-інформаційного менеджменту спеціальності "
Вступ до політології”, що включений до більшості навчальних планів підготовки фахівців з політології. Така структура курсу дає змогу...
Програма курсу «теорія держави І права» iconВимоги з курсу «Методика викладання музичної літератури» для студентів ІІ курсу (спеціалізація «Теорія музики») заочної форми навчання викладач Соловей Л. М. І-е півріччя /3-й семестр
Планування навчального процесу. Навчальна документація. Навчальний план І навчальна програма. Складання календарно-тематичних та...
Програма курсу «теорія держави І права» iconЮ. Мороз Історія міжнародних відносин Програма курсу
Одночасно досягається усвідомлення масштабів відповідальності учасників міжнародних відносин за результати їхньої діяльності, розуміння...
Програма курсу «теорія держави І права» iconПрограма курсу "Інформатика" для основної школи
Програма курсу розрахована на вивчення інформатики за умов постійного доступу учнів до комп’ютерів з відповідним програмним забезпеченням....
Програма курсу «теорія держави І права» iconМетодичні вказівки до самостійної роботи з курсу "Теорія перекладу" для студентів усіх форм навчання
Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу “Теорія перекладу” для студентів усіх форм навчання спеціальності 0203 Гуманітарні...
Програма курсу «теорія держави І права» iconПрограма навчального курсу «Дошкільна лінгводидактика»
Теорія І методика розвитку мови як наука. Предмет, об’єкт, зміст, завдання дошкільної лінгводидактики як наукової дисципліни. Міждисциплінарні...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка