Психічні та поведінкові розладиСторінка3/85
Дата конвертації16.03.2018
Розмір5.37 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   85

Синтез настанови


За прототип Адаптованої клінічної настанови «Психічні та поведінкові розлади внаслідок вживання опіоїдів» взято клінічну настанову Департаменту охорони здоров’я (Commonwealth Department of Health)Австралії 2014 року «National Guidelines for Medication-Assisted Treatment of Opioid Dependence»

Додаткові докази включені з інших джерел:

1. Practice Guideline For The Treatment of Patients With Substance Use Disorders. Second Edition. American Psychiatry Association, 2010 (Acute Intoxication)

2. International Standards for the Treatment of Drug Use Disorders. Comission on Narcotic Drugs, 2016

3. Drug and Alcohol Withdrawal Clinical Practice Guidelines – NSW. Centre for Population Health, 2008

4.Clinical Guidelines for Withdrawal Management and Treatment of Drug Dependence in Closed Settings - World Health Organization, 2009 5. Guidelines for identification and management of substance use and substance use disorders in pregnancy, WHO, 2014 6. Міжнародна класифікація хвороб (10 перегляд). Класифікація психічних та поведінкових розладів. ВООЗ 1992, переклад 1999. Видавництво “Факт”. Київ.


Передмова робочої групи з адаптації клінічної настанови

за темою «Психічні та поведінкові розлади внаслідок вживання опіоїдів»
Відповідно до «Всесвітньої доповіді про наркотики за 2016 рік» Управління ООН з наркотиків та злочинності (UNODC), за орієнтованими розрахунками в світі 247 мільйонів осіб вживають наркотики, з яких 29 мільйонів страждають від розладів пов’язаних із вживанням і лише кожен шостий з осіб, які мають розлади отримує доступ до медичної допомоги. Опіати та рецептурні опіоїди вживає приблизно 33 мільйони осіб, 12 мільонів осіб вживають наркотики шляхом ін’єкцій.

Незважаючи на те, що за поширеністю вживання опіоїди займають лише третє місце після вживання канабісу та амфітамінів, саме нелегальне вживання опіоїдів пов’язано з найбільшою шкодою для здоров’я та негативними наслідками для всієї системи охорони здоров’я.

Відповідно до даних ДУ «Центр громадського здоровя МОЗ України» в Україні під диспансерним наглядом унаслідок вживання опіоїдів, станом на 01.01.2017 перебуває 42 247 осіб, з них 2 144 впершевиявлені в 2017 році.

В цілому по країні, поширеність розладів психіки та поведінки через уживання опіоїдів, станом на 01.01.2017, складає 99,7 осіб на 100 тис. населення з найбільшою поширеністю розладів у наступних регіонах: м. Київ (208,1 осіб на 100 тисяч наседення), Миколаївська обл. (205,8), Одеська обл. (182,6), Кіровоградська обл. (162,9), Запорізька обл. (160), Дніпропетровска (143,3), Чернігівська (130,1). В свою чергу, найменша поширеність розладів спостерігається у наступних областях: Закарпатській (11,3), Львівській (38,5), Тернопільській (42,5), Харківській та Чернівецькій (по 44,6).

Кількість хворих на психічні та поведінкові розлади внаслідок вживання опіоїдів відносно всіх осіб, що знаходяться під диспансерним наглядом, значно відрізняється залежно від регіону та сладає від приблизно 10 до 95% від усіх наркозалежних.

Водночас, розмір диспансерної груп не відображає в повному обсязі масштаби поширеності проблем пов’язаних із вживанням опіоїдів, оскільки містить інформацію лише про тих хворих, які потрапили у поле зору державних наркологічних установ, тоді як не кожна особа із залежністю готова лікуватись або звертається за допомогою до приватних лікувальних закладів та неурядових організацій, що надають послуги за анонімними зверненнями.

Відповідно до оціночних даних 2012 року в Україні налічується 263 274 особи, які вживають опіоїд ін’єкційним шляхом.

На сьогоднішній день питання вживання та залежності від опіоїдів в Україні стоїть надзвичайно гостро та розглядається в плошині громадського здоров’я через широку розповсюдженість ВІЛ/СНІД, туберкульозу, вірусних гепатитів В та С серед споживачів ін’єкційних наркотиків, та зокрема споживачів опіоїдів.

Особи, що хворіють на опіоїдну залежність, потребують уваги не лише через власне медичну та соціальну значущість проблеми, але й тому, що практика споживання ін’єкційних наркотиків створює величезний ризик розповсюдження ВІЛ-інфекції, туберкульозу, вірусних гепатитів та інших захворювань в середовищі людей, які вживають наркотики ін’єкційно, та, як результат, сприяє поширенню захворюваності серед загального населення.

Дослідження, проведені в останньому десятилітті показують, що люди з психічними розладами та залежностями мають меншу тривалість життя, порівняно з загальним населенням. Причини цих передчасних смертей, включають в себе стани здоров'я, що піддаються лікуванню, такі як хвороби серця, діабет, ВІЛ, туберкульоз тощо.Впродовж останніх десятирічь у всьому світі для забезпечення якості і ефективності медичної допомоги, для створення якісних клінічних протоколів (Clinical Pathway) та/або медичних стандартів (МС) як третинне джерело доказової медицини використовуються клінічні настанови (КН).

Клінічна настанова (Clinical practice guidelines) – це документ, що містить систематизовані положення стосовно медичної та медико-соціальної допомоги, розроблені з використанням методології доказової медицини на основі підтвердження їх надійності та доведеності, і має на меті надання допомоги лікарю і пацієнту в прийнятті раціонального рішення в різних клінічних ситуаціях.

Відповідно до положень наказу МОЗ України від 28.09.2012 р. № 751 «Про створення та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги в системі Міністерства охорони здоров’я України», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29.11.2012 р. за № 2001/22313, створення КН в Україні здійснюється шляхом адаптації вже існуючих клінічних настанов, які розроблені на засадах доказової медицини у відомих світових центрах - NICE (Англія), SIGN (Шотландія), AHRQ (США), HEN WHO (ВООЗ), NZGG (Нова Зеландія) та ін. Клінічні настанови, які розроблені на науковій основі, мають основні ознаки, що відповідають назві, визначенню та змісту клінічних настанов, а саме:

  • наявність переліку членів-розробників мультидисциплінарної робочої групи;

  • наявність зовнішніх рецензентів;

  • визначення дати перегляду клінічної настанови;

  • наявність шкали рівнів доказів у клінічній настанові;

  • список першоджерел літератури (статті за результатами рандомізованих клінічних досліджень, мета-аналізи, огляди літератури) тощо.

Адаптована клінічна настанова за темою «Психічні та поведінкові розлади внаслідок вживання опіоїдів» створена мультидисциплінарною робочою групою МОЗ України на основі оригінальної Клінічної настанови «National Guidelines for Medication-Assisted Treatment of Opioid Dependence» 2014 року, яка була попередньо оцінена групою експертів за допомогою Опитувальника AGREE. Результати оцінки задокументовані і зберігаються у робочих матеріалах групи. Механізм адаптації передбачає внесення в оригінальний текст настанови, який залишається незмінним, Коментарів робочої групи у яких відбивається можливість виконання тих чи інших положень КН в реальних умовах нашої національної системи охорони здоров’я, доступність медичних втручань, наявність зареєстрованих в Україні ліків, що зазначені у КН, відповідність нормативної бази щодо організаційних засад надання медичної допомоги тощо.

Запропонована адаптована клінічна настанова не повинна розцінюватись як стандарт медичного лікування. Дотримання положень КН не гарантує успішного лікування в кожному конкретному випадку, її не можна розглядати як посібник, що включає всі необхідні методи лікування або, навпаки, виключає інші.

Остаточне рішення стосовно вибору конкретної клінічної процедури або плану лікування повинен приймати лікар з урахуванням клінічного стану пацієнта та можливостей для проведення заходів діагностики і лікування у медичному закладі. Адаптована клінічна настанова «Психічні та поведінкові розлади внаслідок вживання опіоїдів», відповідно до свого визначення, має на меті надання допомоги лікарю і пацієнту в прийнятті раціонального рішення в різних клінічних ситуаціях, слугує інформаційною підтримкою щодо найкращої клінічної практики на основі доказів ефективності застосування певних медичних технологій, ліків та організаційних засад медичної допомоги. Впровадження КН з діагностики, профілактики та лікування ПтПРВО дозволить ввести в практику охорони здоров’я України підходи доказової медицини щодо ведення пацієнтів, які страждають на цю патологію.

Клінічна настанова – це рекомендаційний документ з найкращої медичної практики, заснованої на доказах ефективності, в першу чергу для практикуючих лікарів, які надають як первинну, так і вторинну медичну допомогу.

На основі Адаптованої клінічної настанови «Психічні та поведінкові розлади внаслідок вживання опіоїдів» робоча група розробила Уніфікований клінічний протокол медичної допомоги «Психічні та поведінкові розлади внаслідок вживання опіоїдів», в якому використані доказові положення Адаптованої клінічної настанови щодо ефективності медичних втручань, які також слугували основою для визначення індикаторів якості надання медичної допомоги пацієнтам із психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання опіоїдів.

Представлена адаптована клінічна настанова має бути переглянута не пізніше 2019 р. мультидисциплінарною робочою групою за участю головного позаштатного спеціаліста МОЗ України, практикуючих лікарів, які надають первинну і вторинну медичну допомогу, науковців, організаторів охорони здоров’я, представників громадських організацій, які зацікавлені у підвищенні якості медичної допомоги, та ін. Питання соціальної підтримки та догляду є компетенцією Міністерства соціальної політики України. http://mlsp.kmu.gov.ua/control/uk/publish/category;jsessionid=7E2CDBD7AD3F14615305A9F043A2960D?cat_id=102037.Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   85

Схожі:

Психічні та поведінкові розлади iconПредмет психології
Записати у словник визначення понять: психологія, психіка, психічні процеси, психічні стани, психічні властивості особистості, біхевіоризм,...
Психічні та поведінкові розлади iconЛабораторна робота 3 Дослідження психічних властивостей людини-оператора Мета роботи Вивчити загальні поняття про психічні прцеси які
Вивчити загальні поняття про психічні прцеси які відбуваються у людини-оператора: відчуття, сприйняття, уявлення І уява, увага, пам’ять...
Психічні та поведінкові розлади iconЗгідно поставленої мети були намічені основні задачі дослідження
При цьому клінічна картина протікає важко І прогностично несприятливо, гостра симптоматика часто переходить в хронічну, провокуючи...
Психічні та поведінкові розлади iconРобоча програма навчальної дисципліни сучасні проблеми міжетнічних та міжцивілізаційних взаємин у теоретичному та практичному вимірах
...
Психічні та поведінкові розлади iconПсихічні й психофізіологічні властивості людини-оператора людина-оператор як ланка
Саме вона формулює мету функціонування системи, планує, спрямовує й контролює основні процеси. Тому діяль-ність оператора є підгрунтям...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка