Програма та плани семінарських занять з курсу "історія держави І права зарубіжних країн"


Держава і право в США у Новітню добуСторінка7/7
Дата конвертації13.04.2017
Розмір0,6 Mb.
ТипПрограма
1   2   3   4   5   6   7

Держава і право в США у Новітню добу
План


 1. Загальна характеристика розвитку держав і суспільств Новітнього часу.

 2. Основні тенденції державного розвитку в США.

 3. “Новий курс” Рузвельта.

 4. Зміни в праві США.


Теми рефератів

1. Інститут президента в США в ХХ ст.

2. Політичні партії і виборча система США.

3. «Новий курс» Рузвельта.

4. Правова система в США в ХХ ст.

5. Процес формування та устрій Ліги Націй та ООН: порівняльна характеристика.


 Список літератури

 1. Агафонова Г.А. Совет национальной безопасности. История создания и начальный период деятельности (1947-1960)./
  Г.А. Агафонова. – М., 1977.

 2. Аннерс Э. История европейского права/ Э. Аннерс. – М., 1996.

 3. Бостан Л.М. Історія держави і права зарубіжних країн: навч. посібник/ Л.М. Бостан, С.К. Бостан. – К., 2004.

 4. Всеобщая история государства и права / под ред.
  К.И. Батыра. – М., 1999.

 5. Зайчук О. Конституція США/ О.Зайчук. – К., 1991.

 6. Глиняний В.П. Історія держави і права зарубіжних країн: навч. посібник/ В.П. Глиняний. – К., 2005.

 7. Иванян Э.А. Белый дом: президенты и політика/ Э.А. Иванян. – М., 1975.

 8. Жидков О.А. История государства и права зарубежных стран: в 2 т./ О.А. Жидков, Н.А. Крашенинникова. – М., 1988.

 9. Історія держави і права зарубіжних країн / за заг. ред.
  О.М. Джужи. – К., 2000.

 10. Історія держави і права зарубіжних країн. Хрестоматія. – К., 2002.

 11. Макарчук В. Історія держави і права зарубіжних країн/ В. Макарчук. – К., 2000.

 12. Маныкин А. История двупартийной системы США (1789-1980)/ А. Маныкин. – М., 1981.

 13. Рене Д. Основные правовые системы современности/
  Д. Рене. – М., 1988.

 14. Страхов М.М. Історія держави і права зарубіжних країн/ М.М. Страхов. – К., 2003.

 15. Федоров К.Г. Історія держави і права зарубіжних країн/
  К.Г. Федоров. – К., 1994.

 16. Хома Н.М. Історія держави і права зарубіжних країн: навч. посібник для студентів вищих закладів освіти/ Н.М. Хома. – К., 2003.

 17. Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран / под ред. З.М. Черниловского. – М., 1984.

 18. Черниловский З.М. Всеобщая история государства и права/ З.М. Черниловский. – М., 1996.

 19. Черниловский З.М. Хрестоматия по всеобщей истории государства и права/ З.М. Черниловский. – М., 1996.

 20. Шевченко О.О. Історія держави і права зарубіжних країн/ О.О. Шевченко. – К., 1994.

Заняття 17

Держава і право Великобританії у Новітню добу
План


1. Тенденції в розвитку та зміни в державному апараті Великобританії.

2. Зміни в правовій системі Великобританії.

3. Судова система.
Теми рефератів

1. Політична система Великобританії в ХХ ст.

2. Інститут монарха в сучасній Великобританії.

3. Судова система сучасної Великобританії.

4. «Неписана» британська конституція.
 Список літератури


 1. Аннерс Э. История европейского права/ Э. Аннерс. – М., 1996.

 2. Бостан Л.М. Історія держави і права зарубіжних країн: навч. посібник/ Л.М. Бостан, С.К. Бостан. – К., 2004.

 3. Бромхед П. Эволюция британской конституции/ П. Бромхед. – М., 1978.

 4. Всеобщая история государства и права / под ред. К.И. Батыра. – М., 1999.

 5. Гарнер Д. Великобритания: центральное и местное управление/ Д.Гарнер. – М., 1984.

 6. Глиняний В.П. Історія держави і права зарубіжних країн: навч. посібник/ В.П. Глиняний. – К., 2005.

 7. Гордецкая И.Е. Великобритания: избиратели, выборы, партии/ И.Е. Гордецкая. – М., 1974.

 8. Жидков О.А. История государства и права зарубежных стран: в 2 т./ О.А. Жидков, Н.А. Крашенинникова. – М., 1988.

 9. Історія держави і права зарубіжних країн / за заг. ред.
  О.М. Джужи. – К., 2000.

 10. Історія держави і права зарубіжних країн. Хрестоматія. – К., 2002.

 11. Макарчук В. Історія держави і права зарубіжних країн/
  В. Макарук. – К., 2000.

 12. Рене Д. Основные правовые системы современности/
  Д. Рене. – М., 1988.

 13. Страхов М.М. Історія держави і права зарубіжних країн/ М.М. Страхов. – К., 2003.

 14. Уолкер Рональд Английская судебная система/ Рональд Уолкер. – М., 1980.

 15. Федоров К.Г. Історія держави і права зарубіжних країн/
  К.Г. Федоров. – К., 1994.

 16. Хома Н.М. Історія держави і права зарубіжних країн: навч. посібник для студентів вищих закладів освіти/ Н.М. Хома. – К., 2003.

 17. Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран / под ред. З.М. Черниловского. – М., 1984.

 18. Черниловский З.М. Всеобщая история государства и права/ З.М. Черниловский. – М., 1996.

 19. Черниловский З.М. Хрестоматия по всеобщей истории государства и права/ З.М. Черниловский. – М., 1996.

 20. Шаповал В. Британская конституція/ В. Шаповал. – К., 1991.

 21. Шевченко О.О. Історія держави і права зарубіжних країн/ О.О. Шевченко. – К., 1994.Заняття 18

Держава і право Франції у Новітню добу
План


 1. Третя республіка після Першої світової війни.

 2. Четверта республіка.

 3. П’ята республіка.

 4. Основні тенденції розвитку правової та судової системи.


Теми рефератів

1. Політичні процеси в Третій республіці у міжвоєнний період.

2. Становлення та устрій Четвертої республіки у Франції.

3. П’ята республіка у Франції: становлення та еволюція нової політичної системи.

4. Судова система сучасної Франції.
 Список літератури


 1. Аннерс Э. История европейского права/ Э. Аннерс. – М., 1996.

 2. Бостан Л.М. Історія держави і права зарубіжних країн: навч. посібник/ Л.М. Бостан, С.К. Бостан. – К., 2004.

 3. Всеобщая история государства и права / под ред.
  К.И. Батыра. – М., 1999.

 4. Глиняний В.П. Історія держави і права зарубіжних країн: навч. посібник/ В.П. Глиняний. – К., 2005.

 5. Жидков О.А. История государства и права зарубежных стран: в 2 т./ О.А. Жидков, Н.А. Крашенинникова. – М., 1988.

 6. Історія держави і права зарубіжних країн / за заг. ред.
  О.М. Джужи. – К., 2000.

 7. Історія держави і права зарубіжних країн. Хрестоматія. – К., 2002.

 8. Ковалёв А.М. Современное состояние Конституции V республики во Франции (проблемы реформы конституции)/ А.М. Ковалёв // Государство и право. – 1997. – №4.

 9. Макарчук В. Історія держави і права зарубіжних країн/
  В. Макарчук. – К., 2000.

 10. Молчанов Н.Н. Генерал де Голь/ Н.Н. Молчанов. – М., 1980.

 11. Рене Д. Основные правовые системы современности/
  Д. Рене. – М., 1988.

 12. Страхов М.М. Історія держави і права зарубіжних країн/ М.М. Страхов. – К., 2003.

 13. Федоров К.Г. Історія держави і права зарубіжних країн/
  К.Г. Федоров. – К., 1994.

 14. Хома Н.М. Історія держави і права зарубіжних країн: навч. посібник для студентів вищих закладів освіти/ Н.М. Хома. – К., 2003.

 15. Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран / под ред. З.М. Черниловского. – М., 1984.

 16. Черниловский З.М. Всеобщая история государства и права/ З.М. Черниловский. – М., 1996.

 17. Черниловский З.М. Хрестоматия по всеобщей истории государства и права/ З.М. Черниловский. – М., 1996.

 18. Шевченко О.О. Історія держави і права зарубіжних країн/ О.О. Шевченко. – К., 1994.Заняття 19

Держава і право Німеччини у Новітню добу
План


 1. Веймарська республіка.

 2. Період нацистської диктатури.

 3. Розвиток Німеччини після Другої світової війни. Державний устрій ФРН.

 4. Правова та судова система сучасної Німеччини.


Теми рефератів

1. Становлення і політичні процеси у Веймарській республіці.

2. Державно-правова система Німеччини періоду нацистської диктатури.

3. Становлення та устрій НДР.

4. Об’єднання Німеччини: політико-правовий аспект.

5. Основні тенденції розвитку правової системи сучасної Німеччини.

 Список літератури


 1. Аннерс Э. История европейского права/ Э. Аннерс. – М., 1996.

 2. Бостан Л.М.. Історія держави і права зарубіжних країн: навч. посібник/ Л.М. Бостан, С.К. Бостан. – К., 2004.

 3. Всеобщая история государства и права / под ред.
  К.И. Батыра. – М., 1999.

 4. Глиняний В.П. Історія держави і права зарубіжних країн: навч. посібник/ В.П. Глиняний. – К., 2005.

 5. Драбкин Я.С. Становление Веймарской республіки/
  Я.С. Драбкин. – М., 1981.

 6. Жидков О.А. История государства и права зарубежных стран: в 2 т./ О.А. Жидков, Н.А. Крашенинникова. – М., 1988.

 7. Історія держави і права зарубіжних країн / за заг. ред.
  О.М. Джужи. – К., 2000.

 8. Історія держави і права зарубіжних країн. Хрестоматія. – К., 2002.

 9. Макарчук В. Історія держави і права зарубіжних країн/
  В. Макарчук. – К., 2000.

 10. Рене Д. Основные правовые системы современности/
  Д. Рене. – М., 1988.

 11. Страхов М.М. Історія держави і права зарубіжних країн/ М.М. Страхов. – К., 2003.

 12. Федеративная республика Германия. Конституция и законодательные акты. – М., 1991.

 13. Федоров К.Г. Історія держави і права зарубіжних країн/
  К.Г. Федоров. – К., 1994.

 14. Хома Н.М. Історія держави і права зарубіжних країн: навч. посібник для студентів вищих закладів освіти/ Н.М. Хома. – К., 2003.

 15. Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран / под ред. З.М. Черниловского. – М., 1984.

 16. Черниловский З.М. Всеобщая история государства и права/ З.М. Черниловский. – М., 1996.

 17. Черниловский З.М. Хрестоматия по всеобщей истории государства и права/ З.М. Черниловский. – М., 1996.

 18. Шевченко О.О. Історія держави і права зарубіжних країн/ О.О. Шевченко. – К., 1994.Заняття 20

Держава і право Японії та Китаю у Новітню добу
План


1. Міжвоєнний розвиток Японії.

2. Зміни у державному устрої Японії після Другої світової війни.

3. Зміни у правовій системі Японії.

4. Держава і право Китаю першої половини ХХ ст.

5. Китайська Народна Республіка.
Теми рефератів

1. Конституційний процес у повоєнній Японії.

2. Інститут імператора в сучасній Японії.

3. Правова та судова система сучасної Японії.

4. Державний устрій і політичні процеси в КНР.

5. Правова та судова система сучасного Китаю.


 Список літератури

 1. Бостан Л.М. Історія держави і права зарубіжних країн: навч. посібник/ Л.М. Бостан, С.К. Бостан. – К., 2004.

 2. Всеобщая история государства и права / под ред.
  К.И. Батыра. – М., 1999.

 3. Глиняний В.П. Історія держави і права зарубіжних країн: навч. посібник/ В.П. Глиняний. – К., 2005.

 4. Государство и право стран Азии и Африки. – Харьков, 1981.

 5. Жидков О.А. История государства и права зарубежных стран: в 2 т./ О.А. Жидков, Н.А. Крашенинникова. – М., 1988.

 6. Історія держави і права зарубіжних країн / за заг. ред.
  О.М. Джужи. – К., 2000.

 7. Історія держави і права зарубіжних країн. Хрестоматія. – К., 2002.

 8. Макарчук В. Історія держави і права зарубіжних країн/ В. Макарчук. – К., 2000.

 9. Прокопов В.И. Японский парламент/ В.И. Прокопов // Международная жизнь. – 1970. – №6.

 10. Рене Д. Основные правовые системы современности/
  Д. Рене. – М., 1988.

 11. Страхов М.М. Історія держави і права зарубіжних країн/ М.М. Страхов. – К., 2003.

 12. Тшвинский С.Л. Завещание китайского революционера: Сунь Ятсен: жизнь, борьба и эволюция политических взглядов/ С.Л. Тшвинский. – М., 1986.

 13. Федоров К.Г. Історія держави і права зарубіжних країн/ К.Г. Федоров. – К., 1994.

 14. Цунзо Инако Современное право Японии/ Инако Цунзо. – М., 1981.

 15. Хома Н.М. Історія держави і права зарубіжних країн: навч. посібник для студентів вищих закладів освіти/ Н.М. Хома. – К., 2003.

 16. Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран / под ред. З.М. Черниловского. – М., 1984.

 17. Черниловский З.М. Всеобщая история государства и права/ З.М. Черниловский. – М., 1996.

 18. Черниловский З.М. Хрестоматия по всеобщей истории государства и права/ З.М. Черниловский. – М., 1996.

 19. Шевченко О.О. Історія держави і права зарубіжних країн/ О.О. Шевченко З.М. Черниловский. – К., 1994.Каталог: library -> docs -> rio -> 2011
2011 -> Методичні вказівки до організації самостійної роботи з дисципліни «Українська мова
rio -> Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Вступ до спеціальності»
rio -> Методичні вказівки, вправи та завдання для підвищення мовленнєвої культури студентів 1-го курсу спеціальності „Лікувальна справа
rio -> Програма І тестові завдання з курсу "історія україни"
rio -> Економічні проблеми сталого розвитку Экономические проблемы устойчивого развития
rio -> Методичні вказівки до практичних та семінарських занять з дисципліни «Організація господарсько-правової роботи на підприємстві»
rio -> Cімейні конфлікти. Як запобігти сімейному конфлікту вязовченко Ю. І
2011 -> Методичні вказівки до практичних занять І самостійної роботи з курсу «Українська література»


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Програма та плани семінарських занять з курсу \"історія держави І права зарубіжних країн\" iconПлани семінарських занять з курсу Нова історія країн Європи І сша, 187-1918
Тема Нові риси соціокультурного розвитку провідних країн Європи І США в ост третині ХІХ – на поч. ХХ ст. (2 год)
Програма та плани семінарських занять з курсу \"історія держави І права зарубіжних країн\" iconТема політичні наслідки Другої світової війни для України
Плани семінарських занять з курсу «Політична історія України» для студентів 4 курсу факультету журналістики
Програма та плани семінарських занять з курсу \"історія держави І права зарубіжних країн\" iconПлани семінарських занять з курсу «історія словянських народів»
Геополітичні та соціокультурні чинники розвитку північно-східної русі другої половини ХІV перша половина ХV ст
Програма та плани семінарських занять з курсу \"історія держави І права зарубіжних країн\" iconМетодичні рекомендації навчальна програма, плани семінарських занять, програмові вимоги та тестові завдання
Навчальна програма, плани семінарських занять, програмові вимоги та тестові завдання
Програма та плани семінарських занять з курсу \"історія держави І права зарубіжних країн\" iconМетодичні вказівки щодо проведення семінарських занять з навчальної дисципліни «сучасна література країн, мова яких вивчається»
Методичні вказівки щодо проведення семінарських занять з навчальної дисципліни «Сучасна література країн, мова яких вивчається» для...
Програма та плани семінарських занять з курсу \"історія держави І права зарубіжних країн\" iconМетодичні рекомендації для підготовки до семінарських занять
України: Програма курсу І методичні рекомендації для підготовки до семінарських занять студентів неісторичних спеціаль-ностей / Уклала...
Програма та плани семінарських занять з курсу \"історія держави І права зарубіжних країн\" iconМетодичні вказівки щодо семінарських занять з навчальної дисципліни «історія зарубіжної літератури»
Методичні вказівки щодо семінарських занять з навчальної дисципліни «Історія зарубіжної літератури» для студентів І курсу денної...
Програма та плани семінарських занять з курсу \"історія держави І права зарубіжних країн\" iconМетодичні вказівки до вивчення тем курсу, пропонуються плани семінарських занять, навчальні завдання, контрольні питання тощо
С 69 Соціологія: Навч метод посібник для самост вивч дисц. / А. Ю. Брегеда, А. П. Бовтрук, Г. В. Дворецька та ін. — К.: Кнеу, 1999....
Програма та плани семінарських занять з курсу \"історія держави І права зарубіжних країн\" iconМетодичні вказівки до семінарських занять з дисципліни «Історія економіки та економічної думки»
Методичні вказівки до семінарських занять з дисципліни «Історія економіки та економічної думки» (для студентів галузі знань 0305...
Програма та плани семінарських занять з курсу \"історія держави І права зарубіжних країн\" iconПрограма курсу «теорія держави І права»
Програма складена в обсязі навчальних програм для вищих навчальних закладів ІV рівня акредитації


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка