Програма міжнародної наукової конференції "Формування І розвиток бібліотечного електронного середовища"Скачати 477.47 Kb.
Сторінка9/9
Дата конвертації21.05.2017
Розмір477.47 Kb.
ТипПрограма
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Круглий стіл
Збереження бібліотечних фондів у процесі формування
електронних бібліотечних ресурсів

5 жовтня 2011 року, 10.00 — 16.00, філія № 1, вул. Володимирська, 62


Наукові керівники:

Муха Людмила Вікторівна,
заст. ген. дир. НБУВ, кер. Центру консервації і реставрації, канд. іст. наук
Журавльова Ірина Казимирівна,
дир. Центральної наукової бібліотеки Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна

Учений секретар:

Затока Любов Петрівна,
наук. співроб. НБУВ   

Сканери для оцифрування
книжкових пам'яток у НБУВ

Муха Людмила Вікторівна,
заст. ген. дир. НБУВ, кер. Центру консервації і реставрації, канд. іст. наук
Підготовка бібліотечних документів для створення електронних бібліотечних ресурсів у НБУВ

Омельченко Микола Митрофанович,
зав. відділу НБУВ, канд. техн. наук
Матеріалознавчі аспекти поліграфії на шляху збереження бібліотечних фондів

Журавльова Ірина Казимирівна,
дир. Центральної наукової бібліотеки Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна
Збереження культурного надбання у книгозбірнях бібліотек вищих навчальних закладів України: проблеми та їх вирішення

Мамрай Віта Василівна,
зав. відділу Державної наукової сільськогосподарської бібліотеки НААН України
Лісневич Лариса Олексіївна,
пров. наук. співроб. Державної наукової сільськогосподарської бібліотеки НААН України, д-р біолог. наук
Збереження документальних фондів у системі бібліотечно-інформаційної діяльності

Мацібора Надія Григорівна,
зав. відділу Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського
Палійчук Руслана Іванівна,
наук. співроб. Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського
Зберігання фонду: проблеми, досвід, стратегічні завдання Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського

Затока Любов Петрівна,
наук. співроб. НБУВ
Дослідження, апробація та впровадження нових матеріалів та дезінфектантів для ефективного зміцнення документів

Крікова Таміла Вальтерівна,
гол. бібліотекар НБУВ
Оптимізація нормативних режимів зберігання фондів за допомогою системи "ІРБІС - 64"

Волосатих Людмила Михайлівна,
пров. інженер-хімік НБУВ
Баляниця Наталія Борисівна,
інженер-хімік I кат. НБУВ
Експертиза мікробіологічного стану приміщень та фондів як складова екологічного моніторингу

Затока Любов Петрівна,
наук. співроб. НБУВ
Баляниця Наталія Борисівна,
інженер-хімік I кат.
Сурмашева Олена Василівна,
старш. наук. співроб., д-р мед. наук
Мікробіологічний аспект експериментальних досліджень нових та традиційних клеєвих складів

Лога Тетяна Володимирівна,
зав. сектору Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського
Колекції визначних діячів української діаспори Тараса Гунчака та Івана Боднарчука у фонді Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського

Горбань Юрій Іванович,
асп. Київського національного університету культури і мистецтв
Оцифрування як сучасна технологія зберігання книжкових пам'яток у бібліотеках

Міжнародна наукова конференція
"Формування і розвиток бібліотечного електронного середовища"

Секція 4
Біографіка у сучасному інформаційному просторі

6 жовтня 2011 року, 10.00 — 16.00, філія № 1, вул. Володимирська, 62


Наукові керівники:

Даниленко Віктор Михайлович,
зав. відділу Інституту історії України НАН України, чл.-кор. НАН України, д-р іст. наук
Попик Володимир Іванович,
перший заст. ген. дир. НБУВ, дир. Інституту біографічних досліджень НБУВ, канд. іст. наук

Учений секретар:

Любовець Надія Іванівна,
старш. наук. співроб. НБУВ, канд. іст. наук
Попик Володимир Іванович,
перший заст. ген. дир. НБУВ, дир. Інституту біографічних досліджень НБУВ, канд. іст. наук
Нові тенденції у розвитку електронних ресурсів біографічної інформації

Голубович Інна Володимирівна,
проф. Одеського Національного університету імені І. І. Мечнікова, д-р філософ. наук,
"Біографічний поворот" в сучасному гуманітарному знанні: філософсько-методологічні аспекти

Ківшар Таїсія Іванівна,
старш. наук. співроб. НБУВ, д-р іст. наук, проф.
Бібліотечна біографіка в контексті розвитку українського бібліотекознавства

Ляшко Світлана Миколаївна,
пров. наук. співроб. НБУВ, канд. іст. наук
Життєпис роду Гамченків: проблеми просопографії в контексті особливостей джерельної бази

Валявко Ірина Вікторівна,
старш. наук. співроб. Інституту філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України, наук. співроб. УВАН у США, канд. філософ. наук
Епістолярна спадщина як важлива складова біографічного дослідження: листування Дмитра Чижевського та Юрія Шевельова

Петрикова Валентина Теодорівна,
доц. Харківської академії дизайну і мистецтв, канд. іст. наук
Біографічна традиція в історії формування інформаційного простору сучасної України

Марченко Наталя Петрівна,
старш. наук. співроб. НБУВ, канд. іст. наук
Персоналізація інформаційних ресурсів: від інформування до комунікації

Любовець Надія Іванівна,
старш. наук. співроб. НБУВ, канд. іст. наук
Мемуаристи Буковини середини 19 ст. - 40-х рр. 20 ст.: колективний портрет

Яценко Олег Миколайович,
старш. наук. співроб. НБУВ, канд. іст. наук
Українські персональні покажчики у фондах Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського: хронологічно-статистичний аналіз

Кононенко Валентина Олексіївна,
пров. бібліограф Національної парламентської бібліотеки України
Абдулаєва Наталія Іванівна,
пров. бібліограф Національної папрламентської бібліотеки України
Методика укладання сучасних довідкових видань в галузі бібліотечної біографіки (на прикладі праці "Українські бібліографи: біографічні відомості, професійна діяльність, бібліографія" К., 2008-2010). Презентація видань

Заморіна Тетяна Михайлівна,
гол. бібліограф Національної парламентської бібліотеки України
Біобібліографічні посібники у структурі метабібліографії України

Тарасова Наталія Іванівна,
зав. відділу Наукової бібліотеки Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова
Досвід підготовки біобібліографічних покажчиків в університетській бібліотеці

Новальська Тетяна Василівна,
зав. кафедри Київського національного університету культури і мистецтв, д-р. іст. наук, проф.
Значення наукового доробку О.Сокальського в контексті розвитку українського бібліотекознавства другої половини ХХ ст.

Кароєва Тетяна Робертівна,
доц. Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, канд. іст. наук
Павло Олександрович Адріанов як культурно-освітній діяч Поділля початку ХХ ст.

Тимошенко Ірина Володимирівна,
доц. Київського національного університету культури і мистецтв, канд. іст. наук
Теоретичні концепції українських книгознавців кінця ХХ - початку ХХІ століть

Каракоз Олена Олександрівна,
доц. Київського національного університету культури і мистецтв, канд. іст. наук
Діячі української книги початку ХХ ст.: історичні портрети

Гуцуляк Олег Борисович,
заст. дир. Наукової бібліотеки Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника, канд. іст. наук
Біографічні видання в Івано-Франківській області (2001-2011 рр.): тенденції та персоналії

Доркену Алла Миколаївна,
зав. філії Державної науково-педагогічної бібліотеки України ім. В. О. Сухомлинського
"Видатні педагоги України і світу" Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського в контексті розвитку суспільства знань

Бугаєва Олена Валентинівна,
наук. співроб. НБУВ, канд. іст. наук
Архівна біографіка митців України в особових фондах ІР НБУВ

Рева Леся Григорівна,
наук. співроб. НБУВ, канд. філол. наук
Громадська і наукова діяльність І. Вагилевича в світлі історії українсько-польських зв'язків
Вернік Юлія Вікторівна,
наук. співроб. НБУВ
Домени Українського національного біографічного архіву в дзеркалі on-line джерел біографічної інформації

Пономаренко Лариса Олександрівна,
завідувач відділу Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського
Бібліографічне забезпечення досліджень науково-педагогічної діяльності М. І. Пирогова в Державній науково-педагогічній бібліотеці України імені В. О. Сухомлинського

Казакова Наталія Володимирівна,
голов. бібліограф Національної парламентської бібліотеки України
Федір Погребенник як бібліограф (за матеріалами бібліографічних читань НПБ України)

Муріна Світлана Вікторівна,
мол. наук. співроб. НБУВ
Порівняльна характеристика біографічних даних Українського національного біографічного архіву за даними УРЕ та ЕСУ (літера А)

Бишова Тетяна Володимирівна,
мол. наук. співроб. НБУВ
Особливості опрацювання джерельної бази у створенні персоналій для Українського національного біографічного архіву

Тимченко Віктор Миколайович,
мол. наук. співроб. НБУВ
Досвід польської біографістики і розвиток української довідкової біографіки

Стронська Наталія Тарасівна,
асп. Київського національного університету культури і мистецтв
Вітчизняний бібліограф С.І. Пономарьов: основні напрями діяльності

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Схожі:

Програма міжнародної наукової конференції \"Формування І розвиток бібліотечного електронного середовища\" iconПрограма міжнародної наукової конференції «дев'ятнадцяті слобожанські читання»
Харківське відділення Українського етнологічного центру Iнституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології нан україни
Програма міжнародної наукової конференції \"Формування І розвиток бібліотечного електронного середовища\" iconСоціальний розвиток сільських регіонів випуск другий: Матеріали доповідей учасників ІІ міжнародної науково-практичної конференції
Соціальний розвиток сільських територій: Колективна монографія. Випуск ІІ. [Матеріали доповідей учасників ІІ міжнародної науково-практичної...
Програма міжнародної наукової конференції \"Формування І розвиток бібліотечного електронного середовища\" iconПрограма Міжнародної наукової конференції треті читання пам’яті академіка Платона Білецького
Слово про Людмилу Семенівну Міляєву та Платона Олександровича Білецького (1922–1998)
Програма міжнародної наукової конференції \"Формування І розвиток бібліотечного електронного середовища\" iconПрограма міжнародної науково-практичної конференції педагогічна освіта І наука

Програма міжнародної наукової конференції \"Формування І розвиток бібліотечного електронного середовища\" iconЕджмент за умов трансформаційних інновацій: виклики, реформи, досягнення матеріали міжнародної наукової конференції 10-12 травня 2007 року Частина І суми 2007

Програма міжнародної наукової конференції \"Формування І розвиток бібліотечного електронного середовища\" iconДжмент за умов трансформаційних інновацій: виклики, реформи, досягнення матеріали міжнародної наукової конференції 10-12 травня 2007 року Частина ІІ суми 2007

Програма міжнародної наукової конференції \"Формування І розвиток бібліотечного електронного середовища\" iconМатеріали Міжнародної науково-практичної конференції, приуроченої до 70-річчя заснування Державної історичної бібліотеки України
Науковий збірник містить доповіді й повідомлення, які надані учасниками Міжнародної науково-практичної конференції „Державна історична...
Програма міжнародної наукової конференції \"Формування І розвиток бібліотечного електронного середовища\" iconПрограма міжнародної науково-практичної конференції " Соціально-демографічні зрушення: чинники та перспективи"

Програма міжнародної наукової конференції \"Формування І розвиток бібліотечного електронного середовища\" iconПрограма міжнародної науково-практичної конференції теорія та практика управління економічним розвитком

Програма міжнародної наукової конференції \"Формування І розвиток бібліотечного електронного середовища\" iconПрограма Міжнародної науково-практичної конференції 24-25 вересня 2009 р. Київ 2009 Порядок роботи конференції
Секція ІІ „Краєзнавча робота як сфера науково-практичної діяльності бібліотек, архівних та музейних установ”


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка