Рада з питань співпраці в галузі культури Комітет з освіти Відділ сучасних мов, Страсбург. Зміст. Ббк 74,261 314Сторінка28/29
Дата конвертації16.03.2018
Розмір4,56 Mb.
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   29

Закінчення таблиці Аудіювання

С1

С2


Які типи текстів я розумію

Усне мовлення взагалі. Лекції, дискусії та дебати. Публічні оголошення. Складну технічну інформацію. Аудіозаписи та фільми. Приклади: розмови носіїв мови.


Будь-яке усне мовлення, живе або у трансляції. Спеціалізовані лекції та презентації.


Що я розумію

Досить для того, щоб брати активну участь в бесідах. Абстрактні та складні теми. Імпліцитно виражене ставлення та стосунки між мовцями.


Глобальне та детальне розуміння без жодних утруднень.


Умови та обмеження

Потребую підтвердження окремих деталей, якщо вимова незнайома.


Ніяких, якщо є час звикнути до незнайомих чинників.. З м і с т .

Додаток Г: Твердження "Може робити" за ALTE

Цей додаток містить опис тверджень "Може робити" за ALTE (Association of Language Testers in Europe), що складають частину довгострокового дослідного проекту, який проводився Європейською Асоціацією Розробників Мовних Тестів (ALTE). Описуються цілі та природа тверджень "Може робити". Потім дається підсумок того, як розроблялись твердження у відповідності до іспитів ALTE та у зв'язку із ЗЄР. Дескриптори у цьому проекті були шкаловані і прирівнені до рівнів ЗЄР за методом № 12с (Моделювання за Рашем), описаним у Додатку А.Рекомендації ALTE та проект "Може робити"

Рекомендації AL ТЕ

Твердження "Може робити" за ALTE складають центральну частину довгострокової дослідної програми, реалізованої ALTE, мета якої-встановити рамки "ключових рівнів" володіння мовленням, в межах яких іспити можуть бути описані об'єктивно.

Багато вже зроблено для того, щоб привести у відповідність екзаменаційну систему ALTE з нашими рекомендаціями на основі аналізу змісту іспиту, типів завдань і категорій кандидатів. З описом цієї екзаменаційної системи можна ознайомитись у книзі "ALTE Handbook of European Language Examinations and Examination Systems " (див. стор. 27, 167).

"Може робити" за ALTE є шкалами, орієнтованими на користувача

Мета проекту "Може робити" -розробка і валідація набору шкал, орієнтованих на діяльність, які описують, що учні можуть робити на іноземній мові.

Порівняно зі шкалами Алдерсона (1991), орієнтованими на. укладача, експерта і користувача, твердження "Може робити" за ALTE у їх первинному значенні є орієнтованими на користувача. Вони сприяють спілкуванню між посередниками у процесі тестування і, зокрема, інтерпретації результатів тесту неспеціалістами. Таким чином вони забезпечують:

а) надання засобу, корисного для всіх, хто охоплений процесом викладання і мовного тестування студентів/учнів. Вони можуть використовуватись як контрольний лист того, що можуть робити користувачі мовою і таким чином визначати ступінь, на якому вони знаходяться;

б) основу для розробки діагностичних тестових завдань, програм, орієнтованих на діяльність, та навчальних засобів;

в) способи проведення контролю лінгвістичної підготовки, що базується на діяльності осіб, залучених до викладання мови, процесу набору кадрів до компаній;

г) засіб для порівняння цілей курсів та навчальних матеріалів, підготовлених на різних мовах, проте чинних у одному й тому ж контексті.

Вони будуть корисними людям у процесі підготовки та організації персоналу, оскільки дають зрозумілий опис діяльності, який може бути використаний для специфікації вимог до викладачів мови, при описі службових обов'язків зі специфікацією вимог до володіння мовою у зв'язку з новими посадами.


Твердження "Може робити" за AL ТЕ є багатомовними

Важливим аспектом тверджень "Може робити" є те, що вони багатомовні, оскільки були перекладені на 12 мов із представлених в ALTE. Це такі мови: каталонська, датська, голландська, англійська, фінська, французька, німецька, італійська, норвезька, португальська, іспанська, шведська. Як мовленнєво-нейтральний опис рівнів володіння мовою, вони складають рамки рекомендацій, з якими потенційно можуть співвідноситись різні мовні іспити на різних рівнях. Вони дають шанс продемонструвати еквівалентність екзаменаційних систем членів ALTE, що значною мірою стосується, володіння особами, які прагнуть скласти такі іспити, практичними мовленнєвими уміннями.


Організація тверджень "Може робити'

Сьогодні шкали "Може робити" складаються майже із 400 тверджень, організованих у три загальні сфери: Соціальна сфера і Туризм, Робота і Навчання. Це - три головні сфери інтересів більшості з тих, хто вивчає мову. Кожна з них включає певне число більш конкретних сфер, напр.. Соціальна сфера і Туризм має підрозділи: Покупки, Їжа, Влаштування і т.д. Кожна з них включає до трьох шкал для вмінь Слухання/говоріння, читання і письмо. У Слуханні/говорінні комбінуються шкали, пов'язані з інтеракцією.

Кожна шкала включає твердження, які покривають певний діапазон рівнів. Деякі шкали покривають лише частину діапазону рівнів володіння, оскільки існує багато ситуацій, в яких потрібен лише базовий рівень володіння мовою, щоб досягти успішного спілкування.

Процес розробки

Первинний процес розробки проходив такі стадії:

а) опис користувачів мовних тестів ALTE за допомогою опитувальних листів, шкільних звітів тощо;

б) використання цієї інформації для точного визначення потреб кандидатів та ідентифікації головних інтересів;

в) застосування тестових специфікацій та міжнародновизнаних рівнів, таких як Waystage і Threshold, для формулювання вихідних тверджень;

г) детальний аналіз тверджень та оцінка їх прийнятності тими, хто проводить тестування;

д) обговорення тверджень з викладачами та учнями з огляду на їх релевантність і прозорість;

е) виправлення, перевірка та спрощення формулювань тверджень у світлі всього сказаного вище.


Емпірична валідація тверджень "Може робити"

Шкали, подібні вищерозробленим, були піддані тривалому процесу емпіричної перевірки. Цей процес спрямований на перетворення тверджень "Може робити" із суб'єктивного набору описів рівня у засіб градуйованого вимірювання. Це довготривалий, безперервний процес, що буде тривати тим довше, чим більше параметрів буде внесено у весь діапазон мов, представлених ALTE.

Оскільки набір параметрів базувався головним чином на самозвіті, шкали "Може робити' ' представлялись респондентам у вигляді набору узгоджених опитувальних листів. Близько десяти тисяч респондентів дали відповіді на запитання. Багато з цих респондентів мали в розпорядженні додаткові дані у формі результатів мовних іспитів. Мабуть, це є найбільша база даних, яка будь-коли використовувалась для валідації дескриптивної шкали рівнів володіння мовою.

Емпірична робота почалася з пошуків внутрішньої зв'язності шкал "Можезробити" між собою, що мало на меті:

1. Перевірити функцію індивідуальних тверджень у межах кожної шкали "Можу робити".

2. Вирівняти різні шкали "Можу робити", тобто встановити відносну складність шкал.

3. Дослідити нейтральність шкал "Можу робити" відповідно до мови.

Опитувальні листи були розповсюджені на рідній мові суб'єктів, за винятком дуже просунутих рівнів і переважно в Європейських країнах. Респонденти отримали відповідні опитувальні листи - для шкали сфери Робота видавались людям, які користувались іноземною мовою з професійними цілями, шкали зі сфери Навчання - респондентам, що проходили курс навчання іноземною мовою або готувались це робити. Шкали "Соціальна сфера і Туризм " пропонувались іншим респондентам;

відібрані шкали з цієї сфери були також включені в опитувальні листи сфер "Робота " і "Навчання" у ролі "Якорів ".

"Якірні "завдання використовуються для створення бази даних при реалізації аналізу за Рашем, щоб співвіднести різні тести або опитувальні листи. Як пояснювалось у Додатку А, аналіз за Рашем забезпечує єдині вимірювальні рамки завдяки застосуванню матричної схеми набору параметрів або серій перехресних тестових завдань, пов'язаних елементами, спільними для суміжних завдань, які називаються "якірними" (з'єднувальними) елементами. Таке системне застосування якірних тверджень є необхідним для встановлення відносної складності галузей застосування та окремих шкал. Використання шкал "Соціальна сфера і Туризм " у ролі якоря базувалося на припущенні, що ці галузі поєднують рівні володіння мовою і можуть забезпечити найкращий зразок для вирівнювання шкал "Робота"! "Навчання".

Одним із результатів першої фази дослідження був перегляд тексту шкал "Може робити". Зокрема, твердження з негативною орієнтацією були вилучені, оскільки виявились проблематичними із статистичної точки зору і не цілком відповідали опису рівнів досягнень. Ось два приклади із низки внесених змін:

1. Негативні твердження були перефразовані у позитивні із збереженням первинного значення:

• Було: НЕ МОЖЕ відповідати інакше, ніж на прості, передбачувані запитання.

• Стало: МОЖЕ відповідати на прості, передбачувані запитання.

2. Твердження, що використовувались у ролі негативних характеристик для опису нижчого рівня, були змінені на позитивні твердження для опису вищого рівня.

• Було: НЕ МОЖЕ описати невидимі симптоми, такі як різного роду біль, напр. : ' 'dull " (тупий), "stabling" (гострий), "throbbing" (пульсуючий) іт.д.

• Стало: МОЖЕ описати невидимі симптоми, такі як різного роду біль, напр.: "dull" (тупий), "stabling" (гострий), "throbbing" (пульсуючий) і т.д.

Відповідність тверджень "Може робити"/"Сап do" іспитам ALTE

Після первинного градуювання тверджень "Може робити" і текстової ревізії, описаної вище, увагу було спрямовано на встановлення з'єднувальної ланки між шкалами "Може робити" та іншими показниками мовного рівня. Зокрема, ми почали зі спостереження за виконанням завдань на іспитах ALTE та з пошуків відповідності між шкалами "Може робити" і рівнями Рекомендацій Ради Європи.

Починаючи з грудня 1998 року, ми збирали параметри для поєднання само-рейтингів "Може робити" зі ступенями, визначеними в UCLES (Синдикат Кембриджського Університету з проведення Локальних Іспитів) для іспитів з англійської як іноземної (EFL) на різних рівнях. Був встановлений тісний взаємозв'язок, що дозволило розпочати опис змісту екзаменаційних оцінок у світлі типових профілів умінь "Може робити".

Разом з тим, зважаючи на те, що рейтинги "Може зробити" базуються на самозвіті і походять із широкого кола країн та респондентських груп, вони мають певні розходження в загальному усвідомленні респондентами їх здібностей. Так, люди розуміють "can do "дещо по-різному, що зумовлено, зокрема, такими чинниками як вік або культурний рівень. Для деяких груп респондентів це послаблює кореляцію з їх екзаменаційними оцінками. Для встановлення якомога точнішого взаємозв'язку між само-рейтингами "Can do " і критерійними рівнями володіння мовою, вираженими в екзаменаційних оцінках, були застосовані аналітичні підходи. Подальше дослідження у межах рейтингу "Can do", проведене досвідченими експертами, буде, можливо, необхідним для повної характеристики відповідності між екзаменаційними оцінками і типовими профілями умінь "Can do ".

У світлі цього контексту концептуальна проблема стосується поняття "володіння" (майстерності), тобто того, що, власне, розуміється під визначенням "Can do ". Дефініція виводиться з того, чого саме ми чекаємо від людини на певному рівні успішного виконання завдань. Чи можна бути впевненим, що людина завжди досконало виконає завдання? Це було б занадто жорсткою вимогою. З іншого боку, показник 50% успіху буде занадто низьким, щоб вважатись досконалим володінням (майстерністю).

Було обрано число у 80%, оскільки 80%-ий результат часто використовується у тестуванні, орієнтованому на галузь і критерії, як показник майстерності виконання діяльності у певній галузі. Таким чином кандидати, що отримують прохідний бал на іспиті ALTE на певному рівні, повинні мати 80%-ий показник успішності виконання завдань цього рівня.

Дані, зібрані на Кембриджських іспитах, показують, що це число добре узгоджується з вірогідністю запису кандидатами тверджень "Can do" на відповідному рівні. Ця кореляція виявилася досить константною на всіх екзаменаційних рівнях.

Експліцитно визначаючи "Can do" таким чином, ми маємо основу для інтерпретації окремих рівнів ALTE у світлі вмінь "Can do".

В той час як кореляція тверджень "Можу зробити" з результатами іспитів досліджувалась на екзаменах Кембриджського Синдикату, вивчення їх кореляції з результатами інших іспитів ALTЕ буде продовжено з метою визначення відповідності різних екзаменаційних систем 5 рівням ALTE.

Відповідність Рекомендаціям Ради Європи

У 1999 p. були зібрані відповіді, в яких "якорі" забезпечувались твердженнями, взятими з

документа Рекомендацій Ради Європи за 1996 рік. З'єднувальні ланки ("якорі") включали:

1. дескриптори сітки самооцінювання головних категорій користування мовою за рівнями, як представлено в Табл. 2 розділу 3 ;

2. 16 дескрипторів, що відповідають комунікативним аспектам Швидкості, з ілюстративних шкал розділу 5.

Табл. 2 було обрано тому, що вона дістала широке практичне застосування як загальний опис рівнів. Здатність ALTE збирати базу даних на великій кількості мов та в багатьох країнах сприяла валідації шкал у Табл. 2.

Твердження, що характеризують "Швидкість", були рекомендовані, тому що вони, як виявилось мають найстабільнішу складність, передбачену для вимірювання в різних контекстах у Швейцарському проекті (North 1996/2000). Очікувалось, що вони, таким чином, забезпечать правильне узгодження тверджень "Can do" за ALTE з Рекомендаціями Ради Європи. Виявилось, що попередньо визначені труднощі тверджень "Швидкість" дуже тісно узгоджуються з реальними (North 1996 2000), з кореляцією r=0.97. Це підтверджує тісний зв'язок між твердженнями "Can do" і шкалами використаними для ілюстрації Рекомендацій Ради Європи. Проте застосування аналізу Раша для прирівнювання наборів тверджень (шкал) один до одного не є прямим.

Параметри ніколи не співпадають з моделлю точно: є вихідні положення вимірності дискримінаційної та диференційної функцій (систематичної зміни інтерпретації різними групами) які повинні бути ідентифіковані та опрацьовані, з тим щоб забезпечити у майбутньому розробку достовірних шкал.

Вимірність співвідноситься з фактом, що вміння Слухання/Говоріння, Читання та Письма хоча й висококорельовані, але все ж таки різні: аналіз, в якому вони розглядаються окремо, дає більш зв'язні, дискримінант відмінності рівня.

Змінна дискримінація (розрізнення) очевидна, коли ми порівнюємо Табл. 2 і твердження "Саn do". Табл. 2, як виявилось, дає довшу шкалу (для розрізнення тонших (дрібніших) рівнів), ніж твердження "Can do". Здається, що саме це є причиною того, що Табл. 2 представляє кінцевий продукт місткого процесу відбору, аналізу й уточнення. Результатом цього процесу є те, що опис кожного рівня складається з ретельно відібраних типових елементів, що полегшує респондентам на даному рівні розпізнати рівень, до якого вони себе відносять.

Це дає більш точний зразок відповідей, який, у свою чергу, дає довшу детальнішу шкалу. Це є контрастом до теперішньої форми "Can do ", яка все ж коротка і в якій складники (найдрібніші, "атомні" елементи) ще не були згруповані у завершені, холістичні описи рівнів.

Групові ефекти (функція диференціювання) є очевидними з того факту, що деякі групи респондентів (напр., респондентів, які опрацьовували листи опитування із Соціальної сфери та сфер Туризм, Робота або Навчання), як виявилось, розрізняють рівні набагато точніше - на деяких із шкал, що використовуються як базові - з причин, визначити які було важко. Жоден з цих ефектів не є несподіваним при застосуванні підходу моделювання за Рашем до прирівнювання шкал. Вони показують, що систематичний якісний аналіз формулювань індивідуальних тверджень залишається необхідною і важливою стадією дня досягнення "фінального" прирівнювання шкал.


Рівні володіння в Рекомендаціях ALTE

У ході написання Рекомендації АLТЕ являли собою п'ятирівневу систему. Перевірка, описана вище, підтверджує, що вони в цілому відповідають рівням А2-С2 Рекомендацій РЄ. Робота з визначення початкового рівня (Breakthrough) триває, і проект Can Do сприяє опису категорій цього рівня. Тому відношення між двома варіантами Рекомендацій може бути подане таким чином:Рівні Ради Європи


Al


А2


Bl


B2


Cl


C2


Рівні ALTE


Рівень Breakthrough (виживання) ALTE


Рівень 1 ALTE


Рівень 2 ALTE


Рівень 3 ALTE


Рівень 4 ALTE


Рівень 5 ALTE

Специфічні риси кожного з рівнів ALTE такі :

Рівень 5AL ТЕ (Досвідчений Користувач — Good User) : здатність працювати зі складним навчальним матеріалом і користуватися мовою дуже ефективно на рівні, який у певному відношенні може бути вищим, ніж рівень середнього носія мови.

Приклад: МОЖЕ читати тексти з метою вилучення необхідної інформації і зрозуміти головний зміст тексту, читаючи майже так само швидко, як носій мови.

Рівень 4 ALTE (Компетентний Користувач - Competent User): здатність спілкуватись ефективно в аспекті комунікативної відповідності, мовної правильності та вміння справлятись з незнайомими темами.

Приклад: МОЖЕ впевнено справлятись з упереджено поставленими запитаннями. МОЖЕ втручатися в розмову і підтримувати її.

Рівень 3 ALTE (Незалежний Користувач - Independent User): здатність досягти більшості цілей і висловлюватись на певні теми.

Приклад: МОЖЕ показати гостям місцевість і дати її детальний опис.

Рівень 2 ALTE (Рубіжний користувач-Threshold User): здатність висловлюватись в обмеженій формі у знайомих ситуаціях спілкування і справлятись з опрацюванням незнайомої інформації.

Приклад: МОЖЕ попросити відкрити рахунок в банку за умови, якщо ця npoцедypa не с складною.

Рівень l ALTE (Середній або Виживання - Waystage User) : може опрацьовувати нескладну, добре

структуровану інформацію і починає висловлюватись у знайомих контекстах.

Приклад: МОЖЕ брати участь у звичайній розмові на прості передбачувані теми.

Рівень ALTE Breakthrough (інтродукпшвиий або відкриття, елементарний користувач), елементарна здатність спілкуватись та обмінюватись простою інформацією.

Приклад: МОЖЕ ставити, прості запитання стосовно меню і розуміє прості відповіді.

Довідкова література

Alderson, J- С. 1991: Bands and scores. In: Alderson, J.C. and North, B. (eds.): Language testing in the 1990s- London: British Council/Macmillan, Developments in ELT, 71-86. North, B- 1996/2000: The development of a common framework scale of language proficiency. PhD thesis,

Thames Valley University. Reprinted 2000, New York, Peter Lang. ALTE Handbook of language examinations and examination systems (available from ALTE Secretariat at UCLES).

Щоб отримати додаткову інформацію про проект ALTE, звертайтесь, будь ласка, за адресою Marianne Hirtzel at HirtzeLm@ucles.org.uk

Neil Jones, Marianne Hirtzel, University of Cambridge Local Examinations Syndicate, March 2000.

Документ Г1 Підсумковий рівень уміння за системою ALТЕРівень

ALTE


Слухання/Говоріння


Читання


Письмо


Рівень 5 ALTE


МОЖЕ висловлюватись/вести бесіду на складні або делікатні теми, розуміючи розмовні формули і впевнено справляючись з упередженими запитаннями.


МОЖЕ розуміти документи, листи і звіти, включаючи нюанси складних текстів.


МОЖЕ писати листи на будь-яку тему і робити записи на зборах або семінарах змістовно й грамотно.


Рівень 4 ALTE


МОЖЕ успішно виступати на зборах і семінарах у межах своєї сфери або підтримувати спонтанну бесіду з високим ступенем швидкості, справляючись з абстрактними виразами.


МОЖЕ читати досить швидко, щоб справлятись з академічним курсом, читати пресу для отримання інформації або розуміти нестандартне листування.


МОЖЕ готувати/писати проект професійної кореспонденції, робити свідомо грамотні записи на зборах або писати твори (есе), що підтверджує вміння спілкуватись.


Рівень 3 ALTE


МОЖЕ стежити за бесідою і підтримувати бесіду на знайому тему або брати участь в розмові на теми досить широкого діапазону.


МОЖЕ переглянути тексти в пошуках відповідної інформації і розуміти детальні інструкції або поради.


МОЖЕ робити записи під час розмови інших людей, або написати листа з нестандартними проханнями.


Рівень 2 ALTE


МОЖЕ висловлювати думку про абстрактні/культурні проблеми обмеженою мовою або дати пораду в межах знайомої галузі, розуміє інструкції або публічні оголошення.


МОЖЕ розуміти звичайну інформацію, статті та основний зміст незвичної інформації в рамках знайомої теми.


МОЖЕ писати листи або робити записи на знайомі чи передбачувані теми.


Рівень l ALTE


МОЖЕ висловлювати у простій формі свої думки або потреби у знайомому контексті.


МОЖЕ розуміти просту інформацію в рамках знайомої галузі, напр., про продукти, написи, прості підручники або доповіді на знайомі теми.


МОЖЕ заповнювати формуляри і писати короткі прості листи або листівки, пов'язані з особистою інформацією.


Рівень відкриття ALTE (Breakthrough)


МОЖЕ розуміти елементарні інструкції або брати участь у простій предметній бесіді на передбачувану тему.


МОЖЕ розуміти елементарні записи, інструкції або інформацію.


МОЖЕ заповнити прості формуляри і робити записи, включаючи час, дату та адресу.


Каталог: nova -> inozemna
nova -> Едвард Лукас нова холодна війна
nova -> а клас Природознавство – ст. 90-91 (читати й відповідати на запитання) Українська мова – ст. 85, впр. Математика – ст Завд. 583, в. 584. Російська мова – ст. 100. Упр. 16. – Б клас
nova -> Уроку Тема уроку І. Рости книголюбом! Книги міст у світ знань
nova -> Діяльності Хуліо Хуреніто та його друзів. Майже сім сторінок роману припадає на опис Єлисаветградського періоду
nova -> Наш край в романі Іллі Еренбурга «Хуліо Хуреніто» Видатний радянський письменник І публіцист Ілля Григорович Еренбург
nova -> а клас Природознавство – ст. 90-91 (читати й відповідати на запитання) Українська мова – ст. 85, впр. Математика – ст Завд. 583, в. 584. Російська мова – ст. 100. Упр. 16. – Б клас
nova -> Україна під час Другої світової війни (1939–1945 рр.)
inozemna -> До листа Міністерства


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   29

Схожі:

Рада з питань співпраці в галузі культури Комітет з освіти Відділ сучасних мов, Страсбург. Зміст. Ббк 74,261 314 iconОбговорення законодавства 9
Ми відкриті до співпраці та діалогу з чеською республікою в галузі економіки, інвестицій, культури 9
Рада з питань співпраці в галузі культури Комітет з освіти Відділ сучасних мов, Страсбург. Зміст. Ббк 74,261 314 iconКобеляцька районна рада
Веде засідання голова постійної комісії районної ради з питань освіти, культури, молодіжної політики, спорту, інформаційної сфери,...
Рада з питань співпраці в галузі культури Комітет з освіти Відділ сучасних мов, Страсбург. Зміст. Ббк 74,261 314 iconВізити Знайомилися з Острогом та тим, як ми бережемо пам’ятки Іван глушман
Ради Європи (РЄ), містер Демір Хакан (Страсбург, Франція) та його колега з комітету з питань культури, спадщини та ландшафту містер...
Рада з питань співпраці в галузі культури Комітет з освіти Відділ сучасних мов, Страсбург. Зміст. Ббк 74,261 314 iconРозробка сучасних
Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, які потрібно розробити): огляд існуючих систем
Рада з питань співпраці в галузі культури Комітет з освіти Відділ сучасних мов, Страсбург. Зміст. Ббк 74,261 314 iconКиївська міська рада VII скликання постійна комісія з питань культури та туризму
Анжияк Сергій Михайлович перший заступник директора Департаменту культури виконавчого органу Київської міської ради (кмда)
Рада з питань співпраці в галузі культури Комітет з освіти Відділ сучасних мов, Страсбург. Зміст. Ббк 74,261 314 iconБбк 63. Петро Федорчак, Тетяна Федорчак розвиток чеської та словацької культури
У статті аналізується розвиток чеської та словацької культури на початку ХХ ст та між Першою І другою світовими війнами. Відображено...
Рада з питань співпраці в галузі культури Комітет з освіти Відділ сучасних мов, Страсбург. Зміст. Ббк 74,261 314 iconВідділ освіти ульяновської райдержадміністрації ульяновський районний методичний кабінет збірник методичних рекомендацій керівникам навчальних закладів району щодо роботи з кадрами Ульяновка 2012 Зміст
Кадрове діловодство – це діяльність, що охоплює процеси документування та організації роботи з документами з питань приймання, переведення,...
Рада з питань співпраці в галузі культури Комітет з освіти Відділ сучасних мов, Страсбург. Зміст. Ббк 74,261 314 iconДержавний стандарт базової та повної середньої освіти, нові програми з іноземних мов для загальноосвітніх навчальних закладів, сучасне навчально-методичне забезпечення вивчення іноземних мов стали своєчасним відгуком на сучасне замовлення
України слід визнати компетентнісну стратегію. Кардинальні зміни, що відбуваються останнім часом в економіці, політичному й соціальному...
Рада з питань співпраці в галузі культури Комітет з освіти Відділ сучасних мов, Страсбург. Зміст. Ббк 74,261 314 iconТема досвіду роботи «розвиток креативної особистості шляхом використання інтерактивних технологій»
...
Рада з питань співпраці в галузі культури Комітет з освіти Відділ сучасних мов, Страсбург. Зміст. Ббк 74,261 314 iconЗвіт про роботу Чугуївського районного Центру дитячої та юнацької творчості Чугуївської районної ради Харківської області у 2017 році
«Щодо необхідності збереження мережі позашкільних навчальних закладів в умовах обмеженого фінансування галузі освіти», державних,...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка