Програма: "Світова література 5-9 кл"Скачати 278,66 Kb.
Дата конвертації09.05.2018
Розмір278,66 Kb.
ТипПрограма

Світова література

5 клас

1 СЕМЕСТР

Програма: "Світова література 5-9 кл". Авторський колектив: О.М. Ніколенко (керівник колективу), К.В. Таранік-Ткачук, С.П. Фоміна, О.В. Ревнивцева, Т.П. Сегеда, Н.В. Онищенко. Програма затверджена наказом Міністерства від 6.06.2012 р. № 664

Підручник: Волощук Є.В. Світова література: підруч. для 5-го кл. загальноосвіт. навч. закл./Є. В. Волощук. – К.: Ґенеза, 2013. – 256 с.

Усього – 70 годин; текстуальне вивчення творів – 56 годин;

розвиток мовлення – 4 години;

позакласне читання – 4 години.

Фронтальні види контрольних робіт

Форми контролю

І семестр
Дата

Контрольний класний твір  1. -

Виконання інших завдань (тестів, відповідей на запитання тощо)

2

1.

2.


Уроки розвитку мовлення

(РМ)


2

(у+п)


1.

2.


Уроки позакласного читання (ПЧ)

2

1.

2.


Перевірка зошитів

4
Дата

Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги

до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

5-А

5-Б

5-В

ВСТУП

2 ГОДИНИ


Учень (учениця): розуміє значення світової літератури в сучасному житті людини й людства; визначає різновиди та характерні риси фольклорних творів (малих жанрів);

знає поняття «фольклор», «прислів’я», «приказка», «загадка», «пісня», розрізняє їх за будовою і художніми особливостями;

наводить приклади і розкриває значення (пряме і переносне) 2-3-х прислів’їв, приказок, загадок, пісень;

розкриває національну специфіку і загальнолюдський зміст фольклорних творів (малих жанрів) різних народів;

демонструє на прикладі самостійно прочитаних творів вплив фольклору на літературу;

встановлює подібність прислів’їв, приказок, загадок, пісень різних народів (у тому числі з використанням іноземної мови).

1.


Світова література – духовна скарбниця людства. Роль книги в сучасному житті.2.


Фольклор, його характерні ознаки. Фольклорні жанри різних народів.
(ТЛ). Світова література, фольклор, прислів’я, приказка, загадка, пісня

(ЛК). Зв'язок фольклорних жанрів із культурними традиціями різних народів і національностей.

(УС). Спільні для українського і зарубіжного фольклору (малих жанрів) теми, сюжети, образи, художні особливості.

КАЗКИ НАРОДІВ СВІТУ

16 ГОДИН


Учень (учениця):

виразно читає тексти казок;

визначає головну думку прочитаного;

переказує тексти казок (окремі фрагменти й цілісно);

висловлює враження і власне ставлення до подій творів;

дає характеристику казкових персонажів, оцінює їхні вчинки, моральні якості;

називає основні ознаки фольклорної і літературної казки, демонструє їх прикладами із прочитаних творів;

виявляє елементи будови казок (зачин, основна частина, кінцівка, діалоги, повтори та ін.);

розкриває гуманістичний зміст казок, моральні цінності, втілені в них;

знає визначення понять «антитеза», «алегорія», вирізняє їх у прочитаних текстах, розкриває значення антитези й алегорії у казках;

розуміє поняття «автор літературного твору»;

розкриває національний колорит народних і літературних казок, окремі засоби його створення (деталі побуту, національні образи, мовні засоби та ін.);

називає відомих збирачів і авторів казок (Ш. Перро, брати Я. і В. Грімм, О. Пушкін та ін.);

знає твори мистецтва, в яких втілені казкові образи й сюжети (живопис, музика, мультиплікація, кіно тощо), виявляє особливості інтерпретації казкових образів і сюжетів у різних видах мистецтва;

порівнює українські та зарубіжні народні казки, встановлює в них окремі спільні елементи (образи, сюжети, особливості будови та ін.);

називає імена 2-3-х українських письменників – авторів літературних казок, їхні твори, а також імена 2-3-х відомих українських перекладачів зарубіжних казок.


3.


Жанрова специфіка фольклорної і літературної казки. Різновиди казок (про тварин, чарівні, соціально-побутові та ін.), їх характерні ознаки.

(ТЛ) Антитеза, алегорія, автор, початкові поняття про оригінал і переклад.

4.


Розвиток мовлення № 1. Виразне читання і майстерність розповіді казки (усно)

(ЕК) Спільні елементи зарубіжних казок (теми, образи, особливості будови). Зіставлення оригіналів зарубіжних казок з їх українськими перекладами.

5.


Індійська народна казка «Фарбований шакал». Викриття в образах тварин негативних людських якостей. Філософський зміст казки.

(УС) Типологічно подібні образи в зарубіжних і українських казках

6.


Японська народна казка «Іссумбосі, або Хлопчик-Мізинчик». Відображення любові до праці, кмітливості, сміливості, ставлення до природи в образі Іссумбоссі. Національний колорит японських казок.

(УС) Типологічно подібні образи в зарубіжних і українських казках

7.


Китайська народна казка «Пензлик Маляна». Поетизація мистецтва й уславлення образу митця в казці.

8.


Значення фантастичних елементів у китайській народній казці «Пензлик Маляна»

З О Ш И Т И

9.


Чарівний світ арабських казок. Історія створення зб. "Тисяча і одна ніч". Арабська народна казка «Сіндбад-Мореплавець» (третя подорож).

(ЛК) Національний колорит казок і засоби його створення. Казкові образи й сюжети у творах мистецтва (живопис, кіно, музика, мультиплікація та ін.).

10.


Втілення в образі Сіндбада-Мореплавця віри в перемогу людини над обставинами. Утвердження жаги відкриття світу, мужності й людяності в казці.

11.


Брати Я. і В. Грімм. «Пані Метелиця». Значення діяльності братів Грімм у збиранні й збереженні фольклору. Моральні цінності в казках.

12.


Розвиток мовлення № 2. Персонажі казки "Пані Метелиця" як носії моральних цінностей. Складання порівняльної характеристики образів пасербиці та Рідної доньки

13.


Своєрідність конфлікту казки «Пані Метелиця». Характеристика образів персонажів. Антитези у пропонованих творах.

14.


Контрольна робота № 1. Казки народів світу. (різнорівневі завдання)

Т Е М А Т И Ч Н А

15.


Літературна казка, її особливості. Шарль Перро — основоположник європейської літературної казки. Збірка «Казки моєї матінки Гуски, або Історії минулих часів із повчаннями».

Учень (учениця):

виразно читає тексти казок;

визначає головну думку прочитаного;

переказує тексти казок (окремі фрагменти й цілісно);

висловлює враження і власне ставлення до подій творів;

дає характеристику казкових персонажів, оцінює їхні вчинки, моральні якості;

називає основні ознаки фольклорної і літературної казки, демонструє їх прикладами із прочитаних творів;

виявляє елементи будови казок (зачин, основна частина, кінцівка, діалоги, повтори та ін.);

розкриває гуманістичний зміст казок, моральні цінності, втілені в них;

знає визначення понять «антитеза», «алегорія», вирізняє їх у прочитаних текстах, розкриває значення антитези й алегорії у казках;

розуміє поняття «автор літературного твору»;

розкриває національний колорит народних і літературних казок, окремі засоби його створення (деталі побуту, національні образи, мовні засоби та ін.);

називає відомих збирачів і авторів казок (Ш. Перро, брати Я. і В. Грімм, О. Пушкін та ін.);

знає твори мистецтва, в яких втілені казкові образи й сюжети (живопис, музика, мультиплікація, кіно тощо), виявляє особливості інтерпретації казкових образів і сюжетів у різних видах мистецтва;

порівнює українські та зарубіжні народні казки, встановлює в них окремі спільні елементи (образи, сюжети, особливості будови та ін.);

називає імена 2-3-х українських письменників – авторів літературних казок, їхні твори, а також імена 2-3-х відомих українських перекладачів зарубіжних казок.
Учень (учениця):

виразно читає і емоційно сприймає віршовані й прозові твори;

дає визначення термінів «тема», «ідея», розкриває їх у прочитаних творах, наводить відповідні цитати;

знаходить у творах описи природи (пейзажі), розкриває їх емоційне забарвлення, роль у тексті;

визначає ставлення автора до світу природи, знаходить і коментує відповідні цитати;

дає визначення понять «епітет», «метафора», вирізняє їх у прочитаних текстах, встановлює роль у розкритті авторського задуму;

встановлює специфіку літературного пейзажу порівняно з іншими творами мистецтва (живопису, музики);

виявляє зв'язок із фольклором прочитаних літературних творів на рівні окремих образів, художніх засобів, жанрових рис (пісня).


16.


Позакласне читання № 1. Ш.Перро «Попелюшка». Поетизація працьовитості та скромності в казці. Характеристика образу Попелюшки

З О Ш И Т И

17.


Олександр Сергійович Пушкін. Вступ по поеми «Руслан і Людмила».

18.


Традиції народної казки та багатство авторських образів у вступі до поеми "Руслан і Людмила" . Виразне читання напам’ять вступу до поеми «Руслан і Людмила».

19.


Олександр Пушкін. «Казка про мертву царівну і сімох богатирів». Синтез фольклорних і літературних елементів у творчості О. Пушкіна. Система образів. Автор.

20.


Ганс Крістіан Андерсен . Знайомство з казкарем. Найвідоміші казки Андерсена.

21.


Г.К.Андерсен "Соловей". Протиставлення «справжнього» і «штучного» в казці Протиставлення в казці справжньої краси та штучної красивості.

22.


Соловей як втілення сили природи й мистецтва; зміни в образі імператора. Перемога мистецтва над смертю.

23.


Оскар Уайльд . Знайомство з письменником. Казки О.Уайльда. Коментоване читання казки "Хлопчик-зірка"

24.


О.Уайльд «Хлопчик-зірка». Казкові персонажі, їх характеристика. Внутрішня та зовнішня краса людини. Основний конфлікт.

З О Ш И Т И

25.


Еволюція образу головного героя. Шлях до відродження душі головного героя. Символічний зміст назви твору.

26.


Позакласне читання № 2. О.Уайльд "Щасливий принц".

27.


Контрольна робота № 2. Літературна казка (різнорівневі завдання).


Т Е М А Т И Ч Н А


ПРИРОДА І ЛЮДИНА

10 ГОДИН


28.


Зображення природи різними поетами: спільне та відмінне в описах. Взаємозв’язок стану людської душі та опису природи.
(ЕК) Елементи фольклору в літературних творах про природу.

29.


Джон Кітс. «Про коника та цвіркуна».

(ТЛ) Початкове поняття про вірш. Пейзаж, тема, ідея, епітет, метафора.

30.


Поетизація образу природи у вірші, його ідея («Поезія землі не вмре ніколи…»).

(ЛК) Пейзаж у літературі й інших видах мистецтва.

31.


Йоганн Вольфганг Гете. «Нічна пісня подорожнього». Зображення взаємозв’язку різних сфер природи й людини в поетичному творі.

(УС) Майстерність українських перекладачів творів зарубіжних авторів про природу.

32.


Виразне читання поезій про природу Джона Кітса , Йоганна Вольфганга Гете напам'ять.

З О Ш И Т И


Світова література 5 клас

ІІ семестр
Усього – 70 годин;

текстуальне вивчення творів – 56 годин;

розвиток мовлення – 4 години;

позакласне читання – 4 години;

резервний час – 6 годин.

Фронтальні види контрольних робіт

Форми контролю

ІІ семестр
Дата

Контрольний класний твір


1

  1. 1.
Виконання інших завдань (тестів, відповідей на запитання тощо)

2

1.

2.

+1Уроки розвитку мовлення

(РМ)


2

(у+п)


1.

2.


Уроки позакласного читання

(ПЧ)


2

1.

2.


Перевірка зошитів

5ДатаЗміст навчального матеріалу

Державні вимоги

до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

5-А

5-Б

5-ВПРИРОДА І ЛЮДИНА


33.


Генріх Гейне (1797-1856). «Задзвени із глибини…». Втілення краси весняної природи у вірші.

ЕК Зв'язок із фольклором (пісня).


Учень (учениця):

виразно читає і емоційно сприймає віршовані й прозові твори;

дає визначення термінів «тема», «ідея», розкриває їх у прочитаних творах, наводить відповідні цитати;

знаходить у творах описи природи (пейзажі), розкриває їх емоційне забарвлення, роль у тексті;

визначає ставлення автора до світу природи, знаходить і коментує відповідні цитати;

дає визначення понять «епітет», «метафора», вирізняє їх у прочитаних текстах, встановлює роль у розкритті авторського задуму;

встановлює специфіку літературного пейзажу порівняно з іншими творами мистецтва (живопису, музики);

виявляє зв'язок із фольклором прочитаних літературних творів на рівні окремих образів, художніх засобів, жанрових рис (пісня).

34.


Ернест Сетон-Томпсон. «Лобо». Авторські спостереження за світом природи

35.


Ернест Сетон-Томпсон . «Лобо». Утвердження любові до всього живого. Зображення художніх образів, їх розкриття в подіях твору.
СВІТ ДИТИНСТВА (10 годин)


36.


Марк Твен. «Пригоди Тома Сойєра».

ТЛ. Початкові поняття про сюжет, повість.

УС. Українські перекладачі творів Марка Твена

Учень (учениця):

виразно читає (в тому числі по «ролях», коментоване читання) фрагменти текстів;

має початкові уявлення про «сюжет» (як художню послідовність подій);

називає елементи сюжету (експозиція, зав’язка, розвиток дії, кульмінація, розв’язка), визначає їх у творах;

розповідає про основні події прочитаних творів Марка Твена і Е. Портер;

переказує окремі розділи (фрагменти) прозових текстів;

знає і розуміє поняття «портрет», визначає у тексті портрети персонажів;

характеризує образи персонажів, дає оцінку їхнім моральним якостям, вчинкам;

визначає окремі художні засоби створення образів персонажів (портрет, вчинки, мова, ставлення до інших тощо);

має початкові уявлення про поняття «повість», «роман», розрізняє їх жанрові ознаки на прикладі прочитаних творів;

порівнює образи Тома Сойєра і Гекльберрі Фінна, Тома Сойєра і Поліанни, визначає схожість і відмінність між ними (на рівні рис характеру);

знає українських перекладачів творів М. Твена і Е. Портер, порівнює оригінали й переклади творів у фрагментах (за умови володіння іноземною мовою).

37.

«Пригоди Тома Сойєра». Світ дорослих і світ дітей у повісті.
38.


«Пригоди Тома Сойєра». Том Сойєр і Гекльберрі Фінн.


Зошит

39.


«Пригоди Тома Сойєра». Ставлення автора до своїх героїв.


40.


«Пригоди Тома Сойєра». Провідні ідеї твору (дружба, кохання, людяність та ін.).

41.


Розвиток мовлення № 3 (письмово). Порівняльна характеристика Тома та Гека за поданим планом.

ЕК. Том Сойєр і Гекльберрі Фінн


42.


Елеонор Портер. «Поліанна».

ТЛ. Початкове поняття про роман, сюжет.


43.


«Поліанна». Щирість, мужність і оптимізм героїні твору, її вплив на життя міста.


44.


«Поліанна». Поліанна та її друзі.


45.


«Поліанна». Художні засоби розкриття образу Поліанни.


46.


«Поліанна». Ідея радості життя й відкриття світу у творі.

ЕК. Том Сойєр і Гекльберрі Фінн. Том Сойєр і Поліанна.

Зошит

47.


Позакласне читання №3.

А. Ліндгрен «Пеппі Довгапанчоха»
48.


Контрольна робота №3.

Творчість М. Твена, Е. Портер (різнорівневі завдання)Тематична


СИЛА ТВОРЧОЇ УЯВИ (8 годин)

49.


Льюїс Керролл. «Аліса в Країні Див».

ТЛ. Початкові поняття про фантастику. Поглиблення понять про казку (літературну), повість, вірш.

УС. Переклади й видання книг Л. Керрола.

Учень (учениця):

знає основні відомості про письменника Л. Керрола, переклади його книг;

розповідає про творчу історію книги «Аліса в Країні Див»;

переказує зміст основних епізодів твору Л. Керрола;

описує і характеризує образ Аліси, а також персонажів, що її оточують;

визначає ознаки казки й повісті у творі Л. Керрола;

виявляє особливості художньої мови повісті-казці «Аліса в країні Див» на підставі фрагментів оригіналу (за умови володіння іноземною мовою) або на підставі перекладу;

дає визначення поняття «фантастика», виявляє фантастичні елементи у творі Л. Керрола;

розуміє особливості розвитку сюжету в ліричному творі М.І. Цвєтаєвої (як плин почуттів, спогадів, роздумів, образів);

характеризує образ ліричної героїні вірша М. Цвєтаєвої «Книги в червоній палітурці», світ її захоплень;

розповідає про свої улюблені книги, мистецькі уподобання.


50.


Льюїс Керролл. «Аліса в Країні Див».

Творча історія книги, її зв’язок із біографією письменника та життям Англії «вікторіанської» доби.51.


«Аліса в Країні Див». Образ Аліси. Елементи казки у творі.

ЕК. Порівняння фрагментів оригіналу й перекладу повісті-казки Л. Керрола «Аліса в Країні Див».

52.


«Аліса в Країні Див». Світ уяви Аліси та її захопливі пригоди53.


«Аліса в Країні Див». Персонажі, які оточують героїню.


54.


Розвиток мовлення № 4 (усно) Льюїс Керролл. «Аліса в Країні Див». Особливості художньої мови твору.

Зошит

55.


Марина Іванівна Цвєтаєва. «Книги в червоній палітурці». Чарівний світ літератури й мистецтва у вірші М.І. Цвєтаєвої.

56.


«Книги в червоній палітурці». Знайомі образи з прочитаних книг. Образ ліричної героїні, котра любить читати. Роль літературних і музичних асоціацій у творі.

57.


Контрольна робота № 4. Контрольний твір за творчістю Л. Керрола, М. І. Цвєтаєвої.

Тематична


СУЧАСНА ЛІТЕРАТУРА

У КОЛІ ДОБРИХ ГЕРОЇВ (8 годин)


58.


Туве Янсон «Капелюх чарівника».Учень (учениця):

називає імена популярних сучасних письменників, їхні твори для дітей;

переказує близько до тексту зміст прочитаних творів;

розкриває особливості сюжету;

визначає актуальні ідеї творів;

характеризує образи персонажів у їхніх вчинках, ставленні до інших;

висловлює власне судження щодо подій і вчинків героїв;

розрізняє поняття «персонаж» (як втілення загального в конкретному, дійова особа у творі) і «герой» (персонаж із яскравими індивідуальними рисами, рушій сюжету, центр твору), розкриває специфіку їх зображення у прочитаних творах; зіставляє образи дітей класичної і сучасної літератури (прочитаних протягом року);

розповідає про свої улюблені твори сучасної літератури, пояснює, чому саме вони привернули увагу;

знає сучасні літературно-художні видання для дітей, характеризує їх цілісно і в окремих частинах – рубрики, окремі твори, ілюстрації та ін.

59.


«Капелюх чарівника». Сюжет твору. Чарівність художнього світу твору.


60.


«Капелюх чарівника». Персонажі твору

ТЛ. Персонаж і герой літературного твору.

61.


«Капелюх чарівника». Утілення в героях твору ідеї доброти, щирості, сімейних цінностей.

62.


Роальд Дал «Чарлі і шоколадна фабрика».

ЛК. Твори сучасного мистецтва (література, кіно, театр та ін.) для дітей і про дітей.

Зошит

63.


«Чарлі і шоколадна фабрика». Цікаві пригоди хлопчика Чарлі та його друзів на казковій шоколадній фабриці містера Вонкі.

64.


«Чарлі і шоколадна фабрика». Характеристика образу містера Вонкі

Зображення в повісті реального та фантастичного.65.


«Чарлі і шоколадна фабрика». Доброта і щирість головного героя. Характеристика образу Чарлі Бакета

66.


У світі мистецтва (літератури й культури)

УС. Сучасні дитячі літературно-художні видання

ЕК. Дитячі персонажі в класичній і сучасній літературі: динаміка змін.

67.


Позакласне читання№ 4

Пауль Маар. «Машина для здійснення бажань, або Суботик повертається в суботу»68.


Контрольна робота №5.

Творчість П. Маара, Т. Янсона (різнорівневі завдання).Зошит

Тематична


ПІДСУМКИ (2 години)


69.

28/05

26/05

27/05

Підсумковий урок


Учень (учениця):

знає імена авторів і відомих українських перекладачів творів зарубіжних письменників, що вивчалися протягом року;

розкриває ідейно-художній зміст прочитаних творів;

виявляє набуті вміння й навички елементів аналізу та інтерпретації окремих компонентів тексту (сюжету, персонажів, художніх особливостей тощо);

демонструє вміння (елементарне, початкове) зіставляти (з використанням іноземної мови, яку вивчає) оригінали й переклади творів на окремих рівнях – тематики, образів, мовних особливостей та ін., а також порівнювати твори різних видів мистецтва.

70.

29/05

28/05

28/05

Повторення та узагальнення вивченого за рік із світової літератури


Для вивчення напам’ять

Й. В. Гете. «Нічна пісня подорожнього»Г. Гейне. «Задзвени із глибини…»

Теорія літератури (ТЛ).

Література і культура (ЛК).

Україна і світ (УС).

Елементи компаративістики (ЕК).

Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Програма: \"Світова література 5-9 кл\" iconРобоча програма блоку навчальних дисциплін світова література напрям 020303 Філологія
Робоча програма блоку навчальних дисциплін «Світова література» для студентів напряму підготовки 020303 Філологія (мова І література...
Програма: \"Світова література 5-9 кл\" iconРобоча програма блоку навчальних дисциплін світова література
Робоча програма блоку навчальних дисциплін «Світова література» для студентів напряму підготовки 020303 Філологія
Програма: \"Світова література 5-9 кл\" iconПосібник Світова література
Посібник. Світова література. 2 клас. Розробки занять з курсу за вибором. Стецьківська зош І-ІІІ ступенів. 2012 90 с
Програма: \"Світова література 5-9 кл\" iconПояснювальна записка Додаткові інтегровані питання до робочої навчальної програми з дисципліни "Світова література"
Світова література” (для учнів 10-го та 11-го класів) розроблені викладачами Українського медичного ліцею Національного медичного...
Програма: \"Світова література 5-9 кл\" iconПрограма факультативного курсу «Літературна мозаїка»
Програма факультативного курсу «Світова дитяча література» базується на результатах сучасних психолого-педагогічних та методичних...
Програма: \"Світова література 5-9 кл\" iconРобоча програма «Світова музична література» для студентів галузі знань 0202 Мистецтво, спеціальності 02020401 Музичне мистецтво

Програма: \"Світова література 5-9 кл\" iconЗарубіжна література
Відповідно до наказу мон україни від 08. 05. 2015 №518 змінено назву предмета "Світова література" на "Зарубіжна література"
Програма: \"Світова література 5-9 кл\" iconПавло Тичина «Не бував ти у наших краях»
Урок інтегрований ( українська література, світова література) компаративного аналізу


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка