Програма вступного випробування ( фахового іспиту ) для прийому на навчанняСторінка6/6
Дата конвертації04.05.2018
Розмір0.98 Mb.
ТипПрограма
1   2   3   4   5   6


Спеціалізація «Фотомистецтво»

Структура оцінки практичної частини:

  • технічний рівень фотографій (0-20 балів);

  • художній рівень фотографій (0-20 балів);

  • знання головних параметрів фотографічного процесу (0-20 балів);

  • рівень теоретичних базових знань історії фотографії, кінематографу, живопису (0-20 балів).

80 балів

20 балів

20 балів

20 балів

20 балів

Технічний рівень фотографій

Художній рівень фотографій

Знання головних параметрів фотографічного процесу

Рівень теоретичних базових знань історії фотографії, кінематографу, живопису

Максимальна кількість представлених фоторобіт. Абітурієнт виконав усі вимоги щодо розміру та оформлення робіт. Різкість використана з урахуванням усіх факторів, що на неї впливають. Бездоганна якість друку, відсутність зайвих фальшліхтів.

20

-

16Демонстрація дотримання композиційної побудови, присутність емоційного настрою, виправдане використання незвичайних ракурсів, яскрава форма, внутрішній зміст фотографії (сюжет, настрій), світлове рішення, кольорове рішення.

В жанрі портрету: демонстрація уміння виявити об'ємно-пластичну форму та домогтись завершення образного вирішення кадру скерованого на виявлення характеру, психологічної сутності і стану людини – за допомогою точки зйомки, крупності плану, характеру світлового малюнку, композиційного вирішення.

В жанрі натюрморту: Демонстрація вміння гармонійного розташування елементів у просторі та на картинній площині кадру, вміння віднайти оптимальне світло тональне вирішення для виявлення пластично-виразної сутності елементів натюрморту.

В жанрі пейзажу: Демонстрація візуально-живописного рішення, що розкриває певний стан природи, характерні сторони мотиву, демонстрація можливості композиційної розробки теми, світлового і тонального малюнків зображення, що допомагають розкриттю змісту в переконливій і виразній візуальній формі.

В жанрі репортажу та жанрової фотографії: наявність оригінального вибору теми й сюжету, демонстрація розуміння навколишньої дійсності, ставлення до явищ і фактів сучасного життя, демонстрація прийомів й засобів відтворення подій на знімку – вибір моменту в розвитку подій, точки зйомки, крупності плану, малюнку тощо.


20

-

16Демонстрація поглиблених системних знань будови фотографічної техніки (параметри об’єктиву, фокусна відстань, світлосила, об’єктиви зі змінною відстанню, аналогові та цифрові фотоапарати), демонстрація високого рівню навичок роботи у Photoshop.

20

-

16Володіння поглибленими системними знаннями в галузі історії кінематографу, образотворчого мистецтва, зокрема, фотомистецтва, глибокі знання класичної спадщини, персоналій найвидатніших операторів, розуміння проблематики сучасного кіно-,телевізійного процесу. Високий рівень творчого, самостійного та критичного мислення, вміння вільно, логічно та послідовно викладати матеріал, здатність узагальнювати та інтерпретувати відповідь. Переконлива мотивація вибору професії. Демонстрація зрілості громадянської та мистецької позиції.

20

-

16Максимальна кількість представлених фоторобіт. Абітурієнт виконав усі вимоги щодо розміру та оформлення робіт. Різкість використана з урахуванням усіх факторів, що на неї впливають. Хороша якість друку, але присутні зайві фальшліхти.

15

-

11
Максимальна кількість представлених фоторобіт. Демонстрація дотримання композиційної побудови, присутність емоційного настрою, яскрава форма, присутність внутрішнього змісту фотографії (сюжет, настрій), оригінальне світлове та кольорове рішення, але не зовсім виправдане використання незвичайних ракурсів.

В жанрі портрету: Демонстрація уміння виявити об'ємно-пластичну форму та домогтись завершення образного вирішення кадру скерованого на виявлення характеру, психологічної сутності і стану людини – за допомогою точки зйомки, крупності плану, характеру світлового малюнку, але не значні порушення композиційного вирішення.

В жанрі натюрморту: Демонстрація вміння віднайти оптимальне світло тональне вирішення для виявлення пластично-виразної сутності елементів натюрморту, але незначні порушення у розташуванні елементів у просторі та на картинній площині кадру.

В жанрі пейзажу: Демонстрація візуально-живописного рішення, що розкриває певний стан природи, характерні сторони мотиву, демонстрація можливості композиційної розробки теми, світлового і тонального малюнків зображення, що допомагають розкриттю змісту в переконливій і виразній візуальній формі.

В жанрі репортажу та жанрової фотографії ї: наявність оригінального вибору теми й сюжету, демонстрація розуміння навколишньої дійсності, ставлення до явищ і фактів сучасного життя, але присутні незначні помилки у виборі моменту в розвитку подій, точки зйомки, крупності плану, малюнку тощо.


15

-

11
Демонстрація міцних знань будови фотографічної техніки (параметри об’єктиву, фокусна відстань, світлосила, об’єктиви зі змінною відстанню, аналогові та цифрові фотоапарати), демонстрація базових навичок роботи у Photoshop.

15

-

11
Володіння міцними знаннями в галузі історії кінематографу, образотворчого мистецтва, зокрема фотомистецтва, знання класичної спадщини, персоналій найвидатніших операторів, розуміння проблематики сучасного кіно-,телевізійного процесу. Вміння вільно, логічно та послідовно викладати матеріал, здатність узагальнювати та інтерпретувати відповідь. Переконлива мотивація вибору професії.

15

-

11
Неповний перелік зазначених видів фоторобіт. Абітурієнт дотримався вимог щодо розміру фоторобіт. Оформлення робіт виконано з порушеннями: не зазначені умови зйомки. Керування різкістю відстежується не на всіх фотографіях. Задовільна якість друку, присутні зайві фальшліхти.

10

-

6
Демонстрація відсутності емоційного настрою, хоча відстежується пошук внутрішнього змісту фотографії (сюжет, настрій), світлове та кольорове рішення не несуть змістового навантаження, абітурієнт уникає використання незвичайних ракурсів, фотографії виконані з порушенням композиційної побудови знімку.

В жанрі портрету: Демонстрація спроби виявити об'ємно-пластичну форму, але фотографії не виявляють характеру, психологічної сутності і стану людини.

В жанрі натюрморту: Порушення у розташуванні елементів у просторі та на картинній площині кадру,

відсутність виявлення пластично-виразної сутності елементів натюрморту за допомогою світлотонального вирішення.

В жанрі пейзажу: Спроба розкриття певного стану природи за допомогою композиційної розробки теми, але не зовсім вдале використання освітлення.

В жанрі репортажу та жанрової фотографії: Стереотипний вибір теми й сюжету, у фотографіях не простежується суб’єктивна оцінка факту, вибір моменту в розвитку подій, точки зйомки, крупності плану, малюнку не містять ознаки жанру.10

-

6
Демонстрація поверхневих знань будови фотографічної техніки (параметри об’єктиву, фокусна відстань, світлосила, об’єктиви зі змінною відстанню, аналогові та цифрові фотоапарати), демонстрація базових навичок роботи у Photoshop.

10

-

6
Володіння загальними знаннями в галузі історії кінематографу, образотворчого мистецтва. Посередній рівень самостійного та критичного мислення, допущення неточностей, невпевненість у відповідях. Непереконлива мотивація вибору професії.

10

-

6
Неповний перелік зазначених видів фоторобіт. Абітурієнт не дотримався вимог щодо розміру фоторобіт. Фотографії менше зазначеного формату. Фотографії не оформлені на паспарту, не зазначені умови зйомки. Незадовільна якість друку.

5

-

0
Відсутність візуального бачення та фотографічних здібностей. Повна безпорадність у роботі зі світлом.

5

-

0
Повна відсутність знань з питань будови фотографічної техніки, відсутність навичок роботи у Photoshop.

5

-

0
Низький загальнокультурний рівень. Слабка обізнаність у питаннях кінематографу і мистецтва, відсутність уявлень про професію, брак інтересу до сучасного телевізійного процесу, ЗМІ. Випадковість мотивації вибору професії. Невміння формулювати думку.

5

-

0

Ітогова оцінка формується як сума балів за виконання теоретичних та практичних завдань.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6

Схожі:

Програма вступного випробування ( фахового іспиту ) для прийому на навчання iconПрограма вступного випробування ( фахового іспиту ) для прийому на навчання
«Аудіовізуальне мистецтво та виробництво», спеціалізації: «Режисура кіно І телебачення», «Майстерність оператора кіно І телебачення»,...
Програма вступного випробування ( фахового іспиту ) для прийому на навчання iconПрограма фахового вступного випробування для вступників на навчання за ор

Програма вступного випробування ( фахового іспиту ) для прийому на навчання iconПрограма фахового вступного випробування для вступників на навчання за окр

Програма вступного випробування ( фахового іспиту ) для прийому на навчання iconПрограма вступного фахового випробування
України, іноземних громадян та осіб без громадянства, при вступі на навчання для здобуття ступеня
Програма вступного випробування ( фахового іспиту ) для прийому на навчання iconПрограма вступного фахового випробування (співбесіди)
України, іноземних громадян та осіб без громадянства, при вступі на навчання для здобуття ступеня магістра
Програма вступного випробування ( фахового іспиту ) для прийому на навчання iconПрограма вступного випробування з української мови та літератури для вступників на навчання
Тестові завдання та програму вступного випробування розроблено викладачами кафедри філології Закарпатського угорського інституту...
Програма вступного випробування ( фахового іспиту ) для прийому на навчання iconТема Вступ
Програма фахового вступного випробування за тестовими технологіями з основ хірургії при вступі на навчання до хнму у 015 році на...
Програма вступного випробування ( фахового іспиту ) для прийому на навчання iconПрограма фахового вступного випробування
«Художнє фотографування», «Виробництво кінофотоматеріалів І магнітних носіїв», І вступають на другий курс напряму підготовки 020203...
Програма вступного випробування ( фахового іспиту ) для прийому на навчання iconПрограма вступного фахового випробування (співбесіди) з української мови І літератури для громадян України, іноземних громадян та осіб без громадянства, при вступі на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст»
...
Програма вступного випробування ( фахового іспиту ) для прийому на навчання iconПрограма Фахового вступного випробовування для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, магістра
Фахові вступні випробування перевіряють рівень фундаментальної та професійної підготовки бакалаврів, які повинні


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка