Програма вступного випробування ( фахового іспиту ) для прийому на навчанняСторінка3/6
Дата конвертації04.05.2018
Розмір0.98 Mb.
ТипПрограма
1   2   3   4   5   6

ЛІТЕРАТУРА:

 1. Безклубенко С. Телевизионное кино / С. Безклубенко. – К.: Мистецтво, 1975.

 2. Брюховецька Л. Поетична хвиля українського кіно / Л. Брюховецька. – К.: Мистецтво, 1989.

 3. Довженко О. Твори в п’яти томах / О. Довженко. – К.: Дніпро, 1964–1966.

 4. Довженко О. Україна в огні. Кіноповість. Щоденник / О. Довженко. – К.: Радянський письменник, 1990.

 5. Жанры кино. – М.: 1979.

 6. Історія українського радянського кіно, тт. 1, 2. – К.: Наукова думка, 1987–1988.

 7. Колодяжная В. История зарубежного кино, т. 2 / В. Колодяжная, И. Трутко. – М.: Искусство, 1965.

 8. Комаров С. История зарубежного кино, т. 1 / С. Комаров. – М.: Искусство, 1965.

 9. Комаров С. История зарубежного кино, т. 3, Кино стран социализма / С. Комаров, И. Трутко, В. Утилів. – М.: Искусство, 1981.

 10. Марьямов А. Довженко / А. Марьянов. – М.: Молодая гвардия, 1968.

 11. Мачерет А. О поэтике киноискусства / А. О. Мачерет. – М.: Искусство, 1981.

 12. Мащенко І. Телебачення України / І. Мащенко. – К., 1998.

 13. Мир и фильмы Андрея Тарковского. – М.: Искусство, 1991.

 14. Миславский В. Кино в Украине 1896–1921. Факты. Фильмы. Имена / В. Миславский. – Харьков: Издательство «Торсинг», 2005.

 15. Садуль Ж. Всемирная история кино, тт. 1-4 / Ж. Садуль. – М.: Искусство, 1958–1982.

 16. Соболев Р. Люди и фильмы русского дореволюционного кино / Р. Соболев. – М.: Искусство, 1961.

 17. Сто фільмів українського кіно. Анотований каталог. – К.: Спалах, 1996.

 18. Сто великих режиссеров / Под. ред. И. Мусский. – М.: Вече, 2004.

 19. Теплиц Е. История киноискусства, тт. 1–5 / Е. Теплиц. – М.: Искусство, 1968–1974.

 20. Фрейлих С. Теория кино: от Эйзенштейна до Тарковского / С. Фрейлих. – М.: Искусство, 1992.

 21. Цвіркунов В. Проблеми стилю в кіномистецтві / В. Цвіркунов. – К.: Мистецтво 1988.

100. Эйзенштейн в воспоминаниях современников. – М., 1974.

Практична частина включає завдання творчого характеру, під час виконання якого абітурієнт має продемонструвати творчу обдарованість, здатність до образного та екранного мислення, здібність до творчого відображення навколишнього світу, громадянську зрілість, спостережливість та емоційну збудливість.


ЗМІСТ ПРАКТИЧНОГО ЗАВДАННЯ ЗА ОБРАНИМ ФАХОМ

для спеціалізації «Режисура кіно і телебачення»

 • Прочитати напам’ять (на вибір комісії) один з самостійно підготовлених літературних творів (вірші, уривки з прозових творів, монологи з драматичних творів, байки, гуморески тощо) Надати стислу характеристику виконуваних творів розкривши питання культурно-історичного контексту, засобів художньої виразності та місця твору у творчому набутку автора;

 • Виконати сценічний етюд-вправу на доцільну органічну дію в запропонованих обставинах. Етюд-вправа на запропоновану комісією тему готується абітурієнтом під час творчого випробування не більше 3-х хвилин, без використання мови, костюму та музичного супровіду.

В ході виконання творчих завдань абітурієнт повинен виявити такі уміння і навички: (структура оцінки)

 • розуміння абітурієнтомя художньо-образного змісту виконуваних творів, наявність художнього мислення та інтуїції;

 • продемонструвати здатність до сприйняття та емоційного співпереживання, здібності сценічного перевтілення;

 • виявити здатність до творчого неординарного бачення оточуючої дійсності, продемонструвати уяву і фантазію;

 • продемонструвати загальний культурний рівень (рівень знань з питань культури, літератури, мистецтва), широту світогляду, рівень образного та логічного мислення, ґрунтовну обізнаність в сфері історії та теорії мистецтв, зокрема кіно-, телемистецтва.


ЛІТЕРАТУРА:

 1. Безклубенко С. Українське кіно. Начерк історії / Безклубенко С. – К., 2001.

 2. Безклубенко С. Відеологія / Безклубенко С. – К., 2004.

 3. Горпенко В. Архітектоніка фільму: зошити 1-5 / Горпенко В. – К., 2000.

 4. Голубовский Б.Г. Наблюдение, етюд, образ / Голубовский Б.Г. – М., 2001.

 5. Довженко О.П. Твори : в 5-ти т. / Довженко О.П. – К., 1983.

 6. Зубавіна І.Б. Час і простір у кінематографі / І.Б. Зубавіна. – К., 2008.

 7. Іллєнко М. Кіно. Шпори для вступників / М. Іллєнко. – Вінниця, 2006.

 8. Ілляшенко В.В. Книга режисури / В.В. Ілляшенко. – К. : «ВІК», 2002.

 9. Митта А. Кино : между адом и раем / А. Митта. – М., 2000.

 10. Нариси з історії кіномистецтва України. – К. : Інтертехнологія, 2006.

 11. Чехов М. Об искусстве актера / Чехов М. – М., 1999.

 12. Ширман Р. Алхимия режиссуры / Р. Ширман. – К., 2004.

 13. Ширман Р. Телевізійна режисура / Ширман Р. – К., 2004.

 14. Ширман Р. Умное телевидение. Мастер-класс / Р. Ширман. – К., 2011.

 15. Шкляревський Г. Вікно у реальність. Режисура аудіовізуальних мистецтв / Г. Шкляревський. – К.: Видавець Карпенко В.М., 2014.

для спеціалізації «Майстерність актора кіно і телебачення»

 • Прочитати напам’ять (на вибір комісії) один з самостійно підготовлених літературних творів (вірші, уривки з прозових творів, монологи з драматичних творів, байки, гуморески тощо) Надати стислу характеристику виконуваних творів розкривши питання культурно-історичного контексту, засобів художньої виразності та місця твору у творчому набутку автора;

 • Виконати сценічний етюд-вправу на доцільну органічну дію в запропонованих обставинах. Етюд-вправа на запропоновану комісією тему готується абітурієнтом під час творчого випробування не більше 3-х хвилин, без використання мови, костюму та музичного супровіду.

 • Продемонструвати музичні здібності: виконати елементи танцю , один куплет та приспів пісні(на вибір абітурієнта, без музичного супроводу).

В ході виконання творчих завдань абітурієнт повинен виявити такі уміння і навички:

 • продемонструвати музично-ритмічні та пластичні дані, індивідуальні та голосові особливості, дикцію, орфоепію, навички з технічного мовлення, спостережливість та сценічну увагу;

 • виявити розуміння художньо-образного змісту виконуваних творів, художнє мислення та інтуїцію;

 • продемонструвати здатність до сприйняття та емоційного співпереживання, здібності сценічного перевтілення;

 • виявити здатність до творчого неординарного бачення оточуючої дійсності, продемонструвати уяву і фантазію;

 • продемонструвати загальний культурний рівень (рівень знань з питань культури, літератури, мистецтва), що дасть змогу визначити рівень загальної обізнаності майбутнього актора в галузі кіно-, телемистецтва.


ЛІТЕРАТУРА:

   1. Безклубенко С. Українське кіно. Начерк історії / Безклубенко С. – К., 2001.

   2. Безклубенко С. Відеологія/ Безклубенко С. – К., 2004.

   3. Брук П. Пустое пространство. Секретовнет/ Брук П. – М., 2003.

   4. Горпенко В. Архітектоніка фільму : зошити 1-5 / Горпенко В. – К., 2000.

   5. Голубовский Б.Г. Наблюдение, етюд, образ / Голубовский Б.Г. – М., 2001.

   6. Гротовский Е.От Бедного театра к Искусству проводнику/Гротовский Е. – М., 2003.

   7. Довженко О.П. Твори : в 5-ти т. / Довженко О.П. – К., 1983.

   8. Історія українського радянського кіно : в 3-х т. Т. 1-2. – К., 1986–1987.

   9. Немирович-Данченко В.И. Рождение театра / В.И. Немирович-Данченко. – М., 1989.

   10. Чехов М. Об искусстве актера / Чехов М. – М., 1999.

   11. Эфрос А. В. [Избранные произведения: В 4 т.] / 2-е изд. доп. М.: Фонд «Русский театр», Издательство «Парнас», 1993. Т. 1. Репетиция — любовь моя. 318 с.

   12. Стрелер, Д. Театр для людей: мысли записанные, высказанные и осуществленные [Текст] : сборник / пер. с ит. - Москва : Радуга, 1985. - 310 с.

для спеціалізації«Теле,-радіожурналістика»

 • Прочитати напам’ять (на вибір комісії) один з самостійно підготовлених літературних творів (вірші, уривки з прозових творів, монологи з драматичних творів, байки, гуморески тощо) Надати стислу характеристику виконуваних творів розкривши питання культурно-історичного контексту, засобів художньої виразності та місця твору у творчому набутку автора;

 • Прочитати перед камерою з листа інформаційний текст, запропонований екзаменаційною комісією, продемонструвати розуміння змісту повідомлення та суттєвої сторони інформації, що є аспектом відбиття дійсності, індивідуальні та голосові особливості, дикцію, орфоепію, навички з технічного мовлення, спостережливість та сценічну увагу.

В ході виконання творчих завдань абітурієнт повинен виявити такі уміння і навички:

 • продемонструвати спостережливість і сценічну увагу, індивідуальні особливості голосу, дикцію, знання з орфоепічних правил вимови та навички з техніки мовлення;

 • розкрити художньо-образний зміст виконуваних творів і проявити художнє мислення та інтуїцію;

 • продемонструвати здібності до сценічного перевтілення, сприйняття твору та емоційне співпереживання з його героями;

 • проявити уяву, фантазію і здатність до імпровізації;

 • продемонструвати ерудованість у галузі літератури, культури, мистецтва, з метою визначення рівня загальної обізнаності майбутнього телевізійника.

ЛІТЕРАТУРА:

  1. Безклубенко С. Українське кіно. Начерк історії / Безклубенко С. – К., 2001.

  2. Безклубенко С. Відеологія / Безклубенко С. – К., 2004.

  3. Брус Льюис. Диктор телевидения / Л. Брус. – М.: Искусство, 1973 – 200 с. – Режим доступа: http://www.twirpx.com/file/697176/

  4. Голубовский Б.Г. Наблюдение, етюд, образ / Голубовский Б.Г. – М., 2001.

  5. Довженко О.П. Твори : в 5-ти т. / Довженко О.П. – К., 1983.

  6. Захаров В.В. Жанры радио- и тележурналистики: метод. указания / В. Захаров. – Тамбов, 2010. – Режим доступа: http://www.twirpx.com/file/477912/

  7. Здоровега В.Й. Теорія і методика журналістської творчості / В. Здоровега. – Л., 2008. – Режим доступу: http://www.twirpx.com/file/1026980/

  8. Каппон Рене Дж. Настанови журналістам Ассошіейтед Пресс: професійний порадник: пер. з англ. – К., 2005. – Режим доступу: http://www.ex.ua/9275930

  9. Карась М.А. Журналістський фах. – К., 2009. – Режим доступу: http://www.twirpx.com/file/398841/

  10. Кинг Л. Как разговаривать с кем угодно, когда угодно и где угодно: пер. с англ / Ларри Кинг. – 3-е изд. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2008. – Режим доступа: http://www.e-reading.ws/book.php?book=27180

  11. Міхаель Галлер. Репортаж: навч. посібник / пер. з нім. В. Климченко, В. Олійник; за заг. ред. В.Ф. Іванова. – К.: Академія Української Преси, Центр Вільної Преси, 2011. – 348 с.

  12. Митта А. Кино : между адом и раем / Митта А. – М., 2000.

  13. Чехов М. Об искусстве актера / Чехов М. – М., 1999.

  14. Ширман Р. Телевізійнарежисура / Ширман Р. – К., 2004.

  15. Шкляревський Г. Вікно у реальність. Режисура аудіовізуальних мистецтв / Шкляревський Г. – К.: Видавець Карпенко В.М., 2014.


для спеціалізації «Майстерність оператора кіно і телебачення

 • представити не менше 20 власних фоторобіт наступних жанрів:

- портрет (не менше чотирьох знімків на натурі, в інтер'єрі та в павільйоні) – постановочний портрет, знятий з використанням освітлювальних приладів, портрет знятий при природному освітленні. Абітурієнт має продемонструвати своє уміння виявити об'ємно-пластичну форму та домогтись завершення образного вирішення кадру скерованого на виявлення характеру, психологічної сутності і стану людини - за допомогою точки зйомки, крупності плану, характеру світлового малюнку, композиційного вирішення.

- натюрморт (не менше чотирьох знімків ) – тематично фактурні предметні композиції на яких відображено доцільне розташування елементів в просторі та на картинній площині кадру.

- жанрові сцени (не менше чотирьох знімків) – динамічні сцени з навколишнього життя;

- репортаж (не менше чотирьох знімків) – серія знімків поєднаних однією темою та подією;

Фотороботи мають бути розміром не менше ніж 18х24, оформлені у вигляді «паспарту» (фотографія розміщується на картоні). На зворотному боці фотороботи абітурієнт має вказати технологічні пояснення: модель фотокамери, фокусна відстань об’єктиву, чутливість плівки або матриці, діафрагма, витримка. Для портретів - схеми освітлення. Вказати назву комп'ютерної програми, якщо вона використовувалась при електронній обробці фотографій.

В ході виконання творчих завдань абітурієнт повинен виявити такі уміння і навички:  • продемонструвати навички володіння технікою та технологією фотографічного зображення, виявити схильність і вміння до творчої роботи з фотографічним зображенням;

  • продемонструвати загальний культурний рівень (рівень знань з питань культури, літератури, мистецтва), що дасть змогу визначити рівень загальної обізнаності майбутнього оператора в галузі кіно-, телемистецтва.


ЛІТЕРАТУРА:

 1. Безклубенко С. Українське кіно. Начерк історії / Безклубенко С. – К., 2001.

 2. Безклубенко С. Відеологія / Безклубенко С. – К., 2004.

 3. Волынец М.М. Профессия – оператор: учеб. пособие для студентов ВУЗов / М.М. Волынец. – Аспект Пресс, 2008.

 4. Гаскель Эд. Снимаем цифровое кино или Голливуд на дому / Эд. Гаскель, 2004.

 5. Головня А.Д. Мастерство кінооператора / А.Д. Головня. – М., 1995.

 6. Грант Т. Запись на відеокамеру / Т. Грант. – изд-во ГИТР, 2006.

 7. Довженко О.П. Твори : в 5-ти т. / Довженко О.П. – К., 1983.

 8. Дыко Л. Основы композиции в фотографи / Л. Дыко. – 2-е изд. – М., 1988.

 9. Емблан Д. Цифровая съёмка и режиссура / Д. Емблан. – М., 2007.

 10. Зубавіна І.Б. Час і простір у кінематографі / І.Б. Зубавіна. – К. : Щек, 2008.

 11. Іллєнко М. Кіно. Шпори для вступників / М. Іллєнко. – Вінниця, 2006.

 12. Лоусон Н. Работа оператора над фильмом. Глава из книги / Н. Лоусон. – М., 2007.

 13. Митта А. Кино : между адом и раем / Митта А. – М., 2000.

 14. Нариси з історії кіномистецтва України. – К. : Інтертехнологія, 2006.

 15. Пантелеева И.А. Всеобщая история искусств: курс лекцій. – Красноярск, 2008.

 16. Собрание Дома Джорджа Истмена. История фотографии. Taschen / Арт-Родник, 2010.

 17. Хэкинг Д. Фотография. Всемирная история / Д. Хэкинг. – М., 2014.

 18. Уорд П. Работа с цифровой видеокамерой / П. Уорд. – М., 2006.

 19. Ширман Р. Телевізійна режисура / Ширман Р. – К., 2004.

 20. Шкляревський Г. Вікно у реальність. Режисура аудіовізуальних мистецтв. – К.: Видавець Карпенко В. М., 2014.

для спеціалізації «Звукорежисура»

 • Виконати вокальний твір (тривалістю до 3-х хв.) під фонограму або a capрella- 3 хв: продемонструвати музично-виконавські уміння та навички, виявити розуміння художньо-образного змісту музичного твору та здатність створити його звукову цілісність, розкрити засоби музичної виразності - мелодія, ритм, гармонія, фактура, динаміка тощо;

 • Виконати звукорежисерський етюд на задану екзаменаційною комісією тему тривалістю 4-5 хв, запропонувавши власне музично-шумове оформлення, та виявити здатність до творчого бачення звукової дійсності, продемонструвавши музично-інтерпретаційні здібності.

В ході виконання творчих завдань абітурієнт повинен виявити такі уміння і навички:

 • продемонструвати наявність музично-ритмічних даних та знання елементарної музичної грамоти під час виконання відповідних завдань, визначених комісією;

 • виявити розуміння художньо-образного змісту виконуваних музичних творів та здатність створити звукову цілісність музичного твору, та розкрити засоби музичної виразності: мелодія, ритм, гармонія, фактура, динаміка тощо;

 • продемонструвати здатність до емоційного сприйняття музичного твору;

 • виявити здатність до творчого бачення звукової дійсності, продемонструвати музично-інтерпретаційні здібності;

 • продемонструвати загальний культурний рівень (рівень знань з питань культури, кіно-, телемистецтва, літератури, музичного мистецтва), а також знання: комп’ютерних звукових програм, фізики (розділи «Акустика» і «Електродинаміка») в обсязі, необхідному для засвоєння дисциплін професійного циклу, та загальних уявлень в галузі історії кіно-, телемистецтва.


ЛІТЕРАТУРА:

  1. Безклубенко С. Українське кіно. Начерк історії / Безклубенко С. – К., 2001.

  2. Безклубенко С. Відеологія/ Безклубенко С. – К., 2004.

  3. БьюикПитер. Живой звук. Шоу-Мастер / БьюикПитер, 1998.

  4. Загуменнов. Запись и редактирование звука. – М.: "НТ Пресс", 2005.

  5. Зубавіна І.Б. Час і простір у кінематографі / І.Б. Зубавіна. – К., 2008.

  6. Іллєнко М. Кіно. Шпори для вступників/М.Іллєнко.–Вінниця,2006.

  7. НарисизісторіїкіномистецтваУкраїни. – К.: Інтертехнологія, 2006.

  8. Митта А. Кино : между адом и раем / Митта А. – М., 2000.

  9. Ньюэлл Филип. Звукозапись: акустика помещений / Ф. Ньюэлл. М., 2004.

  10. Овсински Боб. Настольная книга звукорежиссера / Б. Овсински. – М., 2007.

  11. Рязанцев Л. В.Звукорежисура:навч. посіб. / Л.В. Рязанцев. – К., 2011.

  12. Севашко А.В. Звукорежиссура и запись фонограмм. Профессиональное руководство / А.В. Севашко. – М.: Альтекс-А, 2004.

  13. Уайт Пол. Творческая звукозапись / Уайт Пол. – СПб., 2001.

  14. Ширман Р. Телевізійна режисура / Ширман Р. – К., 2004.

  15. Шкляревський Г. Вікно у реальність. Режисура аудіовізуальних мистецтв / Г. Шкляревський. – К.: Видавець Карпенко В. М., 2014.


для спеціалізації «Фотомистецтво»

 • представити не менше 20 власних фоторобіт наступних жанрів:

- портрет (не менше чотирьох знімків на натурі, в інтер'єрі та в павільйоні) – постановочний портрет, знятий з використанням освітлювальних приладів, портрет знятий при природному освітленні. Абітурієнт має продемонструвати своє уміння виявити об'ємно-пластичну форму та домогтись завершення образного вирішення кадру скерованого на виявлення характеру, психологічної сутності і стану людини - за допомогою точки зйомки, крупності плану, характеру світлового малюнку, композиційного вирішення.

- натюрморт (не менше чотирьох знімків ) – тематично фактурні предметні композиції на яких відображено доцільне розташування елементів в просторі та на картинній площині кадру.

- жанрові сцени (не менше чотирьох знімків) – динамічні сцени з навколишнього життя;

- репортаж (не менше чотирьох знімків) – серія знімків поєднаних однією темою та подією;

Фотороботи мають бути розміром не менше ніж 18х24, оформлені у вигляді «паспарту» (фотографія розміщується на картоні). На зворотному боці фотороботи абітурієнт має вказати технологічні пояснення: модель фотокамери, фокусна відстань об’єктиву, чутливість плівки або матриці, діафрагма, витримка. Для портретів - схеми освітлення. Вказати назву комп'ютерної програми, якщо вона використовувалась при електронній обробці фотографій.

В ході виконання творчих завдань абітурієнт повинен виявити такі уміння і навички:  • продемонструвати навички володіння технікою та технологією фотографічного зображення, виявити схильність і вміння до творчої роботи з фотографічним зображенням;

  • продемонструвати загальний культурний рівень (рівень знань з питань культури, літератури, мистецтва), що дасть змогу визначити рівень загальної обізнаності майбутнього фотохудожника в галузі фотомистецтва.


ЛІТЕРАТУРА:

 1. Безклубенко С. Українське кіно. Начерк історії / Безклубенко С. – К., 2001.

 2. Безклубенко С. Відеологія / Безклубенко С. – К., 2004.

 3. Довженко О.П. Твори : в 5-ти т. / Довженко О.П. – К., 1983.

 4. Дыко Л. - Основы композиции в фотографии. 2-е изд. М., Высшая школа, 1988.

 5. Іллєнко М. Кіно. Шпори для вступників. – Вінниця, 2006.

 6. Лоусон Н. Работа оператора над фильмом. Глава из книги / Н. Лоусон. – М., 2007.

 7. Нариси з історії кіномистецтва України — К. : Інтертехнологія, 2006.

 8. Пантелеева И.А. и др. Всеобщая история искусств. Курс лекцій. – Красноярск ИПК СФУ, 2008

 9. Собрание Дома Джорджа Истмена. История фотографии.-Taschen/Арт-Родник, 2010.

 10. Хэкинг Д. Фотография. Всемирная история.-М.ОООМагма,2014.

 11. Трачун О.. Історія української фотографії ХІХ - ХХІ століття. «Балтія-Друк», 2014 р.

 12.  «Фотография: Проблемы поэтики / Сост. В.Т. Стигнеев. – М.: Издательство ЛКИ, 2015.

 13. Майкл Ленгфорд. Библия фотографии. Издательство: Эксмо, 2007.


Критерії оцінювання знань абітурієнтів

Результати фахового вступного випробування оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів. Ітоговий бал вступного випробування визначається як сума балів за практичну і теоретичну частину Розподіл балів здійснюється за наступною схемою: • теоретична частина – від 0 до 20 балів;

 • практична частина – від 0 до 80 балів.

Мінімальний прохідний бал – 124

Ітогова шкала оцінюванняРівень

Сума балів за всі питання

Високий

181-200

Достатній

160-180

Посередній

124-159

Низький

100-123


Порядок оцінювання перед виступом абітурієнт надає комісії документ, що посвідчує особу. Під час творчого конкурсу абітурієнт спочатку відповідає на два теоретичні запитання з історії образотворчого мистецтва та історії кіно і телебачення. Потім виконує творчі завданні, відповідні для обраного фаху. Після цього комісія за критеріями оцінювання, зазначеними нижче, в 200-бальній системі (від 100 до 200 балів) визначає рівень здібності вступника .

Структура оцінки теоретичної частини:

 • відповідь на запитання з історії образотворчого мистецтва (0-10 балів);

 • відповідь на запитання з історії кіно і телебачення (0-10 балів).

Критерії оцінювання теоретичної частини

Шкала оцінювання

0-10 балів

Критерії оцінювання питання з історії образотворчого мистецтва

10

абітурієнт має високий рівень знань теоретичного матеріалу з історії образотворчого мистецтва. Вміє самостійно узагальнювати знання та правильно використовує їх під час відповіді. Переконливо аргументує відповідь, володіє термінологією, самостійно розкриває власну думку.

7-9

абітурієнт правильно та всебічно розуміє суть питання, показуючи достатньо високий рівень знань з історії образотворчого мистецтва. Узагальнює та систематизує інформацію, володіє термінологією самостійно виправляє допущені помилки і має власну думку щодо поставленого питання.

4-6

абітурієнт висвітлює значну частину теоретичного матеріалу з історії образотворчого мистецтва, виявляє знання та розуміння основних положень, але посередньо володіє термінологією, під час відповіді допустився суттєвих помилок., при відповіді на уточнюючі питання комісії відчувається розгубленість.

0-3

абітурієнт володіє матеріалом з історії образотворчого мистецтва на рівні окремих фрагментів, елементарних понять. Водночас відповіді неправильні, що свідчить про нерозуміння суті поставленого питання.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6

Схожі:

Програма вступного випробування ( фахового іспиту ) для прийому на навчання iconПрограма вступного випробування ( фахового іспиту ) для прийому на навчання
«Аудіовізуальне мистецтво та виробництво», спеціалізації: «Режисура кіно І телебачення», «Майстерність оператора кіно І телебачення»,...
Програма вступного випробування ( фахового іспиту ) для прийому на навчання iconПрограма фахового вступного випробування для вступників на навчання за ор

Програма вступного випробування ( фахового іспиту ) для прийому на навчання iconПрограма фахового вступного випробування для вступників на навчання за окр

Програма вступного випробування ( фахового іспиту ) для прийому на навчання iconПрограма вступного фахового випробування
України, іноземних громадян та осіб без громадянства, при вступі на навчання для здобуття ступеня
Програма вступного випробування ( фахового іспиту ) для прийому на навчання iconПрограма вступного фахового випробування (співбесіди)
України, іноземних громадян та осіб без громадянства, при вступі на навчання для здобуття ступеня магістра
Програма вступного випробування ( фахового іспиту ) для прийому на навчання iconПрограма вступного випробування з української мови та літератури для вступників на навчання
Тестові завдання та програму вступного випробування розроблено викладачами кафедри філології Закарпатського угорського інституту...
Програма вступного випробування ( фахового іспиту ) для прийому на навчання iconТема Вступ
Програма фахового вступного випробування за тестовими технологіями з основ хірургії при вступі на навчання до хнму у 015 році на...
Програма вступного випробування ( фахового іспиту ) для прийому на навчання iconПрограма фахового вступного випробування
«Художнє фотографування», «Виробництво кінофотоматеріалів І магнітних носіїв», І вступають на другий курс напряму підготовки 020203...
Програма вступного випробування ( фахового іспиту ) для прийому на навчання iconПрограма вступного фахового випробування (співбесіди) з української мови І літератури для громадян України, іноземних громадян та осіб без громадянства, при вступі на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст»
...
Програма вступного випробування ( фахового іспиту ) для прийому на навчання iconПрограма Фахового вступного випробовування для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, магістра
Фахові вступні випробування перевіряють рівень фундаментальної та професійної підготовки бакалаврів, які повинні


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка