Програма навчальної дисципліни історія України другої половиниxх- початку ХХІ століття напряму підготовкиСторінка3/4
Дата конвертації09.03.2018
Розмір0,63 Mb.
ТипПрограма
1   2   3   4

До теми 8-9. Україна в другій половині 1960-х – першій половині 1980-х років: політика, економіка

Бажан О.Г., Данилюк Ю.З., Рубльов О.С. Історія під пресом ідеології / Зневажена Кліо. – Київ, 2005.

Баран В. Україна: новітня історія (1945–1991 рр.). – Львів, 2003.

Баран В.К. Україна після Сталіна. Нарис історії 1953–1985 рр. – Львів, 1992.

Брежнев Л.И. Воспоминания. – Москва, 1983.

Бурлацкий Ф. Вожди и советники: О Хрущеве, Андропове и не только о них… – Москва, 1990.

Врублевский В. Владимир Щербицкий: правда и вымыслы. Записки помощника: воспоминания, документы, слухи, легенды, факты. – Київ, 1993.

Грицак Я.Й. Нарис історії України: формування модерної української нації ХІХ–ХХ ст. – Київ, 2000.

Данилюк Ю.З., Бажан О.Г. Опозиція в Україні (друга половина 50-х – 80-ті роки ХХ ст.). – Київ, 2000.

Дмитрук В.І. Україна не мовчала. Реакція українського суспільства на події 1968 року в Чехословаччині. – Київ, 2004.

Экономика Советской Украины. 1945–1975 гг. – Київ, 1975.

Історія народного господарства УРСР. У 3 т. – Київ, 1985. – Т. 3.

Історія України від найдавніших часів до сьогодення. Збірник документів і матеріалів / За заг. ред. А.П. Коцура, Н.В. Терес. – Київ; Чернівці, 2008.

Історія України ХХ – початку ХХІ століття: Навч. посібн. / За заг. ред. В.А. Смолія. – Київ, 2004.

Історія України: нове бачення. У 2 т. / Під ред. В. Смолія. – Київ, 1995.

Історія України / Відп. ред. Ю. Сливка; керівник авт. кол. Ю. Зайцев. – Львів, 2002.

Клейнер І. Національні проблеми останньої імперії (Національне питання в СРСР очима радянських дисидентів). – Париж, 1978.

Ковпак Л.В. Соціально-побутові умови життя населення України в другій половині ХХ ст. (1955–2000 рр.). – Київ, 2003.

Конституція (Основний Закон) Української Радянської Соціалістичної Республіки. Прийнята на позачерговій сьомій сесії Верховної Ради Української РСР дев’ятого скликання 20 квітня 1978 року. – Київ, 1978.Кравченко Б. Соціальні зміни і національна свідомість в Україні ХХ ст. / Пер. з англ. – Київ, 1997.

Лисяк-Рудницький І. Радянська Україна з історичної перспективи // Лисяк-Рудницький І. Історичні есе. – Київ, 1994. – Т. 2. – С. 457–469.

Литвин В.М. Україна у другому повоєнному десятилітті (1956–1965). – Київ, 2004.

Петро Шелест: “ Справжній суд історії ще попереду”. Спогади, щоденники, документи, матеріали / Упоряд. В. Баран, О. Мандебура та ін.; За ред. Ю. Шаповала. – Київ, 2003.

Політична історія України. ХХ ст.: У 6 т. / Редкол.І.Ф. Курас (голова) та ін. – Київ, 2003. – Т. 5.Соколов Б.В. Леонид Брежнев. Золотая епоха. – Москва, 2004.

Хоскинг Дж.История Советского Союза. 1917–1991 / Пер. с англ. – Смоленск, 2001.

Шелест П.Е. “…Да не судимы будете”. Дневниковые записи, воспоминания члена Политбюро ЦК КПСС. – Москва, 1995.

Шелест П.Ю. Україно наша Радянська. – Київ, 1970.

До теми 10. Опозиційний рух.

Генерал Петро Григоренко: Спогади, статті, матеріали. – Київ, 2008.Бажан О.Г., Данилюк Ю.З., Рубльов О.С. Історія під пресом ідеології / Зневажена Кліо. – Київ, 2005.

Баран В. Україна: новітня історія (1945–1991 рр.). – Львів, 2003.

Баран В.К. Україна після Сталіна. Нарис історії 1953–1985 рр. – Львів, 1992.

Батейко Т. Нариси з історії українського руху опору кінця 50-х – початку 90-х рр. – Львів, 1999.

Брежнев Л.И. Воспоминания. – Москва, 1983.

Врублевский В. Владимир Щербицкий: правда и вымыслы. Записки помощника: воспоминания, документы, слухи, легенды, факты. – Київ, 1993.

Гель І. Грані культури. – Львів, 1993.

Грицак Я.Й. Нарис історії України: формування модерної української нації ХІХ–ХХ ст. – Київ, 2000.

Данилюк Ю.З., Бажан О.Г. Опозиція в Україні (друга половина 50-х–80-ті рр. ХХ ст.). – Київ, 2000.

Дзюба І. Інтернаціоналізм чи русифікація? – Київ, 1998.

Дмитрук В.І. Україна не мовчала. Реакція українського суспільства на події 1968 року в Чехословаччині. – Київ, 2004.

Зайцев Ю. Антирежимний рух (1956–1991) // Львiв: Iсторичнi нариси. – Львiв, 1996. –С. 543–610.

Зайцев Ю. Державницькі традиції ЗУНР у програмних документах опозиційного руху другої половини ХХ ст. // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. – Львів, 2000. – Вип. 6. – С. 363–370.

Зайцев Ю. Дисиденти: опозиційний рух 60–80-х рр. // Сторінки історії України ХХ століття / За ред. С. Кульчицького. – Київ, 1992. – С. 195–235.

Зайцев Ю. Iдея державної незалежностi в українському русi опору 60-х рокiв // Україна: культурна спадщина, нацiональна свiдомiсть, державнiсть. – Львiв, 1997. – Вип. 3–4. С. 242–254.

Історія України від найдавніших часів до сьогодення. Збірник документів і матеріалів / За заг. ред. А.П. Коцура, Н.В. Терес. – Київ; Чернівці, 2008.

Історія України / Відп. ред. Ю. Сливка; керівник авт. кол. Ю. Зайцев. – Львів, 2002.

Історія України: нове бачення. У 2 т. / Під ред. В. Смолія. – Київ, 1995.

Історія України ХХ – початку ХХІ століття: Навч.посібн. / За заг. ред. В.А. Смолія. – Київ, 2004.

Касьянов Г.В. Незгодні: українська інтелігенція в русі опору 1960–80-х рр. – Київ, 1995.

Клейнер І. Національні проблеми останньої імперії (Національне питання в СРСР очима радянських дисидентів). – Париж, 1978.

Кравченко Б. Соціальні зміни і національна свідомість в Україні ХХ ст. / Пер. з англ. – Київ, 1997.

Культурне життя в Українi. Захiднi землi. Документи i матерiали / Упоряд. Т. Галайчак, О. Луцький та iн. – Львiв, 1996. – Т. 2: 1953–1966.Лисяк-Рудницький І. Радянська Україна з історичної перспективи // Лисяк-Рудницький І. Історичні есе. – Київ, 1994. – Т. 2. – С. 457–469.

Лук’яненко Л. Вірую в Бога і в Україну. – Київ, 1991.

Попович М.В. Нарис історії культури України. – Київ, 1999.

Русначенко А.М. Національно-визвольний рух в Україні: середина 1950-х – початок 1990-х років. – Київ, 1998.

Русначенко А. Розумом і серцем: Українська суспільно-політична думка 1940–1980-х років. – Київ, 1999.

Соколов Б.В. Леонид Брежнев. Золотая епоха. – Москва, 2004.

Україна в ХХ столітті (1900–2000): Зб. документів і матеріалів / Упоряд. А.Г. Слюсаренко, В.І. Гусев, В.Ю. Король та ін. – Київ, 2000.

Україна: друга половина ХХ століття: Нариси історії. – Київ, 1997.

Українська громадська група сприяння виконання Гельсинських угод. В 4 т. – Харків, 2001. – Т. 2. Документи і матеріали.

Український національний фронт: Дослідження, документи, матеріали / Упоряд. Ю. Зайцев, М. Дубас. – Львів, 2000.

Український правозахисний рух. Документи і матеріали української громадської групи сприяння виконанню Гельсінських угод на Україні. – Торонто, 1978.Хоскинг Дж.История Советского Союза. 1917–1991 / Пер. с англ. – Смоленск, 2001.

Чорновол В. Лихо з розуму. Зб. матеріалів. – Львів, 1991.

Шаповал Ю. І. Людина і система: Штрихи до портрету тоталітарної доби в Україні. – Київ, 1994.

До теми 11. Культура і духовне життя.

Бажан О.Г., Данилюк Ю.З., Рубльов О.С. Історія під пресом ідеології / Зневажена Кліо. – К., 2005.

Баран В. К. Україна після Сталіна. Нарис історії 1953–1985 рр. Львів, 1992.

Брежнев Л. И. Воспоминания. Изд. 2-е., дополн. Москва, 1983.

Бурлацкий Ф. Вожди и советники: О Хрущеве, Андропове и не только о них… Москва, 1990.

Данилюк Ю. З., Бажан О. Г. Опозиція в Україні (друга половина 50-х –
80-ті роки ХХ ст.). Київ, 2000.

Історія України ХХ– початку ХХІ століття: Навч.посіб/ За за. Ред.


В.А. Смолія. – К., 2004.

Історія України / Відп. ред. Ю. Сливка; керівник авт. кол. Ю. Зайцев. Вид. 3-тє, перероб. і доп. Львів, 2002.Клейнер І. Національні проблеми останньої імперії (Національне питання в СРСР очима радянських дисидентів). Париж, 1978.

Конституція (Основний Закон) Української Радянської Соціалістичної Республіки. Прийнята на позачерговій сьомій сесії Верховної Ради Української РСР дев’ятого скликання 20 квітня 1978 року. Київ, 1978.Кравченко Б. Соціальні зміни і національна свідомість в Україні ХХ ст. / Перекл. з англ. Київ, 1997.

Лисяк-Рудницький І. Радянська Україна з історичної перспективи // Лисяк-Рудницький І. Історичні есе. Київ, 1994. Т. 2. С. 457–469.

Литвин В.М. УКРАЇНА у другому повоєнному десятилітті (1956–1965). – К., 2004.

Петро Шелест: “ Справжній суд історії ще попереду”. Спогади, щоденники, документи, матеріали / Упоряд.: В.Баран, О. Мандебура та ін.; За ред. Ю. Шаповала. – 2003.

Політична історія України. ХХ ст.: У 6 т. / Редкол.:І.Ф.Курас (голова) та ін.– К., 2003. – Т.5.Попович М. В. Нарис історії культури України. Київ, 1999.

Русначенко А. Розумом і серцем: Українська суспільно-політична думка 1940–1980-х років. Київ, 1999.

Русначенко А. М. Національно-визвольний рух в Україні: середина 1950-х – початок 1990-х років. Київ, 1998.

Соколов Б.В. Леонид Брежнев. Золотая епоха. – Москва, 2004.

Україна в ХХ столітті (1900-2000): Зб. документів і матеріалів / Упор.: А.Г.Слюсаренко, В.І.Гусев, В.Ю. Король та ін. – К., 2000.

Україна: друга половина ХХ століття: Нариси історії. – К., 1997.Шаповал Ю. І. Людина і система: Штрихи до портрету тоталітарної доби в Україні. Київ, 1994.

Шелест П. Ю. Україно наша Радянська. Київ, 1970.

До теми 12. Перебудова в Радянському Союзі і Україна

Алексєєв Ю.М., Кульчицький С.В., Слюсаренко А.Г. Україна на зламі історичних епох (Державотворчий процес 1985–1999 рр.). – Київ, 2000.

Бжезинський З. Велика шахівниця. – Львів; Івано-Франківськ, 2000.

Білоус А. Багатопартійність в Україні: порівняльний огляд // Сучасність. – 1992. – № 6.

Білоус А. Політичні об’єднання України. – Київ, 1993.

Бойко О.Д. Історія України: Навч. посібн. для студентів вищих навчальних закладів. – Київ, 2003.

Бойко О. Нариси з новітньої історії України (1985–1991 рр.). Навч. посібн. – Київ, 2001.

Бойко О.Д. Україна в 1985–1991 рр.: основні тенденції суспільно-політичного розвитку: Монографія. – Київ, 2002.

Бойко О. Україна: від путчу до Пущі (серпень–грудень 1991 р.). – Ніжин, 2006.

Врублевский В.К. Владимир Щербицкий: правда й вымыслы: Записки помощника: воспоминания, документы, слухи, легенды и факты. – Київ, 1993.

Гарань О.В. Від створення Руху до багатопартійності. – Київ, 1992.

Гарань О.В. Убити дракона. З історії Руху та нових партій в Україні. – Київ, 1993.

Гончарук Г. Народний Рух України. Історія. – Одеса, 1997.

Горбатенко В. Стратегія модернізації суспільства: Україна і світ на зламі тисячоліть. Монографія. – Київ, 1999.

Горбачов М.С. Перебудова і нове мислення для нашої країни і для всього світу. – Київ, 1987.

Горбачев М.С. Размышления о прошлом и будущем. – Москва, 1998.

Грабович О. Крах Радянського Союзу та незалежність України // Сучасність. – 1992. – № 9.

Грабовський С., Ставрояні С., Шкляр Л. Нариси з історії українського державотворення. – Київ, 1995.

Грицак Я. Нарис історії України. Формування модерної української нації ХІХ–ХХ ст. – Київ, 2000.

Декларація про державний суверенітет України: Схвалена Верховною Радою УРСР 16 липня 1990 р. – Київ,1991.Дорошевич В. Що ж несе нам “біловезьке розлучення” – долю чи недолю? // Політика і час. – 1994. – № 9.

Історія України від найдавніших часів до сьогодення. Збірник документів і матеріалів / За заг. ред. А.П. Коцура, Н.В. Терес. – Київ; Чернівці, 2008.Иоффе Ю.Я. Один на один с системой: Воспоминания й размышления бывшего вице-премьер-министра Украины. – Луганск, 1995.

Камінський А. На перехідному етапі. “Гласність”, “перебудова” і “демократизація” на Україні. – Мюнхен, 1990.

Ковтун В.Г. Історія Народного Руху України. – Київ, 1999.

Коропецький І.С. Дещо про минуле, недавнє минуле та сучасне української економіки. – Київ, 1995.

Кравчук Л.М. Останні дні імперії. Перші роки надії / Запис бесід С.О. Кичигіна. – Київ, 1994.

Кремень В., Ткаченко В. Україна: шлях до себе. Проблеми суспільної трансформації. – Київ, 1998.

Кулік В., Голобуцька Т., Голобуцький О. Молода Україна: сучасний організований молодіжний рух та не формальна ініціатива: Дослідження. – Київ, 2000.

Литвин В. Про сучасні українські партії, їхніх прихильників та лідерів // Політологічні читання. – 1992. – № 1.

Литвин В.М. Політична арена України: Дійові особи та виконавці. – Київ, 1994.

Литвин В.М. Україна: досвід та проблеми державотворення (90-ті роки XX ст.). – К., 2001.

Маля М. Радянська трагедія: історія соціалізму в Росії 1917–1991 / Пер. з англ. А.Д. Гриценка, П.С. Насади, З.І. Клещенко, В.П. Павленка. – Київ, 2000.

Масол В.А. Упущенный шанс: Небеспристрастные размышления экс-премьера Украины о том, что произошло в бывшем Советском Союзе. – Київ, 1993.

Михальченко М., Андрущенко В. Беловежье. Л. Кравчук. Украина 1991–1995. – Київ, 1996.

Олійник Б.І. Два роки в Кремлі. – Київ, 1992.

Русначенко А. Національно-визвольний рух в Україні: середина 1950-х – початок 1990-х років. – Київ, 1998.

Русначенко А.М. Пробудження. Робітничий рух на Україні 1989–1993 роках: у 2 кн. – Київ, 1995.

Слюсаренко А.Г., Томенко М.В. Нові політичні партії України. Довідник. – Київ, 1990.

Студентську революцію зрадили не комуністи, а націонал-демократи // Політика і культура. – 2000. – № 37.

Україна багатопартійна. Програмні документи нових партій. – Київ, 1991.

Чорнобильська трагедія. Документи і матеріали. – Київ, 1996.Хоскинг Дж.История Советского Союза. 1917–1991 / Пер. с англ. – Смоленск, 2001.

До теми 13. Україна на зламі ХХ – ХХІ ст.

Балабан Р. Результати парламентських виборів 1990, 1994, 1998 рр.: політологічний аналіз // Нова політика. – 1998. – № 6.

Баран В. Україна: новітня історія (1945–1991 рр.). – Львів, 2003.

Бойко О.Д. Україна. 1991–1995: тіні минулого та контури майбутнього? – Київ, 1996.

Бойко О.Д. Україна: від путчу до Пущі (серпень–грудень 1992 р.). – Ніжин, 2006.

Васютинський В. Про особливості електорального самовизначення громадян України // Українські варіанти. – 1998. – № 1.

Вибори’98. Як голосувала Україна. Підсумкова інформація про 30 партій та виборчих блоків. 225 одномандатних округів. Результати голосування, узагальнюючі таблиці. – Київ, 1998.Видрін Д., Табачник Д. Україна на порозі ХХІ століття: політичний аспект. – Київ, 1995.

Вишняк О.І., Шевель І.П. Дослідження і прогнозування виборів в Росії та Україні: досвід і проблеми (1990–1998). – Київ, 1998.

Гарань О. Убити дракона. З історії Руху та нових партій України. – Київ, 1993.

Гончарук Л. Народний рух України. Історія. – Одеса, 1997.

Грицак Я. Нарис історії України. Формування модерної української нації ХІХ–ХХ ст. – Київ, 2000.

Зовнішня політика України в умовах глобалізації 1991–2003. Анотована історична хроніка міжнародних відносин /Відп.ред. С. Віднянський. – Київ,2004.

Золоті сторінки олімпійського спорту України / За ред. І.Н. Федоренка. – Київ, 2000.

Іванченко О. Україна в світлі міжнародних відносин: історична ретроспектива і сучасний стан. – Київ,1997.

Історія Львова. Утрьох томах /Редколегія Я. Ісаєвич,М. Литвин, Ф. Стеблій. – Львів, 2007. – Т. 3.

Історія України від найдавніших часів до сьогодення. Збірник документів і матеріалів / За заг. ред. А.П. Коцура, Н.В. Терес. – Київ; Чернівці, 2008.

Історія України / Відп. ред Ю. Сливка. – Львів, 2002.Касьянов Г. Україна 1991–2007: нариси новітньої історії. – Київ, 2008.

Катиренчук Б., Калашников А. Співробітництво України і НАТО // Вісник НУ “Львівська політехніка”. – 2000. – № 408.

Колодій А., Черниш Н. Громадянське суспільство і політична система України напередодні виборів 1998 року // Вибори-98. Партії й електорат у передвиборчий період. – Львів, 1998.

Кравчук Л. Маємо те, що маємо. Спогади і роздуми. – Київ,2002.

Кравчук Л. Останні дні імперії... Перші роки надії. – Київ, 1994.

Кравчук М.В. Правові основи будівництва Національних збройних Сил України в 1914–1993 рр.: Історико-правове дослідження. – Івано-Франківськ, 1997.

Конституція України. – Київ, 1996.Кулик В. Український націоналізм у незалежній Україні. – Київ, 1999.

Кучма Л. Вірю в український народ. – Київ,2000.

Лановик Б. Матисякевич З., Матейко Р. Економічна історія України і світу. – Київ, 1999.

Литвин В. Історія України: Підручник. – Київ, 2006.

Литвин В.М. Україна на межі тисячоліть (1991–2000 рр.). – Київ, 2000.

Литвин В.М. Політична арена України: дійові особи та виконавці. – Київ, 1994.

Литвин В.Україна-2004. Події. Документи. Факти: В 3-х томах. – Київ,2005.

Малик Я., Вол Б., Занько Ю. Інтеграційні процеси на пострадянському просторі. – Львів, 2007.

Михальченко М., Андрущенко В. Беловежье. Л. Кравчук. Україна. 1991–1995. – Київ, 1996.

Нариси з історії дипломатії України. – Київ, 2001.Олійник В. Парламент 2002. Час вибору. – Київ, 2001.

Падалка  С. Демонтаж колгоспно-радгоспної системи господарювання на селі // Історія українського селянства: В 2 т. – Київ, 2006. – Т. 2.

Парламент України. Вибори’98 (документи, статистика, бібліографія). – Київ, 1998.

Парламентські та президентські вибори 1994 року в Україні. – Київ, 1995.

Пилипчук В. Г. та ін. Служба безпеки України: становлення, досвід, пріоритети. – Київ, 2007.

Піховшек В., Конончук С. Розвиток демократії в Україні. 1994–1996 роки. – Київ, 1997.

Політична система сучасної України: Особливості становлення, тенденції розвитку. – Київ, 2002.

Політичні партії в Україні. Інформаційно-довідкове видання. – Київ, 2001.

Право вибору: політичні партії та виборчі блоки. Вибори до Верховної Ради України 1998 / Упоряд. М. Томенко, О. Проценко. – Київ, 1998.Рибак І. Історія радянського суспільства (випробування, криза та загибель 1941–1991 рр.). – Кам’янець-Подільський, 1998.

Романюк А., Шведа Ю. Партії та електоральна політика. – Львів, 2005.

Сакс Д., Пивоварський О. Економіка перехідного періоду (Урок про Україну). – Київ, 1996.

Свідзінський А. Роздуми з приводу програми розвитку української культури // Сучасність. – 1992. – Ч. 10.

Світова та європейська інтеграція: навчальний посібник /За заг. ред Я. Малика. – Львів, 2005.Слюсаренко А.Г., Томенко М.В. Історія Української Конституції. – Київ, 1993.

Статистичний щорічник України за 2007 рік. Державний комітет статистики України. – Київ,2007.Томенко М. Історія української конституції. – Київ, 2009.

Томенко М. Олійник В. Партійна еліта України 2000. – Київ, 2000.

Україна на міжнародній арені. Збірник документів і матеріалів. 1991–1995. У 2-х томах. – Київ,1998.

Українські ліві: між ленінізмом і соціал-демократією. – Київ, 2000.

Україна: утвердження незалежної держави (1991–2001). – Київ, 2002.Шведа Ю. Ідеологічні особливості партійної системи в Україні // Українські варіанти. – 1997. – № 1.

Шморгун О. Україна: шлях відродження (економіка, політика, культура). – Київ,1994.

Яблонський В., Латко В. Сучасні політичні партії України. – Київ, 1999.

До теми 13. Українці в світі
Винниченко І. Українці в державах колишнього СРСР: історико-географічний нарис. – Житомир,1992.

Енциклопедія українознавства: Словникова частина - Львів,1993-2003.- Т.1-11.Заставний Ф. Українська діаспора. Розселення українців у зарубіжних країнах. – Львів,1991.

Лановик Б., Троф’як М., Матисякевич З. Українська еміграція: від минувшини до сьогодення. - Тернопіль,1999.

Ми діти твої, Україно // Матеріали І Конгресу українців незалежних держав колишнього СРСР 22-23 січ. 1992 р. – К.,1992.Терещенко Ю. Україна і європейський світ. – К.,1996.

Українська еміграція в історії та літературі //Матеріали міжнародної наукової конференції 18-19 вересня 1996 року. – Тернопіль,1996.

Українці в світі. – Мельбурн.,1997.
4. КРИТЕРІЇ УСПІШНОСТІ

4.1. Денна форма навчання

Підсумкове оцінювання знань і вмінь студентів відбувається під час іспиту і складається з рейтингових показників (балів) роботи протягом семестру (максимально 50 балів) та оцінки (балів) на іспиті (максимально 50 балів).


Результат роботи студента протягом семестру (максимально 50 балів) складається з трьох компонентів:

  • Результатів роботи під час семінарських занять (35 балів). Підсумкова кількість балів за роботу студента на семінарських заняттях визначається як середній арифметичний показник балів, що їх отримав студент за шкалою від нуля до п’яти балів на семінарських заняттях, помножений на коефіцієнт 7. Передбачається, що викладач оцінюватиме знання студента не менше як на третині від запланованих у семестрі занять. Пропущені з поважних причин (через хворобу) заняття студенти можуть відпрацювати у години, передбачені для консультацій (не пізніше двох тижнів після пропущеного заняття або останнього з кількох пропущених занять). Не відпрацьовані у вказаний термін заняття автоматично переводяться у нуль балів і враховуються при підрахунку середнього арифметичного показника балів.

  • Проміжного тестування (5 балів).

  • Домашньої письмової роботи, що виконується на обрану тему і має творчий характер (10 балів). Обсяг роботи — 10–15 друкованих сторінок.


Каталог: wp-content -> uploads -> 2014
2014 -> Біографія: Максим Рильський
2014 -> Спортивна слава україни (довідково-інформаційний матеріал для лекторсько-просвітницьких груп народних домів про спортсменів Героїв України)
2014 -> Управління культури, національностей та релігій київської облдержадміністрації київська обласна бібліотека для юнацтва «Світлий шлях духовного прозріння»
2014 -> Святе Письмо Старого та Нового Завіту / перекл о. Івана Хоменка, Львів: «Місіонер» убт «Свічадо», 2007 (1-е вид.: Рим: видавництво оо. Василіян, 1963). Барщевський Т. П’ятикнижжя конспект
2014 -> Тема. Джон Кітс- англійський поет-лірик. Сонет «Про коника та цвіркуна»
2014 -> Програма навчальної дисципліни
2014 -> Конкурсу за обраним фахом Галузь знань 02 «Культура і мистецтво» Спеціальність 025 «Музичне мистецтво»
2014 -> При мзс україни


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4

Схожі:

Програма навчальної дисципліни історія України другої половиниxх- початку ХХІ століття напряму підготовки iconРобоча програма навчальної дисципліни історія України напряму підготовки 030301 Журналістика для спеціальностей
Робоча програма навчальної дисципліни Історія України для студентів І курсу факультету журналістики
Програма навчальної дисципліни історія України другої половиниxх- початку ХХІ століття напряму підготовки iconРобоча програма навчальної дисципліни с/к Політичні діячі України ХХ ст напряму підготовки 0203 Історія для спеціальності
Робоча програма навчальної дисципліни Політичні діячі України ХХ ст для студентів за напрямом підготовки Історія, спеціальністю Історія...
Програма навчальної дисципліни історія України другої половиниxх- початку ХХІ століття напряму підготовки iconРобоча програма навчальної дисципліни с/к Історія політичної думки в Україні напряму підготовки 0203 Історія для спеціальності
Робоча програма навчальної дисципліни Історія політичної думки в Україні для студентів за напрямом підготовки Історія, спеціальністю...
Програма навчальної дисципліни історія України другої половиниxх- початку ХХІ століття напряму підготовки iconРобоча програма навчальної дисципліни історія англійської літератури ХХ століття напрям підготовки 020303
Робоча програма нормативної навчальної дисципліни «Історія англійської літератури ХХ століття» для студентів за напрямом підготовки...
Програма навчальної дисципліни історія України другої половиниxх- початку ХХІ століття напряму підготовки iconРобоча програма навчальної дисципліни історія політичної думки україни
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів з галузі знань 0301 – соціально-політичні науки, напряму підготовки 030104 політологія,...
Програма навчальної дисципліни історія України другої половиниxх- початку ХХІ століття напряму підготовки iconРобоча програма навчальної дисципліни історія україни окр «бакалавр» Галузь знань: 0203 Гуманітарні науки
Робоча програма навчальної дисципліни «Історія України» для студентів окр «бакалавр» за напрямом підготовки 020302 Історія
Програма навчальної дисципліни історія України другої половиниxх- початку ХХІ століття напряму підготовки iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з дисципліни "Система технологій" напряму підготовки
Робоча програма складена на основі програми навчальної дисципліни «Системи технологій» для студентів 1-2 курсів денної та заочної...
Програма навчальної дисципліни історія України другої половиниxх- початку ХХІ століття напряму підготовки iconПрограма навчальної дисципліни історія України кінця XVIII початку ХХ століття
Варіативної частини освітньо-професійної програми сво львівського національного університету імені Івана Франка галузі знань 0203...
Програма навчальної дисципліни історія України другої половиниxх- початку ХХІ століття напряму підготовки iconПрограма навчальної дисципліни усна історія: теорія І методика дослідження напряму підготовки 020302 Історія
Варіативної частини освітньо-професійної програми сво львівського національного університету імені Івана Франка галузі знань 0203...
Програма навчальної дисципліни історія України другої половиниxх- початку ХХІ століття напряму підготовки iconРобоча програма навчальної дисципліни історіографія історії України окр «бакалавр» Галузь знань: 03 Гуманітарні науки
Робоча програма навчальної дисципліни «Історіографія історії України» для студентів окр «бакалавр» за напрямом підготовки 032 Історія...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка