Рада з питань співпраці в галузі культури Комітет з освіти Відділ сучасних мов, Страсбург. Зміст. Ббк 74,261 314Сторінка13/29
Дата конвертації16.03.2018
Розмір4,56 Mb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   29

4.4.1.3 Продуктивні стратегії охоплюють мобілізаційні ресурси, що балансують між різними компетенціями - із застосуванням сильних та нівелюванням слабких якостей, для того щоб розкрити потенціал, адекватний природі завдання.

Внутрішні ресурси будуть активізовані, можливо, за рахунок свідомої підготовки (Rehearsing), або за рахунок ефективності різних стилів, планів висловлювання або формулювань (Considering audience), можливо, за рахунок перебудови мовлення або отримання допомоги в разі дефіциту засобів (Locating resources). Якщо адекватні ресурси не були мобілізовані або локалізовані, користувач мовою може звернутись до більш скромного варіанту завдання і, наприклад, замість листа написати просто листівку. З іншого боку, отримавши та використавши потрібну допомогу, він/вона може обрати протилежний шлях - ускладнення завдання (Task adjustment). Так само, без достатніх ресурсів учень/ користувач може піти на компроміс у тому, що він/вона хотіли б дійсно виразити залежно від наявних лінгвістичних засобів; і, навпаки, додаткова лінгвістична підтримка, одержана, можливо, у процесі подальшого доопрацювання мовлення, може дозволити йому/їй бути сміливішими під час формулювання та вираження своїх думок (Message adjustment).

Шляхи спрощення намірів відповідно до рівня ресурсів з метою досягнення успіху у більш обмеженій сфері були описані у "Avoidances strategies " (Стратегіях ухиляння/спрощення); просування по шкалі вгору та пошук шляхів, як упоратись із завданням, були описані у "Achievement strategies " (Стратегіях досягнень). Застосовуючи стратегії досягнень, користувач мовою доцільно використовує ті ресурси, які він/вона має: приблизність та узагальнення шляхом спрощення, перефразування або опису того, що він/вона хоче сказати, навіть "обіноземлюючи" (foreignising L1) вирази першої мови ("Compensating ")', використовує найдоступніші готові мовленнєві засоби, у яких він/вона впевнений/ а - "острівки впевненості" - для створення місточків подолання того, що є для користувача новою ситуацією або поняттям у контексті бажаного змісту ("Building a previous knowledge"), або ж користуючись тим, що він/вона може згадати лише наполовину, робить спробу застосувати це ("Trying out"), незалежно від того, чи усвідомлює користувач мовою компенсаторний процес, чи ні, ковзаючи по тонкому льоду або використовуючи мову методом спроб. Зворотний зв'язок у вигляді виразу обличчя; жестів, відповідних рухів у розмові дає йому/Їй можливість контролювати ефективність спілкування ("Monitoring success"). До того ж, особливо у не-інтерактивних видах діяльності (напр., презентація, написання доповіді) користувач мовою може свідомо контролювати як у лінгвістичному, так і в комунікативному плані випадки промахів та "улюблених" помилок і виправляти їх ("Self-correction ").

• Планування Підготовка;

Використання ресурсів;

Врахування особливостей аудиторії;

Оптимізація завдання;

Побудова висловлювання.

• Виконання Компенсування;

Використання попередніх знань як основи;

Спроби.


• Оцінювання Контроль успішності.

Самокорекція.

Виправлення.

Ілюстративні шкали запроваджені для:

• Планування;

• Компенсування;

• Контролю та корекції.


Планування


С2


ЯкВ2


СІ


ЯкВ2


В2


Може планувати те, що потрібно сказати, і засоби для цього, враховуючи вплив на реципієнта/-ів.

В1


Може підготувати і спробувати використати нові комбінації та вирази за допомогою зворотного зв'язку.

Може розробити план спілкування для передачі основного змісту того, що він/вона хоче сказати, без використання наявних ресурсів та обмежуючи висловлювання лише тим, що він/вона у змозі пригадати або знайти засоби для вираження.

А2


Може пригадати і повторити відповідний набір фраз зі свого репертуару.


А1


Немає дескриптора.

Компенсування


С2


Може замінити еквівалентом слово, яке він/вона не може пригадати так швидко, щоб це не було помітно.

СІ


ЯкВ2+

В2


Може вживати інакомовлення та перефразування, щоб закрити прогалини словника та граматики.

В1


Може визначити риси чогось конкретного, назву якого він/вона не може пригадати.

Може передати значення за допомогою характеристики подібними значеннями (напр. вантажна машина для людей = автобус).Може вжити просте слово, що означає щось подібне до поняття, яке він/вона хоче передати, і залучити "корекцію".

Може "обіноземнити" слово рідної мови і попросити про підтвердження.А2


Може вживати неадекватне слово зі свого репертуару і застосовувати жести, щоб прояснити те, що він/ вона хоче сказати.

Може ідентифікувати, що він/вона має на увазі, вказуючи на це (напр., "Я б хотів ось це, будь ласка").

А1


Немає дескриптора.
Контроль і корекція


С2


Може потренуватись і перебудувати висловлювання, щоб уникнути труднощів, майже непомітно для слухача.

СІ


Може повернутись назад, коли стикається з трудністю, і переформулювати те, що він/вона хоче сказати, не зупиняючи мовленнєвий потік.

В2


Може коригувати промахи та помилки, якщо він/вона їх усвідомлює, або якщо помилки призводять до нерозуміння.

Може помічати "улюблені помилки" і свідомо контролювати мовлення з метою їх уникнення.В1


Може коригувати плутанину з часовими формами або виразами, яка веде до нерозуміння, коли співрозмовник вказує, що тут є помилка.


Може запросити підтвердження того, чи правильно вжито певну форму.

Може почати спочатку, вживаючи іншу тактику, якщо спілкування неможливеА2


Немає дескриптора.


А1


Немає дескриптора.

4.4.2 Рецептивні види діяльності і стратегії

До них входять аудіювання і читання.

4.4.2.1 Під час усного сприймання (аудіювання) користувач мовою в ролі слухача сприймає та опрацьовує усне мовлення, породжене одним або кількома мовцями. Діяльність аудіювання включає:

• прослуховування публічних виступів/звернень (інформація, інструкції, застереження, попередження тощо);

• слухання засобів зв'язку (радіо, ТБ, записи, кіно);

• слухання в ролі члена живої аудитори (театр, публічні мітинги, публічні лекції, розваги тощо);

• мимовільне слухання розмов інших людей і т.д.

У кожному випадку користувач може слухати з метою:

• зрозуміти суть;

• отримати спеціальну інформацію;

• детального розуміння;

• для того щоб втрутитись і т.д.

Ілюстративні шкали запроваджені для:

• Загального розуміння при аудіюванні;

• Розуміння мовлення носіїв мови;

• Слухання в ролі члена живої аудиторії;

• Слухання звернень та інструкцій;

• Слухання аудіозасобів масового зв'язку та записів мовлення.Загальне слухання


С2


Без жодних труднощів розуміє будь-який вид усного мовлення, живого чи в запису, що звучить з природною швидкістю.


СІ


Розуміє достатньо, щоб стежити за розгорнутим мовленням на абстрактні або складні теми поза його/її сферою інтересів, хоча їй/йому може знадобитись уточнення окремих деталей, особливо коли акцент незнайомий.

Може впізнавати широке коло ідіоматичних виразів та колоквіалізмів, виділяючи зміни реєстрів мовлення.

Може розуміти розгорнуте мовлення, навіть коли воно не зовсім зв'язне і коли смислові зв'язки в ньому є імпліцитними і не виражені експліцитно.


В2


Може розуміти нормативне усне мовлення, живе або в запису, як на близькі, так і на незнайомі теми, які звичайно зустрічаються в особистому, суспільному, академічному або професійному житті. Лише надзвичайний фоновий шум, неадекватна структура висловлювання та/або вживання ідіоматизмів впливає на здатність розуміти.

Може розуміти головні думки мовлення, складного у змістовому та лінгвістичному планах, як на конкретні, так і на абстрактні теми, оформленого нормативною вимовою, у тому числі - технічні дискусії з її/його спеціальності.

Може розуміти розгорнуте мовлення, складні лінії аргументації за умови, що тема досить знайома і напрям розмови позначається ознаками експліцитно.В1


Може розуміти лінійну фактичну інформацію, що стосується загальних побутових або пов'язаних з роботою тем, розрізняючи як основний зміст, так і специфічні деталі, за умови чіткої артикуляції та вимови, до якої звик/ла.

Може розуміти головний зміст чіткого нормативного мовлення про знайомі теми, що регулярно зустрічаються на роботі, у школі, на дозвіллі і т.д., у тому числі короткі розповіді.

А2


Може зрозуміти достатньо, щоб задовольнити конкретні потреби, якщо мовлення чітке й повільне.

Може розуміти фрази та вирази, що відносяться до сфер найближчих пріоритетів (напр. елементарна особиста інформація про сім'ю, покупки, місцеву географію, роботу), якщо мовлення чітке й повільне.

А1


Може розуміти мовлення, якщо воно дуже повільне і ретельно артикульоване, з довгими паузами для його/й полегшення сприймання.
Розуміння розмови (діалогічного мовлення) носіїв мови


С2


Як С1


СІ


Може легко розуміти складні діалоги між іншими учасниками групової дискусії або дебатів, навіть на абстрактні, складні незнайомі теми.

В2


Може розуміти пожвавлену розмову носіїв мови.

Може з певним зусиллям "вловити" багато зі сказаного навколо нього/неї, але може вважати для себе важким стати активним учасником дискусії з кількома носіями мови, які ніяк не змінюють свого мовлення.

В1


Може в основному зрозуміти головний зміст складної дискусії навколо нього/неї, якщо мова чітко артикульована, а вимова нормативна.

А2


Може в основному ідентифікувати тему дискусії навколо неї/нього, коли мовлення повільне й чітке.

А1


Немає дескриптора.Слухання в ролі члена Живої розмови


С2


Може слухати спеціалізовані лекції та презентації і де вживається велика кількість колоквіалізмів, регіональних висловів або незнайомої термінології.

СІ


Може слухати більшість лекцій, дискусій і дебатів з відносною легкістю.

В2


Може зрозуміти основне з лекцій, розмов і доповідей та інших форм академічної/ професійної презентації, які за змістом і лінгвістичне є складними.

В1


Може слухати лекцію або розмову у межах своєї сфери, якщо предмет мовлення знайомий, презентація лінійна, а структура мовлення чітка.

Може розуміти прості послідовні короткі розмови на знайомі теми, якщо вони проходять на чітко артикульованому нормативному мовленні.

А2


Немає дескриптора


А1


Немає дескриптора

Слухання оголошень та інструкцій


С2


Як С1


СІ


Може вилучати специфічну інформацію з неякісних, з аудіоперешкодами публічних звернень, напр. на станції, спортивних стадіонах і т.д.

Може розуміти складну технічну інформацію, таку як оперативні інструкції, специфікації на знайомих продуктах, пропозиції послуг.В2


Може розуміти повідомлення й оголошення на конкретні та абстрактні теми, мовлення яких нормативне.

В1


Може розуміти просту технічну інформацію, напр., оперативні інструкції до побутової техніки.

Може розуміти детальні вказівки.А2


Може зрозуміти основне з короткого, чіткого, простого повідомлення чи оголошення.

Може розуміти прості пояснення, як дістатись від пункту А до пункту Б, пішки чи на транспорті.А1


Може розуміти інструкції, сформульовані ретельно й повільно, і розуміє короткі прості вказівки.Слухання радіо та аудіозаписів


С2


ЯкС1


СІ


Може розуміти широкий спектр записаних і трансльованих матеріалів, утому числі деякі ненормативні говірки, і визначати найтонші деталі, включаючи імпліцитні зв'язки і стосунки між мовцями.

В2


Може розуміти записи нормативного мовлення, яке здебільшого зустрічається в суспільному, професійному або академічному житті, і визначати погляди і ставлення мовця так само добре, як і зміст інформації.

Може розуміти більшість документальних радіопередач та більшість інших записаних або трансльованих аудіоматеріалів, мовлення яких нормативне, і може визначити настрій, тон мовця тощо.

В1


Може розуміти зміст інформації більшості записаних або трансльованих матеріалів на теми особистих інтересів, мовлення яких чітке й нормативне.


Може розуміти основний зміст радіоновин і простіших записаних передач про знайомі предмети, якщо мовлення відносно повільне й чітке.

А2


Може розуміти й вилучати основну інформацію з коротких аудіоуривків на передбачувані побутові сюжети (теми, речі, предмети), якщо мовлення повільне й чітке.

А1


Немає дескриптора.

Користувачі Рекомендацій можуть, за бажанням, розглянути і, відповідно, встановити:

• який діапазон сприймання учню буде потрібен/до якого він має бути готовий/який він повинен слухати;

• з якими цілями учень буде аудіювати;

• в якому виді слухання учень братиме участь.


4.4.2.2 У процесі зорового сприйняття (читання) користувач у ролі читача сприймає та опрацьовує як стимул (input) письмові тексти, породжені одним або кількома авторами. Приклади видів діяльності читання включають:

• читання з метою загальної орієнтації;

• читання з метою отримання інформації, напр. використання довідкової літератури;

• читання та виконання інструкцій;

• читання для задоволення.

Користувач мовою може читати:

• для розуміння суті;

• для пошуку/отримання спеціальної інформації;

• з метою детального розуміння;

• для подальшого застосування і т.д.

Ілюстративні шкали запроваджені для:

• Загального розуміння під час читання;

• Читання, пов'язаного з листуванням;


• Читання для орієнтації;

• Читання для здобуття інформації та аргументації;

• Читання інструкцій.
Загальне читання


С2


Може розуміти та критично інтерпретувати практично усі форми писемного мовлення, у тому числі абстрактне, зі складною структурою або з великою кількістю літературних та нелітературних письмових колоквіалізмів.

Може розуміти широкий спектр довгих і складних текстів, розпізнаючи тонкі стилістичні прийоми та значення, передані як імпліцитно, так і експліцитно.СІ


Може розуміти в деталях розгорнуті, складні тексти незалежно від того, чи відносяться вони до його/її власної сфери діяльності/спеціальності за умови, що можна перечитати важкі місця.

В2Може читати з високим ступенем самостійності, адаптуючи стиль і швидкість читання до різних текстів і цілей, і вибірково використовуючи відповідні довідкові джерела. Має широкий активний словниковий запас читання, але може відчувати деякі утруднення при зустрічі з маловживаними ідіомами.

В1


Може читати послідовний фактичний текст про предмети, що стосуються його/її сфери та інтересів із задовільним рівнем розуміння.

А2Може розуміти короткі, прості тексти на знайомі теми конкретного типу, побудовані на широковживаному мовленні про побут і роботу.

Може розуміти широкі, прості тексти, що містять широковживану лексику, у тому числі й частину інтернаціонального словника.

А1


Може розуміти дуже короткі, прості тексти - по одній фразі за один раз, спираючись на знайомі імена/ назви, слова та елементарні фрази, і якщо потрібно, перечитуючи.
Читання кореспонденції


С2


Як С1


СІ


Може розуміти будь-яку кореспонденцію, користуючись час від часу словником.

В2


Може читати кореспонденцію, пов'язану із своєю сферою інтересів, відразу схоплюючи найсуттєвіше.

В1


Може розуміти опис подій, почуттів та побажань в особистих листах на рівні, доста регулярного листування.

тньомудляА2


Може розуміти елементарні типи стандартних звичайних листів та факсів (довідки/з листи-поздоровлення і т.д.) на знайомі теми.

апитання, накази,Може розуміти короткі прості особисті листи.

А1


Може розуміти короткі, прості послання на листівках.

Каталог: nova -> inozemna
nova -> Едвард Лукас нова холодна війна
nova -> а клас Природознавство – ст. 90-91 (читати й відповідати на запитання) Українська мова – ст. 85, впр. Математика – ст Завд. 583, в. 584. Російська мова – ст. 100. Упр. 16. – Б клас
nova -> Уроку Тема уроку І. Рости книголюбом! Книги міст у світ знань
nova -> Діяльності Хуліо Хуреніто та його друзів. Майже сім сторінок роману припадає на опис Єлисаветградського періоду
nova -> Наш край в романі Іллі Еренбурга «Хуліо Хуреніто» Видатний радянський письменник І публіцист Ілля Григорович Еренбург
nova -> а клас Природознавство – ст. 90-91 (читати й відповідати на запитання) Українська мова – ст. 85, впр. Математика – ст Завд. 583, в. 584. Російська мова – ст. 100. Упр. 16. – Б клас
nova -> Україна під час Другої світової війни (1939–1945 рр.)
inozemna -> До листа Міністерства


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   29

Схожі:

Рада з питань співпраці в галузі культури Комітет з освіти Відділ сучасних мов, Страсбург. Зміст. Ббк 74,261 314 iconОбговорення законодавства 9
Ми відкриті до співпраці та діалогу з чеською республікою в галузі економіки, інвестицій, культури 9
Рада з питань співпраці в галузі культури Комітет з освіти Відділ сучасних мов, Страсбург. Зміст. Ббк 74,261 314 iconКобеляцька районна рада
Веде засідання голова постійної комісії районної ради з питань освіти, культури, молодіжної політики, спорту, інформаційної сфери,...
Рада з питань співпраці в галузі культури Комітет з освіти Відділ сучасних мов, Страсбург. Зміст. Ббк 74,261 314 iconВізити Знайомилися з Острогом та тим, як ми бережемо пам’ятки Іван глушман
Ради Європи (РЄ), містер Демір Хакан (Страсбург, Франція) та його колега з комітету з питань культури, спадщини та ландшафту містер...
Рада з питань співпраці в галузі культури Комітет з освіти Відділ сучасних мов, Страсбург. Зміст. Ббк 74,261 314 iconРозробка сучасних
Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, які потрібно розробити): огляд існуючих систем
Рада з питань співпраці в галузі культури Комітет з освіти Відділ сучасних мов, Страсбург. Зміст. Ббк 74,261 314 iconКиївська міська рада VII скликання постійна комісія з питань культури та туризму
Анжияк Сергій Михайлович перший заступник директора Департаменту культури виконавчого органу Київської міської ради (кмда)
Рада з питань співпраці в галузі культури Комітет з освіти Відділ сучасних мов, Страсбург. Зміст. Ббк 74,261 314 iconБбк 63. Петро Федорчак, Тетяна Федорчак розвиток чеської та словацької культури
У статті аналізується розвиток чеської та словацької культури на початку ХХ ст та між Першою І другою світовими війнами. Відображено...
Рада з питань співпраці в галузі культури Комітет з освіти Відділ сучасних мов, Страсбург. Зміст. Ббк 74,261 314 iconВідділ освіти ульяновської райдержадміністрації ульяновський районний методичний кабінет збірник методичних рекомендацій керівникам навчальних закладів району щодо роботи з кадрами Ульяновка 2012 Зміст
Кадрове діловодство – це діяльність, що охоплює процеси документування та організації роботи з документами з питань приймання, переведення,...
Рада з питань співпраці в галузі культури Комітет з освіти Відділ сучасних мов, Страсбург. Зміст. Ббк 74,261 314 iconДержавний стандарт базової та повної середньої освіти, нові програми з іноземних мов для загальноосвітніх навчальних закладів, сучасне навчально-методичне забезпечення вивчення іноземних мов стали своєчасним відгуком на сучасне замовлення
України слід визнати компетентнісну стратегію. Кардинальні зміни, що відбуваються останнім часом в економіці, політичному й соціальному...
Рада з питань співпраці в галузі культури Комітет з освіти Відділ сучасних мов, Страсбург. Зміст. Ббк 74,261 314 iconТема досвіду роботи «розвиток креативної особистості шляхом використання інтерактивних технологій»
...
Рада з питань співпраці в галузі культури Комітет з освіти Відділ сучасних мов, Страсбург. Зміст. Ббк 74,261 314 iconЗвіт про роботу Чугуївського районного Центру дитячої та юнацької творчості Чугуївської районної ради Харківської області у 2017 році
«Щодо необхідності збереження мережі позашкільних навчальних закладів в умовах обмеженого фінансування галузі освіти», державних,...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка