Програма міжнародної науково-практичної конференції теорія та практика управління економічним розвиткомСторінка1/4
Дата конвертації01.08.2017
Розмір0,85 Mb.
ТипПрограма
  1   2   3   4

ВСВЕ
ПРОГРАМА

Міжнародної науково-практичної конференції
ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНИМ РОЗВИТКОМ
22-24 листопада 2012 року

м. Київ

Стратегічний інтернет-партнер конференції:
компанія

ADAMANT


Офіційні партнери конференції:

Видавничий дім

«Гребенниківа - Київ»

Донецький регіональний

благодійний фонд

«Нова генерація»

ОРГКОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ
Всеукраїнська спілка вчених-економістів

Академія економічних наук України

Академія соціального управління

Вінницький національний аграрний університет

Вінницький національний технічний університет

Інститут економіки НАН Білорусі

Інститут економіки та прогнозування НАН України

Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України

Інститут економіки промисловості НАН України

Інститут проблем ринку і економіко-екологічних досліджень НАН України

Інститут проблем управління Російської академії наук

Донецький державний університет управління

Донецький національний технічний університет

Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

Державний економіко-технологічний університет транспорту

Житомирський державний технологічний університет

Запорізький національний університет

Київський міський центр з інвестицій та розвитку

Київський національний економічний університет

Київський національний торговельно-економічний університет

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Київський університет ринкових відносин

Міжнародна асоціація інституціональних досліджень

Національний університет «Львівська політехніка»

Полтавський університет економіки і торгівлі

Саратовський державний соціально-економічний університет

Сумський державний університет

Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля

Спілка рекламістів України

ТОВ «Економічний науково-освітній центр»

Таврійський національний університет ім. В. І. Вернадського

Тернопільський національний економічний університет

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

Інтернет-портал «Інтелектуальна столиця» (ПП Злобін І. В.)

Харківська національна академія міського господарства

Харківський національний економічний університет

Харківський державний політехнічний університет

Херсонський національний технічний університет

Хмельницький національний університет

Черкаський державний технологічний університет

Чернігівський державний технологічний університет

Українська асоціація маркетингу

22 листопада 2012 року

Заїзд учасників конференції.

Ознайомча програма з містом Київ (для закордонних гостей).
23 листопада 2012 року

м. Київ, вул. Хрещатик, 2, Український дім

9.00 – 10.00 Реєстрація. Кава-брейк.

10.00 – 10.30 Відкриття Міжнародної науково-практичної конференції «Теорія та практика управління економічним розвитком».

10.30 – 12.00 Пленарне засідання (перша сесія).Олександр Кендюхов, голова Всеукраїнської спілки вчених-економістів, д.е.н., професор, академік АЕН України, завідувач кафедри стратегічного управління економічним розвитком ДонНТУ, постановча доповідь «ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ЕКОНОМІЧНИМ РОЗВИТКОМ: КЛЮЧОВІ ПРОБЛЕМИ ТА СТРАТЕГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ»;

Валерій Геєць, віце-президент Національної академії наук України, директор Інституту економіки та прогнозування НАН України, д.е.н., професор, академік НАН України, «ГЛОБАЛЬНІ ВИКЛИКИ ТА ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК»;

Роберт Нижегородцев, завідуючий лабораторією Інституту проблем управління Російської академії наук, д.е.н., «ЭКОНОМИКА ИНФЛЯЦИОННОГО РАЗРЫВА И ПЕРСПЕКТИВЫ АНТИКРИЗИСНОГО РАЗВИТИЯ»;

Юрій Пахомов, директор Інституту світової економіки і міжнародних відносин НАН України; академік НАН України, д.е.н., професор, «УКРАИНА – РОССИЯ: ПРИТЯГИВАНИЕ - ОТТАЛКИВАНИЕ»;

Юлія Ролофф, професор Школи Бізнесу Рене, «Research on brief on a study of corporate ownership, non-wage benefits and firm performance in Ukraine»;

Олексій Дайнека, директор Інституту економіки Національної академії наук Білорусі, академік Міжнародної академії інформаційних технологій, д.е.н., професор, «КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ЭКОНОМИКИ БЕЛАРУСИ В СИСТЕМЕ ЕДИНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА».
12.00 – 12.10 Перерва.
12.10 – 14.00 Пленарне засідання (друга сесія).

Анатолій Мазаракі, ректор Київського національного торговельно-економічного університету; академік Національної академії педагогічних наук України, д.е.н., професор, «ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ ВНУТРІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛЬНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ»;

Микола Кузнєцов, ректор ФГБОУ ВПО «Ростовський державний економічний університет (РИНХ)», зав. кафедри економічної теорії, д.е.н., професор, «СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И МАРКЕТИНГОВЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ПОВЕДЕНИЯ»;

В’ячеслав Дементьєв, співголова Міжнародної асоціації інституційних досліджень, д.е.н., професор, директор ННІ «Вища школа економіки і менеджменту» ДонНТУ, «БІЗНЕС – СТРАТЕГІЯ УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМА ВИБОРУ»;

Ян Віктор, професор Краківського університету економіки (Польша), д.е.н., «THE ARCHITECTURE OF MARKETING STRATEGIES BY POLISH EXPORTERS IN INTERNATIONAL MARKETS»;

Ерік Найман, керуючий партнер інвестиційної компанії «Capital Times», д.е.н., «ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ МОДЕЛІ ВЗАЄМОДІЇ ЕКОНОМІЧНИХ АГЕНТІВ В ПРОЦЕСІ ІНВЕСТУВАННЯ»;

Анатолій Чухно, професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка, д.е.н., академік НАН України, «МОДЕРНІЗАЦІЯ ЕКОНОМІКИ ТА ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ»;

Георій Сігуа, Голова Представництва торгово-промислової палати Грузії в Україні, д.е.н., професор «ЕВРОИНТЕГРАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА ГРУЗИИ: МИФЫ И РЕАЛЬНОСТЬ»;

Дмитро Борисов, директор Київського міського центру інвестицій та розвитку, «ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ КИЄВА»;

Олександр Поважний, ректор Донецького державного університету управління, академік АЕН України, д.е.н., професор, «СТРАТЕГИЯ ИНТЕГРАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ»;

Микола Білопольський, віце-президент Академії економічних наук України, д.е.н., професор, «ЕСЛИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВО НЕ ИЗМЕНИТ КОНЦЕПЦИЮ СВОЕГО РАЗВИТИЯ, ОНО ИСЧЕЗНЕТ»;

Михайло Макаренко, ректор Державного економіко-технологічного університету транспорту, д.е.н., професор, «ЕТАПИ РЕФОРМУВАННЯ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ»;

Юрій Щедрін, провідний аналітик ДРБФ «Нова генерація»;

Марат Кюрчевський, директор проекту співтовариств, Корпус Миру США, «СОЦІАЛЬНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО ЯК ІНСТРУМЕНТ ВИРІШЕННЯ СОЦІАЛЬНИХ ТА ЕКОНОМІЧНИХ ПРОБЛЕМ».
14.00 – 15.00 Перерва. Кава-брейк. Брифінг для журналістів організаторів форуму (фойє концертного залу).
15.00 – 17.00 Робота Першого з’їзду Всеукраїнської спілки вчених-

економістів.

На з’їзді заплановано доповідь голови ВСВЕ, професора Олександра Кендюхова про результати та головні напрями розвитку спілки, обрання нового складу Вищої Ради ВСВЕ, перезатвердження Статуту, та прийняття резолюції.


18.00 – 20.30 Вечеря.
24 листопада 2012 року

м. Київ, вул. Кіото, 21, корпус Д

Київський національний торговельно-економічний університет

9.30 – 10.00 Кава-брейк.

10.00 - 12.30 Робота за секціями.

12.30 – 13.00 Кава-брейк.

13.00 – 15.00 Круглий стіл. Підведення підсумків конференції.

15.00 – 17.00 Екскурсійна програма.
СЕКЦИЯ 1. Стратегія та тактика управління національним економічним розвитком
Александрова Светлана Станиславовна, к.ф.н., доцент, Саратовский государственный социально-экономический университет, Севастопольский филиал, Украина, «К ПРОБЛЕМЕ КОРПОРАТИВНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ БИЗНЕСА В УКРАИНЕ»;

Березянко Тамара Володимирівна, к.е.н., доцент, Інститут післядипломної освіти Національного університету харчових технологій, Україна, «ПРОБЛЕМА ІНСТИТУЦІОНАЛЬНОГО ПОРЯДКУ В НАЦІОНАЛЬНІЙ РИНКОВІЙ КОНСТРУКЦІЇ»;

Богун Максим Михайлович, Черкаський державний бізнес-коледж, Україна, «ЕВОЛЮЦІЯ ТЕОРЕТИЧНИХ ПІДХОДІВ ПОЛІТИКИ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ»;

Бойко Світлана Володимирівна, аспірант, Донецький державний університет управління, Україна, «ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ПОБУДОВИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ МОДЕЛІ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ»;

Бурачек Ігор Володимирович, к.е.н., доцент, Житомирський державний технологічний університет, Україна, «ІНСТИТУЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ»;

Бутенко Олександр Іванович, к.е.н., доцент, Європейський університет, Україна, «Щодо деяких інструментів державного управління економічним розвитком»;

Быконя Сергей Федорович, к.э.н., доцент, Украинско-российский иститут Московского государственного открытого университета, Украина, «Качество институтов и экономический рост»;

Волков Володимир Петрович, д.т.н., професор, Запорізький національний університет, Україна, «Вплив циклічності на економічне зростання на макро- та мезорівні»;Горошкова Лідія Анатоліївна, к.ф.-м.н., докторант,Дніпропетровський національний університет ім. О.Гончара, Україна, «Вплив циклічності на економічне зростання на макро- та мезорівні»;

Веріга Ганна Володимирівна, к. е. н, доцент,Донецький державний університет управління, Україна, «РОЛЬ АУДИТУ У ФОРМУВАННІ СИСТЕМИ ВАЛЮТНОГО НАГЛЯДУ»;

Власенко Євгеній Юрійович, аспірант, Полтавський університет економіки і торгівлі, Україна, Брітченко Ігор Геннадійович, д.е.н., професор, директор Міжгалузевого інституту підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів, Україна, «ЗОЛОТОВАЛЮТНІ РЕЗЕРВИ ЯК НСТРУМЕНТ РЕГУЛЮВАННЯ ВАЛЮТНОГО КУРСУ»;

Галабурда Микола Костянтинович, к.е.н., доцент., Київський національний економічний університет, Україна, «ПОЛІТИЧНА ЕКОНОМІЯ ПОСТСОЦІАЛІСТИЧНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ»;

Герасименко Анжеліка Григорівна, к.е.н., доцент,Київський національний торговельно-економічний університет, «Дослідження сутності господарського механізму»;

Герасимчук Василь Гнатович, д.е.н., профессор,Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», Україна «РЕАЛЬНІ РЕЗУЛЬТАТИ НЕРЕАЛЬНИХ СТРАТЕГІЙ»;

Гершуненко Юлія Олександрівна, аспірант, Національний інститут стратегічних досліджень, Україна, «ПРОСТОРОВО-СЕКТОРАЛЬНА СПЕЦИФІКА РЕАЛІЗАЦІЇ ВИРОБНИЧО-ЕКСПОРТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ УКРАЇНИ»;

Гончаров Валентин Миколайович, д.е.н., професор, Зось-Кіор Микола Валерійович, к.е.н., доцент, Луганський національний аграрний університет, Україна, «СУЧАСНИЙ СТАН ФОРМУВАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН В КОНТЕКСТІ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНИМ РОЗВИТКОМ»;

Гриценко Олена Аврамівна, д.е.н., профессор,Харківський національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого», Україна, «Соціогенетичні закономірності розвитку національної економіки»;

Гудкова Вікторія Петрівна, Кандидат економічних наук, Доцент, Державний економіко-технологічний університет транспорту, доцент кафедри економіки підприємств, «КВАЗІСЕРВІСНЕ ВРІВНОВАЖЕННЯ СФЕРИ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ПАСАЖИРІВ»;

Гук Наталія Андріївна, к.е.н., доцент,Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, Україна, «Професійна сегрегація як вияв гендерної асиметрії на ринку праці»;

Гуровська Тетяна Валеріївна, к.е.н., ст. викладач,Національний університет водного господарства та природокористування, Україна, «Політичний ринок як арена привласнення політичної ренти»;

Дайнеко О.Е., д.э.н., профессор, академик Международная академия информационных технологий, директор Института экономики Национальной академии наук Беларуси, Беларусь, «КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ЭКОНОМИКИ БЕЛАРУСИ В СИСТЕМЕ ЕДИНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА»;

Данилова Катерина Ігорівна, м.н.с., Інститут економіки та прогнозування НАН України, Україна, «ПЛАТІЖНИЙ БАЛАНС В СТРУКТУРІ МАКРОЕКОНОМІЧНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ: СИСТЕМНИЙ ПІДХІД»;

Дмитриченко Лілія Іванівна, д.е.н., професор, Донецький національний університет, Україна, Дмитриченко Ліана Анатоліївна, к.е.н., доцент,Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, Україна, «РОЗВИТОК СУСПІЛЬНОЇ ФОРМИ ПРАЦІ: ІНСТИТУЦІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ»;

Дука Анастасія Петрівна, к.е.н., доцент, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна , «Науково-технічні та інноваційні параметри розвитку знаннєвої економіки в українському суспільстві»;

Жаворонков Володимир Олександрович, к.е.н., доцент,Національний авіаційний університет, Україна, «Інституціональні засади трансформаційних перетворень національних економік»;

Запша Галина Миколаївна, к.е.н., докторант,Миколаївський національний аграрний університет, Україна, «Комунальна власність сільських громад як чинник сільського розвитку»;

Іванова Валентина Василівна, д.е.н., професор,Полтавський університет економіки і торгівлі, Україна, «УКРАЇНА ТА ПОСТІНДУСТРІАЛЬНИЙ ЕТАП ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ»;

Кендюхов Александр Владимирович, д.э.н., профессор, Донецкий национальный технический университет, Украина, «ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА УПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНЫМ ЭКОНОМИЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ: КЛЮЧЕВЫЕ ПРОБЛЕМЫ И СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ»;

Кірдан Олександр Петрович, к.е.н., доцент,Уманський державний педагогічний університет, Україна, «Сучасні організаційні форми в аграрній сфері: світовий та український досвід»;

Кічурчак Маріанна Василівна, к.е.н., доцен,Львівський національний університет імені Івана Франка, Україна, «Інституційні зміни в механізмі надання суспільних благ в економіці України»;

Кобзев Пётр Макарович, к.ф.-м.н., с.н.с.,Харьковский национальный экономический университет, Украина, «Cистемная диагностика искусственно созданных рыночных экономических систем»;

Козловський Сергій Володимирович, д.е.н., професор, Кірєєва Елеонора Андріївна, здобувач, Вінницький національний аграрний університет, Україна, «СТАЛІСТЬ ТА СТІЙКІСТЬ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ»;

Коломицева Анна Олегівна, к.е.н., доцент,Донецький національний технічний університет, Україна, «АНАЛІЗ ЦИКЛІЧНОСТІ РОЗВИТКУ СКЛАДНИХ СИСТЕМ НА ОСНОВІ МЕТОДІВ АДАПТИВНОГО МОДЕЛЮВАННЯ»;

Комеліна Ольга Володимирівна, д.е.н, доцент, Онищенко Світлана Володимирівна, к.е.н., доцент, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, Україна; «Сучачні орієнтири забезпечення економічної безпеки україни»

Король Інна Володимирівна, аспірантка Київського національного економічного університету імені В.Гетьмана, Україна, «Реформування державного управління як головна передумова підвищення конкурентоспроможності національної економіки»;

Кравець Катерина Петрівна, аспірант, Київський національний торговельно-економічний університет, Україна, «Основні фактори концентрації виробництва»;

Крохина Юлия Александровна, д.ю.н., профессор Государственного научно-исследовательского института системного анализа Счетной палаты Российской Федерации, «РЕГЛАМЕНТАЦИЯ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА В СТРАНАХ «ГРУППЫ СЕМИ» И РОССИИ»;

Кузнецова Інна Олексіївна, д. е. н., професор; Одеський національний економічний університет, Україна, «Стратегічний вектор розвитку національного зернового ринку в контексті глобальних економічних процесів»;

Липов Володимир Валентинович, к.е.н., доцент, Харківський національний економічний університет, Україна, «НАЦІОНАЛЬНА КУЛЬТУРА ГОСПОДАРЮВАННЯ, МОДЕЛІ КАПІТАЛІЗМУ І ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ»;

Мартякова Олена Володимирівна, д.е.н., професор, ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, «ИННОВАЦИОННЫЕ МОДЕЛИ МЕЖСЕКТОРНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ»;

Мальчик Маряна Василівна, д.е.н., доцент, Дубенська філія ВМУРоЛ «Україна», Україна, «РЕФЛЕКСИВНИЙ ПІДХІД У ДОСЛІДЖЕННЯХ ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ»;

Михайловська Ольга Володимирівна, Доктор економічних наук, заступник директора з наукової роботи ІСЕМВ НАН України, «Інституційне середовище в умовах нестабільнОстІ глобальної економіки»;

Мудра Ольга Валеріївна, аспірант, Донецький національний технічний університет, Україна, «Протиріччя взаємодії ринків освітніх послуг та праці»;

Найман Эрик Леонтьевич, д.е.н. Управляющий партнер инвестиционной компании Капитал Таймс, «ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ МОДЕЛІ ВЗАЄМОДІЇ ЕКОНОМІЧНИХ АГЕНТІВ У ПРОЦЕСІ ІНВЕСТУВАННЯ»;

Ніколенко Сергій Степанович, д.е.н., професор, Дзеверіна Каріна Сергіївна, здобувач, ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», Україна, «Особливості формування інституту державної власності в національній економіці»;

Новикова Радмила Александровна, к.э.н., доцент, Саратовский государственный социально-экономический университет, Севастопольский филиал, Украина, «ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ СТИМУЛИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ БИЗНЕСА»;

Носова Ольга Валентинівна, д.е.н., профессор, Маковоз Оксана Сергіївна, к.е.н., Харківський національний університет внутрішніх справ, Україна, «Стратегічний підхід ДО КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ»;

Петрова И.В., к.э.н., доцент,Донецький государственный университет управления, Украина, Шевченко Дмитро Станіславович, преподаватель, Донецкий государственный университет управления, Украина, «ЭКОНОМИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ НЕТРАДИЦИОННОЙ ЭНЕРГЕТИКИ В УКРАИНЕ»;

Петрушенко Микола Миколайович, к.е.н., Сумський державний університет, Україна, «ЕКОНОМІЧНА КОНЦЕПЦІЯ УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЧНИМИ КОНФЛІКТАМИ»;

Письмак Виктор Петрович, к.э.н., Украинская академія наук, Украина, «ПРИНЦИПЫ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО БАЗИСА ГОСУДАРСТВА В СВЕТЕ ФИЗИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИИ»;

Поважный Александр Станиславович, д.э.н., профессор, Корнев Михаил Николаевич, к.э.н., доцент, Донецкий государственный университет управления, Украина, «СТРАТЕГИЯ ИНТЕГРАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ»;

Поченчук Галина Михайлівна, к.е.н., доцент,Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича, Україна«Модернізація державного управління економічним розвитком»;

Севастьянов Анатолий Константинович, к.т.н., с.н.с., Интитут кибернетики имени В. М. Глушкова НАН Украины, Украина, Севастьянова Марианна Егоровна, зав. отдела, Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, Украина, «СТАНДАРТИЗАЦИЯ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА КАК СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»;

Сментина Наталія Валентинівна, к.е.н, доцент,Одеський національний економічний університет, Україна, «Елементи механізму реалізації стратегії економічного та соціального розвитку міста»;

Соловьев Вячеслав Павлович, д.э.н., профессор, Центр исследований научно-технического потенциала и истории науки им. Г.М.Доброва НАН Украины, «О некоторых заблуждениях относительно путей экономического развития Украины на инновационной основе»;

Соскін Олег Ігорович, к.е.н, доцент, професор Національної академії управління, Україна, «Роль державного регулювання у формуванні моделі економічного розвитку: сучасні тренди та українські реалії»;

Старостина Алла Алексеевна, Доктор економічних наук, проф., Київський національний університет імені Тараса Шевченка, завідувач кафедри міжнародної економіки; Кравченко Владимир Анатольевич, канд. экон._наук, доцент, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, завідувач науково-дослідного сектору «Центр економічних досліджень, «Проблемы информационного обеспечения принятия бизнес решений в условиях рыночной неопределённости»;

Сябро О.В., магистр менеджмента внешнеэкономической деятельности, Заместитель Главы Представительства ТПП Грузии в Украине, соискатель Дипломатической Академии МИД Украины, Папава, В.Г. д.э.н., профессор, член-корреспондент Национальной Академии Наук Грузии, гл. науч.сотрудник Института экономики Тбилисского государственного университета, министр экономики (1994-2000) и депутат парламента (2004-2008) Грузии, Сигуа Г.В., д.э.н., Глава Представительства ТПП Грузии в Украине, советник Украинского, Кредитно-банковского Союза, Почетный Доктор Украинской Академии внешней торговли, «ЕВРОИНТЕГРАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА ГРУЗИИ: МИФЫ И РЕАЛЬНОСТЬ»;

Толстых Геннадий Леонидович, автор, Т-система, Украина, «Третья солидарная модель экономики (Т - модель) – новые эффективные механизмы управления экономическим развитием страны»;

Труніна Ірина Михайлівна, к.е.н., доцент, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, Україна, «Роль держави у розвитку підприємництва в Україні»;

Тумакова Світлана Володимирівна, д.э.н., доцент,Крымский институт экономики и хозяйственного права, Украина, «Теоретические основы государственного регулирования развития рынка рабочей силы»;

Тур Олександр Миколайович, викладач, Шосткинський інститут Сумського державного університету, «Наукові підходи до моделювання розвитку національної економіки»;

Фабер Олена Миколаївна, Заступник начальника відділу економічного аналізу та моніторингу управління економіки Макіївської міської ради, Україна, «ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ОЦІНКИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ»;

Харламова Елена Николаевна, ст. преподаватель Севастопольский филиал Саратовского социально-экономического университета, Украина, «Задача развития и совершенствования предпринимательской активности бизнеса»;

Хижнякова Надія Олександрівна, к.е.н., доцент,Рівненський державний гуманітарний університет, Україна, «ВРАХУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ ОБМЕЖЕНЬ У ПРОЦЕСІ УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ЕКОНОМІЧНИМ РОЗВИТКОМ»;

Чернявська Олена Валеріївна, д.е.н., професор, Горбунова Олена Андріївна, асистент,ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»,Україна, Оцінка сучасних тенденцій демографічного розвитку України;

Шибаева Александра Викторовна, старший преподаватель Саратовский государственный социально-экономический университет, Севастопольский филиал, Украина, «ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ СТРАХОВЫМИ РИСКАМИ НА ПРИНЦИПАХ КОРПОРАТИВНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ»;

Шакіна Наталія Анатоліївна, аспірант,Донецький національний технічний університет, Україна, «Ключові проблеми розвитку національної економіки в умовах глобалізації»;

Шляга Ольга Володимирівна, к.е.н., доцент, Запорізька державна інженерна академія, Україна, «СТРАТЕГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ ЕФЕКТИВНОГО РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ»;

Щеглова Ольга Юріївна, к.т.н., доцент,Придніпровська державна академія будівництва та архітектури, Україна, «Основні чинники, які впливають на розвиток ринку нерухомості в Україні»;

Ягельська Катерина Юріївна, к.е.н.Донецький національний технічний університет, Україна, «УПРАВЛІННЯ ХВИЛЯМИ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ»;СЕКЦІЯ 2. Природа світової економічної кризи та тенденції розвитку світової економіки
Belopolsky Nikolai Grigorievich Doctor of Sciences (Econ.), professor, vice-president of the Academy of Economic Sciences of Ukraine, «If the Mankind does not Change the Concept of its Development, It will Vanish»;

Брутян Катерина Сергіївна, старший викладач кафедри обліку та менеджменту, кандидат економічних наук, Криворізький факультет ДВНЗ «Запорізький національний університет», «ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ЗОНИ ВІЛЬНОЇ ТОРГІВЛІ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄВРОПЕЙСЬКИМ СОЮЗОМ»;

Вишинська Тетяна Леонідівна, аспірант,Київський національний торговельно – економічний університет, Україна, «РОЗВИТОК ОФШОРНОГО СЕКТОРА СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ»;

Волченко Наталія Василівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту ЗЕД та євроінтеграції Сумського національного аграрного університету (СНАУ), Україна, «ГЛОБАЛІЗАЦІЙНІ ЗАГРОЗИ ПРОДОВОЛЬЧІЙ БЕЗПЕЦІ КРАЇНИ»;

Даниліна Світлана Олексіївна, ст. викладач,Одеський національний економічний університет, Україна, ГЛОБАЛЬНА ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНА КРИЗА ТА НАГРОМАДЖЕННЯ КАПІТАЛУ;

Коваленко Елена Олеговна, кандидат економічних наук, должность Донбасская государственная машиностроительная академия, доцент кафедры экономики промышленности, «ДИВЕРСИФІКАЦІЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ЗВ’ЯЗКІВ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ РЕГІОНАЛЬНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ»;

Кудирко Людмила Петрівна, к.е.н., доцент Київський національний торговельно-економічний університет, Україна, «МІЖНАРОДНІ ДЕТЕРМІНАНТИ ПОСТКРИЗОВОГО РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНИХ ІННОВАЦІЙНИХ СИСТЕМ»;

Ліщук Віра Іванівна, к.е.н., доцент,Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки, Україна, «Україна І світова криза: індикатори циклічних коливань»;

Подлєсна Василина Георгіївна, к.э.н., доцент,Украинская академия банковского дела Национального банка Украины, Украина, «СОВРЕМЕННЫЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЦИКЛ: ГЛОБАЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР КРИЗИСА»;

Поштар Євгенія Леонідівна, здобувач, Інститут міжнародних відносин Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, Україна, «ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ФІНАНСОВОЇ ПОЛІТИКИ ЄС ВУМОВАХ БОРГОВОЇ КРИЗИ;»

Сабадаш Віктор Володимирович, к.э.н., доцент, Сумский государственный университет, Україна, ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ: «ПОСТКРИЗИСНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОРЯДОК»;

Сивак Роман Богданович, к.е.н., доцент,Тернопільський національний економічний університет, Україна, «ТРАНСФОРМАЦІЯ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ: ВИКЛИКИ ЛОГІСТИКИ»;

Станкова Марина Володимирівна, асистент, ДДМА, Україна, «АНАЛІЗ ІНВЕСТИЦІЙНОГО КЛІМАТУ В УКРАЇНІ»

Тодоров Ігор Ярославович, доктор історичних наук, професор кафедри міжнародних відносин та зовнішньої політики, професор, Донецький національний університет, «ГЛОБАЛЬНІ ВИКЛИКИ В КОНТЕКСТІ НОВОЇ РЕДАКЦІЇ СТРАТЕГІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ»;

Чентуков Юрій Ілліч, д.е.н., професор, заступник генерального директора з персоналу,ПАТ «ММК ім. Ілліча», Україна, Булатова Олена Валеріївна, к.е.н., доцент проректор з наукової роботи Маріупольський державний університет, Україна, «РОЗВИТОК ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В СВІТОВОМУ ГОСПОДАРСТВІ»;

СЕКЦІЯ 3. Україна в контексті глобальних
економічних процесів
Басюркіна Наталія Йосипівна, к.е.н., доцент Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, «ВПЛИВ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ НА ПРОЦЕСИ УКРУПНЕННЯ АГРОПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА В УКРАЇНІ»;

Вишняков Володимир Михайлович, к.є.н., профессор,Запорізький національний універсітет, Україна, «НЕГАТИВНІ НАСЛІДКИ ДЛЯ УКРАЇНИ ВІД ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ»;

Волощенко Лариса Михайлівна, к.е.н., доцент, Донецький державний університет управління, Україна, «ВПЛИВ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ НА ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК УКРАЇНИ ТА ЇЇ РЕГІОНІВ»;

Дергачова Вікторія Вікторівна, д.е.н., професор,Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», Україна, «МОНІТОРИНГ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ В УМОВАХ ІНТЕГРАЦІЇ У ГЛОБАЛЬНЕ СЕРЕДОВИЩЕ»;

Калмикова Наталія Михайлівна, к.е.н., доцент,Донецький національний технічний університет, Україна, «ТРАНСКОРДОННЕ СПІВРОБІТНИЦТВО ЯК СКЛАДОВА АКТИВІЗАЦІЇ ІНТЕГРАЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ УКРАЇНИ»;

Мазаракі Анатолій Антонович, д.е.н., професор, ректор,Київський національний торговельно-економічний університет, Україна, «ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ ВНУТРІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛЬНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ»;

Мних Ольга Богданівна, д.е.н., професор, Гречанюк Дарія Олегівна, аспірант, Національний університет «Львівська політехніка», Україна, «АКТУАЛІЗАЦІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ПРАЦІ І КАПІТАЛУ В РОЗВИТКУ РИНКОВИХ СТРУКТУР»;

Перерва Петро Григорович, д.е.н., професор,Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Україна, Маслак Ольга Іванівна, д.е.н., професор, Кременчуцький національний університет ім. Михайла Остроградського, Україна, Маслак Марія Володимирівна, м.н.с., Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Україна, «УЧАСТЬ УКРАЇНИ У МІЖНАРОДНОМУ ТРАНСФЕРІ ТЕХНОЛОГІЙ»;

Полуянов Владимир Петрович, д.э.н., профессор,АДИ ГВУЗ «Донецкий национальный технический университет», Украина, «МИРОВАЯ ПРАКТИКА ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА В ИНФРАСТРУКТУРНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ВЫБОР УКРАИНЫ»;

Похилюк Василий Викторович, к.э.н., доцент, ВНЗ Укоопсоюза “Полтавский университет экономики и торговли”, Украина, Шишова Оксана Николаевна, к.э.н., С.Петербургский государственный университет сервиса и экономики, Россия, «ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В УСЛОВИЯХ ТРАНСФОРМАЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ»;

Пронкина Лора Ильинична, к.э.н., доцент, академик АЭН Украины Харьковский торгово-экономический институт КНТЭУ, Украина, «МОНИТОРИНГ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УКРАИНЕ»;

Рогач Світлана Михайлівна, к.е.н., доцент,,Національний університет біоресурсів і природокористування України, «Сфера природокористування в конструкції глобалізаційних економічних процесів»;

Романчукевич Віталій Вікторович, к.е.н., Національний банк України, Україна, «СПЕКУЛЯТИВНИЙ КАПІТАЛ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ФІНАНСОВОЇ ЕКОНОМІКИ»;

Скрипчук Петро Михайлович, д.е.н., доцент,Національний університет водного господарства та природокористування, Україна, «ЗАПРОВАДЖЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ СЕРТИФІКАЦІЇ В КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛЬНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ»;

Сущенко Олена Анатоліївна, к.е.н., доцент,Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля, Україна, «Формування геоекономічної моделі зовнішньоекономічної діяльності підприємств регіону»;

Тарнавська Наталія Петрівна, д.е.н., професор, Пода Анастасія Станіславівна, Тернопільський національний економічний університет, Україна, «ФЕНОМЕН ЄВРОРЕГІОНІВ В СИСТЕМІ ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ УКРАЇНИ»;

Тронько Віра Володимирівна, к.е.н., старший викладач,Київський національний торговельно-економічний університет, Україна, «трудова Міграція як Чинник економічного розвитку країни»;

Шевченко Анна Василівна, Ткачук Ольга Валентинівна, Чорноморський Державний Університет імені Петра Могили, Україна, «ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ ВСТУПУ УКРАЇНИ ДО СОТ».


Секція 4. Теорія та практика управління економічним розвитком підприємства
Адамів Марта Євгенівна, аспірант, Національний університет «Львівська політехніка», Україна, «АНТИСИПАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ЯК ПЕРЕДУМОВА ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА»;

Андрієнко Володимир Миколайович, д.е.н., професор,Донецький національний університет, Україна, «НАПРЯМКИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ЛОГІСТИЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ ПІДПРИЄМСТВ»;

Анісімова Ольга Миколаївна, к.е.н., доцент,ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», Україна, «ВПЛИВ КОН’ЮНКТУРИ НА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ»;

Белопольська Тетяна Володимирівна, к.е.н., доцент, Донецький національний університет, Україна, «ОСОБЛИВОСТІ ПРОЕКТУВАННЯ АГРОПРОМИСЛОВИХ ФОРМУВАНЬ»;

Бессонова Светлана Ивановна, к.э.н., доцент, Приазовский государственный технический университет, Украина, «СОСТОЯНИЕ И ИННОВАЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ: ПРОБЛЕМНЫЙ АСПЕКТ»;

Бєляєва Наталія Сергіївна, аспірант, Київський національний університет технологій та дизайну, Україна, «СТРАТЕГІЧНИЙ ПІДХІД В УПРАВЛІННІ ВИТРАТАМИ В СИСТЕМІ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ СУЧАСНОГО ПІДПРИЄМСТВА»;

Бочкарева Емма Іванівна, здобувач, Херсонський національний технічний університет, Україна, «СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ»;

Васильєв Василь Володимирович, аспірант, ВНУ ім. В.Даля, Україна, «ЛОЯЛЬНСТЬ СПОЖИВАЧІВ ЯК СКЛАДОВА КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ»;

Ведмідь Надія Іванівна, к.е.н., доцент, Київський національний торговельно-економічний університет, Україна, «СУЧАСНИЙ Стан санаторно-курортної галузі України»;

Верескун Михайло Вікторович, к.е.н, доцент, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», Маріуполь, Україна, Колосок Валерія Михайлівна, к.е.н., доцент,ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», Маріуполь, Україна, «Напрямки підвищення ефективності управління конкурентоспроможністю крупних корпоративних структур у промисловості»;

Власенко Валентин Анатолійович, к.е.н., доцент, ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», Україна, «НАПРЯМИ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ УКРАЇНИ В УМОВАХ ПОДОЛАННЯ НАСЛІДКІВ КРИЗОВИХ ПРОЦЕСІВ У НАЦІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ»;

Вовк Юрій Ярославович, к.е.н., ст.викладач, Хомош Юрій Степанович, к.е.н., ст. викладач, Дрогобицький державний педагогічний університет ім. Івана Франка, Україна, «ПРОЦЕС УПРАВЛІННЯ ЗНАННЯМИ ПІДПРИЄМСТВА: СУТНІСТЬ, ПІДХОДИ ТА СКЛАДОВІ ЕЛЕМЕНТИ»;

Волошин Володимир Степанович, ст. викладач, Дейнега Олександр Вікторович, доцент, Рівненський інститут слов’янознавства КСУ, Україна, «СИСТЕМНІ КОНЦЕПЦІЇ УПРАВЛІННЯ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД І вітчизняні реалії»;

Воротинцев Василь Альбертович, к.е.н., доцент, Приазовський державний технічний університет, Україна, «ПРОЦЕСНО-ОРІЄНТОВАНА СИСТЕМА БЮДЖЕТУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ»;

Гончар Ольга Іванівна, кандидат економічних наук, доцент, Хмельницький національний університет, «ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ЩОДО ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА»;

Грінченко Олександра Ігорівна, аспірантка, ХНАМГ, Україна, «АКТУАЛЬНІСТЬ КОНТРОЛЮ КОМПЛЕКСНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ПРОЦЕДУРИ IPO-ДІАГНОСТИКИ»;

Горчакова Ірина Анатоліївна, к.пед.н., доцент, ДВНЗ «Донецький національний технічний університет», Україна, «ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ НА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ»;

Дашко Ірина Миколаївна, викладач кафедри обліку та менеджменту, Криворізький факультет ДВНЗ «Запорізький національний університет», Україна, «СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ОЦІНКИ ВИКОРИСТАННЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ»;

Дашутіна Людмила Олександрівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту ЗЕД та євроінтеграції Сумського національного аграрного університету (СНАУ), Україна, «ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ»;

Дегтярьова Юлія Василівна, к.е.н., доцент, Донбаська державна машинобудівна академія, «ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ В ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНІЙ СФЕРІ»;

Дейнека Олександр Георгійович, д.е.н., професор, Позднякова Любов Олексіївна, д.е.н., професор, Українська державна академія залізничного транспорту, Україна, «ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО АКТИВІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ;

Демченко Максим Анатолійович, к.е.н., Державний економіко-технологічний університет транспорту, доцент кафедри економіки підприємств, Київ, Україна, «ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО БЮДЖЕТУ НА ЗАЛІЗНИЦЯХ УКРАЇНИ»;

Длігач Андрій Олександрович, к.е.н., доцент, Київській національній університет імені Тараса Шевченка, Україна, «РОЛЬ УПРАВНИЧОГО В СУЧАСНОМУ МЕНЕДЖМЕНТІ»;

Долгіх Володимир Валерійович, аспірант, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, Україна, «Загальні принципи інформаційно-комунікаційного забезпечення інноваційної діяльності підприємства»;

Євчук Людмила Анатоліївна, д.е.н., доцент, Миколаївський національний аграрний університет, Україна, «ОКРЕМІ ІНСТИТУЦІЙНІ АСПЕКТИ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА»;

Жемеренко Ольга Валентинівна, ст. викладач, Харьковская Национальная Академия Городского Хозяйства, Украина, «АНАЛИЗ МЕТОДОВ ОЦЕНКИ УРОВНЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ»;

Журавльова Ірина Вікторівна, к.е.н., доцент, Харківський національний економічний університет, Україна, «МОДЕЛЮВАННЯ СТРУКТУРИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА»;

Зова Вікторія Анатоліївна, доцент, к.е.н. Донецького інституту залізничного транспортуДонецьк, Україна, «ОСНОВНІ СТИМУЛЯТОРИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ»;

Іванова Олена Миколаївна, ассистент, ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», Україна, «використання інформаційних потоків в управлінні туристичними підприємствами»;

Ільєнко Оксана Вікторівна, к.е.н., доцент, Національний авіаційний університет, Україна, «КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗЕКИ»;

Йохна Микола Антонович, к.т.н., профессор, Замазій Оксана Василівна, к.е.н., доцент, Хмельницький національний університет, Україна, «ПРОБЛЕМИ МЕТОДОЛОГІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ РИНКОВОЮ ВАРТІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА»;

Калінеску Тетяна Василівна, д.е.н., професор, Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля, Україна, «ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ГНУЧКИМ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВ»;

Калюжна Наталія Геннадіївна, к.е.н., доцент, Східноукраїнський національний університет ім. В.Даля, Україна, «ОБҐРУНТУВАННЯ ВИБОРУ ІНСТРУМЕНТАРІЮ ДІАГНОСТИКИ ПОТЕНЦІАЛУ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ»;

Карачина Наталія Петрівна, д.е.н., професор, Гребеньок Інесса Володимирівна, Вінницький національний технічний університет, Україна, «ІНСТИТУЦІЙНО-ПОВЕДІНКОВІ АСПЕКТИ РЕАЛІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ФУНКЦІЙ ВІТЧИЗНЯНИХ підприємств»;

Кленін Олег Володимирович, к.е.н., докторант, Приазовський державний технічний університет, Україна, «Особливості ідентифікації чинників вартості підприємства»;

Кобзєва Катерина Василівна, доцент, Донбаський державний технічний університет, Україна, «Принципи управління логістичними Витратами підприємства»;

Колесникова Ніна Михайлівна, д.е.н., професор, Державний економіко-технологічний університет транспорту, Україна, Чорний Віктор Васильович, к.е.н., Державний економіко-технологічний університет транспорту, Україна, «ОПТИМІЗАЦІЯ ВАНТАЖНИХ ТАРИФІВ ЯК ОСНОВА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ЗАЛІЗНИЦЬ»;

Колодяжная Ирина Викторовна, к.е.н., доцент, Донецкий национальный университет экономики и торговли им. Михаила Туган – Барановського, Украина, ИННОВАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ;

Колодяжна Катерина Андріївна, ст. викладач, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», Україна, «ВИЗНАЧЕННЯ БАЗОВОЇ СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА»;

Конєв Сергій Іванович, здобувач, Хмельницький національний університет, Україна, «ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ ЗА УМОВ ЧЛЕНСТВА В СОТ»;

Косяк Антоніна Петрівна, к.е.н., доцент, Харківська національна академія міського господарства, Україна, АДАПТУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ У СУЧАСНИХ ЕКОНОМІЧНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ;

Крисько Жанна Леонідівна, к.е.н., Тернопільський національний економічний університет, Україна, «ДИВЕРСИФІКАЦІЯ ЯК ФОРМА РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ»;

Кубліков Володимир Костянтинович, д.е.н., доцент, Одеський національний економічний університет, Україна, «РОЛЬ КОНЦЕПЦІЇ УПРАВЛІННЯ ВАРТІСТЮ У ПОБУДОВІ МЕХАНІЗМІВ РОЗВИТКУ КОРПОРАТИВНОГО СЕКТОРА УКРАЇНИ»;

Кудря Ярослав Валерійович, асистент,Національний університет “Львівська політехніка”, Україна, «ПРО СУТНІСТЬ І ЗНАЧЕННЯ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ДЛЯ ПІДПРИЄМСТВ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОЇ ГАЛУЗІ В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ»;

Кузнєцова Катерина Олександрівна, аспірант, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», Україна, «ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ ПОТЕНЦІАЛУ ЕНЕРГЕТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ»;

Левицький Віктор Володимирович, к.е.н., доцент, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, Україна, «ІНСТРУМЕНТАРІЙ ФОРМУВАННЯ АДАПТИВНО-ОРГАНІЗАЦІЙНОГО МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ»;

Левченко Марія Олександрівна, асистент, Хмельницький національний університет, Україна, «ІНСТРУМЕНТИ ЗНИЖЕННЯ РИЗИКІВ У ЗЕД МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ»;

Лисенко Юлія Валеріївна к.е.н., Іваннікова Наталія Анатоліївна, к.е.н., ОКВНЗ «Інститут підприємництва «Стратегія», Україна, «ЕФЕКТИВНЕ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ»;

Лукашова Людмила Віталіївна, к.е.н., доцент,Київський національний торговельно-економічний університет, Україна, «ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ВИСТАВКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ»;

Луцишин Оксана Володимирівна,Тернопільський національний економічний університет, Україна, «НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ КЛАСИФІКАЦІЇ ЛОГІСТИЧНИХ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВА»;

Матвієнко-Біляєва Галина Леонідівна, к.е.н., Харківський національний економічний університет, Україна, «МАРКЕТИНГОВА ЛОГІСТИКА І ЇЇ ОСОБЛИВОСТІ»;

Матушевська Олена Анатоліївна, ст. викладач, Севастопольський національний технічний університет, Україна, «Методичні засади оцінки економічної стійкості підприємств промисловості»;

Мачёк Евгений Сергеевич, аспирант, Приазовский Государственный Технический Университет, Украина, «БЮДЖЕТИРОВАНИЕ – СТРАТЕГИЯ ИЛИ ТАКТИКА»;

Михайліченко Ганна Іванівна, к.е.н., доцент, Київський національний торговельно-економічний університет, Україна, «НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ІННОВАТИКИ ТУРИЗМУ»;

Мних Ольга Богданівна, д.е.н., професор, Гречин Б.Д., Шкоропад М.І., магістри, Національний університет «Львівська політехніка», Україна, «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ В УКРАЇНІ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ БІЗНЕСУ»;

Мусиенко Светлана Юрьевна, аспирант, ГВОУ «Приазовский государственный технический университет», Украина, «ВЗАИМОСВЯЗЬ ИННОВАЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ С ФАЗАМИ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА»;

Нізяєва Світлана Анатоліївна, ст. викладач, Одеський національний політехнічний університет, Україна, «ВАРТІСНО-ОРІЄНТОВАНИЙ ТИП УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ У ФОРМУВАННІ СИСТЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА»;

Омельяненко Тетяна Володимирівна, к.е.н., доцент, Барабась Дмитро Олександрович, к.е.н., доцент, ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана», Україна, «СТРАТЕГІЯ ОЩАДЛИВОСТІ – КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ РОЗРОБЛЕННЯ ТА НАСЛІДКИ РЕАЛІЗАЦІЇ»;

Островська Ольга Анатоліївна, к.е.н., доцент,ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана», Україна, «КОНЦЕПЦІЯ ПРЕВЕНТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В АНТИКРИЗОВОМУ УПРАВЛІННІ КОРПОРАТИВНИМИ ФІНАНСАМИ»;

Паламарчук Юлія Анатоліївна, к.е.н., доцент, Шевченко Ірина Вікторівна, к.е.н., Національний авіаційний університет, Україна, «ОПТИМІЗАЦІЯ ВИБОРУ СТРАТЕГІЇ ФУНКЦІОНУВАННЯ АЕРОПОРТУ»;

Пінчук Тетяна Андріївна, аспірант, Луганський національний аграрний університет, «КЛАСИФІКАЦІЯ ФАКТОРІВ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ М'ЯСОПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ»;

Плахотнік Олена Олександрівна, к.е.н., доцент, Дніпродзержинський державний технічний університет, Україна, «ІНФОРМАЦІЙНА ПІДТРИМКА УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ МЕТАЛУРГІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ»;

Пойда-Носик Ніна Никифорівна, к.е.н., доцент, Ужгородський національний університет, Україна, «ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА І СТАБІЛЬНИЙ РОЗВИТОК СУБ’ЄКТА ПІДПРИЄМНИЦТВА: КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ ПІДХІД»;

Полякова Наталія Сергіївна, аспірант, Автомобільно-дорожній інститут ДВНЗ «ДонНТУ», Україна, «УПРАВЛІННЯ якістю житлово-комунальних послуг як механізм урегулювання обсягів дебіторської заборгованості підприємСТв ГАЛУЗІ»;

Попова Інна Володимирівна, асистент, Східноукраїнський національний університет імені В.Даля, Україна, «ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ЛОГІСТИЧНОЇ СИСТЕМИ»;

Посохов Ігор Михайлович, к.е.н., доцент, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Україна, «Розвиток класифікації методів управління ризиками корпорації»;

Приймук Ольга Романівна, кандидат економічних наук, Державний економіко-технологічний університет транспорту, Україна, «ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЦІНОВОЇ ПОЛІТИКИ НА ПОСЛУГИ МЕТРОПОЛІТЕНУ»;

Радамовська Ірина Віталіївна, асистент, ОКВНЗ «Інститут підприємництва «Стратегія», Україна, «ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА»;

Романко О.П., к.е.н., асистент, Савчин І.З., асистент, ІФНТУНГ, Україна, «КЛАСИФІКАЦІЯ ФАКТОРІВ ЕКОНОМІЧНОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ЗА ЛІТЕРАТУРНИМИ ДЖЕРЕЛАМИ»;

Романчик Тетяна Володимирівна, ст. викладач, Академія внутрішніх військ МВС України, Україна, «ВИКОРИСТАННЯ МОТИВАЦІЙНОГО ЧИННИКА ПРИ ФОРМУВАННІ ПАРАМЕТРІВ СКЛАДНОЇ ТЕХНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ»;

Roloff Julia Department of Management and Organization, Michelotti, Marco Department of Management and Organization, ESC Rennes School of Business, Rennes, France, Andrea Vocino School of Management and Marketing, Deakin University, Melbourne, Australia, Peter Gahan Department of Management and Marketing, The University of Melbourne, Australia, «Research on brief on a study of corporate ownership, non-wage benefits and firm performance in Ukraine»;

Рубанов Максим Миколайович, аспірант, Східноукраїнський національний університет ім. В.Даля, Україна, «ЗАСТОСУВАННЯ СИСТЕМИ РАННЬОГО ПОПЕРЕДЖЕННЯ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА»;

Рябоволик Тетяна Федорівна, аспірант, Кіровоградський національний технічний університет, Україна, «Напрями вдосконалення державного регулювання зайнятості населення в інноваційній сфері»;

Савіна Галина Григорівна, д.е.н., професор, Савін Станіслав Юрійович, к.е.н., Херсонський національний технічний університет, Україна, «РОЛЬ МОТИВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА»;

Савіцький Андрій Вікторович, здобувач, Хмельницький національний університет, Україна, «УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПРОДУКЦІЇ У ФОРМУВАННІ КОНКУРЕНТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА»;

Сагалакова Наталія Олександрівна, к.е.н., доцент, Полтавський університет економіки і торгівлі, Україна, «ФОРМУВАННЯ КОНЦЕПЦІЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ ДІЯЛЬНОСТІ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА»;

Свірідова Олена Валеріївна, к.е.н., доцент, Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля, Україна, «МІСЦЕ ПІДПРИЄМСТВА В АРХІТЕКТУРНІЙ КОМПОЗИЦІЇ ФЕНОМЕНУ ПРИВАБЛИВОСТІ»;

Світлична Вікторія Юріївна, к.е.н., доцент, Харківська національна академія міського господарства, Україна, «АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ БЕЗПЕКОЮ ПІДПРИЄМСТВА»;

Світлична Тетяна Іванівна, доцент, Харківська національна академія міського господарства, Україна, «ПОЛІТИКА АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ БУДІВЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ» ;

Сидорець Катерина Леонідівна, асп., Бокій Володримр Іванович, к.т.н., доцент, Київський національний університет технологій та дизайну, Україна, «КОНКУРЕНТОСТІЙКІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ФАКТОР ЗБЕРЕЖЕННЯ ЙОГО КОНКУРЕНТНОГО СТАТУСУ»;

Синиця Лідія Віталіївна, к.е.н., доцент, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, Україна, «оцінка розвитку підприємств регіону на підставі використання інноваційного економічного інструментарію»;

Скурська Валентина Анатоліївна, аспірантка,Хмельницький національний університет, Україна, «ЗАСТОСУВАННЯ МОТИВАЦІЙНОГО МЕХАНІЗМУ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ МАШИНОБУДУВАННЯ»;

Сльозко Тетяна Михайлівна, к.е.н., доцент ,Київський національний торговельно-економічний університет, Україна, «ПРО ДЕЯКІ АСПЕКТИ, ЩО СПРИЯЮТЬ ІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ»;

Соколенко Володимир Анатолійович, к.е.н., профессор, Корецька Оксана Валеріївна, старший викладач, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Україна, «Розробка комплексної програми підвищення конкурентоспроможності, як основний фактор економічного розвитку підприємства»;

Соколова Ольга Борисівна, ст. викладач, ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана», Україна, «ЗОВНІШНІ ФАКТОРИ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ»;

Степаненко Олена Володимирівна, асистент, Східноукраїнський національний університет ім. В.Даля, Україна, «РОЗПОДІЛЬЧА ЛОГІСТИКА ЯК ІНСТРУМЕНТ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНУЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ»;

Тарасюк Галина Миколаївна, д.е.н., професор, Житомирський державний технологічний університет, Україна, «ПЛАНУВАННЯ В УМОВАХ КРИЗИ»;

Татар Марина Сергіївна, аспірант, м.н.с., Харківський національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «ХАІ», Україна, «ОЦІНКА ВАЛЮТНОГО РИЗИКУ ПІДПРИЄМСТВА З ВИКОРИСТАННЯМ МЕТОДИКИ VAR»;

Толкачёв Дмитрий Олегович, аспирант, Донецкий национальный технический университет, Украина, «МетодикА стратегического управления Конкурентоспособностью предприятия»;

Трегулова Ирина Павловна, к.э.н., доцент, Севастопольский филиал Саратовского государственного социально-экономического университета, Украина, «РЕЗЕРВЫ РОСТА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА НА ПРЕДПРИЯТИИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ»;

Філатова Ірина Олександрівна, аспірантка, Харківська національна академія міського господарства, Україна, «НЕДРУЖНІ ПОГЛИНАННЯ – ЗАГРОЗА ЕКОНОМІЧНІЙ БЕЗПЕЦІ ПІДПРИЄМСТВА»;

Філіпковська Лариса Олексіївна, к.т.н., доцент, Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського “Харківський авіаційний інститут”, Україна, «КОГНІТИВНИЙ ПІДХІД ДО ОБРОБКИ ЕКОНОМІЧНИХ ДАНИХ І ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ НА ПРОМИСЛОВОМУ ПІДПРИЄМСТВІ»;

Черничинець Світлана Петрівна, к.е.н., доцент, Тернопільський національний економічний університет, Україна, «Місце диспозитивних норм законодавства в корпоративному управлінні»;

Шаповал Галина Миколаївна, Харківська національна академія міського господарства, Україна, «ОЦІНКА СТРАТЕГІЇ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ ЗА СИСТЕМОЮ BSC»;

Шаповалов Олексій Михайлович, аспірант, Класичний приватний університет, Україна, «МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ЛОГІСТИЧНОЇ СИСТЕМИ МЕТАЛУРГІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА»;

Шаповалюк Микола Вікторович, здобувач, Херсонський національний технічний університет, Україна, «БРЕНД ЯК ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ СПОЖИВЧОЮ ПОВЕДІНКОЮ»;

Шелеметьєва Тетяна В’ячеславівна, к.е.н., доцент,Запорізький національний технічний університет, Україна, «ЧИННИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ»;

Шепеленко Оксана Владиславівна, доктор економічних наук, професор, ДонНУЕТ, професор кафедри віщої і прикладної математики, Донецьк, Україна, «ОПТИМІЗАЦІЯ ТРАНСАКЦІЙНИХ ВИТРАТ ЯК ФАКТОР ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА»;

Шеховцова Катерина Валеріївна, аспірант, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, Україна, «Лавиноподібні соціально-економічні процесі та їх вплив на діяльність підприємств»;

Шикова Лілія Валеріївна, аспірант, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», Україна, «ВПРОВАДЖЕННЯ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ НА УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ»;

Шматковська Тетяна Олександрівна, к.е.н., доцент, Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки, Україна, «РОЗВИТОК ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В АГРОСЕКТОРІ»;

Щербина Анатолій Миколайович, здобувач, Херсонський національний технічний університет, Україна, «ПРОБЛЕМИ ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ МЕНЕДЖМЕНТУ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА».
СЕКЦІЯ 5. Проблеми управління регіональним економічним розвитком
Абрамова Ірина Олександрівна, аспірантка, Луцький національний технічний університет, Україна, «ІНДЕКС РІВНОВАЖНОСТІ СОЦІАЛЬНО - ЕКОНОМІІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ»;

Андренко Олена Анатоліївна, к.е.н, доцент, Харківська національна академія міського господарства, Україна, «ІНТЕГРАЛЬНА ОЦІНКА РІВНЯ СОЦІАЛЬНОЇ НАПРУЖЕНОСТІ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ»;

Барибіна Яніна Олександрівна, к.е.н., доцент, ВНЗ “Полтавський університет економіки і торгівлі”, Україна, ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ КЛАСТЕРНОГО ПІДХОДУ В УПРАВЛІННІ РОЗВИТКОМ ТУРИЗМУ;

Білак Георгій Георгійович, здобувач, Черкаський державний технологічний університет, Україна, «ВИЗНАЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ПРОСТОРУ РЕГІОНУ: ПРИЧИНИ ТА МОТИВИ ЙОГО ФОРМУВАННЯ»;

Бухаріна Людмила Михайлівна, к.н. з держ. управління, доцент, Запорізький національний університет, Україна, «СТРАТЕГІЧНЕ ЦІЛЕПОКЛАДАННЯ В ТЕОРІЇ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ»;

Васильев Владимир Александрович, аспірант, Донецкий национальный университет, Украина, «ОСОБЕННОСТИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ»;

Велентейчик Наталія Юріївна, аспірантка, Східноукраїнський національний університет імені В.Даля, Україна, «АНАЛІЗ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ»;

Гончаренко Ірина Георгіївна, к.е.н., доцент Черкаський державний технологічний університет, Україна, «ПАРАДИГМИ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ УКРАЇНИ»;

Грицюк Петро Михайлович, д.е.н., доцент, Національний університет водного господарства та природокористування, Україна, «УПРАВЛІННЯ ЕФЕКТИВНІСТЮ РОСЛИННОЇ ГАЛУЗІ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ»;

Качала Тамара Миколаївна, д.е.н., професор, Черкаський державний технологічний університет, Україна, «СТРАХУВАННЯ В ЖИТЛОВОМУ ГОСПОДАРСТВІ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ»;

Ковальов Анатолій Іванович, д.е.н., професор, Одеський національний економічний університет, Україна, «ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ ТА МІСТА»;

Кондрашихін Андрій Борисович, д.е.н., доцент, Академія муніципального управління, України, Україна, «ФУНКЦІОНАЛЬНА ЕФЕКТИВНІСТЬ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ В УМОВАХ АДМІНІСТРАТИВНОЇ РЕФОРМИ: МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ОЦІНКИ ТА УПРАВЛІННЯ»;

Костусев Алексей Алексеевич, д.э.н., доцент, Одесский национальный экономический университет, Украина, «СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ ГОРОДА»;

Котова Інна Миколаївна, с.н.с., Балджи Марина Дмитрівна, к.геогр.н., доцент, Одеський національний економічний університет, Україна, «ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ РЕГІОНАЛЬНОГО ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ В УМОВАХ КОНКУРЕНТНОГО СЕРЕДОВИЩА»;

Кудревич Світлана Михайлівна, молодший науковий співробітник Науково-дослідного інституту, Черкаський державний технологічний університет, Україна, «ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ КЛАСТЕРНОГО ПРОЕКТУ В РЕГІОНІ»;

Лаврентьєв Максим Миколайович, Державна навчально-наукова установа «Академія фінансового управління», Україна, «ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ»;

Мартьянов Максим Петрович, Головне управління економіки Вінницької ОДА, Україна, «СТРУКТУРНІ ДЕФОРМАЦІЇ ЯК ПРИЧИНА ГАЛЬМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ВІННИЦЬКОГО РЕГІОНУ»;

Миленький Владислав Миколайович, здобувач, Черкаський державний технологічний університет, Україна, «ЗМІСТ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ НА РІВНІ РЕГІОНУ»; 

Мороз Олег Васильович, д.е.н., професор, Мороз Ірина Олегівна, Вінницький національний аграрний університет, Україна, «АНАЛІЗ ЗМІСТУ ТА ІНФОРМАТИВНОСТІ ОФІЦІЙНОЇ СТАТИСТИЧНОЇ БАЗИ У МОДЕЛЯХ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ»;

Морозова Ірина Миколаївна, асистент кафедри фінансів, Черкаський державний технологічний університет, «СУТНІСТЬ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ НА МАКРО– ТА МІКРО РІВНІ»;

Олініченко Ірина Василівна, ОКВНЗ «Інститут підприємництва «Стратегія», Україна, «РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА»;

Оліферук Сергій Іванович, м.н.с., ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України», ТИПОЛОГІЯ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ФОРМУВАНЬ ЕКОНОМІЧНОГО ПРОСТОРУ В КОНТЕКСТІ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНИМ РОЗВИТКОМ

Островський Ігор Анатолійович, к.е.н., доцент, Харківська національна академія міського господарства, Україна, «ПРО ДЕЯКІ АСПЕКТИ МОДЕРНІЗАЦІЇ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ»;

Плотницька Світлана Іванівна, к.е.н., доцент, докторант, Харківська національна академія міського господарства, Україна, «ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ДЕПРЕСИВНИХ ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ»;

Проскура Володимир Федорович, к.е.н., доцент, професор, Мукачівський державний університет, Україна, «РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДПРИЄМСТВ РЕГІОНУ»;

Проценко Тетяна Володимирівна, здобувач, Черкаський державний технологічний університет, Україна, «ОСНОВНІ ОЗНАКИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ЯК КРИТЕРІЮ ЕФЕКТИВНОСТІ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ»;

Скорописова Людмила Іванівна, ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет», ст.викладач кафедри менедджменту, Україна, «РОЗВИТОК САНАТОРНО-КУРОРТНОЇ ГАЛУЗІ ЯК СКЛАДОВОЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ РЕГІОНУ»;

Ткаченко Юлія Володимирівна, к.е.н, доцент кафедри менеджменту, Черкаський державний технологічний університет, Україна, «МОЖЛИВІ СЦЕНАРІЇ ЗБАЛАНСОВАНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ»;

Тяжкороб Ірина Володимирівна, к.е.н., доцент, Східноукраїнський національний університет ім. Володимира Даля Інститут хімічних технологій, Україна, «ПРОБЛЕМИ ІНТЕЛЕКТУАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ РЕГІОНУ»;

Уманець Тетяна Василівна, д.е.н., професор, Одеський національний економічний університет, Україна, «МЕТОДИ І МОДЕЛІ ОЦІНКИ РЕГІОНАЛЬНОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ»;

Чепурда Лариса Михайлівна, к.е.н., доцент, завідувач кафедри туризму, Черкаський державний технологічний університет, «ФАКТОРИ ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНО-ОРІЄНТОВАНОГО РОЗВИТКУ СФЕРИ ПОСЛУГ»;

Чередниченко Олександр Юрійович, к.е.н., доцент, Харківська національна академія міського господарства, Україна, «СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК РЕГІОНІВ ЯК ФАКТОР ВПЛИВУ НА ПРОЦЕСИ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ ДО ЕКОНОМІК КРАЇН ЄВРОПЕЙСЬКОГО СПІВТОВАРИСТВА»;

Чумаченко Алла Сергіївна, аспірантка, Херсонський державний університет, Україна, «АНАЛІЗ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ В ХЕРСОНСЬКІЙ ОБЛАСТІ»;

Янішевська Альона Валеріївна, аспірант, Кіровоградський національний технічний університет, «Тенденції розвитку РИНКУ ПРАЦІ ТА сфери ЗАЙНЯТОСТІ МОЛОДІ В КІРОВОГРАДСЬКОМУ РЕГІОНІ».


СЕКЦІЯ 6. ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ: ДЕРЖАВА, РЕГІОН, ПІДПРИЄМСТВО
Азарян Олена Михайлівна, Д.е.н., професор, Макіївський економіко-гуманітарний інститут, Загорна Тетяна Олегівна, к.е.н., доцент каф. економіки підприємства, Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, Макіївка, Україна, «ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ЕКОНОМІКИ: ГЛОБАЛІЗАЦІЯ ТА ІННОВАЦІЇ»;

Височин Ірина Володимирівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки підприємництва, Київський національний торговельно-економічний університет, Докторант кафедри економіки та фінансів підприємства, Київ, Україна, «ІННОВАЦІЙНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ В ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ»;

Вотченікова Ольга Володимирівна, к.е.н., доцент, Донецький національний політехнічний університет, Україна, «МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО МІСТ В СИСТЕМІ МУНІЦІПАЛЬНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ»;

Гаврилюк Світлана Павлівна, к.е.н., доцент Київський національний торговельно-економічний університет, Україна, «НАУКОВО-ПРАКТИЧНІ ПІДХОДИ АКТИВІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ»;Каталог: userfiles -> file -> 2012
2012 -> Затверджений склад
file -> Робоча програма навчальної дисципліни с/к Політичні діячі України ХХ ст напряму підготовки 0203 Історія для спеціальності
file -> Робоча програма навчальної дисципліни методологія І методи соціологічного дослідження сучасної світової політики
file -> Директора про роботу коледжу
file -> Творчі завдання 1
file -> Тернопільська обласна бібліотека для дітей Відділ довідково-бібліографічної
2012 -> У Болонський процесс


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4

Схожі:

Програма міжнародної науково-практичної конференції теорія та практика управління економічним розвитком iconМіжнародна науково-практична конференція «Теорія та практика управління економічним розвитком»

Програма міжнародної науково-практичної конференції теорія та практика управління економічним розвитком iconПрограма VІ регіональної науково-практичної конференції «Проблеми управління соціальним І гуманітарним розвитком»

Програма міжнародної науково-практичної конференції теорія та практика управління економічним розвитком iconПрограма Міжнародної науково-практичної конференції 24-25 вересня 2009 р. Київ 2009 Порядок роботи конференції
Секція ІІ „Краєзнавча робота як сфера науково-практичної діяльності бібліотек, архівних та музейних установ”
Програма міжнародної науково-практичної конференції теорія та практика управління економічним розвитком iconМатеріали Міжнародної науково-практичної конференції, приуроченої до 70-річчя заснування Державної історичної бібліотеки України
Науковий збірник містить доповіді й повідомлення, які надані учасниками Міжнародної науково-практичної конференції „Державна історична...
Програма міжнародної науково-практичної конференції теорія та практика управління економічним розвитком iconМатеріали Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції "Пріоритети сучасної філології: теорія І практика" Збірник наукових праць студентів Полтава 2008 ббк 80
Матеріали Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції “Пріоритети сучасної філології
Програма міжнародної науково-практичної конференції теорія та практика управління економічним розвитком iconЙного навчання в умовах соціально-економічної нестабільності матеріали VIІ міжнародної науково-практичної конференції (28 жовтня 014 р., м. Київ) Частина Київ 2014
Міжнародної науково-практичної конференції (28 жовтня 014 р., м. Київ) : у ч. – Ч. / уклад. Л. М. Капченко, С. О. Тарасюк, Л. Г....
Програма міжнародної науково-практичної конференції теорія та практика управління економічним розвитком iconПрограма міжнародної науково-практичної конференції педагогічна освіта І наука

Програма міжнародної науково-практичної конференції теорія та практика управління економічним розвитком iconПрограма міжнародної науково-практичної конференції " Соціально-демографічні зрушення: чинники та перспективи"

Програма міжнародної науково-практичної конференції теорія та практика управління економічним розвитком iconМатеріал и міжнародної науково-практичної конференції студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів «Актуальні питання експериментальної та клінічної медицини»
Міжнародної науково-практичної конференції студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів
Програма міжнародної науково-практичної конференції теорія та практика управління економічним розвитком iconСоціальний розвиток сільських регіонів випуск другий: Матеріали доповідей учасників ІІ міжнародної науково-практичної конференції
Соціальний розвиток сільських територій: Колективна монографія. Випуск ІІ. [Матеріали доповідей учасників ІІ міжнародної науково-практичної...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка