Рада з питань співпраці в галузі культури Комітет з освіти Відділ сучасних мов, Страсбург. Зміст. Ббк 74,261 314Сторінка11/29
Дата конвертації16.03.2018
Розмір4,56 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   29

4.2 Теми спілкування


У рамках різних сфер/галузей ми можемо розрізнити themes теми, які є предметом висловлювання, розмови, роздумів або твору, як центр уваги в окремих актах спілкування. Тематичні категорії можуть бути класифіковані дуже різними способами. Одна з найвідоміших класифікацій на теми, підтеми та "специфічні поняття" представлена у Threshold Level 1990, Розділ 7:
1. персональна ідентифікація

2. житло та домівка, оточення (найближче)

3. повсякденне життя

4. вільний час, розваги

5. подорожі

6. стосунки з іншими людьми

7. здоров'я і догляд за тілом

8. освіта

9. покупки

10. їжа та напої

11. послуги

12. місця

13. мова

14. погода

У кожній з цих тематичних сфер встановлені субкатегорії. Наприклад, сфера 4, "вільний час та розваги" може мати такі підтеми

4.1 розваги

4.2 хобі та інтереси

4.3 радіо і ТБ

4.4 кіно, театр, концерти і т.д.

4.5 виставки, музеї і т.д.

4.6 інтелектуальні та художні заняття

4.7 спорт

4.8 преса

Для кожної підтеми виділені "специфічні поняття". З огляду на це категорії, представлені у Табл. 5, що охоплюють місце розташування, заклади і т.д., про які йдеться, є особливо значущими. Наприклад, до пункту 4.7. "спорт". Threshold Level 1990 відносить:

1. місце розташування: поле, майданчик, стадіон

2. установи (заклади) та організації: секція (вид спорту), команда, клуб

3. особи: гравець

4. предмети: карти, м'яч

5. події: перегони, гра

6. дії: спостерігати, грати (+назва спорту), змагатись у швидкості, перемагати, програвати, вести.

Звичайно, цей окремий добір та організація тем, підтем і специфічних понять не є остаточними. Вони залежать від рішень авторів у світлі оцінювання ними комунікативних потреб їхніх учнів. Далі буде видно; що згадані теми стосуються переважно особистої та публічної сфер, як це властиво тимчасовим відвідувачам, які, малоймовірно, увійдуть до професійного та освітнього життя країни. Деякі (напр. сфера 4) знаходяться частково в особистій, частково у публічній областях.

Користувачі Рекомендацій, включаючи, якщо можливо, сьогоднішніх зацікавлених учнів, будуть, звичайно, приймати свої власні рішення, основані на баченні потреб, мотивацій, характеристик і ресурсів тих, хто навчається, у відповідній сфері/-ах, з якими вони стикаються. Наприклад, професійно-орієнтоване вивчення мови (VOLL) може розвивати теми в галузі занять та професій, релевантних для студентів певного спрямування. Учні старшої школи середніх закладів освіти можуть досліджувати наукові, технологічні, економічні і т.д. теми якнайглибше. Використання іноземної мови як посередника у навчанні обов'язково викликатиме тісний зв'язок з тематичним змістом галузі предмета, якого навчають.Користувачі Рекомендацій можуть, за бажанням, розглянути і, відповідно, встановити:

• які теми учням будуть потрібні/до яких вони мають бути готові/на які вони повинні вміти спілкуватися в обраних сферах;

• з якими підтемами вони будуть мати справу стосовно кожної теми;

• які специфічні поняття, що стосуються місця розташування, інститутів/закладів/організацій, осіб, предметів, подій та операцій їм будуть потрібні/вимагають підготовки /вони повинні знати у процесі опрацювання кожної (під)теми.

4.3 Комунікативні завдання і цілі


4.3.1 Акти спілкування за участю одного або кількох співрозмовників зазвичай здійснюються користувачами мови для задоволення його/її потреб у даній ситуації. В особистій сфері намір може стосуватись бесіди з відвідувачем шляхом обміну інформацією про сім'ї, друзів, смаки та уподобання, порівняння досвіду та звичок і т.і. В публічній сфері зазвичай предметом спілкування є ділова трансакція, напр. купити одяг доброї якості за розумну ціну. У професійній сфері це може бути усвідомлення нових розпоряджень та доведення їх до відома клієнта. В освітній сфері це може бути участь у рольовій грі або семінарі, написання роботи на спеціальну тему для конференції або публікації і т.д.

4.3.2 Упродовж років аналіз потреб і контроль рівня володіння мовою породили екстенсивну літературу про необхідність використання завдань, спрямованих на практичне застосування мови, до виконання яких учень має бути готовий або повинен уміти їх виконувати, щоб задовольнити вимоги ситуацій, які виникають у різноманітних сферах. Як приклади серед багатьох інших, можуть бути корисними наступні завдання у професійній сфері (Threshold Level 1992, Розділ 2, підрозділ 1.12).

Спілкування на роботі:

В ролі тимчасових резидентів (жителів) учні повинні вміти:

• шукати правила працевлаштування та ін. в разі необхідності;

• довідатись (напр., в агентстві з найму) про суть, наявність та умови роботи (напр. описання обов'язків, платня, розпорядок роботи, вільний час та канікули);

• умови звільнення;

• читати оголошення про найм на роботу;

• писати листи із заявами або брати участь в інтерв'ю, в яких дається усна або письмова інформація про особисті дані, кваліфікацію, досвід, і вміти відповісти на запитання про це все;

• розуміти і брати участь у процедурі прийому;

• розуміти і ставити запитання стосовно завдань, які спід виконати, приступаючи до роботи;

• розуміти розпорядження та інструкції з техніки безпеки й охорони;

• повідомити про нещасний випадок і висунути вимоги щодо страхування;

• користуватись можливостями благодійних фондів;

• належним чином спілкуватися з керівниками, колегами та підлеглими;

• брати участь у соціальному житті підприємства або закладу (напр. харчування у столовій, заняття спортом, діяльність у громадських клубах і т.д.).


В ролі члена спільноти - приймаючої сторони - учень повинен уміти допомогти англомовній особі (носію чи не носію мови) у виконанні названих вище завдань.

Threshold Level, 1990, Розділ 7, підрозділ 1 дає приклади завдань в особистій сфері.


Особиста ідентифікація

Учні можуть сказати, хто вони є, назвати по буквах ім'я, повідомити адресу, дати свій номер телефону, сказати, де і коли вони народилися, повідомити про свій вік, стать, сказати, одружений він/вона чи ні, повідомити про національність, сказати, звідки вони, чим заробляють на життя, описати свої сім'ї, повідомити про релігію, якщо вони віруючі, розповісти про те, що люблять і чого не люблять; отримати/зрозуміти таку ж інформацію від інших.

Практики (викладачі, розробники курсів, експерти, автори програм і т.д.) та користувачі (батьки, керівники шкіл, службовці та ін.), так само як і самі учні, знайшли ці конкретні специфікації завдань дуже змістовними і мотивуючими у ролі навчальних цілей. Однак завдань може бути надзвичайно велика кількість. Для загальних рекомендацій неможливо більш детально, in extenso, типологізувати усі комунікативні завдання, виконання яких може бути необхідним в ситуаціях реального життя. Це справа практиків - реагувати на комунікативні потреби учнів, з якими вони співпрацюють, і потім, використовуючи, де це потрібно, ресурси моделі Рекомендацій (напр., як це деталізовано в розділі 7), розробити специфікацію комунікативних завдань, до виконання яких учні повинні бути готові. У них також має бути сформоване вміння формулювати свої власні потреби як один із аспектів розвитку свідомості та самоуправління.


Користувачі Рекомендацій можуть, за бажанням, розглянути і, відповідно, встановити:

• комунікативні завдання у персональній, публічній, професійній та/або освітній сферах, які будуть потрібні учню/до виконання яких він має бути готовий/які він повинен вміти виконувати;

• критерії та способи оцінювання потреб учня, на яких базується вибір завдань.


4.3.3 В освітній сфері буде корисним підкреслити різницю між завданнями, до виконання яких учні готові/які вони повинні виконати в ролі користувачів мовою, і тими, до виконання яких вони залучені у ролі учасників власне процесу вивчення мови.

При розгляді завдань як складників процесу планування, реалізації та підсумків навчання, а також викладання мови, може подаватись відповідна інформація стосовно:


Типів завдань, напр. імітація, рольова гра, класна інтеракція/спілкування у класі тощо;

Цілей, напр., цілі групового методу вивчення у порівнянні з іншими, непередбачуваними цілями учасників;

"Input" (того, що дається учням), напр., інструкції, засоби і т.д., відібрані або створені вчителями та/або учнями;

"Outcomes" (результатів навчання, напр., вихідна продукція, така як тексти, резюме, таблиці, презентації і т.д. та навчальні досягнення, такі як вдосконалені компетенції, усвідомлення, засвоєння, стратегії, досвід прийняття рішень та переговорів і т.д.);

Видів діяльності, напр., когнітивна/афективна, фізична/рефлективна, групова/парна/індивідуальна, процеси: рецептивні та продуктивні і т.д. (див. розділ 4.5);

Ролей, ідеться про ролі учасників як у виконанні завдань, так і в їх плануванні та керівництві ними;

Контролю та оцінювання відносних досягнень у виконанні завдань на основі таких критеріїв як релевантність, трудність очікувань та обмежень, відповідність.

Повніший перелік ролі завдань у вивченні та викладанні мови дається у розділі 7.Користувачі Рекомендацій можуть, за бажанням, розглянути і, відповідно, встановити:

• завдання, виконання яких буде учням потрібне/до виконання яких вони мають бути готові/ виконувати які вони повинні вміти, що є характерними для освітньої сфери, а) в ролі учасників керованих, цілеспрямованих інтеракцій, проектів, імітацій, рольових ігор і т.д., б) іншим шляхом, коли L2 (друга мова) застосовується як посередник у процесі навчання власне мови або іншого предмета програми тощо.


4.3.4 Ігрове використання мови

Використання мови з ігровими цілями часто відіграє важливу роль у вивченні та розвитку мови, але не обмежується освітньою сферою. Приклади ігрової діяльності включають:

Соціальні мовні ігри:

• усні (історія з помилками; як, коли, де тощо);

• письмові (відповідності, "шибениця" і т.д.);

• аудіовізуальні (лото з картинками, фотографії і т.д.);

• настільні ігри та гра в карти (Скраббл, Лексикон, Дипломатія і т.д.);

• шаради, мімічні ігри тощо.

Індивідуальні види діяльності:

• "пазли" (кросворди, ребуси, анаграми...)

• ігрові шоу (media): ТБ, радіо, цифри та букви, вгадай слово тощо.

Вербальні жарти (гра слів), напр., в:

• рекламі, напр., для автомобіля "Розтягніть гроші на довший шллях"

• заголовках з газет, напр., "Фемінізм або бюст!"

• графіті, напр.. Граматичні правила -О. К.


4.3.5 Естетичне використання мови

Використання мови як образне, так і художнє однаково важливе в освітньому плані і саме по собі. Естетичні види діяльності можуть бути продуктивними, рецептивними, інтерактивними або посередницькими (див. нижче 4.4.4), а також бувають усними й письмовими. Вони включають такі види діяльності як:

• спів (колискові, народні пісні, поп-пісні...);

• усний та письмовий переказ історій; ,

• слухання, читання, написання і виконання художніх текстів (оповідань, віршів...), у тому числі аудіовізуальних текстів, мультфільмів, коміксів тощо;

• розігрування п'єс за сценарієм або без нього;

• продукцію, рецепцію і виконання літературних текстів, напр.: читання та написання текстів (коротких оповідань, новел, віршів...), виконання й перегляд/прослуховування концертів, драм, опер тощо.

Цей узагальнений розгляд того, що традиційно було головним, часто домінуючим аспектом процесу навчання сучасних мов на вищих ступенях середньої та вищої освіти, може видатись вичерпним. Але це не так. Національна та регіональна література різних народів робить великий внесок до європейської культурної спадщини, що вважається Радою Європи "цінним спільним джерелом для захисту і розвитку". Літературне навчання слугує набагато більшій кількості освітніх цілей:

інтелектуальних, моральних та емоційних, лінгвістичних та культурних, ніж чисто естетичній меті. Ми дуже сподіваємось, що викладачі літератури на всіх рівнях знайдуть численні розділи Рекомендацій релевантними до & потреб та корисними для досягнення більшої прозорості їх цілей та методів.


Користувачі Рекомендацій можуть, за бажанням, розглянути і, відповідно, встановити:

• які аспекти ігрового та естетичного використання мови будуть потрібні учневі/до яких він має бути готовий/які він повинен використовувати.


Каталог: nova -> inozemna
nova -> Едвард Лукас нова холодна війна
nova -> а клас Природознавство – ст. 90-91 (читати й відповідати на запитання) Українська мова – ст. 85, впр. Математика – ст Завд. 583, в. 584. Російська мова – ст. 100. Упр. 16. – Б клас
nova -> Уроку Тема уроку І. Рости книголюбом! Книги міст у світ знань
nova -> Діяльності Хуліо Хуреніто та його друзів. Майже сім сторінок роману припадає на опис Єлисаветградського періоду
nova -> Наш край в романі Іллі Еренбурга «Хуліо Хуреніто» Видатний радянський письменник І публіцист Ілля Григорович Еренбург
nova -> а клас Природознавство – ст. 90-91 (читати й відповідати на запитання) Українська мова – ст. 85, впр. Математика – ст Завд. 583, в. 584. Російська мова – ст. 100. Упр. 16. – Б клас
nova -> Україна під час Другої світової війни (1939–1945 рр.)
inozemna -> До листа Міністерства


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   29

Схожі:

Рада з питань співпраці в галузі культури Комітет з освіти Відділ сучасних мов, Страсбург. Зміст. Ббк 74,261 314 iconОбговорення законодавства 9
Ми відкриті до співпраці та діалогу з чеською республікою в галузі економіки, інвестицій, культури 9
Рада з питань співпраці в галузі культури Комітет з освіти Відділ сучасних мов, Страсбург. Зміст. Ббк 74,261 314 iconКобеляцька районна рада
Веде засідання голова постійної комісії районної ради з питань освіти, культури, молодіжної політики, спорту, інформаційної сфери,...
Рада з питань співпраці в галузі культури Комітет з освіти Відділ сучасних мов, Страсбург. Зміст. Ббк 74,261 314 iconВізити Знайомилися з Острогом та тим, як ми бережемо пам’ятки Іван глушман
Ради Європи (РЄ), містер Демір Хакан (Страсбург, Франція) та його колега з комітету з питань культури, спадщини та ландшафту містер...
Рада з питань співпраці в галузі культури Комітет з освіти Відділ сучасних мов, Страсбург. Зміст. Ббк 74,261 314 iconРозробка сучасних
Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, які потрібно розробити): огляд існуючих систем
Рада з питань співпраці в галузі культури Комітет з освіти Відділ сучасних мов, Страсбург. Зміст. Ббк 74,261 314 iconКиївська міська рада VII скликання постійна комісія з питань культури та туризму
Анжияк Сергій Михайлович перший заступник директора Департаменту культури виконавчого органу Київської міської ради (кмда)
Рада з питань співпраці в галузі культури Комітет з освіти Відділ сучасних мов, Страсбург. Зміст. Ббк 74,261 314 iconБбк 63. Петро Федорчак, Тетяна Федорчак розвиток чеської та словацької культури
У статті аналізується розвиток чеської та словацької культури на початку ХХ ст та між Першою І другою світовими війнами. Відображено...
Рада з питань співпраці в галузі культури Комітет з освіти Відділ сучасних мов, Страсбург. Зміст. Ббк 74,261 314 iconВідділ освіти ульяновської райдержадміністрації ульяновський районний методичний кабінет збірник методичних рекомендацій керівникам навчальних закладів району щодо роботи з кадрами Ульяновка 2012 Зміст
Кадрове діловодство – це діяльність, що охоплює процеси документування та організації роботи з документами з питань приймання, переведення,...
Рада з питань співпраці в галузі культури Комітет з освіти Відділ сучасних мов, Страсбург. Зміст. Ббк 74,261 314 iconДержавний стандарт базової та повної середньої освіти, нові програми з іноземних мов для загальноосвітніх навчальних закладів, сучасне навчально-методичне забезпечення вивчення іноземних мов стали своєчасним відгуком на сучасне замовлення
України слід визнати компетентнісну стратегію. Кардинальні зміни, що відбуваються останнім часом в економіці, політичному й соціальному...
Рада з питань співпраці в галузі культури Комітет з освіти Відділ сучасних мов, Страсбург. Зміст. Ббк 74,261 314 iconТема досвіду роботи «розвиток креативної особистості шляхом використання інтерактивних технологій»
...
Рада з питань співпраці в галузі культури Комітет з освіти Відділ сучасних мов, Страсбург. Зміст. Ббк 74,261 314 iconЗвіт про роботу Чугуївського районного Центру дитячої та юнацької творчості Чугуївської районної ради Харківської області у 2017 році
«Щодо необхідності збереження мережі позашкільних навчальних закладів в умовах обмеженого фінансування галузі освіти», державних,...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка