Програми викладання історії України в школі (проект) 5-й клас «Вступ до історії»Сторінка4/12
Дата конвертації17.04.2017
Розмір2,01 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
Малюнок: реконструкція комяги. Малюнок із зображенням тогочасного Ґданська.

4

Повсякденне життя

Родина: шлюбний вік і статус жінки в родині. Житло: муровані замки магнатів [1] і дерев’яні «замочки» шляхти; селянське житло як обійстя хутірного типу; дерев’яна забудова містечок і муровані будівлі у великих містах [2]. Засоби гігієни; пошесті та способи вберегтися від них. Харчування: страви й напої. Одяг: традиційне вбрання селян [3]; специфіка одягу євреїв [4]; масове поширення східного костюма серед шляхти, міщан і козаків [5]. Розваги: танці, азартні ігри. Забобони й марновірство: тлумачення незвичних природних явищ, віра у відьомство та чаклування [6].


1. Фото: Острозький замок.

2. Фото: львівська площа Ринок.

3. Малюнок-реконструкція.

4. Тогочасний малюнок.

5. Зображення відповідно вбраного шляхтича. Пояснення етимології слів «кунтуш», «жупан», «делія».

6. Уривки з Острозького літопису про
відьом та про дива.


5

Узагальнення

Таблиці-переліки нових понять та основних дат і постатей.

Завдання, зорієнтовані на засвоєння: 1) описової частини; 2) джерел та

ілюстративного матеріалу.

Тема ІІІ. Церква та освіта наприкінці XVI - у середині XVII ст. (8 год.)
1

Реформація на теренах України

Проникнення протестантських віросповідань до Польського королівства та Великого князівства Литовського [1]; перші протестанти в Галичині й на Волині. Роль реформаційної вимоги «оновлення побожності» в появі перших перекладів Святого Письма із церковнослов’янської на «просту мову»: Франциск Скорина, Василь Тяпинський, Пересопницьке Євангеліє [2]. Розмаїття конфесій як стихійна основа релігійної терпимості [3]. Узаконення релігійної терпимості Варшавською конфедерацією 1573 р. [4].


1. Малюнок-схема із позначенням зон


найбільшого поширення.

2. Портрет-гравюра Франциска Скорини.


Фото обкладинки його Євангелія.
Портрет-гравюра Тяпинського. Фото:
сторінка з Пересопницького Євангелія.

3. Пояснення слова «конфесія». Уривок


з мемуарів Євлашевського.

4. Пояснення слова «конфедерація». Ліхтарик: стислий виклад обставин, за яких було укладено конфедерацію 1573 р.; велика цитата з її тексту.

2

Католицька церква в обороні своїх позицій

Нерівномірне розташування католицьких парафій на території України та причини цього [1]. Товариство Ісуса (єзуїти) як один з виконавців програми зміцнення Католицької церкви перед наступом Реформації. Єзуїтське шкільництво: засади відкриття колегій, принцип безкоштовності навчання та новації в навчальному процесі [2]. Поява перших єзуїтських колегій на українських теренах [3]. Привабливість безкоштовної та якісної єзуїтської школи для шляхти й міщан різних віросповідань [4].


1. Пояснення слова «парафія». Малюнок-


схема густоти католицьких парафій на
території України.

2. Уривок із «Ratio studiorum»; таблиця

з переліком класів та предметів викладання по класах.

3. Ліхтарик: оповідь про Ярославську ко


легію; фото будівлі. Таблиця з переліком
решти колегій станом на середину XVII ст.

4. Уривок із заповіту Василя Загоровського. Фото Віленської академії.3

Православна церква на тлі піднесення протестантизму

й католицизму

Причини кризи Православної церкви: бездіяльність верхівки, брак власного шкільництва вищого рівня, програшний вплив на вірних через неосвіченість священиків на тлі релігійного оновлення західного християнства [1]. Відплив елітарної частини вірних до протестантських віросповідань та Католицької церкви. Спроби зміцнити престиж православ’я, ініційовані мирянами: Острозька академія та Острозька друкарня [2], Львівське церковне братство [3]. Пошук шляхів виходу з кризи церковними ієрархами, зародження плану підпорядкування Київської митрополії Папському престолові.


1. Відповідний уривок із «Треносу»


Мелетія Смотрицького.

2. Фотоколаж обкладинок видань.

3. Уривок із львівського «Статуту
школьного».4

Берестейські собори 1596 року

Запропоновані православними ієрархами засади з’єднання (унії) Київської митрополії з Католицькою церквою [1]. Два паралельні собори в Бересті 1596 р. - прибічників та противників унії [2]. Початок протиборства православних та уніатів: полемічні трактати [3], опозиція православної шляхти на сеймах [4], активізація православних церковних братств у містах. Постаті лідера уніатів Іпатія Потія та лідера супротивників Унійної церкви князя Василя-Костянтина Острозького [5].


1. Ліхтарик: виклад змісту Торчинських


артикулів.

2. Гравюра: храм Св. Миколая у Бересті.

3. Пояснення поняття «полемічний
трактат». Уривок із «Перестороги».

4. Гравюра із зображенням сеймового засі


дання. Уривок з виступу Дем’яна Гулевича
на сеймі 1597 р.

5. Портрети Іпатія Потія та князя Василя-


Костянтина Острозького з біографіями.

5

Конкуренція Унійної та Православної церков

Зміцнення унійної Київської митрополії за митрополита Йосифа Веляміна Рутського [1]. Зміцнення православної Київської митрополії за митрополита Петра Могили [2]. Реформи Петра Могили, спрямовані на впорядкування церковного життя; розбудова і реставрація київських храмів; налагодження активної роботи київської Лаврської друкарні [3]. Спроби примирення обох церков шляхом створення спільного для православних та уніатів Руського патріархату [4].


1. Портрет Йосифа Веляміна Рутського та


його біографія.

2. Портрет Петра Могили та його біографія.

3. Фото: обкладинка одного з лаврських
видань.

4. Ліхтарик: коротка оповідь про спроби


перемовин 1626-1648 рр. Портрет Мелетія
Смотрицького та його біографія.

6

Зміни в освіті та поширення письменності

Поява православних та уніатських шкіл, зближених за практиками навчання зі шкільництвом єзуїтів. Києво-Могилянська колегія та її філії [1]. Видатні особи, котрі викладали чи навчалися тут до середини XVII ст. [2]. Протестантські школи на території України: заклади середнього рівня та Киселинська академія. Загальне число християнських (усіх конфесій) та юдейських навчальних закладів середнього й підвищеного рівнів [3].


1. Таблиця-схема з переліком класів у КМК


та предметів викладання по класах. Портрет Інокентія Ґізеля та довідка про нього.

2. Портрет Лазаря Барановича та довідка


про нього. Фото: обкладинка якоїсь із його
книжок.


Освітні подорожі до польських і західних університетів [4]. Поява шкільних і приватних бібліотек. Зростання загального рівня письменності.

3. Малюнок-схема густоти навчальних
закладів.

4. Ліхтарик: оповідь про Замойську академію. Фото: Краківський університет.7

Узагальнення
8

Резервний час

Таблиці-переліки нових понять та основних дат і постатей.

Завдання, зорієнтовані на засвоєння: 1) описової частини; 2) джерел та

ілюстративного матеріалу.

Тема ІV. Козацтво наприкінці XVI - у першій половині XVII ст. (5 год.)
1

Перетворення запорожців на регулярну збройну силу

Зростання чисельності козацтва в останній чверті XVI ст.: поповнення його з дрібної шляхти, бояр та міщан. Усталення звичаїв Запорозької Січі [1]. Набори перших загонів («реєстрів») козацької піхоти до королівського війська в контексті європейської «військової революції» XVI ст. [2]. Реєстрові козаки як боєздатне та ефективне піше військо в бойових операціях короля Стефана Баторія під час Лівонської війни [3].


1. Уривок з Еріха Лясоти.

2. Пояснення поняття «військова революція».

3. Ліхтарик: стисла оповідь про Лівонську


війну. Портрет Стефана Баторія та довідка про нього.

2

Перші виступи козаків на захист своїх прав

Повстання Криштофа Косинського: постать козацького гетьмана [1]; причини виступу та його перебіг, каральна акція надвірного війська князів Острозьких. Повстання Северина (Семерія) Наливайка: постать козацького гетьмана [2]; причини виступу та його перебіг, каральна акція коронного війська. Легенда про страту Наливайка в пізнішій козацькій традиції [3]. Полярні погляди на козацтво політичної верхівки та публіцистів Речі Посполитої кінця XVI - початку XVIІ ст.: «рицарські люди» чи «збунтована чернь»?


1. Ліхтарик: біографічна довідка про


Косинського. Фото: герб Косинських.

2. Уривок з листа Наливайка до короля


(так званий «проект Наливайка»).

3. Уривок із хроніки Йоахима


Бєльського про страту Наливайка.
Уривок з «Історії Русів».


3

Військо Запорозьке на урядовій службі та поза нею

Участь Війська Запорозького в Хотинській війні 1621 р. [1] та Смоленській війні 1632-1634 рр. [2]. Постать Петра Сагайдачного як посередника між урядом і козацькою масою [3]. Неконтрольована урядом активність козацтва: морські походи на узбережжя Османської імперії [4]. Участь козацтва у приватних війнах: за князя Романа Ружинського під час російської Смути [5]; за князів Михайла Вишневецького та Самійла Корецького під час боротьби за молдавський престол [6].


1. Ліхтарик: стисла оповідь про цю війну.

2. Ліхтарик: стисла оповідь про цю війну.

3. Гравюра із зображенням Петра Сагайдачного. Уривок з «Віршів на погреб».

4. Кресленик чайки, за Бопланом. Гравюра із зображенням чайок під Стамбулом.

5. Ліхтарик: стисла оповідь про події


Смути. Фото: герб князів Ружинських.

6. Ліхтарик: стисла інформація про зв’язок князів-зятів з родом Могил. Портрет


Раїни Могилянки. Ліхтарик: оповідь про
карколомні пригоди Корецького під час
втечі зі стамбульського полону.

4

Козацтво в боротьбі за розширення своїх прав

Козацькі повстання 1625, 1637 і 1638 рр.: причини виступів, їхні лідери та перебіг, каральні акції коронного війська [1]. Нові акценти у вимогах повстанців 1637-1638 рр. [2]. Масове приєднання покозачених селян та міщан Наддніпрянщини до повстань. Запровадження «Ординації Війська Запорозького» після розгрому повстання 1638 р. [3]; чисельність та підпорядкування реєстрового Війська Запорозького впродовж десятиліття «золотого спокою» (1638-1648).


1. Малюнок-схема із позначенням


основних битв.

2. Текст універсалу Карпа Скидана.

3. Ліхтарик: виклад змісту «Ординації».
Малюнок із зображенням переможених
козаків на мапі Боплана.


5

Узагальнення

Таблиці-переліки нових понять та основних дат і постатей.

Завдання, зорієнтовані на засвоєння: 1) описової частини; 2) джерел та

ілюстративного матеріалу.Тема V. Козацька революція середини XVII століття (7 год.)
1

Лідери козацького повстання

Постать Богдана Хмельницького: біографія, характеристика особистості [1]. Історична пам’ять про «славного гетьмана» в пізнішій козацькій традиції [2]. Полковники й генеральна старшина за гетьманування Хмельницького: походження, персональні прикмети [3]. Легенда про початок повстання як нібито схваленого королем Владиславом ІV [4].


1. Портрет Богдана Хмельницького.


Уривок з Михайла Грушевського про «переродження» козацького сотника.

2. Вірш-посвята із Грабянки.

3. Пояснення поняття «генеральна старшина». Таблиця-схема урядів.

4. Відповідний уривок із Величка. Портрет


короля Владислава ІV.

2

1648 рік

Початок повстання, налагодження союзу з кримським ханом і ногайськими татарами, поєднання реєстрових козаків із запорожцями. Битви з королівським військом під Жовтими Водами, Корсунем і Пилявцями [1]; облога Львова [2]. Масове покозачення селян та міщан [3]. Спалах селянських виступів. Українці по обидва боки воюючих сторін [4].1. Малюнок-схема із позначенням місць
битв. Уривок із хроніки Темберського
про пилявецьку втечу.

2. Тогочасна гравюра. Уривок із нотаток


Кушевича.

3. Уривок із Самовидця.

4. Уривок із Дробиша-Тушинського про
його врятування.


3

Творення Козацької держави

Розширення мети повстання [1]. Продовження військових дій у 1649 р.: облога Збаража й переможна Зборівська битва [2]. Козацька автономна територія за Зборівським договором [3]. Адміністративний поділ та управління територією, сформовані під час війни; козацькі полкові округи за Зборівським реєстром 1649 р. [4].1. Уривок зі щоденника Мясковського:
промова Хмельницького на переговорах
у Переяславі в січні 1649 р.

2. Фото: Збаразька фортеця. Уривок зі що


денника Збаразької облоги.

3. Малюнок-схема полкових центрів.

4. Таблиця із зазначенням чисельності

полків. Репродукція першої сторінки Зборівського реєстру.

4

Переяславська угода 1654 р.

Поразка в Берестецькій битві 1651 р. [1]. Наростання труднощів виснажливої війни, пошук Богданом Хмельницьким союзників: турецький, молдавський і російський напрями переговорів. Переяславська угода 1654 р. про прийняття протекторату російського царя, її схвалення на козацькій раді в Переяславі. Тлумачення цього акту пізнішою козацькою традицією [2]. Дискусії істориків про характер прилучення козацької території до Московії. Використання Переяславської угоди в радянській пропаганді [3].


1. Уривок із хроніки Темберського про


«останнього з трьохсот». Гравюра: козацька піхота під Берестечком.

2. Уривок із поеми Семена Дівовича.

3. Уривок із «Тез до 300-ліття возз’єднання» з відповідним коментарем.


5

Суспільний та людський виміри війни

Здобутки козацької революції з погляду інтересів козаків та селян: утвердження прав козацтва, ліквідація підданської залежності селян. Людські та матеріальні втрати, викликані війною: хвилі пошестей та голоду через переміщення великих армій; спустошення територій і вимушена міграція на степове прикордоння Московії - майбутню Слобожанщину [1]. Спалахи насильства як супутнє явище «психозу війни»: винищення євреїв улітку 1648 р. [2]; винищення шляхти без різниці конфесій та етнічної належності [3].


1. Малюнок-схема поселень на Слобожанщині, заснованих у середині - другій половині XVII ст. Умовний портрет «козака Харка» - засновника Харкова.

2. Уривок із Натана Гановера з відповідним коментарем.

3. Уривок із хроніки Йоакима Єрлича


про мордування шляхти в Києві.

6

Узагальнення
7

Резервний час

Таблиці-переліки нових понять та основних дат і постатей.

Завдання, зорієнтовані на засвоєння: 1) описової частини; 2) джерел та

ілюстративного матеріалу.Тема VІ. Україна в другій половині ХVІІ - на початку ХVІІІ ст. (8 год.)
1

Боротьба за владу серед козацької верхівки

Спроба повернення до Речі Посполитої: гетьманство Івана Виговського та Гадяцька угода 1658 р. [1]. Розпад козацької території на два гетьманати: лівобережний - прибічника союзу з Московією Івана Брюховецького та правобережний - Петра Дорошенка [2]. Поділ України за Андрусівським перемир’ям Московії з Річчю Посполитою [3]. Прийняття протекторату турецького султана Дорошенком. Початок війни між Османською імперією та Річчю Посполитою, окупація султаном Поділля [4]. Бої за Чигирин, складання Дорошенком гетьманських повноважень.


1. Портрет Івана Виговського та біографічна довідка. Уривок з Гадяцької угоди про Велике Руське князівство.

2. Портрети Брюховецького й Дорошенка
та біографічні довідки про них.

3. Малюнок-схема розподілу території


України.

4. Малюнок-схема території, яка відійшла


до Османів. Фото: мінарет біля кафедрального собору в Кам’янці-Подільському.

2

Гетьманщина за правління Івана Самойловича

Економічна стабілізація після багатолітніх воєн за гетьманства Івана Самойловича [1]. Самойлович як меценат церкви та освіти [2]. Наростання конфлікту зі старшиною через невідповідне старшинським уявленням походження Самойловича не з козацької, а зі священницької родини та через гордовиту вдачу, яка порушувала традицію старшинської рівності. Невдалий похід на Крим як привід до усунення гетьмана [3]. Доля Самойловича після усунення з гетьманства.1. Портрет Самойловича та біографічна
довідка про нього.

2. Фото: храм у Густинському монастирі.

3. Уривки з мемуарів Патріка Гордона та
з хроніки Самовидця.


3

Спроба усамостійнення Івана Мазепи

Постать Івана Мазепи: біографія, особисті прикмети, романтизація образу в літературі й малярстві [1]. Мазепа як меценат церкви та освіти [2]. Початок Великої північної війни [3], участь у ній козацтва. Плани царя Петра І ліквідувати Військо Запорозьке [4]. Домовленості Мазепи з польським королем Станіславом Лещинським та шведським королем Карлом ХІІ [5]; припущення істориків про зміст досягнутої угоди.1. Портрет Мазепи. Уривок з поеми Байрона. Репродукція картини Делакруа із зображенням Мазепи.

2. Таблиця-перелік збудованих Мазепою


храмів. Фотовибірка.

3. Ліхтарик: стисла оповідь про ВеликуПриєднання Мазепи до війська Карла ХІІ, Полтавська битва [6], еміграція в Бендери та смерть. Анафемування Мазепи церквою; знищення Запорозької Січі.

північну війну.

4. Уривок з описом відповідного епізоду


в листі Пилипа Орлика.

5. Уривок з листа Орлика: присяга Мазепи.

6. Одне із зображень битви.


4

Розпад Київської митрополії наприкінці XVII ст.

Фактичний поділ Київської митрополії на «гетьманську» та «королівську» частини після Андрусівського перемир’я: митрополити на боці гетьманів і митрополити, лояльні до Речі Посполитої. Підпорядкування «гетьманської» частини митрополії московському патріархові після її викупу з-під юрисдикції Константинопольського патріархату [1]. Визнання православними ієрархами на території Речі Посполитої унії з Римом як реакція на ці зміни. Обшир території Унійної церкви станом на початок XVIII ст. [2].


1. Портрет Гедеона Четвертинського з довідкою.

2. Малюнок-схема.


5

Злет «київської ученості»

Києво-Могилянська колегія: від занепаду в політичних сум’яттях до нового розквіту за гетьманування Івана Самойловича та Івана Мазепи [1]. Зміст явища, що отримало назву «київської ученості»: київська професійна філософія; київська моральна теологія [2]; київське проповідництво [3]; київська шкільна драма. Вихованці КМК як ініціатори створення перших «латинських» шкіл у Москві (Симеон Полоцький та ін.). Київські професори як співтворці реформ Петра І, спрямованих на розбудову Російської імперії [4].


1. Фото: Мазепинський корпус Академії.

2. Пояснення поняття «моральна теологія». Фото: гравюра з книжки Інокентія Ґізеля «Мир з Богом чоловіку» з довідкою.

3. Портрет Інокентія Ґалятовського з довідкою. Фото: обкладинка «Ключа розумінія».

4. Портрети Феофана Прокоповича та
Стефана Яворського з довідками.


6

Українське бароко

Зміст поняття «бароко», світоглядна основа та візуальні прикмети барокової культури, всеєвропейське поширення барокових смаків [1]. Проникнення барокових віянь в Україну за посередництва польських


1. Фото: палац і храм в Італії.

2. Фото: гравюра з панегірика Пилипа
Орлика на шлюб Обидовського.
Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Схожі:

Програми викладання історії України в школі (проект) 5-й клас «Вступ до історії» iconКонцепція та програми викладання історії України в школі (проект)
Матеріали IV та V робочих нарад з моніторингу шкільних підручників історії України
Програми викладання історії України в школі (проект) 5-й клас «Вступ до історії» icon1. Вступ. Феномен української історії та культури
Особливості вітчизняної історії. Значення історії України в житті суспільства. Форми І методи роботи над курсом. Проблеми викладання...
Програми викладання історії України в школі (проект) 5-й клас «Вступ до історії» iconВідділ освіти Баришівської райдержадміністрації Районний методичний кабінет Баришівської районної ради
Картки-завдання для використання на уроках історії України (Вступ до історії) у -Х класах. Дидактичний матеріал для шкільного курсу...
Програми викладання історії України в школі (проект) 5-й клас «Вступ до історії» iconПрограма вступного екзамену з історії україни за напрямом підготовки 081 "право"
Програму укладено на основі чинної програми з історії України для 11-річної школи
Програми викладання історії України в школі (проект) 5-й клас «Вступ до історії» iconЛекція Вступ до курсу історії України План
Курс історії України в системі гуманітарних наук. Предмет, мета та завдання курсу
Програми викладання історії України в школі (проект) 5-й клас «Вступ до історії» iconСуспільно-політичні науки та методика викладання історії в школі
Мозаїка цікавих фактів. Всесвітня історія клас. Частина / упоряд. О. Л. Кожем'яка. Х. Основа, 2015. 80с.( Б-ка журналу "Історія І...
Програми викладання історії України в школі (проект) 5-й клас «Вступ до історії» iconОсвіта києво-святошинського району: минуле та сьогодення вступ
В історії свого міста чи села, як у краплині води відбиваються сторінки історії українського народу. Знання історії – це шлях до...
Програми викладання історії України в школі (проект) 5-й клас «Вступ до історії» iconКафедра всесвітньої історії та методики викладання історії

Програми викладання історії України в школі (проект) 5-й клас «Вступ до історії» iconПрограма державного іспиту з історії для студентів окр 02030201 «магістр історії»
Сучасні методи оптимізації навчання історії в вищій школі: метод проблемного викладу, презентації, дискусії, міні-дослідження, ділові...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка