Програма українських генеалогічних читань 27-29 травня 2011 р м. Київ порядок роботиСкачати 165,8 Kb.
Дата конвертації30.04.2018
Розмір165,8 Kb.
ТипПрограма

Інститут історії України HAH України

Музей історичних і культурних реліквій родини Шереметьєвих

ПРОГРАМА

УКРАЇНСЬКИХ ГЕНЕАЛОГІЧНИХ ЧИТАНЬ

27-29 ТРАВНЯ 2011 р.
м. КИЇВ
ПОРЯДОК РОБОТИ

27 травня
8.00-12.00 - поселення та реєстрація учасників Місце проведення конференції:

Історико-меморіальний музей Михайла Грушевського, м. Київ, вул. Паньківська, 9.
12.00-13.30 - пленарне засідання:
Вітальні слова від Оргкомітету конференції:

директор Інституту історії України HAH України академік HAH України Валерій Смолій

директор Музею історичних і культурних реліквій родини Шереметьєвих Олексій Шереметьев

Вітальні слова від учасників конференції:

віце-президент Міжнародної генеалогічної академії Ігор Сахаров

голова Польського геральдичного товариства Славомір Гужинський

президент Російської генеалогічної федерації Станіслав Думін

зав. відділу історії Білорусі середніх віків і раннього нового часу Інституту історії HAH Білорусі Олександр Груша
Пленарні доповіді:

Єжи Сперка (Катовіце, Польща, доктор, професор, віце-директор Інституту історії Шльонського університету)

Stan badan nad rodami rycerskimi w Polsce w sredniowieczu і wczesnej еросе nowozytnej.
Станіслав Думін (Москва, Росія, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник Державного історичного музею, голова Історико-родовідного товариства, президент Російської генеалогічної федерації, генеральний секретар Міжнародної генеалогічної академії)

Генеалогия Рюриковичей: генетические аспекты

13.30-14.00 - перерва на каву
14.00-15.00 - доповіді за темою: Теорія, методика і практика генеалогії
Ігор Сахаров (Санкт-Петербург, Росія, кандидат географічних наук, директор Інституту генеалогічних досліджень Російської національної бібліотеки, президент Російського генеалогічного товариства, віце-президент Міжнародної генеалогічної академії)

Роль библиотек в развитии генеалогии (на примере Российской национальной библиотеки)
Олександр Целуйко (Львів, Україна, кандидат історичних наук, доцент кафедри давньої історії та архівознавства Львівського національного університету Імені Івана Франка)

Генеалогія у навчальному процесі студентів-істориків
Алла Краско (Санкт-Петербург, Росія, старший науковий співробітник Інституту генеалогічних досліджень Російської національної бібліотеки, віце-президент Російського генеалогічного товариства, керівник Школи практичної генеалогії при Російській національній бібліотеці)

Насущные задачи генеалогического просвещения: из опыта работы петербургских генеалогов
15.00-16.30-обід
16.30-19.30 - доповіді за темою: Теорія, методика і практика генеалогії (продовження)
Андрій Парамонов (Харків, Україна, директор Харківського приватного музею міської садиби)

Подготовка к изданию генеалогических источников: практический опыт издателя

Андрій Гречило (Львів, Україна, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник Інституту української археографії та джерелознавства Імені М.С. Грушевського HAH України, член Міжнародної академії геральдики, голова Українського геральдичного товариства)

«Генеалогічні записки» як фаховий часопис з генеалогії та суміжних дисциплін

Марія Дмитрієнко (Київ, Україна, доктор історичних наук, професор, старший науковий співробітник сектору генеалогічних і геральдичних досліджень Інституту історії України HAH України)

Особливості генеалогічної інформації в часопису «Рід та знамено»
Андрій Шумков (Санкт-Петербург, Росія, головний редактор видавництва «Старая Басманная»)

Материалы по семейной истории и генеалогии крестьянства Украины в Российском государственном историческом архиве
Олександр Богинський (Солнечногорськ, Росія, секретар Російської генеалогічної федерації)

Ведомственные и некоторые государственные архивы России как источник для историко-биографических и генеалогических исследований по XX веку. Центральный архив МО РФ
Олег Щербачьов (Москва, Росія, предводитель Московського дворянського зібрання, віце-предводитель Російського дворянського зібрання, член-кореспондент Міжнародної генеалогічної академії)

Документы Малороссийской коллегии Сената в Российском государственном архиве древних актов
Олександр Груша (Мінськ, Білорусь, кандидат історичних наук, доцент, зав. відділу історії Білорусі середніх віків і раннього нового часу Інституту історії HAH Білорусі)

Устные источники генеалогической информации в Великом княжестве Литовском во второй половине XV - первой трети XVI вв.
Денис Тоїчкін (Київ, Україна, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник сектору генеалогічних і геральдичних досліджень Інституту історії України HAH України)

Клинкова зброя як джерело для генеалогічних досліджень
Лілія Білоусова (Одеса, Україна, кандидат історичних наук, заст. директора Державного архіву Одеської області)

Генеалогічні дослідження в Державному архіві Одеської області: досвід та перспективи
Юрій Легун (Вінниця, Україна, доктор історичних наук, директор Державного архіву Вінницької області)

Генеалогічні матеріали у фондах Державного архіву Вінницької області: загальний огляд
19.30-21.00-вечеря

28 травня
8.00-9.00 - сніданок

9.00-11.00 - оглядова екскурсія Києвом

11.00-12.30 - доповіді за темою: Генеалогія окремих родів та соціальних груп
Петро Кулаковський (Острог, Україна, доктор історичних наук, доцент, зав. кафедри країнознавства Національного університету «Острозька академія»)

Панський рід Єльців на Київщині (середина XV— середина XVII cm.)
Наталія Білоус (Київ, Україна, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник сектору соціальної історії Інституту історії України HAH України)

Багатоликі Ходики: генеалогія київської родини XVI-XVII cm.
Володимир Поліщук (Київ, Україна, кандидат історичних наук, науковий співробітник відділу історії і теорії археографії та споріднених джерелознавчих наук Інституту української археографії та джерелознавства імені М.С.Грушевського HAH України) Жіночі імена в судових записах луцьких замкових книг 1560-хpp.: способи фіксації та подачі в іменних покажчиках
Ірина Ворончук (Київ, Україна, кандидат історичних наук, доцент, зав. відділу історичних нам яток Національного науково-дослідного інституту українознавства Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України)

Актові книги судових установ Волині XVI-XVII cm. як джерело генеалогічних досліджень

12.30-13.00 - перерва на каву
13.00-15.00 - доповіді на тему: Генеалогія окремих родів та соціальних груп (продовження)
Божена Чвойдрак (Катовіце, Польща, доктор, ад 'юнкт Інституту історії Шльонського університету)

Stan badan nad genealogia dynastyczna w Polsce

Анастасія Скеп'ян (Мінськ, Білорусь, кандидат історичних наук, науковий співробітник відділу історії Білорусі середніх віків і раннього нового часу Інституту історії HAH Білорусі)

Родавая і гістарычная памяць у родзе кн. Алелькаваічау-Слуцкіх
Василь Ульяновський (Київ, Україна, доктор історичних наук, професор кафедри давньої та нової історії України Київського національного університету імені Тараса Шевченка, головний науковий співробітник Інституту археографії імені Михайла Грушевського HAH України)

Генеалогія княжого роду Острозьких: проблеми конструювання та реконструкцій
Олексій Вінниченко (Львів, Україна, кандидат історичних наук, доцент кафедри давньої історії України та архівознавства Львівського національного університету імені Івана Франка)

Звідки взялися князі Химські, або ще раз про зізнання Софії Іванівни з Заславських Загоровської (Причинок до генеалогії та історії землеволодінь брацлавської шляхти XV—XVII ст.)
Івона Дацька-Гужинська (Варишва, Польща, доктор, співробітник віддічу допоміжних історичних дисциплін та археографії Інституту історії Польської академії наук)

О nieznanych dzieciach magnaterii і arystokracji polskiej w swietle metryk zmartych parafii sw. Krzyza w Warszawie (1670-1801)
15.00-16.30-обід
16.30-19.30 - доповіді на тему: Генеалогія окремих родів та соціальних груп (продовження)
Андрій Янушкевич (Мінськ, Білорусь, кандидат історичних наук, доцент кафедри філософії та політології «БІП - Інститут правознавства»)

Уплыу сваяцкіх сувязяу на фарміраванне складу ротмістрау найманага войска ВКЛу 1558-1579 гг.
Сергій Рибчонок (Мінськ, Білорусь, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Білоруського науково-дослідницького центру електронної документації)

К вопросу о родословной Адама Мицкевича, или еще раз о фальсификации документов при выводах шляхетства в белорусских и украинских губерниях в первой половине XIX в.
Славомір Гужинський (Варшава, Польща, доктор, голова Польського геральдичного товариства)

Dwa epitafia kasztelana braclawskiego Piotra Branickiego (zm. 1762)
Андрій Радаман (Мінськ, Білорусь, старший викладач кафедри теорії та історії права Академії МВС Республіки Білорусь)

Радавод Мальхера Жьігімонтавіча Сноускаго, маршалка гаспадарскага, наваградскага земскага суддзі віцебскага каштеляна
Євген Чернецький (Біла Церква, Україна, кандидат історичних наук, зав. віддылу інформаційно-краєзнавчої роботи Білоцерківської міської ЦБС, старший науковий співробітник Білоцерківського краєзнавчого музею)

Караффа-Корбути герба Корчак на Київському Поліссі та Пороссі у ХVШ-ХІХст.
Віталій Галубович (Гродно, Білорусь, кандидат історичних наук, доцент кафедри суспільних наук УА «Гродненський державний аграрний університет»)

Генеалагічныя праблемы шляхты Полацкага ваяводства у ХVІ-ХVII ст.

Ігор Смуток (Дрогобич, Україна, кандидат історичних наук, доцент кафедри давньої історії України та спеціальних історичних дисциплін Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка)

Формування родів руської шляхти Перемишльської землі (ХVVІІІст.)
Ігор Тесленко (Київ, Україна, кандидат історичних наук, старший викладач кафедри історії Національного університету «Київо-Могилянська академія»)

Лікар Раймон Каркасон та його нащадки на дворі князів Острозьких
Роман Захарченко (Київ, Україна, науковий співробітник Культурно-етнографічного центру «Мамаева слобода»)

Зем'янський рід «Базановичів» на Брацлавщині у XVI ст.: проблеми генеалогії

1930-21.00 – вечеря
29 травня
8.00-9.00 - сніданок
9.00-11.00 - відвідання Музею історичних і культурних реліквій родини Шереметьевых
11.00-12.30 - доповіді на тему: Генеалогія окремих родів та соціальних груп (продовження)
Олена Бірюліна (Луцьк, Україна, провідний науковий співробітник відділу давньої історії Волинського краєзнавчого музею)

Документальні матеріали про родинні та службові зв'язки Івана Виговського
Володимир Кривошея (Київ, Україна, доктор історичних наук, перший заст. Голови Українського інституту національної пам 'яті)

Актуальні питання генеалогії козацької старшини Гетьманщини
Микола Михайличенко (Суми, Україна, аспірант Інституту української археографії та джерелознавства Імені М. С. Грушевського HAH України)

Дворянська родовідна книга Харківського намісництва як джерело з історії козацько-старшинських родів Слобожанщини
Світлана Потапенко (Київ, Україна, кандидат історичних наук, науковий співробітник відділу історії і теорії археографії та споріднених джерелознавчих наук Інституту української археографії та джерелознавства Імені М.С. Грушевського HAH України)

Списки та відомості 1750-60-хроків як джерело до генеалогії козацької старшини Слобідських полків
12.30-13.00 - перерва на каву
13.00-15.00 - доповіді на тему: Генеалогія окремих родів та соціальних груп (продовження)
Роман Сапєлін (Обухів, Україна, голова громадської організації «Союз потомков служилых Белгородской Черты»)

Родоводи старшини Острогожського козацького полку та її соціально-економічне становище під час заснування полу в 1652 р.

Володимир Коротенко (Полтава, Україна, заст. начальника відділу інформації та використання документів Державного архіву Полтавської області)

З досвіду вивчення генеалогії осіб духовного стану за документами Державного архіву Полтавської області
Валерій Томазов (Київ, Україна, кандидат історичних наук, зав. сектору генеалогічних і геральдичних досліджень Інституту історії України НАН України)

Документи міських дум та магістратів як джерело для реконструкцій генеалогії купецьких родів
Дмитро Кобринський (Київ, Україна, викладач кафедри гуманітарних дисциплін Навчально-наукового інституту права і психології Національної академії внутрішніх справ)

Історія роду Кобринських з Черкащини: стратегія дослідження
Ігор Сахаров (Санкт-Петербург, Росія, кандидат географічних наук, Заслужений працівник культури Російської Федерації, директор Інституту генеалогічних досліджень Російської національної бібліотеки, президент Російського генеалогічного товариства, віце-президент Міжнародної генеалогічної академії)

К вопросу об этноконфессиональном составе дворянства Украины: «полтавские ирландцы» графы О'Рурки
Станіслав Думін (Москва, Росія, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник Державного історичного музею, голова Історико-родовідного товариства, президент Російської генеалогічної федерації, генеральний секретар Міжнародної генеалогічної академії)

Герб дворян Пселов: загадка одной печати
Вадим Рихляков (Санкт-Петербург, Росія, зав. сектору генеалогії Всеросійського музею О. С. Пушкіна, головний редактор журналу «Генеалогический вестник»)

Фенины - дворяне Слободско-Украинской, Харьковской и Екатеринославской губерний
Павло Ляшук (Севастополь, Україна, провідний науковий співробітник Національного музею оборони і звільнення Севастополя)

К вопросу об участии потомственных дворян Таврической губернии в обороне Севастополя 1854-1855 гг. (По материалам Государственного архива Автономной Республики Крым)
15.00-16.30 - обід
16.30-18.00 - доповіді за темою: Генеалогія та родова геральдика: до проблеми взаємозв'язків
Андрій Гречило (Львів, Україна, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник Інституту української археографії та джерелознавства імені М.С. Грушевського HAH України, член Міжнародної академії геральдики, голова Українського геральдичного товариства)

Перспективи сучасної особової геральдики в Україні та «Реєстр» Українського геральдичного товариства
Михайло Медведев (Санкт-Петербург, Росія, член-кореспондент

Міжнародної академії геральдики, голова Гільдії геральдичних

художників, державний радник РФ 3-го кл.)

Украина, Польша, Россия: три грани опыта. К проблеме использования почетных атрибутов в современных фамильных гербах
Олексій Шаланда (Мінськ, Білорусь, кандидат історичних наук, зав. сектору геральдики і нумізматики Інституту історії HAH Білорусі)

Лес клейнавых гербау шляхты ВКЛ і яе гербавы сепаратызм у XVIІ-XVІII ст.
Олег Однороженко (Харків, Україна, доктор історичних наук, старший науковий співробітник відділу пом 'яток княжої та козацької доби Інституту української археографії та джерелознавства імені М.С. Грушевського HAH України)

Руські родові герби XVI спи як генеалогічне джерело
Олександр Алфьоров (Київ, Україна, молодший науковий співробітник сектору генеалогічних і геральдичних досліджень Інституту історії України HAH України, науковий співробітник сфрагістичного центру Музей історичних і культурних реліквій родини Шереметьєвих)

Сфрагістика руської шляхти в світлі родових легенд (за матеріалами українських архівосховищ та колекції «Музею Шереметьєвих»)

Олексій Артюхін (Київ, Україна, науковий співробітник сфрагістичного центру Музей історичних і культурних реліквій родини Шереметьєвих)

Встановлення хрестильних імен Рюриковичів на основі матеріалів сфрагістичної колекції «Музею Шереметьєвих»Каталог: data -> upload -> news -> main
news -> Народився Ярослав Старух 17 листопада 1910 р
upload -> Три способи визначити російський товар: • Назва торгової марки. • Штрих-код товару
upload -> Розпорядження голови районної державної адміністрації від 19 лютого 2015 року м. Монастириська №46-од
upload -> Програма "Фінансовий контролінг" Програма реалізується як спільний проект кафедри фінансів підприємств з: Науково-навчальним центром "
main -> Програма київ, 8 червня 2011 року
news -> "Полтавська битва: українська трагедія". Наводимо відповіді депутата на запитання користувачів іа «Новини Полтавщини»


Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Програма українських генеалогічних читань 27-29 травня 2011 р м. Київ порядок роботи iconПрограма Міжнародної науково-практичної конференції 24-25 вересня 2009 р. Київ 2009 Порядок роботи конференції
Секція ІІ „Краєзнавча робота як сфера науково-практичної діяльності бібліотек, архівних та музейних установ”
Програма українських генеалогічних читань 27-29 травня 2011 р м. Київ порядок роботи iconАльбом взірців оформлення відповідей на запити установ, організацій та громадян іноземних держав
«Методичних рекомендацій про порядок наведення генеалогічних, фактологічних, біографічних, майнових запитів та оформлення звернень...
Програма українських генеалогічних читань 27-29 травня 2011 р м. Київ порядок роботи iconТом Гуманітарні науки Бердянськ 2011 (06) ббк 74я5
Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 19 травня 2011 року. –...
Програма українських генеалогічних читань 27-29 травня 2011 р м. Київ порядок роботи iconСценарій за іншими джерелами Методичні рекомендації до проведення заходів
Копержи́нська Но́нна Кроні́дівна (1 травня 1920, Київ — 10 червня 1999, Київ) — українська актриса театру І кіно
Програма українських генеалогічних читань 27-29 травня 2011 р м. Київ порядок роботи iconРозпорядження №1 4 січня 2011 року Про обсяги витрат у І кварталі 2011 року бюджетних установ, що фінансуються з міського бюджету
Ни від 12. 2002р. №228 „Про порядок складання, розгляду, затвердження та основні вимоги до виконання кошторисів бюджетних установ...
Програма українських генеалогічних читань 27-29 травня 2011 р м. Київ порядок роботи iconКиїв очима українських та зарубіжних митців Літературна вітальня
Багато пережив він – пограбування, пожежі, спроби знищення. Не раз Київ називали другими Афінами, руським Єрусалимом, православним...
Програма українських генеалогічних читань 27-29 травня 2011 р м. Київ порядок роботи iconПрограма VI міжнародного фестивалю бруно шульца в дрогобичі, україна 26 30 травня 2014 26 травня 2014, понеділок 11: 00
Відкриття фестивалю, Львівський академічний обласний музично-драматичний театр ім. Юрія Дрогобича
Програма українських генеалогічних читань 27-29 травня 2011 р м. Київ порядок роботи iconПрограма київ, 8 червня 2011 року
Сьомі Біографічні читання, присвячені 60-річчю від дня народження засновника І першого директора Інституту біографічних досліджень...
Програма українських генеалогічних читань 27-29 травня 2011 р м. Київ порядок роботи iconСоціологічний бюлетень. Вип. 21 Київ 2011
Бібліотека, книга, комп’ютер, читання: орієнтації підлітків : соціол бюл. Вип. 1 / Держ закл. «Нац б-ка України для дітей»; авт уклад....


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка