Програма VІ регіональної науково-практичної конференції «Проблеми управління соціальним І гуманітарним розвитком»Скачати 343,68 Kb.
Дата конвертації14.04.2017
Розмір343,68 Kb.
ТипПрограма


Національна академія державного управління

при Президентові України

Дніпропетровський регіональний інститут

державного управління

Кафедра філософії, соціології державного управління

Програма


VІ Регіональної науково-практичної конференції

«Проблеми управління

соціальним і гуманітарним розвитком»

23 листопада 2012 р.

м. Дніпропетровськ

2012


Організаційний комітет


 • Вікторов Віктор Григорович, доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри філософії, соціології державного управління.

 • Шпекторенко Ігор Валентинович, доктор наук з державного управління, доцент, доцент кафедри філософії, соціології державного управління.

 • Глотов Борис Борисович, доктор філософських наук, доцент, професор кафедри філософії, соціології державного управління.

 • Кірєєва Ольга Борисівна, кандидат наук з державного управління, доцент кафедри філософії, соціології державного управління.

 • Голубчик Ганна Данилівна, кандидат історичних наук, доцент кафедри філософії, соціології державного управління.

 • Хміль Тетяна Володимирівна, кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри філософії, соціології державного управління.

 • Павлун Юрій Іванович, кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри філософії, соціології державного управління.

 • Сидоренко Наталія Сергіївна, кандидат наук з державного управління, старший викладач кафедри філософії, соціології державного управління.

 • Поспєхова Ганна Миколаївна, аспірант кафедри філософії, соціології державного управління.

 • Михайленко Олена Валентинівна, аспірант кафедри філософії, соціології державного управління.

 • Михайличенко Людмила Омелянівна, спеціаліст кафедри філософії, соціології державного управління.


Порядок роботи VІ Регіональної науково-практичної конференції

«Проблеми управління соціальним і гуманітарним розвитком»

23 листопада 2012 р.
09.30 – 10.00 реєстрація учасників конференції
10.00 – 11.00 відкриття VІ Регіональної науково-практичної конференції

«Проблеми управління соціальним і гуманітарним розвитком»,

пленарне засідання
11.00 – 11.30 кава-брейк
11.30 – 14.30 робота в секціях
14.30 – 14.45 підведення підсумків роботи конференції, обговорення і прийняття рекомендацій
Регламент роботи:
Доповідь на пленарному засіданні – до 15 хвилин

Доповідь на секційному засіданні – до 10 хвилин

Повідомлення – до 5 хвилин

Виступи в дискусіях – до 7 хвилинПрограма конференції

23 листопада 2012 р.

Пленарне засідання
Відкриття VІ Регіональної науково-практичної конференції «Проблеми управління соціальним і гуманітарним розвитком»
Вітальне слово Бородіна Євгена Івановича, доктора історичних наук, професора, першого заступника директора, заслуженого працівника освіти

Вступне слово Кірєєвої Ольги Борисівни, кандидата наук з державного управління, доцента, в. о. завідувача кафедри філософії, соціології державного управління


Доповіді:
Решетніченко Андрій Володимирович, д. філос. н., професор, професор кафедри філософії і соціально-політичних дисциплін Академії митної служби України

Аксіологічні критерії стратегічного управління розвитком суспільства
Шаров Юрій Павлович, д. держ. упр., професор, завідувач кафедри менеджменту та управління проектами ДРІДУ НАДУ при Президентові України, заслужений діяч науки і техніки України

Антикризове управління і проектний підхід
Власюк Валерій Євгенович, д. е. н., доцент, завідувач кафедри фінансів підприємств та банківської справи Дніпропетровської державної фінансової академії

Фінансово-кредитна політика як економічний інструментарій соціального спрямування
Бобровська Олена Юріївна, д. держ. упр., професор, завідувач кафедри економіки та регіональної економічної політики ДРІДУ НАДУ при Президентові України

Економічна безпека міста у складі функцій місцевого самоврядування
Кринична Ірина Петрівна, д. держ. упр., доцент, професор кафедри державного управління та місцевого самоврядування ДРІДУ НАДУ при Президентові України

Експертний аналіз моніторингу соціального партнерства на радіоактивно забруднених територіях
Глотов Борис Борисович, д. філос. н., професор, професор кафедри філософії, соціології державного управління ДРІДУ НАДУ при Президентові України

Корх Олександр Миколайович, д. філос. н., професор, заступник ректора з навчально-виховної роботи Академії Митної служби України

Вплив глобалізації на державний суверенітет
Шпекторенко ігор Валентинович, д. держ. упр., доцент, доцент кафедри філософії, соціології державного управління ДРІДУ НАДУ при Президентові України

Методика складання посадових інструкцій на основі поетапного використання процесного, функціонального та компетентісного підходів
Кірєєва Ольга Борисівна, к. держ. упр., доцент, доцент кафедри філософії, соціології державного управління ДРІДУ НАДУ при Президентові України

Використання технологій колективного інтелекту для вирішення проблем соціального розвитку
Шевченко Сергій Олексійович, к. пед. н., доцент, доцент кафедри філософії, соціології державного управління ДРІДУ НАДУ при Президентові України

Сутність вихідних положень концепції ефективного державно-громадського механізму управління якістю вищої освіти в Україні

Секція 1

Теоретико-методологічні та організаційно-правові засади управління

соціальним розвитком

Голова секції – к. держ. упр., доцент Кірєєва О.Б.

Секретар – аспірант кафедри філософії, соціології державного управління Михайленко О.В.
Антонова Ольга Валеріївна, к. держ. упр., вчений секретар, доцент кафедри державного управління та місцевого самоврядування ДРІДУ НАДУ при Президентові України

Розвиток стратегічної компетентності державних службовців в контексті управління соціальним розвитком на регіональному рівні
Бутевич Юлия Игоревна, студентка 4 курса Академия управления при Президенте Республики Беларусь (г. Минск, Республика Беларусь), Малевич Елена Олеговна – студентка 4 курса Академия управления при Президенте Республики Беларусь (г. Минск, Республика Беларусь)

Социальные эффекты кластеризации
Гиркіна Олена Олексіївна, студентка 3 курсу юридичного факультету Сумського державного університету

Проблеми розподілу повноважень між органами виконавчої влади та місцевого самоврядування
Гречко Тетяна Костянтинівна, к. держ. упр., доцент, доцент кафедри інноваційного менеджменту і управління проектами ДонДУУ; Андрющенко Олена Борисівна, здобувач кафедри інноваційного менеджменту і управління проектами ДонДУУ

Концепція сталого розвитку в сфері транспорту України
Дементов Володимир Олександрович, заступник директора Сумського інституту МАУП з навчально-методичної роботи

Державна служба як інструмент реалізації державного управління в демократичній державі
Каховська Олена Володимирівна, к. е. н., доцент, докторант кафедри державного управління та місцевого самоврядування ДРІДУ НАДУ при Президентові України

Соціальність як інтегративна характеристика соціальних функцій держави
Козинський Сергій Михайлович, к. е. н., доцент, доцент кафедри економічної та фінансової політики ОРІДУ НАДУ при Президентові України

Мінімальна заробітна плата як інститут сучасної соціальної політики
Легкоступ Сергій Вікторович, аспірант кафедри державного управління та місцевого самоврядування ДРІДУ НАДУ при Президентові України

Вплив соціально-психологічних методів управління на підвищення ефективності діяльності службовців місцевого самоврядування
Линьков Александр Викторович, аспирант кафедры инновационного менеджмента и управления проектами ДонГУУ

Местное самоуправление в Украине: организационно-правовая основа
Ліфанова Євгенія Олександрівна, здобувач ДРІДУ НАДУ при Президентові України

Принципи формування іміджу регіону як чинник суспільного розвитку
Мазенко Леся Анатоліївна – заступник начальника відділу інформаційно-комп’ютерного та пільгового забезпечення головного управління праці та соціального захисту населення Кіровоградської облдержадміністрації

Сучасна соціальна політика держави в контексті надання соціальних пільг
Матвєєва Вікторія Арамаїсівна, слухач спеціальності «Публічне адміністрування» НАДУ при Президентові України

Макс Вебер про основи соціального розвитку

Махиня Роман Анатолійович, аспірант кафедри політичної аналітики та прогнозування НАДУ при Президентові України

Теорія управління як фундамент публічного управління органів державної влади міст-мегаполісів
Михайленко Олена Валентинівна, начальник відділу інформаційного забезпечення та взаємодії з органами влади Регіонального відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській області

Інститут сім'ї в Україні: стан, проблеми та шляхи їх вирішення
Мороз Володимир Михайлович, к. держ. упр., докторант кафедри економічної теорії і фінансів ХарРІДУ НАДУ при Президентові України

Державне регулювання функціонування та розвитку компоненти системи труда – «середовище у межах якого відбувається трудова діяльність»
Новосяд Володимир Володимирович, здобувач кафедри державного управління та місцевого самоврядування ДРІДУ НАДУ при Президентові України

Моделі децентралізованого державного управління
Огданський Кирило Миколайович, к. е. н., доцент, декан факультету менеджменту ДРІДУ НАДУ при Президентові України

Соціальна динаміка в параметрах зростання розвитку
П’ятіна Олександра Сергіївна, головний спеціаліст сектора аналізу світового досвіду та міжнародної сертифікації навчальних програм управління з навчальної роботи НАДУ при Президентові України

Основні підходи до аналізу корпоративної культури органів державної влади
Парубчак Іван Орестович, к. держ. упр., старший викладач кафедри філософії та економіки Львівського національного медичного університету ім. Д. Галицького

Теоретико-методологічні засади управління соціальною та гуманітарною сферою в умовах трансформації суспільства
Пірен Марія Іванівна, д. соц. н., професор, професор кафедри державної політики та управління політичними процесами НАДУ при Президентові України

Глобальне бачення та нове аналітичне мислення в системі управління соціальним і гуманітарним розвитком України
Попович Наталя Григорівна, к. філол. н., доцент, докторант кафедри україністики НАДУ при Президентові України

Державно-управлінський дискурс: на шляху теоретичної переорієнтації
Руденко Ольга Мстиславівна, д. держ. упр., доцент, начальник відділу європейської інтеграції України та адаптації зарубіжного досвіду Інституту проблем державного управління та місцевого самоврядування НАДУ при Президентові України; Сегеда Тетяна Миколаївна, аспірант Інституту проблем державного управління та місцевого самоврядування НАДУ при Президентові України

Міжсистемна взаємодія в управлінні соціальним розвитком
Самосенко Лілія Анатоліївна – слухач факультету державного управління ДРІДУ НАДУ при Президентові України

Проблеми інституційного забезпечення реалізації державної молодіжної політики в Україні
Сейтимбетов Даулетияр Сахидуллаевич, магистр социальных знаний, докторант Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан (г. Астана, Республика Казахстан)

Некоторые вопросы дальнейшего развития института аттестации и оценки деятельности государственных служащих Республики Казахстан
Сидорова Ксенія Геннадіївна, аспірант кафедри політичної аналітики і прогнозування НАДУ при Президентові України

Професіоналізація державних службовців як одна з необхідних умов ефективного державного управління
Старостенко Анна Михайловна, д. филос н., профессор, заведующий кафедрой философии и отечественной истории Орловского филиала РАНХиГС; Старостенко Константин Викторович, д. полит. н., профессор, заведующий кафедрой «Социология, культурология и политология» ФГБОУ ВПО «Госуниверситет – УНПК» (г. Орел, Российская Федерация)

Роль местного самоуправления в процессе формирования социального государства..
Чикаренко Ірина Аркадіївна, к. держ. упр., доцент, начальник управління з навчальної та методичної роботи ДРІДУ НАДУ при Президентові України

Інституційні ознаки муніципального кластера: стратегічний і проектний аспекти
Ярова Ірина Володимирівна, проректор з виховної роботи Академії митної служби України

Антикризове управління і проектний підхід
Шовгеля Олена Миколаївна, аспірант кафедри державного управління та місцевого самоврядування ДРІДУ НАДУ при Президентові України

Проблеми соціального розвитку мегаполісів
Секція 2

Економічні складові та інструменти соціального розвитку

Голова секції – к. філос. н., доцент Павлун Ю. І.

Секретар – аспірант кафедри філософії, соціології державного управління Яблокова В. В.
Абухович Юлия Константиновна, магистр экономических наук, заместитель заведующего кафедрой международных отношений Академии управления при Президенте Республики Беларусь (г. Минск, Республика Беларусь)

Правовое обеспечение инновационного развития в процессе экономической интеграции
Бобкевич Рита Владимировна, студентка факультета управления Академии управления при Президенте Республики Беларусь (г. Минск, Республика Беларусь)

Государственное регулирование валютными отношениями в Республике Беларусь
Винникова Лариса Вячеславовна, к. пед. н., доцент кафедры английского языка Восточноукраинского национального университета им. Владимира Даля; Кулицкая Марина Олеговна, студентка 4 курса факультета «Международная экономика» Восточноукраинского национального университа им. Владимира Даля

The modern approach to the economic indices of the purchasing power parity
Галкина Елена Валерьевна, к. э. н., доцент, доцент кафедры «Экономическая экспертиза и аудит» Заочного финансово-экономического института Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, филиал в г. Орле (г. Орел, Российская Федерация)

Структурно-финансовый аспект оценки состояния и развития хозяйствующих субъектов
Горячук Валерій Федорович, к. т. н., с. н. с., доцент кафедри європейської інтеграції ОРІДУ НАДУ при Президентові України

Соціальний капітал та економічне зростання регіонів України
Добрівський Тарас Григорович, здобувач кафедри регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом НАДУ при Президентові України, Боярська міська рада, міський голова

Реалізація інноваційного та самоврядного потенціалу територіальної громади малого міста
Доломанова Крістіна Юріївна, аспірант кафедри «Фінанси» Донецького університету економіки і права

Напрями удосконалення процесу бюджетного планування видаткової частини місцевих бюджетів
Емельянова Елена Николаевна, аспирант кафедры инновационного менеджмента и управления проектами ДонГУУ

Регулирование регионального развития в период экономической стагнации: постановка проблемы
Забрудський Олександр Васильович, здобувач кафедри економіки та управління національним господарством Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара

Механізм активізації суб’єктів економіки у вирішенні проблем соціального розвитку територій
Клименко Сергій Павлович, аспірант кафедри економічної теорії та історії економіки НАДУ при Президентові України

Основні причини тінізації економіки України
Павлун Юрій Іванович, к. філос. н., доцент, доцент кафедри філософії, соціології державного управління ДРІДУ НАДУ при Президентові України

Державні цільові програми як засіб оптимізації державно-управлінського впливу на економіку України
Пахомова Наталья Александровна, студентка 4 курса факультета управления Академии управления при Президенте Республики Беларусь (г. Минск, Республика Беларусь)

Экономический рост: последствия и противоречия
Попов Евгений Михайлович, к. э. н., профессор кафедры финансов Белорусского торгово-экономического университета потребительской кооперации; Попова Татьяна Евгеньевна – старший преподаватель кафедры теории и практики государственного управления факультета подготовки института государственной службы Академии управления при Президенте Республики Беларусь (г. Минск, Республика Беларусь)

Справедливость и равенство в подоходном налогообложении Республики Беларусь
Попруга Віталій Іванович, к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки і регіональної економічної політики ДРІДУ НАДУ при Президентові України; Тимошенко Лідія Михайлівна, д. е. н., професор, завідувач кафедри економіки та управління національним господарством Дніпропетровського національного університету ім. Олеся Гончара, заслужений діяч науки і техніки України

Сучасна практика формування бюджетних потенцій щодо соціалізації економіки та її корекція за цивілізаційними стандартами
Решевець Олеся Володимирівна, к. держ. упр., доцент кафедри регіонального управління та місцевого самоврядування ХарРІДУ НАДУ при Президентові України

Соціальне підприємництво як складова розвитку території
Ромат Тетяна Євгенівна, к. держ. упр., Головний спеціаліст Антимонопольного комітету України

Стимулювання добросовісної конкуренції як інструмент суспільного розвитку
Слободенюк Світлана Миколаївна, здобувач ОРІДУ НАДУ при Президентові України, головний спеціаліст інспекційного відділу Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

Соціальна природа та інституціональна структура сучасного кредитного ринку
Тимофеєв Антон Анатолійович, студент 4 курсу економічного факультету Східноукраїнського Національного Університету ім. Володимира Даля

How multinational corporations enter into new markets..
Тимошенко Лідія Михайлівна, д. е. н., професор, завідувач кафедри економіки та управління національним господарством Дніпропетровського національного університету ім. Олеся Гончара, заслужений діяч науки і техніки України; Більська Ольга Володимирівна, к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки і управління національним господарством Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара

Модель переформатування процесу розподілу і перерозподілу створеного продукту в контексті вимог соціалізації економіки
Трафимович Ольга Анатольевна, студентка 4 курса Института управленческих кадров Академии управления при Президенте Республики Беларусь; Глыцко Ольга Леонидовна, студентка 4 курса Института управленческих кадров Академии управления при Президенте Республики Беларусь (г. Минск, Республика Беларусь)

Миграция как способ повышения трудового потенциала на примере Германии
Тычинская Ирина Александровна, к. э. н., доцент, доцент кафедры менеджмента и управления народным хозяйством Орловского филиала РАНХиГС; Комаревцева Ольга Олеговна, студентка 4 курса Орловского филиала РАНХиГС (г. Орел, Российская Федерация)

Региональный маркетинг как технология улучшения инвестиционного имиджа региона
Ульянченко Юрій Олександрович, к. держ. упр., доцент, доцент кафедри економічної політики ХарРІДУ НАДУ при Президентові України

Соціальна функція механізмів державного регулювання розвитку конкуренції в аграрному секторі економіки
Федонина Оксана Васильевна, к. э. н., доцент кафедры экономической теории НИУ ГОУ ВПО «Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарева» (г. Саранск, Российская Федерация)

Innovative components of the development of the region in modern conditions
Хомякова Наталья Викторовна, аспирант кафедры менеджмента и управления народным хозяйством Орловского филиала РАНХиГС (г. Орел, Российская Федерация)

Государственно-частное партнерство в современных российских условиях: региональный аспект
Чикаренко Олексій Олександрович, к. держ. упр., начальник управління інформатизації та обліку платників податків Спеціалізованої державної податкової інспекції по роботі з великими платниками податків у м. Дніпропетровську

Модельний базіс реалізації програмно-цільового управління розвитком податкової служби України
Чура Татьяна Олеговна, студентка 4 курса факультета управления Академии управления при Президенте Республики Беларусь (г. Минск, Республика Беларусь)

Развитие государственно-частного партнерства в Республике Беларусь
Шкабара Олексій Аркадійович, начальник відділу Державного земельного агентства у Радомишльському районі Житомирської області

Специфіка розвитку земельних відносин в Україні
Шугай Александра Владимировна, студентка 4 курса факультета управления Института управленческих кадров Академии управления при Президенте Республики Беларусь (г. Минск, Республика Беларусь)

Влияние величины прибыли в расчете на одного работника на заработную плату персонала
Шумік Ірина Володимирівна, аспірант кафедри економіки та регіональної економічної політики ДРІДУ НАДУ при Президентові України

Зарубіжний досвід соціального партнерства на договірних умовах у місцевому самоврядуванні
Шуст Александр Сергеевич, заместитель директора Центра исследований государственного управления Академии управления при Президенте Республики Беларусь (г. Минск, Республика Беларусь)

Повышение места человеческого капитала в структуре национального богатства
Якименко Борис Миколайович, аспірант кафедри регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом НАДУ при Президентові України

Показники регіонального людського розвитку як інструмент визначення обсягу та структури місцевих фінансів
Секція 3

Соціальний захист та соціальна безпека людини і суспільства

Голова секції – к. і. н., Голубчик Г. Д.

Секретар – к. держ. упр., старший викладач кафедри філософії, соціології державного управління Сидоренко Н.С.
Бєлай Сергій Вікторович, к. військ. н., с. н. с., старший науковий співробітник науково-дослідної лабораторії службово-бойового застосування внутрішніх військ науково-дослідного центру службово-бойової діяльності внутрішніх військ Академії внутрішніх військ МВС України (м. Харків)

Аналіз соціальної напруженості як передумови виникнення кризових явищ соціально-економічного характеру
Свіренко Олександр Анатолійович, аспірант кафедри економіки та регіональної економічної політики ДРІДУ НАДУ, директор департаменту взаємодії з правоохоронними органами, мобілізаційної та оборонної роботи і з питань надзвичайних ситуацій Дніпропетровської міської ради

Економічна безпека міста у складі функцій місцевого самоврядування
Вуколов Володимир Васильович, cтарший викладач кафедри менеджменту та управління проектами ДРІДУ НАДУ при Президентові України

Соціальна інженерія та захист від неї
Григорова Марія Олександрівна, к. б. н., доцент кафедри природничої освіти Дніпропетровського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти

Діяльність центральних органів виконавчої влади щодо забезпечення біолого-генетичної безпеки в Україні
Григорьев Алексей Александрович, старший научный сотрудник Научно-исследовательского института теории и практики государственного управления Академии управления при Президенте Республики Беларусь (г. Минск, Республика Беларусь)

Совершенствование норм права по вопросам защиты женщин и детей в контексте развития института множественного гражданства
Гринёва Анастасия Андреевна, специалист по социальной работе БУ ОО «Комплексный центр социального обслуживания населения Орловского района» (г. Орел, Российская Федерация)

Социальная безопасность и социальная защита человека в России
Давиденко Катерина Олександрівна, студентка 5о курсу, факультету соціально-економічного управління ХарРІДУ НАДУ при Президентові України

Соціальний захист молоді в Україні: проблеми та шляхи їх подолання
Дёмушкина Лариса Олеговна, к. э. н., доцент, доцент кафедры «Государственное регулирование экономики» Института управления Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан (г. Астана, Республика Казахстан)

Социальная безопасность и социальная политика в Республике Казахстан
Денисенко Тетяна Миколаївна, аспірант кафедри права та європейської інтеграції ДРІДУ НАДУ при Президентові України

Становлення та розвиток системи соціального захисту населення в незалежній Україні
Исаева Юлия Викторовна, специалист отдела профориентации, содействия занятости и трудоустройству выпускников Орловского филиала РАНХиГС (г. Орел, Российская Федерация)

Ценностные ориентации молодежи как фактор обеспечения духовной безопасности Российской Федерации: к постановке вопроса
Іванова Наталія Євгенівна, здобувач кафедри маркетингу ДонДУУ, заступник керівника відділу регіональної логістики компанії ТОВ «Вічунай Україна»

Аналіз загальних оцінок переваг та недоліків використання біотехнологічних культур
Карпиевич Виктор Александрович, к. и. н., доцент, доцент кафедры гуманитарных наук Командно-инженерного института МЧС Республики Беларусь (г. Минск, Республика Беларусь)

Теоретические аспекты социальных рисков в чрезвычайных ситуациях как фактор общественной безопасности
Коваленко Світлана Олександрівна, аспірант кафедри державної політики та менеджменту Інституту державного управління Чорноморського державного університету ім. Петра Могили

Вдосконалення діяльності Державної служби зайнятості в контексті розвитку державної політики України у сфері соціального захисту безробітних
Кравцова Тетяна Василівна, к. т. н., доцент, доцент кафедри менеджменту та управління проектами ДРІДУ НАДУ при Президентові України; Лащенко Оксана Василівна, к. держ. упр., доцент кафедри менеджменту та управління проектами ДРІДУ НАДУ при Президентові України

Управління конфліктами на державній службі
Крамаренко Леонід Володимирович, аспірант кафедри державного управління та місцевого самоврядування Академії муніципального управління м. Київ

Місце судової влади України в удосконаленні правового механізму державного управління (на прикладі захисту багатодітних сімей)
Кузнецова Елена Павловна, студентка Филиала федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Волгоградский государственный социально-педагогический университет» (г. Михайловка Волгоградской области, Российская Федерация)

Профилактика религиозного экстремизма в молодёжной среде
Курсон Катерина Іванівна, аспірант кафедри регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом НАДУ при Президентові України

Безробіття населення України – проблема національного масштабу
Лактіонова Олена Леонідівна, аспірант кафедри соціальної і гуманітарної політики НАДУ при Президентові України

Шляхи удосконалення державної політики у сфері підтримки багатодітних сімей в Україні

Лісова Олена Ігорівна, аспірант кафедри державного управління та місцевого самоврядування ДРІДУ НАДУ при Президентові України

Витоки створення нормативно-правового забезпечення радіаційної безпеки в Україні
Максимчук Олександра Святославівна, аспірант кафедри державного управління та місцевого самоврядування ДРІДУ НАДУ при Президентові України

Роль освіти в реалізації політики ядерної безпеки України
Маланчій Микола Олександрович, начальник відділу кадрів Національної академії державної прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького

Особливості професійної діяльності військовослужбовців прикордонної служби в контексті забезпечення суспільної безпеки
Малик Елена Николаевна, к. полит. н., доцент, доцент кафедры социальной работы и педагогики профессиональной деятельности Орловского филиала РАНХиГС (г. Орел, Российская Федерация)

Меры содействия занятости и профессиональной подготовки молодых инвалидов в системе их интеграции в российское общество
Микольченко Віра Сергіївна, викладач кафедри філософії та соціальних наук Криворізького національного університету

Основні напрямки соціального захисту в сфері праці
Митяев Вячеслав Васильевич, к. пед. н., доцент, заместитель директора Центра переподготовки и повышения квалификации государственных и муниципальных служащих, доцент кафедры информатики и информационных технологий в менеджменте Орловского филиала РАНХиГС (г. Орел, Российская Федерация)

Проблемы управления системой информационной безопасности организации
Морозова Наталія Геннадіївна, аспірант кафедри соціальної і гуманітарної політики НАДУ при Президентові України

Соціальний захист державних службовців як основа соціального партнерства: сучасний стан і перспективи розвитку
Парфёнова Ирина Сергеевна, к. соц. н., старший преподаватель кафедры теории и социологии управления Уральского института – филиала РАНХиГС (г. Екатеринбург, Российская Федерация)

Преодоление алкоголизации населения как основа социального развития российского государства
Сережкина Ксения Ивановна, студентка Орловского филиала РАНХиГС (г. Орел, Российская Федерация)

Социальная безопасность семьи как основа безопасности современного общества
Слабінська Оксана Володимирівна, здобувач кафедри економіки та регіональної економічної політики ДРІДУ НАДУ при Президентові України

Організаційно-інституційні засади функціонування муніципального пенсійного фонду
Старушенко Галина Аркадьевна, к. т. н., доцент, доцент кафедры информационных технологий и информационных систем ДРИГУ НАГУ при Президенте Украины; Рахманов Вагиф Мамедович, д. мед. н., профессор, профессор кафедры педагогики и психологии Днепропетровского государственного института физической культуры и спорта; Рахманов Рагиф Вагифович, врач психиатр Украинского психотерапевтического реабилитационного центра

Обобщенный статистический анализ значимости социальных факторов в процессе медицинской реабилитации
Секція 4

Гуманізаційні аспекти соціального розвитку. Гуманітарна політика щодо розвитку

освіти, науки, культури, фізичної культури та охорони здоров’я

Голова секції – к. пед. н., доцент Шевченко С.О.

Секретар – аспірант кафедри філософії, соціології державного управління Вараница А.С.
Бодряга Вікторія Володимирівна, провідний спеціаліст відділу освіти Ленінської районної у м. Донецьку ради, вчитель сумісник Донецької загальноосвітньої школи № 3

Система місцевого самоврядування як механізм управління освітою територіальної громади
Борисенко Світлана Сергіївна, старший викладач кафедри економіки та фінансів Державного Інституту підготовки та перепідготовки кадрів промисловості Національної Металургійної академії України

Системы финансирования здравоохранения: классификация и описание моделей
Вікторов Віктор Григорович, д. філос. н., професор, завідувач кафедри філософії, соціології державного управління ДРІДУ НАДУ при Президентові України

Роль освітніх закладів у контексті культурної політики
Вараниця Антон Сергійович, аспірант кафедри філософії, соціології державного управління ДРІДУ НАДУ при Президентові України

До проблеми вдосконалення механізмів державної молодіжної житлової політики
Голубчик Ганна Данилівна, к. і. н., доцент кафедри філософії, соціології державного управління ДРІДУ НАДУ при Президентові України

Культурна політика як інструмент модернізації українського суспільства
Гончарова Мария Александровна, к. э. н., доцент кафедры «Менеджмент и управление народным хозяйством» Орловского филиала РАНХиГС; Гончарова Наталья Александровна, к. пед. н., доцент кафедры «Математики и информационных технологий» ФГБОУ ВПО «Орловский государственный университет» (г. Орел, Российская Федерация)

Особенности построения новой модели организации образовательного процесса в вузе на современной этапе модернизации
Діденко Олег Григорович, аспірант кафедри соціальної та гуманітарної політики НАДУ при Президентові України

Патріотизм як чинник гуманітарного розвитку
Ерегина Анна Геннадьевна, преподаватель кафедры «Социология и психология», специалист научно-исследовательской методической лаборатории, аспирант по специальности «Социология управления» Нижегородского института управления РАНХиГС (г. Нижний Новгород, Российская Федерация)

Профессиональное развитие управленческих кадров общеобразовательных учреждений как фактор повышения качества образования в современных социально-экономических условиях
Исаева Екатерина Юрьевна, к. соц. н., доцент, доцент кафедры «Социология и психология управления» факультета «Социальные технологии» Орловского филиала РАНХиГС (г. Орел, Российская Федерация)

Современное состояние и развитие сферы образования в России
Кокурина Ольга Юрьевна, к. ю. н., соискатель РАНХиГС (г. Москва, Российская Федерация); Амелин Валерий Евгеньевич, к. филос. н., директор издательства Орловского филиала РАНХиГС (г. Орел, Российская Федерация)

О социокультурных основаниях российской государственности и права
Кондрашєва Ольга Василівна, старший викладач кафедри української та іноземної мов ДРІДУ НАДУ при Президентові України

Компонентний склад професійної компетентності викладача іноземної мови вищого навчального закладу
Кривачук Людмила Федорівна, к. держ. упр., доцент, вчений секретар, доцент кафедри соціальних і гуманітарних дисциплін Львівської державної фінансової академії

Актуальні проблеми державного регулювання розвитку освіти дітей в сучасній Україні
Купрійчук Василь Михайлович, к. держ. упр., докторант кафедри соціальної і гуманітарної політики НАДУ при Президентові України

Правове регулювання гуманітарної політики Західноукраїнської Народної Республіки (листопад 1918-1919 рр.)
Малінін Володимир Володимирович, аспірант кафедри філософських та соціально-політичних наук ОРІДУ НАДУ при Президентові України

Механізми формування соціокультурної ідентичності у транзитивному суспільстві
Кулініч Олег Васильович, к. держ. упр., доцент кафедри соціальної і гуманітарної політики ХарРІДУ НАДУ при Президентові України

Молодіжний рух у соціально-політичному просторі сучасної України
Микиянец Ольга Юрьевна, студентка факультета управления Института управленческих кадров Академии управления при Президенте Республики Беларусь; Сидорик Юлия Юрьевна, студентка факультета управления Института управленческих кадров Академии управления при Президенте Республики Беларусь (г. Минск, Республика Беларусь)

Рейтинговая система оценивания в современном образовательном процессе
Мордань Ольга Олексіївна, аспірант кафедри соціальної і гуманітарної політики НАДУ при Президентові України

Державне регулювання інституту опіки дітей в Україні: напрями вдосконалення
Мукашева Батима Абдыкеновна, к.э.н., профессор, профессор кафедры государственного регулирования экономики Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан (г. Астана, Республика Казахстан)

Улучшение качества жизни людей с ограниченными возможностями в Республике Казахстан
Назаренко Віта Миколаївна, слухач факультету державного управління ДРІДУ НАДУ при Президентові України

Гуманітарна політика щодо розвитку освіти
Петрище Виталий Иванович, к. э. н., доцент кафедры менеджмент и управление народным хозяйством Орловского филиала РАНХиГС (г. Орел, Российская Федерация)

Социальные технологии управления качеством жизни населения в регионе
Поспєхова Ганна Миколаївна, аспірант кафедри філософії, соціології державного управління ДРІДУ НАДУ при Президентові України

Гуманітарні аспекти демократичної трансформації суспільства
Славин Владислав Вячеславович, соискатель кафедры теории и социологии управления Уральского института – филиала РАНХиГС (г. Екатеринбург, Российская Федерация)

Управление туристической привлекательностью как фактор развития региона

Сорокіна Наталія Григорівна, к. держ. упр., доцент кафедри державного управління та місцевого самоврядування ДРІДУ НАДУ при Президентові України; Тарасенко Тетяна Миколаївна, к. держ. упр., старший викладач кафедри державного управління та місцевого самоврядування ДРІДУ НАДУ при Президентові України

Проблеми розвитку соціокультурної сфери в період сучасних трансформаційних процесів

Цебрук Мария Анатольевна, научный сотрудник отдела правовых исследований и экспертизы Центра исследований государственного управления НИИ теории и практики государственного управления Академия управления при Президенте Республики Беларусь (г. Минск, Республика Беларусь)

Идеологическая работа с населением как важнейший фактор обеспечения стабильности в обществе
Шапаренко Тетяна Іванівна, здобувач кафедри державного управління та місцевого самоврядування ДРІДУ НАДУ при Президентові України

Модернізація державного управління гуманітарною сферою як чинник розвитку музейної справи України
Швидун Віктор Миколайович, к. пед. н., докторант кафедри філософії, соціології державного управління ДРІДУ НАДУ при Президентові України

Щодо інтеграційних процесів у освіті та їх впливу на реформування системи державного управління післядипломною педагогічною освітою в Україні
Секція 5

Соціально-політичний простір сучасності: проблеми та перспективи розвитку

Голова секції – к. філос. н., доцент Хміль Т. В.

Секретар – аспірант кафедри філософії, соціології державного управління Поспєхова Г. М.
Бомбина Юлия Николаевна, аспирант кафедры общего и административного менеджмента ДонГУУ

К вопросу о противоречиях в государственной поддержке объединений граждан
Веретенников Альберт Сергеевич, соискатель кафедры теории и социологии управления Уральского института – филиала РАНХиГС (г. Екатеринбург, Российская Федерация)

Социально-политическое пространство региона: исследования ожиданий граждан
Газиева Инна Александровна, к. соц. н., декан факультета очного обучения, доцент кафедры социологии и психологии Нижегородского института управления РАНХиГС (г. Нижний Новгород, Российская Федерация)

Управление миграционным потенциалом как механизм оптимизации социально-политического пространства России
Губанова Ганна Валерівна, аспірантка кафедри права та євроінтеграції ДРІДУ НАДУ при Президентові України

До питання щодо принципів загальних виборчих прав громадян України
Демченко Володимир Миколайович, к. філол. н., доцент, доцент кафедри державного управління і місцевого самоврядування Херсонського національного технічного університету

Трансформація цивілізаційних орієнтирів у сучасній українській державі
Дунаева Юлия Александровна, преподаватель кафедры теории права Поволжского института управления им. П. А. Столыпина РАНХиГС (г. Саратов, Российская Федерация)

К проблеме становления института общественной экспертизы в социально-политическом пространстве современной России
Есимова Шолпан Алтынбековна, д. э. н., доцент, профессор кафедры «Государственное и местное управление» Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан (г. Астана, Республика Казахстан)

Административные реформы в Казахстане
Исаев Алексей Владимирович, к. полит. н., доцент кафедры конституционного и муниципального права Орловского филиала РАНХиГС (г. Орел, Российская Федерация)

Государство и Русская Православная Церковь в современном социально-политическом пространстве России: проблемы и перспективы развития партнерских отношений
Калитюк Лілія Олександрівна, начальник відділу методичного забезпечення соціальної роботи Дніпропетровського обласного центру соціальних служб для сімей, дітей та молоді

Етнонаціональна модель державотворення як засада формування української національної ідентичності
Кащёнок Анастасия Константиновна, студентка Академии управления при президенте Республики Беларусь; Евсейчик Татьяна Викторовна, студентка Академии управления при президенте Республики Беларусь (г. Минск, Республика Беларусь)

Борьба с коррупцией: международный опыт
Клімович Вікторія Миколаївна, здобувач кафедри філософії, соціології державного управління ДРІДУ НАДУ при Президентові України

Морально-психологічні аспекти поняття громадянськості
Коваленко Артём Александрович,студент 2 курса факультета управления Института управленческих кадров Академии управления при Президенте Республики Беларусь; Глёза Дмитрий Владимирович, студент 2 курса факультета управления Института управленческих кадров Академии управления при Президенте Республики Беларусь (г. Минск, Республика Беларусь)

Борьба с коррупцией в Республике Беларусь
Красівський Денис Орестович, аспірант кафедри державної політики та управління політичними процесами НАДУ при Президентові України

Проблеми становлення європейських стандартів у політичному управлінні
Кудрявцева Марія Вікторівна, аспірант кафедри філософії, соціології державного управління ДРІДУ НАДУ при Президентові України

Зарубіжний досвід ролі інституту президента в організації державної влади
Кузьменков Владимир Александрович, аспирант ФГБОУ ВПО «Государственный университет – учебно-научно-производственный комплекс»; Жарких Кристина Валерьевна, студентка ФГБОУ ВПО «Государственный университет – учебно-научно-производственный комплекс» (г. Орел, Российская Федерация)

Средний класс: мифологема современности
Кулініч Олег Васильович, к. держ. упр., доцент кафедри соціальної і гуманітарної політики ХарРІДУ НАДУ при Президентові України

Молодіжний рух у соціально-політичному просторі сучасної України
Лосіхін Олег Олегович, помічник-консультант народного депутата України

Феміністський рух у соціальному конструюванні гендерних відносин
Моисеев Владимир Викторович, д. і. н., доцент, профессор Белгородского государственного технологического университета имени В.Г. Шухова, академик РАЕН (г. Белгород, Российская Федерация)

Главные задачи социальной политики России
Нікітіна Анастасія Сергіївна, студентка 3 курсу факультету менеджменту ДРІДУ НАДУ при Президентові України

Формування позитивної репутації держави як пріоритет сьогодення
Носкова Оксана Сергеевна, старший научный сотрудник НИИ теории и практики государственного управления Академии управления при Президенте Республики Беларусь (г. Минск, Республика Беларусь)

Эффективность использования современных информационно-коммуникационных технологий государственными органами и организациями Республики Беларусь
Овдін Олександр Володимирович, к. і. н., докторант кафедри філософії, соціології державного управління ДРІДУ НАДУ при Президентові України

Особливості організації перепису населення 2011 р. в Естонській Республіці
Паригіна Катерина Вікторівна, аспірант Інституту проблем державного управління та місцевого самоврядування НАДУ при Президентові України

Засадничі принципи оцінювання та управління репутацією держави
Прокуратов Василий Николаевич, заместитель начальника ФСО РФ, соискатель Орловского филиала РАНХиГС (г. Орел, Российская Федерация)

Противодействие коррупции и перспективы развития России
Романенко Катерина Михайлівна, к. ю. н., докторант кафедри філософії, соціології державного управління ДРІДУ НАДУ при Президентові України

Маркетинг у державному управлінні та концепція адміністративної реформи в Україні
Садовська Альона Леонідівна, аспірант кафедри соціальної і гуманітарної політики НАДУ при Президентові України

Інформаційні відкритість і прозорість органів влади як складова належного врядування
Сергєєва Олена Романівна, здобувач кафедри економіки та регіональної економічної політики ДРІДУ НАДУ при Президентові України

Особливості місцевого самоврядування як фактору становлення громадянського суспільства
Сидоренко Наталія Сергіївна, к. держ. упр., старший викладач кафедри філософії, соціології державного управління ДРІДУ НАДУ при Президентові України

Взаємодія інституту президента з Кабінетом Міністрів України за президентсько-парламентської республіки
Титаренко Любов Миколаївна, к. політ. н., доцент, доцент кафедра філософських та соціально-політичних наук ОРІДУНАДУ при Президентові України

Соціально-політичний простір сучасності: проблеми та перспективи розвитку
Халецький Андрій Вікторович, к. держ. упр., перший заступник начальника Головного управління взаємодії з громадськістю та у справах національностей і релігії Донецької облдержадміністрації

Взаємодія органів виконавчої влади з громадськістю у справах релігій
Хмара Костянтин Васильович, слухач факультету державного управління ДРІДУ НАДУ при Президентові України

Значення духовності та релігії для суспільного розвитку та політичного життя суспільства
Хміль Тетяна Володимирівна, к. філос. н., доцент, доцент кафедри філософії, соціології державного управління ДРІДУ НАДУ при Президентові України

Про деякі трансцендентні конотації виборчого процесу
Прийняття резолюції

Закриття конференції


Каталог: konf -> konf dridu
konf -> Конспект лекцій з курсу " історія зарубіжної літератури" (ХVІІ поч. ХІХ ст.) Для студентів гуманітарного факультету
konf -> Долина нарцисів: українські літературні любовні антології
konf -> Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни "Історія зарубіжної літератури. ХХ століття " для студентів спеціальності 0203 Гуманітарні науки
konf -> Дей студентів бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 23 травня 2013 року Том Гуманітарні науки Бердянськ 2013
konf -> Ювілей наома: шляхи розвитку українського мистецтвознавства тези І матеріали доповідей міжвузівської наукової конференції молодих науковців, аспірантів І студентів
konf -> Черкашина Т. Ю
konf -> Методичні вказівки до самостійної роб оти з дисципліни "Історія зарубіжної літератури" для студентів
konf -> Бібліографічний огляд літератури життя І творчості с. С. Гулака-артемовського
konf dridu -> Учасники V міжнародної науково-практичної конференції «сталий розвиток територій: проблеми та шляхи вирішення»


Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Програма VІ регіональної науково-практичної конференції «Проблеми управління соціальним І гуманітарним розвитком» iconПрограма міжнародної науково-практичної конференції теорія та практика управління економічним розвитком

Програма VІ регіональної науково-практичної конференції «Проблеми управління соціальним І гуманітарним розвитком» iconОбслуговування повітряного руху україни проблеми навігації І управління рухом тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених І студентів
Проблеми навігації І управління рухом: тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених І студентів; м....
Програма VІ регіональної науково-практичної конференції «Проблеми управління соціальним І гуманітарним розвитком» iconПрограма Міжнародної науково-практичної конференції 24-25 вересня 2009 р. Київ 2009 Порядок роботи конференції
Секція ІІ „Краєзнавча робота як сфера науково-практичної діяльності бібліотек, архівних та музейних установ”
Програма VІ регіональної науково-практичної конференції «Проблеми управління соціальним І гуманітарним розвитком» icon20 грудня 2017 року
Маркетингові технології підприємств в сучасному науково-технічному середовищі. – Матеріали VІІІ регіональної науково-практичної Інтернет-конференції...
Програма VІ регіональної науково-практичної конференції «Проблеми управління соціальним І гуманітарним розвитком» iconСучасні проблеми нейроінфекцій Матеріали обласної науково-практичної конференції і пленуму Асоціації інфекціоністів Сумщини, присвячених пам’яті
Матеріали обласної науково-практичної конференції І пленуму Асоціації інфекціоністів Сумщини
Програма VІ регіональної науково-практичної конференції «Проблеми управління соціальним І гуманітарним розвитком» iconПрограма VII університетської науково-практичної конференції студентів, аспірантів І молодих учених «молода наука-2014»
Алексеєнко А., Мала академія управління бізнесом крцмтаШ. Аналіз дискурсу ресторанного бізнесу
Програма VІ регіональної науково-практичної конференції «Проблеми управління соціальним І гуманітарним розвитком» iconМатеріали Міжнародної науково-практичної конференції, приуроченої до 70-річчя заснування Державної історичної бібліотеки України
Науковий збірник містить доповіді й повідомлення, які надані учасниками Міжнародної науково-практичної конференції „Державна історична...
Програма VІ регіональної науково-практичної конференції «Проблеми управління соціальним І гуманітарним розвитком» iconПрограма ІІІ всеукраїнської науково-практичної конференції

Програма VІ регіональної науково-практичної конференції «Проблеми управління соціальним І гуманітарним розвитком» iconПрограма міжнародної науково-практичної конференції педагогічна освіта І наука

Програма VІ регіональної науково-практичної конференції «Проблеми управління соціальним І гуманітарним розвитком» iconЗбірник матеріалів VІІ міжвузівської студентської науково-практичної конференції
Мовленнєва культура як запорука професійного успіху спеціаліста: збірник наукових статей VІІ міжвузівської студентської науково-практичної...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка