Програми викладання історії України в школі (проект) 5-й клас «Вступ до історії»Сторінка1/12
Дата конвертації17.04.2017
Розмір2,01 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Програми викладання

історії України в школі

(проект)
5-й клас «Вступ до історії»

(5 тем [35 год.])
тем та уроків

Описовий текст

Пояснення понять, додаткова оповідь, уривки із джерел, карти, ілюстративний матеріал
Вступ: Що таке історія (1 год.)

Історія як наука, що вивчає життя та діяльність людей у минулі часи; історія як скарбниця досвіду людства у накопиченні знань, побутових навичок, винаходів і технічних удосконалень [1]. Історія як жива пам’ять: спогади бабусі й дідуся та батьків. Історія довкола нас: назви міст, сіл та вулиць; пам’ятники [2] і пам’ятки архітектури [3]. Історія України як складова європейської історії [4].


1. Малюнок, який показує зміну засобів


пересування - від примітивної повозки
до автомобіля й літака.

2. Фото: пам’ятники.

3. Фото: пам’ятки архітектури.

4. Схематична карта Європи.


Тема І. Як пізнають історію (8 год.)Відлік часу в історії

Облік часу в різних народів: християнський, юдейський та мусульманський календарі [1]. Як рахують час історики: ера, епоха, століття [2]. Стисле пояснення підстав поділу європейської історії за культурними епохами на історію первісних суспільств, Античність (до кінця V ст.), Середньовіччя (VI–XV ст.), Ранній новий час (XVI–XVIII ст.), Новий і Новітній час (XIX–ХХ ст.) [3].


1. Пояснення етимології слова


«календар».

2. Пояснення етимології слів «ера» та


«епоха».

3. Умовний малюнок-схема епох.


Джерела для вивчення історії

Літописи та хроніки [1]. Твори давніх авторів з описами сучасних їм подій; документи й листи. Археологічні знахідки. Монети, печатки і герби [2]. Художня література попередніх епох; малярство та скульптура; пам’ятки архітектури; предмети побуту [3].


1. Пояснення слів «літопис» і «хроніка».


Репродукція із зображенням літописця/
хроніста.

2. Пояснення слова «герб». Малюнок: герб Богдана Хмельницького.
3. Репродукції чи малюнки до кожної

позиції.

Де можна «побачити» історію

Поява перших європейських музеїв [1]. Найбільші сучасні музеї Європи [2]. Національні музеї України [3]. Музеї та історичні заповідники рідного краю [4]. Оповідь про час та обставини створення одного із них, узятого за приклад: про мецената чи засновника-ентузіаста, спрямованість тощо [5].


1. Пояснення етимології слова «музей».


Малюнок-реконструкція Музейону.

2. Схематична карта.

3. Схематична карта. Фото.

4. Малюнок-схема. Фото.

5. Фото чи портрет засновника з коментарем.

Де можна «почути» історію

Походження понять, які ми вживаємо щодня (школа, клас, парта, книга, папір, дисципліна, директор, ілюстрація, карта, машина, картина тощо). Оповідь про етимологію цих понять, їхнє первісне значення та розширення чи зміну значень сьогодні [1].


1. Малюнок-схема з показом значеннєвих модифікацій якогось уживаного поняття, для прикладу, «парта».


Наші імена - це теж історія

Українські імена в дохристиянські часи; пізніша християнізація іменувань та поява так званих календарних імен [1]. Коли та чому до імен стали додавати прізвища; спільні принципи творення українських прізвищ і прізвищ інших європейських народів: пояснення на певному простому прикладі на зразок Петренко = Пьотрич = Петров = Петерсон = Петруччі. Козацькі прізвища-прізвиська. Основні способи творення українських прізвищ (на прикладі антропонімії класу) [2].


1. Добірка з календаря святців імен,


популярних донині.

2. Вибірка зручних для демонстрації


способів творення прізвищ відомих дітям
діячів.
Історія у географічних назвах

Історичне походження назв сучасних європейських країн [1]. Походження та зміст назви «Україна» [2]. Найвідоміші легенди, що


1. Карта-схема однієї з країн та оповідь про походження її назви.

2. Уривок з літопису з першою згадкою.


пояснюють назви старовинних європейських міст - Рима, Кракова, Києва [3]. Локальні топонімічні легенди (за матеріалами історії відповідного регіону) [4].

3. Репродукція: римська вовчиця.
Уривок з літопису про Кия.

4. Пояснення слова «топоніміка».


УзагальненняРезервний час

Таблиця-перелік нових понять.

Завдання: 1) до описової частини; 2) до ілюстративного матеріалу.Тема ІІ. Зміни в житті людей від давнини до Середньовіччя

(7 год.)Мешканці давньої і середньовічної Європи

Середземномор’я як колиска європейської цивілізації: стисла оповідь про греків і римлян [1]. «Варварська» Європа за межами римської держави [2]. Об’єднання племен як перша форма організованого колективного життя; їхнє переміщення по території Європи, у тому числі України: кельти, германці, слов’яни. Велике переселення народів [3]; терени розселення слов’ян [4]. Територія середньовічної України як історична батьківщина українського та кримськотатарського етносів [5].


1. Схематична карта Середземномор’я.


Пояснення слова «цивілізація».

2. Пояснення етимології слова «варвар».


Репродукція чи малюнок із зображенням
римлянина і «варвара».

3. Малюнок-схема.

4. Малюнок-схема.

5. Схематична карта. Пояснення поняття «етнос».


Суспільство і влада в середньовічній Європі

Поява варварських королівств та імперії франків [1]. Київська держава та її сусіди [2]. Стисла оповідь про засади владного устрою в середньовічних державах: правитель та його оточення. Виокремлення аристократів і воїнів-рицарів з-поміж решти людності [3]. Підстави уявлень про «знатність роду»; утвердження «рицарського кодексу» поведінки.


1. Схематична карта. Пояснення


етимології слова «король».

2. Схематична карта. Пояснення поняття «держава». Ліхтарик: оповідь про князів Володимира Святославича, ЯрославаМудрого і Данила Галицького. 3. Пояснення етимології слів «аристократ» і «рицар». Репродукція: зображення західного рицаря; малюнок-реконструкція руського дружинника.
Зміни у віруваннях

Перехід від язичницького багатобожжя до монотеїстичних релігій -юдейської, християнської та ісламської [1]. Поширення християнства в Європі [2]. Перші християнські храми на території Київської держави та її західних сусідів [3]. Привнесені християнським віровченням моральні цінності. Києво-Печерський монастир як взірець християнської побожності; сюжети і герої Києво-Печерського патерика [4].


1. Пояснення поняття «монотеїзм». Малюнок-схема центрів формування


монотеїстичних релігій.

2. Схематична карта з датами християнізації.

3. Фото Софії Київської та одного з польських храмів.

4. Пояснення слова «патерик». Іконографічні зображення Антонія і Феодосія.


Винаходи і здобутки цивілізації

Розвиток абеток на основі фінікійського взірця: арабська, вірменська, грецька, грузинська, єврейська, кирилична та латинська абетки [1]. Розповсюдження писемності: переписування книг та офіційна й приватна документація [2]. Удосконалення обробітку землі [3]. Удосконалення ремесла [4], поява регулярної торгівлі та доріг. Розширення знань з медицини [5]. Перші європейські університети [6]. Винайдення книгодрукування [7].


1. Схематичне представлення генеалогії


абеток, їхні зображення. Пояснення
поняття «кирилиця».

2. Ілюстрації.

3. Малюнок-графік із представленням
трипільної системи.

4. Ілюстрації.

5. Ілюстрація: приладдя.

6. Пояснення слова «університет».

7. Ліхтарик: оповідь про Гутенберга.
Ілюстрація: сторінка з інкунабули.


Повсякденне життя людини європейського Середньовіччя

Житло простої людини та житло рицаря; поширення традиції спорудження замків [1]; замки і фортеці на території України [2]. Їжа та одяг, у тому числі зміна моди [3]. Розваги знаті: полювання й рицарські турніри [4]. Розваги простих людей: свідчення давніх авторів про обрядові свята. Хвороби та способи їх лікування, перший український лікар Агапіт [5].


1. Фото: французький замок.

2. Фото: український замок.

3. Відеоряд-добірка.

4. Уривок із «Повчанння» Мономаха про полювання. Репродукція: турнір.

5. Відповідний уривок з Патерика.


УзагальненняРезервний час

Таблиці-переліки нових понять та основних дат і постатей. Завдання: 1) до описової частини; 2) до ілюстративного матеріалу.Тема ІІІ. Становлення Нової Європи впродовж XVI–XVIIІ століть (8 год.)Початок великих перемін

Доступне на дитячому рівні представлення культурної специфіки XVІ ст. як обумовленої стрімким зростанням кількості університетів [1], спалахом книговидання [2] та прискоренням обігу інформації. Зародження сумнівів у безпомильності церкви, початок Реформації [3] та поява протестантських церков [4]. Релігійна полеміка й війни між протестантами і католиками. Протестантські осередки в Україні [5].


1. Малюнок-схема найбільших


університетів на території Європи.

2. Те саме - найбільших друкарень.

3. Пояснення поняття «Реформація».

4. Ліхтарик: оповідь про Мартіна Лютера та його портрет.

5. Малюнок-схема.

Піднесення міста

Зростання кількості «вільних міст», започаткованих у добу Середньовіччя; основна суть здобутих городянами свобод. Перші «вільні міста» на українських теренах XІV ст.; масове поширення міського самоврядування упродовж XV–XVIІ ст. [1]. Етнічна строкатість українського міста (на прикладі Львова й Кам’янця-Подільського) [2]. Нова організація праці ремісників


1. Малюнок-схема.

2. Ілюстрації та фото відповідних будівель.

3. Пояснення етимології та змісту слова «цех».

[3]. Зміни в міському просторі: поява міських мурів і ринкової площі з ратушею [4].

4. Пояснення слова «ратуша». Фото львівської площі Ринок.
Зміни в навчанні дітей та юнацтва

Мета і зміст новацій, запроваджених упродовж XVI ст. у практику шкільного навчання [1]. Поява протестантських, католицьких і православних шкіл нового типу в Україні наприкінці XVI - у першій половині XVIІ ст. [2]. Освітні мандрівки з України до західних університетів [3].


1. Ліхтарик: переказ єзуїтського шкільного статуту про розклад уроків, перерви, домашні завдання тощо. Репродукція: тогочасне зображення школярів.

2. Малюнок-схема.

3. Портрет Юрія Дрогобича та оповідь


про нього.
Друкована книжка стає доступною

Перші масові наклади друкованих видань і перші книжкові ярмарки кінця XVI ст. у Лейпцигу і Дрездені [1]. Поява книговидання кирилицею (Венеція, Цетіньє, Краків, Прага, Вільнюс) [2]. Перші друкарні в Україні (Острог, Львів) [3]. Розвиток українського книговидання впродовж XVIІ ст. [4]. Здешевлення книжки та її доступність ширшому колу читачів.


1. Фото: котресь із цих міст.

2. Малюнок-схема осередків; фото обкладинок. Портрет Скорини з довідкою.

3. Ліхтарик: оповідь про Івана Федорова.


Репродукція: сторінка із котрогось видання.

4. Малюнок-схема осередків. Ілюстрації


з лаврських друків XVIІ ст.
Розширення знань про навколишній світ

Великі географічні відкриття [1]. Поширення здобутих у подорожах знань про світ через масову друковану книжку: перші географічні атласи, описи земель і країн, описи подорожей тощо [2]. Зображення українських міст у «Всесвітній хроніці» Шеделя [3]. Україна на мапах Гійома де Боплана [4].


1. Ліхтарик: оповідь про подорож


Колумба. Карта-схема відкритих земель.

2. Короткий уривок з якогось опису. Репродукція: карта-портолан.

3. Ілюстрація із Шеделя.

4. Ліхтарик: оповідь про Боплана. Ілюстрації: малюнки з мапи Боплана.Зміни у військовій справі, поява козацького війська

Перехід упродовж XVI ст. від воєн рицарів до воєн професійних армій. Становлення українського козацтва як професійного війська: шлях від Запорозької Січі до реєстрового Війська Запорозького [1]. Козацький ідеал героя: на прикладі думи про князя Дмитра Вишневецького-Байду [2]. Козацькі морські походи [3]. Стисла оповідь про козацькі повстання за розширення власних прав [4].


1. Відповідні уривки з Бєльського.

2. Портрет Д. Вишневецького з довідкою.
Текст думи про Байду.

3. Уривок із Бодьє. Ілюстрація: чайки під


Стамбулом за гравюрою «Віршів на по
греб...».

4. Таблиця-схема повстань.


Козацька республіка

Постать Богдана Хмельницького [1]. Причини і перебіг козацького повстання, основні битви [2]. Стисла оповідь про створення та історію Української козацької держави; її суспільство та владу [3]. Козацька героїка в народній пам’яті: образ лицаря-козака як захисника рідного краю [4].


1. Портрет Хмельницького з біографією.

2. Схеми Корсунської і Берестецької
битв. Гравюра із зображенням козаків
у Берестецькій битві.

3. Портрет Івана Мазепи з біографією.

4. Уривок з думи чи пісні. Репродукції
картин ХІХ-ХХ ст.

Узагальнення

Таблиці-переліки нових понять та основних дат і постатей. Завдання: 1) до описової частини; 2) до ілюстративного матеріалу.Тема ІV. Нова Європа (ХІХ століття) (5 год.)Європейські держави ХІХ ст.

Велика французька революція як початок «Нової Європи» [1]. Європейські імперії після Великої французької революції: Австрійська, Османська та Російська - держави, до складу яких входили люди багатьох етносів [2]. Стисла оповідь про те, як і коли та які саме українські території опини-


1. Пояснення поняття «революція». Корот


кий уривок з Мішле. Ілюстрація: щось автентичне про Велику французьку революцію.

2. Карта-схема. Пояснення етимології та


змісту слова «імперія».


лися у складі Австрійської та Російської імперій [3]. Наш край у ХІХ ст.: природне середовище і густота заселення [4].

3. Схематична карта.

4. Малюнок-схема.Технічні винаходи змінюють повсякденне життя людини

Технічні винаходи [1]. Зміна способів пересування: перші залізниці та пароплави, у тому числі на українській території [2]; перші автомобілі й перші трамваї [3]. Нові засоби спілкування: телеграф і телефон [4]. Винайдення електрики та поява електричного освітлення [5]. Прискорена забудова міст, поява багатоквартирних житлових будинків [6].


1. Ліхтарик: оповідь про найголовніші


технічні винаходи. Фото.

2. Фото: перші паровози і пароплави.


Ліхтарик: оповідь про винахідників.

3. Фото: тогочасний автомобіль. Фото


київського трамваю з довідкою.

4. Фото телефонного апарата.

5. Ліхтарик: оповідь про винахідника.

6. Фото.

Нові погляди на націю

Поширення нових поглядів на нації та притаманні їм особливості і права [1]; гасло «пробудження» народів, які не мали власних держав, входячи до складу імперій [2]. Початок національних змагань бездержавних народів Європи [3]. Початок національного руху в Україні (на прикладі Кирило-Мефодіївського братства та «Руської трійці») [4].


1. Ліхтарик: просте пояснення етимології


та змісту поняття «нація».

2. Цитата про Україну з Гердера.

3. Ліхтарик: стисла оповідь про «Весну
народів». Репродукції.

4. Портрети Т. Шевченка та М. Шашкевича з біографіями. Уривки з відповідних джерел.


Нові погляди на справедливий державний устрій

Поширення поглядів на демократію як найліпший устрій держави і суспільства [1]. Поява перших політичних партій, які ставили за мету зміну існуючого державного устрою революційним шляхом [2].


1. Пояснення поняття «демократія» у


протиставленні до поняття «монархія».

2. Пояснення поняття «партія». Портрет


одного з українських революційних

діячів з відповідною довідкою.

Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Схожі:

Програми викладання історії України в школі (проект) 5-й клас «Вступ до історії» iconКонцепція та програми викладання історії України в школі (проект)
Матеріали IV та V робочих нарад з моніторингу шкільних підручників історії України
Програми викладання історії України в школі (проект) 5-й клас «Вступ до історії» icon1. Вступ. Феномен української історії та культури
Особливості вітчизняної історії. Значення історії України в житті суспільства. Форми І методи роботи над курсом. Проблеми викладання...
Програми викладання історії України в школі (проект) 5-й клас «Вступ до історії» iconВідділ освіти Баришівської райдержадміністрації Районний методичний кабінет Баришівської районної ради
Картки-завдання для використання на уроках історії України (Вступ до історії) у -Х класах. Дидактичний матеріал для шкільного курсу...
Програми викладання історії України в школі (проект) 5-й клас «Вступ до історії» iconПрограма вступного екзамену з історії україни за напрямом підготовки 081 "право"
Програму укладено на основі чинної програми з історії України для 11-річної школи
Програми викладання історії України в школі (проект) 5-й клас «Вступ до історії» iconЛекція Вступ до курсу історії України План
Курс історії України в системі гуманітарних наук. Предмет, мета та завдання курсу
Програми викладання історії України в школі (проект) 5-й клас «Вступ до історії» iconСуспільно-політичні науки та методика викладання історії в школі
Мозаїка цікавих фактів. Всесвітня історія клас. Частина / упоряд. О. Л. Кожем'яка. Х. Основа, 2015. 80с.( Б-ка журналу "Історія І...
Програми викладання історії України в школі (проект) 5-й клас «Вступ до історії» iconОсвіта києво-святошинського району: минуле та сьогодення вступ
В історії свого міста чи села, як у краплині води відбиваються сторінки історії українського народу. Знання історії – це шлях до...
Програми викладання історії України в школі (проект) 5-й клас «Вступ до історії» iconКафедра всесвітньої історії та методики викладання історії

Програми викладання історії України в школі (проект) 5-й клас «Вступ до історії» iconПрограма державного іспиту з історії для студентів окр 02030201 «магістр історії»
Сучасні методи оптимізації навчання історії в вищій школі: метод проблемного викладу, презентації, дискусії, міні-дослідження, ділові...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка