Програма та плани семінарських занять з курсу "історія держави І права зарубіжних країн"Сторінка2/7
Дата конвертації13.04.2017
Розмір0,6 Mb.
ТипПрограма
1   2   3   4   5   6   7

Заняття І


(2 години)
Предмет, функції, завдання курсу, його теоретико-методологічні засади. Форми і методи проведення семінарських занять. Форми контролю знань. Організація самостійної роботи студентів. Ознайомлення з літературою курсу. Тематика рефератів і студентських наукових робіт.

Тема 1

СТАРОДВНІЙ СВІТ


Держава і право Стародавнього Сходу

(Частина 1)

(4 години)

Заняття 2


Стародавні Єгипет і Месопотамія

План


 1. Особливості виникнення та розвитку держав і суспільств Стародавнього Сходу.

 2. Державний і суспільний устрій Давньоєгипетської держави.

 3. Давньоєгипетське право.

 4. Держави Давньої Месопотамії. Державний устрій та суспільний лад Вавілонського царства.

 5. Право Месопотамії. Закони Хаммурапі.


Теми рефератів

 1. Процесс виникнення протодержав та ранніх держав.

 2. Правове становище окремих груп населення за законами Хаммурапі.

 3. Шлюбно-сімейне право за законами Хаммурапі.

 4. Порівняльна характеристика державного устрою Давнього Єгипту і Вавілонського царства.

 5. Спільні риси та особливості суспільного ладу в Давньому Єгипті і Вавілонському царстві.

Список літератури 1. Авдеев В. И. История Древнего Востока/ В.И. Авдеев. – М., 1983.

 2. Бостан Л. М. Історія держави і права зарубіжних країн: навч. Посібник/ Л.М. Бостан, С.К. Бостан. – К., 2004.

 3. Всеобщая история государства и права / под ред.
  К.И. Батыра. – М., 1999.

 4. Глиняний В. П. Історія держави і права зарубіжних країн: навч. Посібник/ В.П. Глиняний. – К., 2005.

 5. Жидков О.А. История государства и права зарубежных стран/ О.А. Жидков, Н.А. Крашенинникова. – М., 1988. – Т. 1.

 6. История Древнего Востока: учебник/ под ред.
  В.И. Кузищина. – М., 1979.

 7. Історія держави і права зарубіжних країн/ під заг. ред.
  О.М. Джужи. – К., 2000.

 8. Історія держави і права зарубіжних країн. Хрестоматія. – К., 2002.

 9. Крижанівський О. П. Історія Стародавнього Сходу: курс лекцій/ О.П. Крижанівський. – К., 1996.

 10. Макарчук В. Історія держави і права зарубіжних країн/
  В. Макарчук – К., 2000.

 11. Страхов М. М. Історія держави і права зарубіжних країн/ М.М. Страхов. – К., 2003.

 12. Тищик Б. Й. Історія держави і права Стародавнього світу: у 2 т./ Б.Й. Тищик. – Л., 1999. – Т. 1.

 13. Федоров К. Г. Історія держави і права зарубіжних країн/ К.Г. Федоров. – К., 1994.

 14. Хома Н. М. Історія держави і права зарубіжних країн: навч. посібник для студентів вищих закладів освіти/ Н.М. Хома. – К., 2003.

 15. Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран / под ред. З.М. Черниловского. – М., 1984.

 16. Хрестоматия по истории древнего мира / Сост. Е.А.Черкасова. – М., 1991.

 17. Хрестоматия по истории стран Древнего Востока. – М., 1980.

 18. Черниловский З. М. Всеобщая история государства и права/ З.М. Черниловский/ З.М. Черниловский. – М., 1996.

 19. Черниловский З.М. Хрестоматия по всеобщей истории государства и права/ З.М. Черниловский. – М., 1996.

 20. Шевченко О.О. Історія держави і права зарубіжних країн/ О.О. Шевченко. – К., 1994.Заняття 3

Стародавні Індія і Китай

План


 1. Історичні умови виникнення держав у Стародавній Індії. Виникнення варн. Державний устрій імперії Маур’їв.

 2. Особливості права Стародавньої Індії. Закони Ману.

 3. Виникнення та етапи становлення державності у Давньому Китаї. Зміни в державному та суспільному устрої.

 4. Характеристика права Стародавнього Китаю.


Теми рефератів

 1. Утворення та державний устрій імперії Маур’їв.

 2. Майнові відносини за законами Ману.

 3. Шлюбно-сімейне право за законами Ману.

 4. Карне право та судовий процес за законами Ману.

 5. Зміни в державному та суспільному устрої Стародавнього Китаю.

Список літератури 1. Авдеев В. И. История Древнего Востока/ В.И. Авдеев. – М., 1983.

 2. Бостан Л. М. Історія держави і права зарубіжних країн: навч. Посібник/ Л.М. Бостан, С.К. Бостан. – К., 2004.

 3. Бонгард-Левин Г. М. Индия эпохи Маурьев/ Г.М. Бонгард-Левин. – М., 1973.

 4. Васильев Л. С. Возникновение и формирование китайского государства/ Л.С. Васильев // Китай: история, культура и историография. – М., 1977.

 5. Всеобщая история государства и права / под ред.
  К.И. Батыра. – М., 1999.

 6. Глиняний В. П. Історія держави і права зарубіжних країн: навч. Посібник/ В.П. Глиняний. – К., 2005.

 7. Жидков О.А. История государства и права зарубежных стран: в 2 т./ О.А. Жидков, Н.А. Крашенинникова. – М., 1988. – Т. 1.

 8. История Древнего Востока: учебник/ под ред.
  В.И. Кузищина. – М., 1979.

 9. Історія держави і права зарубіжних країн / під заг. ред.
  О.М. Джужи. – К., 2000.

 10. Історія держави і права зарубіжних країн. Хрестоматія. – К., 2002.

 11. Крижанівський О. П. Історія Стародавнього Сходу: Курс лекцій/ О.П. Крижанівський. – К., 1996.

 12. Кудрявцев М. Кастовая система в Индии/ М. Кудрявцев. – М., 1992.

 13. Макарчук В. Історія держави і права зарубіжних країн. – К., 2000.

 14. Страхов М. М. Історія держави і права зарубіжних країн/
  В. Макарчук. – К., 2003.

 15. Тищик Б. Й. Історія держави і права Стародавнього світу: у 2 т./ Б.Й. Тищик. – Л., 1999. – Т. 1.

 16. Федоров К. Г. Історія держави і права зарубіжних країн/
  К.Г. Федоров. – К., 1994.

 17. Хома Н. М. Історія держави і права зарубіжних країн: навч. посібник для студентів вищих закладів освіти/ Н.М. Хома. – К., 2003.

 18. Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран / под ред. З.М. Черниловского. – М., 1984.

 19. Хрестоматия по истории древнего мира / сост.
  Е.А. Черкасова. – М., 1991.

 20. Хрестоматия по истории стран Древнего Востока. – М., 1980.

 21. Черниловский З. М. Всеобщая история государства и права/ З.М. Черниловский. – М., 1996.

 22. Черниловский З. М. Хрестоматия по всеобщей истории государства и права/ З.М. Черниловсикй. – М., 1996.

 23. Шевченко О. О. Історія держави і права зарубіжних країн/ О.О. Шевченко. – К., 1994.


Держава і право Античного світу

(Частина 2)

(6 годин)

Заняття 4


Стародавня Греція (Афіни)


Каталог: library -> docs -> rio -> 2011
2011 -> Методичні вказівки до організації самостійної роботи з дисципліни «Українська мова
rio -> Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Вступ до спеціальності»
rio -> Методичні вказівки, вправи та завдання для підвищення мовленнєвої культури студентів 1-го курсу спеціальності „Лікувальна справа
rio -> Програма І тестові завдання з курсу "історія україни"
rio -> Економічні проблеми сталого розвитку Экономические проблемы устойчивого развития
rio -> Методичні вказівки до практичних та семінарських занять з дисципліни «Організація господарсько-правової роботи на підприємстві»
rio -> Cімейні конфлікти. Як запобігти сімейному конфлікту вязовченко Ю. І
2011 -> Методичні вказівки до практичних занять І самостійної роботи з курсу «Українська література»


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Програма та плани семінарських занять з курсу \"історія держави І права зарубіжних країн\" iconПлани семінарських занять з курсу Нова історія країн Європи І сша, 187-1918
Тема Нові риси соціокультурного розвитку провідних країн Європи І США в ост третині ХІХ – на поч. ХХ ст. (2 год)
Програма та плани семінарських занять з курсу \"історія держави І права зарубіжних країн\" iconТема політичні наслідки Другої світової війни для України
Плани семінарських занять з курсу «Політична історія України» для студентів 4 курсу факультету журналістики
Програма та плани семінарських занять з курсу \"історія держави І права зарубіжних країн\" iconПлани семінарських занять з курсу «історія словянських народів»
Геополітичні та соціокультурні чинники розвитку північно-східної русі другої половини ХІV перша половина ХV ст
Програма та плани семінарських занять з курсу \"історія держави І права зарубіжних країн\" iconМетодичні рекомендації навчальна програма, плани семінарських занять, програмові вимоги та тестові завдання
Навчальна програма, плани семінарських занять, програмові вимоги та тестові завдання
Програма та плани семінарських занять з курсу \"історія держави І права зарубіжних країн\" iconМетодичні вказівки щодо проведення семінарських занять з навчальної дисципліни «сучасна література країн, мова яких вивчається»
Методичні вказівки щодо проведення семінарських занять з навчальної дисципліни «Сучасна література країн, мова яких вивчається» для...
Програма та плани семінарських занять з курсу \"історія держави І права зарубіжних країн\" iconМетодичні рекомендації для підготовки до семінарських занять
України: Програма курсу І методичні рекомендації для підготовки до семінарських занять студентів неісторичних спеціаль-ностей / Уклала...
Програма та плани семінарських занять з курсу \"історія держави І права зарубіжних країн\" iconМетодичні вказівки щодо семінарських занять з навчальної дисципліни «історія зарубіжної літератури»
Методичні вказівки щодо семінарських занять з навчальної дисципліни «Історія зарубіжної літератури» для студентів І курсу денної...
Програма та плани семінарських занять з курсу \"історія держави І права зарубіжних країн\" iconМетодичні вказівки до вивчення тем курсу, пропонуються плани семінарських занять, навчальні завдання, контрольні питання тощо
С 69 Соціологія: Навч метод посібник для самост вивч дисц. / А. Ю. Брегеда, А. П. Бовтрук, Г. В. Дворецька та ін. — К.: Кнеу, 1999....
Програма та плани семінарських занять з курсу \"історія держави І права зарубіжних країн\" iconМетодичні вказівки до семінарських занять з дисципліни «Історія економіки та економічної думки»
Методичні вказівки до семінарських занять з дисципліни «Історія економіки та економічної думки» (для студентів галузі знань 0305...
Програма та плани семінарських занять з курсу \"історія держави І права зарубіжних країн\" iconПрограма курсу «теорія держави І права»
Програма складена в обсязі навчальних програм для вищих навчальних закладів ІV рівня акредитації


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка