Психічні та поведінкові розладиСторінка76/85
Дата конвертації16.03.2018
Розмір5,37 Mb.
1   ...   72   73   74   75   76   77   78   79   ...   85

Додаток 1


Визначення поняття «залежність від опіоїдів»

Посібник з діагностики та статистики психічних розладів
ПОСИЛАННЯ

Див. http://www.psych.org/practice/dsm
Нещодавно було проведено суттєвий перегляд та видано останню версію Посібника з діагностики та статистики психічних розладів (DSM-V).

У DSM-ІV було передбачено окремі діагнози «зловживання психоактивними речовинами» та «залежність від психоактивних речовин», а у DSM-V їх об’єднали в один діагноз «розлад, пов’язаний із вживанням психоактивних речовин». Критерії для визначення цього діагнозу у DSM-V є достатньо подібними до критеріїв DSM-ІV для діагнозів «наркоманія» та «залежність від психоактивних речовин», що були об’єднані в один перелік, але є два винятки. По-перше, з DSM-V було прибрано такий критерій для постановки цього діагнозу, як наявність регулярних проблем із законом (у DSM-ІV цей критерій був присутнім). По-друге, у DSM-V було додано новий критерій, а саме «потяг до наркотиків» або «сильне бажання або потяг до вживання психоактивних речовин». Крім того, у DSM-V визначено, що діагноз «розлад, пов’язаний із вживанням психоактивних речовин» може бути поставлений при наявності двох або більше відповідних критеріїв (у той час як у DSM-ІV основою для постановки діагнозу «зловживання психоактивними речовинами» мала бути наявність одного або більше критеріїв, а для діагнозу «залежність від психоактивних речовин» – трьох або більше критеріїв. Тяжкість розладу, пов’язаного із вживанням психоактивних речовин, визначається у DSM-V за кількістю наявних критеріїв: за наявності 2-3 критеріїв мова йде про легкий розлад, 4-5 – помірний розлад, а наявність 6 критеріїв і більше свідчать про тяжкий розлад. Рання ремісія визначається у DSM-V як відсутність протягом щонайменше 3 (але не більше 12) місяців критеріїв розладу, пов’язаного із вживанням психоактивних речовин (крім потягу до наркотиків), а стійка ремісія – відсутність таких критеріїв (крім потягу до наркотиків) протягом щонайменше 12 місяців.

У DSM-ІV перераховано такі критерії для постановки діагнозу «залежність від опіоїдів»:

«Неправильне вживання психоактивної речовини, що призводить до погіршення стану або виникнення захворювання, яке вимагає клінічного лікування, про що свідчать три або більше з наведених нижче ознак, зафіксовані у будь-який час протягом 12 місяців: • Толерантність, яка визначається будь-яким способом з наведених нижче:

 • потреба в помітному збільшенні кількості опіоїдів для досягнення інтоксикації чи бажаного ефекту;

 • помітне ослаблення дії однакової кількості опіоїдів при тривалому прийомі.

 • СВО, що виявляється будь-яким способом з наведених нижче:

 • характерні прояви СВО;

 • вживання опіоїдів або близькоспорідненої речовини для полегшення або уникнення симптомів СВО.

 • Особа вживає опіоїди часто і у великих кількостях або протягом більш тривалого періоду, ніж це передбачено.

 • У особи є стійке бажання або невдалі спроби припинити або скоротити вживання опіоїдів.

 • Особа витрачає дуже багато часу на дії, необхідні для придбання опіоїдів, вживання опіоїдів або для відновлення організму після їх вживання.

 • Через вживання опіоїдів особі доводиться відмовлятися або менше займатися заняттями, пов'язаними з громадською чи професійною діяльністю, а також із відпочинком.

 • Особа продовжує вживати опіоїди, незважаючи на усвідомлення наявності постійних або регулярних фізичних та психологічних проблем, які вірогідно, були викликані або загострюється через вживання опіоїдів.


Міжнародна класифікація хвороб-10 (МКХ-10)


ПОСИЛАННЯ

Див. www.who.int/classifications/icd/en
Діагноз залежності від опіоїдів може бути поставлений лише за наявності трьох або більше нижчеперелічених ознак, які проявляються одночасно у певний часу протягом попереднього року:

 • сильне бажання або відчуття непереборногопотягу до вживання опіоїдів;

 • труднощі в контролюванні поведінки, пов'язаної із вживанням опіоїдів;

 • фізіологічний стан відміни;

 • толерантність;

 • прогресуюче нехтування альтернативними способами отримати задоволення або іншими інтересами через вживання опіоїдів;

 • продовження вживання опіоїдів, незважаючи на наявність чітких ознак очевидних шкідливих наслідків цього.

Додаток 2


Оцінка тяжкості синдрому відміни опіоїдів

Існують різні шкали для оцінки тяжкості СВО. Суб’єктивні шкали є набагато більш чутливими для оцінки змін у тяжкості СВО та краще дозволяють оцінити можливі наслідки для пацієнтів. Об’єктивні шкали є менш чутливими. До того ж, оцінка тяжкості синдрому за допомогою таких шкал може здійснюватися лише медичним працівником. Тим не менш, їх можна використовувати для підтвердження суб’єктивної оцінки – особливо стосовно пацієнтів, які, як здається, занадто низько або занадто високо оцінюють тяжкість свого СВО.

Суб’єктивні та об’єктивні шкали тяжкості синдрому відміни опіоїдів оцінюють тяжкість цього синдрому на момент оцінки. Оцінку за допомогою таких шкал можна проводити багато разів на день. Однією зі шкал є Коротка шкала тяжкості синдрому відміни опіоїдів, яка часто скорочено називається SOWS, але в цьому документі для її позначення буде використовуватися абревіатура ShOWS, щоб уникнути плутанини із Суб’єктивною шкалою тяжкості синдрому відміни опіоїдів (SOWS). Ця шкала дозволяє оцінити СВО, який пережив пацієнт протягом останніх 24 годин. Відтак, є сенс використовувати ShOWS лише один раз на день. Вона включає в себе оцінку розладів сну – одного з проявів СВО, що є значимим для пацієнтів. Найновішою шкалою є Клінічна шкала тяжкості синдрому відміни опіоїдів (COWS). Вона звертає увагу і на об’єктивні, і на суб’єктивні ознаки. Оцінку пацієнта за цією шкалою можна проводити багато разів на день (так само, як і за суб’єктивною і об’єктивною шкалами тяжкості синдрому відміни опіоїдів). Її перевага – швидкість проведення оцінки.

Об’єктивна шкала тяжкості синдрому відміни опіоїдів (OOWS)

Спостерігайте за пацієнтом протягом 5 хвилин, після цього поставте бал за кожну із нижчеперелічених ознак синдрому відміни опіоїдів (пункти 1-13). Для отримання загального балу підрахуйте суму балів, поставлених у кожному пункті.
ОЗНАКА

ПОКАЗНИК

БАЛ

1. Позіхання

0 = немає позіхання

1 = ≥ 1 позіхання
2. Ринорея

0 = < 3 шморгання

1 = ≥ 3 шморгання
3. Пілоерекція (потрібно слідкувати за руками пацієнта)

0 = відсутня

1 = присутня
4. Потіння

0 = відсутнє

1 = присутнє
5. Сльозотеча

0 = відсутня

1 = присутня
6. Тремор (рук)

0 = відсутній

1 = присутній
7. Розширення зіниць

0 = відсутнє

1 = присутнє
8. Приливи крові і збліднення

0 = відсутні

1 = тремтіння / зіщулення від холоду
9. Неспокій

0 = відсутній

1 = часта зміна пози
10. Блювота

0 = відсутня

1 = присутня
11. Посмикування м'язів

0 = відсутнє

1 = присутнє
12. Спазми в животі

0 = відсутні

1 = притуляння рук до живота
13. Тривожність

0 = відсутня

1 = від незначної до значної
ЗАГАЛЬНИЙ БАЛ:

Шкала від 0 до 13 балів

Джерело: Handelsman, L., Cochrane, K. J., Aronson, M. J. et al. (1987) Two new rating scales for opiate withdrawal, American Journal of Alcohol Abuse, 13, 293-308.

Суб’єктивна шкала тяжкості синдрому відміни опіоїдів (SOWS)

Оцініть, як Ви відчуваєте кожний із 16 симптомів на цей момент (обведіть кружечком одне число)Дата: Час:

Симптом

Взагалі не відчуваю

Трохи

Помірно

Доволі відчутно

Крайня ступінь

1. Я відчуваю тривогу

0

1

2

3

4

2. Мені хочеться позіхати

0

1

2

3

4

3. Я пітнію

0

1

2

3

4

4. Мої очі сльозяться

0

1

2

3

4

5. У мене нежить

0

1

2

3

4

6. У мене «гусяча шкіра»

0

1

2

3

4

7. Я тремчу

0

1

2

3

4

8. Я відчуваю припливи жару

0

1

2

3

4

9. Я відчуваю припливи ознобу

0

1

2

3

4

10. У мене болять кістки та м’язи

0

1

2

3

4

11. Я почуваюся неспокійно

0

1

2

3

4

12. Я відчуваю нудоту

0

1

2

3

4

13. У мене блювота

0

1

2

3

4

14. Я відчуваю посмикування м’язів

0

1

2

3

4

15. У мене спазми в животі

0

1

2

3

4

16. Я зараз хочу в туалет

0

1

2

3

4

Шкала від 0 до 64 балів. Джерело: Handelsman, L., Cochrane, K. J., Aronson, M. J. et al. (1987) Two new rating scales for opiate withdrawal, American Journal of Alcohol Abuse, 13, 293-308.

Коротка шкала тяжкості синдрому відміни опіоїдів (ShOWS)

Будь ласка, поставте позначку у відповідній комірці, якщо протягом останніх 24 годин Ви відчували будь-який з цих станів.

Дата: Час:


Симптом

Взагалі не відчував

Трохи

Помірно

Сильно

Я почувався недобре

У мене були спазми в животі

У мене були спазми або посмикування м’язів

У мене було відчуття холоду

У мене було прискорене серцебиття

У мене були напружені м’язи

Я відчував біль

Я позіхав

У мене була сльозотеча

У мене було безсоння або проблеми зі сном

Бали: «взагалі не відчував» = 0, «трохи» = 1, «помірно» = 2, «сильно» = 3

Джерело: Gossop, M. (1990) The development of a short opiate withdrawal scale (SOWS). Addictive Behaviors 15, 487-490.Клінічна шкала тяжкості синдрому відміни опіоїдів (COWS)

У кожному пункті обведіть кружечком число, яка найкраще описує відповідні ознаки та симптоми у пацієнта. Ставте оцінку лише за наявності очевидного зв’язку цієї ознаки або симптому із відміною опіоїдів. Наприклад, якщо частота серцевих скорочень підвищилася тому, що пацієнт безпосередньо перед оцінкою бігав, не потрібно ставити додаткові бали за це.

Дата: Час:


Частота пульсу в спокійному стані (рахуйте кількість ударів на хвилину):

Пульс потрібно міряти після того, як пацієнт протягом хвилини спокійно сидів або лежав

0 – частота пульсу складає 80 ударів або менше

1 – частота пульсу від 81 до 100

2 – частота пульсу від 101 до 120

4 – частота пульсу вище за 120


Потіння: Протягом останніх півгодини, не через температуру у приміщенні або фізичну активність пацієнта

0 – пацієнт не повідомляє про припливи ознобу або жару

1 – суб’єктивне повідомлення про припливи ознобу або жару

2 – почервоніння (приплив крові) або помітне вологість обличчя

3 – крапельки поту на лобі або на обличчі

4 – піт стікає з обличчяНеспокійний стан: Спостереження під час оцінки температури або діяльності пацієнта

0 – пацієнт може сидіти спокійно

1 – пацієнт повідомляє, що йому важко сидіти спокійно, але він може

3 – часті або недоречні рухи ногами/руками

5 – пацієнт не може сидіти спокійно більше за декілька секунд


Розмір зіниць:

0 – зіниці звужені або нормальних розмірів для кімнатного освітлення

1 – зіниці, можливо, ширше, ніж зазвичай при кімнатному освітленні

2 – зіниці помірно розширені

5 – зіниці розширені настільки, що можна бачити лише край райдужної оболонки


Біль у кістках і суглобах: Якщо у пацієнта були такі болі раніше, бали потрібно ставити лише за додаткові болі, що пов’язані з відміною опіоїдів

0 – немає

1 – м’який генералізований дискомфорт

2 – пацієнт повідомляє про сильний генералізований біль у суглобах/м’язах

4 – пацієнт потирає суглобу або м’язи та не може спокійно сидіти через дискомфорт


Нежить або сльозотеча: Що не викликані симптомами застуди або алергічними реакціями

0 – немає

1 – у пацієнта закладено ніс або незвичайно вологі очі

2 – виділення з носа або сльозотеча

4 – постійне виділення з носа або сльози течуть по щоках


Розлади шлунково-кишкового тракту: За останні півгодини

0 – немає симптомів розладів ЖКТ

1 – спазми у шлунку

2 – нудота або рідкий стілець

3 – блювота або пронос

5 – багаторазові епізоди проносу або блювотиТремор: Спостереження за витягнутими руками

0 – тремтіння немає

1 – тремтіння можна відчути, але воно непомітне

2 – помітне легке тремтіння

4 – сильне тремтіння або посмикування м’язів


Позіхання: Спостереження протягом оцінки

0 – позіхання немає

1 – пацієнт позіхає один-два рази протягом спостереження

2 – пацієнт позіхає три або більше разів протягом спостереження

4 – пацієнт позіхає декілька разів на хвилину


Тривога або дратівливість:

0 – немає

1 – пацієнт повідомляє про наростання дратівливості або страху

2 – пацієнт явно роздратований або знаходиться у стані патологічного страху

4 – пацієнт настільки роздратований або знаходиться у такому стані патологічного страху, що йому важко брати участь в оцінці


«Гусяча шкіра»:

0 – шкіра гладенька

3 – пілоерекцію шкіри можна відчути на дотик або на руках піднімається волосся

5 – пілоерекція є дуже помітноюЗАГАЛЬНИЙ БАЛ

Загальний бал є сумою балів за всі 11 ознак.

Шкала: 5-12 = легкий синдром відміни опіоїдів, 13-24 = помірний, 25-36 = помірно тяжкий, більше за 36 балів – тяжкий синдром відміни.
Джерело:Wesson D.R. & Ling, W. (2003). The Clinical Opiate Withdrawal Scale (COWS). Journal of Psychoactive Drugs 35(2):253-259.
Модифікована шкала Фінегана (Finnegan) для новонароджених

Ця шкала16 використовується для оцінки тяжкості СВО у новонароджених, зумовленого неонатальним станом відміни опіоїдів. Стан немовлят, народжених жінками, про яких відомо або є підозри, що вони вживають наркотики, в яких проявляються ознаки СВО, потрібно оцінювати кожні чотири години. Оцінювання має відбуватися послідовно та проводитися медичними працівниками, які мають досвід роботи з такими немовлятами. Необхідно з обережністю ставитися до того, щоб визнавати перелічені нижче ознаки як симптоми відміни наркотиків. Наприклад, такі симптоми, як лихоманка, тахіпное або припадки, можуть бути проявами запалення. За наявності таких симптомів спочатку слід виключити запалення за допомогою відповідних аналізів.
Система

Ознаки та симптоми

Бали

Порушення центральної нервової системи

Пронизливий крик

2

Постійний пронизливий крик

3

Спить < 1 години після годування

3

Спить < 2 годин після годування

2

Спить < 3 годин після годування

1

Легкий тремор, немовля неспокійне

1

Помірно-сильний тремор, немовля неспокійне

2

Легкий тремор, немовля спокійне

3

Помірно-сильний тремор, немовля спокійне

4

Підвищений тонус м’язів

2

Екскоріація (зазначити область)

1

Міоклінічні посмикування

3

Генералізовані судоми

5

Метаболічні, вазомоторні, респіраторні порушення

Жар (температура тіла від 37,3 до 38,3ОС)

1

Жар (температура тіла більше 38,3ОС)

2

Часті позіхання (більше 3-4 разів)

1

Закладений ніс

1

Часті чихання (більше 3-4 разів)

1

Роздування крил носа

2

Інтенсивність дихання більше 60/хв

1

Інтенсивність дихання більше 60/хв + втягування повітря

2

Шлунково-кишкові порушення

Надмірне смоктання грудей

1

Поганий апетит

2

Зригування

2

Блювота «фонтаном»

3

Рідкий стілець

2

Водянистий стілець

3

Якщо немовля набирає в середньому більше восьми балів за кожний із трьох блоків оцінки (наприклад, 9 за перший, 7 за другий і 9 за третій) або ≥ 12 балів за два з цих блоків, вона потребує лікування. До того, як стан немовляти стабілізовано, оцінку потрібно проводити кожні чотири години (Джерело: Finnegan L (1980). Drug Dependence in Pregnancy. London, Castle House Publications).
Каталог: images
images -> Програма співбесіди для осіб, які мають базову або повну вищу освіту з української мови І літератури для громадян України, іноземних громадян та осіб без громадянства, при вступі на навчання для здобуття ступеня
images -> Державна науково-педагогічна бібліотека україни
images -> Програма для загальноосвітніх навчальних закладів
images -> Вступного випробування
images -> 1 бібліографія – Таня Гаев, Алла Татаренко лютий 2013 Аналітична частина
images -> Агропромисловий комплекс, лісове І садово-паркове господарство, ветеринарія


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   72   73   74   75   76   77   78   79   ...   85

Схожі:

Психічні та поведінкові розлади iconПредмет психології
Записати у словник визначення понять: психологія, психіка, психічні процеси, психічні стани, психічні властивості особистості, біхевіоризм,...
Психічні та поведінкові розлади iconЛабораторна робота 3 Дослідження психічних властивостей людини-оператора Мета роботи Вивчити загальні поняття про психічні прцеси які
Вивчити загальні поняття про психічні прцеси які відбуваються у людини-оператора: відчуття, сприйняття, уявлення І уява, увага, пам’ять...
Психічні та поведінкові розлади iconЗгідно поставленої мети були намічені основні задачі дослідження
При цьому клінічна картина протікає важко І прогностично несприятливо, гостра симптоматика часто переходить в хронічну, провокуючи...
Психічні та поведінкові розлади iconРобоча програма навчальної дисципліни сучасні проблеми міжетнічних та міжцивілізаційних взаємин у теоретичному та практичному вимірах
...
Психічні та поведінкові розлади iconПсихічні й психофізіологічні властивості людини-оператора людина-оператор як ланка
Саме вона формулює мету функціонування системи, планує, спрямовує й контролює основні процеси. Тому діяль-ність оператора є підгрунтям...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка