Програма вступного випробування ( фахового іспиту ) для прийому на навчанняСторінка5/6
Дата конвертації04.05.2018
Розмір0.98 Mb.
ТипПрограма
1   2   3   4   5   6

Спеціалізація «Майстерність оператора кіно і телебачення»

Структура оцінки практичної частини:

  • технічний рівень фотографій (0-20 балів);

  • художній рівень фотографій (0-20 балів);

  • знання головних параметрів фотографічного процесу (0-20 балів);

  • рівень теоретичних базових знань історії фотографії, кінематографу, живопису (0-20 балів).

80 балів

20 балів

20 балів

20 балів

20 балів

Технічний рівень фотографій

Художній рівень фотографій

Знання головних параметрів фотографічного процесу

Рівень теоретичних базових знань історії фотографії, кінематографу, живопису

Максимальна кількість представлених фоторобіт. Абітурієнт виконав усі вимоги щодо розміру та оформлення робіт. Різкість використана з урахуванням усіх факторів, що на неї впливають. Бездоганна якість друку, відсутність зайвих фальшліхтів.

20

-

16Демонстрація дотримання композиційної побудови, присутність емоційного настрою, виправдане використання незвичайних ракурсів, яскрава форма, внутрішній зміст фотографії (сюжет, настрій), світлове рішення, кольорове рішення.

В жанрі портрету: демонстрація уміння виявити об'ємно-пластичну форму та домогтись завершення образного вирішення кадру скерованого на виявлення характеру, психологічної сутності і стану людини – за допомогою точки зйомки, крупності плану, характеру світлового малюнку, композиційного вирішення.

В жанрі натюрморту: Демонстрація вміння гармонійного розташування елементів у просторі та на картинній площині кадру, вміння віднайти оптимальне світло тональне вирішення для виявлення пластично-виразної сутності елементів натюрморту.

В жанрі пейзажу: Демонстрація візуально-живописного рішення, що розкриває певний стан природи, характерні сторони мотиву, демонстрація можливості композиційної розробки теми, світлового і тонального малюнків зображення, що допомагають розкриттю змісту в переконливій і виразній візуальній формі.

В жанрі репортажу та жанрової фотографії: наявність оригінального вибору теми й сюжету, демонстрація розуміння навколишньої дійсності, ставлення до явищ і фактів сучасного життя, демонстрація прийомів й засобів відтворення подій на знімку – вибір моменту в розвитку подій, точки зйомки, крупності плану, малюнку тощо.


20

-

16Демонстрація поглиблених системних знань будови фотографічної техніки (параметри об’єктиву, фокусна відстань, світлосила, об’єктиви зі змінною відстанню, аналогові та цифрові фотоапарати), демонстрація високого рівню навичок роботи у Photoshop.

20

-

16Володіння поглибленими системними знаннями в галузі історії кінематографу, образотворчого мистецтва, зокрема, фотомистецтва, глибокі знання класичної спадщини, персоналій найвидатніших операторів, розуміння проблематики сучасного кіно-,телевізійного процесу. Високий рівень творчого, самостійного та критичного мислення, вміння вільно, логічно та послідовно викладати матеріал, здатність узагальнювати та інтерпретувати відповідь. Переконлива мотивація вибору професії. Демонстрація зрілості громадянської та мистецької позиції.

20

-

16Максимальна кількість представлених фоторобіт. Абітурієнт виконав усі вимоги щодо розміру та оформлення робіт. Різкість використана з урахуванням усіх факторів, що на неї впливають. Хороша якість друку, але присутні зайві фальшліхти.

15

-

11
Максимальна кількість представлених фоторобіт. Демонстрація дотримання композиційної побудови, присутність емоційного настрою, яскрава форма, присутність внутрішнього змісту фотографії (сюжет, настрій), оригінальне світлове та кольорове рішення, але не зовсім виправдане використання незвичайних ракурсів.

В жанрі портрету: Демонстрація уміння виявити об'ємно-пластичну форму та домогтись завершення образного вирішення кадру скерованого на виявлення характеру, психологічної сутності і стану людини – за допомогою точки зйомки, крупності плану, характеру світлового малюнку, але не значні порушення композиційного вирішення.

В жанрі натюрморту: Демонстрація вміння віднайти оптимальне світло тональне вирішення для виявлення пластично-виразної сутності елементів натюрморту, але незначні порушення у розташуванні елементів у просторі та на картинній площині кадру.

В жанрі пейзажу: Демонстрація візуально-живописного рішення, що розкриває певний стан природи, характерні сторони мотиву, демонстрація можливості композиційної розробки теми, світлового і тонального малюнків зображення, що допомагають розкриттю змісту в переконливій і виразній візуальній формі.

В жанрі репортажу та жанрової фотографії ї: наявність оригінального вибору теми й сюжету, демонстрація розуміння навколишньої дійсності, ставлення до явищ і фактів сучасного життя, але присутні незначні помилки у виборі моменту в розвитку подій, точки зйомки, крупності плану, малюнку тощо.


15

-

11
Демонстрація міцних знань будови фотографічної техніки (параметри об’єктиву, фокусна відстань, світлосила, об’єктиви зі змінною відстанню, аналогові та цифрові фотоапарати), демонстрація базових навичок роботи у Photoshop.

15

-

11
Володіння міцними знаннями в галузі історії кінематографу, образотворчого мистецтва, зокрема фотомистецтва, знання класичної спадщини, персоналій найвидатніших операторів, розуміння проблематики сучасного кіно-,телевізійного процесу. Вміння вільно, логічно та послідовно викладати матеріал, здатність узагальнювати та інтерпретувати відповідь. Переконлива мотивація вибору професії.

15

-

11
Неповний перелік зазначених видів фоторобіт. Абітурієнт дотримався вимог щодо розміру фоторобіт. Оформлення робіт виконано з порушеннями: не зазначені умови зйомки. Керування різкістю відстежується не на всіх фотографіях. Задовільна якість друку, присутні зайві фальшліхти.

10

-

6
Демонстрація відсутності емоційного настрою, хоча відстежується пошук внутрішнього змісту фотографії (сюжет, настрій), світлове та кольорове рішення не несуть змістового навантаження, абітурієнт уникає використання незвичайних ракурсів, фотографії виконані з порушенням композиційної побудови знімку.

В жанрі портрету: Демонстрація спроби виявити об'ємно-пластичну форму, але фотографії не виявляють характеру, психологічної сутності і стану людини.

В жанрі натюрморту: Порушення у розташуванні елементів у просторі та на картинній площині кадру,

відсутність виявлення пластично-виразної сутності елементів натюрморту за допомогою світлотонального вирішення.

В жанрі пейзажу: Спроба розкриття певного стану природи за допомогою композиційної розробки теми, але не зовсім вдале використання освітлення.

В жанрі репортажу та жанрової фотографії: Стереотипний вибір теми й сюжету, у фотографіях не простежується суб’єктивна оцінка факту, вибір моменту в розвитку подій, точки зйомки, крупності плану, малюнку не містять ознаки жанру.10

-

6
Демонстрація поверхневих знань будови фотографічної техніки (параметри об’єктиву, фокусна відстань, світлосила, об’єктиви зі змінною відстанню, аналогові та цифрові фотоапарати), демонстрація базових навичок роботи у Photoshop.

10

-

6
Володіння загальними знаннями в галузі історії кінематографу, образотворчого мистецтва. Посередній рівень самостійного та критичного мислення, допущення неточностей, невпевненість у відповідях. Непереконлива мотивація вибору професії.

10

-

6
Неповний перелік зазначених видів фоторобіт. Абітурієнт не дотримався вимог щодо розміру фоторобіт. Фотографії менше зазначеного формату. Фотографії не оформлені на паспарту, не зазначені умови зйомки. Незадовільна якість друку.

5

-

0
Відсутність візуального бачення та фотографічних здібностей. Повна безпорадність у роботі зі світлом.

5

-

0
Повна відсутність знань з питань будови фотографічної техніки, відсутність навичок роботи у Photoshop.

5

-

0
Низький загальнокультурний рівень. Слабка обізнаність у питаннях кінематографу і мистецтва, відсутність уявлень про професію, брак інтересу до сучасного телевізійного процесу, ЗМІ. Випадковість мотивації вибору професії. Невміння формулювати думку.

5

-

0
Спеціалізація «Звукорежисура»

Структура оцінки практичної частини:

  • рівень розвитку інтонаційного, ладового та гармонічного музичного слуху, почуття ритму (0-20 балів);

  • рівень художньо-емоційного виконавського потенціалу (0-20 балів);

  • рівень образно-драматичного мислення (0-20 балів);

  • рівень теоретичних фахових знань та інтелектуально комунікативні властивості (0-20 балів).

80 балів

20 балів

20 балів

20 балів

20 балів

Рівень розвитку інтонаційного, ладового та гармонічного музичного слуху, почуття ритму

Рівень художньо-емоційного виконавського потенціалу

Рівень образно-драматичного мислення

Рівень теоретичних фахових знань та інтелектуально комунікативні властивості

Демонстрація бездоганних музично-ритмічних даних: високий рівень сформованості метро-ритмічних здібностей (безпомилкове відтворення запропонованого ритму, належна метро-ритмічна організація вокального твору); високий рівень ладо-гармонічного слуху (точне безпомилкове визначення кількості звуків та характеру звучання в ладових співзвуччях, інтонаційно бездоганне відтворення запропонованої мелодії голосом), високий рівень розвитку довільних слухо-моторних уявлень (координація слуху і голосу), чисте виконання вокального твору, наявність тембрального слуху та почуття музичної форми, високий рівень музичної пам’яті.

20

-

16Демонстрація відчуття художньо-емоційного змісту музичного твору, відтворення стильових та жанрових особливостей, розуміння логіки розвитку музичного фразування та кадансів. Відчуття цілісності драматургії представленої програми через емоційне виявлення змістової кульмінації та завершення музичного твору, емоційно-вольова складова подачі музичного матеріалу, артистизм. Художньо-образна різноманітність програми, яскрава виконавська індивідуальність.

20

-

16Демонстрація режисерських здібностей, здатність до імпровізації, прояв фантазії та винахідливості у розкритті теми і ідеї слухового етюду, наявність чіткої ідейно-художньої концепції. Демонстрація уміння мислити образно, спостережливість, уміння знаходити яскраві деталі й використовувати їх.

20

-

16Володіння поглибленими системними знаннями в галузі історії кінематографу, музики, глибокі знання класичної спадщини, основних положень фізики, розуміння проблематики сучасного кіно-,телевізійного процесу. Високий рівень творчого, самостійного та критичного мислення, вміння вільно, логічно та послідовно викладати матеріал, здатність узагальнювати та інтерпретувати відповідь. Переконлива мотивація вибору професії. Демонстрація зрілості громадянської та мистецької позиції.

20

-

16Демонстрація відмінних музично-ритмічних даних: високий рівень сформованості метро-ритмічних здібностей (безпомилкове відтворення запропонованого ритму, належна метро-ритмічна організація вокального твору); достатньо високий рівень ладо-гармонічного слуху (безпомил-кове визначення кількості звуків та характеру звучання в ладових співзвуччях, відтворення запропонованої мелодії голосом з незначними інтонаційними помилками), достатньо високий рівень розвитку довільних слухо-моторних уявлень (координація слуху і голосу), чисте виконання вокального твору, наявність тембрального слуху та почуття музичної форми. Високий рівень музичної пам’яті, але у відтворенні ритму або мелодії можливі незначні неточності.

15

-

11
Демонстрація відчуття художньо-емоційного змісту музичного твору, відчуття стильових та жанрових особливостей, розуміння логіки розвитку музичного фразування та кадансів. Відчуття цілісності драматургії представленої програми через емоційне виявлення змістової кульмінації та завершення музичного твору, емоційно-вольова складова подачі музичного матеріалу, артистизм. Креативність у виборі програми, але відсутність індивідуальності при виконанні творів.

15

-

11
Демонстрація певних режисерських здібностей, здатність до імпровізації, певний прояв фантазії та винахідливості у розкритті теми і ідеї слухового етюду, наявність ідейно-художньої концепції. Проте процес мислення навантажений переважно стереотипними образами.

15

-

11
Володіння міцними знаннями в галузі історії кінематографу, музики, знання класичної спадщини, основних положень фізики, розуміння проблематики сучасного кіно-,телевізійного процесу. Вміння вільно, логічно та послідовно викладати матеріал, здатність узагальнювати та інтерпретувати відповідь. Переконлива мотивація вибору професії.

15

-

11
Демонстрація посередніх музично-ритмічних даних: достатній рівень сформованості метро-ритмічних здібностей (безпомилкове відтворення запропонованого ритму, належна метро-ритмічна організація вокального твору), посередній рівень ладо-гармонічного слуху (абітурієнт допускає помилки при визначенні кількості звуків та характеру звучання в ладових співзвуччях, інтонаційні помилки при відтворенні запропонованої мелодії голосом), слабкий рівень розвитку довільних слухо-мотор-них уявлень (слабка координація слуху і голосу), не зовсім чисте виконання вокального твору, наявність тембрального слуху та почуття музичної форми. Посередній рівень музичної пам’яті, у відтворенні ритму або мелодії допускає неточності після багаторазового повторення запропонованого матеріалу.

10

-

6
Демонстрація розуміння логіки розвитку музичного фразування, але не вміння втілити художньо-емоційний зміст музичного твору, не дотримання стильових та жанрових особливостей. Присутність емоційного виявлення змістової кульмінації та завершення музичного твору, але відсутність цілісності драматургії представленої програми. Спроба емоційно-вольового виконання, але певна затислість у подачі музичного матеріалу. Стереотипний вибір програми, відсутність індивідуального бачення при виконанні творів.

10

-

6
Демонстрація уміння формулювати художню концепцію, але брак цілісного її здійснення. Наявність віри у запропоновані обставини, але не достатньо впевнене викладення звукового образу запропонованого матеріалу, мислення переважно стереотипне.

10

-

6
Володіння загальними знаннями в галузі історії кінематографу, музики, обмежені знання основних положень фізики. Посередній рівень самостійного та критичного мислення, допущення неточностей, невпевненість у відповідях. Непереконлива мотивація вибору професії.

10

-

6
Демонстрація низького рівня розвитку музично-ритмічних даних: слабко розвинуте почуття ритму (абітурієнт не може відтворити запропонований ритмічний малюнок, невірна метро-ритмічна організація вокального твору), слабкий рівень ладо-гармонічного слуху (абітурієнт допускає помилки при визначенні кількості звуків та характеру звучання в ладових співзвуччях, інтонаційні помилки при відтворенні запропонованої мелодії голосом), слабкий рівень розвитку довільних слухо-моторних уявлень (слабка координація слуху і голосу), не зовсім чисте виконання вокального твору, наявність тембрального слуху та почуття музичної форми. Слабкий рівень музичної пам’яті, у відтворенні ритму або мелодії допускає неточності після багаторазового повторення запропонованого матеріалу.

5

-

0
Демонстрація не розуміння логіки розвитку музичної драматургії, не вміння втілити художньо-емоційний зміст музичного твору. Повна відсутність емоційного виявлення змістової кульмінації та завершення музичного твору, відсутність цілісності драматургії представленої програми. Виконання не емоційне, затислість у подачі музичного матеріалу. Стереотипний вибір програми, відсутність індивідуального бачення при виконанні творів.

5

-

0
Творча безпорадність при виконанні запропонованого завдання. Відсутність навичок образного мислення, брак композиційного чуття.

5

-

0
Низький загальнокультурний рівень. Слабка обізнаність у питаннях культури і мистецтва, повне не знання базових положень фізики, відсутність уявлень про професію, брак інтересу до сучасного телевізійного процесу, ЗМІ. Випадковість мотивації вибору професії. Невміння формулювати думку.

5

-

0

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6

Схожі:

Програма вступного випробування ( фахового іспиту ) для прийому на навчання iconПрограма вступного випробування ( фахового іспиту ) для прийому на навчання
«Аудіовізуальне мистецтво та виробництво», спеціалізації: «Режисура кіно І телебачення», «Майстерність оператора кіно І телебачення»,...
Програма вступного випробування ( фахового іспиту ) для прийому на навчання iconПрограма фахового вступного випробування для вступників на навчання за ор

Програма вступного випробування ( фахового іспиту ) для прийому на навчання iconПрограма фахового вступного випробування для вступників на навчання за окр

Програма вступного випробування ( фахового іспиту ) для прийому на навчання iconПрограма вступного фахового випробування
України, іноземних громадян та осіб без громадянства, при вступі на навчання для здобуття ступеня
Програма вступного випробування ( фахового іспиту ) для прийому на навчання iconПрограма вступного фахового випробування (співбесіди)
України, іноземних громадян та осіб без громадянства, при вступі на навчання для здобуття ступеня магістра
Програма вступного випробування ( фахового іспиту ) для прийому на навчання iconПрограма вступного випробування з української мови та літератури для вступників на навчання
Тестові завдання та програму вступного випробування розроблено викладачами кафедри філології Закарпатського угорського інституту...
Програма вступного випробування ( фахового іспиту ) для прийому на навчання iconТема Вступ
Програма фахового вступного випробування за тестовими технологіями з основ хірургії при вступі на навчання до хнму у 015 році на...
Програма вступного випробування ( фахового іспиту ) для прийому на навчання iconПрограма фахового вступного випробування
«Художнє фотографування», «Виробництво кінофотоматеріалів І магнітних носіїв», І вступають на другий курс напряму підготовки 020203...
Програма вступного випробування ( фахового іспиту ) для прийому на навчання iconПрограма вступного фахового випробування (співбесіди) з української мови І літератури для громадян України, іноземних громадян та осіб без громадянства, при вступі на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст»
...
Програма вступного випробування ( фахового іспиту ) для прийому на навчання iconПрограма Фахового вступного випробовування для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, магістра
Фахові вступні випробування перевіряють рівень фундаментальної та професійної підготовки бакалаврів, які повинні


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка