Птеридофлора історичного гербарію Уманського училища рільництва та садівництваСкачати 112,48 Kb.
Дата конвертації18.08.2017
Розмір112,48 Kb.

УДК 58.082: 582.35

Птеридофлора історичного гербарію Уманського училища рільництва та садівництва

Г.А. Чорна1, А.А. Куземко2, І.П. Діденко2

1Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, udpu_botanika@ukr.net

2 Національний дендрологічний парк «Софіївка» НАН України, anya_meadow@i.ua, didenko_ip@mail.ru
Птеридофлора історичного гербарію Уманського училища рільництва та садівництва

Г.А. Чорна1, А.А. Куземко2, І.П. Діденко21Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, udpu_botanika@ukr.net

2 Національний дендрологічний парк «Софіївка» НАН України, anya_meadow@i.ua, didenko_ip@mail.ru
Представлено результати опрацювання птеридофлори історичного гербарію Уманського училища рільництва та садівництва (кінець ХІХ   початок ХХ ст.), яка зберігається у науковому гербарії Національного дендрологічного парку «Софіївка» НАН України. Наведено основні біографічні дані про колекторів, проаналізовано географію та екотопічну приуроченість зборів, представлено результати таксономічного опрацювання 42 гербарних зразків птеридофлори колекції, відповідно до їхньої сучасної номенклатури — 28 видів, 19 родів, 11 родин, 2 відділи.

Psilotophyta, Polypodiophyta, Herbarium Florae Rossicae, ботанічна колекція, Національний дендрологічний парк «Софіївка» НАН України.

Птеридофлора исторического гербария Уманского училища земледелия и садоводства

Г.А. Черная1, А.А. Куземко2, И.П. Диденко2

1Уманский государственный педагогический университет имени Павла Тычины, udpu_botanika@ukr.net

2Национальный дендрологический парк «Софиевка» НАН Украины, anya_meadow@i.ua, didenko_ip@mail.ru

Представлены результаты обработки птеридофлоры исторического гербария Уманского училища земледелия и садоводства (конец ХІХ   начало ХХ в.), которая хранится в научном гербарии Национального дендрологического парка «Софиевка» НАН Украины. Приведены основные биографические данные о коллекторах, проанализированы география и экотопическая приуроченность сборов, представлены результаты таксономической обработки 42 гербарных образцов птеридофлоры коллекции, в соответствии с их современной номенклатурой — 28 видов, 19 родов, 11 семейств, 2 отдела.Psilotophyta, Polypodiophyta, Herbarium Florae Rossicae, ботаническая коллекция, Национальный дендрологический парк «Софиевка» НАН Украины.
Pteridoflora of the historical herbarium of Uman School of Agriculture and Horticulture

H.A. Chorna1, A,A. Kuzemko2, I.P. Didenko21Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University, udpu_botanika@ukr.net

2 National Dendrological Park “Sofiyivka” NAS of Ukraine, anya_meadow@i.ua, didenko_ip@mail.ru

The results of pteridoflora ellaboration of the historical herbarium of the Uman School of Agriculture and Horticulture (end of XIX beginning of XX century), stored in the scientific herbaria of the National dendrological park "Sofiyivka" NAS of Ukraine have been presented. The basic biographical data of collectors are given, the geography and habitat characteristics of the samples are analyzed, and the results of the taxonomic treatment of 42 herbarium specimens of pteridoflora collection, in accordance with their current nomenclature — 28 species, 19 genera, 11 families, 2 division are presented.Psilotophyta, Polypodiophyta, Herbarium Florae Rossicae, botanical collection, National dendrological park "Sofiyivka" NAS of Ukraine.
Вступ

Розвиток гербарної справи в Україні потребує каталогізації та таксономічного опрацювання наявних у ряді ботанічних установ історичних гербаріїв (Шиян, 2014). Одна з таких колекцій збереглася і в останні роки віднайдена для опрацювання фахівцями в Уманському національному університеті садівництва (УНУС) — правонаступнику Уманського училища рільництва та садівництва.

У 2008 р. невелика частина історичної гербарної колекції (181 гербарний зразок) була люб’язно передана до новосформованого наукового гербарію Національного дендрологічного парку «Софіївка» НАН України (SOF) доцентом УНУС З.В. Геркіял (Гербарії України, 2011), а згодом — опрацьована нами. Майже чверть цієї колекції (42 г. зр.) становлять збори представників птеридофлори. На прикладі саме цієї частини колекції нам вдалося відновити початковий характер розташування гербарних зразків Основного Гербарію Уманського училища рільництва та садівництва на час створення цієї колекції (1900 р.р.). У той період Основний Гербарій виконував функції навчального гербарію (Львов, 1897), а нині він набув історичної цінності. У зв’язку з цим, метою нашої роботи було опрацювати збори птеридофлори історичного гербарію Уманського училища рільництва та садівництва (кінець ХІХ   початок ХХ ст.), які зберігаються у науковому гербарії Національного дендрологічного парку «Софіївка» НАН України.
Методика

Опрацювання гербарної колекції проводилося у науковому гербарії Національного дендрологічного парку «Софіївка» НАН України шляхом аналізу гербарних зразків та гербарних етикеток. Інформацію про колекторів шукали у доступних літературних джерелах. За результатами опрацювання колекції складали базу даних у форматі Excel, у якій таксономічна приналежність наводилася за інформаційною системою «The Plant List» (http://www.theplantlist.org).


Результати та обговорення

Гербарні зразки птеридофлори були зібрані впродовж 1897-1907 рр. у різних регіонах тодішньої Російської імперії та суміжних територій від Фінляндії (В. Шохін) та Віленської губернії (нині Литва) (А. Лопачевський) на північному заході до Кавказу (Ю.М. Воронов, Н.А. Десулаві, В.І. Липський, В. Маркович) на півдні, Східної Маньчжурії (Д.І. Литвинов) та Приморської області на Далекому Сході (Н. Пальчевський). У гербарії наявні збори із Санкт-Петербурзької (Н. Пуринг), Псковської (В.Д. Андрєєв), Тульської (М.В. Цингер), Пермської (П.Ф. Сюзєв), Новгородської (Є. Ісполатов) губерній.

Крім ексикат, у гербарії представлені 15 г. зр., зібраних на Уралі М.О. Нікітіним. На гербарних етикетках цих зборів зазначено: «Музей Уральского общества любителей естествознания». У складі зазначеної колекції 12 видів дублюють наявні у складі ексикат птеридофлори, та один — Athyrium filix-femina (L.) Roth — відсутній серед ексикат.

Колекторами птеридофлори були як професійні ботаніки: Д.І. Литвинов, Ю.М. Воронов, В.І. Липський, П.В. Сюзєв, М.В. Цингер, так і аматори — краєзнавці, любителі природи, лісничі.


Одним із фундаторів «Herbarium Florae Rossicae» Д.І. Литвиновим був власноруч зібраний унікальний г. зр. Lepisorus thunbergianus (Kaulf.) Ching зі Східної Маньчжурії. Цей реліктовий південно-азійський вид, що приурочений здебільшого до тінистих вологих скель (Красноборов, 1988), було зібрано на стовбурах дерев поблизу залізничної станції Кяолинзи між Харбіном і Владивостоком. На час збору зазначеного виду (1902 р.) Д.І. Литвинов обіймав посаду консерватора СПб Ботанічного музею (1898-1929 рр.), паралельно працюючи у складі експедицій Переселенського управління. Крім Маньчжурії, він збирав рослини також у Середній Азії, на Кавказі. Збори Д.І. Литвинова представлені в ряді гербаріїв України, зокрема LWS, YALT, KHEM (Гербарии, 1975, Гербарії, 2011)


В.Д. Андрєєв упродовж тривалого часу був колектором «Herbarium Florae Rossicae», вивчаючи флору Псковської губернії як краєзнавець. Серед його зборів представлені в тому числі і папороті.

Ю.М. Воронов був штатним співробітником Гербарію LE, у 1900-1905 рр. збирав рослини на Кавказі (Абхазія). Спільно із М.А. Бушем і В.В. Марковичем у 1905-1911 рр. випустив 375 номерів «Flora Caucasica exsiccata ab Horto Botanico Petropolitano edita». Більш ранні кавказькі збори Ю.М. Воронова ввійшли до «Herbarium Florae Rossicae», серед них гербарні збори птеридофлори.


Н.А. Десулаві наприкінці ХІХ – початку ХХ ст. гербаризував рослини флори Кавказу. Ним зібрано папороть Notholaena marantae (L.) R. Br. (= Paraceterach marantae (L.) R.M. Tryon) на скелястих тінистих місцях поблизу станції Ларс на Військово-Грузинській дорозі. Його більш пізні збори з Далекого Сходу належать до найважливіших далекосхідних колекцій Ботанічного музею у Санкт-Петербурзі (нині LE), частково збори колектора представлені у Гербарії Херсонського краєзнавчого музею (KHEM).


В.І. Липський — один з організаторів Академії наук України, випускник Київського університету, а згодом — співробітник кафедри ботаніки та Ботанічного саду цього ж університету (1887-1894), був одним із колекторів «Herbarium Florae Rossicae». Його збори папороті Polystichum aculeatum (L.) Roth ex Mert., як і інших видів кавказької флори, були зроблені у 1898 р. в Осетії, у петербурзький період творчої діяльності (1894-1917). Гербарні збори вченого зберігаються нині у ряді крупних гербаріїв (LE, YALT, MSUD, KHEM).

А.А. Лопачевський, починаючи з 1901 р. гербаризував в околицях Києва і зібрав великі колекції. Серед зборів птеридофлори опрацьованої колекції є його зразки, зібрані у 1903 р. у Віленській губернії.

М.О. Нікітін — колектор флори Уралу, у його зборах представлено 13 видів із різних родин. На початку 1900-х рр. він займав посаду хранителя Верх-Ісетського заводського геологічного музею, багато екскурсував у заболочених ялинових лісах Верх-Ісетської, Верх-Ташлицької та інших лісових дач неподалік Єкатеринбурга. На основі обробки власних гербарних зборів М.О. Нікітін опублікував огляд флори регіону в журналі Уральського товариства любителів природи (Зорина, 1996).

Н.А. Пальчевський — військовий лісничий Південно-Уссурійського краю, також любитель природи, під впливом ботаніка К.І. Максимовича зібрав одну з найбільших дореволюційних гербарних колекцій Примор’я та Сахаліну, представлену в LE — 4 тис. видів, 10 тис. екземплярів. Саме в Приморській області, в лісі поблизу м. Владивосток, колектор зібрав Polystichum tripteron (Kunze) C. Presl — папороть, що згодом увійшла до ексикат птеридофлори опрацьованої нами колекції.

Н.І. Пуринг — лісничий, який у 1900 р. екскурсував у Санкт-Петербурзькій губернії, зібрав у цей час кілька видів папоротей, що разом із іншими його зборами були видані як ексикати.

П.В. Сюзєв — ботанік-флорист, краєзнавець, фенолог, географ, який гербаризував на Далекому Сході навіть під час російсько-японської війни 1904-1905 рр., на яку був мобілізований. В гербарії птеридофлори представлені більш ранні збори Diplazium sibiricum (Turcz. ex Kunze) Sa. Kurata з хвойних лісів Пермської губ.

М.І. Цингер — ботанік, життєвий та творчий шлях якого пов’язаний з Росією та Україною. Після закінчення Московського університету, де серед його вчителів були професори І.Н. Горожанкін та К.А. Тімірязєв, продовжував займатися ботанікою під керівництвом професора С.Г. Навашина в Київському університеті. Збори птеридофлори зроблені М.В. Цингером на мохуватих луговинах Тульської губ. та представлені Ophioglossum vulgatum L.

В. Шохін у 1897-1899 рр. збирав папороті в околицях Гельсингфорса (нині Гельсінкі) у Фінляндії. До його зборів птеридофлори належать 6 видів із лісових та петрофітних екотопів.

Ймовірно любителями ботаніки були інші маловідомі колектори опрацьованої колекції — Є. Ісполатов, який зібрав у 1902 р. в старих ялинових лісах Новгородської губернії Cystopteris montana (Lam. Bernh. ex Desv. ) та В. Маркович, який у 1898 р. гербаризував на Кавказі і зібрав в лісах Осетії Phyllitis scolopendrum (L.) Newman (= Asplenium scolopendrium L.) та на скелястих екотопах Терської обл. — Woodsia fragilis Liebm. (= W. mollis (Kaulf.) J. Sm.).

Аналіз екотопічної приуроченості видів птеридофлори, наявних у гербарії, показав, що найповніше представлені папороті лісових екотопів. Насамперед, це широко розповсюджені лісові види: Athyrium filix-femina, Dryopteris filix-mas (L.) Schott, D. carthusiana (Vill.) H.P.Fuchs, D. cristata (L.) A.Gray, Pteridium aquilinum (L.) Kuhn. На Кавказі, в лісах Осетії, В. Марковичем (1898) зібрано також Asplenium scolopendrium L. (= Scolopendrium officinarum Sw.). У західному Закавказзі, в тінистих букових лісах Пецкирської ущілини, Ю.М. Вороновим (1902), а в Осетії В.І. Липським (1900) загербаризовано Polystichum aculeatum. В тінистих лісах поблизу Гельсингфорса у Фінляндії В. Шохіним (1898-1899) зібрано Gymnocarpium dryopteris (L.) Newman i Phegopteris connectilis (Michx.) Watt.

У хвойних лісах Пермської губ. П.Ф. Сюзєвим (1898) зібрано унікальні зразки Diplazium sibiricum; на скелястих лісистих екотопах по Військово-Грузинській дорозі Н.А.Десулаві зібрав Notholaena marantae; у лісі поблизу м. Владивосток М. Пальчевський (1902) гербаризував Polystichum tripteron, а в лісах Східної Маньчжурії Д.І. Литвинов (1902) — Lepisorus thunbergianus.

Заболочені лісові екотопи представлені зборами Thelypteris palustris (A. Gray) Schott (= Thelypteris confluens (Thunb.) C.V. Morton) П.Ф. Сюзєва (1897) із Пермської губ. та М.О. Нікітіна з Уралу. Останній з колекторів на берегах Аятського озера на Уралі, а Н. Пуринг (1898) у Санкт-Петербурзькій губ. зібрали Matteuccia struthiopteris (L.) Tod.

На відслоненнях гірських порід були зібрані Cystopteris fragilis (L.) Bernh. (В.Д. Андрєєв, 1900, поблизу м. Псков; М.О. Нікітін, Урал); Polypodium vulgare L. (М.О. Нікітін, Урал; В. Шохін, 1897, Фінляндія); Asplenium ruta-muraria L. (В.Д. Андрєєв, 1899, Псковська губ.; М.О. Нікітін, Урал); Asplenium septentrionale (L.) Hoffm. та A. trichomanes L. (В. Шохін, 1897; 1898, Фінляндія).

Щодо знахідки Asplenium viride Huds. М.О. Нікітін зауважує, що це був його єдиний збір цього виду на Уралі. До унікальних зборів петрофітних видів слід віднести також Woodsia fragilis із Терської області Кавказу (В. Маркович, 1899) та W. ilvensis (L.) R. Br. із Фінляндії (В. Шохін, 1897).

Офіоглосоїдні папороті представлені в аналізованому гербарії двома видами: Botrychium lunaria (L.) Sw. і Ophioglossum vulgatum L. Перший вид зібрано Н. Пурингом (1898) в околицях м. Санкт-Петербург, другий — М.В. Цингером (1897) на мохуватих луговинах посеред чагарників у Тульському повіті Тульської ж губернії.

Нижче ми наводимо перелік таксонів за сучасною номенклатурою відповідно до інформаційної системи The Plant List (http://www.theplantlist.org). Оскільки на час збору гербарію та включення його до видання ексикат «Herbarium Florae Rossicae») ряд видів мав іншу назву або фігурував у ботанічній літературі під кількома різними назвами, у дужках після сучасної назви ми наводимо синонімічні назви, які були вказані у якості основних на гербарних етикетках аналізованого гербарію.Psilotophyta

Ophioglossaceae

Botrychium lunaria (L.) Sw.

Ophioglossum vulgatum L.

Polypodiophyta

Aspleniaceae

Asplenium ruta-muraria L.

A. scolopendrium L. (= Scolopendrium officinarum Sw.)

A. septentrionale (L.) Hoffm.

A. trichomanes L.

A. viride Huds.

Athyriaceae

Athyrium filix-femina (L.) Roth

Diplazium sibiricum (Turcz. ex Kunze) Sa. Kurata (= Athyrium crenatum (Sommerf.) Rupr.; Asplenium crenatum Desv.)

Cystopteridaceae

Cystopteris fragilis (L.) Bernh.

C. montana (Lam.) Bernh. ex Desv.

Gymnocarpium dryopteris (L.) Newman (= Phegopteris dryopteris (L.) Fée)

Gymnocarpium robertianum (Hoffm.) Newman (= Phegopteris robertiana (Hoffm.) A.Braun)

Dennstaedtiaceae

Pteridium aquilinum (L.) Kuhn (= Pteris aquilina L.)

Dryopteridaceae

Dryopteris carthusiana (Vill.) H.P.Fuchs (= Aspidium spinulosum Sw.)

D. cristata (L.) A.Gray (= Aspidium cristatum (L.) Sw.)

D. filix-mas (L.) Schott (= Aspidium filix-mas (L.) Sw.; Nephrodium filix-mas (L.) Rich. in Marthe var. palea)

Polystichum aculeatum (L.) Roth ex Mert. (= Aspidium aculeatum (L.) Sw.; Polystichum lobatum (Huds.) C. Presl)

P. tripteron (Kunze) C. Presl

Onocleaceae

Matteuccia struthiopteris (L.) Tod (= Onoclea strutiopteris (L.) Hoffm.)

Polypodiaceae

Lepisorus thunbergianus (Kaulf.) Ching (= Polypodium lineare Thunb.)

Polypodium vulgare L.

Pteridiaceae

Adiantum capillus-veneris L.

Notholaena marantae (L.) R. Br. (= Paraceterach marantae (L.) R.M. Tryon)

Thelypteridaceae

Phegopteris connectilis (Michx.) Watt.

Thelypteris palustris (A. Gray) Schott (= Aspidium thelypteris (L.) Sw.; Thelypteris confluens (Thunb.) C.V. Morton)

Woodsiaceae

Woodsia fragilis Liebm. (= W. mollis (Kaulf.) J. Sm.)

W. ilvensis (L.) R. Br. (= W. hyperborea R. Br. var. rufidula (Michx.) W.D.J. Koch).
Висновки

Таксономічне опрацювання показало, що у сучасному трактуванні проаналізований гербарій птеридофлори налічує 28 видів, чотири з яких не характерні для флори України, 19 родів (три з них відсутні в нашій флорі), 11 родин, що відносяться до двох відділів.

Таким чином, гербарні збори птеридофлори є однією з націнніших колекцій історичного гербарію Уманського училища рільництва та садівництва, яка нині зберігається у науковому гербарії Національного дендрологічного парку «Софіївка» НАН України. Опрацьована колекція є досить різноманітною як за багатством представлених зразків, так і за географією їхнього збору. Разом із тим, вона має не лише історичне значення, але й використовується у якості довідкового гербарію співробітниками Національного дендрологічного парку «Софіївка» НАН України, а також вченими з різних установ нашої держави та зарубіжжя.
Перелік посилань

Гербарии Советского Союза. Справочник / Сост. Васильченко И.Т., Васильева Л.И. — Л.: Наука. Ленингр. отд-ние, 1975. — 60 с.

Гербарії України. Index Herbariorum Ucrainicum / Ред.-укл. Н.М. Шиян. — К.: Альтерпрес, 2011. — 442 с.

Зорина Л.И. Уральское общество любителей естествознания. 1870-1929. Из истории науки и культуры Урала // Ученые записки Свердловского областного краеведческого музея. Т. 1. — Екатеринбург: Банк культурной информации, 1996. — 208 с.

Красноборов И.М. Семейство Polypodiaceae // Флора Сибири. Lycopodiaceae-Hydrocharitaceae / Сост. Кашина Л.И., Красноборов И.М., Шауло Д.Н. и др. — Новосибирск: Наука. Сиб. отд-ние, 1988. — С. 74-75.

Львов В. Самостоятельные работы учеников по систематике растений // Уманское училище земледелия и садоводства на Киевской сельскохозяйственной и промышленной выставке в 1897 г. Объяснительный каталог экспонатов училища. — Киев, 1897. — 238 с.Шиян Н. Історичні гербарні колекції України та їх дослідження // Вісник Львівського університету. Серія біологічна. — 2014. — Вип. 65. — С. 90-96.
Каталог: jspui -> bitstream -> 6789
6789 -> 74 В. М. Щербаківський як дослідник народного розпису
6789 -> О. В. Лісовська георгій семенович тереверко: мрія злетіти в небо
6789 -> 09 Ісаченко В. П
6789 -> Гончарук в. А
6789 -> Вікторія Валюк стан проблеми використання історичного матеріалу як засобу формування мотивації вивчення хімії в середній школі постановка проблеми
6789 -> Педагогічна та просвітницька діяльність павла гнатовича житецького (1837-1911)
6789 -> Науковий часопис східноподільського лінгвокраєзнавчого центру
6789 -> Олександр миколайович черевченко


Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Птеридофлора історичного гербарію Уманського училища рільництва та садівництва iconМетодичний посібник студентам історичного факультету з написання та оформлення курсових І дипломних робіт одеса – 2015
Вченою Радою історичного факультету Одеського національного університету імені І.І. Мечникова
Птеридофлора історичного гербарію Уманського училища рільництва та садівництва iconСекція математики математикаімистецтв о роботу виконала
Гордій Марія Павлівна, викладач математики, спеціаліст вищої категорії Шевченківського с/г коледжу Уманського дау
Птеридофлора історичного гербарію Уманського училища рільництва та садівництва iconЖанрові особливості роману В. Лиса «Століття Якова» Актуальність теми
Актуальність теми дослідження полягає у зростанні наукового інтересу до жанру історичного роману та українського історичного роману...
Птеридофлора історичного гербарію Уманського училища рільництва та садівництва iconУрок за творчістю митця. Черкаси, 2012 зміст створення відповідного емоційного настрою за допомогою музики та автотренінгу, мотивація навчальної діяльності
Зосередження на рефлексії: заглиблення в історико-культурну епоху XVIII ст через споглядання учительського проекту, осмислення історичного...
Птеридофлора історичного гербарію Уманського училища рільництва та садівництва icon165 річчю Уманського державного аграрного університету присвячується
У збірнику тез висвітлено результати наукових досліджень, проведених учасниками міжвузівської наукової конференції «екологія – шляхи...
Птеридофлора історичного гербарію Уманського училища рільництва та садівництва iconМетодичні рекомендації» Напрямок «Форми І методи роботи з учнівською молоддю з історичного краєзнавства»
Краєзнавча робота в школі передбачає цілий арсенал ефективних методів І форм успішної навчально-виховної роботи. Завдяки вивченню,...
Птеридофлора історичного гербарію Уманського училища рільництва та садівництва iconМетодичні рекомендації для студентів історичного факультету
Матвієнків С. М. Засоби масової інформації в політичному житті суспільства. Методичні рекомендації для студентів історичного факультету...
Птеридофлора історичного гербарію Уманського училища рільництва та садівництва iconМетодичні рекомендації до написання наукових досліджень з українознавства : Навчально-методичний посібник / [укладачі Н. П. Сивачук, І. Г. Терешко]. Умань : фоп жовтий О. О., 2015. 68 с
Кузь В. Г. – доктор педагогічних наук, професор Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
Птеридофлора історичного гербарію Уманського училища рільництва та садівництва iconВисновки експертної комісії за
Франківського музичного училища імені Дениса Січинського, пов'язаної з наданням освітньо-кваліфікаційного
Птеридофлора історичного гербарію Уманського училища рільництва та садівництва iconДержавний стандарт професійно-технічної освіти дспто 5220. Оg. 52. 00-2014
Вищого комерційного училища Київського національного торговельно-економічного університету


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка