Програма та плани семінарських занять з курсу "історія держави І права зарубіжних країн"Сторінка4/7
Дата конвертації13.04.2017
Розмір0,6 Mb.
ТипПрограма
1   2   3   4   5   6   7

План


 1. Утворення давньоримської держави. Царський період.

 2. Державний устрій та суспільний лад періоду республіки.

 3. Державний і суспільний лад у період імперії:

а) принципат;

б) домінант. 1. Основні риси права і суд у період республіки.

 2. Основні риси права і суд у період імперії.


Теми рефератів

 1. Виникнення держави у Стародавньому Римі. Державний та суспільний лад царського періоду.

 2. Державний устрій Римської республіки.

 3. Трансформація державного устрою Стародавнього Риму в період імперії.

 4. Зміни в суспільному устрої Стародавнього Риму: від республіки до імперії.

 5. Правове становище населення Риму за Законами ХІІ таблиць.

 6. Характеристика правової системи Стародавнього Риму за Законами ХІІ таблиць.

Список літератури 1. Всеобщая история государства и права / под ред.
  К.И. Батыра. – М., 1999.

 2. Бостан Л.М. Історія держави і права зарубіжних країн: Навч. Посібник/ Л.М. Бостан, С.К. Бостан. – К., 2004.

 3. Глиняний В.П. Історія держави і права зарубіжних країн: навч. Посібник/ В.П. Глиняний. – К., 2005.

 4. Дроніков В.К. Римське приватне право/ В.К. Дроніков. – К., 1961.

 5. Жидков О.А., Крашенинникова Н.А. История государства и права зарубежных стран: в 2 т./ О.А. Жидков, Н.А. Крашенинникова. – М., 1988. – Т. 1.

 6. История древнего Рима / под ред. В.И. Кузищина. – М., 1981.

 7. Історія держави і права зарубіжних країн / за заг. ред.
  О.М. Джужи. – К., 2000.

 8. Історія держави і права зарубіжних країн. Хрестоматія. – К., 2002.

 9. Катрич В.М. Держава і право Стародавнього Риму/
  В.М. Катрич. – К., 1974.

 10. Косарев А.И. Римское право/ А.И. Косарев. – М., 1986.

 11. Макарчук В. Історія держави і права зарубіжних країн/
  В. Макарчук. – К., 2000.

 12. Підопригора О.А. Основи римського приватного права/
  О.А. Підопригора. – К., 1995.

 13. Страхов М.М. Історія держави і права зарубіжних країн/ М.М. Страхов. – К., 2003.

 14. Тищик Б.Й. Історія держави і права Стародавнього світу: у 2 т./ Б.Й. Тищик. – Л., 1999. – Т. 1.

 15. Федоров К.Г. Історія держави і права зарубіжних країн/
  К.Г. Федоров. – К., 1994.

 16. Хома Н.М. Історія держави і права зарубіжних країн: навч. посібник для студентів вищих закладів освіти/ Н.М. Хома. – К., 2003.

 17. Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран / под ред. З.М. Черниловского. – М., 1984.

 18. Хрестоматия по истории древнего мира / сост.
  Е.А. Черкасова. – М., 1991.

 19. Черниловский З.М. Всеобщая история государства и права/ З.М. Черниловский. – М., 1996.

 20. Черниловский З.М. Хрестоматия по всеобщей истории государства и права/ З.М. Черниловский. – М., 1996.

 21. Шевченко О.О. Історія держави і права зарубіжних країн/ О.О. Шевченко. – К., 1994.

Тема 2

СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ

Держава і право Середньовіччя

(8 годин)

Заняття 7


Держава і право в середньовічній Франції

План


 1. Загальна характеристика розвитку держав і суспільств епохи Середньовіччя.

 2. Виникнення держави франків та її устрій.

 3. Право і суд за “Салічною правдою”.

 4. Ранньофеодальна та станово-представницька монархія у Франції.

 5. Державний і суспільний лад у період абсолютизму.

 6. Правова система феодальної Франції.


Теми рефератів

 1. Зміни державного устрою Франції у процесі її розвитку (V-XVIII ст.).

 2. Правове становище різних категорій населення в ранньофеодальному суспільстві (за "Салічною правдою").

 3. Право франків за "Салічною правдою".

 4. Характеристика правової системи Франції в період станово-представницької та абсолютної монархії.

Список літератури 1. Батыр К.И. История феодального государства Франции/ К.И. Батыр. – М., 1975.

 2. Бостан Л.М., Бостан С.К. Історія держави і права зарубіжних країн: навч. Посібник/ Л.М. Бостан, С.К. Бостан. – К., 2004.

 3. Всеобщая история государства и права / под ред.
  К.И. Батыра. – М., 1999.

 4. Глиняний В.П. Історія держави і права зарубіжних країн: Навч. Посібник/ В.П. Глиняний. – К., 2005.

 5. Жидков О.А. История государства и права зарубежных стран: в 2 т./ О.А. Жидков, Н.А. Крашенинникова. – М., 1988. – Т. 1.

 6. История средних веков: в 2 т./ под ред. З.В. Удальцовой и С.П. Карпова. – М., 1990.

 7. Історія держави і права зарубіжних країн / за заг. ред.
  О.М. Джужи. – К., 2000.

 8. Історія держави і права зарубіжних країн. Хрестоматія. – К., 2002.

 9. Макарчук В. Історія держави і права зарубіжних країн/
  В. Макарчук. – К., 2000.

 10. Семенов В.Ф. Історія середніх віків/ В.Ф. Семенов. – К., 1975.

 11. Страхов М.М. Історія держави і права зарубіжних країн/ М.М. Страхов. – К., 2003.

 12. Федоров К.Г. Історія держави і права зарубіжних країн/
  К.Г. Федоров. – К., 1994.

 13. Хома Н.М. Історія держави і права зарубіжних країн: навч. посібник для студентів вищих закладів освіти/ Н.М. Хома. – К., 2003.

 14. Хачатурян Н. Сословная монархия во Франции ХІІІ– ХV вв./ Н. Хачатурян. – М., 1989.

 15. Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран / под ред. З.М. Черниловского. – М., 1984.

 16. Черниловский З.М. Всеобщая история государства и права/ З.М. Черниловский. – М., 1996.

 17. Черниловский З.М. Хрестоматия по всеобщей истории государства и права/ З.М. Черниловский. – М., 1996.

 18. Шевченко О.О. Історія держави і права зарубіжних країн/ О.О. Шевченко. – К., 1994.Заняття 8

Держава і право в середньовічній Англії


Каталог: library -> docs -> rio -> 2011
2011 -> Методичні вказівки до організації самостійної роботи з дисципліни «Українська мова
rio -> Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Вступ до спеціальності»
rio -> Методичні вказівки, вправи та завдання для підвищення мовленнєвої культури студентів 1-го курсу спеціальності „Лікувальна справа
rio -> Програма І тестові завдання з курсу "історія україни"
rio -> Економічні проблеми сталого розвитку Экономические проблемы устойчивого развития
rio -> Методичні вказівки до практичних та семінарських занять з дисципліни «Організація господарсько-правової роботи на підприємстві»
rio -> Cімейні конфлікти. Як запобігти сімейному конфлікту вязовченко Ю. І
2011 -> Методичні вказівки до практичних занять І самостійної роботи з курсу «Українська література»


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Програма та плани семінарських занять з курсу \"історія держави І права зарубіжних країн\" iconПлани семінарських занять з курсу Нова історія країн Європи І сша, 187-1918
Тема Нові риси соціокультурного розвитку провідних країн Європи І США в ост третині ХІХ – на поч. ХХ ст. (2 год)
Програма та плани семінарських занять з курсу \"історія держави І права зарубіжних країн\" iconТема політичні наслідки Другої світової війни для України
Плани семінарських занять з курсу «Політична історія України» для студентів 4 курсу факультету журналістики
Програма та плани семінарських занять з курсу \"історія держави І права зарубіжних країн\" iconПлани семінарських занять з курсу «історія словянських народів»
Геополітичні та соціокультурні чинники розвитку північно-східної русі другої половини ХІV перша половина ХV ст
Програма та плани семінарських занять з курсу \"історія держави І права зарубіжних країн\" iconМетодичні рекомендації навчальна програма, плани семінарських занять, програмові вимоги та тестові завдання
Навчальна програма, плани семінарських занять, програмові вимоги та тестові завдання
Програма та плани семінарських занять з курсу \"історія держави І права зарубіжних країн\" iconМетодичні вказівки щодо проведення семінарських занять з навчальної дисципліни «сучасна література країн, мова яких вивчається»
Методичні вказівки щодо проведення семінарських занять з навчальної дисципліни «Сучасна література країн, мова яких вивчається» для...
Програма та плани семінарських занять з курсу \"історія держави І права зарубіжних країн\" iconМетодичні рекомендації для підготовки до семінарських занять
України: Програма курсу І методичні рекомендації для підготовки до семінарських занять студентів неісторичних спеціаль-ностей / Уклала...
Програма та плани семінарських занять з курсу \"історія держави І права зарубіжних країн\" iconМетодичні вказівки щодо семінарських занять з навчальної дисципліни «історія зарубіжної літератури»
Методичні вказівки щодо семінарських занять з навчальної дисципліни «Історія зарубіжної літератури» для студентів І курсу денної...
Програма та плани семінарських занять з курсу \"історія держави І права зарубіжних країн\" iconМетодичні вказівки до вивчення тем курсу, пропонуються плани семінарських занять, навчальні завдання, контрольні питання тощо
С 69 Соціологія: Навч метод посібник для самост вивч дисц. / А. Ю. Брегеда, А. П. Бовтрук, Г. В. Дворецька та ін. — К.: Кнеу, 1999....
Програма та плани семінарських занять з курсу \"історія держави І права зарубіжних країн\" iconМетодичні вказівки до семінарських занять з дисципліни «Історія економіки та економічної думки»
Методичні вказівки до семінарських занять з дисципліни «Історія економіки та економічної думки» (для студентів галузі знань 0305...
Програма та плани семінарських занять з курсу \"історія держави І права зарубіжних країн\" iconПрограма курсу «теорія держави І права»
Програма складена в обсязі навчальних програм для вищих навчальних закладів ІV рівня акредитації


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка