Програма міжнародної наукової конференції "Формування І розвиток бібліотечного електронного середовища"Скачати 477.47 Kb.
Сторінка8/9
Дата конвертації21.05.2017
Розмір477.47 Kb.
ТипПрограма
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Секція 5
Цифрові ресурси рукописної та книжкової спадщини
в бібліотечно-інформаційному просторі


5 жовтня 2011 року, 10.00 — 16.00, філія № 1, вул. Володимирська, 62


Наукові керівники:

Дубровіна Любов Андріївна,
дир. Інституту рукопису НБУВ, чл.-кор. НАН України, д-р іст. наук, проф.
Ковальчук Галина Іванівна,
зав. відділу стародруків та рідкісних видань НБУВ, д-р іст. наук, проф.
Яременко Лідія Миколаївна,
дир. Інституту архівознавства НБУВ, канд. іст. наук

Учений секретар:

Мяскова Тетяна Євгеніївна,
старш. наук. співроб. НБУВ, канд. іст. наук  

Пересопницьке
Євангеліє
(1556-1561)

Дубровіна Любов Андріївна,
директор Інституту рукопису НБУВ, чл.-кор. НАН України, д-р іст. наук, проф.
Рукописні цифрові ресурси України: методологічні підходи до формування

Стефанович Олександр Вікторович,
зав. відділу Центральної наукової бібліотеки ім. Я. Коласа НАН Білорусі
Нові технології та стародруковані книги: реконструкція книжкових зібрань Радзивілів (за матеріалами фонду ЦНБ НАН Білорусі)

Ковальчук Галина Іванівна,
зав. відділу НБУВ, д-р іст. наук
Електронні ресурси відділу стародруків та рідкісних видань НБУВ як джерела з історії книги та книжкової культури

Остапенко Тетяна Анатоліївна,
заст. ген. дир. Національної наукової медичної бібліотеки України
Харченко Надія Семенівна,
зав. відділу Національної наукової медичної бібліотеки України
Роль Національної наукової медичної бібліотеки України в збереженні документальної пам'яті медичної науки та охорони здоров'я України

Васьківська Ольга Леонідівна,
учений секретар Книжкової палати України ім. Івана Федорова
Моніторинг книжкових і періодичних видань років визвольних змагань для створення електронних ресурсів

Матвієнко Анатолій Тихонович,
директор Київського технікуму готельного господарства, пошукувач Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв
Документальні електронні ресурси із забезпечення туристичної діяльності в Україні

Мірошниченко Марина Олексіївна,
зав. відділу Науково-технічної бібліотеки Національного технічного університету України "КПІ"
Формування фонду рідкісної і цінної книги в НТБ НТУУ "КПІ"

Рабчун Оксана Станіславівна
мол. наук. співроб. НБУВ, в. о. зав. відділу
Інформаційні ресурси Відділу бібліотечних зібрань та історичних колекцій НБУВ: напрацювання та перспективи розвитку

Романова Анастасія Анатоліївна,
старш. наук. співроб. БАН Росії (м. Санкт-Петербург), канд. іст. наук
Українські кириличні стародруки в науково-дослідному відділі рідкісних книг БАН Росії
Черниш Наталія Іванівна,
доц. Української академії друкарства, канд. філол. наук
Електронні версії світових енциклопедій як складова бібліотечно-інформаційного простору України

Гальченко Олена Михайлівна
старш. наук. співроб. НБУВ, канд. іст. наук
Оправи рукописних книг: створення інформаційно-пошукових баз даних

Заболотна Наталія Валентинівна,
старш. наук. співроб. НБУВ, канд. філол. наук
Інформаційне поле - зв'язок часів: друкарство у дзеркалі української барокової поезії

Клименко Еріка Станіславівна,
наук. співроб. НБУВ, канд. іст. наук
Каталог музичної кириличної рукописної книги з фондів ІР НБУВ: перспективи створення електронного ресурсу

Клименко Ірина Валентинівна,
наук. співроб. НБУВ, канд. іст. наук
Образотворчі матеріали з архіву Б.С. Бутника-Сіверського: класифікація видів

Лось Валентина Едуардівна,
наук. співроб. НБУВ, канд. іст. наук
Науково-інформаційний потенціал колекції польських рукописів для створення бази даних "Полоніка" у фондах ІР НБУВ

Міцан Тетяна Володимирівна,
старш. наук. співроб. НБУВ, канд. іст. наук
Літературна спадщина П. Панча (з фондів ІР НБУВ)

Мяскова Тетяна Євгеніївна,
старш. наук. співроб. НБУВ, канд. іст. наук
Книги із родової бібліотеки баронів Шодуарів у фонді Відділу бібліотечних зібрань та історичних колекцій НБУВ: створення електронної БД

Римарович Ірина Олегівна,
старш. наук. співроб. НБУВ, канд. іст. наук
Видовий та джерелознавчий аналіз документів, дотичних історії бібліотек та книги в Україні (XVI - перша чверть ХІХ ст.)

Сохань Світлана Валентинівна,
старш. наук. співроб. НБУВ, канд. іст. наук
Археографічні напрацювання наукового опису актових документів XVII-XVIII ст. (з фондів ІР НБУВ)

Цинковська Ірина Іванівна,
мол. наук. співроб. НБУВ
Юхимець Гліб Миколайович,
зав. відділу НБУВ, канд. мистецтвознавства
Ілюстративна заставка в кириличних стародруках 17 ст.
Герус Алла Леонідівна,
зав. сектору НБУВ
Лобузіна Катерина Вілентіївна,
зав. відділу НБУВ, канд. техн. наук
Остолецька Олена Іванівна,
мол. наук. співроб. НБУВ
Шовкопляс Тетяна Іванівна,
наук. співроб.
Формування електронних інформаційних ресурсів картографічного фонду НБУВ

Алєксеєнко Майя Володимирівна,
голов. бібліограф Наукової бібліотеки Одеського національного університету імені І. І. Мечникова
Пожертви та дари як важливі джерела поповнення книжкового фонду бібліотеки Рішельєвського ліцею

Бондарчук Анна Володимирівна,
мол. наук. співроб. НБУВ
Рідкісні видання-підробки та проблеми їх опису в електронному каталозі

Супронюк Оксана Костянтинівна,
старш. наук. співроб. НБУВ, канд. філол. наук
"Журнал "Київ" (1950-1964, Філадельфія) як джерело до бібліографії української книги"

Івченко Лариса Василівна,
зав. відділу НБУВ, канд. мистецтвознавства
Корпоративні цифрові бібліотечно-інформациойні ресурси в області музичного мистецтва

Пастушенко Олена Василівна,
пошукувач НБУВ, канд. філол наук
Бібліографічні ресурси з історії української преси

Гарбар Лариса Володимирівна,
в. о. наук. співроб. НБУВ
Формування цифрового ресурсу з історії бібліотечної справи в Україні (1918-1933 рр.): методичні підходи

Деменко Людмила Михайлівна,
мол. наук. співроб. НБУВ
Електронний каталог фонду "Періодичні видання до 1917 р." Відділу бібліотечних зібрань та історичних колекцій НБУВ як цифровий ресурс

Березкіна Валентина Василівна,
мол. наук. співроб. НБУВ
Метабібліографія української діаспори історія і результати дослідження

Муссель-Драгомирецька Світлана Олександрівна,
в. о. мол. наук. співроб. НБУВ
Перспектива удосконалення карткового IMAGE-каталогу Інституту рукопису в середовищі "САБ IRBIS 64"
Рудакова Юлія Костянтинівна,
мол. наук. співроб. НБУВ
Проблеми оцифрування та представлення в електронному каталозі конволютів із стародрукованих видань (на прикладі шлюбних панегіриків із фондів НБУВ)

Губко Ганна Сергіївна,
мол. наук. співроб. НБУВ
Прижиттєві видання М. В. Ломоносова у фондах НБУВ і доцільність їх оцифрування (до 300-річчя від дня народження вченого)

Aфанасьєва Зоя Борисівна,
зав. сектором НБУВ
Ресурси бібліотек кабінетів Київського комерційного інституту (1906-1920 рр.) та їх роль в організації знань

Бондар Наталія Петрівна,
наук. співроб. НБУВ
Острозькі оправи стародруків збірки НБУВ

Стоян Платон Федорович,
асп. НБУВ
Документальні цифрові ресурси архівної україніки в Канаді

Шипко Людмила Василівна,
старш. наук. співроб. НБУВ, канд. іст. наук
Історія формування, структура та документальний склад особового архівного фонду члена-кореспондента АН УРСР П.О. Недбайла (за матеріалами ІА НБУВ)

Якубова Тетяна Анатоліївна,
наук. співроб. НБУВ, канд. іст. наук
Історичні біографії І. Мазепи, С. Понятовського та представників дворянської родини Кочубеїв в історичних працях, джерелах, екслібрисах франкомовного, польського фондів, фонду Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

Руденко Людмила Григорівна,
наук. співроб. НБУВ, канд. мистецтвознавства
Нотні документи хору Київської духовної академії як опосередковане джерело історичних відомостей про діяльність регентів

Савченко Ірина Валентинівна,
мол. наук. співроб. НБУВ
Нотні видання Києво-Печерської Лаври як об'єкт бібліографування

Кожушко Євгенія Віталіївна,
мол. наук. співроб. НБУВ
Нотовидавнича діяльність Г. І. Їїндржишека

Лобузін Іван Володимирович,
мол. наук. співроб. НБУВ
Технологія формування фонду цифрових копій видань Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського
Шевченко Ольга Анатоліївна,
мол. наук. співроб. НБУВ
Гурина Вікторія Георгіївна,
пров. бібліотекар НБУВ
Повнотекстові бази даних Міжнародного репертуару музичної преси (Repertoire international de la presse musicale, RIPM)

Олексів Ілона Володимирівна,
пров. бібліотекар Львівської національної наукової бібліотеки ім. В. Стефаника
Сербські періодичні видання XIX-XX ст. у Галичині як інформаційний ресурс до вивчення соціокультурних процесів в історії сербського народу

Березовська Ольга Василівна,
мол. наук. співроб. НБУВ
Українські громади 70-90-х рр. ХІХ ст. в мемуарних працях їх діячів

Брязкало Тетяна Вікторівна,
мол. наук. співроб. НБУВ
Архівна спадщина академіка АН УРСР І.Г. Підоплічка: реконструкція і наукове використання

Галькевич Тетяна Анатоліївна,
мол. наук. співроб. НБУВ
Український плакат кінця 60 - початку 80-х рр. ХХ ст.: тематика, художньо-стилістичні особливості (на матеріалах зібрання НБУВ)

Гутник Людмила Миколаївна,
мол. наук. співроб. НБУВ
Проблеми дослідження українського кіноплаката як феномена вітчизняної культури

Донець Олена Миколаївна,
мол. наук. співроб. НБУВ
Віддзеркалення соціокультурних процесів в українському плакаті часів перебудови (на матеріалах зібрання НБУВ)

Железняк Олена Олександрівна,
мол. наук. співроб. НБУВ
Нотні стародруковані видання друкарні Почаївського Успенського монастиря

Матвійчик Лариса Анатоліївна,
мол. наук. співроб. НБУВ
Архівні бібліографічні ресурси особових фондів Інституту рукопису НБУВ

Січова Оксана Василівна,
мол. наук. співроб. НБУВ
Організація і становлення структури архівних підрозділів установ НАН України

Литвинова Лариса Анатоліївна,
мол. наук. співроб. НБУВ
Питання кодикологічного опису рукописних книг в дисертаційних дослідженнях (1993-2010)
Шекера Ірина Степанівна,
мол. наук. співроб. НБУВ
Видання XV-XVII ст. у фонді Михайлівської бібліотеки за рукописними каталогами XIX ст. як інформаційний ресурс до вивчення колекції "Бібліотека Київського Михайлівського Золотоверхого монастиря"

Бобришева Ірина Федорівна,
мол. наук. співроб. НБУВ
Літературні джерела вокальної музики за БД "Українські нотні видання вокальної музики 1924-1930 років"

Черниш Ірина Миколаївна,
мол. наук. співроб. НБУВ
Релігійна проблематика газетних ЗМІ як сегмент бібліотечно-інформаційного простору

Міжнародна наукова конференція
"Формування і розвиток бібліотечного електронного середовища"Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Схожі:

Програма міжнародної наукової конференції \"Формування І розвиток бібліотечного електронного середовища\" iconПрограма міжнародної наукової конференції «дев'ятнадцяті слобожанські читання»
Харківське відділення Українського етнологічного центру Iнституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології нан україни
Програма міжнародної наукової конференції \"Формування І розвиток бібліотечного електронного середовища\" iconСоціальний розвиток сільських регіонів випуск другий: Матеріали доповідей учасників ІІ міжнародної науково-практичної конференції
Соціальний розвиток сільських територій: Колективна монографія. Випуск ІІ. [Матеріали доповідей учасників ІІ міжнародної науково-практичної...
Програма міжнародної наукової конференції \"Формування І розвиток бібліотечного електронного середовища\" iconПрограма Міжнародної наукової конференції треті читання пам’яті академіка Платона Білецького
Слово про Людмилу Семенівну Міляєву та Платона Олександровича Білецького (1922–1998)
Програма міжнародної наукової конференції \"Формування І розвиток бібліотечного електронного середовища\" iconПрограма міжнародної науково-практичної конференції педагогічна освіта І наука

Програма міжнародної наукової конференції \"Формування І розвиток бібліотечного електронного середовища\" iconЕджмент за умов трансформаційних інновацій: виклики, реформи, досягнення матеріали міжнародної наукової конференції 10-12 травня 2007 року Частина І суми 2007

Програма міжнародної наукової конференції \"Формування І розвиток бібліотечного електронного середовища\" iconДжмент за умов трансформаційних інновацій: виклики, реформи, досягнення матеріали міжнародної наукової конференції 10-12 травня 2007 року Частина ІІ суми 2007

Програма міжнародної наукової конференції \"Формування І розвиток бібліотечного електронного середовища\" iconМатеріали Міжнародної науково-практичної конференції, приуроченої до 70-річчя заснування Державної історичної бібліотеки України
Науковий збірник містить доповіді й повідомлення, які надані учасниками Міжнародної науково-практичної конференції „Державна історична...
Програма міжнародної наукової конференції \"Формування І розвиток бібліотечного електронного середовища\" iconПрограма міжнародної науково-практичної конференції " Соціально-демографічні зрушення: чинники та перспективи"

Програма міжнародної наукової конференції \"Формування І розвиток бібліотечного електронного середовища\" iconПрограма міжнародної науково-практичної конференції теорія та практика управління економічним розвитком

Програма міжнародної наукової конференції \"Формування І розвиток бібліотечного електронного середовища\" iconПрограма Міжнародної науково-практичної конференції 24-25 вересня 2009 р. Київ 2009 Порядок роботи конференції
Секція ІІ „Краєзнавча робота як сфера науково-практичної діяльності бібліотек, архівних та музейних установ”


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка