Програма курсу за вибором «Письменники-лауреати Шевченківської премії золотий фонд української літератури»Сторінка1/4
Дата конвертації11.10.2017
Розмір0,62 Mb.
ТипПрограма
  1   2   3   4


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ

ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

ЧЕРКАСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ

ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

О. Месевря, С. Січкар
Програма

курсу за вибором«Письменники–лауреати Шевченківської

премії – золотий фонд української літератури»

(11 клас)

м. Черкаси

2011

Схвалено Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України

для використання у загальноосвітніх навчальних закладах

(лист № 1.4/18 – Г – 484 від 29.06.2011р.)


Автори:
О. Месевря –

С. Січкар

завідувач лабораторії гуманітарних дисциплін Черкаського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників;


методист лабораторії гуманітарних дисциплін Черкаського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівниківРецензенти:

В. Поліщук –

В. Пахаренко –

С. Лис –


завідувач кафедри української літератури і компаративістики, Навчально-наукового інституту української філології та соціальних комунікацій Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького, професор, доктор філологічних наук, член Національної спілки письменників України.
професор кафедри української літератури і компаративістики Навчально-наукового інституту української філології та соціальних комунікацій Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького, кандидат філологічних наук, член Національної спілки письменників України.
учитель української мови і літератури, учитель-методист Черкаської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 20 Черкаської міської ради.

Навчальна програма складена з урахуванням вимог Державного стандарту загальної середньої освіти та відповідно до державної програми з літератури (Українська література. 5-12 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів (автори Р.В. Мовчан, Н.В. Левчик. О.А. Камінчук, М.П. Бондар, О.Б. Поліщук, М.М. Сулима, Л.П. Шабельникова, В.М. Садівська. Керівник проекту М.Г. Жулинський. За загальною редакцією Р.В. Мовчан. – К., Ірпінь: Перун, 2005 – 201с.) з урахуванням вимог Державного стандарту загальної середньої освіти.Пояснювальна записка

Українська література в загальному світовому контексті свідчить про високу духовну та цивілізаційну розвиненість українського народу. Вона є невід’ємною складовою його національної культури, потужним зарядом духовної енергії. Передає загальнолюдські і національні цінності від покоління до покоління, культивує їх у людських душах, формує, збагачує духовний світ дитини, впливає на її свідомість і підсвідомість, спрямовує морально-етичний потенціал, розвиває інтелект, творчі здібності, естетичний смак.

Метою викладання курсу «Лауреати Національної премії України імені Тараса Шевченка – золотий фонд української літератури» є належне ознайомлення учнів зі своєрідною складовою літературного процесу – сучасним українським письменством від 60-х років ХХ ст. до сьогодення, а також виховання високої читацької і загальної культури.

Для досягнення цієї мети потрібно розв’язати такі завдання:

* формувати в учнів уявлення про художню літературу як важливу складову частину системи мистецтв і духовної культури українців;

* виховувати повагу до духовних скарбів українського народу;

* виховувати здатність формувати й активно відстоювати власну точку зору, прагнення мати свій погляд на світ;

* відпрацьовувати з учнями вміння й навички аналізу та інтерпретації художнього тексту, здатність сприймати його з урахуванням задуму і стилю автора;

* навчати школярів визначати національну своєрідність і загальнолюдську значущість творів української літератури, зокрема в зіставленні з творами світової літератури та інших видів мистецтва;

* розвивати мислення школярів (абстрактне, логічне, образне, асоціативне);

* формувати в учнів бажання читати літературні твори, здатність насолоджуватися мистецтвом слова;

* відпрацьовувати навички розрізнення явищ елітарної та масової культури, прищеплювати школярам вишуканий естетичний смак;

* сприяти всебічному розвитку, духовному збагаченню, активному становленню й самореалізації особистості в сучасному світі.

Програму побудовано відповідно до вимог Державного стандарту. Навчальний матеріал розподілено за такими рубриками:

* кількість годин, відведених на вивчення розді­лу (теми);

* зміст навчального матеріалу (конкретне змістове наповнення розділу (теми);

* державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів;

* додатки (мистецький контекст, міжпредметні зв’язки).

Учні мають розуміти конкретно-історичні умови розвитку сучасного письменства; знати, хто творить українську літературу сьогодні, які мистецькі напрями репрезентують сучасні літератори; знати специфіку змісту і форми творів; уміти аналізувати явища окресленого періоду, відрізняти поетику шістдесятників, сімдесятників, вісімдесятників, дев’яностівців; розуміти, що премія іноді присуджувалася з кон’юнктурних причин чи заслуг, іноді була заідеологізованою, але в своїй основі серед лауреатів бачимо золотий фонд нашої літератури – гордість України.

Факультативний курс «Лауреати Національної премії України імені Тараса Шевченка – золотий фонд української літератури» має доповнити основний курс вітчизняної літератури, не дублюючи його. Наприклад, якщо в основному курсі вивчається роман у віршах Л. Костенко «Маруся Чурай», то у спецкурсі – поезія збірки «Неповторність»; роман В. Барки «Тигролови» – в основному курсі, а в спецкурсі – «Сад Гетсиманський» і т.д.

Таким чином учні матимуть можливість глибше і ширше ознайомитися з доробком не лише письменників-класиків, а й сучасних авторів, творчості яких приділяється недостатньо уваги і яка особливо цікавить старшокласників.

Програма факультативного курсу розрахована на 35 годин (1 год. на тиждень). Запропонована кількість часу на вивчення теми є орієнтовною. Учитель може її змінювати (в загальних межах 35 годин).

Після кожної теми для вчителя пропонується список рекомендованої літератури. Це додаткова інформація про відповідний літературно-критичний матеріал для підготовки до уроку.

Програма дає широкий простір для самостійного сприйняття і осмислення літератури як явища мистецтва, спрямована на творчу співпрацю – діалог учителя, учня з художнім твором.
11 клас

35 год. (1 год. на тиждень)

Із них 1 год. – вступ, 31 год. – текстуальне вивчення творів, 1 год. – підсумок,

2 год. – тематичне оцінюванняДата проведення

уроку

К-ть. год.

Зміст навчального матеріалу

Держані вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

Додатки:

Мистецький контекст.

Міжпредметні зв’язки.

ВСТУП (1 год.)
1

Національна премія України імені Тараса Шевченка – найвища відзнака за твори літератури та мистецтва в незалежній Україні. З історії заснування премії. Перші лауреати Шевченківської премії. Критерії, за якими присуджувалась премія. Найкращі здобутки митців-лауреатів. Їхній внесок в історію вітчизняної культури – золотий фонд нашої літератури, гордість України.

Знати, що найвища премія українським митцям, Державна премія Української РСР імені Тараса Шевченка, заснована з метою увічнення пам’яті Великого Кобзаря і сприяння подальшому розвитку української літератури, як республіканська Шевченківська. Розуміти, що вона присуджувалась за високоідейні і високохудожні твори літератури.

Виховання гордості за українську літературу та шанобливого ставлення до людей творчих професій.Україна в другій половині ХХ століття – першому десятиріччі ХХІ століття (історія України).


ПОЕЗІЯ (14 год.)
1

Микола Бажан.

«Політ крізь бурю».

Найголовніше про митця. Майстер інтелектуальної, «карбованої» поезії.Мати уявлення про літературу воєнного періоду. Знати зміст ліро-епічної поеми «Політ крізь бурю», уміти коментувати її сюжет, переказувати найнапруженіші моменти. Розвивати вміння

Література:

В.Лавриненков. «Його позивний – «Сокол-1».Історія:

Відомості про Велику Вітчизняну війну.Дата проведення

уроку

К-ть год.

Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня

загальноосвітньої підготовки учнів

Додатки:

Мистецький контекст.

Міжпредметні зв’язки.«Політ крізь бурю» – ліро-епічна поема. Напруга думки, звиклої до стрімкого драматичного розвитку. Драматизм поеми.

Теорія літератури: ліро-епічна поема (повторення).

аналізувати художні особливості твору. Характеризувати образи героїв, психологічну мотивацію автором їхніх вчинків і дій.

Малярство:

С. Давидов. «Льотчик – випробувач, ветеран Великої Вітчизняної війни»


1

Ліна Костенко.

«Неповторність».

Доля письменниці. Короткий огляд творчості. Громадянська одухотвореність, глибокий ліризм, висока художня культура, багата образність, глибинність думок у поезіях збірки «Неповторність».Знати про життя і творчість Ліни Костенко. Вміти схарактеризувати неповторний світ збірки «Неповторність». Закріплювати навички аналізу ліричного твору, його образної системи, провідних мотивів, художніх засобів.

Музика:

П.Чайковський. «Пори року»,

Л.В. Бетховен. «Місячна соната».
1


Борис Олійник.

«Сива ластівка», «У дзеркалі слова», «Дума про місто».

Мотив синівської вірності, кревного

обов’язку перед отчою землею, перед близькими, перед самим народом.


Знати про життя і твори Бориса Олійника. Вміти схарактеризувати

його у порівнянні з іншими поетами. Закріплювати навички аналізу художнього твору, його образної системи, провідних мотивів, художніх засобів. Дискутувати про
Малярство:

С. Бондаренко. «Мати», «Гуцульське подружжя»;

К.Піскорський. «Цивілізація, Місто»;

В. Петров. «Ластівка»Дата проведення

уроку

К-ть год.

Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня

загальноосвітньої підготовки учнів

Додатки:

Мистецький контекст.

Міжпредметні зв’язки.Дивовижно розмаїтий, багатовимірний, щедрий, невичерпний у почуттях світ поета. Багатство жанрового арсеналу: балади і поеми, ліричні мініатюри і пісні, народні притчі й мандрівні сюжети. Рідкісний і неповторний талант повної влади над словом. Непохитність у найголовнішому – в праві на правду.

Теорія літератури: поглиблення поняття про ліричні жанри (пісня).

Виховання патріотичних почуттів. Плекання прагнення стати особистістю.

патріотичні, громадянські мотиви, порушені у творах. Вивчити напам’ять: одну з поезій (на вибір).

Формування власної думки про порушені у творах проблеми, мотиви. Вироблення життєвої позиції. Розвиток уміння її відстоювати. Шліфування навичок аргументованого, толерантного ведення дискусії.

Виховання патріотичних почуттів. Плекання прагнення стати особистістю.
1


Василь Стус.

«Дорога болю».

Трагічна доля і незвичайна поезія В. Стуса. Борець за зневажені людські права, за поганьблену національну гідність. Етапи творчості: дотюремний, тюремний, прощальний. Тернистий шляхЗнати трагічну долю поета, розповісти про неї. Вміти схарактеризувати його творчість, визначати провідні мотиви, проблемно-тематичні лінії поезії. Шліфувати навички порівняльного аналізу творів В. Стуса і Т. Шевченка. Самостійно аналізувати вірші поета, висловити власні роздуми з приводу порушених у них проблем.

Виховання національноїКіно:

Уривок із фільму «Повернення Василя Стуса». Аудіозаписи поезії В. Стуса у виконанні автора.Література:

Твори Т. Шевченка, В. Стуса,

Є. Маланюка.

Малярство:


Дата проведення

уроку

К-ть год.

Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня

загальноосвітньої підготовки учнів

Додатки:

Мистецький контекст.

Міжпредметні зв’язки.книги «Дорога болю» до читача. Тематика творів: філософські роздуми над тим, як живе і мусить жити людина; невгасима любов до України; протест проти переслідувань, утисків усього українського. Схожість долі В. Стуса з Шевченковою.

свідомості.

М. Бідняк. «Дорога на Голгофу», «Україна, Бог і Батьківщина».1


Михайло Слабошпицький.

«Поет із пекла». (Тодось Осьмачка)

Життєпис поета. Введення творчого доробку Т.Осьмачки в духовне і суспільне життя українського народу. Уміння переконати молодого читача, що творчість Т. Осьмачки необхідна кожному, щоб на його творах виростати чесним, відважним, патріотично заангажованим, щоб через його твори осмислити наше трагічне недавнє минуле, донести, щоМати уявлення про творчість

М. Слабошпицького.

Знати зміст роману-біографії «Поет із пекла». Вміти пояснити власне розуміння життєвої трагедії митця, сформувати власне ставлення до таких особистостей, як Т. Осьмачка.

Усвідомлення неуникного драматизму людського життя.

Виховання шанобливого ставлення до творчості письменника як до великого надбання українського народу.


Малярство:

Ієронім Босх. «Пекло музичних інструментів».Дата проведення

уроку

К-ть год.

Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня

загальноосвітньої підготовки учнів

Додатки:

Мистецький контекст.

Міжпредметні зв’язки.мистецьке надбання його має не лише національне, а й загальнолюдське значення.

Теорія літератури: біографічний роман (повторення).


1

Дмитро Іванов.

«Село в тернову вінку».

Творча біографія митця. Майстер балади. «Перший і, можливо, останній справжній поет села». Глибина, щирість і правдивість почуттів. Мотиви поетичних творів: любов, перше кохання; людина і вічність; світ природи і філософія життя; сенс життя людини взагалі і власного зокрема. Наповнення творів реаліями сільського буття, конкретність і правдивість його відтворення. Оповідні балади, що ведуть читача у світ повоєнного дитинства, біль за сучасне і майбутнє України («БаладаРозповідати про Д. Іванова. Аналізувати стильові особливості поезій, визначати і вміти прокоментувати їхні основні мотиви. Дискутувати про патріотичні, громадянські мотиви, порушені у творах.

Знати основні ознаки жанру балади, вміти порівняти її класичний взірець із баладою Дмитра Іванова.

Вивчити напам’ять: одну з поезій (на вибір). Усвідомлення філософських категорій доброти, широти світогляду і світосприйняття, моральних переваг творчої, душевно щедрої людини.


Література:

Балади О.Влизька, Л.Первомайського І. Драча «Балада про соняшник», «Балада про вузлики», «Крила».Малярство:

В. Орловський. «Жнива»;

В. Кричевський. «Річка Псьол»;

В. Сингаївський. «Обжинки»;

М. Пимоненко. «Сінокіс», «Жнива в Україні».


Дата проведення

уроку

К-ть год.


Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня

загальноосвітньої підготовки учнів

Додатки:

Мистецький контекст.

Міжпредметні зв’язки.мого народження», «Балада про безсмертник», «Мамина балада», «Балада про розстріляний вітряк»).

Теорія літератури: балада (повторення).


1

Петро Скунць.

«Спитай себе».

Огляд життєвого і творчого шляху. Світоглядна еволюція. Животворні сподівання національної ідеї («Полюси землі», «Погляд», «Всесвіт, гори і я»). Дух соборності, зв'язок між Великою Україною і Карпатською Руссю («Місце народження»). Готовність до боротьби за правду («Триптих висоти»).

«Спитай себе». Нові грані таланту. Відображення динамічних рухів у суспільстві («Перепочинок у перезміну»), переосмислення минулого, критика


Уміти схарактеризувати життя і творчість П. Скунця в порівнянні з іншими поетами. Мати уявлення про поетичний доробок митця. Закріплювати навички аналізу ліричного твору, його образної системи, провідних мотивів, художніх засобів. Аналізувати стильові особливості поезій, визначати і вміти прокоментувати їхні основні мотиви. Дискутувати про патріотичні, громадянські мотиви, порушені у творах.

Формування власної думки про порушені у творах мотиви, проблеми. Вироблення життєвої позиції.Вивчити напам’ять: одну з поезій (на вибір).

Малярство:

А. Чернов. «Дума про Україну»;

В. Попович. «Гірська квітка»;

М. Бідняк. «Україночка», «Буковинські барви».Дата проведення

уроку

К-ть год.


Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня

загальноосвітньої підготовки учнів

Додатки:

Мистецький контекст.

Міжпредметні зв’язки.денаціоналізації («Два експромти зі свята рідної мови»), роздуми поета про сенс життя («Щастя»).


1

Анатолій Кичинський.

«Пролітаючи над листопадом», «Танець вогню». Поет європейського рівня. Поетичне чаклунство: уміння словом долати межі, що відокремлюють людину від землі, трави, дерев, іншої людини, здатність розчинитися в природі, проникнути скрізь, відчути справжню сутність речей і себе самого. Прагнення гармонії людини й природи. Музичність, звукова виразність поезії. Майстерність у творенні образів, відтворення настрою і почуття.

Знати про життєвий і творчий шлях А. Кичинського: з’ясувати його внесок у розвиток літератури та мистецтва. Уміти аналізувати поетичні твори із збірок «Пролітаючи над листопадом», «Танець вогню». Розуміти ідейно-художню цінність та символічний зміст поезій, образи.

Розвиток та удосконалення усного мовлення, аналітичного й асоціативного мислення, дослідницьких здібностей.

Виховання любові до рідного краю та поетичного слова, до творчості А. Кичинського.


Малярство:

Леся Майданець. «Українське сонце»;Наталія Гронська. «Натхнення»;

О. Куїнджі. «Вечір в Україні»;

Т. Пепа. «Зозуля на камені».

Василь Голобородько.

Каталог: public -> oipopp -> repository -> metod
metod -> Джон Голсуорсі ( 1867-1933) представник реалістичного мистецтва. Трилогія «Сага про Форсайтів». Тематика сімейної хроніки
metod -> Освоєння інноваційних технологій
metod -> «Інтерактивні ігри на уроках зарубіжної літератури»
metod -> Методичні рекомендації до проведення Першого уроку у 013-2014 навчальному році для учнів 5- класів
metod -> Черкаської обласної ради
metod -> Урок пам'яті «казимир аполлонович заремба педагог Божою милістю»
metod -> Черкаської обласної ради


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4

Схожі:

Програма курсу за вибором «Письменники-лауреати Шевченківської премії золотий фонд української літератури» iconДо програми курсу за вибором
Книжка для вчителя: календарне планування, розробки уроків, мультимедійний посібник. 11 клас. До програми курсу за вибором «Письменники...
Програма курсу за вибором «Письменники-лауреати Шевченківської премії золотий фонд української літератури» iconЧемеровецька районна бібліотека Інформаційний бюлетень Чемерівці – 2014 Інформаційний бюлетень «Письменники – лауреати Шевченківської премії 1962 – 2012.»
«Письменники – лауреати Шевченківської премії 1962 – 2012.» знайомить з прізвищами і творами лауреатів Національної премії України...
Програма курсу за вибором «Письменники-лауреати Шевченківської премії золотий фонд української літератури» iconПисьменники ‒ лауреати шевченківської премії
Національна премія України імені Тараса Шевченка – найвища відзнака за твори літератури та мистецтва в незалежній Україні
Програма курсу за вибором «Письменники-лауреати Шевченківської премії золотий фонд української літератури» iconТернопільська обласна бібліотека для дітей Відділ обслуговування учнів 5 – 11 класів Інформаційний бюлетень
«Письменники – лауреати Шевченківської премії 1962 – 2012.» знайомить з прізвищами і творами лауреатів Національної премії України...
Програма курсу за вибором «Письменники-лауреати Шевченківської премії золотий фонд української літератури» icon8-11 кл. (орієнтовні ) Чернівці
Г творчість Б. Грінченка увійшла в золотий фонд української класичної літератури. (П. Хропко)
Програма курсу за вибором «Письменники-лауреати Шевченківської премії золотий фонд української літератури» iconПояснювальна записка Програма курсу за вибором «Рідний край»
Програма курсу за вибором «Рідний край» розрахована на учнів 8-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Вона є логічним доповненням...
Програма курсу за вибором «Письменники-лауреати Шевченківської премії золотий фонд української літератури» iconПрограма курсу за вибором зі світової літератури Міфологія стародавнього
Передмова
Програма курсу за вибором «Письменники-лауреати Шевченківської премії золотий фонд української літератури» iconЛауреати обласної літературної премії ім. Є. Маланюка
Бібліографічний покажчик «Лауреати обласної літературної премії ім. Є. Маланюка» Вип. 4 присвячений письменникам Кіровоградщини,...
Програма курсу за вибором «Письменники-лауреати Шевченківської премії золотий фонд української літератури» iconО. М. Бойченка Лауреати обласної літературної премії ім.Є. Маланюка
Бібліографічний покажчик «Лауреати обласної літературної премії ім. Є. Маланюка» Вип. 1, присвячений письменникам Кіровоградщини,...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка