Психічні та поведінкові розладиСторінка82/85
Дата конвертації16.03.2018
Розмір5,37 Mb.
1   ...   77   78   79   80   81   82   83   84   85

Додаток 12


Приклад короткої профілактичної інтервенції (КПІ) щодо ризиків, пов’язаних зі вживанням психоактивних речовин вагітною (алкоголю, наркотичних та прирівняних речовин) з використанням скринінгової методики ВООЗ АССИСТ
Місце і період проведення КПІ. Під час проведення першого огляду в жіночій консультації або іншому акушерсько- гінекологічному закладі, в закладах і підрозділах ПМСД під час огляду сімейним лікарем.

Тривалість КПІ. Час роботи з медиком не перевищує 5 – 8 хвилин.

Цільові групи, для якої проводиться КПІ. Вагітні жінки, а також жінки фертильного віку, які планують вагітність.

Персонал, який проводить КПІ. Лікарі акушери – гінекологи, сімейні лікарі, медичні сестри та акушерки.

Інструменти для проведення КПІ. Офіційна (ВООЗ – ВНА) україномовна версія профілактичного скринінгового опитувальника для вагітних АССИСТ.

Алгоритм та зміст КПІ. НаказомМОЗ України від 15.07.2011 № 417 "Про організацію амбулаторної акушерсько-гінекологічної допомоги в Україні" передбачено, що під час 1-го візиту до лікаря акушера-гінеколога від вагітної жінки необхідно отримати інформацію щодо вживання нею ПАР. Для цього у п. 6 «Соціальний анамнез» «Індивідуальної карти вагітної та породіллі» (облікова форма № 111/о) містяться відповідні запитання і передбачено місце для відповідей.


П.6 «Індивідуальної карти вагітної та породіллі»

Соціальний анамнез (нумерація наказу)

1.Ви курите? Так____ Ні____ Як часто? ________.

2.Ви вживаєте алкоголь? Так____Ні____Як часто? ________.

3.Ви вживаєте транквілізатори? Так____Ні____Як часто? ________.

4.Ви вживаєте наркотики? Так___Ні___ Які?_______ …

Кожна пацієнтка заповнює окремий екземпляр опитувальника АССИСТ, при цьому привертається увага пацієнтки до того, що опитувальник не містить персональних даних про особу вагітної (ПІБ, адреси тощо) чи інформації про її близьких, що забезпечує конфіденційність профілактичної інтервенції.

Комплект для профілактичної роботи за методикою ВООЗ АССИСТ для вагітних оздоблюється індивідуальним номером, який в подальшому переноситься безпосередньо на опитувальник АССИСТ, а також на Індивідуальну карту вагітної та породіллі і бланк зворотнього зв’язку, що дозволяє вагітній мати необхідний контроль та пріоритетний доступ до даних заповненого опитувальника.

Лікар акушер-гінеколог (медична сестра або соціальний працівник) за методикою та ключами АССИСТу спільно з вагітною опрацьовуєз аповнений нею опитувальник, віддає їй заповнений нею бланк зворотнього зв’язку та інші інформаційно-профілактичні матеріали, повідомляє і інтерпретує для пацієнтки отримані результати. Результати роботи з АССИСТом (в балах) відображаються у Повідомленні щодо профілактичного наркологічного скринінгу вагітної, що відсилається до визначеного для цього закладу з метою подальшого фахового опрацювання.

Перший рядок у п. 6 Індивідуальної карти вагітної та породіллі (форма №111/о) з інформацією щодо куріння заповнюється лікарем акушером-гінекологом (медичною сестрою) на підставі усної відповіді вагітної відразу.

Відповідь вагітної на питання про куріння має диференційно-діагностичне значення. У випадках, коли вагітна жінка повідомляє про своє куріння, лікар повинен сприйняти ці дані як додаткове непряме свідчення можливого вживання нею інших ПАР (приміром, алкоголю), оскільки є доказово доведеним, що проблемне вживання ПАР серед осіб, які не курять, зустрічається рідко.

Інформація пацієнтки, що підтверджує її куріння, самостійного діагностичного значення по відношенню до інших ПАР не має. В таких випадках лікар повинен продовжити обстеження та запропонувати вагітній короткострокове втручання лікаря для відмови від куріння.

Відповіді на питання другого, третього і четвертого рядків п. 6 заповнюються пацієнткою самостійно або на основі усних відповідей вагітної та даних заповненого нею опитувальника АССИСТ. До п’ятого рядка повинен бути внесеним запис фіксованого змісту (див. нижче) щодо кількості набраних пацієнткою в результаті заповнення АССИСТу балів та виявленого рівня наркологічних ризиків. За підсумками підрахунку балів щодо наркологічних ризиків опитувальника АССИСТ виділяють три категорії ризиків: «низький», «помірний» та «високий».

Інтерпретація результатів АССИСТу.

До категорії з «низькими» наркологічними ризиками відносяться клієнтки, які після заповнення опитувальника АССИСТ набрали 3 або менше балів за вживання будь-яких ПАР, крім алкоголю (для алкоголю - десять або менше балів). Стосунки цих осіб з ПАР є найменш ризиковими. Вживаючи ПАР лише епізодично, ці люди не мають актуальних підстав очікувати проблем, пов’язаних з ПАР. Для таких пацієнток за методикою АССИСТу є достатнім проведення профілактичного інформування з констатацією факту щодо ризикованості вживання ПАР,

Пацієнтки, які під час заповнення опитувальника АССИСТ набирають від 4 до 26 балів (для алкоголю - від 11 до 26 балів), мають «помірний» рівень наркологічних ризиків і, на практиці, вже стикаються з деякими реальними негативними наслідками недостатньо структурованих стосунків з ПАР. Продовження стосунків з ПАР на тому ж рівні означає, що наркологічні наслідки і проблеми будуть зростати, так само, як і загроза набути залежність. Ці ж ризики є ще більш конкретними для тих осіб, які мали до цього залежність будь-якого походження. За умови наявності у вагітної ознак помірних алкогольних або наркотичних ризиків проводиться наркологічний профілактичний огляд вагітної та цільова коротка профілактична інтервенція.

Набрана кількість у 27 балів і більше свідчить про «високі» наркологічні ризики залежності або про вже наявну залежність. Стиль стосунків з ПАР, обраний такою особою, практично гарантує наявність соціальних, фінансових, юридичних негараздів, проблем зі здоров’ям та залежності. За умови наявності у вагітної ознак високих алкогольних або наркотичних ризиків, після профілактичного інформування за методикою АССИСТ за згодою жінки призначається консультація лікаря-нарколога.

Приклади фіксованих записів. За наявності низьких наркологічних ризиків типовий текст запису у п’ятому рядку п. 6 форми № 111/о повинен виглядати наступним чином: «U балів. Впливу НР немає» (U означає кількість набраних вагітною балів).

За наявності помірних наркологічних ризиків типовий текст запису у п’ятому рядку повинен виглядати наступним чином: «______ (тип ПАР). U балів. НР помірні».

За наявності високих наркологічних ризиків типовий текст запису у п’ятому рядку п. 6 Індивідуальної карти вагітної та породіллі повинен виглядати наступним чином: «_____ (тип ПАР). U балів. НР високі».

Для заповнення п’ятого рядка п. 6 Індивідуальної карти вагітної та породіллі використовуються шаблонні тексти записів, (при наявності – можливе використання заготовлених кліше), а в самих текстах замість слів «наркологічні ризики» застосовується абревіатура НР.
АССИСТ

А. Скринінговий профілактичний інструмент (опитувальник) щодо вживання психоактивних речовин
Інтерв'юер ПІБ ______________________

Пацієнт ПІБ_________________________ Дата________________


Вступ (текст звернення представника закладу до пацієнта/пацієнтки)

Дякуємо Вам за участь в цьому короткому інтерв'ю, що охоплює вживання алкоголю, тютюнових виробів та інших наркотичних речовин.

Я збираюся поставити Вам декілька питань, що стосуються Вашого досвіду вживання цих речовин протягом всього вашого життя, у тому числі і за останні три місяці.
Ці речовини можуть застосовуватися різними шляхами: куріння, ковтання, нюхання, вдихання, введення у вигляді ін'єкцій або вживатися в пігулках (покажіть карту наркотиків). Деякі з цих речовин можуть призначатися лікарем (наприклад, транквілізатори або знеболюючі).

У цьому інтерв'ю ми не враховуємо препарати, призначені Вашим лікарем. Проте, якщо Ви вживаєте такі препарати не за призначенням лікаря, або вживаєте їх частіше, або у вищій дозі, ніж було призначено, - будь ласка, скажіть мені про це.

Оскільки ми цікавитимемося вживанням Вами заборонених до поширення наркотиків, пам'ятайте про те, що отримана від Вас інформація такого роду залишиться суто конфіденційною.
1 питання

(На подальших візитах звіряйте поточні відповіді пацієнта з відповідями на 1-е питання під час 1-го візиту. Будь-які відмінності у відповідях мають бути досліджені)
Протягом Вашого життя чи приймали Ви будь-коли наступні речовини? (без призначення лікаря)

Ні

Так

а. Тютюнові вироби (сигарети, сигари, жувальний тютюн та інші)

0

3

б. Алкогольні напої (вино, горілка, пиво та інші)

0

3

в. Каннабіс (марихуана, гашиш, план, анаша та інші)

0

3

г. Кокаїн (кокс, крек та інші)

0

3

д. Амфетаміни (екстазі та інші психостимулятори)

0

3

е. Інгалянти (клей, бензин, нітросполучення та інші)

0

3

є. Заспокійливі або снодійні (сібазон, седуксен, валіум та інші)

0

3

ж. Галюциногени (ЛСД, гриби, блекота та інші)

0

3

з. Опіати (героїн, морфін, метадон, кодеїн та інші)

0

3

и. Інші речовини – які конкретно:

0

3

Якщо всі відповіді негативні - спробуйте поставити наступне питання: "Навіть коли вчилися в школі?" Якщо на кожен пункт була дана відповідь «Ні» - припиніть інтерв'ю.

В разі відповіді «Так» в будь-якому з пунктів, поставте 2-ге питання по кожній відміченій речовині.


2 питання

За останні три місяці, як часто Ви вживали відмічені Вами речовини (Перша речовина, друга та інші)?

Ніколи


1 раз або двічі


Раз у місяць

Раз у тиждень


Щодня або майже

щодняа. Тютюнові вироби (сигарети, сигари, жувальний тютюн та інші)

0

2

3

4

6

б. Алкогольні напої (вино, горілка, пивота інші)

0

2

3

4

6

в. Каннабіс (марихуана, гашиш, план, анаша та інші)

0

2

3

4

6

г. Кокаїн (кокс, крек та інші)

0

2

3

4

6

д. Амфетаміни (екстазі та інші психостимулятори)

0

2

3

4

6

е. Інгалянти (клей, бензин, нітросполучення та інші)

0

2

3

4

6

є. Заспокійливі або снодійні (сібазон, седуксен, валіум та інші)

0

2

3

4

6

ж. Галюциногени (ЛСД, гриби, блекота та інші)

0

2

3

4

6

з. Опіати (героїн, морфін, метадон, кодеїн та інші)

0

2

3

4

6

и. Інші речовини – які конкретно:

0

2

3

4

6

Якщо в кожному з пунктів 2-го питання відмічено «Ніколи» - продовжуйте з 6-го питання.

Якщо будь-яка з речовин, перерахованих в 2-му питанні, вживалася в попередні три місяці, - продовжуйте відповідати на 3, 4, 5 питання для кожної з відмічених речовин.
3 питання


За останні три місяці, як часто Ви відчували надмірно сильний потяг спожити речовину (Перша речовина, друга та інші)?

Ніколи


1 раз або двічі


Раз у місяць

Раз у тиждень


Щодня або майже

щодня


а. Тютюнові вироби (сигарети, сигари, жувальний тютюн та інші)

0

3

4

5

6

б. Алкогольні напої (вино, горілка, пиво та інші)

0

3

4

5

6

в. Каннабіс (марихуана, гашиш, план, анаша та інші)

0

3

4

5

6

г. Кокаїн (кокс, крек та інші)

0

3

4

5

6

д. Амфетаміни (екстазі та інші психостимулятори)

0

3

4

5

6

е. Інгалянти (клей, бензин, нітросполучення та інші)

0

3

4

5

6

є. Заспокійливі або снодійні (сібазон, седуксен, валіум та інші)

0

3

4

5

6

ж. Галюциногени (ЛСД, гриби, блекота та інші)

0

3

4

5

6

з. Опіати (героїн, морфін, метадон, кодеїн та інші)

0

3

4

5

6

и. Інші речовини – які конкретно:

0

3

4

5

6


4 питання

За останні три місяці, як часто вживання Вами речовини призводило до проблем зі здоров'ям, із людьми, які Вас оточують, із законом або фінансами?

Ніколи


1 раз або двічі


Раз у місяць

Раз у тиждень


Щодня або майже

щодня


а. Тютюнові вироби (сигарети, сигари, жувальний тютюн та інші)

0

4

5

6

7

б. Алкогольні напої (вино, горілка, пиво та інші)

0

4

5

6

7

в. Каннабіс (марихуана, гашиш, план, анаша та інші)

0

4

5

6

7

г. Кокаїн (кокс, крек та інші)

0

4

5

6

7

д. Амфетаміни (екстазі та інші психостимулятори)

0

4

5

6

7

е. Інгалянти (клей, бензин, нітросполучення та інші)

0

4

5

6

7

є. Заспокійливі або снодійні (сібазон, седуксен, валіум та інші)

0

4

5

6

7

ж. Галюциногени (ЛСД, гриби, блекота та інші)

0

4

5

6

7

з. Опіати (героїн, морфін, метадон, кодеїн та інші)

0

4

5

6

7

и. Інші речовини – які конкретно:

0

4

5

6

7


5 питання

За останні три місяці як часто Вам не вдавалося зробити те, що зазвичай Ви робите, через вживання речовин (Перша речовина, друга та інші)

Ніколи


1 раз або двічі


Раз у місяць

Раз у тиждень


Щодня або майже

щодня


а. Тютюнові вироби (сигарети, сигари, жувальний тютюн та інші)

0

5

6

7

8

б. Алкогольні напої (вино, горілка, пиво та інші)

0

5

6

7

8

в. Каннабіс (марихуана, гашиш, план, анаша та інші)

0

5

6

7

8

г. Кокаїн (кокс, крек та інші)

0

5

6

7

8

д. Амфетаміни (екстазі та інші психостимулятори)

0

5

6

7

8

е. Інгалянти (клей, бензин, нітросполучення та інші)

0

5

6

7

8

є. Заспокійливі або снодійні (сібазон, седуксен, валіум та інші)

0

5

6

7

8

ж. Галюциногени (ЛСД, гриби, блекота та інші)

0

5

6

7

8

з. Опіати (героїн, морфін, метадон, кодеїн та інші)

0

5

6

7

8

и. Інші речовини – які конкретно:

0

5

6

7

8

Задайте 6 і 7 запитання відносно кожної речовини, відміченої в 1-му запитанні
6 питання

Чи висловлював будь-хто з Ваших друзів або родичів побоювання з приводу вживання Вами речовин (Перша речовина, друга та інші)?

Ні, ніколи


Так, за останні три місяці


Так, та не за останні три місяці

а. Тютюнові вироби (сигарети, сигари, жувальний тютюн та інші)

0

6

3

б. Алкогольні напої (вино, горілка, пиво та інші)

0

6

3

в. Каннабіс (марихуана, гашиш, план, анаша та інші)

0

6

3

г. Кокаїн (кокс, крек та інші)

0

6

3

д. Амфетаміни (екстазі та інші психостимулятори)

0

6

3

е. Інгалянти (клей, бензин, нітросполучення та інші)

0

6

3

є. Заспокійливі або снодійні (сібазон, седуксен, валіум та інші)

0

6

3

ж. Галюциногени (ЛСД, гриби, блекота та інші)

0

6

3

з. Опіати (героїн, морфін, метадон, кодеїн та інші)

0

6

3

и. Інші речовини – які конкретно:

0

6

3


7 питання

Чи бували у Вас будь-коли невдалі спроби контролювати вживання, знизити дозу або зовсім припинити вживання речовини (Перша речовина, друга та інші)?

Ні, ніколи


Так, за останні три місяці


Так, та не за останні три місяціа. Тютюнові вироби (сигарети, сигари, жувальний тютюн та інші)

0

6

3

б. Алкогольні напої (вино, горілка, пиво та інші)

0

6

3

в. Каннабіс (марихуана, гашиш, план, анаша та інші)

0

6

3

г. Кокаїн (кокс, крек та інші)

0

6

3

д. Амфетаміни (екстазі та інші психостимулятори)

0

6

3

е. Інгалянти (клей, бензин, нітросполучення та інші)

0

6

3

є. Заспокійливі або снодійні (сібазон, седуксен, валіум та інші)

0

6

3

ж. Галюциногени (ЛСД, гриби, блекота та інші)

0

6

3

з. Опіати (героїн, морфін, метадон, кодеїн та інші)

0

6

3

и. Інші речовини – які конкретно:

0

6

3


8 питання
Ні, ніколи

Так, за останні 3 місяці

Так, не за останні три місяці

Чи вводили Ви будь-коли собі наркотики ін'єкційно? (БЕЗ ПРИЗНАЧЕННЯ ЛІКАРЯ)

0

2

1


Примітка:

Пацієнтки, які вводили собі наркотики ін’єкційно за останні три місяці, мають бути опитані про частоту і дозування ін'єкцій протягом цього періоду для визначення групи ризику
Частота ін'єкцій Тип інтервенції

Раз на тиждень або рідше або менш ніж три дні поспіль


Коротка профілактична інтервенція, включаючи роботу з «бланком ін'єкційного ризику»


Частіше ніж раз на тиждень або три і більше днів поспіль


Подальший аналіз міри залежності та інтенсивності лікування з лікарем-наркологом*

Як визначається міра залежності від певної наркотичної речовини

Для кожної наркотичної речовини (від а. до и.) підсумовуйте бали, отримані по питаннях 2, 3, 4, 5, 6, 7 (перше і восьме питання в даний підрахунок не включаються). Наприклад, набрані бали для канабіса підраховуються таким чином: В2в+В3в+В4в+В5в+В6в+В7в=.

Примітка: у 5-му питанні бали для тютюнових виробів не підраховувалися, т.ч. підрахунок буде наступним: В2a + В3a + В4a + В6a + В7aТип інтервенції визначається мірою залежності пацієнта від певної наркотичної речовини
Кількість набраних балів


Інтервенції не потребує


Потребує короткострокової інтервенції


Потребує інтенсивнішої терапії

а. Тютюн
0-3

4-26

27+

б. Алкоголь
0-10

11-26

27+

в. Каннабіс
0-3

4-26

27+

г. Кокаїн
0-3

4-26

27+

д. Амфетаміни
0-3

4-26

27+

е. Інгалянти
0-3

4-26

27+

є. Заспокійливі
0-3

4-26

27+

ж. Галюциногени
0-3

4-26

27+

з. Опіати
0-3

4-26

27+

і. Інші речовини
0-3

4-26

27+

Примітка: * Подальший аналіз міри залежності і більш інтенсивне лікування можуть бути здійснені лікарем - наркологом.
Б. БЛАНК ВІДПОВІДЕЙ ПАЦІЄНТА

Бланк відповідей -психоактивні речовини

а. Тютюнові вироби (сигарети, сигари, жувальний тютюн та інші)

б. Алкогольні напої (пиво, вино, горілка та інші)

в. Каннабіс (марихуана, гашиш, план, анаша та інші)

г. Кокаїн (кокс, крек та інші)

д. Амфетаміни (екстазі та інші психостимулятори)

е. Інгалянти (клей, бензин, нітросполучення та інші)

є. Заспокійливі або снодійні (сібазон, седуксен, валіум та інші)

ж. Галюциногени (ЛСД, гриби, блекота та інші)

з. Опіати (героїн, морфін, метадон, кодеїн та інші)

и. Інші речовини – які конкретно:

Бланк відповідей (питання 2-5)

Ніколи: не вживала /вживав за останні 3 місяці

Один раз або двічі: 1 або 2 рази за останні 3 місяці

Щомісячно: від 1 до 3 разів на місяць

Щотижня: від 1 до 4 разів на тиждень

Щодня або майже щодня: 5 -7 разів на тиждень

__________________________________________________________________________

Бланк відповідей (питання 6-8)

Ні, ніколи

Так. Але не за останні 3 місяці

Так. Протягом останніх 3 місяцівВ. БЛАНК ЗВОРОТНЬОГО ЗВ'ЯЗКУ ПАЦІЄНТА

П.І.Б. ________________________________ ДАТА _____________________
Міра залежності від психоактивної речовини

Психоактивна речовина

БАЛИ

МІРА РИЗИКУ

а. Тютюн

0-3

4-26


27+

низька

середня


висока

б. алкоголь

0-10

11-26


27+

низька

середня


висока

в. каннабіс

0-3

4-26


27+

низька

середня


висока

г. Кокаїн

0-3

4-26


27+

низька

середня


висока

д. Амфетаміни

0-3

4-26


27+

низька

середня


висока

е. Інгалянти

0-3

4-26


27+

низька

середня


висока

є. Заспокійливі

0-3

4-26


27+

низька

середня


висока

ж. Галюциногени

0-3

4-26


27+

низька

середня


висока

з. Опіати

0-3

4-26


27+

низька

середня


висока

и. Інші речовини

0-3

4-26


27+

низька

середня


висока
Що означають Ваші бали?

низькі

Ризик для здоров'я (та інших проблем) від вживання Вами психоактивних речовин - незначний

середні

Ви ризикуєте здоров'ям (і появою інших проблем) через вживання Вами психоактивних речовин

високі

Ви - в групі високого ризику і маєте сформовану залежність та безліч серйозних проблем (із здоров'ям, людьми, які Вас оточують, фінансами, законом та ін.) через вживання наркотиків.


Чи стурбовані Ви через вживання Вами психоактивних речовин?

а. тютюн

Ризик появи у Вас наведених нижче ускладнень

Низький

Середній

Високий

Куріння тютюнових виробів пов’язане з:

(позначте)

Передчасним старінням, зморшкуватою шкірою

Інфекційними захворюваннями дихальних шляхів та астми

Підвищеним тиском та діабетом

Інфекційними захворюваннями дихальних шляхів, алергії та астми у дітей курця

викиднями, передчасними пологами, низькою вагою новонароджених в тих жінок, які курять під час вагітності

хворобою нирок

Хронічними обструктивними захворюваннями легенів

Хворобами серця, інсультами, захворюваннями судин

Хворобами серця, інсультами, захворюваннями судин

Онкологічними захворюваннямиб. алкоголь

Ризик появи у Вас нижче наведених ускладнень

Низький

Середній

Високий

Регулярне зловживання алкоголем пов’язане з:

(позначте)

Похміллям, агресивною і запальною поведінкою, нещасними випадками і травмами

Зниженням сексуальної потенції, передчасним старінням

Проблемами із травленням, виразками, запаленням підшлункової залози, високим тиском крові

Тривогою і депресією, самогубством, порушенням спілкування, фінансовими і професійними проблемами

Погіршенням пам'яті і здатності вирішувати життєві проблеми

Захворюваннями мозку новонароджених у жінок, які вживають алкоголь під час вагітності

Інсультами, поступовим пошкодженням мозку, м’язовими і нервовими розладами

Хворобами печінки і підшлункової залози

Онкологічними захворюваннями

Відповідно до наказу МОЗ України від 28.11.1997 №339 одна стандартна доза алкоголю приблизно дорівнює 10г абсолютного етилового спирту, тобто 1 стандартна доза містить: 330мл пива, 100 мл вина, 25 мл горілки чи коньяку.

в. каннабіс

Ризик появи у Вас нижче наведених ускладнень

Низький

Середній

Високий
Регулярне вживання препаратів конопель пов’язане з:

(позначте)
Порушеннями уваги та мотивації
Тривогою, маревними розладами, панікою, депресією
Погіршенням запам'ятовування і здатності вирішувати життєві проблеми
Підвищенням тиску крові
Астмою, бронхітом
Психозами у разі схильності до шизофренії
Хворобами серця і хронічними обструктивними захворюваннями легенів
Онкологічними захворюваннями
г. кокаїн


Ризик появи у Вас нижче наведених ускладнень

Низький

Середній

Високий
Регулярне вживання кокаїну пов’язане з:

(позначте)
Порушеннями сну, серцебиттям, головним болем, зниженням ваги
Відчуттям оніміння кінцівок, липкої шкіри, розчосами та подряпинами
Нещасними випадками і травмами, фінансовими проблемами
Порушеннями мислення
Коливаннями настрою - тривогою, депресією або манією
Агресивністю і мареннями
Вираженим потягом до наркотика, хронічним стресом
Психозами унаслідок вживання високих доз
Раптовою смертю внаслідок захворювань серця
д. амфетаміни

Ризик появи у Вас нижче наведених ускладнень

Низький

Середній

Високий
Регулярне вживання амфетамінів пов’язане з:

(позначте)
Порушеннями сну, втратою апетиту і зниженням ваги, зневодненням
Судомами м'язів обличчя, головним болем, біллю в м'язах
Коливаннями настрою - тривогою, депресією, збудженням, манією, панікою, параноєю
Тремтінням в тілі, порушенням ритму серця, задухою
Нападами люті та агресії
Психозами унаслідок вживання високих доз
Постійним пошкодженням мозкових клітин
Хворобами печінки, мозковими кровотечами, інколи - раптовою смертю (екстазі)
е. інгалянти

Ризик появи у Вас нижче наведених ускладнень

Низький

Середній

Високий
Регулярне вживання інгалянтів пов’язане з:

(позначте)
Запамороченнями і галюцинаціями, постійною сонливістю, порушенням орієнтування, погіршенням зору
Симптомами застуди, синуситами, носовими кровотечами
Порушеннями травлення, виразками шлунку
Нещасними випадками та травмами
Втратою пам'яті, затьмаренням свідомості, депресіями, агресивністю
Порушеннями координації, сповільненою реакцією, гіпоксією
Деліріозними розладами свідомості, судомами, комою, пошкодженнями внутрішніх органів (серця, легень, печінки, нирок)
Смертю від серцевої недостатності
є. заспокійливі


Ризик появи у Вас нижче наведених ускладнень

Низький

Середній

Високий

Регулярне вживання седативних пов’язане з:

(позначте)

Постійною сонливістю, запамороченнями і затьмареннями свідомості

Послабленням концентрації уваги і запам'ятовування

Нудотою, головним болем, нестійкою ходою

Порушеннями сну

Тривогою і депресією

Швидким зростанням толерантності і появою залежності незабаром після початку вживання

Важкою абстиненцією

Передозуванням і смертю в разі одночасного вживання з алкоголем, опіатами або іншими заспокійливими засобами.

ж галюциногени

Ризик появи у Вас нижче наведених ускладнень

Низький

Середній

Високий

Регулярне вживання галюциногенів пов’язане з:

(позначте)

Галюцинаціями (приємними або неприємними) – зоровими, звуковими, тактильними, сенсорними

Порушеннями сну

Нудотою і блюванням

Прискоренням серцебиття і підвищенням тиску крові

Коливаннями настрою

Тривогою, панікою, маревними розладами

Нав'язливими спогадами

Погіршенням перебігу психічних розладів

з. опіати

Ризик появи у Вас нижче наведених ускладнень

Низький

Середній

Високий

Регулярне вживання опіатів пов’язане з:

(позначте)

Нудотою і блюванням, свербінням шкіри

Сонливістю

Закрепами, захворюваннями зубів

Погіршенням концентрації уваги і запам'ятовуванням

Зниженням сексуального потягу, імпотенцією

Порушеннями міжособового спілкування

Фінансовими і професійними проблемами, порушень закону

Швидким зростанням толерантності і появою залежності, важкою абстиненцією

Передозуванням і смертю від дихальної недостатності

Офіційний переклад профілактичного опитувальника АССИСТ на українську мову здійснений фахівцями Всеукраїнської наркологічної асоціації за згодою та у співпраці зі штаб-квартирою ВООЗ (Женева).
Г. БЛАНК ІН'ЄКЦІЙНОГО РИЗИКУ

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ПАЦІЄНТА

Введення наркотиків в ін'єкціях значно підсилює шкоду, що наносить організму їх вживання. Ця шкода надходить через:

Наркотичну речовину

• при ін'єкційному шляху прийому наркотику значно зростають шанси виникнення залежності

• якщо Ви вводите амфетаміни або кокаїн - значно зростають шанси розвитку психозу

• якщо Ви вводите героїн або інші седативні - значно зростають шанси передозування


Процес ін'єкції

• роблячи ін'єкції, Ви пошкоджуєте свою шкіру і вени, інфікуєте їх

• ін'єкції призводять до формування рубців і шрамів, синців, набряків, абсцесів і виразок

• вени втрачають еластичність і починають спадатися

• ін'єкції наркотика в судини шиї призводять до інсульту
Спільне використання засобів для ін'єкцій

При спільному використанні голок і шприців (а також ложок, фільтрів та ін.) зростає загроза захворювання і поширення таких вірусних інфекцій, як Гепатит В, Гепатит C і ВІЛ.

Аби уникнути означенихвище ускладнень - краще взагалі ніколи не робити ін'єкцій

Якщо Ви все ж таки вживаєте наркотики в ін'єкціях -

• використовуйте завжди чисте (стерильне) устаткування (наприклад, голки і шприци, ложки, фільтри та ін.)

• використовуйте завжди лише нові голки і шприци

• використовуйте лише своє особисте обладнання для приготування наркотику і ін'єкцій, ні з ким його не поділяйте

• місце приготування і введення наркотику має бути завжди чистим

• ретельно мийте свої руки

• обробляйте місце ін'єкції

• кожного разу змінюйте місце ін'єкції

• робіть ін'єкції повільно

• використані голки і шприци кладіть в окремий контейнер і викидайте їх в призначених місцях
Якщо Ви вживаєте стимулятори (амфетаміни або кокаїн) - наступні кроки знизять ризик розвитку у вас психозу:

• уникайте ін'єкцій і паління наркотику

• уникайте щоденного вживання наркотику
Якщо Ви вживаєте наркотики-депресанти (наприклад, героїн) - наступні кроки знизять ризик розвитку у вас передозування:

• уникайте паралельного вживання інших наркотиків, особливо седативних або алкоголю

• використовуйте невелику к кількість наркотик, завжди робіть «пробу» нового наркотику

• намагайтеся, аби поруч завжди хтось знаходився під час ін'єкції

• уникайте ін'єкцій в таких місцях, де Вас буде важко знайти в разі передозування

• завжди тримайте при собі телефонні номери «Швидкої допомоги»
Каталог: images
images -> Програма співбесіди для осіб, які мають базову або повну вищу освіту з української мови І літератури для громадян України, іноземних громадян та осіб без громадянства, при вступі на навчання для здобуття ступеня
images -> Державна науково-педагогічна бібліотека україни
images -> Програма для загальноосвітніх навчальних закладів
images -> Вступного випробування
images -> 1 бібліографія – Таня Гаев, Алла Татаренко лютий 2013 Аналітична частина
images -> Агропромисловий комплекс, лісове І садово-паркове господарство, ветеринарія


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   77   78   79   80   81   82   83   84   85

Схожі:

Психічні та поведінкові розлади iconПредмет психології
Записати у словник визначення понять: психологія, психіка, психічні процеси, психічні стани, психічні властивості особистості, біхевіоризм,...
Психічні та поведінкові розлади iconЛабораторна робота 3 Дослідження психічних властивостей людини-оператора Мета роботи Вивчити загальні поняття про психічні прцеси які
Вивчити загальні поняття про психічні прцеси які відбуваються у людини-оператора: відчуття, сприйняття, уявлення І уява, увага, пам’ять...
Психічні та поведінкові розлади iconЗгідно поставленої мети були намічені основні задачі дослідження
При цьому клінічна картина протікає важко І прогностично несприятливо, гостра симптоматика часто переходить в хронічну, провокуючи...
Психічні та поведінкові розлади iconРобоча програма навчальної дисципліни сучасні проблеми міжетнічних та міжцивілізаційних взаємин у теоретичному та практичному вимірах
...
Психічні та поведінкові розлади iconПсихічні й психофізіологічні властивості людини-оператора людина-оператор як ланка
Саме вона формулює мету функціонування системи, планує, спрямовує й контролює основні процеси. Тому діяль-ність оператора є підгрунтям...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка