Програма вступного іспиту з німецької мови як другої іноземної мови для студентів факультету іноземних мовСкачати 64,06 Kb.
Дата конвертації17.09.2017
Розмір64,06 Kb.
ТипПрограма

Міністерство освіти і науки України

Чернівецький національний університет

імені Юрія Федьковича

Затверджено:

Голова приймальної комісії

Мельничук С.В. _____________

___ _________________ 2014 р.

ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ІСПИТУ

з німецької мови як другої іноземної мови

для студентів факультету іноземних мов

Ухвалено на засіданні Вченої ради факультету іноземних мов

протокол № 1 від 30.01.2014 р.

Голова Вченої ради факультету проф. Кушнерик В.І.

іноземних мов

Чернівці, 2014

Програма

з німецької мови (як другої іноземної)

для вступу на факультет іноземних мов


  1. Виконання тестових завдань.

(20 тестових завдань трьох рівнів складності з однією правильною відповіддю).
Компетенції, якими має оволодіти студент у процесі розв’язання тестових завдань:

Фонетичний аспект:

1. Основні відмінності німецьких голосних звуків від українських.

2. Основні відмінності німецьких приголосних звуків від українських.

3. Інтонація простого поширеного речення з дієслівним присудком.

4. Інтонація питального речення зі сполучником oder та стверджувального речення зі сполучником sondern.

5. Інтонація поширеного питального речення з питальним словом.

6. Інтонація непоширеного питального речення без питального слова.

7. Інтонація звертання.


Граматичний аспект:

1. Теперішній час слабких дієслів.

2. Особливості відмінювання дієслів haben та sein у теперішньому часі.

3. Особові займенники.

4. Складений іменний присудок.

5. Порядок слів у розповідному, питальному та спонукальному реченнях.

6. Відмінювання іменників в однині і в множині.

7. Заперечення в німецькій мові.

8. Теперешній час сильних дієслів, які змінюють кореневу голосну.

9. Наказовий спосіб.

10. Присвійні займенники.

11. Відмінювання особових займенників.

12. Прийменники з акузативом.

13. Прийменники з датівом.

14. Порядок слів у реченнях з додатками у давальному та знахідному відмінках.

15. Відмінювання та вживання дієслів kennen та wissen.

16. Прийменники з давальним та знахідним відмінками.

17. Дієслова, з відокремлюваними та не6відокремлюваними префіксами.

18. Теперішній час зворотних дієслів.

19. Відмінювання та вживання модальних дієслів у теперішньому часі.

20. Порядок слів у складносурядному реченні.

21. Кількісні числівники.

22. Іменник у родовому відмінку.

23. Відмінювання прикметників.

24. Вживання питальних займенників „Welcher?“ та „Was für ein?“

25. Правила вживання неозначеного артикля.

26. Прийменники з родовим відмінком.

27. Неозначено-особовий займенник man.

28. Відмінювання власних назв.

29. Претерит дієслів sein та haben.

30. Порядкові числівники.

31. Минулий час дієслова (претерит).

32. Займенникові прислівники.

33. Порядок слів у складносурядному реченні.

34. Підрядні речення додатку.

35. Підрядні реченні причини.

36. Вживання означеного артикля (узагальнення).

37. Неозначені та заперечу вальні займенники.

38. Парні сполучники.

39. Відсутність артикля (узагальнення).

40. Прийменники з родовим відмінком.

41.Вживання неозначеного артикля.

42. Вживання означеного артикля.

43. Відсутність артикля.

44. Неозначено – особовий займенник man.

45. Відмінювання власних імен.

46. Претерит дієслів.

47. Модальні дієслова. Теперішній час модальних дієслів.

48. Складносурядні речення.

49. Порядок слів у складнопідрядному реченні.

50. Підрядні речення додатку.

51. Підрядні речення причини.

52. Кількісні числівники.

53. Порядкові числівники.

54. Неозначені займенники.

55. Заперечувальні займенники.

56. Займенникові прислівники.

57. Парні сполучники.

58. Відмінювання прикметників (в однині і в множині).

59. Субстантивовані прикметники.

60. Питальні займенники.

61. Ступені порівняння прикметників та прислівників.

62. Безособові речення.

63. Майбутній час дієслів.

64. Вживання інфінітива з «zu» і без «zu».

65. Підрядні речення умови, мети, часу.

66. Інфінітивні звороти.

67. Минулий час – плюсквамперфект, перфект і плюсквамперфект модальних дієслів.

68. Конструкції «haben /sein + zu + інфінітив».

69. Означальні підрядні речення.

70. Пасив, безособовий та завершений.

71. Пасив, інфінітив пасив.

72. Утворення та вживання умовного способу.

73. Підрядні речення з сполучником indem.

74. Абсолютний акузатив.

75. Утворення дієслів за допомогою префіксів –ent і – zer.

76. Утворення Partizip I та II.

77. Вживання Partizip I та II.

78. Поширений дієприкметниковий зворот.

78. Підрядні речення поступки.

79. Утворення прикметників за допомогою суфікса – isch.

80. Вживання умовного способу в реченнях нереального порівняння.


Лексичний аспект:

1.Тема : «Ми вивчаємо іноземні мови».

2.Тема: « В аудиторії».

3. Тема: « Сім’я».

4. Тема: « Лист».

5. Тема: Квартира».

6. Тема: «Дозвілля».

7. Тема «Пошта».

8. Тема « Я даю телеграму».

9. Тема « Я пишу листа».

10. Тема « Телефонна розмова».

11. Тема «В універмазі».

12. Тема « В гастрономі».

13. Тема «Різдво».

14. Тема « Великдень».

15. Тема « У книгарні».

16. Тема «У бібліотеці».

17. Тема « Їжа».

18. Тема « В ресторані»

19. Тема «Пошта».

20. Тема «Відправлення телеграми, посилки».

21. Тема «Телефонна розмова».

22. Тема «Лист другові. Правила написання та оформлення».

23. Тема «Покупки. Відділи універмагу».

24. Тема «В продуктовому магазині».

25. Тема «Різдво, Новий рік».

26 . Тема «Великдень».

27. Тема «У книгарні».

28. Тема «В бібліотеці».

29. Тема «Пори року».

30. Тема «Подорож».

31. Тема «Берлін – столиця Німеччини».

32. Тема «Відпустка. Канікули. Відпочинок».

33. Тема «У лікаря».

34. Тема «В театрі».

35. Тема «Мій улюблений актор».

36. Тема «Похід в кіно».

37. Тема «Моя автобіографія».

38. Тема «Україна».

39. Тема «Київ – столиця України».

40. Тема «Видатні українці».

41. Тема «Буковина. Видатні буковинці. Мій рідний край».

42. «Прогулянка по місту. Орієнтація в чужому місті».

43. Тема «Німеччина. Міста Німеччини. Подорож по Кельну».

44. Тема «Подорож з Гамбурга до Мюнхена».

45. Тема «Німецькомовні країни: Австрія».

46. Тема «Німецькомовні країни: Швейцарія».

47. Тема «Німецькомовні країни: Німеччина».

48. Тема «Столиці таї х визначні місця».

49. Тема «Поїздка потягом. На вокзалі. Ми купуємо квитки. В туристичному агентстві».

50. Тема «Подорож літаком».

Критерії оцінювання знань

на вступному іспиті з другої іноземної мови (німецької)

(ОКР «Магістр»)

Застосовується 100-бальна система оцінювання відповідей за шкалою від 100 до 200 балів.За кожну правильну відповідь на тестове питання ставиться 5 балів, за неправильну відповідь – 0 балів. Підсумкова оцінка рівна сумі набраних балів (від 0 до 100), збільшеній на 100. Мінімальна кількість балів для допуску до наступного вступного випробування (до участі в конкурсі на зарахування) становить 124 бали.
Каталог: res -> chnu.edu.ua -> gradinf -> 2014 -> programa vstupnyh vyprobuvan -> 5-mag
5-mag -> Програма фахового іспиту для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень „ магістр
5-mag -> Програма фахового іспиту для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень „ магістр
5-mag -> Програма фахового іспиту для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень " магістр"
5-mag -> Програма фахового іспиту для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень „ Магістр
5-mag -> Програма фахового іспиту для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень „ Магістр


Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Програма вступного іспиту з німецької мови як другої іноземної мови для студентів факультету іноземних мов iconПрограма вступного іспиту до аспірантури з іноземної мови (англійська) Укладач: доц. Н. А. Шпак

Програма вступного іспиту з німецької мови як другої іноземної мови для студентів факультету іноземних мов iconПрограм а вступного екзамену з іноземної мови в аспірантуру для вступу на навчання для здобуття ступеня доктора філософії
Запропонована Програма для підготовки І здачі вступних іспитів з іноземної мови до аспірантури призначена для магістрів, спеціалістів...
Програма вступного іспиту з німецької мови як другої іноземної мови для студентів факультету іноземних мов iconМетодичні вказівки для студентів І курсу медичного факультету денної форми навчання з «Історії України та української культури»
Кафедра філософії, соціально-гуманітарних дисциплін, іноземних мов, української та латинської мови
Програма вступного іспиту з німецької мови як другої іноземної мови для студентів факультету іноземних мов iconНавчальна Програма комплексного екзамену з практики усного та писемного мовлення першої іноземної мови, методики викладання іноземних мов, зарубіжної літератури та методики викладання світової літератури
З практики усного та писемного мовлення першої іноземної мови, методики викладання іноземних мов, зарубіжної літератури та методики...
Програма вступного іспиту з німецької мови як другої іноземної мови для студентів факультету іноземних мов iconПрограма вступного іспиту з німецької мови щодо вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня
Мета завдань – комплексна перевірка знань форм, значень й функцій опрацьованих мовних (граматичних та лексичних) явищ та вмінь вживати...
Програма вступного іспиту з німецької мови як другої іноземної мови для студентів факультету іноземних мов iconВикористання інноваційних технологій на уроках німецької мови та в позакласній роботі для навчання говоріння
Тернопільська спеціалізована школа №17 імені Володимира Вихруща з поглибленим вивченням іноземних мов
Програма вступного іспиту з німецької мови як другої іноземної мови для студентів факультету іноземних мов iconОсновна І старша школа Іноземні мови
«Навчальні програми з іноземних мов для загальноосвітніх навчальних закладів і спеціалізованих шкіл із поглибленим вивченням іноземних...
Програма вступного іспиту з німецької мови як другої іноземної мови для студентів факультету іноземних мов iconЗбірник тез доповідей студентів факультету іноземних мов маріуполь – 2014
Дебют. Збірник тез доповідей студентів факультету іноземних мов за результатами участі у Декаді студентської науки – 2014 / За заг...
Програма вступного іспиту з німецької мови як другої іноземної мови для студентів факультету іноземних мов iconПрограма з іноземної мови (англійської, німецької, французької) перелік розділів: Володіння лексикою
Для вступу на перший курс навчання до Вінницького національного технічного університету


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка