Психічні та поведінкові розладиСторінка17/85
Дата конвертації16.03.2018
Розмір5,37 Mb.
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   85

Пропуск дози


Неодноразовий пропуск дози (ситуація, коли пацієнт не приймає регулярно дозу призначеного йому бупренорфіну чи метадону) може бути пов’язаний із зниженням толерантності до опіоїдів, СВО та/або вживанням інших наркотиків, що, у свою чергу, впливає на безпеку та ефективність терапії. Особливо питання безпеки актуальні для таких пацієнтів:

  • пацієнтів, які знову починають приймати метадон після пропуску дози протягом чотирьох днів або більше, оскільки у них знижується толерантність до опіоїдів та зростає ризик передозування при повторному початку прийому метадону, особливо якщо вони вживали також інші седативні наркотики;

  • пацієнтів, які знову починають приймати бупренорфін після пропуску дози протягом чотирьох днів або більше, оскільки у них може наступити викликаний СВО, особливо якщо вони вживали агоністи опіоїдів (наприклад, героїн, морфій або метадон).

Таким чином, коли пацієнт пропускає дозу протягом чотирьох або більше днів, перед видачею йому наступної дози обов’язково потрібно або провести огляд пацієнта лікарем, який призначив лікування, або клінічним лікарем, який має досвід лікування наркоманії та алкоголізму (чи провести консультацію з таким спеціалістом). Це рекомендується робити у такому порядку.

Пропуск дози протягом одного, двох або трьох днів поспіль


Клінічний лікар, який має досвід лікування наркоманії та алкоголізму, має перед видачею пацієнту дози оглянути його та, зокрема, визначити такі питання:

  • обставини, пов’язані із пропуском дози, у тому числі причини неявки до установи видачі дози;

  • факти нещодавнього вживання наркотиків та клінічний стан пацієнта на момент видачі йому дози (у тому числі ознаки інтоксикації або СВО);

  • усі фізичні, психічні стани або соціальні проблеми, що можуть мати значення в контексті пропуску дози.

До нормального графіку прийому препарату можна повернутися, якщо немає проблем, пов’язаних з проявами інтоксикації, СВО чи іншими клінічними станами. При цьому:

  • пацієнтам, що перебувають у стані інтоксикації, не слід видавати дозу бупренорфіну чи метадону;

  • якщо у пацієнта, який прийшов за дозою, спостерігається СВО у тяжкій формі або інші серйозні фізичні чи психічні стани, медичний працівник, який видає препарат, має проконсультуватися із лікарем, який видає препарат або іншим клінічним лікарем, який має досвід лікування наркоманії та алкоголізму.

Пропуск дози протягом чотирьох або п’яти днів поспіль


У день, коли пацієнт приходить за дозою після 4-5 днів поспіль пропуску, лікар, який видає препарат, має оглянути пацієнта (так само, як описано вище), та спробувати зв’язатися із лікарем, який призначив лікування.

Якщо з ним вдається зв’язатися, дозу бупренорфіну чи метадону видати можна, якщо цей лікар надішле належним чином оформлений рецепт до установи, яка видає препарат пацієнту. Медсестра або фармацевт не мають права видавати іншу дозу препарату, крім тієї, що вказана у рецепті.  • Для пацієнтів, які приймають метадон, на цей день доза препарату зазвичай має становити половину регулярної добової дози та не перевищувати 40 мг. У наступні дні перед прийомом дози клінічний лікар має проводити моніторингу стану пацієнтів. При цьому потрібно прагнути повернутися до прийому регулярної добової дози за 5-7 днів шляхом поступового підвищення дози – як правило, на 20 мг на день або менше.


  • ПОСИЛАННЯ

    А4.2.1 Метадон (а) Рекомендована схема лікування для амбулаторних пацієнтів, які вживають заборонені опіоїди
    Для пацієнтів, які приймають бупренофрін, на цей день доза препарату зазвичай має становити половину регулярної добової дози та не перевищувати 8 мг. У наступні дні перед прийомом дози клінічний лікар має проводити моніторингу стану пацієнтів. При цьому потрібно прагнути повернутися до прийому регулярної добової дози за 2-3 днів шляхом поступового підвищення дози – як правило, на 8 мг на день або менше.

Якщо з лікарем, який призначив лікування, зв’язатися не вдається, якщо він не має можливості належним чином видати рецепт, у цей день дозу пацієнту видавати не можна. Його слід направити до лікаря, який призначає лікування, для огляду та повторного визначення схеми лікування.

Пропуск дози протягом більше ніж п’яти днів поспіль


Лікар, який призначає лікування, має перед поновленням терапії оглянути пацієнта. Індукція дози метадону має починатися з невеликої дози (менше за 40 мг на день) із обережним подальшим титруванням, як описано в параграфі А4.2.1(а).

Огляд пацієнтів, які неодноразово пропускають дози


Невелика частка пацієнтів регулярно не приходять за новою дозою призначеного їм препарату. Це може бути пов’язано із суперечливим ставленням до лікування, проблемами доступності (наприклад, пов’язаними з транспортом, робочим графіком, обмеженими годинами роботи установи, що видає препарат тощо) або проблемами зі здоров’ям (обмеженнями рухливості, когнітивними розладами тощо). Лікар, який призначив лікування, має оглядати таких пацієнтів для з’ясування того, чи можна подолати причини, через які пацієнти не приходять за дозами. Для поліпшення дотримання пацієнтами курсу лікування можна використовувати такі можливості, як зміну місця видачі препарату або видачу препарату для прийому вдома. Деякі пацієнти, які неодноразово пропускають дози, можуть повідомляти, що їхні дози бупренорфіну чи метадону є недостатніми. Перед прийняттям рішення про підвищення дози завжди рекомендується спочатку закликати пацієнта регулярно приходити для отримання своєї дози.
А.4.3.2 Клінічний огляд та моніторинг

Клінічний огляд має можливість оцінити такі параметри:
  • ПОСИЛАННЯ

    3.5 Огляд ходу лікування
    загальний стан пацієнта, кількість та частоту вживання будь-яких наркотиків з дати останнього огляду, загальний стан здоров’я та самопочуття, соціальні обставини, умови життя та відповідні фактори ризику (порушення прав дітей, завдавання шкоди самому собі або оточуючим, домашнє насильство, передозування, інфікування вірусами, що передаються через кров тощо);

  • поточний статус прийому медичних препаратів, у тому числі регулярність відвідування установ, які видають препарати, правильність дози, побічні ефекти, видачу дози додому, частоту оглядів, моніторингу та звернення за консультаціями;

  • хід лікування відповідно до плану лікування.

Частота клінічних оглядів може залежати від обставин пацієнта та стадії лікування, а також від відповідних норм законодавства. Загалом більшість пацієнтів (до того, як їх стан буде стабілізовано) має не рідше одного разу на місяць оглядати медичний працівник, що проводить медикаментозне лікування залежності від опіоїдів. На початку лікування, протягом періодів нестабільності або під час спроб відміни опіоїдів огляд необхідно проводити частіше (наприклад, один раз на тиждень). Пацієнти, стан яких у довгостроковому лікуванні є стабільним, можуть проходити огляд не так часто.

Комплексне обстеження, протягом якого аналізуються довгострокові цілі лікування та план лікування, що охоплює тривалі медичні стани, скринінг та профілактичні заходи, а також оцінюється доцільність припинення прийому препаратів, має проводитися як мінімум раз на півроку або при зміні обставин життя пацієнта.

Під час огляду пацієнтів, які протягом тривалого часу отримують високу дозу метадону або бупренорфіну, доцільно визначати, чи досі у них є потреба в такій дозі. Потрібно оцінити стабільність пацієнта, проаналізувати хід лікування та активно проводити моніторинг пацієнта після зменшення дози, звертаючи особливу увагу на повторну появу симптомів СВО, потягу до наркотиків або вживання заборонених опіоїдів | К |.

Деякі пацієнти можуть продовжити терапію більш низькими дозами препаратів (<30 мг метадону або 2 мг бупренорфіну) протягом тривалого часу та бути неготовими припинити лікування. Ключовим фактором є стабільність. Доцільним буде обговорити з пацієнтом можливість СВО, але якщо пацієнт є стабільним та не відчуває дискомфорту, немає сенсу закликати його до припинення прийому препаратів, і є переконливі причини продовжувати терапію.
ПОСИЛАННЯ

Глосарій термінів і скорочень
Є низка методів для оцінки того, як пацієнт реагує на ЗПТ, у тому числі отримання відгуків від пацієнта та побудова графіків, що описують хід лікування. Основну увагу потрібно приділяти перевагам, які можуть бути отримані у поєднанні із підтримуючою терапією. Якщо основну увагу зосереджувати на оцінці відмови від вживання опіоїдів, це може применшити значення таких переваг та зруйнувати надії тих пацієнтів, для яких відмова від опіоїдів здається недосяжною ціллю. Хід лікування вимірюється за допомогою фіксації поліпшень щодо тяжкості стану, складності проблем та відновлення пацієнта. Інтеграція медикаментозної терапії з іншими інтервенціями, спрямованими на укріплення здоров’я, соціальну підтримку та участь у лікуванні, допомагає забезпечити сталість процесу і результатів.

Коментар робочої групи: Одним з важливих критеріїв оцінки ефективності лікування є вимірювання якості життя за допомогою валідизованого опитувальника WHO-QOL-bref.

Для підтвердження та уточнення клінічного діагнозу використовуються також психометричні шкали, такі як: Індекс тяжкості залежності (Addiction Severity Index, ASI) (A.T.McLellanetal.,1992. (Додаток 13); Ретроспективний аналіз вживання ПАР за останній час (TimeLineFollow-Back, TLFB), L.C.Sobbeletal., 1992); Клінічна шкала тяжкості синдрому відміни опіоїдів (COWS); Модифікована методика виявлення психопатологічних симптомів-90 (SymptomChecklist-90-Revised, SCL-90), (Н.В.Тарабрина,2001); Індекс лікування опіоїдної залежності (OpiateTreatmentIndex, OTI) (S.Darke еt al.,1991); Коротка психіатрична оціночна шкала (Brief Psychiatric rating Scale  BPRS), ( J.F.Overall, D.Gorchem, 1962); Госпітальна шкала тривоги і депресії (HADS) тощо.

Обсяг використання цих шкал визначається рівнем надання медичної допомоги.

Каталог: images
images -> Програма співбесіди для осіб, які мають базову або повну вищу освіту з української мови І літератури для громадян України, іноземних громадян та осіб без громадянства, при вступі на навчання для здобуття ступеня
images -> Державна науково-педагогічна бібліотека україни
images -> Програма для загальноосвітніх навчальних закладів
images -> Вступного випробування
images -> 1 бібліографія – Таня Гаев, Алла Татаренко лютий 2013 Аналітична частина
images -> Агропромисловий комплекс, лісове І садово-паркове господарство, ветеринарія


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   85

Схожі:

Психічні та поведінкові розлади iconПредмет психології
Записати у словник визначення понять: психологія, психіка, психічні процеси, психічні стани, психічні властивості особистості, біхевіоризм,...
Психічні та поведінкові розлади iconЛабораторна робота 3 Дослідження психічних властивостей людини-оператора Мета роботи Вивчити загальні поняття про психічні прцеси які
Вивчити загальні поняття про психічні прцеси які відбуваються у людини-оператора: відчуття, сприйняття, уявлення І уява, увага, пам’ять...
Психічні та поведінкові розлади iconЗгідно поставленої мети були намічені основні задачі дослідження
При цьому клінічна картина протікає важко І прогностично несприятливо, гостра симптоматика часто переходить в хронічну, провокуючи...
Психічні та поведінкові розлади iconРобоча програма навчальної дисципліни сучасні проблеми міжетнічних та міжцивілізаційних взаємин у теоретичному та практичному вимірах
...
Психічні та поведінкові розлади iconПсихічні й психофізіологічні властивості людини-оператора людина-оператор як ланка
Саме вона формулює мету функціонування системи, планує, спрямовує й контролює основні процеси. Тому діяль-ність оператора є підгрунтям...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка