Програма творчих конкурсів київського національного університету театру, кіно І телебачення імені І. К. Карпенка-КарогоСторінка1/9
Дата конвертації06.07.2017
Розмір1.22 Mb.
ТипПрограма
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

Затверджено

Ректор


___________________О.І. Безгін

(підпис)
ПРОГРАМА ТВОРЧИХ КОНКУРСІВ
Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого

Київ – 2015

Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого (далі – Університет) у 2015 р. здійснює набір за галуззю знань 0202 «Мистецтво», степенем «бакалавр» за такими напрямами підготовки:

6.020201 «ТЕАТРАЛЬНЕ МИСТЕЦТВО»


  Спеціалізації:

   • Акторське мистецтво драматичного театру і кіно (денна форма навчання);

   • Акторське мистецтво театру ляльок (денна форма навчання);

   • Режисура драматичного театру (денна, заочна форми навчання);

   • Режисура театру ляльок (денна форма навчання);

   • Режисура класичного балету (заочна форма навчання);

   • Сценографія театру ляльок (денна форма навчання);

   • Театрознавство (денна, заочна форми навчання);

   • Організація театральної справи (денна, заочна форми навчання).  6.020203 «КІНО-, ТЕЛЕМИСТЕЦТВО»

  Спеціалізації:

   • Режисура художнього фільму (денна форма навчання);

   • Режисура документального фільму (денна форма навчання);

   • Режисура телебачення (денна, вечірня, заочна форми навчання);

   • Звукорежисура (денна, вечірня, заочна форми навчання);

   • Кінотелеоператорство (денна, заочна форми навчання);

   • Диктор та ведучий програм телебачення (денна форма навчання);

   • Драматургія кіно і телебачення (денна форма навчання);

   • Кінознавство (денна, заочна форми навчання);

   • Організація кінотелевиробництва (денна, заочна форми навчання).

Прийом документів та вступні творчі конкурси до Університету проводяться згідно з Правилами прийому до Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого затверджених Вченою радою Університету 28.11.2014 року, протокол № 10 (далі – Правила прийому).

Творчий конкурс проводиться в дві сесії, що передбачені в Правилах прийому до Університету. Обов’язковим для вступників є знайомство з творами, зазначеними у списку літератури.

Поетапна послідовність проведення творчого конкурсу встановлюються комісією і зазначається у розкладі.

Для вступників до Університету протягом року і перед початком творчого конкурсу проводяться творчі консультації для вступників. Мета консультацій – ознайомлення вступника з Правилами прийому та Програмами творчих конкурсів з кожної спеціалізації, визначення фахових здібностей та рівня підготовки осіб, які бажають вступити до Університету.

Під час творчих консультацій для вступників педагоги знайомляться з творчими даними та творчим доробком вступника, висловлюють рекомендації, щодо можливості та доцільності його навчання за обраною спеціалізацією.  Консультації для вступників з усіх спеціалізацій проводяться у приміщеннях Університету з 2 січня по 19 липня за графіком, який приймальна комісія оголошує окремо.

  Творчі консультації для вступників проводяться:

 • під час зимових шкільних канікул (з 2 по 10 січня) – з 15.00 до 18.00;

 • під час весняних шкільних канікул (з 23 по 28 березня) – з 15.00 до 18.00;

 • квітень, травень, червень – щосуботи з 15.00 до 18.00;

 • з 10 по 20 липня – щодня з 12.00 до 15.00.

  Вступники на спеціалізації: «Режисура драматичного театру», «Театрознавство», «Режисура художнього фільму», «Режисура телебачення», «Кінотелеоператорство», «Кінознавство» для проходження консультацій для вступників подають особисто або надсилають поштою до 15 липня письмові роботи, передбачені Програмами творчих конкурсів та Правилами прийому до Університету, на адресу приймальної комісії. До робіт, що надсилаються, додаються короткі біографічні дані вступника: відомості про вік, освіту, місце роботи, посаду, домашню адресу, мобільний телефон.

Вступники на спеціалізації «Акторське мистецтво драматичного театру і кіно», «Акторське мистецтво театру ляльок», «Диктор та ведучий програм телебачення» повинні мати відповідні сценічні дані, здатність до образного та логічного мислення, творчу уяву, емоційну збудливість, музикальність та пластичність. Вони повинні виявити здатність до перевтілення і впливу на глядача. Обов’язковою умовою є відсутність органічних вад мовлення і голосу та фізичних недоліків, достатній рівень фізичного розвитку (з урахуванням віку).

Усі вступники на ці спеціалізації до подання документів повинні пройти творчі консультації для вступників в Університеті. Для цього вони повинні підготувати репертуар, передбачений Програмами творчих конкурсів та Правилами прийому до Університету, а саме: вірш, байку, прозовий твір (уривок тривалістю 3-5 хвилин), монолог з п’єси та пісню.

Викладачі Університету, прослуховуючи підготовлений вступником репертуар, дають необхідні поради щодо обраного ним літературного матеріалу та його виконання, можуть порекомендувати змінити підготовлену програму, доповнити її іншими творами.

Вступникам на спеціалізації «Акторське мистецтво театру ляльок», «Режисура театру ляльок», «Сценографія театру ляльок» бажано мати театральну освіту або працювати в театрі.

Для участі у консультаціях для вступників не потрібно подавати документи, передбачені Правилами прийому. Письмові роботи, подані на попередні консультації поштою, не повертаються і можуть бути одержані вступниками, які не вступили до Університету, особисто у приймальній комісії протягом року після закінчення вступних випробувань.

Напрям підготовки 6.020201 – "ТЕАТРАЛЬНЕ МИСТЕЦТВО"
Спеціалізація «Акторське мистецтво драматичного театру і кіно»

Творчі випробування передбачають:1-ше творче випробування з фаху – виконання літературних творів.

Вступник повинен прочитати (за власним вибором) прозовий твір (уривок тривалістю 3-5 хвилин), вірш, байку, монолог з п’єси.Бажано, щоб в репертуарі вступника були зразки як класичної, так і сучасної вітчизняної та зарубіжної літератури. Твори, що виконуються, повинні різнитися один від одного за жанром і змістом, що надає можливість вступникові більш повно виявити свої здібності та творчий діапазон.

Критерії оцінювання знань вступників5-ти бальна шкала оцінювання

2 (незадовільно)

3 (задовільно)

4 (добре)

5 (відмінно)

200-т бальна шкала оцінювання

1-99

100-139

140-179

180-200

Художнє читання творів різних жанрів. Вступник має самостійно підготувати (за власним вибором) вірш, уривок з прозового твору, байку, монолог з п’єси (8-10 хв.). Під час творчого випробування оцінюється його розуміння змісту твору, що виконується, багатство уяви, ступінь емоційної збудливості, здатність зацікавити, захопити слухача, вміння передати характерність, спіймати жанр і стиль автора, передати думки автора. Під час першого творчого випробування у вступника перевіряється сила голосу, його тембральна забарвленість та наявність дикційних недоліків і вад. Оцінюються зовнішні природні дані.
Має такі мовні вади, які не підлягають виправленню. Невпевнено знає текст, почуває себе розгубленим під час виконання, не володіє яскравою палітрою інтонування. Читання невиразне, неемоційне, відсутня сценічна привабливість, відсутність природних даних щодо голосу, слуху, почуття ритму.

Має незначні мовні вади, щодо володіння голосом, але дикція чітка. Мовний апарат природно розвинутий. Розуміє зміст тексту, але допускає логічні помилки, не зовсім вірно інтонує розділові знаки, не завжди чітко вибудовує твір композиційно, не володіє собою, присутній «м’язовий затиск».Невиразні посередні зовнішні данні, зріст нижче середнього; присутні органічні недоліки; грація та пластичність невиразні; слабкі природні дані.

Відсутність мовних вад, чітка дикція, високі природні голосові данні. Розуміння твору з точки зору логіки, композиційної побудови, вміння добре передати кульмінаційний момент твору. Реалізує словесну дію, але ще бракує досвіду спілкування з глядачем. Гарні зовнішні дані, середній зріст, відсутність органічних недоліків; виразна грація та пластичність.

Відсутність мовних вад, чітка дикція, високі природні голосові данні, розуміння твору з точки зору логіки, композиційної побудови, вміння найяскравіше передати кульмінаційний момент твору. Контакт з слухачами, вміння зацікавити розповіддю через високу міру емоційної схвильованості літературним матеріалом. Вміння відчути жанр твору, виявити щиру безпосередність при читанні гумористичних творів і глибоку духовну наповненість при читанні ліричних і епічних творів. Вміння надати мовну характеристику персонажам, якщо такі є в оповіді. Має певну мовну сценічну культуру та сценічну привабливість. Яскраві виразні риси обличчя, зріст вище середнього, сценічна привабливість, відсутність органічних недоліків, високі природні дані, виразна грація та пластичність.
  2-ге творче випробування – спеціальність.

  Вступник повинен: • виконати пісню (народну або професійного автора);

 • показати танець (народний, бальний або сучасний);

 • за завданням комісії виконати етюд-вправу на доцільну органічну дію у запропонованих обставинах;

 • пройти співбесіду на виявлення творчих здібностей та загального культурного рівня вступника, його обізнаності з питань суспільно-політичного життя, літератури й мистецтва, сучасного театрального процесу, глибини й чіткості уявлень про обрану ним спеціальність.

Критерії оцінювання знань вступників5-ти бальна шкала оцінювання

2 (незадовільно)

3 (задовільно)

4 (добре)

5 (відмінно)

200-т бальна шкала оцінювання

1-99

100-139

140-179

180-200

Практична частина

виконання етюду-вправи на доцільну органічну дію в запропонованих обставинах та виявлення природної імпровізації; перевірка музичного слуху, пам’яті та почуття ритму, виконання вправи на вистукування ритму, повторення запропонованої мелодії. Також вступник має за власним вибором заспівати пісню (народну, класичну або сучасну). Тут у вступника оцінюються вокальні дані, музичний слух, почуття ритму, сила голосу тощо; демонстрація умінь і навичок народного, сюжетного, бального або сучасного танцю. Перевірка координації рухів, вправи на реакції, увагу тощо.1

Перевірка музичного слуху та почуття ритму: виконання вправи на вистукування ритму, спів, повторення запропонованої мелодії

Не володіє вокальними даними, слухом та почуттям ритму, не вміє без помилок повторити мелодію запропонованої пісні

Присутні вокальні та слухові данні та почуття ритму, вправи на вистукування ритму виконуються з великими помилками, повторення мелодії запропонованої пісні виконується з помилками

Добрі вокальні та слухові данні, розвинене почуття ритму, вправи на вистукування ритму виконуються з невеликими помилками, повторення мелодії запропонованої пісні точне і виразне

Яскраві вокальні та слухові данні, високо розвинуте почуття ритму, вправи на вистукування ритму виконуються точно і без помилок, бездоганне повторення мелодії запропонованої пісні

2

Виконання вступником самостійно підготовленого вокального номеру. Оцінка природного володіння голосом та розкриття виконавської майстерності.

Володіння голосом на низькому рівні, повна відсутність виконавської майстерності


Володіння голосом на достатньому рівні, відсутня виконавська майстерність

Добре володіння голосом, достатнє розкриття виконавської майстерності

Високе володіння природним голосом, високе розкриття виконавської майстерності

3

Демонстрація вступниками умінь і навичок народного, сюжетного, бального або сучасного танцю за власним вибором

Виконання танцю на низькому художньому і технічному рівні (не емоційно, не виразно, відсутня композиційна побудова)

Виконання танцю на середньому художньому і технічному рівні (емоційно, виразно, композиційна побудова)

Виконання танцю на достатньо художньому і технічному рівні (емоційність, виразність, композиційна побудова). Наявність деяких окремих недоліків, а саме: незначні технічні утруднення при виконанні танцю

Виконання танцю на високому художньому й технічному рівні (емоційність, виразність, композиційна побудова)

4

Виконання вступником етюду на задану тему з метою виявлення природної імпровізації

Відсутні зовнішні та внутрішні природні данні, які необхідні для майбутньої професії, невміння володіти елементами сценічної дії, зовсім нерозвинуті до належного рівня морально-вольові якості, постійно відчувається "м’язовий затиск"

Посередні природні данні, які можна поступово розвинути. Має віру у запропоновані обставини, але не володіє логікою та послідовністю виконання дії, відчувається психофізичний зажим, почуває себе розгубленим під час перебування на сцені, не володіє об’єктами уваги та органічною правдою

Гарні психофізичні природні данні, достовірність, віра у запропоновані обставини, логіка та послідовність виконання дії, володіння миттєвим сприйняттям будь-якого завдання, гарний м’язовий тонус, як показник внутрішнього психічного самопочуття. Але при виконанні даного етюду вступник не завжди впевнено користується безперервною лінією уваги та чітким виконанням дії

Яскраві психофізичні природні дані, віра у запропоновані

обставини, логіка та послідовність виконання дії, володіння миттєвим сприйняттям будь-якого завдання, гарний м’язовий тонус, як показник внутрішнього психічного самопочуття. При виконанні заданого етюду вступник користується безперервною лінією уваги та чітким виконанням дії. Сприймає вимисел та правдиво ставиться до нього. Має абсолютну внутрішню переконаність і віру в те, що робить на сцені. Виявляє свій громадянський погляд при визначенні теми етюду.Теоретична частина

співбесіда, що виявляє загальноосвітній рівень вступника, знання загальних та спеціальних питань за обраною спеціалізацією. Виявлення вступником загальних знань у галузі театрального мистецтва – історія світового і українського театру , драматургії; виявлення світогляду вступника та його загальних знань у галузі мистецтв, що співіснують у театрі: живопис , архітектура, музика тощо5

Виставляється вступнику у відповіді якого відсутні: знання нормативного матеріалу, також відсутній рівень самостійного та критичного мислення, низький рівень здатності узагальнювати та інтерпретувати відповідь

Виставляється вступнику, відповідь якого відрізняється недостатнім рівнем самостійного критичного мислення, знання нормативного матеріалу на низькому рівні, невміння вільно, логічно, послідовно викладати матеріал та узагальнено інтерпретувати відповідь

Виставляється вступнику, відповідь якого відрізняється достатнім рівнем самостійного та критичного мислення, міцністю знань нормативного матеріалу, вміння вільно, логічно та послідовно викладати матеріал здатність узагальнювати та інтерпретувати відповідь

Виставляється вступнику, відповідь якого відрізняється рівнем творчого, самостійного та критичного мислення, глибиною та міцністю знань нормативного матеріалу, вміння вільно, логічно та послідовно викладати матеріал, здатністю узагальнювати та інтерпретувати відповідь

  Література для вступників

 1. Василько В. Фрагменти режисури. – К., 1967.

 2. Гончаров А. Режиссерские тетради. – М., 1980.

 3. Березкин В.И. Художник в театре сегодня. – М., 1980.

 4. Захава Б. Мастерство актера и режиссера. – М., 1978.

 5. Коваленко Г.Ф. Художник театра Даниил Лидер. – М., 1980.

 6. Курбас Л. Березіль. – К., 1988.

 7. Курбас Л. Молодий театр. – К., 1991.

 8. Мейерхольд В. Статьи. Письма. Речи. Беседы: В 2- х томах. - М., 1968.

 9. Неллі В. Про режисуру. – К., 1977.

 10. Коломієць Р. Франківці. – К., 1995.

 11. Коломієць Р. Пристрасті за Богданом. – К., 2010.

 12. Красильникова О. Історія українського театру ХХ ст. – К., 1999.

 13. Сперанский Е. Актёр театра кукол. – М., 1968.

 14. Станіславський К. Моє життя в мистецтві. – К.,1955.

 15. Станіславський К. Етика. – М., 1961.

 16. Товстоногов Г. Зеркало сцены: В 2-х книгах. – Л., 1980.

 17. Эфрос А. Репетиция – любовь моя. – М., 1975.

 18. Эфрос А. Професия – режиссер. – М., 1979.

 19. Юра Г. Режисер у театрі. – К., 1967.

 20. П’єси:

Карпенко-Карий І. Сто тисяч. Хазяїн. Суєта. Мартин Боруля.

Франко І. Украдене щастя. Лис Микита.

Українка Леся. Лісова пісня.

Винниченко В. Чорна Пантера і Білий Ведмідь. Базар.

Куліш М. Патетична соната. 97.

Кочерга І. Майстри часу. Ярослав Мудрий.

Пушкін О. Маленькі трагедії.

Гоголь М. Ревізор. Одруження.

Островський О. Безприданниця. Вовки і вівці.

Толстой Л. Влада темряви.

Чехов А. Чайка. Три сестри. Вишневий сад.

Вампілов А. Прощання у червні. Качине полювання.

Шекспір В. Приборкання норовливої. Ромео і Джульєтта. Гамлет. Отелло. Король Лір.

Мольєр Ж.-Б. Міщанин-шляхтич. Тартюф.

Ібсен Г. Нора. Пер Гюнт.

Брехт Б. Матінка Кураж та її діти.

Вільямс Т. Трамвай бажання.
Спеціалізація «Акторське мистецтво театру ляльок»

Вступники на спеціалізацію «Акторське мистецтво театру ляльок», повинні мати відповідні сценічні дані, здатність до образного та логічного мислення, творчу уяву, емоційну збудливість, музикальність та пластичність. Вони повинні виявити здатність до перевтілення і впливу на глядача. Обов’язковою умовою є відсутність органічних вад мовлення і голосу та фізичних недоліків, достатній рівень фізичного розвитку (з урахуванням віку). Для вступників на заочну форму навчання обов’язково треба мати досвід роботи у професійному, або аматорському театрі ляльок не менш одного року.

Усі вступники на ці спеціалізації до подання документів проходять творчі консультації безпосередньо в Університеті. Для цього вони повинні підготувати репертуар, передбачений Програмами творчих конкурсів, а саме: байку, прозовий твір (уривок тривалістю 3-5 хвилин), монолог з п’єси, пісню та танець.

Творчі випробування передбачають:1-ше творче випробування з фаху – майстерність актора.

  Вступник повинен:

 • виконати (за власним вибором) прозовий твір (уривок тривалістю до 3-х хвилин) та байку;

 • виконати пісню (народну або професійного автора);

 • показати танець (народний, бальний або сучасний).

  Бажано, щоб в репертуарі вступника були зразки як класичної, так і сучасної вітчизняної та зарубіжної літератури. Твори, що виконуються, повинні різнитися один від одного за жанром і змістом, що надає можливість вступникові більш повно виявити свої здібності та творчий діапазон.

Критерії оцінювання знань вступників5-ти бальна шкала оцінювання

2 (незадовільно)

3 (задовільно)

4 (добре)

5 (відмінно)

200-т бальна шкала оцінювання

1-99

100-139

140-179

180-200

1

Художнє читання творів різних жанрів (байка, проза). Вступник має самостійно підготувати (за власним вибором) уривок з прозового твору, байку. Оцінюється розуміння змісту твору, що виконується, багатство уяви, міра емоційності, здатність вступника до перевтілення у дійову особу п’єси

Має такі мовні вади , які не підлягають виправленню. Невпевнено знає текст, почуває себе розгубленим під час виконання, не володіє яскравою палітрою інтонування. Читання невиразне, неемоційне, відсутня сценічна привабливість

Має незначні мовні вади, щодо володіння голосом, але дикція чітка. Мовний апарат природно розвинутий. Розуміє зміст тексту, але допускає логічні помилки, не зовсім вірно інтонує розділові знаки, не завжди чітко вибудовує твір композиційно, не володіє собою, присутній "м’язовий зажим"

Відсутність мовних вад, чітка дикція, високі природні голосові данні. Розуміння твору з точки зору логіки, композиційної побудови, вміння добре передати кульмінаційний момент твору. Реалізує словесну дію, але ще бракує досвіду спілкування з глядачем

Відсутність мовних вад, чітка дикція, високі природні голосові данні, розуміння твору з точки зору логіки, композиційної побудови, вміння найяскравіше передати кульмінаційний момент твору. Контакт з слухачами, вміння зацікавити розповіддю через високу міру емоційної схвильованості літературним матеріалом. Вміння відчути жанр твору, виявити щиру безпосередність при читанні гумористичних творів і глибоку духовну наповненість при читанні ліричних і епічних творів. Вміння надати мовну характеристику персонажам, якщо такі є в оповіді.

Має певну мовну сценічну культуру та сценічну привабливість2

Перевірка музичного слуху та почуття ритму: виконання вправи на вистукування ритму, спів, повторення запропонованої мелодії

Не володіє вокальними даними, слухом та почуттям ритму, не вміє без помилок повторити мелодію запропонованої пісні

Присутні вокальні та слухові данні та почуття ритму, вправи на вистукування ритму виконуються з великими помилками, повторення мелодії запропонованої пісні виконується з помилками

Добрі вокальні та слухові данні, розвинене почуття ритму, вправи на вистукування ритму виконуються з невеликими помилками, повторення мелодії запропонованої пісні точне і виразне

Яскраві вокальні та слухові данні, високо розвинуте почуття ритму, вправи на вистукування ритму виконуються точно і без помилок, бездоганне повторення мелодії запропонованої пісні

3

Виконання вступником самостійно підготовленого вокального номеру. Оцінка природного володіння голосом та розкриття виконавської майстерності

Володіння голосом на низькому рівні, повна відсутність виконавської майстерності

Володіння голосом на достатньому рівні, відсутня виконавська майстерність

Добре володіння голосом, достатнє розкриття виконавської майстерності

Високе володіння природним голосом, високе розкриття виконавської майстерності

4

Демонстрація вступниками умінь і навичок народного, сюжетного, бального, або сучасного танцю за вибором вступника

Виконання танцю на низькому художньому і технічному рівні (не емоційно, не виразно, відсутня композиційна побудова)

Виконання танцю на середньому художньому і технічному рівні (емоційно, виразно, композиційна побудова)

Виконання танцю на достатньо художньому і технічному рівні (емоційність, виразність, композиційна побудова). Наявність деяких окремих недоліків, а саме: незначні технічні утруднення при виконанні танцю

Виконання танцю на високому художньому й технічному рівні (емоційність, виразність, композиційна побудова)  2-ге творче випробування – спеціальність.

  Вступник повинен: • прочитати монолог з п’єси (за власним вибором);

 • за завданням комісії виконати етюд-вправу на доцільну органічну дію в запропонованих обставинах, бажано з лялькою;

 • пройти співбесіду на виявлення загального культурного рівня вступника, його обізнаності з питань суспільно-політичного життя, літератури й мистецтва, сучасного театрального процесу, глибини й чіткості уявлень про обрану ним спеціальність.

Критерії оцінювання знань вступників5-ти бальна шкала оцінювання

2 (незадовільно)

3 (задовільно)

4 (добре)

5 (відмінно)

200-т бальна шкала оцінювання

1-99

100-139

140-179

180-200

Практична частина

1

Художнє читання монологу. Вступник має самостійно підготувати (за власним вибором) монолог з п’єси. Оцінюється розуміння змісту твору, що виконується, багатство уяви, міра емоційності, здатність вступника до перевтілення у дійову особу п’єси

Має такі мовні вади , які не підлягають виправленню. Невпевнено знає текст, почуває себе розгубленим під час виконання, не володіє яскравою палітрою інтонування. Читання невиразне, неемоційне, відсутня сценічна привабливість

Має незначні мовні вади, щодо володіння голосом, але дикція чітка. Мовний апарат природно розвинутий. Розуміє зміст тексту, але допускає логічні помилки, не зовсім вірно інтонує розділові знаки, не завжди чітко вибудовує твір композиційно, не володіє собою, присутній "м’язовий зажим"

Відсутність мовних вад, чітка дикція, високі природні голосові данні. Розуміння твору з точки зору логіки, композиційної побудови, вміння добре передати кульмінаційний момент твору. Реалізує словесну дію, але ще бракує досвіду спілкування з глядачем

Відсутність мовних вад, чітка дикція, високі природні голосові данні, розуміння твору з точки зору логіки, композиційної побудови, вміння найяскравіше передати кульмінаційний момент твору. Контакт з слухачами, вміння зацікавити розповіддю через високу міру емоційної схвильованості літературним матеріалом. Вміння відчути жанр твору, виявити щиру безпосередність при читанні гумористичних творів і глибоку духовну наповненість при читанні ліричних і епічних творів. Вміння надати мовну характеристику персонажам, якщо такі є в оповіді. Має певну мовну сценічну культуру та сценічну привабливість

2

Виконання вступником етюду на задану тему з метою виявлення природної імпровізації

Відсутні зовнішні та внутрішні природні данні, які необхідні для майбутньої професії, невміння володіти елементами сценічної дії, зовсім нерозвинуті до належного рівня морально-вольові якості, постійно відчувається "м’язовий зажим"

Посередні природні данні, які можна поступово розвинути. Має віру у запропоновані обставини, але не володіє логікою та послідовністю виконання дії, відчувається психофізичний зажим, почуває себе розгубленим під час перебування на сцені, не володіє об’єктами уваги та органічною правдою

Гарні психофізичні природні данні, достовірність, віра у запропоновані обставини, логіка та послідовність виконання дії, володіння миттєвим сприйняттям будь-якого завдання, гарний м’язовий тонус, як показник внутрішнього психічного самопочуття. Але при виконанні даного етюду вступник не завжди впевнено користується безперервною лінією уваги та чітким виконанням дії

Яскраві психофізичні природні дані, віра у запропоновані обставини, логіка та послідовність виконання дії, володіння миттєвим сприйняттям будь-якого завдання, гарний м’язовий тонус, як показник внутрішнього психічного самопочуття. При виконанні заданого етюду вступник користується безперервною лінією уваги та чітким виконанням дії. Сприймає вимисел та правдиво ставиться до нього. Має абсолютну внутрішню переконаність і віру в те, що робить на сцені. Виявляє свій громадянський погляд при визначенні теми етюду

Теоретична частина

3

Колоквіум – співбесіда, що виявляє загальноосвітній рівень вступника, знання загальних та спеціальних питань за обраною спеціалізацією. Виявлення вступником загальних знань у галузі театрального мистецтва – історія світового і українського театру ляльок, драматургії; виявлення світогляду вступника та його загальних знань у галузі мистецтв, які співіснують у театрі: живопис , архітектура, музика тощо

Виставляється вступнику у відповіді якого відсутні: знання нормативного матеріалу, також відсутній рівень самостійного та критичного мислення, низький рівень здатності узагальнювати та інтерпретувати відповідь

Виставляється вступнику, відповідь якого відрізняється недостатнім рівнем самостійного критичного мислення, знання нормативного матеріалу на низькому рівні, невміння вільно, логічно, послідовно викладати матеріал та узагальнено інтерпретувати відповідь

Виставляється вступнику, відповідь якого відрізняється достатнім рівнем самостійного та критичного мислення, міцністю знань нормативного матеріалу, вміння вільно, логічно та послідовно викладати матеріал здатність узагальнювати та інтерпретувати відповідь

Виставляється вступнику, відповідь якого відрізняється рівнем творчого, самостійного та критичного мислення, глибиною та міцністю знань нормативного матеріалу, вміння вільно, логічно та послідовно викладати матеріал, здатністю узагальнювати та інтерпретувати відповідь  Література для вступників

  1. Василько В. Фрагменти режисури. – К., 1967.

  2. Гончаров А. Режиссерские тетради. – М., 1980.

  3. Голдовский Б., Смелянская С. Театр кукол Украины. – Сан-Франциско, 1998.

  4. Березкин В.И. Художник в театре сегодня. – М., 1980.

  5. Захава Б. Мастерство актера и режиссера. – М., 1978.

  6. Королёв М. Искусство театра кукол. – Л., 1991.

  7. Коваленко Г.Ф. Художник театра Даниил Лидер. – М., 1980.

  8. Курбас Л. Березіль. – К., 1988.

  9. Курбас Л. Молодий театр. – К., 1991.

  10. Мейерхольд В. Статьи. Письма. Речи. Беседы: В 2- х томах. - М., 1968.

  11. Неллі В. Про режисуру. – К., 1977.

  12. Коломієць Р. Франківці. – К., 1995.

  13. Коломієць Р. Пристрасті за Богданом. – К., 2010.

  14. Красильникова О. Історія українського театру ХХ ст. – К., 1999.

  15. Смирнова Н. Искусство играющих кукол. – М., 1983.

  16. Сперанский Е. Актёр театра кукол. – М., 1968.

  17. Станіславський К. Моє життя в мистецтві. – К.,1955.

  18. Станіславський К. Етика. – М., 1961.

  19. Товстоногов Г. Зеркало сцены: В 2-х книгах. – Л., 1980.

  20. Эфрос А. Репетиция – любовь моя. – М., 1975.

  21. Эфрос А. Професия – режиссер. – М., 1979.

  22. Юра Г. Режисер у театрі. – К., 1967.

  23. П’єси:

Карпенко-Карий І. Сто тисяч. Хазяїн. Суєта. Мартин Боруля.

Франко І. Украдене щастя. Лис Микита.

Українка Леся. Лісова пісня.

Винниченко В. Чорна Пантера і Білий Ведмідь. Базар.

Куліш М. Патетична соната. 97.

Кочерга І. Майстри часу. Ярослав Мудрий.

Пушкін О. Маленькі трагедії.

Гоголь М. Ревізор. Одруження.

Островський О. Безприданниця. Вовки і вівці.

Толстой Л. Влада темряви.

Чехов А. Чайка. Три сестри. Вишневий сад.

Вампілов А. Прощання у червні. Качине полювання.

Шекспір В. Приборкання норовливої. Ромео і Джульєтта. Гамлет. Отелло. Король Лір.

Мольєр Ж.-Б. Міщанин-шляхтич. Тартюф.

Ібсен Г. Нора. Пер Гюнт.

Брехт Б. Матінка Кураж та її діти.

Вільямс Т. Трамвай бажання.
Спеціалізація «Режисура драматичного театру»,

Вступники на цю спеціалізацію повинні мати здібності до художнього мислення та емоційно-образного вирішення сценічного твору, бути наділеними конкретністю режисерського бачення. Велике значення має акторське обдарування, педагогічні та організаторські здібності, вміння орієнтуватись у питаннях сучасного театрального життя, самостійно мислити та оцінювати явища дійсності.

Вступники повинні мати досвід роботи у галузі режисури у професійному театрі чи художній самодіяльності.

Для проходження творчих консультацій для вступників потрібно подати режисерську розробку п’єси чи інсценівку за вибором вступника, яка містить у собі основи аналізу та задуму майбутньої вистави. Більш детально має бути розроблена сцена, в основі якої лежить одна з основних подій п’єси (її загальне режисерське бачення, принципи пластично-просторового розв’язання, звуковий ряд). До роботи можуть бути подані ескізи костюмів та декорацій, планування сцени, партитура звукового та світлового оформлення.

Метою попередніх консультацій для вступників є виявлення громадянської позиції вступника, його знання життя, вміння розібратися в сьогоденних життєвих процесах, виявлення режисерського способу мислення, здібності до розкриття природи подій, побудови конфлікту; розкриття у зіткненні людських характерів; виявлення здатності до образного мислення.

Творчі випробування з фаху:1-ше творче випробування з фаху – майстерність актора.

  Практична частина складається з репертуару, передбаченого Програмою творчих конкурсів та Правилами прийому до Університету, а саме: виконання вірша, байки, прозового твору (уривок тривалістю 2–3 хв.), виконання монологу з п’єси будь-якого жанру в обставинах публічної самотності, та монолог або уривок з моновистави (самостійно підготовлених вступником), байки, уривка з прози та сценічного етюду на запропоновану тему. Крім оцінки акторських здібностей у вступника перевіряються голосові, мовні, музично-ритмічні та пластичні дані: вступник повинен заспівати пісню (авторську або народну) та виконати танцювальний фрагмент.

Критерії оцінювання знань вступників5-ти бальна шкала оцінювання

2 (незадовільно)

3 (задовільно)

4 (добре)

5 (відмінно)

200-т бальна шкала оцінювання

1-99

100-139

140-179

180-200
Художнє читання творів різних жанрів (вірш, байка, монолог, проза), які вступник повинен самостійно підготувати за власним вибором. Оцінюється розуміння змісту твору, що виконується, яскравість і багатство творчої уяви, здатність поставитися до художнього вимислу як до факту реальної дійсності, здатність захопити своїм ставленням до подій і обставин твору, ступінь емоційного відгуку на зміст твору (сценічний темперамент), відчуття характеру дійових осіб та здатність до перевтілення в них. Перевірка музичного слуху та почуття ритму: виконання вправи на вистукування ритму, спів, повторення запропонованої мелодії. Демонстрація вступниками умінь і навичок до виконання танцю (народного, сюжетного, бального або сучасного за вибором вступника). Вміння вступника композиційно поєднати свій виступ

Не впевнено знає текст, почуває себе розгубленим під час виконання. Не володіє яскравим інтонуванням. Ніяк не виявляє бажання захопити слухача змістом твору, відсутність розуміння особливостей характерів дійових осіб твору. Виконання позбавлене емоційного інтонування, не впливає на слухача. Не володіє вокальними даними, слухом та почуттям ритму, не вміє без помилок повторити запропоновану мелодію. Виконання танцю на низькому художньому (неемоційно, невиразно, відсутня композиційна побудова) та низькому технічному рівні

Чітка дикція. Слабкі природні дані щодо голосу, слуху, почуття ритму. Розуміє зміст тексу, але допускається логічних помилок, не зовсім вірно інтонує розділові знаки, не завжди чітко вибудовує твір композиційно. Присутні вокальні та слухові дані та почуття ритму. Вправи на вистукування ритму виконуються з помилками, повторення мелодії запропонованої пісні виконує з помилками. Виконання танцю на середньому художньому (емоційно, виразно, композиційна побудова) й низькому технічному рівні

Розуміння логічного змісту твору, композиційної побудови, вміння добре передати кульмінаційний момент. Реалізує словесну дію. Наявні природні дані щодо голосу, слуху, почуття ритму. Здатен емоційно впливати на глядача, передаючи своє ставлення до подій і героїв твору. Добрі вокальні та слухові дані та почуття ритму, вправи на вистукування ритму виконуються з невеликими помилками, повторення мелодії запропонованої пісні точне і виразне. Виконання танцю на достатньому художньому (емоційність, виразність, композиційна побудова) і технічному рівні. Наявність деяких окремих недоліків, а саме: незначні технічні утруднення при виконання танцю

Чітка дикція, хороші природні дані щодо голосу, слуху, почуття ритму. Розуміння твору з точки зору логіки, композиційної побудови, вміння найяскравіше передати кульмінаційний момент твору. Уміння зацікавити слухача розповіддю через власне емоційне ставлення до літературного твору. Вміння відчути жанр твору, надати мовну характеристику його дійовим особам. Наявність мовної культури. Хороші вокальні, слухові дані та почуття ритму. Вправи на вистукування ритму виконуються точно і без помилок. Точно повторює запропоновану мелодію. Виконання танцю на високому художньому і технічному рівні. Наявна емоційність, виразність, композиційна побудова. Вступник чітко композиційно побудував свій виступ  2-ге творче випробування – спеціальність.

  Складається з практичної та теоретичної частини.  У практичній частині вступник повинен виконати (імпровізаційно чи на запропоновану комісією тему) сценічний етюд, пластичну композицію із залученням в якості виконавців інших вступників, з використанням при цьому елементів сценічного оформлення.

  Теоретична частина передбачає співбесіду на виявлення загального культурного рівня, його обізнаності з питань суспільно-політичного життя, літератури й мистецтва, сучасного театрального процесу, глибини уявлень про обрану ним спеціальність.

Критерії оцінювання знань вступників5-ти бальна шкала оцінювання

2 (незадовільно)

3 (задовільно)

4 (добре)

5 (відмінно)

200-т бальна шкала оцінювання

1-99

100-139

140-179

180-200

Практична частина

1

Виконання вступником сценічного етюду з метою виявлення здатності до природної імпровізації

Відсутні природні дані, необхідні для майбутньої професії, невміння володіти елементами сценічної дії, зовсім не розвинуті до належного рівня морально-вольові якості

Посередні природні дані, які можна поступово розвинути. Має віру у запропоновані обставини, але не володіє логікою та послідовністю виконання дії, почуває себе розгубленим під час перебування на сцені, не володіє органічною правдою

Гарні психофізичні дані, достовірність, віра у запропоновані обставини, логіка та послідовність виконання дії. Швидко сприймає будь-яке творче завдання. Але при виконанні даного етюду вступник не завжди впевнено користується безперервною лінією уваги та чітким виконанням дії

Яскраві психофізичні дані, віра у запропоновані обставини, логіка та послідовність виконання дії, гарний м'язовий тонус. При виконанні заданого етюду вступник користується безперервною лінією уваги та чітким виконанням дії. Сприймає вимисел та правдиво ставиться до нього. Має внутрішню переконаність і віру в те, що робить на сцені. Виявляє свій громадянський погляд при визначенні теми етюду

Теоретична частина

2

Співбесіда, що дає можливість виявити загальноосвітній рівень вступника, знання загальних та спеціальних питань за обраною спеціалізацією. Виявлення вступником загальних знань у галузі театрального мистецтва – історія світового і українського театру, драматургії; виявлення світогляду вступника та його загальних знань у галузі мистецтв, які співіснують у театрі: живопис, архітектура, музика тощо

Виставляється вступнику у відповіді якого відсутні: знання нормативного матеріалу, також відсутній рівень самостійного та критичного мислення, низький рівень здатності узагальнювати та інтерпретувати відповідь

Виставляється вступнику, відповідь якого відрізняється недостатнім рівнем самостійного критичного мислення, знання нормативного матеріалу на низькому рівні, невміння вільно, логічно, послідовно викладати матеріал та узагальнено інтерпретувати відповідь.

Виставляється вступнику, відповідь якого відрізняється достатнім рівнем самостійного та критичного мислення, міцністю знань нормативного матеріалу, вмінням вільно, логічно та послідовно викладати матеріал, здатність узагальнювати та інтерпретувати відповідь

Виставляється вступнику, відповідь якого відрізняється високим рівнем творчого, самостійного та критичного мислення, глибиною та міцністю знань нормативного матеріалу, вмінням вільно, логічно та послідовно викладати матеріал, здатністю узагальнювати та інтерпретувати відповідь  Література для вступників

 1. Василько В. Фрагменти режисури. – К., 1967.

 2. Гончаров А. Режиссерские тетради. – М., 1980.

 3. Голдовский Б., Смелянская С. Театр кукол Украины. – Сан-Франциско, 1998.

 4. Березкин В.И. Художник в театре сегодня. – М., 1980.

 5. Захава Б. Мастерство актера и режиссера. – М., 1978.

 6. Королёв М. Искусство театра кукол. – Л., 1991.

 7. Коваленко Г.Ф. Художник театра Даниил Лидер. – М., 1980.

 8. Курбас Л. Березіль. – К., 1988.

 9. Курбас Л. Молодий театр. – К., 1991.

 10. Мейерхольд В. Статьи. Письма. Речи. Беседы: В 2- х томах. - М., 1968.

 11. Неллі В. Про режисуру. – К., 1977.

 12. Коломієць Р. Франківці. – К., 1995.

 13. Коломієць Р. Пристрасті за Богданом. – К., 2010.

 14. Красильникова О. Історія українського театру ХХ ст. – К., 1999.

 15. Смирнова Н. Искусство играющих кукол. – М., 1983.

 16. Сперанский Е. Актёр театра кукол. – М., 1968.

 17. Станіславський К. Моє життя в мистецтві. – К.,1955.

 18. Станіславський К. Етика. – М., 1961.

 19. Товстоногов Г. Зеркало сцены: В 2-х книгах. – Л., 1980.

 20. Эфрос А. Репетиция – любовь моя. – М., 1975.

 21. Эфрос А. Професия – режиссер. – М., 1979.

 22. Юра Г. Режисер у театрі. – К., 1967.

 23. П’єси:

Карпенко-Карий І. Сто тисяч. Хазяїн. Суєта. Мартин Боруля.

Франко І. Украдене щастя. Лис Микита.

Українка Леся. Лісова пісня.

Винниченко В. Чорна Пантера і Білий Ведмідь. Базар.

Куліш М. Патетична соната. 97.

Кочерга І. Майстри часу. Ярослав Мудрий.

Пушкін О. Маленькі трагедії.

Гоголь М. Ревізор. Одруження.

Островський О. Безприданниця. Вовки і вівці.

Толстой Л. Влада темряви.

Чехов А. Чайка. Три сестри. Вишневий сад.

Вампілов А. Прощання у червні. Качине полювання.

Шекспір В. Приборкання норовливої. Ромео і Джульєтта. Гамлет. Отелло. Король Лір.

Мольєр Ж.-Б. Міщанин-шляхтич. Тартюф.

Ібсен Г. Нора. Пер Гюнт.

Брехт Б. Матінка Кураж та її діти.

Вільямс Т. Трамвай бажання.
Спеціалізація «Режисура театру ляльок»

Вступники на цю спеціалізацію повинні мати здібності до художнього мислення та емоційно-образного вирішення сценічного твору, бути наділеними конкретністю режисерського бачення. Велике значення має акторське обдарування, педагогічні та організаторські здібності, вміння орієнтуватись у питаннях сучасного театрального життя, самостійно мислити та оцінювати явища дійсності.

Вступники повинні мати досвід роботи у галузі режисури у професійному театрі чи художній самодіяльності. Для вступників на заочну форму навчання обов’язково треба мати досвід роботи у професійному, або аматорському театрі ляльок не менш одного року.

Для проходження творчих консультацій для вступників потрібно подати режисерську розробку п’єси чи інсценівку за вибором вступника, яка містить у собі основи аналізу та задуму майбутньої вистави. Більш детально має бути розроблена сцена, в основі якої лежить одна з основних подій п’єси (її загальне режисерське бачення, принципи пластично-просторового розв’язання, звуковий ряд). До роботи можуть бути подані ескізи костюмів та декорацій, планування сцени, партитура звукового та світлового оформлення.

Метою попередніх консультацій для вступників є виявлення громадянської позиції вступника, його знання життя, вміння розібратися в сьогоденних життєвих процесах, виявлення режисерського способу мислення, здібності до розкриття природи подій, побудови конфлікту; розкриття у зіткненні людських характерів; виявлення здатності до образного мислення та точного визначення шляху героїв до надзавдання.

Творчі випробування з фаху:  1-ше творче випробування з фаху – майстерність актора.

  Вступник повинен виконати літературні твори та пройти перевірку музично-ритмічних та пластичних здібностей.  Випробування проходить за програмою творчого конкурсу зі спеціалізації «Акторське мистецтво драматичного театру і кіно».

Критерії оцінювання знань вступників5-ти бальна шкала оцінювання

2 (незадовільно)

3 (задовільно)

4 (добре)

5 (відмінно)

200-т бальна шкала оцінювання

1-99

100-139

140-179

180-200

1

Художнє читання творів різних жанрів (байка, монолог, проза). Вступник має самостійно підготувати (за власним вибором) уривок з прозового твору, байку, монолог із п’єси. Оцінюється розуміння змісту твору, що виконується, багатство уяви, міра емоційності, здатність вступника до перевтілення у дійову особу п’єси

Має такі мовні вади , які не підлягають виправленню. Невпевнено знає текст, почуває себе розгубленим під час виконання, не володіє яскравою палітрою інтонування. Читання невиразне, неемоційне, відсутня сценічна привабливість

Має незначні мовні вади, щодо володіння голосом, але дикція чітка. Мовний апарат природно розвинутий. Розуміє зміст тексту, але допускає логічні помилки, не зовсім вірно інтонує розділові знаки, не завжди чітко вибудовує твір композиційно, не володіє собою, присутній "м’язовий зажим"

Відсутність мовних вад, чітка дикція, високі природні голосові данні. Розуміння твору з точки зору логіки, композиційної побудови, вміння добре передати кульмінаційний момент твору. Реалізує словесну дію, але ще бракує досвіду спілкування з глядачем.

Відсутність мовних вад, чітка дикція, високі природні голосові данні, розуміння твору з точки зору логіки, композиційної побудови, вміння найяскравіше передати кульмінаційний момент твору. Контакт з слухачами, вміння зацікавити розповіддю через високу міру емоційної схвильованості літературним матеріалом. Вміння відчути жанр твору, виявити щиру безпосередність при читанні гумористичних творів і глибоку духовну наповненість при читанні ліричних і епічних творів. Вміння надати мовну характеристику персонажам, якщо такі є в оповіді. Має певну мовну сценічну культуру та сценічну привабливість.

2

Перевірка музичного слуху, пам'яті та почуття ритму: виконання вправи на вистукування ритму, спів, повторення запропонованої мелодії

Не володіє вокальними даними, слухом та почуттям ритму, не вміє без помилок повторити мелодію запропонованої пісні

Присутні вокальні та слухові данні та почуття ритму, вправи на вистукування ритму виконуються з великими помилками, повторення мелодії запропонованої пісні виконується з помилками

Добрі вокальні та слухові данні, розвинене почуття ритму, вправи на вистукування ритму виконуються з невеликими помилками, повторення мелодії запропонованої пісні точне і виразне

Яскраві вокальні та слухові данні, високо розвинуте почуття ритму, вправи на вистукування ритму виконуються точно і без помилок, бездоганне повторення мелодії запропонованої пісні

3

Виконання вступником самостійно підготовленого вокального номеру. Оцінка природного володіння голосом та розкриття виконавської майстерності

Володіння голосом на низькому рівні, повна відсутність виконавської майстерності

Володіння голосом на достатньому рівні, відсутня виконавська майстерність

Добре володіння голосом, достатнє розкриття виконавської майстерності

Високе володіння природним голосом, високе розкриття виконавської майстерності

4

Демонстрація вступниками умінь і навичок народного, сюжетного, бального, або сучасного танцю за вибором вступника

Виконання танцю на низькому художньому і технічному рівні (не емоційно, не виразно, відсутня композиційна побудова)

Виконання танцю на середньому художньому і технічному рівні (емоційно, виразно, композиційна побудова)

Виконання танцю на достатньо художньому і технічному рівні (емоційність, виразність, композиційна побудова). Наявність деяких окремих недоліків, а саме: незначні технічні утруднення при виконанні танцю

Виконання танцю на високому художньому й технічному рівні (емоційність, виразність, композиційна побудова)  2-ге творче випробування – спеціальність:

 • вступник повинен виконати (на запропоновану комісією тему) сценічний етюд, пластичну композицію із залученням виконавцями інших вступників, з використанням при цьому елементів сценічного оформлення;

 • пройти співбесіду на виявлення загального культурного рівня, його обізнаності з питань суспільно-політичного життя, літератури й мистецтва, сучасного театрального процесу, глибини й чіткості уявлень про обрану ним спеціальність.

Критерії оцінювання знань вступників5-ти бальна шкала оцінювання

2 (незадовільно)

3 (задовільно)

4 (добре)

5 (відмінно)

200-т бальна шкала оцінювання

1-99

100-139

140-179

180-200

Практична частина

1

Виконання вступником етюду на задану тему з метою виявлення природної імпровізації

Відсутні зовнішні та внутрішні природні данні, які необхідні для майбутньої професії, невміння володіти елементами сценічної дії, зовсім нерозвинуті до належного рівня морально-вольові якості, постійно відчувається "м’язовий зажим"

Посередні природні данні, які можна поступово розвинути. Має віру у запропоновані обставини, але не володіє логікою та послідовністю виконання дії, відчувається психофізичний зажим, почуває себе розгубленим під час перебування на сцені, не володіє об’єктами уваги та органічною правдою

Гарні психофізичні природні данні, достовірність, віра у запропоновані обставини, логіка та послідовність виконання дії, володіння миттєвим сприйняттям будь-якого завдання, гарний м’язовий тонус, як показник внутрішнього психічного самопочуття. Але при виконанні даного етюду вступник не завжди впевнено користується безперервною лінією уваги та чітким виконанням дії

Яскраві психофізичні природні дані, віра у запропоновані обставини, логіка та послідовність виконання дії, володіння миттєвим сприйняттям будь-якого завдання, гарний м’язовий тонус, як показник внутрішнього психічного самопочуття. При виконанні заданого етюду вступник користується безперервною лінією уваги та чітким виконанням дії. Сприймає вимисел та правдиво ставиться до нього. Має абсолютну внутрішню переконаність і віру в те, що робить на сцені. Виявляє свій громадянський погляд при визначенні теми етюду

2

Показ режисерського етюду. Вступник готує сценічний етюд (імпровізаційно чи на запропоновану комісією тему) із залученням виконавцями інших вступників, або самостійне виконання етюду. Вимоги до виконання етюду: невеличкий закінчений сюжет із зав’язкою та розв'язкою (композиційна побудова); наявність подій; конфліктна ситуація; уміння фантазувати, вибудовуючи лінію поведінки; виразити подію через безпредметні дії

Відсутність чіткого сюжету, події. Процес боротьби не визначений (конфліктна ситуація не розгортається у дії), відсутнє відчуття жанру. Вступник не має бачення, фантазії, імпровізації. Відсутня виразність дії через "безпредметну дію"

Визначена подія, яка не розгортається досконало у сценічній дії. Присутній процес боротьби не чітко виразний (конфліктна ситуація слабо розгортається у дії), відсутнє відчуття жанру. Вступник має не досить правдиве бачення, бракує фантазії, імпровізації. Вступник не досить чітко ставить завдання щодо виконання дії: що роблю, для чого, через які пристосування. Присутня виразність дії через "безпредметну дію"

В основі етюду лежить подія, яка розгортається у сценічній дії. Присутній процес боротьби, але відчуття жанру не зовсім виразне. Визначена вірно конфліктна ситуація. Вступник добре використовує фантазію, має правдиве бачення. Присутня правдива імпровізація, але вступник недосить чітко ставить завдання щодо виконання дії: що роблю, для чого, через які пристосування. Присутня виразність дії через "безпредметну дію"

Невеличкий закінчений сюжет має чітку композиційну побудову у етюді з зав'язкою, кульмінацією та розв'язкою. В основі лежить подія, яка розгортається у сценічній дії. Присутній процес боротьби, відчуття жанру. Чітка конфліктна ситуація яку вступник емоційно вирішує у дії. Гарно використовує фантазію, має правдиве бачення. У виконанні етюду присутня правдива імпровізація. Вступник чітко ставить завдання щодо виконання дії: що роблю, для чого, через які пристосування.

Теоретична частина

3

Колоквіум – співбесіда, що виявляє загальноосвітній рівень вступника, знання загальних та спеціальних питань за обраною спеціалізацією. Виявлення вступником загальних знань у галузі театрального мистецтва – історія світового і українського театру ляльок, драматургії; виявлення світогляду вступника та його загальних знань у галузі мистецтв, які співіснують у театрі: живопис , архітектура, музика тощо

Виставляється вступнику у відповіді якого відсутні: знання нормативного матеріалу, також відсутній рівень самостійного та критичного мислення, низький рівень здатності узагальнювати та інтерпретувати відповідь

Виставляється вступнику, відповідь якого відрізняється недостатнім рівнем самостійного критичного мислення, знання нормативного матеріалу на низькому рівні, невміння вільно, логічно, послідовно викладати матеріал та узагальнено інтерпретувати відповідь

Виставляється вступнику, відповідь якого відрізняється достатнім рівнем самостійного та критичного мислення, міцністю знань нормативного матеріалу, вміння вільно, логічно та послідовно викладати матеріал здатність узагальнювати та інтерпретувати відповідь

Виставляється вступнику, відповідь якого відрізняється рівнем творчого, самостійного та критичного мислення, глибиною та міцністю знань нормативного матеріалу, вміння вільно, логічно та послідовно викладати матеріал, здатністю узагальнювати та інтерпретувати відповідь  Література для вступників

 1. Василько В. Фрагменти режисури. – К., 1967.

 2. Гончаров А. Режиссерские тетради. – М., 1980.

 3. Голдовский Б., Смелянская С. Театр кукол Украины. – Сан-Франциско, 1998.

 4. Березкин В.И. Художник в театре сегодня. – М., 1980.

 5. Захава Б. Мастерство актера и режиссера. – М., 1978.

 6. Королёв М. Искусство театра кукол. – Л., 1991.

 7. Коваленко Г.Ф. Художник театра Даниил Лидер. – М., 1980.

 8. Курбас Л. Березіль. – К., 1988.

 9. Курбас Л. Молодий театр. – К., 1991.

 10. Мейерхольд В. Статьи. Письма. Речи. Беседы: В 2- х томах. - М., 1968.

 11. Неллі В. Про режисуру. – К., 1977.

 12. Коломієць Р. Франківці. – К., 1995.

 13. Коломієць Р. Пристрасті за Богданом. – К., 2010.

 14. Красильникова О. Історія українського театру ХХ ст. – К., 1999.

 15. Смирнова Н. Искусство играющих кукол. – М., 1983.

 16. Сперанский Е. Актёр театра кукол. – М., 1968.

 17. Станіславський К. Моє життя в мистецтві. – К.,1955.

 18. Станіславський К. Етика. – М., 1961.

 19. Товстоногов Г. Зеркало сцены: В 2-х книгах. – Л., 1980.

 20. Эфрос А. Репетиция – любовь моя. – М., 1975.

 21. Эфрос А. Професия – режиссер. – М., 1979.

 22. Юра Г. Режисер у театрі. – К., 1967.

 23. П’єси:

Карпенко-Карий І. Сто тисяч. Хазяїн. Суєта. Мартин Боруля.

Франко І. Украдене щастя. Лис Микита.

Українка Леся. Лісова пісня.

Винниченко В. Чорна Пантера і Білий Ведмідь. Базар.

Куліш М. Патетична соната. 97.

Кочерга І. Майстри часу. Ярослав Мудрий.

Пушкін О. Маленькі трагедії.

Гоголь М. Ревізор. Одруження.

Островський О. Безприданниця. Вовки і вівці.

Толстой Л. Влада темряви.

Чехов А. Чайка. Три сестри. Вишневий сад.

Вампілов А. Прощання у червні. Качине полювання.

Шекспір В. Приборкання норовливої. Ромео і Джульєтта. Гамлет. Отелло. Король Лір.

Мольєр Ж.-Б. Міщанин-шляхтич. Тартюф.

Ібсен Г. Нора. Пер Гюнт.

Брехт Б. Матінка Кураж та її діти.

Вільямс Т. Трамвай бажання.
Спеціалізація «Режисура класичного балету»

Вступник на цю спеціалізацію повинен мати хореографічну освіту, а також: здібності до художньо-композиційного мислення, педагогічні та організаційні здібності, вміння орієнтуватися в питаннях театрального життя; він повинен не лише володіти технікою танцю, а й вміти створити художній хореографічний образ. Бажано, щоб вступник мав досвід роботи в галузі хореографії у професійному театрі.

До подання документів всі вступники проходять попередні творчі консультації, мета яких – виявити ерудицію та загальний культурний рівень вступника, його обізнаність із спеціальною літературою; вміння орієнтуватися у різних методиках хореографічних підходів у навчанні, а також балетмейстерську уяву.


Каталог: images -> stories
stories -> Вступного випробування
stories -> Оцесу в школі та внз збірник наукових праць випуск 1 (11) Присвячено 200-річчю від дня народження Тараса Григоровича Шевченка Рівне 2014
stories -> Семінар Тема. Лінгвістичні засади методики навчання дітей української мови (2 год.)
stories -> Програма Краєзнавчих читань Читання відбудуться в Херсонському краєзнавчому музеї
stories -> Управління культури І туризму, національностей та релігій облдержадміністрації


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

Схожі:

Програма творчих конкурсів київського національного університету театру, кіно І телебачення імені І. К. Карпенка-Карого iconПрограма вступного випробування ( фахового іспиту ) для прийому на навчання
«Аудіовізуальне мистецтво та виробництво», спеціалізації: «Режисура кіно І телебачення», «Майстерність оператора кіно І телебачення»,...
Програма творчих конкурсів київського національного університету театру, кіно І телебачення імені І. К. Карпенка-Карого iconПрограма фахового вступного випробування при вступі на ІІ курс для здобуття освітнього ступеня бакалавр
«Аудіовізуальне мистецтво та виробництво» спеціалізації «Режисура кіно І телебачення», «Майстерність оператора кіно І телебачення»,...
Програма творчих конкурсів київського національного університету театру, кіно І телебачення імені І. К. Карпенка-Карого iconПрограма комплексного фахового випробування при вступі на навчання за програмами освітньо-кваліфікаційного рівня "спеціаліст"
«Кіно, телемистецтво», кваліфікація «Бакалавр кіно, -телемистецтва» і вступають на спеціалізації: «Режисура кіно і телебачення»,...
Програма творчих конкурсів київського національного університету театру, кіно І телебачення імені І. К. Карпенка-Карого iconБіографія Івана Карпенка-Карого
Франко про Карпенка-Карого,– се відчуває кожний, хто чи то бачив на сцені, чи хоч би лише читав його твори; се зрозуміє кожний, хто...
Програма творчих конкурсів київського національного університету театру, кіно І телебачення імені І. К. Карпенка-Карого iconКонтекстуально-інформаційна модель Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Упродовж 2000 року в рамках ндр "Моніторинг та інформаційне моделювання змі" (керівник проф. Різун В. В.) здійснювалося дослідження...
Програма творчих конкурсів київського національного університету театру, кіно І телебачення імені І. К. Карпенка-Карого iconПерсональний склад Вченої ради Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка За посадою
Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Програма творчих конкурсів київського національного університету театру, кіно І телебачення імені І. К. Карпенка-Карого iconПрограма додаткового вступного випробування для вступу на навчання за спеціальністю 032 історія та археологія
Програма розроблена на історичному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Програма творчих конкурсів київського національного університету театру, кіно І телебачення імені І. К. Карпенка-Карого icon“Співець душі народної: творчі обрії Івана Карпенка-Карого (Тобілевича)”
М. Садовський, П. Саксаганський, М. Заньковецька. М. Садовська, Г. Затиркевич-Карпинська, Л. Ліницька та інші, театру, що здобув...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка