Програма виховної роботи «Сім я патріота»Сторінка1/5
Дата конвертації04.02.2018
Розмір1,06 Mb.
ТипПрограма
  1   2   3   4   5


Авторська програма виховної роботи

«Сім Я патріота»

Для учнів 1-4 класів
Автор: Полоз Ірина Володимирівна, вчитель початкових класів Славутицької загальнооосвітньої школи І-ІІІ ступенів №4 Славутицької міської ради

Виховна програма

Патріотизм – серцевина людини,

основа її активної позиції

В. О. Сухомлинський

Патріотичне виховання – це сфера духовного життя, яка проникає в усе, що пізнає, робить, до чого прагне,

що любить і ненавидить людина, яка формується.

В. О. Сухомлинський

І. Пояснювальна записка

Побудова і розвиток держави як цивілізованого члена світового співтовариства неможлива без пробудження національної свідомості українського народу, насамперед молоді.

Патріотичне виховання – це формування патріотичних почуттів, готовності до трудового та героїчного подвигу в ім’я процвітання української держави. Це планомірна виховна діяльність педагогів, сімей та суспільства, спрямована на формування у вихованців почуття любові до Батьківщини, національної самосвідомості й гідності; дбайливого ставлення до рідної мови, культури, традицій; відповідальності за рідну природу; потреби зробити свій внесок у долю батьківщини; інтересу до міжнаціонального спілкування.

Школа починається з початкової ланки, яка приймає дитину такою, як вона є, і допомагає їй ставати розвиненою, освіченою людиною. За словами В.Сухомлинського, роки навчання у початкових класах є цілим періодом морального, інтелектуального, емоційного, фізичного розвитку, який буде реальною справою лише за умови, що дитина живе багатим життям сьогодні, а не тільки готується до оволодіння знаннями завтра.

У вихованні молодших школярів великої уваги потребує формування патріотичних рис їхнього характеру: навичок поведінки, витривалості, чуйності, доброти і милосердя, вміння долати труднощі, вироблення цілеспрямованості, організованості, стійкої уваги. У цьому ж руслі не менш важливе значення має вироблення духовно-моральних та вольових рис: патріотизму, відповідальності, національної свідомості, людської гідності.

Правильно організоване національно-патріотичне виховання формує повноцінну особистість, суверенну індивідуальність, яка цінує свою громадянську, національну й особисту гідність, совість і честь.Будуть змінюватись часи, школа вирішуватиме нові завдання, проте актуальною є і буде одна проблема – виховання громадянина України, який знає і пам’ятає свій рід, материнську мову, цінує минуле і буде гідно творити майбутнє.

ІІ. Мета і завдання програми

Мета: розвиток в учнів патріотизму, національної свідомості, найважливіших духовно-моральних і соціальних цінностей, які мають стати засадами відповідальної особистості, яка буде гідно творити майбутнє свого міста, своєї країни.

Завдання:

 • розвивати духовно-моральну особистість, яка поєднує особисті інтереси з суспільними;

 • виховувати почуття обов’язку, відповідальності, готовності до захисту Вітчизни, почуття любові і прихильності до сім’ї, рідного дому, своєї Батьківщини, традицій, звичаїв свого народу;

 • формувати необхідні норми правової поведінки, усвідомлення себе як частини держави, здатної до співпраці з іншими;

 • виховувати гордість за героїчне минуле своєї Батьківщини і повагу до культури своєї країни;

 • залучати батьків, старшокласників, громадськість до колективних та індивідуальних форм роботи.


ІІІ. Принципи побудови програми:

 • Принцип доступності. Вимагає, щоб навчання будувалося на рівні реальних навчальних можливостей школярів, щоб вони не відчували інтелектуальних, фізичних, моральних перевантажень, які негативно позначаються на їхньому фізичному і психічному здоров’ї.

 • Принцип активності. Реалізує особистісну взаємодію і виявляється у впровадженні активних методів і оперативному обліку індивідуальних особливостей особистості, забезпечення творчого характеру діяльності.

 • Принцип наочності. Забезпечується застосуванням в освітньому процесі різноманітних ілюстрацій, різних барвистих плакатів, відео-, кіно- матеріалів, презентацій, прослуховування музичного матеріалу, відвідування різних екскурсій, виставок, музеїв та ін.

 • Принцип систематичності і послідовності. Вимагає, щоб знання, вміння та навички формувалися в системі, в певному порядку.

 • Принципи організації та самоорганізації. Активність учня, його вмотивованість, готовність до співпраці, здатність до творчості, комунікативність.

ІV. Очікувані результати:

 • Загальний розвиток особистості, засвоєння норм людського спілкування, чуттєве сприйняття світу.

 • Духовне і фізичне вдосконалення, усвідомлення прав і обов’язків перед державою і суспільством.

 • Формування стійкої патріотичної позиції, загальнолюдських цінностей.

 • Підвищення рівня соціальної активності, громадянської відповідальності.V. Основні методи і форми проведення виховної роботи:

Методи:

 • Словесні методи (розповідь, пояснення, бесіда).

 • Наочні (демонстрація схем, таблиць, карток, плакатів, презентацій).

 • Евристичний метод («знаходжу», «відкриваю»).

 • Ігрові методи (рольові,інтелектуальні, розважальні, творчі).

 • Методи проблемного навчання (знання не подаються в готовому вигляді, а ставляться у вигляді проблеми для самостійної роботи).

 • Методи стимулювання діяльності і поведінки.

 • Практичні методи (завдання, вправи, практичні роботи).

Форми:

 • Тематичні класні години, бесіди, години спілкування, уроки мужності, виставки, випуски газет, презентації, колективно творчі справи.

 • Інтелектуальні ігри, конкурси, вікторини, зустрічі, диспути, усні журнали, соціально-проектна діяльність, змагання, розваги.

 • Свята, марафони, рейди, екскурсії, акції, естафети.

 • Батьківські збори, консультації, лекторії, анкетування, сімейні свята.

 • Організація зустрічей учнів і педагогів з учасниками АТО, волонтерами.

VІ. Структура і зміст програми

Програма створена з урахуванням проекту Концепції виховання громадянина України, Національної доктрини розвитку освіти, Конвенції про права дитини, Концепції національного виховання, Концепції загальної середньої освіти, Кодексу честі молодого славутичанина, статуту дитячої організації «Світлячки Славутича» та Статуту школи.

Програма призначена для учнів з 1 по 4 клас, розрахована на чотирирічний період навчання, передбачає диференційований підхід у процесі навчання. Досягнення мети неможливе без спільних зусиль сім’ї, школи, громадських організацій, органів учнівського самоврядування.

Дана програма складається з семи розділів: «Я- особистість», «Я-родина», «Я-школа», «Я- рідне місто», «Я-здорова нація», «Я-країна»,«Я-планета». До кожного розділу подається тематика виховних заходів, а форму проведення вчитель, вихователь вибирає на свій розсуд. Це дає можливість щомісяця використовувати тематику кожного розділу. Програма є гнучкою і може бути скоригована вчителем чи вихователем у разі потреби.І. «Я-особистість»

Вітчизна – це не хтось і десь,

Я – теж Вітчизна.

І. Світличний
Мета: формування духовно багатої особистості, достойного патріота своєї країни, виховання дисципліни і культури поведінки, відповідальності, старанності.

1 клас

Назва виховного заходу

Форма проведення

Орієнтовний зміст

«Давай познайомимося»

Година спілкування

Культура спілкування. Знайомство дітей. «Я» в учнівському колективі

«Герої моїх улюблених казок»

Виставка малюнків

Інтереси та захоплення.

«Колектив починається з мене»

Бесіда з елементами гри

Особистість, її місце в учнівському колективі, в суспільстві.

«Як примирити «хочу» і «треба»

Виховна година

Власна особистість. Формування характеру. Самовдосконалення.

«Ледащо не годиться ні нащо»

Трудовий десант

Дотримання чистоти й порядку в домі, на подвір’ї, в школі.

«Прості правила етикету»

Вікторина

Етична культура.

«Культурна людина»

Морально-етична бесіда

Моральні цінності. Культура спілкування.

«Мій вихідний день»

Живописний вернісаж

Вільний час з користю.

«Ти і я і ми з тобою»

Розваги

Повага по відношенню до інших. Дружба та взаєморозуміння.

«Моя допомога крилатим»

Рейд

Виготовлення годівниць, їжа для птахів.

«Щоб вирости здоровим і міцним»

Презентація

Ознаки здоров’я, основні правила гігієни.

«Права дитини»

Класна година

Правова абетка. Захист прав дитини. Основні документи.

2 клас

Назва виховного заходу

Форма проведення

Орієнтовний зміст

«Віночок імен»

Дослідження

Походження імені, значення.

«Чи уважний я до людей»

Тренінг

Етична культура. Людська гідність. Взаємовідношення з однокласниками.

«Мандрівка сторінками моїх улюблених книжок»

Літературна вікторина

Обговорення прочитаних книжок. Загадки, ребуси, підбір питань.

«Як боротися з лінощами»

Диспут

Відповідальне ставлення до своїх доручень, активна життєва позиція.

«Що таке милосердя?»

Акція

Милосердя, повага та чуйність по відношенню до інших.

«Якості культурної поведінки»

Морально-етична бесіда

Культура спілкування. Розпізнавання моральних якостей.

«Краса людської душі»

Година спілкування

Моральні цінності. Характерні риси доброти. Аналіз своїх вчинків, самооцінка.

«Ти і твої товариші»

Змагання

Дружба та взаєморозуміння, згуртовування колективу.

«Школа ввічливості»

Виховна година

Етична культура. Поняття «вихованість»; культура спілкування в різних життєвих ситуаціях.

«Режим дня»

Перегляд презентації

Важливість режиму дня для здорового розвитку, колективне складання режиму дня.

«Одяг і взуття – твої друзі»

Бесіда-гра

Охайність учня, особиста гігієна.

«Музика у моєму житті»

Пісенний вернісаж

Краса й багатство української пісні. Самовдосконалення як засіб формування характеру.

«Пам’ятаємо про свої обов’язки»

Класна година

Правова культура учнів. Поняття «Закон», «Право», «Обов’язок», «Конституція». Відповідальність.


3 клас

Назва виховного заходу

Форма проведення

Орієнтовний зміст

«Впізнай за голосом»

Гра

Почуття дружби й колективізму; шанобливе ставлення до оточуючих.

«Кумедні історії у моєму житті»

Круглий стіл

Позитивне світосприйняття. Мистецтво спілкування, вміння слухати один одного.

«Що таке «сумління»

Усний журнал

Моральні цінності, гуманізм у стосунках, виховання почуття людської гідності

«Справа майстра боїться»

Колективно-творча справа

Виконання своїх доручень.

«Гарне і потворне у поведінці людей»

Виховна година

Характерні риси щедрості, доброти, виховання міцної внутрішньої опори людини. Етична культура.

«Корисні канікули»

Енциклопедичний вернісаж

Самовдосконалення як засіб формування характеру. Інтереси та захоплення.

«Якщо ти ввічливий»

Година спілкування

Культура спілкування, правила попередження конфліктів

«Доброта і жорстокість»

Класна година

Характерні риси щедрості, доброти. Людські чесноти, повага та чуткість по відношенню до інших.

«Не май 100 гривень, а май 100 друзів»

Бесіда-гра

Дружба та взаєморозуміння.

Дружні стосунки між школярами.«Мої чотириногі друзі»

Випуск газети

Інтереси та захоплення.

«Мій зовнішній вигляд»

Рейд-перевірка

Вимоги до зовнішнього вигляду школяра. Охайність, особиста гігієна.

«Я – пасажир»

Перегляд презентації

Правила поведінки в транспорті. Небезпечні ситуації на дорозі.

«Мої улюблені справи»

Виставка творчих робіт

Організація свого дозвілля. Самовдосконалення як засіб формування характеру.


4 клас

Назва виховного заходу

Форма проведення

Орієнтовний зміст

«Друзям про себе»

Випуск газети

Розвиток особистості.

«Мій знак зодіаку»

Дослідження

Вміння знаходити потрібну інформацію. Творчі вправи.

«Щоб інших учити треба самому вміти»

Круглий стіл

Головна праця школяра, розвиток творчих й інтелектуальних здібностей дітей, інтересу до навчання.

«Чи можна змінити свій характер»

Тренінг

Повага та чуйність по відношенню до інших. Самовдосконалення.

«Самолюб нікому не люб»

Усний журнал

Особистість, її місце в суспільстві. Самооцінка. Аналіз своїх вчинків. Вимогливість до себе.

«Поговоримо про чесність і щедрість»

Морально-етична бесіда

Характерні риси щедрості, доброти. Моральні цінності.

«Лицарський турнір «Чарівні вчинки»

Виховна година

Культура спілкування. Людяність, гуманізм, повага до людей.

«Духовне здоров’я»

Класна година

Загальнолюдські цінності, уміння відрізняти погане від доброго. Етична культура.

«В гості до товариша»

Бесіда-гра

Шанобливе ставлення до господарів. Чемність. Правила гостинності.

«Чи вмію я бачити недоліки свої і своїх друзів»

Година спілкування

Дружба та взаєморозуміння. Шанобливе ставлення до оточуючих, поважай особисте «Я» кожної людини.

«Як ми зустрічаємо зиму»

Свято

Зміни в живій і неживій природі. Загадки, конкурси, вірші. Розвиток артистичних здібностей, бажань та вмінь виступати.

«Чого я прагну»

Виставка малюнків

Творчий розвиток особистості Самовдосконалення як засіб формування характеру.


ІІ. « Я – родина»

Хто не знає свого минулого,

той не вартий майбутнього,

хто не відає про славу своїх предків,

той сам не вартий пошани.

М. Рильський

Мета: формування поваги до членів своєї родини, виховання шанобливого ставлення до сімейних традицій, звичаїв, любові до рідних.

1 клас

Назва виховного заходу

Форма проведення

Орієнтовний зміст

«Перший раз у перший клас»

Година спілкування

Знайомство з родинами. Правила поведінки в школі. Мої та шкільні речі.

«Я і моя сім’я»

Круглий стіл

Важливість сім’ї в житті людини.

«Спасибі вам, що ви на світі є»

Виховна година

Чуйність, доброта, милосердя, повага до всіх членів родини.

«Свято Осені»

Святковий ранок

Згуртованість класного колективу, проведення ігор, виконання пісень, віршів.

«Мамо, рідна моя нене»

Родинне свято

Декламування віршів, афоризмів, легенд, виконання пісень про маму.

«Від Різдва до Водохреща»

Конкурс колядок і щедрівок

Розучування українських колядок, щедрівок. Конкурс.

«Свято іменинника»

Свято

Привітання іменинників. Проведення конкурсів, розваг.

«Поговоримо про хліб»

Усний журнал

Шлях хліба з поля до столу.

«Тато, мама і я – спортивна сім’я»

Спортивні розваги

Представлення команд, участь в естафетах, підведення підсумків, нагородження.

«Поспішайте робити добро»

Морально-етична бесіда

Моральні судження. Доброта, чуйність, милосердя.

«Трудові доручення дитини вдома»

Батьківські збори

Трудове виховання. Допомога батькам.

«Як поводитися вдома, коли нема батьків»

Презентація

Правила поведінки вдома. Небезпечні ситуації.

Каталог: Files -> downloads
downloads -> «Це склад книжок» так скептик говорив, «Це храм душі» естет йому відмовив, Тут джерело всіх радощів земних, І їх дарують нам без цінним словом…»
downloads -> Для вчителів зарубіжної літератури
downloads -> Методичні рекомендації щодо викладання світової літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2013-2014 навчальному році // Зарубіжна літератури в школах України. 2013. №7-8
downloads -> Талант людини це божий дар
downloads -> Василь Стус постать,що єднає
downloads -> Антон павлович чехов
downloads -> Остап Вишня. Трагічна доля українського гумориста. Моя автобіографія
downloads -> Урок 1 т ема. Вступ. Роль художньої літератури у формуванні життєвих цінностей людини


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5

Схожі:

Програма виховної роботи «Сім я патріота» iconПрограма національного виховання учнівської молоді
Млинівської райдержадміністрації, В. Сорочук, методист з виховної роботи відділу освіти Гощанської райдержадміністрації, Н. Тарасюк,...
Програма виховної роботи «Сім я патріота» iconНазва закладу
Тому, користуючись Програмою аналізу виховної роботи у класі, об’єктивно оцінюєте реальні результати виховної роботи за минулий рік...
Програма виховної роботи «Сім я патріота» iconКласний керівник — організатор виховної роботи в класі
Усю цю роботу він проводить як офіційна, службова особа. Він несе відповідальність перед керівництвом школи та органами народної...
Програма виховної роботи «Сім я патріота» iconПрограма виховної роботи з учнями 8-9-х класів
...
Програма виховної роботи «Сім я патріота» iconНавчальний посібник з курсу „ методика соціально виховної роботи полтава 2009 (075. 8)
Методика соціально-виховної роботи: Навч посібник для студ вищ навч закладів / Авт упоряд. К. В. Педь. – Полтава.: Пдпу, 2009. –...
Програма виховної роботи «Сім я патріота» iconПрограма виховної роботи з учнями класів
Любіть Україну – вашу власну державу. Не на словах, а на ділі, роблячи все, аби вона була процвітаючою, міцною, багатою, незалежною,...
Програма виховної роботи «Сім я патріота» iconНапрямки виховної роботи
Кіровської міської ради Донецької області в 2012-2013 навчальному році була покладена така модель виховної системи, яка охоплювала...
Програма виховної роботи «Сім я патріота» iconПрограма факультативного курсу для 10-11 класів філологічного, суспільно-гуманітарного та художньо-естетичного профілів
Укладач: Володимир Терехов, заступник директора з навчально-виховної роботи Державного ліцею м. Білої Церкви, учитель-методист
Програма виховної роботи «Сім я патріота» iconПрограма виховної роботи Великокаратульської зош І-ІІІ ступенів «Веселковий міст»
Виховання учнів у сучасній школі здійснюється в контексті національної та загальнолюдської культури. Охоплює весь навчально-виховний...
Програма виховної роботи «Сім я патріота» iconПрограма виховної роботи з учнями 5-9-х класів
Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про молодіжні та дитячі громадські організації»,...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка