Програма нормативної навчальної дисципліни «Основи психологічного консультування та психотерапії»


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНИХ І СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ З ДИСЦИПЛІНИСторінка10/10
Дата конвертації13.02.2018
Розмір2,01 Mb.
ТипПрограма
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНИХ І СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ З ДИСЦИПЛІНИ

«ОСНОВИ ПСИХОЛОГІЧНОГО КОНСУЛЬТУВАННЯ ТА ПСИХОТЕРАПІЇ»

Освітньо-кваліфікаційний рівень: спеціаліст

Галузь знань: 0301 «Соціально-політичні науки»

Спеціальність: 7.03010201 «Психологія»

Розробник: О. Б. Колеснік.

Затверджений на засіданні кафедри

наукових основ управління і психології

Протокол № 10 від «25» жовтня 2017 року

Завідувач кафедри: О. Є. Гречаник,

кандидат педагогічних наук, доцент

Харків – 2017

Тема 1.4.Напрямки психологічного консультування.Мета: поглибити знання про сучасні напрямки психологічного консультування, сформувати уявлення про особливості цілей і завдань різних напрямків консультування, специфіку методів, які в них застосовуються.

План.


 1. Психодинамічна теорія в консультуванні.

 2. Консультування в гуманістичній традиції.

 3. Сімейне консультування.

 4. Консультування з питань кар’єрного росту.

Література: 1;3–6; 9; 16; 19; 28; 30

Тема 1.5. Техніки активної уваги у консультуванні.Мета: Ознайомлення з техніками активної уваги, оволодіння вміннями застосовувати їх у процесі консультування.

План.


 1. Актуалізація знань про техніки активної уваги.

 2. Виконання завдань:

 • у рольовій грі у парах застосовувати техніки активної уваги (підтримка, уточнюючі питання, перефразування, резюме) при вирішенні психологічних проблем в ході консультування.

 1. Контрольні завдання:

 • сформулювати перефразування висловлювань пацієнта;

 • сформулювати відображення його почуттів;

 • сформулювати уточнюючі питання

 • сформулювати резюме за висловлюваннями пацієнта.

 1. Підведення підсумків заняття.

Література:

Тема 1.6: Вибіркова увага та фокусний аналіз у консультуванні.

Мета: оволодіти вміннями застосовувати методи вибіркової уваги та фокусного аналізу для вирішення завдань психологічного консультування.

План.


 1. Актуалізація знань щодо вибіркової уваги та видів фокусного аналізу у ході консультування.

 2. Виконання завдань:

 • в ході рольової гри у парах «консультант-пацієнт» застосовувати техніки вибіркової уваги при вирішенні завдань консультативної взаємодії;

 • в ході рольової гри у парах «консультант-пацієнт» застосовувати різні види фокусного аналізу у процесі консультування;

 1. Контрольні завдання:

 • сформулювати резюме, у якому визначаються проблема пацієнта та його позитивні риси;

 • навести приклад резюме, у якому протиставляються проблема пацієнта і його можливості;

 • навести приклади питань, які фокусують пацієнта на різних аспектах його проблеми.

 1. Підведення підсумків заняття.

Література: 7;9; 10; 15; 19; 20; 28; 30

Тема1.7: Емпатія та її виявлення у консультуванні.

Мета: оволодіти вміннями емпатичного розуміння пацієнта, проявами емпатичної взаємодії в ході консультування.

План.


 1. Актуалізація знань щодо ознак емпатичної взаємодії в ході консультування.

 2. Виконання завдань:

 • в рольовій в парах «консультант – пацієнт» виявляти повагу та

тепле ставлення до пацієнта;

 • в ході рольовій гри у парах застосовувати техніку конкретизації для вирішення завдань консультування:

 1. Контрольні завдання:

 • сформулювати висловлення, де б рефлексувалися почуття пацієнта в ході консультування;

 • сформулювати висловлення, де б відображалося тепле та поважне ставлення до пацієнта;

 • сформулювати питання, у яких конкретизувалася б проблема пацієнта.

 1. Підведення підсумків заняття.

Література: 1–3;7–9; 17; 28; 30

Тема1.8: Навички спостереження у консультуванні.Мета: оволодіти навичками спостереження за невербальними проявами пацієнта в ході консультування.

План.


 1. Актуалізація знань щодо проявів невербальної поведінки, співвідношення цих проявів і внутрішнього стану пацієнта.

 2. Виконання завдання:

 • в рольовій грі в парах «консультант - пацієнт» виявляти інформативні ознаки «мова тіла» пацієнта, що відображають його відношення до теми бесіди;

 • в ході рольової гри в парах визначати зміни інтонації і темпу розмови пацієнта і за цими змінами проаналізувати зміни його емоційного стану.

 1. Контрольні завдання:

 • сформулювати висловлення, де б відображався невербальний стиль пацієнта;

 • сформулювати висловлення, де б відображалися невербальні стереотипи пацієнта;

 • сформулювати висловлення, де б відображалися неусвідомлювані емоційні стани пацієнта. 1. Підведення підсумків заняття

Література: 1;2; 4; 5; 7; 10; 12; 15; 17; 21; 25; 28; 30; 31

Тема1.9: Відображення внутрішніх проблем у мові пацієнта.

Мета: оволодіти вміннями аналізу структури речень та типових стереотипів мислення пацієнта, що виявляються у його мові.

План.


 1. Актуалізація знань про географічну «мапу» пацієнта, яка виявляється у його мовних стереотипах.

 2. Виконання завдань:

 • у рольовій грі у парах «консультант-пацієнт» виявляти суб’єктивну концепцію пацієнта щодо його проблеми;

 • у ході рольової гри виявляти протиріччя пацієнта;

 • за аналізом висловлювань пацієнта визначати його головний внутрішній конфлікт.

 1. Контрольні завдання:

 • сформулювати суб’єктивну концепцію пацієнта щодо його проблеми;

 • визначити основні протиріччя пацієнта;

 • визначити головній внутрішній конфлікт пацієнта.

 1. Підведення підсумків заняття.

Література: 1–4; 7; 9; 13; 16; 20; 21; 23; 28; 30; 31

Тема1.10: Оцінка пацієнта і план консультування.Мета: оволодіти вміннями діагностувати тип внутрішнього конфлікту пацієнта, протиріч, у яких виявляється і на цій основі планувати хід консультування.

План.


 1. Актуалізація знань щодо етапів розвитку особистості, завдань, що вирішуються на цих етапах і проблемах, які виникають при їх проходженні.

 2. Виконання завдань:

 • у рольовій грі у парах «консультант-пацієнт» визначати тип його внутрішнього конфлікту;

 • у ході рольової гри визначити протиріччя, у яких цей внутрішній конфлікт виявляється.

3. Контрольні завдання:

 • сформулювати перелік протиріч, у яких виявляється внутрішній конфлікт пацієнта;

 • сформулювати план консультування як послідовність аналізу протиріч пацієнта;

 • розробити альтернативні рішення щодо проблеми пацієнта.

4. Підведення підсумків заняття.

Література: 1–3;9; 16; 19–22; 27–29

Тема 2.1. Поняття про психотерапію і її цілі

Мета: ознайомлення з класифікацією сучасних напрямків психотерапії, засвоєння теоретичних засад різних психотерапевтичних напрямків.

План


 1. Напрямки глибинно-орієнтованої психотерапії.

 2. Види екзістенціальної психотерапії.

 3. Раціонально-емотивна психотерапія.

 4. Когнітивна психотерапія.

Література: 1; 3; 5; 9; 10; 1; 17; 19; 20; 27–29; 31

Тема 2. 3. Початкова фаза психотерапіїМета: ознайомлення з завданнями початкової фази психотерапії,

складовими робочого діагнозу і критеріями оцінки необхідності психотерапії.

План


 1. Завдання початкової фази психотерапії.

 2. Поняття про робочій діагноз і його складові.

 3. Оцінка необхідності психотерапії.

 4. Психотерапевтичний контракт.

Література: 1; 3; 7; 9; 15; 19; 21; 27–29; 32

Тема 2.4. Середня фаза психотерапіїМета: ознайомлення з поняттям про інтерпретацію, правилами інтерпретування, процесом проробки інтерпретації.

План


 1. Поняття про інтерпретацію.

 2. Правила інтерпретування.

 3. Проробка інтерпретації.

Література: 3; 7; 19; 21; 27; 29; 32

Тема 2. 5. Спротив і перенесення у психотерапії, її завершення.

Мета: ознайомлення з поняттям спротиву, його видами, загальними та специфічними реакціями перенесення, правилами завершення психотерапії.

План


 1. Поняття про спротив, його види.

 2. Загальні та специфічні реакції перенесення.

 3. Проробка явищ, які виникають у психотерапевтичній взаємодії.

 4. Завершення психотерапії.

Література: 2;3; 6; 7; 9; 11; 15; 16; 19; 20; 28; 30

Питання до іспиту

1. Сутність психологічного консультування.

2. Принципи консультування.

3. Вимоги до консультанта.

4. Задачі та цілі консультування.

5. Роль відповідальності клієнта у консультуванні.

6. Позиції консультанта.

7. Засоби впливу консультанта у процесі консультування.

8. Типи клієнтів.

9. Організація консультативної бесіди: простір та час.

10. Сфери застосування психологічного консультування. Підготовка до консультування.

12. Сутність методу бесіди.

13. Загальна характеристика етапів бесіди.

14. Знайомство як початок бесіди.

15. Мета та завдання бесіди.

16. Роль консультанта в бесіді. Формування запиту.

17. Розпитування клієнта та його фази.

18. Гіпотези консультанта.

19 . Психокорекційний впливв консультуванні.

20. Завершення бесіди.

21. Загальна характеристика технології психологічного консультування.

22. Вербальна комунікація.

23. Характеристики висловлювань консультанта.

24. Невербальна комунікація у ході консультування.

25. Аналіз емоційних переживань та їх акцентування.

26. Технічні помилки консультування та шляхи їх подолання.

27. Професійно важливі якості консультанта.

28.Техніки консультування.

29. Характеристика кризових переживань.

30. Охарактеризуйте поняття: катастрофа, надзвичайні та екстремальні ситуації, кризові

ситуації та криза

31. Екстрена психологічна допомога.

32. Основні психологічні підходи до подолання особистісного неблагополуччя.

33. Психофізіологічний підхід: профілактика стресових розладів.

34. Соціально - психологічний підхід: кризове консультування.

35. Особистісно - орієнтований підхід: розв’язання внутрішніх конфліктів особистості.

36. Специфіка психологічного консультування жертв насильства.

37. Специфіка психологічного консультування схильних до суїцидної поведінки.

38. Специфіка психологічного консультування осіб, які втратили близьких.

39. Організація консультативної телефонної допомоги.

40. Методологічні основи консультування по телефону.

41. Специфічне та загальне стандартного та телефонного консультування.

42. Стадії телефонного консультування та їх характеристика.

43. Методи впливу у телефонному консультуванні.

44. Поняття суїцидальної поведінки.

45. Діагностичні критерії суїцидальної поведінки.

46. Основні питання сімейного консультування.

47. Використання психологічної діагностики при консультуванні.

48. Особливості консультування подружніх пар.

49. Технологія сімейного консультування батьків та дітей.

50. Основне коло питань, що хвилюють батьків дошкільників.

51. Правила ефективної взаємодії та спілкування батьків з дитиною.

52. Психологічне консультування батьків молодших школярів.

53. Проблеми звернень батьків молодших школярів до консультанта.

54. Вирішення проблем підліткового віку шляхом консультування батьків.

55. Початковий етап психологічної консультації: особливості знайомства і встановлення контакту.

56. Первинний анамнез: схема інтерв’ю.

57. Основні стратегії запитів клієнта.

58. Призначення, специфіка, доцільність і своєчасність застосування технік, цілі та принципи використання.

59. Необхідні вміння та досвід консультанта, можливі ре-акції клієнта на застосування конкретної техніки, вихід і завершення; приклади використання кожної з технік.

60. Характер звернень і типи запиту сімейного психологічного консультування.

61. Основні навички та уміння консультативної роботи з сім’єю.

62. Погляд на проблему етичних стандартів у вітчизняній і зарубіжній психологічній практиці.

63. Соціальний запит і етичні стандарти.

64. Ситуації, причини і умови за який психолог відмовляє у наданні психологічної допомоги.

65. Особливості, умови і значення оплати клієнтом надання психологічної допомоги.

66.Можливі загальні і специфічні обмеження особистості психолога

67. Клінічний опис “крайнього” горя, зміна стадій жалоби.

68. Техніка роботи з переживаннями утрати.

69. Види телефонного консультування.

70. Підлітковий телефон довіри.

71.Типові помилки дистанційних консультантів.

72. Співзалежність і сім’я. Емоційна співзалежність.

73. Межі консультування співзалежних клієнтів.Приклади практичних завдань:

Завдання 1

Моя дівчина на цьому тижні дуже засмутила мене. Ми пішли на вечірку, на якій вона зовсім про мене забула. Останнім часом вона дуже часто випивала. На минулому тижні вона забагато випила на вечірці, і мені було так соромно за неї... Я намагався її напоумити, але вона заявила, що зовсім не вважає себе алкоголічкою. Це так тяжко для мене. Ось вже рік як я не п’ю, і мені потрібна людина, яка б підтримала мене у цьому.

 1. Сформулюйте питання, у якому б уточнювалися почуття та відношення пацієнта до ситуації.

Б) Сформулюйте резюме, де відображалися б почуття та точка зору пацієнта на ситуацію.

 1. Сформулюйте переказ, де б відображалося б значення цієї ситуації для пацієнта.


Завдання 2

Я привела з собою своїх батьків і сестру для консультації, тому що я невимовно втомилася і в мене починають здавати нерви. Мама завжди розповідає мені про свої труднощі, батько також постійно на щось жалиться, ще й сестра чекає від мене підтримки. Дійшло до того, що мій лікар сказав, що так далі продовжуватися не може, бо інакше в мене відкриється виразка.

 1. Сформулюйте переказ, де б уточнювалися почуття та відношення пацієнтки до ситуації.

Б) Сформулюйте резюме, де б відображалося значення цієї ситуації для пацієнтки.

 1. Сформулюйте переказ, де б наводилися протиріччя у ставленні пацієнтки до ситуації.

Завдання З

Не знаю, що мені робити. Допоможіть мені вирішити, чи діяти мені, як я вважаю за потрібне - вести дочку до логопеда. Мій чоловік вважає, що її не треба нікуди вести. Я так боюся з ним сперечатися. Може, мені зробити все потихеньку й нічого не казати чоловікові, а спершу послухати, що скаже логопед? Що ви скажете? Вести мені дочку чи ні?

 1. Сформулюйте питання, у якому б уточнювалися почуття та відношення пацієнта до ситуації.

Б) Сформулюйте переказ, де б відображалося б значення цієї ситуації для пацієнта.

В) Сформулюйте переказ, де б наводилися протиріччя у ставленні пацієнтки до ситуації.
Каталог: wp-content -> uploads -> 2015
2015 -> Зарубіжна література
2015 -> Тест №1 микола вороний. Олександр олесь. Павло тичина. Максим рильський. Богдан ігор антонич. Володимир сосюра
2015 -> Озповідає про своє життя Рим 1996 Генеральний Дім Дочок Милосердя Каносіянок Via Stazione Ottavia, 70 00135 Roma Назва оригіналу
2015 -> Ю. О. Матвієнко, С. В. Матвієнко еміль крепелін. До 160-річчя з дня народження
2015 -> FHI-25.docx [александър абт биография фигурист]
2015 -> Навчальний посібник За загальною редакцією ректора Національної академії Служби безпеки України
2015 -> Програма всеукраїнської наукової конференції " історія степової україни XVII хх століття"


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Схожі:

Програма нормативної навчальної дисципліни «Основи психологічного консультування та психотерапії» iconНавчальна програма нормативної дисципліни
Розділ Предмет, наукові основи І цілі навчальної дисципліни “Історія соціології”
Програма нормативної навчальної дисципліни «Основи психологічного консультування та психотерапії» iconПрограма нормативної навчальної дисципліни підготовки бакалаврів
Навчальна програма навчальної дисципліни «Зарубіжна історіографія» для студентів за напрямом підготовки
Програма нормативної навчальної дисципліни «Основи психологічного консультування та психотерапії» iconПрограма навчальної дисципліни основи релігійного вчення: історія зарубіжної релігійної філософії галузь знань 0203 Гуманітарні науки Напрям підготовки 020301 Філософія
Мета нормативної навчальної дисципліни «Релігійна філософія І теологія: Історія зарубіжної релігійної філософії» передбачає вивчення...
Програма нормативної навчальної дисципліни «Основи психологічного консультування та психотерапії» iconПрограма нормативної навчальної дисципліни підготовки бакалавра

Програма нормативної навчальної дисципліни «Основи психологічного консультування та психотерапії» iconПрограма / program нормативної навчальної дисципліни / normatív tárgya підготовки бакалавр

Програма нормативної навчальної дисципліни «Основи психологічного консультування та психотерапії» iconРобоча програма навчальної дисципліни основи демографії ( назва навчальної дисципліни) рівень вищої освіти
Підпис голови нмк (для дисциплін загальної підготовки та дисциплін професійної підготовки за спеціальністю) або завідувача випускової...
Програма нормативної навчальної дисципліни «Основи психологічного консультування та психотерапії» iconРобоча програма навчальної дисципліни історія англійської літератури ХХ століття напрям підготовки 020303
Робоча програма нормативної навчальної дисципліни «Історія англійської літератури ХХ століття» для студентів за напрямом підготовки...
Програма нормативної навчальної дисципліни «Основи психологічного консультування та психотерапії» iconПрограма навчальної дисципліни підготовки магістр
Програму навчальних дисципліни Фотоніка Теоретичні основи фотоніки, та Фотоніка Технічна фотоніка


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка