Програма та плани семінарських занять з курсу "історія держави І права зарубіжних країн"Сторінка5/7
Дата конвертації13.04.2017
Розмір0,6 Mb.
ТипПрограма
1   2   3   4   5   6   7

План


 1. Процес формування ранньофеодальної монархії в Англії.

 2. Період станово-представницької монархії.

 3. Зміни в державному і суспільному ладі в період абсолютизму.

 4. Право та суд у середньовічній Англії.

 5. «Велика хартія вольностей» 1215 р.


Теми рефератів

 1. Еволюція державного ладу Англії в період феодалізму.

 2. Становлення англійського парламентаризму.

 3. Англійський абсолютизм: етапи становлення і особливості.

 4. Англійське феодальне право.

 5. Судова система середньовічної Англії.

Список літератури 1. Бостан Л.М. Історія держави і права зарубіжних країн: навч. посібник/ Л.М. Бостан, С.К. Бостан. – К., 2004.

 2. Виноградов П. Исследования по социальной истории Англии в средние века/ П. Виноградов. – М., 1987.

 3. Всеобщая история государства и права / под ред. К.И.Батыра. – М., 1999.

 4. Глиняний В.П. Історія держави і права зарубіжних країн: навч. посібник/ В.П. Глиняний. – К., 2005.

 5. Жидков О.А. История государства и права зарубежных стран: в 2 т./ О.А. Жидков, Н.А. Крашенинникова. – М., 1988. – Т. 1.

 6. История средних веков: в 2 т./ под ред. З.В. Удальцовой и С.П. Карпова. – М., 1990.

 7. Історія держави і права зарубіжних країн / за заг. ред.
  О.М. Джужи. – К., 2000.

 8. Історія держави і права зарубіжних країн. Хрестоматія. – К., 2002.

 9. Макарчук В. Історія держави і права зарубіжних країн/
  В. Макарчук. – К., 2000.

 10. Семенов В.Ф. Історія середніх віків/ В.Ф. Семенов. – К., 1975.

 11. Страхов М.М. Історія держави і права зарубіжних країн/ М.М. Страхов. – К., 2003.

 12. Федоров К.Г. Історія держави і права зарубіжних країн/
  К.Г. Федоров. – К., 1994.

 13. Хома Н.М. Історія держави і права зарубіжних країн: навч. посібник для студентів вищих закладів освіти/ Н.М. Хома. – К., 2003.

 14. Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран / под ред. З.М. Черниловского. – М., 1984.

 15. Черниловский З.М. Всеобщая история государства и права/ З.М. Черниловский. – М., 1996.

 16. Черниловский З.М. Хрестоматия по всеобщей истории государства и права/ З.М. Черниловский. – М., 1996.

 17. Шевченко О.О. Історія держави і права зарубіжних країн/ О.О. Шевченко. – К., 1994.Заняття 9

Держава і право середньовічної Німеччини

План


 1. Ранньофеодальна монархія в Німеччині.

 2. Станово-представницька монархія.

 3. Особливості абсолютної монархії.

 4. Право та суд.


Теми рефератів

1. Розвиток та особливості державного апарату середньовічної Німеччини.

2. Еволюція суспільних відносин у середньовічній Німеччині.

3. Німецьке середньовічне право.

4. Міське право німецьких земель.

5. Карне право та процес за «Кароліною».

6. Суд і судовий процес у середньовічній Німеччині.
Список літератури


 1. Бостан Л.М. Історія держави і права зарубіжних країн: навч. посібник/ Л.М. Бостан, С.К. Бостан. – К., 2004.

 2. Всеобщая история государства и права / под ред.
  К.И. Батыра. – М., 1999.

 3. Глиняний В.П. Історія держави і права зарубіжних країн: навч. посібник/ В.П. Глиняний. – К., 2005.

 4. Жидков О.А. История государства и права зарубежных стран: в 2 т./ О.А. Жидков, Н.А. Крашенинникова. – М., 1988. – Т. 1.

 5. История средних веков: в 2 т./ под ред. З.В. Удальцовой и С.П. Карпова. – М., 1990.

 6. Історія держави і права зарубіжних країн / за заг. ред.
  О.М. Джужи. – К., 2000.

 7. Історія держави і права зарубіжних країн. Хрестоматія. – К., 2002.

 8. Макарчук В. Історія держави і права зарубіжних країн/
  В. Макарчук. – К., 2000.

 9. Семенов В.Ф. Історія середніх віків/ В.Ф. Семенов. – К., 1975.

 10. Страхов М.М. Історія держави і права зарубіжних країн/ М.М. Страхов. – К., 2003.

 11. Федоров К.Г. Історія держави і права зарубіжних країн/
  К.Г. Федоров. – К., 1994.

 12. Хома Н.М. Історія держави і права зарубіжних країн: навч. посібник для студентів вищих закладів освіти/ Н.М. Хома. – К., 2003.

 13. Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран / под ред. З.М. Черниловского. – М., 1984.

 14. Черниловский З.М. Всеобщая история государства и права/ З.М. Черниловский. – М., 1996.

 15. Черниловский З.М. Хрестоматия по всеобщей истории государства и права/ З.М. Черниловский. – М., 1996.

 16. Шевченко О.О. Історія держави і права зарубіжних країн/ О.О. Шевченко. – К., 1994.Заняття 10

Держава і право Візантії та Арабського халіфату

План


 1. Державний і суспільний лад Візантії.

 2. Право та суд у Візантії.

 3. Утворення Арабського халіфату. Його державний та суспільний устрій.

 4. Мусульманське право.


Теми рефератів

 1. Політична система Візантії та її еволюція.

 2. Формування феодальних відносин у візантійському суспільстві.

 3. Кодифікаційні процеси у візантійському праві.

 4. Судова система Візантії.

 5. Правовий статус соціальних груп Арабського халіфату.

 6. Джерела мусульманського права.

 7. Органи влади та управління Арабського халіфату.

Список літератури 1. Беляев Е. Арабы, ислам и арабский халифат в раннее средневековье/ Е. Беляев. – М., 1965.

 2. Бостан Л.М. Історія держави і права зарубіжних країн: навч. посібник/ Л.М. Бостан, С.К. Бостан. – К., 2004.

 3. Всеобщая история государства и права / под ред. К.И.Батыра. – М., 1999.

 4. Глиняний В.П. Історія держави і права зарубіжних країн: навч. посібник/ В.П. Глиняний. – К., 2005.

 5. Жидков О.А. История государства и права зарубежных стран: в 2 т./ О.А. Жидков, Н.А. Крашенинникова. – М., 1988. – Т. 1.

 6. История средних веков: в 2 т./ под ред. З.В. Удальцовой и С.П. Карпова. – М., 1990.

 7. Історія держави і права зарубіжних країн / за заг. ред.
  О.М. Джужи. – К., 2000.

 8. Історія держави і права зарубіжних країн. Хрестоматія. – К., 2002.

 9. Курбатов Г. История Византии/ Г.Курбатов. – М., 1984.

 10. Липшиц Е.Э. Законодательство и юриспунденция в Византии в ІХ – ХІ вв./ Е.Э Липшиц. – Л., 1981.

 11. Липшиц Е.Э. Право и суд в Византии в IV – VIII вв./
  Е.Э Липшиц. – Л., 1976.

 12. Литаврин Г. Византийское общество и государство в Х – ХI вв./ Г. Литаврин. – М., 1977.

 13. Макарчук В. Історія держави і права зарубіжних країн/
  В. Макарчук. – К., 2000.

 14. Рубель В. Історія середньовічного Сходу: курс лекцій/
  В. Рубель. – К., 2000.

 15. Семенов В.Ф. Історія середніх віків/ В.Ф. Семенов. – К., 1975.

 16. Страхов М.М. Історія держави і права зарубіжних країн/ М.М. Страхов. – К., 2003.

 17. Сюкияйнен Л. Мусульманское право/ Л. Сюкияйнен. – М., 1984.

 18. Федоров К.Г. Історія держави і права зарубіжних країн/ К.Г. Федоров. – К., 1994.

 19. Хома Н.М. Історія держави і права зарубіжних країн: навч. посібник для студентів вищих закладів освіти/ Н.М. Хома. – К., 2003.

 20. Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран / под ред. З.М. Черниловского. – М., 1984.

 21. Черниловский З.М. Всеобщая история государства и права/ З.М. Черниловский. – М., 1996.

 22. Черниловский З.М. Хрестоматия по всеобщей истории государства и права/ З.М. Черниловский. – М., 1996.

 23. Шевченко О.О. Історія держави і права зарубіжних країн/ О.О. Шевченко. – К., 1994.

Тема 3

НОВИЙ ЧАС

Держава і право Нового часу

(10 годин)

Заняття 11


Становлення і розвиток буржуазної держави
і права в АнгліїКаталог: library -> docs -> rio -> 2011
2011 -> Методичні вказівки до організації самостійної роботи з дисципліни «Українська мова
rio -> Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Вступ до спеціальності»
rio -> Методичні вказівки, вправи та завдання для підвищення мовленнєвої культури студентів 1-го курсу спеціальності „Лікувальна справа
rio -> Програма І тестові завдання з курсу "історія україни"
rio -> Економічні проблеми сталого розвитку Экономические проблемы устойчивого развития
rio -> Методичні вказівки до практичних та семінарських занять з дисципліни «Організація господарсько-правової роботи на підприємстві»
rio -> Cімейні конфлікти. Як запобігти сімейному конфлікту вязовченко Ю. І
2011 -> Методичні вказівки до практичних занять І самостійної роботи з курсу «Українська література»


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Програма та плани семінарських занять з курсу \"історія держави І права зарубіжних країн\" iconПлани семінарських занять з курсу Нова історія країн Європи І сша, 187-1918
Тема Нові риси соціокультурного розвитку провідних країн Європи І США в ост третині ХІХ – на поч. ХХ ст. (2 год)
Програма та плани семінарських занять з курсу \"історія держави І права зарубіжних країн\" iconТема політичні наслідки Другої світової війни для України
Плани семінарських занять з курсу «Політична історія України» для студентів 4 курсу факультету журналістики
Програма та плани семінарських занять з курсу \"історія держави І права зарубіжних країн\" iconПлани семінарських занять з курсу «історія словянських народів»
Геополітичні та соціокультурні чинники розвитку північно-східної русі другої половини ХІV перша половина ХV ст
Програма та плани семінарських занять з курсу \"історія держави І права зарубіжних країн\" iconМетодичні рекомендації навчальна програма, плани семінарських занять, програмові вимоги та тестові завдання
Навчальна програма, плани семінарських занять, програмові вимоги та тестові завдання
Програма та плани семінарських занять з курсу \"історія держави І права зарубіжних країн\" iconМетодичні вказівки щодо проведення семінарських занять з навчальної дисципліни «сучасна література країн, мова яких вивчається»
Методичні вказівки щодо проведення семінарських занять з навчальної дисципліни «Сучасна література країн, мова яких вивчається» для...
Програма та плани семінарських занять з курсу \"історія держави І права зарубіжних країн\" iconМетодичні рекомендації для підготовки до семінарських занять
України: Програма курсу І методичні рекомендації для підготовки до семінарських занять студентів неісторичних спеціаль-ностей / Уклала...
Програма та плани семінарських занять з курсу \"історія держави І права зарубіжних країн\" iconМетодичні вказівки щодо семінарських занять з навчальної дисципліни «історія зарубіжної літератури»
Методичні вказівки щодо семінарських занять з навчальної дисципліни «Історія зарубіжної літератури» для студентів І курсу денної...
Програма та плани семінарських занять з курсу \"історія держави І права зарубіжних країн\" iconМетодичні вказівки до вивчення тем курсу, пропонуються плани семінарських занять, навчальні завдання, контрольні питання тощо
С 69 Соціологія: Навч метод посібник для самост вивч дисц. / А. Ю. Брегеда, А. П. Бовтрук, Г. В. Дворецька та ін. — К.: Кнеу, 1999....
Програма та плани семінарських занять з курсу \"історія держави І права зарубіжних країн\" iconМетодичні вказівки до семінарських занять з дисципліни «Історія економіки та економічної думки»
Методичні вказівки до семінарських занять з дисципліни «Історія економіки та економічної думки» (для студентів галузі знань 0305...
Програма та плани семінарських занять з курсу \"історія держави І права зарубіжних країн\" iconПрограма курсу «теорія держави І права»
Програма складена в обсязі навчальних програм для вищих навчальних закладів ІV рівня акредитації


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка